T NUODINGOSIOS MEDŽIAGOS. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl nutarimo projekto derinimo (42-1)-D8(E)-955 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2019.06.12    
2 Dėl priežiūrą atliekančių institucijų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo 19-6801 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įstatymo projektas 2019.06.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.06   
3 Dėl priežiūrą atliekančių institucijų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo 18-2233(2) Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2019.06.05    
4 Administracinių nusižengimų kodekso 244, 308, 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.05.28    
5 Administracinių nusižengimų kodekso 244, 308, 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2019.05.28    
6 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 20, 22, 37, 109 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2019.05.28    
7 Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo Nr. IX-456 13 straipsnio pakeitimo įstatymas 19-3171(3) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2019.05.28 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.28   
8 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas „Dėl Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo Nr. I-1069 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymo Nr. VIII-1481 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuv ... 19-3190(3) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Nutarimo projektas 2019.05.28 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.28   
9 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUGALŲ APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-1069 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS FITOSANITARIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1481 2 IR 3 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS PAŠARŲ ĮSTATYMO NR.  ... NV-1397   Pažyma 2019.05.22    
10 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUGALŲ APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-1069 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS FITOSANITARIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1481 2 IR 3 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS PAŠARŲ ĮSTATYMO NR.  ... NV-1333   Išvada 2019.05.14    
11 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 2, 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-429 ir Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 2 ir  ...   Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Išvada 2019.05.10    
12 Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo Nr. IX-456 13 straipsnio pakeitimo įstatymas 19-3171(2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2019.05.03 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.05.28 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.03   
13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas „Dėl Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo Nr. I-1069 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymo Nr. VIII-1481 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuv ... 19-3190(2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Nutarimo projektas 2019.05.03 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.05.28 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.03   
14 Pasiūlymas dėl „Dėl Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo Nr. I-1069 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymo Nr. VIII-1481 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo Nr. VI ... 19-3190 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2019.04.17    
15 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų derinimo 19-3190 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.04.04    
16 Dėl įstatymų projektų derinimo (10.2.4.1-411) 10-2108 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2019.03.26    
17 Lietuvos Respublikos įstatymo dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimų ratifikavimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Sutartis 2019.03.25    
18 Dėl Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo Nr. I-1069 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymo Nr. VIII-1481 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo Nr. VIII-1610 2, 3, 10 ... 19-3190 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Nutarimo projektas 2019.03.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.19 iki 2019.03.29   
19 Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo Nr. IX-456 13 straipsnio pakeitimo įstatymas 19-3171 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2019.03.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomeneiiki 2019.03.29   
20 Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse apibrėžtų nusikalstamų veikų atitikties Tarptautinio nusikaltimų klasifikatoriaus nustatytoms kategorijoms klasifikatoriaus patvirtinimo 18-15457(2) Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymo projektas 2019.02.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.21 iki 2019.02.28   
21 Dėl viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo 19-1293 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.07    
22 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo AV-875 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.31 Galioja nuo 2018.12.31   
23 Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse apibrėžtų nusikalstamų veikų atitikties Tarptautinio nusikaltimų klasifikatoriaus nustatytoms kategorijoms klasifikatoriaus patvirtinimo 18-15457 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymo projektas 2018.12.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.27   
24 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-138 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės teritorijų tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo T-354 Šiaulių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.18 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-20950-, 2018.
25 TTOTP konvencijos Geteborgo protokolo pakeitimai lietuvių kalba   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Sutartis 2018.12.04    
26 TTOTP konvencijos Geteborgo protokolo pakeitimai lietuvių kalba   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Sutartis 2018.12.04    
27 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairių patvirtinimo“ projekto (23)-A4-8501 Aplinkos apsaugos agentūra Raštas 2018.11.07    
28 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 2 d. sprendimo Nr. 169 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo TS-297 Kauno rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17134-, 2018.
29 Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimai lietuvių kalba   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Sutartis 2018.10.16    
30 DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. RUGSĖJO 2 D. SPRENDIMO NR. 169 „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS TVARKOS IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-11774 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.12    
31 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-291 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo T-229 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.01 Galioja nuo 2018.10.01   
32 Dėl Molėtų miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo B1-196 Molėtų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.11  Teisės aktų registras: 2018-14243-, 2018.
33 Dėl Mokesčio už paviršinių nuotekų tvarkymą administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-268 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.04  Teisės aktų registras: 2018-13812-, 2018.
34 Dėl Tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo programos 2018-2019 mokslo metų ugdymo plano patvirtinimo A-2824 Kauno miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.08.27 Galioja nuo 2018.08.29  Teisės aktų registras: 2018-13461-, 2018.
35 Dėl Pretendentų į prokurorus egzamino programos patvirtinimo 18-9766 Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra Įsakymo projektas 2018.08.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.21 iki 2018.08.31   
36 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 2 d. sprendimo Nr. 169 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos tvarkos ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-9580 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.16    
37 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas "Dėl mažais kiekiais iš augalinių maisto produktų gaminamų gaminių tvarkymo higienos reikalavimų patvirtinimo" 18-9127 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.08.02 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.02 iki 2018.08.16   
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.