T FARMACINĖS MEDŽIAGOS. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Išvada dėl 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1182 „Dėl Asmenų, kuriems tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių unikalių identifikatorių autentiškumą tikrina ir juos deaktyvina didmeninio platinimo licencijos turėtojas, sąrašo ir Asmenims, įrašytiems į  ... NR-373 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.06.14    
2 Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-729 „Dėl išsėtinės sklerozės gydymo ligą modifikuojančiais vaistais, kompensuojamais iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, skyrimo tvarkos a ... 19-7248 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.06.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.12 iki 2019.06.27   
3 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. RUGSĖJO 13 D. NUTARIMO NR. 994 „DĖL AMBULATORINIAM GYDYMUI SKIRIAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ BAZINIŲ KAINŲ IR PACIENTO PRIEMOKŲ UŽ J ... NV-1617   Išvada 2019.06.10    
4 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų  ... 19-6818 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.06.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.06 iki 2019.06.14   
5 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1182 „Dėl Asmenų, kuriems tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių unikalių identifikatorių autentiškumą ti ... 19-6707 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.05.31 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.03 iki 2019.06.14   
6 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 805 „Dėl Gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas ta ... 19-5642 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.05.28    
7 Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo 19-6598 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.05.28    
8 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos  ... 19-2663(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2019.05.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.27 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.27   
9 Išvada dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto 19-5654 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.05.23    
10 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. RUGPJŪČIO 8 D. NUTARIMO NR. 805 „DĖL GYVENTOJŲ APRŪPINIMO VAISTINIAIS PREPARATAIS PER KAIMO VIETOVĖSE ESANČIAS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TAISYKLIŲ ... (12)-SD-297 Lietuvos savivaldybių asociacija Išrašas 2019.05.23    
11 Dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų rinkos stebėsenos aprašo patvirtinimo 19-6205 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.05.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.21 iki 2019.06.04   
12 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensu ... 19-6204 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.05.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.21 iki 2019.06.04   
13 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. B1-803 „Dėl veterinarinių vaistų registracijos sustabdymo“ pakeitimo 19-5783 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.05.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.16 iki 2019.05.23   
14 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-5665 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2019.05.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.15 iki 2019.05.21   
15 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas 19-5654 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2019.05.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.15 iki 2019.05.21   
16 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 805 „Dėl Gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas taisyklių pat ... 19-5642 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2019.05.14    
17 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 805 „Dėl Gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas taisyklių pat ... 19-5642 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2019.05.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.15 iki 2019.05.23   
18 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 57 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lyginamasis variantas 2019.05.08    
19 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 57 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-998(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.05.08 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.08   
20 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 15, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36 ir 39 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 26-2 straipsniu įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 57 straipsnio pakei ...   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.05.08    
21 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 15, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36 ir 39 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 26-2 straipsniu įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 57 straipsnio pakei ...   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Teikimas 2019.05.08    
22 Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 15, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 39 straipsnių, V skyriaus pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 26-2 straipsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-7 ... 19-996(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2019.05.08 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.08   
23 VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS  DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VETERINARINIŲ VAISTŲ REGISTRAVIMO, JŲ INFORMACIJOS PAKEITIMO, PERREGISTRAVIMO IR VETERINARINIŲ VAISTŲ REGISTRACIJOS PANAIKINIMO 19-5356 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.05.07    
24 DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ PRAKTIKOS LICENCIJŲ REGISTRO REORGANIZAVIMO IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ PRAKTIKOS LICENCIJŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (TOLIAU - NUTARIMO PROJEKTAS) (Nr. TAP-19-287(2); TAIS  ... NV-1198   Išvada 2019.05.02    
25 Dėl pritarimo susitarimui su uždarąja akcine bendrove „Gintarinė vaistinė“ T-142 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.30    
26 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 690 „Dėl Gydytojų medicinos praktikos licencijų registro reorganizavimo į Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registrą ir Sveikatos priežiūros ir f ... 19-5002 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Teikimas 2019.04.26    
27 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 690 „Dėl Gydytojų medicinos praktikos licencijų registro reorganizavimo į Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registrą ir Sveikatos priežiūros ir f ... 19-5002 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2019.04.26 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.26   
28 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1343 15, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36 IR 39 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 26(2) STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709 57 STRAIPSNIO PAKE ... NV-1153   Išvada 2019.04.25    
29 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709 2, 70, 71 IR 73 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 71-1, 73-1-73-7 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO PROJEKTO (TAP NR. 19-499; TAIS NR. 16-6819(6)) NV-1088   Pažyma 2019.04.17    
