T FARMACINĖS MEDŽIAGOS. 2019.01.06 1-a   savaitė Lietuvos chemijos srities teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   ?   Galiojimas Šaltinis
1 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709 58 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO (toliau - Farmacijos įstatymo projektas) IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1343 10 IR 28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NV-14   Išvada 2019.01.04    
2 Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo 19-64 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.01.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.04 iki 2019.01.11   
3 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709 58 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO (toliau - Farmacijos įstatymo projektas) IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1343 10 IR 28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO  ( ... NV-3589   Išvada 2018.12.31    
4 Išvada dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 33 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 32-1 straipsniu įstatymo projekto 18-14363 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.12.31    
5 Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų suma medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo siuntimams išduoti bei kompensuojamiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms išrašyti 18-15464 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kiti 2018.12.27    
6 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-11334(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.12.27 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.27 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.27 . Išimtys: įkeltas kitas nutarimo projektas Originaliame turinyje <Rimute.Petruziene@lrv.lt> Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.27 Reguliuojantis verslo sąlygas  
7 Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto 18-11326(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Teikimas 2018.12.27    
8 Lietuvos Respublikos nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas 18-11326(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.12.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.27 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.27 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.27 . Išimtys: įkeltas kitas nutarimo projektas Originaliame turinyje <Rimute.Petruziene@lrv.lt> Reguliuojantis verslo sąlygas  
9 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 58 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-11129(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.12.21 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.21   
10 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. LAPKRIČIO 30 D. NUTARIMO NR. 1191 „DĖL FARMACINĖS VEIKLOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ, REIKALAVIMŲ KVALIFIKUOTAM ASMENIUI, ATSAKINGAM UŽ GAMYBĄ IR (AR) IMPORTĄ, APRAŠO IR F ... NV-3552   Išvada 2018.12.21    
11 Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 58 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 10 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų 18-11126(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Teikimas 2018.12.21    
12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 58 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietu ... 18-11126(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.12.21 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.23   
13 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų  ... 18-15410 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.27 iki 2019.01.21   
14 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. B1-397 „Dėl nesaugių veterinarinių vaistų uždraudimo tiekti rinkai ir pašalinimo iš rinkos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-15405 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lydraštis 2018.12.21    
15 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. B1-397 „Dėl nesaugių veterinarinių vaistų uždraudimo tiekti rinkai ir pašalinimo iš rinkos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-15405 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.12.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.21 iki 2019.01.14   
16 Išvada dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 33 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 32(1) straipsniu įstatymo projekto (18-14363, 18-14374) NR-1006 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.12.21    
17 Pasiūlymas dėl „Lietuvos Respublikos nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 33 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 32(1) straipsniu įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas“ 18-14363 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Išvada 2018.12.21    
18 Dėl Farmacijos įst 33 str. (lygiagretaus eksporto) ((1.15-0202)-5K-1822463)-6K-1806827 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Išvada 2018.12.20    
19 Dėl išorinės reklamos įrengimo leidimo UAB „Norfos vaistinė“ išdavimo A1-2190 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.19    
20 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1191 „Dėl farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių, reikalavimų kvalifikuotam asmeniui, atsakingam už gamybą ir (ar) importą, ap ... 18-12631(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Teikimas 2018.12.19    
21 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1191 „Dėl Farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių, reikalavimų kvalifikuotam asmeniui, atsakingam už gamybą ir (ar) importą, aprašo ... 18-12631(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.12.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.19 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.19 Reguliuojantis verslo sąlygas  
22 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709 33 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 321 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO DERINIMO 3-5165 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.12.19    
23 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. LAPKRIČIO 30 D. NUTARIMO NR. 1191 „DĖL FARMACINĖS VEIKLOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ, REIKALAVIMŲ KVALIFIKUOTAM ASMENIUI, ATSAKINGAM UŽ GAMYBĄ IR (AR) IMPORTĄ, APRAŠO IR F ... NV-3467   Išvada 2018.12.18    
24 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1191 „Dėl Farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių, reikalavimų kvalifikuotam asmeniui, atsakingam už gamybą ir (ar) importą, ap ... 18-12631(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Teikimas 2018.12.13    
