T SAUGOS DUOMENŲ LAPAI. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo Nr. VIII-1641 pakeitimo įstatymo projektas 19-6645 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.05.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.28 iki 2019.06.11   
2 Aiškinamasis raštas dėl Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo Nr. VIII-1641 pakeitimo, Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 20, 22, 37, 109 straipsnių pakeitimo ir Administracinių nusižengimų kodekso 244, 308, 589 straips ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.05.28    
3 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 22, 23, 27, 29, 35, 36, 38, 39(8), 46, 48, 49, 50, 53 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.05.23    
4 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 22, 23, 27, 29, 35, 36, 38, 39(8), 46, 48, 49, 50, 53 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-6417 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.05.23 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.23   
5 Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 932 „Dėl strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, strateginių prekių kontrolės vykdymo taisyk ... 19-5844 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Nutarimo projektas 2019.05.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.17 iki 2019.05.30   
6 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų patvirtinimo T1-311 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.30 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-19778-, 2018.
7 Dėl Gaisrinės saugos instrukcijų patvirtinimo A-657(4.1E) Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.09.19 Galioja nuo 2018.09.20  Teisės aktų registras: 2018-14691-, 2018.
8 Lietuvos Respublikos tiekiamų rinkai tręšiamųjų produktų įstatymo projektas 18-5677(4) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įstatymo projektas 2018.08.01 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.08.01   
9 Lietuvos Respublikos tiekiamų rinkai tręšiamųjų produktų įstatymo projektas 18-5677(3) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įstatymo projektas 2018.07.20 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.01 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.20   
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.