30 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709 2, 70, 71 IR 73 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 71-1, 73-1-73-7 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO PROJEKTO NV-1086   Išvada 2019.04.17    
31 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 57 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 19-998(2) Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lyginamasis variantas 2019.04.15    
32 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 57 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-998(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.04.15 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.05.08 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.15   
33 Aiškinamasis raštas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 15, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36 ir 39 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 262 straipsniu įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709  ... 19-996(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.04.15    
34 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 15, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36 ir 39 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 262 straipsniu įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 57 straipsnio pakeit ... 19-996(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Teikimas 2019.04.15    
35 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 15, 27, 28, 30, 31, 33, 35,36 ir 39 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 262 straipsniu įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 57 straipsnio pakeiti ... 19-996(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2019.04.15 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.05.08 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.15   
36 Dėl veterinarinių vaistų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo 19-4052 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.04.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.04 iki 2019.04.11   
37 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 ,,Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento prie ... 19-2663 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.04.04    
38 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 70, 71 ir 73 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 711, 731-737 straipsniais įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ p ... 19-4022 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Nutarimo projektas 2019.04.03 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.04.18 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.03   
39 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 70, 71 ir 73 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 711, 731-737 straipsniais įstatymo projektas 16-6819(6) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2019.04.03 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.04.18 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.03   
40 DĖL FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709 35 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-1939 (NR. TAP-19-365(2); TAIS NR. 19-148(3)) NV-862   Pažyma 2019.03.27    
41 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1939“ projekto 19-148(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2019.03.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.27 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.27   
42 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-724 ,,Dėl nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir kompensuojamąją medic ... 19-3759 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.03.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.27 iki 2019.04.03   
43 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-3738 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymo projektas 2019.03.26    
44 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų  ... 19-3713 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.03.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.26 iki 2019.03.29   
45 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-228 „Dėl Vaistinių preparatų lygiagretaus importo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ projektas 19-3330 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.03.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.21 iki 2019.03.27   
46 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 409 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir eksporto kontrolės užtikrin ... 19-3327 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.03.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.21 iki 2019.03.27   
47 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709 35 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-1939“ PROJEKTO  (NR. TAP-19-365; TAIS NR. 19-148(2)) NV-761   Išvada 2019.03.18    
48 Antikorupcinio vertinimo išvada dėl vaistinių preparatų kainodaros 4-01-2567 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Antikorupcinio vertinimo išvada 2019.03.18    
49 Nepritarimas „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, supaprastintos homeopatinių vaistinių ... 19-829(2) Lygiagretaus vaistų importo asociacija Derinimo pažyma 2019.03.15    
50 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. V-757 „Dėl vaistinių preparatų pakuočių apsaugos priemonių pakeitimo kitomis apsaugos priemonėmis reikalav ... 19-2835 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.03.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.15 iki 2019.03.22   
51 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos  ... 19-2663 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2019.03.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.14 iki 2019.03.22   
52 DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ PRAKTIKOS LICENCIJŲ REGISTRO REORGANIZAVIMO IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ PRAKTIKOS LICENCIJŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (TOLIAU - NUTARIMO PROJEKTAS) (Nr. TAP-19-287; TAIS Nr. ... NV-676   Išvada 2019.03.12    
53 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V-1090 „Dėl sisteminės raudonosios vilkligės gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos apra ... 19-2587 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.03.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.08 iki 2019.03.20   
54 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-1015 „Dėl jaunatvinio (juvenilinio) artrito gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos a ... 19-2586 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.03.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.08 iki 2019.03.20   
55 Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-1014 „Dėl psoriazės gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtin ... 19-2585 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.03.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.08 iki 2019.03.20   
56 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. V-181 „Dėl reumatoidinio artrito gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtin ... 19-2582 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.03.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.08 iki 2019.03.20   
57 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. V-180 „Dėl ankilozinio spondilito ir kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos (neradiografinio ašinio spondiloartrito) gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaid ... 19-2581 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.03.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.08 iki 2019.03.20   
58 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. V-37 „Dėl psoriazinio artrito gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ... 19-2579 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.03.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.08 iki 2019.03.20   