25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1191 „Dėl Farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių, reikalavimų kvalifikuotam asmeniui, atsakingam už gamybą ir (ar) importą, aprašo ... 18-12631(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.12.13 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.19 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.13 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.13 Reguliuojantis verslo sąlygas  
26 Išvada dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto NR-949 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.12.07    
27 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 33 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 32(1) straipsniu įstatymo projektas 18-14374 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.12.07 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.10 iki 2018.12.21 Reguliuojantis verslo sąlygas  
28 Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 33 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 32(1) straipsniu įstatymo projekto derinimo 18-14363 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2018.12.07    
29 Lietuvos Respublikos nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 33 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 32(1) straipsniu įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas 18-14363 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.12.07 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.10 iki 2018.12.21 Reguliuojantis verslo sąlygas  
30 Išvada dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-1128 "Dėl Vaistinių preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" projekto NR-942 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.12.07    
31 Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto derinimo 4-01-9882 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Išvada 2018.12.05    
32 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709 2 IR 51 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO   Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Išvada 2018.12.05    
33 Išvada dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto 18-11326(2) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.12.05    
34 IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709 58 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1343 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO  (TAP-18-2023; TAIS Nr. 18-11126(2)) NV-3233   Išvada 2018.12.03    
35 Dėl pritarimo projekto „Kultūros paveldo objekto - Viekšnių vaistinės muziejaus pastato gerinimo darbai“ įgyvendinimui, finansavimui ir tęstinumo užtikrinimui T1-292 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.30    
36 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-1128 „Dėl Vaistinių preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 18-14008 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.11.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.03 iki 2018.12.11 Reguliuojantis verslo sąlygas  
37 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1191 „Dėl Farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių, Reikalavimų kvalifikuotam asmeniui, atsakingam už gamybą ir (ar) impo ... 18-12631 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.11.30    
38 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS ĮSTATYMO PAKEITIMO PROJEKTO (1.13 E)V4-554 Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba Raštas 2018.11.28    
39 Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro reorganizavimo ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro nuostatų patvirtinimo (1.2.4)10-8367 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Raštas 2018.11.28    
40 Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro reorganizavimo ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro nuostatų patvirtinimo 18-13929 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Nutarimo projektas 2018.11.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.28 iki 2018.12.07   
41 Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymo Nr. IX-1929   2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 straipsnių pakeitimo ir 13, 14 straipsnių pripažinimo netekusiais  ...   Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Aiškinamasis raštas 2018.11.27    
42 Dėl Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymo Nr. IX-1929 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 straipsnių pakeitimo ir 13, 14 straipsnių pripažinimo netekusiai ... 18-13851 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Nutarimo projektas 2018.11.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.27 iki 2018.12.13   
43 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. IX-709 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas   Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Lyginamasis variantas 2018.11.27    
44 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. IX-709 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-13850 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įstatymo projektas 2018.11.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.27 iki 2018.12.13   
45 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATOS SUTEIKIMO  UAB „RASEINIŲ VAISTINĖ“ 18-13776 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.27    
46 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-11334(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.27 iki 2018.12.06 Reguliuojantis verslo sąlygas  
47 Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto derinimo 18-11326(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2018.11.26    
48 Lietuvos Respublikos nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas 18-11326(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.27 iki 2018.12.06 Reguliuojantis verslo sąlygas  
49 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius įsakymas dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo 18-13733 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.11.26    
50 Priešinės liaukos (prostatos) hiperplazijos diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašas 18-13695 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.11.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.26 iki 2018.12.07   
51 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 58 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-11129(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.23 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.05 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.23 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.23   
