T NUODINGOSIOS MEDŽIAGOS. 2019.03.17 11-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse apibrėžtų nusikalstamų veikų atitikties Tarptautinio nusikaltimų klasifikatoriaus nustatytoms kategorijoms klasifikatoriaus patvirtinimo 18-15457(2) Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymo projektas 2019.02.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.21 iki 2019.02.28   
2 Dėl viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo 19-1293 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.07    
3 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo AV-875 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.31 Galioja nuo 2018.12.31   
4 Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse apibrėžtų nusikalstamų veikų atitikties Tarptautinio nusikaltimų klasifikatoriaus nustatytoms kategorijoms klasifikatoriaus patvirtinimo 18-15457 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymo projektas 2018.12.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.27   
5 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-138 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės teritorijų tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo T-354 Šiaulių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.18 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-20950-, 2018.
6 TTOTP konvencijos Geteborgo protokolo pakeitimai lietuvių kalba   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Sutartis 2018.12.04    
7 TTOTP konvencijos Geteborgo protokolo pakeitimai lietuvių kalba   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Sutartis 2018.12.04    
8 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairių patvirtinimo“ projekto (23)-A4-8501 Aplinkos apsaugos agentūra Raštas 2018.11.07    
9 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 2 d. sprendimo Nr. 169 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo TS-297 Kauno rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17134-, 2018.
10 Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimai lietuvių kalba   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Sutartis 2018.10.16    
11 DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. RUGSĖJO 2 D. SPRENDIMO NR. 169 „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS TVARKOS IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-11774 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.12    
12 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-291 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo T-229 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.01 Galioja nuo 2018.10.01   
13 Dėl Molėtų miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo B1-196 Molėtų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.11  Teisės aktų registras: 2018-14243-, 2018.
14 Dėl Mokesčio už paviršinių nuotekų tvarkymą administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-268 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.04  Teisės aktų registras: 2018-13812-, 2018.
15 Dėl Tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo programos 2018-2019 mokslo metų ugdymo plano patvirtinimo A-2824 Kauno miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.08.27 Galioja nuo 2018.08.29  Teisės aktų registras: 2018-13461-, 2018.
16 Dėl Pretendentų į prokurorus egzamino programos patvirtinimo 18-9766 Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra Įsakymo projektas 2018.08.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.21 iki 2018.08.31   
17 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 2 d. sprendimo Nr. 169 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos tvarkos ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-9580 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.16    
18 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas "Dėl mažais kiekiais iš augalinių maisto produktų gaminamų gaminių tvarkymo higienos reikalavimų patvirtinimo" 18-9127 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.08.02 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.02 iki 2018.08.16   
19 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių aplinkos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo T-1067 Šalčininkų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.30 Galioja nuo 2018.06.06  Teisės aktų registras: 2018-09316-, 2018.
20 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 64, 99, 127, 132, 137, 143, 150, 151, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 176, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 ... 18-5664(3) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.05.21 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.05.21   
21 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 64, 99, 127, 132, 137, 143, 150, 151, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 176, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 ... 18-5664(2) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.05.16 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.05.18 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.05.16   
22 Dėl teisės aktų projektų derinimo 18-5660 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Išvada 2018.05.11    
23 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 64, 127, 132, 137, 143, 150, 151, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 176, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 21 ... 18-5664 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.05.07 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.07 iki 2018.05.11   
24 Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 pakeitimo įstatymas 17-12579(4) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įstatymo projektas 2018.04.17 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.04.17   
25 Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. T-77 "Dėl Švenčionių rajono savivaldybės miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių aplinkos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo T-36 Švenčionių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.12 Galioja nuo 2018.04.19  Teisės aktų registras: 2018-06199-, 2018.
26 Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 pakeitimo įstatymas 17-12579(3) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įstatymo projektas 2018.03.20 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.04.17 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.20   
27 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-599 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sv ... 18-3067 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.03.19    
28 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-599 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sv ... 18-3067 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.03.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.19 iki 2018.04.03   
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.