59 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1939“ projekto 19-148(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2019.03.07 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.03.27 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.07 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.07   
60 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. v-759 „Dėl dializuojamųjų pacientų ir pacientų, kuriems persodintas inkstas, gydymo kompensuojamaisiais  ... 19-2453 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.03.07 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.07 iki 2019.03.20   
61 DĖL ODONTOLOGIJOS PRAKTIKOS ĮSTATYMO Nr. I-1246 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO (TOLIAU-PROJEKTAS-1), ODONTOLOGŲ RŪMŲ ĮSTATYMO NR. IX-1929 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO (TOLIAU-PROJEKTAS-2), SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1367 1 IR 2 STRAIPSNIŲ ... NV-631   Pažyma 2019.03.06    
62 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų reg ... 19-829(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.03.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.07 iki 2019.03.15   
63 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-374 „Dėl Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 19-2311 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.03.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.05 iki 2019.03.11   
64 Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo 19-2284 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.03.01 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.01 iki 2019.03.08   
65 Dėl patobulintų Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymo Nr. IX-1929 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 1  ... 19-2241 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2019.03.01 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.01   
66 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. IX-709 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-2244 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2019.03.01 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.01   
67 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos teritoriją aptarnaujančios kaupyklos, kurioje saugoma informacija apie vaistinių preparatų pakuočių apsaugos priemones, priežiūros taisyklių patvirtinimo“ projektas 19-2225 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.02.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.01 iki 2019.03.08   
68 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. IX-709 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lyginamasis variantas 2019.02.28    
69 Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro reorganizavimo ir sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro nuostatų patvirtinimo 19-2224 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2019.02.28 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.28   
70 Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro reorganizavimo ir sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro nuostatų patvirtinimo   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Teikimas 2019.02.26    
71 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Vaistinių preparatų įtraukimo į mažo terapinio indekso vaistinių preparatų sąrašą tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto 19-2013 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.02.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.21 iki 2019.02.27   
72 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos  ... 19-625(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2019.02.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.20 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.20   
73 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. RUGSĖJO 13 D. NUTARIMO NR. 994 „DĖL AMBULATORINIAM GYDYMUI SKIRIAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ BAZINIŲ KAINŲ IR PACIENTO PRIEMOKŲ UŽ J ... NV-442   Išvada 2019.02.14    
74 Išvada dėl Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 15, 27, 28, 30, 31, 33, 35 ir 39 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 26(2) straipsniu įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 57 straipsnio p ... NR-77 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.02.13    
75 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709 2 IR 51 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO (toliau - Įstatymo projektas)  (TAP-18-2331(2); TAIS Nr. 18-11326(4)) NV-417   Išvada 2019.02.13    
76 Išvada dėl Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 15, 27, 28, 30, 31, 33, 35,36 ir 39 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 262 straipsniu įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 57 straipsnio  ... 19-996 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.02.12    
77 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius įsakymas "Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo" 19-1487 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.02.12    
78 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  ... 19-625(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2019.02.08 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.02.20 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.08 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.08   
79 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 51(1) straipsniu įstatymas 18-11334(4) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2019.02.07 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.07 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.07 Reguliuojantis verslo sąlygas  
80 Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. x-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 51(1) straipsniu įstatymo projekto 18-11326(4) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Teikimas 2019.02.07    
81 Lietuvos Respublikos Vyriausybės „Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 51(1) straipsniu įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas 18-11326(4) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2019.02.07 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.07 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.07 Reguliuojantis verslo sąlygas  
82 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. i-1343 15, 27, 28, 30, 31, 33, 35 ir 39 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 262 straipsniu įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. x-709 57 straipsnio pakeitimo  ... S-7845 (101.51E) Valstybės įmonė Registrų centras Išvada 2019.02.06    
83 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ODONTOLOGIJOS PRAKTIKOS ĮSTATYMO NR. I-1246 PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ODONTOLOGŲ RŪMŲ ĮSTATYMO NR. IX-1929 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 13, 14 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAI ... NV-314   Išvada 2019.02.04    
84 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. RUGSĖJO 13 D. NUTARIMO NR. 994 „DĖL AMBULATORINIAM GYDYMUI SKIRIAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ BAZINIŲ KAINŲ IR PACIENTO PRIEMOKŲ UŽ JUOS APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 3-436 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Išvada 2019.02.04    
85 Pasiūlymas dėl „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, supaprastintos homeopatinių vaistin ... 19-829 Lygiagretaus vaistų importo asociacija Išvada 2019.01.31    
86 Pasiūlymas dėl „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, supaprastintos homeopatinių vaistin ... 19-829 Lygiagretaus vaistų importo asociacija Išvada 2019.01.31    
