T BIOCIDAI. 2019.03.17 11-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 DĖL RADVILIŠKIO R. BAISOGALOS MOKYKLOS-DARŽELIO 2018 METŲ  VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 19-2794 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.14    
2 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius įsakymas dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 218 „Dėl pavedimų atlikti ūkio subjekto veiklos tikrinimą ir atlikti ūkio subjekto veik ... 19-2404 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.03.06    
3 Dėl Druskininkų savivaldybės Žemės ūkio rėmimo programos 2019-2021 metams projektų finansavimo tvarkos aprašo, paraiškos Žemės ūkio rėmimo programos projektui finansuoti formos patvirtinimo bei projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo V35-139 Druskininkų savivaldybės administracija Įsakymas 2019.02.25 Galioja nuo 2019.03.01  Teisės aktų registras: 2019-03287-, 2019.
4 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. GRUODŽIO 8 D. NUTARIMO NR. 1743 „DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“, „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKO ... NV-505   Pažyma 2019.02.25    
5 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius įsakymas "Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 218 „Dėl pavedimų atlikti ūkio subjekto veiklos tikrinimą ir atlikti ūkio subjekto vei ... 19-1792 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.02.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.15 iki 2019.02.19   
6 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ... 18-12180(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.09 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.09   
7 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius įsakymas "Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. b1-265 „Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių šernų populiacijoje ir ... 18-15424 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.12.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.21 iki 2018.12.31   
8 Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos ir autorizacijos liudijimo pakeitimo 18-15403 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įstatymo projektas 2018.12.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.21 iki 2018.12.28   
9 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. B1-253 „Dėl Veterinarijos reikalavimų prekybai gyvūnais augintiniais patvirtinimo“ pakeit ... 18-13807 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.11.27    
10 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius įsakymas dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos, autorizacijos pratęsimo ir autorizacijos liudijimų pakeitimo 18-13734 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.11.26    
11 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. 5TS-594 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 5TS-1454 Lazdijų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.24 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17147-, 2018.
12 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. B1-457 „Dėl reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo“ pakeitimo 18-11344 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Ataskaita 2018.09.28    
13 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. B1-457 „Dėl reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo“ pakeitimo 18-11344 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lyginamasis variantas 2018.09.28    
14 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. B1-457 „Dėl reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo“ pakeitimo 18-11344 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lydraštis 2018.09.28    
15 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. B1-457 „Dėl reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo“ pakeitimo 18-11344 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.09.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.28 iki 2018.10.15   
16 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. B1-508 „Dėl veterinarijos reikalavimų gyvūnų augintinių veisėjams patvirtinimo” pakeitimo   Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lyginamasis variantas 2018.09.24    
17 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas "Dėl mažais kiekiais iš augalinių maisto produktų gaminamų gaminių tvarkymo higienos reikalavimų patvirtinimo" 18-9127 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.08.02 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.02 iki 2018.08.16   
18 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimo Nr. T-166 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo T-189 Alytaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.05  Teisės aktų registras: 2018-11266-, 2018.
19 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimo Nr. T-166 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo 18-8181 Alytaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.26 Projektas priimtas nuo 2018.06.28   
20 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius įsakymas Dėl Veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos, autorizacijos pratęsimo ir autorizacijos liudijimų pakeitimo 18-7368 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.06.13    
21 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius įsakymas Dėl Veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos, veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos pratęsimo ir veterinarinio biocidinio produkto autorizacijos liudijimo pakeitimo 18-7361 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.06.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.13 iki 2018.06.14   
22 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 485/ 550 „Dėl veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo 18-6590 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.05.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.23 iki 2018.06.06   
23 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. B1-508 „Dėl veterinarijos reikalavimų gyvūnų augintinių veisėjams patvirtinimo” pakeitimo   Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Ataskaita 2018.05.10    
24 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. B1-508 „Dėl veterinarijos reikalavimų gyvūnų augintinių veisėjams patvirtinimo” pakeitimo   Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lyginamasis variantas 2018.05.10    
25 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto 3-1478 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.04.13    
26 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. B1-265 „Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių šernų populiacijoje ir kiaulių laikymo vietose“ pakeitimo 18-4215 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.04.10    
27 Dėl Druskininkų savivaldybės Žemės ūkio rėmimo programos projektų finansavimo tvarkos aprašo, Paraiškos Žemės ūkio rėmimo programos projektui finansuoti formos patvirtinimo bei projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo V35-298 Druskininkų savivaldybės administracija Įsakymas 2018.04.06 Negalioja nuo 2019.02.28 Galioja nuo 2018.04.10 iki 2019.02.27  Teisės aktų registras: 2018-05590-, 2018.
28 Dėl Radviliškio r. Baisogalos mokyklos-darželio direktoriaus 2017 metų ataskaitos patvirtinimo T-823 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.05 Galioja nuo 2018.04.09   
29 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787  2, 32, 4, 30, 3415, 3419, 3420 STRAIPSNIŲ, ŠEŠTOJO SKIRSNIO IR 5 PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO (TAP NR. 17-1433(2); TAIS NR. 18-3182) NV-839 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pažyma 2018.03.30    
30 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstai ... 18-3957 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2018.03.30    
31 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų a ... 18-3957 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lyginamasis variantas 2018.03.30    
32 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų  ... 18-3957 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.03.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.30 iki 2018.04.17   
33 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. B1-265 „Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių šernų populiacijoje ir kiaulių laikymo vietose“ pakeitimo 18-3929 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.03.29    
34 Dėl Radviliškio r. Baisogalos mokyklos-darželio direktoriaus 2017 metų ataskaitos patvirtinimo 18-3274 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.03.21 Projektas priimtas nuo 2018.04.05   
35 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.03.20    
36 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-599 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sv ... 18-3067 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.03.19    
37 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-599 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sv ... 18-3067 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.03.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.19 iki 2018.04.03   
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.