52 Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 58 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. i-1343 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų 18-11126(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2018.11.23    
53 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 58 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietu ... 18-11126(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.23 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.05 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.23   
54 Dėl Vaistinių preparatų įrašymo į vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, sąrašą tvarkos aprašo patvirtinimo 18-13612 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.11.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.23 iki 2018.11.29   
55 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. KOVO 10 D. NUTARIMO NR. 257 „DĖL NEKOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ DIDŽIAUSIŲ DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ANTKAINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (toliau - Nutarimo projektas) (Nr. TAP-18-1882; T ... NV-3080   Išvada 2018.11.21    
56 Dėl pritarimo projekto „Kultūros paveldo objekto - Viekšnių vaistinės muziejaus pastato gerinimo darbai“ įgyvendinimui, finansavimui ir tęstinumo užtikrinimui 18-13287 Mažeikių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.16    
57 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 257 ,,Dėl Nekompensuojamųjų vaistinių preparatų didžiausių didmeninės ir mažmeninės prekybos antkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“  ... 18-11576(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2018.11.14    
58 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 257 ,,Dėl Nekompensuojamųjų vaistinių preparatų didžiausių didmeninės ir mažmeninės prekybos antkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ proj ... 18-11576(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.14 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.14   
59 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. LAPKRIČIO 30 D. NUTARIMO NR. 1191 „DĖL FARMACINĖS VEIKLOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ, REIKALAVIMŲ KVALIFIKUOTAM ASMENIUI, ATSAKINGAM UŽ GAMYBĄ IR (AR) IMPORTĄ, AP ... 2R-5864 (3.2.E) Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Išrašas 2018.11.06    
60 Išvada dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 58 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų 18-11126 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.11.02    
61 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1191 „Dėl farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių, reikalavimų kvalifikuotam asmeniui, atsakingam už gamybą ir (ar) importą, ap ... 18-12631 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2018.10.30    
62 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1191 „Dėl farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių, reikalavimų kvalifikuotam asmeniui, atsakingam už gamybą ir (ar) importą, aprašo ... 18-12631 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.31 iki 2018.11.09   
63 Dėl savivaldybės įmonės „Nemenčinės vaistinė“ likvidavimo T3-334 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.26 Galioja nuo 2018.11.03  Teisės aktų registras: 2018-17686-, 2018.
64 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų  ... 18-12432 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.25 iki 2018.10.30   
65 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-494 „Dėl geros vaistinių praktikos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto 18-12431 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.25 iki 2018.10.31   
66 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. KOVO 10 D. NUTARIMO NR. 257 „DĖL NEKOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ DIDŽIAUSIŲ DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ANTKAINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO 3-4318 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.10.23    
67 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl informacijos apie vaistinių preparatų kainas skleidimo“ projekto derinimo 18-12283 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2018.10.19    
68 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl informacijos apie vaistinių preparatų kainas skleidimo“ projektas 18-12283 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.22 iki 2018.10.26   
69 Dėl savivaldybės įmonės „Nemenčinės vaistinė“ likvidavimo 18-12280 Vilniaus rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.19    
70 Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams tvarkos aprašas 18-12124 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tvarka 2018.10.18    
71 Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams t ... 18-12124 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymo projektas 2018.10.18    
72 Išvada dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-374 "Dėl Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" projekto NR-804 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.10.17    
73 Išvada dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto 18-11326 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.10.16    
74 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 257 „Dėl Nekompensuojamųjų vaistinių preparatų didžiausių didmeninės ir mažmeninės prekybos antkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto 18-11576 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.10.16    
75 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709 2 IR 51 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO   Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Išvada 2018.10.16    
76 Išvada dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto NR-782 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.10.11    
77 Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto derinimo D2-9283 (1.13.) Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Išvada 2018.10.08    
78 Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto derinimo 4-01-7998 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Išvada 2018.10.08    
79 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 257 ,,Dėl nekompensuojamųjų vaistinių preparatų didžiausių didmeninės ir mažmeninės prekybos antkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto 18-11576 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2018.10.08    