87 Išvada dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, Supaprastintos homeopatinių vaistinių pre ... NR-56 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.01.31    
88 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  ... 19-625 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Išvada 2019.01.30    
89 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 57 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lyginamasis variantas 2019.01.30    
90 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 57 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-998 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.01.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.30 iki 2019.02.13   
91 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 15, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36 ir 39 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 262 straipsniu įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 57 straipsnio pakeit ... 19-996 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.01.30    
92 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 15, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36 ir 39 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 262 straipsniu įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 57 straipsnio pakeit ...   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Teikimas 2019.01.30    
93 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 15, 27, 28, 30, 31, 33, 35,36 ir 39 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 262 straipsniu įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 57 straipsnio pakeiti ... 19-996 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.30 iki 2019.02.13   
94 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. B1-28 „Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo“ pak ...   Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lyginamasis variantas 2019.01.28    
95 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. B1-28 „Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo“ pak ... 19-902 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.01.28    
96 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų reg ... 19-829 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.01.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.28 iki 2019.02.01   
97 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. B1-803 „Dėl veterinarinių vaistų registracijos sustabdymo“ pakeitimo   Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lyginamasis variantas 2019.01.23    
98 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. B1-803 „Dėl veterinarinių vaistų registracijos sustabdymo“ pakeitimo 19-721 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.01.23    
99 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1939“ projekto NR-33 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.01.22    
100 Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymo Nr. IX-1929 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 straipsnių pakeitimo ir 13, 14 straipsnių pripažinimo netekusiais ga ...   Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Derinimo pažyma 2019.01.22    
101 10. Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymo Nr. IX-1929   2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 straipsnių pakeitimo ir 13, 14 straipsnių pripažinimo netekusi ...   Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Aiškinamasis raštas 2019.01.22    
102 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. IX-709 8 straipsnio pakeitimo įstatymas   Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lyginamasis variantas 2019.01.22    
103 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. IX-709 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-708 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įstatymo projektas 2019.01.22 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.22   
104 Dėl Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymo Nr. IX-1929 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 straipsnių pakeitimo ir 13, 14 straipsnių pripažinimo netekusiai ... 19-702 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Nutarimo projektas 2019.01.22 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.22   
105 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  ... 19-625 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.22 iki 2019.01.29   
106 Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 58 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 10 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų patikslinto aiškinamojo rašto pateikimo 18-11126(4) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Teikimas 2019.01.17    
107 Antikorupcinio vertinimo išvada dėl Farmacijos įstatymo 33 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 32-1 straipsniu įstatymo projekto Nr. 18-14374 4-01-398 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Antikorupcinio vertinimo išvada 2019.01.16    
108 IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709 58 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO (toliau - Farmacijos įstatymo projektas) IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1343 10 IR 28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJ ... NV-96   Išvada 2019.01.14    
109 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-1577 „Dėl sprendimų dėl vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių ir (ar) asmens sveikatos pri ... 19-150 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.01.10 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.11 iki 2019.01.24   
110 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP--1939“ projekto 19-148 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.10 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.11 iki 2019.01.21   
111 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 58 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-11129(4) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2019.01.10 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.10 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.10   
112 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 58 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 10 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų pateikimo ... 18-11126(4) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Teikimas 2019.01.10    
113 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 58 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 10 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų pateikimo ... 18-11126(4) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.10 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.10 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.10   
114 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709 2 IR 51 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO (toliau - Įstatymo projektas)  (TAP-18-2331; TAIS Nr. 18-11326(3)) NV-39   Išvada 2019.01.08    
115 Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo 19-64 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.01.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.04 iki 2019.01.11   
116 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709 58 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO (toliau - Farmacijos įstatymo projektas) IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1343 10 IR 28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NV-14   Išvada 2019.01.04    
117 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709 58 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO (toliau - Farmacijos įstatymo projektas) IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1343 10 IR 28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO  ( ... NV-3589   Išvada 2018.12.31    
