T CHEMINĖS MEDŽIAGOS. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto ir susijusių įstatymų projektų derinimo 19-6645 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2019.06.14    
2 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo Nr. VIII-1641 pakeitimo įstatymo projektui ir kartu teikiamiems įstatymų pakeitimų projektams 19-6645 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2019.06.11    
3 Pasiūlymas dėl „Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo Nr. VIII-1641 pakeitimo įstatymo projektas“ 19-6645 Lietuvos pramonininkų konfederacija Pastaba 2019.06.11    
4 Dėl Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto derinimo (12.2 E-54)SD-2987 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Išvada 2019.06.10    
5 Dėl Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto ir susijusių įstatymų projektų derinimo 12-01-905 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Išvada 2019.06.07    
6 Administracinės naštos ūkio subjektams dėl Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto taikymo apskaičiavimo ataskaita   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2019.05.28    
7 Reglamento (ES) 2017/ 852 ir Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo Nr. VIII-1641 pakeitimo įstatymo projekto atitikties lentelė   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2019.05.28    
8 Reglamento (ES) 2017/ 542 ir Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo Nr. VIII-1641 pakeitimo įstatymo projekto atitikties lentelė   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2019.05.28    
9 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo Nr. VIII-1641 pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 20, 22, 37, 109 straipsnių pakeitim ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2019.05.28    
10 Aiškinamasis raštas dėl Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo Nr. VIII-1641 pakeitimo, Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 20, 22, 37, 109 straipsnių pakeitimo ir Administracinių nusižengimų kodekso 244, 308, 589 straips ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.05.28    
11 Dėl Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto ir susijusių įstatymų projektų derinimo (10)-D8-2046 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2019.05.28    
12 Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo Nr. VIII-1641 pakeitimo įstatymo projektas 19-6645 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.05.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.28 iki 2019.06.11   
13 Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo Nr. VIII-1641 14, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-3168(3) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2019.05.28 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.28   
14 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas „Dėl Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo Nr. I-1069 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymo Nr. VIII-1481 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuv ... 19-3190(3) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Nutarimo projektas 2019.05.28 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.28   
15 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUGALŲ APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-1069 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS FITOSANITARIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1481 2 IR 3 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS PAŠARŲ ĮSTATYMO NR.  ... NV-1397   Pažyma 2019.05.22    
16 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUGALŲ APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-1069 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS FITOSANITARIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1481 2 IR 3 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS PAŠARŲ ĮSTATYMO NR.  ... NV-1333   Išvada 2019.05.14    
17 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. RUGPJŪČIO 17 D. NUTARIMO NR. 966 „DĖL PRAMONINIŲ AVARIJŲ PREVENCIJOS, LIKVIDAVIMO IR TYRIMO NUOSTATŲ IR PAVOJINGŲJŲ MEDŽIAGŲ IR MIŠINIŲ SĄRAŠO, JŲ KVALIFIKACINIŲ KIEKIŲ NUSTATYMO IR CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ BEI MI ... NV-1319   Pažyma 2019.05.14    
18 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mi ... 19-2291(3) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2019.05.08 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.08   
19 Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo Nr. VIII-1641 14, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-3168(2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2019.05.03 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.05.28 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.03   
20 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas „Dėl Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo Nr. I-1069 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymo Nr. VIII-1481 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuv ... 19-3190(2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Nutarimo projektas 2019.05.03 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.05.28 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.03   
21 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO NR. I-552 29, 70-1 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, 73, 74 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1367 23, 24 IR 52 STRAIPSNIŲ PAKE ... NV-1166   Išvada 2019.04.29    
22 Pasiūlymas dėl „Dėl Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo Nr. I-1069 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymo Nr. VIII-1481 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo Nr. VI ... 19-3190 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2019.04.17    
23 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. RUGPJŪČIO 17 D. NUTARIMO NR. 966 „DĖL PRAMONINIŲ AVARIJŲ PREVENCIJOS, LIKVIDAVIMO IR TYRIMO NUOSTATŲ IR PAVOJINGŲJŲ MEDŽIAGŲ IR MIŠINIŲ SĄRAŠO, JŲ KVALIFIKACINIŲ KIEKIŲ NUSTATYMO IR CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ BEI MI ... NV-1058   Pažyma 2019.04.16    
24 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. RUGPJŪČIO 17 D. NUTARIMO NR. 966 „DĖL PRAMONINIŲ AVARIJŲ PREVENCIJOS, LIKVIDAVIMO IR TYRIMO NUOSTATŲ IR PAVOJINGŲJŲ MEDŽIAGŲ IR MIŠINIŲ SĄRAŠO, JŲ KVALIFIKACIN ... NV-1026   Išvada 2019.04.15    
25 Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo Nr. VIII-1641 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-2191(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2019.04.11 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.11   
26 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 29, 70(1) straipsnių pakeitimo, 73, 74 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įsta ... 19-2179(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2019.04.11 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.11   
27 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mi ... 19-2291(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2019.04.05 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.05.08 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.05   
