T BIOCIDAI. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto derinimo (12.2 E-54)SD-2987 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Išvada 2019.06.10    
2 Dėl priežiūrą atliekančių institucijų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo 19-6801 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įstatymo projektas 2019.06.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.06   
3 Dėl priežiūrą atliekančių institucijų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo 18-2233(2) Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2019.06.05    
4 Dėl Kelmės „Kražantės“ progimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-173 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30    
5 Aiškinamasis raštas dėl Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo Nr. VIII-1641 pakeitimo, Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 20, 22, 37, 109 straipsnių pakeitimo ir Administracinių nusižengimų kodekso 244, 308, 589 straips ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.05.28    
6 Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo Nr. VIII-1641 pakeitimo įstatymo projektas 19-6645 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.05.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.28 iki 2019.06.11   
7 Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo Nr. VIII-1641 14, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-3168(3) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2019.05.28 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.28   
8 Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo Nr. VIII-1610 2, 3, 10, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-3155(3) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2019.05.28 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.28   
9 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1055 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 19-6229 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.05.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.21 iki 2019.05.31   
10 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-133 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2011 ,,Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaig ... 19-5479 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.05.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.09 iki 2019.05.24   
11 Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo Nr. VIII-1641 14, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-3168(2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2019.05.03 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.05.28 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.03   
12 Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo Nr. VIII-1610 2, 3, 10 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-3155(2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2019.05.03 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.05.28 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.03   
13 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo ... 19-4942 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.04.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.25 iki 2019.05.07   
14 Dėl Mažoms maisto produktų parduotuvėms taikomų maisto tvarkymo reikalavimų patvirtinimo 19-4913 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.04.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.26 iki 2019.05.03   
15 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. GRUODŽIO 8 D. NUTARIMO NR. 1743 „DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ IR „DĖL LIETUVOS RESPUBLI ... NV-1053   Pažyma 2019.04.16    
16 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius įsakymas dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 218 „Dėl pavedimų atlikti ūkio subjekto veiklos tikrinimą ir atlikti ūkio subjekto veik ... 19-3935 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.04.02    
17 Dėl biudžetinės įstaigos Liolių socialinės globos namų 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-61 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28    
18 Dėl Radviliškio r. Baisogalos mokyklos-darželio 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-1095 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2019.03.27    
19 Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo Nr. VIII-1641 14 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-3168 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2019.03.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomeneiiki 2019.03.29   
20 Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo Nr. VIII-1610 2, 3, 10 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-3155 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2019.03.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomeneiiki 2019.03.29   
21 DĖL RADVILIŠKIO R. BAISOGALOS MOKYKLOS-DARŽELIO 2018 METŲ  VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 19-2794 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.14    
22 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius įsakymas dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 218 „Dėl pavedimų atlikti ūkio subjekto veiklos tikrinimą ir atlikti ūkio subjekto veik ... 19-2404 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.03.06    
23 Dėl Druskininkų savivaldybės Žemės ūkio rėmimo programos 2019-2021 metams projektų finansavimo tvarkos aprašo, paraiškos Žemės ūkio rėmimo programos projektui finansuoti formos patvirtinimo bei projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo V35-139 Druskininkų savivaldybės administracija Įsakymas 2019.02.25 Galioja nuo 2019.03.01  Teisės aktų registras: 2019-03287-, 2019.
24 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. GRUODŽIO 8 D. NUTARIMO NR. 1743 „DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“, „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKO ... NV-505   Pažyma 2019.02.25    
25 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius įsakymas "Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 218 „Dėl pavedimų atlikti ūkio subjekto veiklos tikrinimą ir atlikti ūkio subjekto vei ... 19-1792 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.02.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.15 iki 2019.02.19   
26 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ... 18-12180(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.09 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.09   
27 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius įsakymas "Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. b1-265 „Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių šernų populiacijoje ir ... 18-15424 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.12.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.21 iki 2018.12.31   
28 Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos ir autorizacijos liudijimo pakeitimo 18-15403 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įstatymo projektas 2018.12.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.21 iki 2018.12.28   
29 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. B1-253 „Dėl Veterinarijos reikalavimų prekybai gyvūnais augintiniais patvirtinimo“ pakeit ... 18-13807 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.11.27    
30 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius įsakymas dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos, autorizacijos pratęsimo ir autorizacijos liudijimų pakeitimo 18-13734 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.11.26    
31 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. 5TS-594 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 5TS-1454 Lazdijų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.24 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17147-, 2018.
32 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. B1-457 „Dėl reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo“ pakeitimo 18-11344 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Ataskaita 2018.09.28    
33 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. B1-457 „Dėl reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo“ pakeitimo 18-11344 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lyginamasis variantas 2018.09.28    
34 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. B1-457 „Dėl reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo“ pakeitimo 18-11344 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lydraštis 2018.09.28    
35 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. B1-457 „Dėl reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo“ pakeitimo 18-11344 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.09.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.28 iki 2018.10.15   
36 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. B1-508 „Dėl veterinarijos reikalavimų gyvūnų augintinių veisėjams patvirtinimo” pakeitimo   Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lyginamasis variantas 2018.09.24    
37 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas "Dėl mažais kiekiais iš augalinių maisto produktų gaminamų gaminių tvarkymo higienos reikalavimų patvirtinimo" 18-9127 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.08.02 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.02 iki 2018.08.16   
38 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimo Nr. T-166 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo T-189 Alytaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.05  Teisės aktų registras: 2018-11266-, 2018.
39 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimo Nr. T-166 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo 18-8181 Alytaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.26 Projektas priimtas nuo 2018.06.28   
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.