118 Išvada dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 33 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 32-1 straipsniu įstatymo projekto 18-14363 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.12.31    
119 Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų suma medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo siuntimams išduoti bei kompensuojamiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms išrašyti 18-15464 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kiti 2018.12.27    
120 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-11334(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.12.27 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.02.07 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.27 Reguliuojantis verslo sąlygas  
121 Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto 18-11326(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Teikimas 2018.12.27    
122 Lietuvos Respublikos nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas 18-11326(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.12.27 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.02.07 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.27 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.27 Reguliuojantis verslo sąlygas  
123 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 58 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-11129(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.12.21 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.01.10 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.21   
124 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. LAPKRIČIO 30 D. NUTARIMO NR. 1191 „DĖL FARMACINĖS VEIKLOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ, REIKALAVIMŲ KVALIFIKUOTAM ASMENIUI, ATSAKINGAM UŽ GAMYBĄ IR (AR) IMPORTĄ, APRAŠO IR F ... NV-3552   Išvada 2018.12.21    
125 Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 58 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 10 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų 18-11126(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Teikimas 2018.12.21    
126 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 58 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietu ... 18-11126(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.12.21 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.01.10 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.23   
127 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų  ... 18-15410 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.27 iki 2019.01.21   
128 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. B1-397 „Dėl nesaugių veterinarinių vaistų uždraudimo tiekti rinkai ir pašalinimo iš rinkos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-15405 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lydraštis 2018.12.21    
129 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. B1-397 „Dėl nesaugių veterinarinių vaistų uždraudimo tiekti rinkai ir pašalinimo iš rinkos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-15405 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.12.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.21 iki 2019.01.14   
130 Išvada dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 33 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 32(1) straipsniu įstatymo projekto (18-14363, 18-14374) NR-1006 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.12.21    
131 Pasiūlymas dėl „Lietuvos Respublikos nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 33 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 32(1) straipsniu įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas“ 18-14363 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Išvada 2018.12.21    
132 Dėl Farmacijos įst 33 str. (lygiagretaus eksporto) ((1.15-0202)-5K-1822463)-6K-1806827 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Išvada 2018.12.20    
133 Dėl išorinės reklamos įrengimo leidimo UAB „Norfos vaistinė“ išdavimo A1-2190 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.19    
134 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1191 „Dėl farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių, reikalavimų kvalifikuotam asmeniui, atsakingam už gamybą ir (ar) importą, ap ... 18-12631(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Teikimas 2018.12.19    
135 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1191 „Dėl Farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių, reikalavimų kvalifikuotam asmeniui, atsakingam už gamybą ir (ar) importą, aprašo ... 18-12631(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.12.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.19 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.19 Reguliuojantis verslo sąlygas  
136 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709 33 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 321 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO DERINIMO 3-5165 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.12.19    
137 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. LAPKRIČIO 30 D. NUTARIMO NR. 1191 „DĖL FARMACINĖS VEIKLOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ, REIKALAVIMŲ KVALIFIKUOTAM ASMENIUI, ATSAKINGAM UŽ GAMYBĄ IR (AR) IMPORTĄ, APRAŠO IR F ... NV-3467   Išvada 2018.12.18    
138 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1191 „Dėl Farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių, reikalavimų kvalifikuotam asmeniui, atsakingam už gamybą ir (ar) importą, ap ... 18-12631(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Teikimas 2018.12.13    
139 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1191 „Dėl Farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių, reikalavimų kvalifikuotam asmeniui, atsakingam už gamybą ir (ar) importą, aprašo ... 18-12631(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.12.13 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.19 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.13 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.13 Reguliuojantis verslo sąlygas  
140 Išvada dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto NR-949 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.12.07    
141 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 33 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 32(1) straipsniu įstatymo projektas 18-14374 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.12.07 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.10 iki 2018.12.21 Reguliuojantis verslo sąlygas  
142 Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 33 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 32(1) straipsniu įstatymo projekto derinimo 18-14363 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2018.12.07    
143 Lietuvos Respublikos nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 33 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 32(1) straipsniu įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas 18-14363 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.12.07 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.10 iki 2018.12.21 Reguliuojantis verslo sąlygas  
144 Išvada dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-1128 "Dėl Vaistinių preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" projekto NR-942 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.12.07    
145 Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto derinimo 4-01-9882 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Išvada 2018.12.05    