80 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 257 ,,dėl nekompensuojamųjų vaistinių preparatų didžiausių didmeninės ir mažmeninės prekybos antkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ proj ... 18-11576 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.09 iki 2018.10.19   
81 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. v-267 „Dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarko ... 18-11551 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.08 iki 2018.10.12   
82 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-374 „Dėl Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 18-11486 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.04 iki 2018.10.17   
83 Dėl išorinės reklamos įrengimo leidimo UAB „Norfos vaistinė“ išdavimo A1-1619 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.02    
84 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. v-7 „Dėl vaistinių patalpų ir įrengimų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo 18-11411 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.01 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.02 iki 2018.10.08   
85 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-11334 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.01 iki 2018.10.12 Reguliuojantis verslo sąlygas  
86 Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto derinimo 18-11326 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2018.09.28    
87 Lietuvos Respublikos nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas 18-11326 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.09.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.01 iki 2018.10.12 Reguliuojantis verslo sąlygas  
88 Išvada dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Asmenų, kuriems tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių unikalių identifikatorių autentiškumą tikrina ir juos deaktyvina didmeninio platinimo licencijos turėtojas, sąrašo ir Asmeni ... NR-725 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.09.28    
89 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d ...   Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lyginamasis variantas 2018.09.26    
90 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d ...   Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lydraštis 2018.09.26    
91 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d ... 18-9500(2) Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.09.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.26 iki 2018.10.05   
92 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 58 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-11129 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.25 iki 2018.10.09   
93 Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 58 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo Nr. I-1343 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų derinimo 18-11126 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2018.09.24    
94 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 58 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietu ... 18-11126 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.09.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.25 iki 2018.10.09 Projektas atsiimtas nuo 2018.09.24   
95 Įsakymo Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. v-726 „Dėl gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutarčių tarp valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos ir vaistinių pr ... 18-10979 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.20    
96 Įsakymo Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-726 „Dėl gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutarčių tarp valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos ir vaistinių pr ... 18-10979 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.09.20    
97 Įsakymas "Dėl veterinarinių vaistų registracijos sustabdymo" 18-10899 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.09.19    
98 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo projektas „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-975 „Dėl vaistinių preparatų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos, gavimo ir siu ... 18-10776 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2018.09.17    
99 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo projektas „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-975 „Dėl vaistinių preparatų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos, gavimo ir siu ... 18-10776 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.09.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.18 iki 2018.10.02   
100 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Asmenų, kuriems tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių unikalių identifikatorių autentiškumą tikrina ir juos deaktyvina didmeninio platinimo licencijos turėtojas, sąrašo ir Asmenims, įrašyt ... 18-2738(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.09.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.17 iki 2018.09.28   
101 Pasiūlymas dėl „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir  ... 18-6899(2) VšĮ "Lietuvos laisvosios rinkos institutas" Pozicija 2018.09.07    
102 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų  ... 18-10339 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.09.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.07 iki 2018.09.13   
103 Kompensuojamųjų ir nekompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainų deklaravimo ir kainynų sudarymo informacinės sistemos „Idrug“ duomenų saugos nuostatų projektas 18-4833(2) Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kiti 2018.09.06    
104 Kompensuojamųjų ir nekompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainų deklaravimo ir kainynų sudarymo informacinės sistemos „Idrug“ nuostatų projektas 18-4833(2) Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kiti 2018.09.06    
105 Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 12 d. įsakymo Nr.  V-930 ,,Dėl kompensuojamųjų ir nekompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainų deklaravimo ir kainynų sudarymo informaci ... 18-4833(2) Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymo projektas 2018.09.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.06   
106 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl vaistinių preparatų registravimo taisyklių, supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų reg ... 18-10333 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2018.09.06    
107 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl vaistinių preparatų registravimo taisyklių, supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų reg ... 18-10333 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.09.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.07 iki 2018.09.13   
