T DARBO LAIKAS IR LAIKOTARPIAI. 2019.03.24 12-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 DĖL AUTOBUSŲ, KURSUOJANČIŲ 3-IUOJU MARŠRUTU (DARBO DIENOMIS), EISMO TVARKARAŠČIO NR. 2, PATVIRTINTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. GRUODŽIO 11 D. ĮSAKYMU NR. A-1183, PAKEITIMO 19-1776 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymo projektas 2019.02.15    
2 Dėl 2019- 2023 metų sezoninio gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros, profilaktikos ir kontrolės priemonių plano patvirtinimo A-132 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.02.05 Galioja nuo 2019.02.07  Teisės aktų registras: 2019-01790-, 2019.
3 Dėl Vaikų vasaros poilsio programų konkurso nuostatų ir Vaikų vasaros poilsio programų paraiškų vertinimo nuostatų tvirtinimo 30-150/ 19 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2019.01.21 Galioja nuo 2019.01.22  Teisės aktų registras: 2019-00897-, 2019.
4 Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už naudojimąsi Vilniaus miesto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra administravimo tvarkos aprašo tvirtinimo 30-66/ 19 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2019.01.10 Galioja nuo 2019.01.11  Teisės aktų registras: 2019-00350-, 2019.
5 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės ligonių, asmenų, įtariamų, kad serga užkrečiamosiomis ligomis, turėjusių sąlytį, ir sukėlėjų nešiotojų būtinojo hospitalizavimo ir (ar) būtinojo izoliavimo gydytojų specialistų komisijos sudarymo, jos nuostatų, komisijo ... 10V-1229 Lazdijų rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.28 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21991-, 2018.
6 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. 5TS-883 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės būtinojo hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo gydytojų specialistų komisijos sudarymo, jos nuostatų, darbo reglamento ir iškvietimo nedar ... 5TS-1500 Lazdijų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.14 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-20894-, 2018.
7 Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-172 „Dėl projekto „Poilsio ir rekreacijos zonos įrengimas šalia Rietavo kunigaikščių Oginskių dvarvietės“ parengimo ir įgyvendinimo 2 punkto pakeitimo ir papildymo 4 punktu“ 4 punk ... T1-188 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.22 Galioja nuo 2018.11.22   
8 Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo nr. T1-172 „Dėl projekto „Poilsio ir rekreacijos zonos įrengimas šalia Rietavo kunigaikščių Oginskių dvarvietės“ parengimo ir įgyvendinimo 2 punkto pakeitimo ir papildymo 4 punktu“ 4 punk ... 18-13320 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.16 Projektas priimtas nuo 2018.11.22   
9 Dėl poilsio statinių, skirtų gyventojų bendriesiems viešiesiems poreikiams, prie Medelyno g. ir Purmalių piliakalnio Klaipėdoje išdėstymo schemos ir poilsio statinių, skirtų gyventojų bendriesiems viešiesiems poreikiams, prie Žardupės g. ir Žardės, Ku ... AD1-2619 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.07 Galioja nuo 2018.11.08  Teisės aktų registras: 2018-18022-, 2018.
10 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. A1-253 „DĖL LEIDIMŲ DIRBTI SEZONINĮ DARBĄ UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO IR SEZONINIŲ DARBŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-12421 Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Išvada 2018.11.06    
11 Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. AĮ-721 "Dėl poilsiaviečių maudyklų zonų, skirtų lankytis su gyvūnais, nustatymo" pakeitimo AĮ-1098 Utenos rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.29 Galioja nuo 2018.11.06  Teisės aktų registras: 2018-17777-, 2018.
12 Dėl autobusų, kursuojančių 5-uoju maršrutu, eismo tvarkaraščių (darbo ir poilsio dienomis) patvirtinimo ir savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. A-596 pripažinimo netekusiu galios A-740(4.1E) Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.29 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17098-, 2018.