146 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709 2 IR 51 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO   Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Išvada 2018.12.05    
147 Išvada dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto 18-11326(2) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.12.05    
148 IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709 58 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1343 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO  (TAP-18-2023; TAIS Nr. 18-11126(2)) NV-3233   Išvada 2018.12.03    
149 Dėl pritarimo projekto „Kultūros paveldo objekto - Viekšnių vaistinės muziejaus pastato gerinimo darbai“ įgyvendinimui, finansavimui ir tęstinumo užtikrinimui T1-292 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.30    
150 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-1128 „Dėl Vaistinių preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 18-14008 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.11.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.03 iki 2018.12.11 Reguliuojantis verslo sąlygas  
151 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1191 „Dėl Farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių, Reikalavimų kvalifikuotam asmeniui, atsakingam už gamybą ir (ar) impo ... 18-12631 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.11.30    
152 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS ĮSTATYMO PAKEITIMO PROJEKTO (1.13 E)V4-554 Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba Raštas 2018.11.28    
153 Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro reorganizavimo ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro nuostatų patvirtinimo (1.2.4)10-8367 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Raštas 2018.11.28    
154 Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro reorganizavimo ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro nuostatų patvirtinimo 18-13929 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Nutarimo projektas 2018.11.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.28 iki 2018.12.07   
155 Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymo Nr. IX-1929   2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 straipsnių pakeitimo ir 13, 14 straipsnių pripažinimo netekusiais  ...   Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Aiškinamasis raštas 2018.11.27    
156 Dėl Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymo Nr. IX-1929 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 straipsnių pakeitimo ir 13, 14 straipsnių pripažinimo netekusiai ... 18-13851 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Nutarimo projektas 2018.11.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.27 iki 2018.12.13   
157 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. IX-709 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas   Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lyginamasis variantas 2018.11.27    
158 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. IX-709 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-13850 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įstatymo projektas 2018.11.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.27 iki 2018.12.13   
159 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATOS SUTEIKIMO  UAB „RASEINIŲ VAISTINĖ“ 18-13776 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.27    
160 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-11334(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.27 iki 2018.12.06 Reguliuojantis verslo sąlygas  
161 Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto derinimo 18-11326(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2018.11.26    
162 Lietuvos Respublikos nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas 18-11326(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.27 iki 2018.12.06 Reguliuojantis verslo sąlygas  
163 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius įsakymas dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo 18-13733 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.11.26    
164 Priešinės liaukos (prostatos) hiperplazijos diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašas 18-13695 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.11.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.26 iki 2018.12.07   
165 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 58 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-11129(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.23 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.05 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.23 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.23   
166 Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 58 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. i-1343 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų 18-11126(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2018.11.23    
167 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 58 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietu ... 18-11126(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.23 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.05 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.23   
168 Dėl Vaistinių preparatų įrašymo į vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, sąrašą tvarkos aprašo patvirtinimo 18-13612 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.11.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.23 iki 2018.11.29   
169 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. KOVO 10 D. NUTARIMO NR. 257 „DĖL NEKOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ DIDŽIAUSIŲ DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ANTKAINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (toliau - Nutarimo projektas) (Nr. TAP-18-1882; T ... NV-3080   Išvada 2018.11.21    
170 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 257 ,,Dėl Nekompensuojamųjų vaistinių preparatų didžiausių didmeninės ir mažmeninės prekybos antkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“  ... 18-11576(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2018.11.14    
171 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 257 ,,Dėl Nekompensuojamųjų vaistinių preparatų didžiausių didmeninės ir mažmeninės prekybos antkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ proj ... 18-11576(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.14 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.14   
172 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. LAPKRIČIO 30 D. NUTARIMO NR. 1191 „DĖL FARMACINĖS VEIKLOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ, REIKALAVIMŲ KVALIFIKUOTAM ASMENIUI, ATSAKINGAM UŽ GAMYBĄ IR (AR) IMPORTĄ, AP ... 2R-5864 (3.2.E) Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Išrašas 2018.11.06    
173 Išvada dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 58 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų 18-11126 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.11.02    
174 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1191 „Dėl farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių, reikalavimų kvalifikuotam asmeniui, atsakingam už gamybą ir (ar) importą, ap ... 18-12631 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2018.10.30    
175 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1191 „Dėl farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių, reikalavimų kvalifikuotam asmeniui, atsakingam už gamybą ir (ar) importą, aprašo ... 18-12631 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.31 iki 2018.11.09   
176 Dėl savivaldybės įmonės „Nemenčinės vaistinė“ likvidavimo T3-334 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.26 Galioja nuo 2018.11.03  Teisės aktų registras: 2018-17686-, 2018.