108 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų  ... 18-6899(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.08.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.24 iki 2018.09.06   
109 Įsakymas "Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. B1-589 „Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos pan ... 18-9643 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.08.17    
110 Įsakymas Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo 18-9501 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.08.14    
111 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d ... 18-9500 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.08.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.14 iki 2018.08.27   
112 Dėl Nacionalinio kontaktinio centro funkcijų, nurodytų Europos Tarybos ir Europos Parlamento reglamento (ES) Nr. 536/ 2014 dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama direktyva 2001/ 20/ EB, 83 straipsnyje, vykdymo tvarkos aprašo patv ... 18-9307 Lietuvos bioetikos komitetas Įsakymo projektas 2018.08.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.08 iki 2018.08.29   
113 Žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Žemės ūkio ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 218 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas 18-9194 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.08.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.06 iki 2018.08.10   
114 DĖL FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709 2, 8, 15, 17, 27, 33, 35, 36, 39, 48, 57 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 651 STRAIPSNIU ĮSTATYMO, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. VIII-602 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTA ... NV-1987   Pažyma 2018.07.27    
115 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709 2, 8, 15, 17, 27, 23, 33, 35, 36, 39, 48, 57 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 65-1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO,  LIETUVOS RESPUBLIKOS NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ KON ... NV-1986   Išvada 2018.07.27    
116 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl Leidimų laikinai tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsi ... 18-8985 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Teikimas 2018.07.24    
117 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl leidimų laikinai tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsi ... 18-8985 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.07.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.25 iki 2018.07.31 Reguliuojantis verslo sąlygas  
118 Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 15 , 17, 27, 33, 35, 36, 39, 48, 57 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 65(1) straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstat ... 18-2722(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Teikimas 2018.07.24    
119 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 33, 35, 35(1), 59(1), 68(1) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo aštuntuoju(1) skirsniu įstatymo Nr. XIII-1408 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-8976 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.07.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.24 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.24   
120 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 15, 17, 27, 33, 35, 36, 39, 48, 57 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 65(1) straipsniu įstatymo projektas 18-2728(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.07.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.24 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.24 Reguliuojantis verslo sąlygas  
121 Lietuvos Respublikos nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 15, 17, 27, 33, 35, 36, 39, 48, 57 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 651 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropi ... 18-2722(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.07.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.24 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.24   
122 DĖL VYRIAUSYBĖS 2005 M. RUGSĖJO 13 D. NUTARIMO NR. 994 „DĖL AMBULATORINIAM GYDYMUI SKIRIAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS KOMPENSUOJAMOS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ, BAZINIŲ KAI ... NV-1860   Pažyma 2018.07.16    
123 IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. RUGSĖJO 13 D. NUTARIMO NR. 994 „DĖL AMBULATORINIAM GYDYMUI SKIRIAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS KOMPENSUOJAMOS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FOND ... NV-1855   Išvada 2018.07.16    
124 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš ... 18-8541 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.07.05 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.05   
125 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 ,,Dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvark ... 18-8404 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.07.02 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.03 iki 2018.07.04   
126 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 ,,Dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvark ... 18-8403 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.07.02 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.03 iki 2018.07.05   
127 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lyginamasis variantas 2018.06.28    
128 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo 18-8328 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.06.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.28 iki 2018.07.04   
129 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius įsakymo dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo projektas 18-8205 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.06.26    
130 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo  „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-724 ,,Dėl nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir kompensuojamąją medic ... 18-7806 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.06.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.21 iki 2018.06.26   
131 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709 2, 8, 15, 17, 27, 23, 33, 35, 36, 39, 48, 57 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 65-1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ KO ... NV-1568   Išvada 2018.06.18    