13 Išvada dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ... NR-833 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.10.29    
14 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl autobusų, kursuojančių 5-uoju maršrutu, eismo tvarkaraščių (darbo ir poilsio dienomis) patvirtinimo ir savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. ...   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.10.29    
15 DĖL AUTOBUSŲ, KURSUOJANČIŲ 5-UOJU MARŠRUTU, EISMO TVARKARAŠČIŲ (DARBO IR POILSIO DIENOMIS) PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. GEGUŽĖS 25 D. ĮSAKYMO NR. A-596 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 18-12558 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymo projektas 2018.10.29    
16 Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. T1-170 „Dėl projekto „Poilsio ir rekreacijos zonos įrengimas šalia Rietavo kunigaikščių Oginskių dvarvietės“ parengimo ir įgyvendinimo“ 2 punkto pakeitimo ir papildymo 4 punktu T1-172 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.25   
17 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. A1-253 „DĖL LEIDIMŲ DIRBTI SEZONINĮ DARBĄ UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO IR SEZONINIŲ DARBŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-12421 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.10.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.24 iki 2018.11.05   
18 Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. T1-170 „Dėl projekto „Poilsio ir rekreacijos zonos įrengimas šalia Rietavo kunigaikščių Oginskių dvarvietės“ parengimo ir įgyvendinimo“ 2 punkto pakeitimo ir papildymo 4 punktu 18-12233 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.19 Projektas priimtas nuo 2018.10.25   
19 Dėl Tarybos 2013-09-11 sprendimo Nr. 1-1417 „Dėl poilsio ir turizmo teritorijų bei sezono trukmės sezoninei mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais nustatymo“ pakeitimo 1-1772 Vilniaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.17 Galioja nuo 2018.10.24  Teisės aktų registras: 2018-16523-, 2018.
20 Dėl savivaldybės tarybos 2018-08-30 sprendimo Nr. T1-1104 „Dėl klasių ir mokinių skaičiaus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų skaičiaus vidurkio grupėse ir darbo laiko švietimo įstaigose 2018-2019 m. m. nustatymo“ pakeitimo T1-1119 Šilutės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15321-, 2018.
21 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-242 „Dėl Lukšių Vinco Grybo gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės darbo laiko pakeitimo“ pakeitimo T-317 Šakių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.21 Galioja nuo 2018.09.28  Teisės aktų registras: 2018-15178-, 2018.
22 Dėl Darbo laiko apskaitos žiniaraščio formos patvirtinimo ir pildymo tvarkos nustatymo D1-713 Alytaus rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.09.12 Galioja nuo 2018.10.01  Teisės aktų registras: 2018-14453-, 2018.
23 Dėl autobusų, kursuojančių 10-uoju, 10-uoju a, 15-uoju ir 16-uoju maršrutais (darbo dienomis), eismo tvarkaraščių žiemos sezono metu patvirtinimo A-614(4.1E) Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.08.31 Galioja nuo 2018.09.04  Teisės aktų registras: 2018-13789-, 2018.
24 Dėl autobusų, kursuojančių 1-uoju ir 3-iuoju maršrutais, eismo tvarkaraščių (poilsio dienomis) patvirtinimo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. A-595 pripažinimo netekusiu galios A-615(4.1E) Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.08.31 Galioja nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-13737-, 2018.
25 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl autobusų, kursuojančių 1-uoju ir 3-uoju maršrutais, eismo tvarkaraščių (poilsio dienomis) patvirtinimo ir savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 25 d. įsakymo  ...   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.08.31    
26 DĖL AUTOBUSŲ, KURSUOJANČIŲ 1-UOJU IR 3-IUOJU MARŠRUTAIS, EISMO TVARKARAŠČIŲ (POILSIO DIENOMIS) PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. GEGUŽĖS 25 D. ĮSAKYMO NR. A-595 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 18-10191 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymo projektas 2018.08.31    
27 „Dėl autobusų, kursuojančių 10-uoju, 10-uoju A, 15-uoju ir 16-uoju maršrutais (darbo dienomis), eismo tvarkaraščių žiemos sezono metu patvirtinimo“   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.08.31    
28 DĖL AUTOBUSŲ, KURSUOJANČIŲ 10-UOJU, 10-UOJU A, 15-UOJU IR 16-UOJU MARŠRUTAIS (DARBO DIENOMIS), EISMO TVARKARAŠČIŲ ŽIEMOS SEZONO METU PATVIRTINIMO 18-10190 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymo projektas 2018.08.31    
29 Dėl Tarybos 2013-09-11 sprendimo Nr. 1-1417 „Dėl poilsio ir turizmo teritorijų bei sezono trukmės sezoninei mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais nustatymo“ pakeitimo 18-9791 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.22 iki 2018.08.29   
30 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-765 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ pa ... 18-8931 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.07.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.23 iki 2018.08.03   
31 Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. A1-586 „Dėl Įkainių už pagrindinės ir pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų v ... A1-958 Šilutės rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.07.09 Galioja nuo 2018.07.10  Teisės aktų registras: 2018-11629-, 2018.
32 Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T1-354 „Dėl vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių įtvirtinimo vasaros poilsio stovyklose 2016-2019 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo T1-204 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.29    
33 Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. K-230 „Dėl premijų skyrimo Alytaus rajono kultūros darbuotojų dienos proga nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais pripažinimo netekusiu galios K-144 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.06.26  Teisės aktų registras: 2018-10336-, 2018.