177 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų  ... 18-12432 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.25 iki 2018.10.30   
178 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-494 „Dėl geros vaistinių praktikos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto 18-12431 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.25 iki 2018.10.31   
179 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. KOVO 10 D. NUTARIMO NR. 257 „DĖL NEKOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ DIDŽIAUSIŲ DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ANTKAINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO 3-4318 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.10.23    
180 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl informacijos apie vaistinių preparatų kainas skleidimo“ projekto derinimo 18-12283 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2018.10.19    
181 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl informacijos apie vaistinių preparatų kainas skleidimo“ projektas 18-12283 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.22 iki 2018.10.26   
182 Dėl savivaldybės įmonės „Nemenčinės vaistinė“ likvidavimo 18-12280 Vilniaus rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.19    
183 Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams tvarkos aprašas 18-12124 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tvarka 2018.10.18    
184 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 18-12124 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymo projektas 2018.10.18    
185 Išvada dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-374 "Dėl Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" projekto NR-804 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.10.17    
186 Išvada dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto 18-11326 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.10.16    
187 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 257 „Dėl Nekompensuojamųjų vaistinių preparatų didžiausių didmeninės ir mažmeninės prekybos antkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto 18-11576 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.10.16    
188 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709 2 IR 51 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO   Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Išvada 2018.10.16    
189 Išvada dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto NR-782 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.10.11    
190 Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto derinimo D2-9283 (1.13.) Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Išvada 2018.10.08    
191 Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto derinimo 4-01-7998 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Išvada 2018.10.08    
192 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 257 ,,Dėl nekompensuojamųjų vaistinių preparatų didžiausių didmeninės ir mažmeninės prekybos antkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto 18-11576 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2018.10.08    
193 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 257 ,,dėl nekompensuojamųjų vaistinių preparatų didžiausių didmeninės ir mažmeninės prekybos antkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ proj ... 18-11576 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.09 iki 2018.10.19   
194 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. v-267 „Dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarko ... 18-11551 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.08 iki 2018.10.12   
195 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-374 „Dėl Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 18-11486 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.04 iki 2018.10.17   
196 Dėl išorinės reklamos įrengimo leidimo UAB „Norfos vaistinė“ išdavimo A1-1619 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.02    
197 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. v-7 „Dėl vaistinių patalpų ir įrengimų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo 18-11411 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.01 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.02 iki 2018.10.08   
198 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-11334 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.01 iki 2018.10.12 Reguliuojantis verslo sąlygas  
199 Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto derinimo 18-11326 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2018.09.28    
200 Lietuvos Respublikos nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas 18-11326 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.09.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.01 iki 2018.10.12 Reguliuojantis verslo sąlygas  
201 Išvada dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Asmenų, kuriems tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių unikalių identifikatorių autentiškumą tikrina ir juos deaktyvina didmeninio platinimo licencijos turėtojas, sąrašo ir Asmeni ... NR-725 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.09.28    
202 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d ...   Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lyginamasis variantas 2018.09.26    
203 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d ...   Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lydraštis 2018.09.26    
204 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d ... 18-9500(2) Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.09.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.26 iki 2018.10.05   
205 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 58 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-11129 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.25 iki 2018.10.09   
206 Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 58 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo Nr. I-1343 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų derinimo 18-11126 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2018.09.24    
207 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 58 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietu ... 18-11126 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.09.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.25 iki 2018.10.09 Projektas atsiimtas nuo 2018.09.24   
208 Įsakymo Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. v-726 „Dėl gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutarčių tarp valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos ir vaistinių pr ... 18-10979 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.20    
209 Įsakymo Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-726 „Dėl gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutarčių tarp valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos ir vaistinių pr ... 18-10979 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.09.20    
210 Įsakymas "Dėl veterinarinių vaistų registracijos sustabdymo" 18-10899 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.09.19    
211 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo projektas „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-975 „Dėl vaistinių preparatų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos, gavimo ir siu ... 18-10776 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2018.09.17    
212 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo projektas „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-975 „Dėl vaistinių preparatų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos, gavimo ir siu ... 18-10776 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.09.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.18 iki 2018.10.02   
213 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Asmenų, kuriems tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių unikalių identifikatorių autentiškumą tikrina ir juos deaktyvina didmeninio platinimo licencijos turėtojas, sąrašo ir Asmenims, įrašyt ... 18-2738(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.09.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.17 iki 2018.09.28   
214 Pasiūlymas dėl „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir  ... 18-6899(2) VšĮ "Lietuvos laisvosios rinkos institutas" Pozicija 2018.09.07    