132 Išvada dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Asmenims, įrašytiems į Asmenų, kuriems tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių unikalių identifikatorių autentiškumą tikrina ir juos deaktyvina didmeninio platinimo licencijos turė ... NR-513 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.06.14    
133 Antikorupcinio vertinimo išvada dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1939 4-01-4541 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Antikorupcinio vertinimo išvada 2018.06.11    
134 Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 15 , 17, 27, 33, 35, 36, 39, 48, 57 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 65(1) straipsniu įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kont ... 18-2722(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Teikimas 2018.06.08    
135 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 15, 17, 27, 33, 35, 36, 39, 48, 57 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 65(1) straipsniu įstatymo projektas 18-2728(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.06.08 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.07.24 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.08 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.08 Reguliuojantis verslo sąlygas  
136 Lietuvos Respublikos nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 15, 17, 27, 33, 35, 36, 39, 48, 57 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 65(1) straipsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichot ... 18-2722(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.06.08 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.07.24 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.08 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.08   
137 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Asmenims, įrašytiems į Asmenų, kuriems tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių unikalių identifikatorių autentiškumą tikrina ir juos deaktyvina didmeninio platinimo licencijos turėtojas, sąr ... 18-7155 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2018.06.07    
138 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Asmenims, įrašytiems į Asmenų, kuriems tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių unikalių identifikatorių autentiškumą tikrina ir juos deaktyvina didmeninio platinimo licencijos turėtojas, sąr ... 18-7155 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.06.07 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.08 iki 2018.06.21   
139 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro reorganizavimo ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro nuostatų patvirtinimo“  ... 18-6356 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.06.01    
140 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų  ... 18-6899 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.05.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.30 iki 2018.06.06   
141 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709 35 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO (2.30E-35)6V-1347 Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Išvada 2018.05.24    
142 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709 35 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO (2.30E-35)6V-1347 Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Raštas 2018.05.24    
143 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-326 ,,Dėl Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatytmo  ... 18-6543 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.05.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.24 iki 2018.06.04   
144 DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ PRAKTIKOS LICENCIJŲ REGISTRO REORGANIZAVIMO IR  SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ PRAKTIKOS LICENCIJŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 18-6356 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.05.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.22 iki 2018.06.04   
145 Dėl vaistų politikos gairių įgyvendinimo priemonių plano 18-5694 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2018.05.08    
146 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl vaistų politikos gairių įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ projektas 18-5694 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.05.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.09 iki 2018.05.15   
147 Dėl SĮ „Nemenčinės vaistinė“ įstatų naujos redakcijos patvirtinimo T3-117 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.25 Galioja nuo 2018.05.11  Teisės aktų registras: 2018-07590-, 2018.
148 Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo 18-5250 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.04.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.24 iki 2018.04.30   
149 Kompensuojamųjų ir nekompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainų deklaravimo ir kainynų sudarymo informacinės sistemos „Idrug“ duomenų saugos nuostatų projektas 18-4833 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Kiti 2018.04.18    
150 Kompensuojamųjų ir nekompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainų deklaravimo ir kainynų sudarymo informacinės sistemos „Idrug“ nuostatų projektas 18-4833 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Kiti 2018.04.18    
151 Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. V-930 ,,Dėl kompensuojamųjų ir nekompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainų deklaravimo ir kainynų sudarymo informacin ... 18-4833 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.04.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.18   
152 Dėl SĮ „Nemenčinės vaistinė“ įstatų naujos redakcijos patvirtinimo 18-4822 Vilniaus rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.18    
153 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709 2, 8, 15 , 17, 27, 33, 35, 36, 39, 48, 57 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 65(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO IR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMŲ, ĮGYVENDINANČIŲ FARMACIJOS  ... 18-2722 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.04.06    
154 Pasiūlymas dėl „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Asmenims, įrašytiems į asmenų, kuriems tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių apsaugos priemones tikrina ir unikalius identifikatorius deaktyvina didmeninio platinimo licenc ... 18-2738 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Išvada 2018.04.05    