28 Dėl Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo Nr. I-1069 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymo Nr. VIII-1481 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo Nr. VIII-1610 2, 3, 10 ... 19-3190 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Nutarimo projektas 2019.03.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.19 iki 2019.03.29   
29 Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo Nr. VIII-1641 14 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-3168 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2019.03.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomeneiiki 2019.03.29   
30 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mi ... 19-2291 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2019.03.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.05 iki 2019.03.13   
31 Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo Nr. VIII-1641 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 19-2191 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lyginamasis variantas 2019.02.27    
32 Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo Nr. VIII-1641 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-2191 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2019.02.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.27 iki 2019.03.15   
33 Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 29, 70(1), 75 straipsnių pakeitimo, 73, 74 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 23 ir 24 straipsnių pakeiti ... 19-2183 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.02.27    
34 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 29, 70(1), 75 straipsnių pakeitimo, 73, 74 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įsta ... 19-2179 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2019.02.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.27 iki 2019.03.15   
35 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Ataskaita 2019.01.09    
36 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2019.01.09    
37 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2019.01.09    
38 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ... (53-1)-D8-111 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2019.01.09    
39 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ... 18-12180(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.09 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.09   
40 DĖL VYRIAUSYBĖS 2003 M. BIRŽELIO 9 D. NUTARIMO NR. 739 „DĖL VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS PRIEŽIŪROS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO, VYRIAUSYBĖS 2004 M. RUGPJŪČIO 17 D. NUTARIMO NR. 966 „DĖL PRAMONINIŲ AVARIJŲ PREVENCIJOS, LIKVIDAVIMO IR TYRIM ... NV-3520   Išvada 2018.12.20    
41 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. BALANDŽIO 17 D. NUTARIMO NR. 354 „DĖL PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS UŽTIKRINIMO STANDARTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (TAP-18-1660(2), TAIS-18-12889(2)), LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BIRŽELIO 9 D. NUTARIMO  ... NV-3486   Pažyma 2018.12.18    
42 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mi ... 18-12888(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.12.17 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.19 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.19 . Išimtys: VRM patikslinimui <a.zdaneviciene@lrv.lt>   
43 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir ... NV-3384   Išvada 2018.12.12    
44 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2018.12.06    
45 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2018.12.06    
46 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.06    
47 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ... 18-12180(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.12.06 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.01.08 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.06   
48 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ... (52-1)-D8-5728 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.12.05    
49 Pasiūlymas dėl „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai t ... 18-12180 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2018.11.27    
50 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. RUGPJŪČIO 17 D. NUTARIMO NR. 966 „DĖL PRAMONINIŲ AVARIJŲ PREVENCIJOS, LIKVIDAVIMO IR TYRIMO NUOSTATŲ IR PAVOJINGŲJŲ MEDŽIAGŲ IR MIŠINIŲ SĄRAŠO, JŲ KVALIFIKACINIŲ KIEKIŲ NUSTATYMO IR CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ BEI MI ... 18-13230 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Nutarimo projektas 2018.11.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.16   
51 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mi ... 18-12888 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.11.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.09 iki 2018.11.15   
52 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir ... 18-12180 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.11.06    
53 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos pa ... NR-818 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.10.24    
54 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. BALANDŽIO 17 D. NUTARIMO NR. 354 „DĖL PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS UŽTIKRINIMO STANDARTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (TAP-18-1660, TAIS-18-9386(2)), LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BIRŽELIO 9 D. NUTARIMO NR.  ... NV-2793   Pažyma 2018.10.22    
55 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. BALANDŽIO 24 D. NUTARIMO NR. 358 „DĖL MINISTERIJŲ, VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ IR ĮSTAIGŲ PRIE MINISTERIJŲ, KITŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ SĄRAŠO PAGAL GRUPES PATVIRTINIMO“ PAKEITI ... NV-2784   Išvada 2018.10.19    
56 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2018.10.18    
57 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2018.10.18    
58 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ... Nr. (52-1)-D8-5004 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.10.18    
59 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.18    
60 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ... 18-12180 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.18 iki 2018.11.01   
61 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mi ... 18-9402(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.10.10 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.10   
62 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mi ... 18-9402 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.08.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.10 iki 2018.08.16   
63 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. VASARIO 12 D. NUTARIMO NR. 178 „DĖL AREŠTUOTO (PAIMTO), KONFISKUOTO AR KITAIP VALSTYBEI PERDUOTO ETILO ALKOHOLIO IR ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ SUNAIKINIMO TVARKOS APRA ... NV-2022   Pažyma 2018.08.01    
64 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mi ... 18-6569(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.07.19    
65 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mi ... 18-6569(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.07.19 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.19   
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.