215 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų  ... 18-10339 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.09.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.07 iki 2018.09.13   
216 Kompensuojamųjų ir nekompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainų deklaravimo ir kainynų sudarymo informacinės sistemos „Idrug“ duomenų saugos nuostatų projektas 18-4833(2) Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kiti 2018.09.06    
217 Kompensuojamųjų ir nekompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainų deklaravimo ir kainynų sudarymo informacinės sistemos „Idrug“ nuostatų projektas 18-4833(2) Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kiti 2018.09.06    
218 Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 12 d. įsakymo Nr.  V-930 ,,Dėl kompensuojamųjų ir nekompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainų deklaravimo ir kainynų sudarymo informaci ... 18-4833(2) Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymo projektas 2018.09.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.06   
219 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl vaistinių preparatų registravimo taisyklių, supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų reg ... 18-10333 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2018.09.06    
220 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl vaistinių preparatų registravimo taisyklių, supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų reg ... 18-10333 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.09.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.07 iki 2018.09.13   
221 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų  ... 18-6899(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.08.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.24 iki 2018.09.06   
222 Įsakymas "Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. B1-589 „Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos pan ... 18-9643 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.08.17    
223 Įsakymas Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo 18-9501 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.08.14    
224 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d ... 18-9500 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.08.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.14 iki 2018.08.27   
225 Dėl Nacionalinio kontaktinio centro funkcijų, nurodytų Europos Tarybos ir Europos Parlamento reglamento (ES) Nr. 536/ 2014 dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama direktyva 2001/ 20/ EB, 83 straipsnyje, vykdymo tvarkos aprašo patv ... 18-9307 Lietuvos bioetikos komitetas Įsakymo projektas 2018.08.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.08 iki 2018.08.29   
226 Žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Žemės ūkio ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 218 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas 18-9194 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.08.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.06 iki 2018.08.10   
227 DĖL FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709 2, 8, 15, 17, 27, 33, 35, 36, 39, 48, 57 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 651 STRAIPSNIU ĮSTATYMO, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. VIII-602 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTA ... NV-1987   Pažyma 2018.07.27    
228 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709 2, 8, 15, 17, 27, 23, 33, 35, 36, 39, 48, 57 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 65-1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO,  LIETUVOS RESPUBLIKOS NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ KON ... NV-1986   Išvada 2018.07.27    
229 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl Leidimų laikinai tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsi ... 18-8985 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Teikimas 2018.07.24    
230 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl leidimų laikinai tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsi ... 18-8985 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.07.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.25 iki 2018.07.31 Reguliuojantis verslo sąlygas  
231 Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 15 , 17, 27, 33, 35, 36, 39, 48, 57 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 65(1) straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstat ... 18-2722(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Teikimas 2018.07.24    
232 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 33, 35, 35(1), 59(1), 68(1) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo aštuntuoju(1) skirsniu įstatymo Nr. XIII-1408 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-8976 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.07.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.24 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.24   
233 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 15, 17, 27, 33, 35, 36, 39, 48, 57 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 65(1) straipsniu įstatymo projektas 18-2728(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.07.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.24 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.24 Reguliuojantis verslo sąlygas  
234 Lietuvos Respublikos nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 15, 17, 27, 33, 35, 36, 39, 48, 57 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 651 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropi ... 18-2722(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.07.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.24 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.24   
235 DĖL VYRIAUSYBĖS 2005 M. RUGSĖJO 13 D. NUTARIMO NR. 994 „DĖL AMBULATORINIAM GYDYMUI SKIRIAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS KOMPENSUOJAMOS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ, BAZINIŲ KAI ... NV-1860   Pažyma 2018.07.16    
236 IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. RUGSĖJO 13 D. NUTARIMO NR. 994 „DĖL AMBULATORINIAM GYDYMUI SKIRIAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS KOMPENSUOJAMOS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FOND ... NV-1855   Išvada 2018.07.16    
237 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš ... 18-8541 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.07.05 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.05   
238 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 ,,Dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvark ... 18-8404 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.07.02 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.03 iki 2018.07.04   
239 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 ,,Dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvark ... 18-8403 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.07.02 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.03 iki 2018.07.05   
240 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lyginamasis variantas 2018.06.28    
241 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo 18-8328 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.06.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.28 iki 2018.07.04   
242 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius įsakymo dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo projektas 18-8205 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.06.26    
243 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo  „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-724 ,,Dėl nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir kompensuojamąją medic ... 18-7806 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.06.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.21 iki 2018.06.26   
244 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709 2, 8, 15, 17, 27, 23, 33, 35, 36, 39, 48, 57 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 65-1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ KO ... NV-1568   Išvada 2018.06.18    
245 Išvada dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Asmenims, įrašytiems į Asmenų, kuriems tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių unikalių identifikatorių autentiškumą tikrina ir juos deaktyvina didmeninio platinimo licencijos turė ... NR-513 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.06.14    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.