155 Pasiūlymas dėl „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-228 „Dėl vaistinių preparatų lygiagretaus importo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ proje ... 18-2733 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Išvada 2018.04.05    
156 Pasiūlymas dėl „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl vaistinių preparatų registravimo taisyklių, supaprastintos homeopatinių vaistin ... 18-2730 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Išvada 2018.04.05    
157 Pasiūlymas dėl „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1051 „Dėl vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiū ... 18-2729 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Išvada 2018.04.05    
158 Pasiūlymas dėl „Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 15, 17, 27, 33, 35, 36, 39, 48, 57 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 65(1) straipsniu įstatymo projektas“ 18-2728 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Išvada 2018.04.05    
159 Pasiūlymas dėl „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl vaistinių preparatų registravimo taisyklių, supaprastintos homeopatinių vaistin ... 18-2730 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Raštas 2018.04.05    
160 Pasiūlymas dėl „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-228 „Dėl vaistinių preparatų lygiagretaus importo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ proje ... 18-2733 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Raštas 2018.04.05    
161 Pasiūlymas dėl „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1051 „Dėl vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiū ... 18-2729 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Raštas 2018.04.05    
162 Pasiūlymas dėl „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1051 „Dėl vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiū ... 18-2729 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Raštas 2018.04.05    
163 Antikorupcinio vertinimo išvada dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo projektų 4-01-2553 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Antikorupcinio vertinimo išvada 2018.04.04    
164 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 15, 17, 27, 33, 35, 36, 39, 48, 57 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 65(1) straipsniu įstatymo projekto pateikimo Lie ... NR-244 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.03.28    
165 Išvada dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 15, 17, 27, 33, 35, 36, 39, 48, 57 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 65(1) straipsniu įstatymo projekto 18-2722 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.03.26    
166 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Asmenims, įrašytiems į asmenų, kuriems tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių apsaugos priemones tikrina ir unikalius identifikatorius deaktyvina didmeninio platinimo licencijos turėtojas,  ... 18-2738 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2018.03.14    
167 Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 15 , 17, 27, 33, 35, 36, 39, 48, 57 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 65(1) straipsniu įstatymo projekto ir sveikatos apsaugos ministro įsakymų, įgyvendinančių farmacijos  ... 18-2733 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2018.03.14    
168 Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 15 , 17, 27, 33, 35, 36, 39, 48, 57 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 651 straipsniu įstatymo projekto ir sveikatos apsaugos ministro įsakymų, įgyvendinančių farmacijos įs ... 18-2730 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2018.03.14    
169 Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 15 , 17, 27, 33, 35, 36, 39, 48, 57 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 65(1) straipsniu įstatymo projekto ir sveikatos apsaugos ministro įsakymų, įgyvendinančių farmacijos  ... 18-2729 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2018.03.14    
170 Dėl techninio projekto „Gydymo paskirties pastato dalies patalpų (vaistinės) rekonstravimo ir paskirties keitimo į gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) patalpas bei pastato dalies (ambulatorijos) paprastojo remonto, Pakruojo r. ... AV-156 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.03.13 Galioja nuo 2018.03.13   
171 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Asmenims, įrašytiems į asmenų, kuriems tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių apsaugos priemones tikrina ir unikalius identifikatorius deaktyvina didmeninio platinimo licencijos turėtojas,  ... 18-2738 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.03.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.14 iki 2018.04.05   
172 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-228 „Dėl vaistinių preparatų lygiagretaus importo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 18-2733 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.03.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.14 iki 2018.04.05   
173 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl vaistinių preparatų registravimo taisyklių, supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų reg ... 18-2730 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.03.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.14 iki 2018.04.05   
174 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1051 „Dėl vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tv ... 18-2729 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.03.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.14 iki 2018.04.05   
175 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 15, 17, 27, 33, 35, 36, 39, 48, 57 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 65(1) straipsniu įstatymo projektas 18-2728 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.03.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.14 iki 2018.04.05   
176 Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 15 , 17, 27, 33, 35, 36, 39, 48, 57 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 65(1) straipsniu įstatymo projekto ir sveikatos apsaugos ministro įsakymų, įgyvendinančių farmacijos  ... 18-2722 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2018.03.13    
177 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 15, 17, 27, 33, 35, 36, 39, 48, 57 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 65(1) straipsniu įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respu ... 18-2722 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.03.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.14 iki 2018.04.05   