34 Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. K-230 „Dėl premijų skyrimo Alytaus rajono kultūros darbuotojų dienos proga nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais pripažinimo netekusiu galios 18-7216 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2018.06.08    
35 Dėl Kalvarijos savivaldybės neįgaliųjų 2018 metų vasaros poilsio organizavimo tvarkos tvirtinimo D-236 Kalvarijos savivaldybės administracija Įsakymas 2018.05.30 Galioja nuo 2018.06.02  Teisės aktų registras: 2018-08948-, 2018.
36 Dėl autobusų, kursuojančių 10-uoju, 10-uoju a, 15-uoju ir 16-uoju maršrutais, eismo tvarkaraščių vasaros sezono metu (darbo dienomis) patvirtinimo A-405(4.1E) Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.05.29 Galioja nuo 2018.05.30  Teisės aktų registras: 2018-08628-, 2018.
37 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl autobusų, kursuojančių 10-uoju, 10-uoju A, 15-uoju ir 16-uoju maršrutais, eismo tvarkaraščių vasaros sezono metu (darbo dienomis) patvirtinimo“.   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.05.29    
38 DĖL AUTOBUSŲ, KURSUOJANČIŲ 10-UOJU, 10-UOJU A, 15-UOJU IR 16-UOJU  MARŠRUTAIS, EISMO TVARKARAŠČIŲ VASAROS SEZONO METU (DARBO DIENOMIS) PATVIRTINIMO 18-6886 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymo projektas 2018.05.29    
39 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ SOCIALIZACIJOS IR POILSIO PROGRAMŲ VYKDYTOJAMS A-514-(8.2) Radviliškio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.05.07 Galioja nuo 2018.05.08   
40 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio organizavimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-5568 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.03    
41 Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-149 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio organizavimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"   Šiaulių rajono savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.05.03    
42 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. A1-2152 „Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos darbo laiko apskaitos žiniaraščio formos pavyzdžio ir jos pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pake ... A1-608 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.04.25    
43 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio organizavimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo T-120 Šiaulių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.24 Galioja nuo 2018.04.28  Teisės aktų registras: 2018-06696-, 2018.
44 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „VAIKŲ POILSIS“ 18-5199 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Nutarimo projektas 2018.04.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.24   
45 DĖL LRV NUTARIMO "DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „VAIKŲ POILSIS“ PROJEKTO DERINIMO SR-1779 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Lydraštis 2018.04.23    
46 Dėl Vaikų vasaros poilsio programų rėmimo konkurso organizavimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 10V-338 Lazdijų rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.04.19 Galioja nuo 2018.04.20  Teisės aktų registras: 2018-06262-, 2018.
47 Dėl Kalvarijos savivaldybės vaikų ir jaunimo 2018 metų vasaros poilsio stacionarioje stovykloje organizavimo tvarkos tvirtinimo ir dokumentų atrankos komisijos sudarymo D-172 Kalvarijos savivaldybės administracija Įsakymas 2018.04.13 Galioja nuo 2018.04.14  Teisės aktų registras: 2018-06048-, 2018.
48 Dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi bei vaikų vasaros poilsio programų atrankos ir finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos nustatymo T2-67 Klaipėdos miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.04.07  Teisės aktų registras: 2018-05458-, 2018.
49 Dėl Plungės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo T1-49 Plungės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.04.05  Teisės aktų registras: 2018-05224-, 2018.
50 Dėl Plungės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo T1-49 Plungės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.29    
51 Dėl Vaikų vasaros poilsio projektų finansavimo ir organizavimo Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo T-1007 Šalčininkų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.28 Galioja nuo 2018.04.18  Teisės aktų registras: 2018-06149-, 2018.
52 Dėl Vaikų ir jaunimo poilsio ir kitų socializacijos projektų, finansuojamų Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo TS-24 Kazlų Rūdos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.28 Galioja nuo 2018.03.31  Teisės aktų registras: 2018-04984-, 2018.
53 Dėl Vaikų vasaros poilsio organizavimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo A1-480 Šilutės rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.03.28 Galioja nuo 2018.03.30  Teisės aktų registras: 2018-04758-, 2018.
54 Išvada dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ... NR-226 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.03.26    
55 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. A-297-(8.2) „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio programų rėmimo konkurso organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo A-351-(8.2) Radviliškio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.03.26 Galioja nuo 2018.03.27  Teisės aktų registras: 2018-04550-, 2018.
56 Dėl Plungės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo 18-3615 Plungės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.03.23    
57 Dėl Vaikų vasaros poilsio projektų finansavimo ir organizavimo Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 18-3430 Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.03.22    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.