178 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-975 „Dėl vaistinių preparatų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos, gavimo ir siuntimo pašt ... 18-2528 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.03.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.09 iki 2018.03.16   
179 Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo 18-2442 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.03.07    
180 Išvada dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-268 „Dėl vaistinių preparatų ir tiriamųjų vaistinių preparatų geros gamybos praktikos nuos ... NR-139 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.03.01    
181 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 33, 35, 35(1) 59(1), 68(1) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo aštuntuoju(1) skirsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstaty ... 17-14670(4) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Teikimas 2018.02.21    
182 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 33, 35, 35(1) 59(1), 68(1) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo aštuntuoju(1) skirsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstaty ... 17-14670(4) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.02.21 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.02.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.02.15   
183 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X -709 2, 8, 19, 33, 35, 35 (1), 59(1), 68(1) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo aštuntuoju(1) skirsniu įstatymo projektas 17-5735(6) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.02.21 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.02.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.02.15 Reguliuojantis verslo sąlygas  
184 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-268 „Dėl vaistinių preparatų ir tiriamųjų vaistinių preparatų geros gamybos praktikos nuostatų patvir ... 18-1907 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2018.02.19    
185 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-268 „Dėl vaistinių preparatų ir tiriamųjų vaistinių preparatų geros gamybos praktikos nuostatų patvir ... 18-1907 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.02.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.02.20 iki 2018.02.26   
186 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 61, 62, 64, 65 straipsnių ir priedo pakeitimo ir ketvirtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIII-738 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 17-14654(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.02.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.02.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.02.15   
187 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X -709 2, 8, 19, 33, 35, 35 (1), 59(1), 68(1) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo aštuntuoju(1) skirsniu įstatymo projektas 17-5735(5) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.02.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.02.15 Reguliuojantis verslo sąlygas  
188 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 33, 35, 35(1) 59(1), 68(1) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo aštuntuoju(1) skirsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstaty ... 17-14670(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Teikimas 2018.02.15    
189 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 33, 35, 35(1) 59(1), 68(1) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo aštuntuoju(1) skirsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstaty ... 17-14670(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.02.15 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.02.21 . Išimtys: <romas.jurenas@lrs.lt> Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.02.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.02.15   
190 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709 2, 8, 19, 33, 35, 35-1, 59-1, 68-1 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO AŠTUNTUOJU-1 SKIRSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709 2, 8, 19, 24, 25, 26, 27 ... NV-409 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2018.02.14    
191 Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. x-709 2, 8, 19, 33, 35, 35(1), 59(1), 68(1) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo aštuntuoju(1) skirsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 29, ... 17-14670(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Teikimas 2018.02.08    
192 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X -709 2, 8, 19, 33, 35, 35 (1), 59(1), 68(1) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo aštuntuoju(1) skirsniu įstatymo projektas 17-5735(4) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.02.08 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.02.15 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.02.08 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.02.08 Reguliuojantis verslo sąlygas  
193 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 61, 62, 64, 65 straipsnių ir priedo pakeitimo ir ketvirtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIII-738 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 17-14654(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.02.08 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.02.15 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.02.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.02.08   
194 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 33, 35, 35(1) 59(1), 68(1) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo aštuntuoju(1) skirsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstaty ... 17-14670(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.02.08 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.02.15 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.02.08 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.02.08   
195 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Opinio kolito diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas 18-1064 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.01.31 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.01.31 iki 2018.02.09   
196 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Krono (Crohn) ligos (sritinio enterito) diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinim ... 17-10049(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.01.31 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.01.31 iki 2018.02.09   
197 Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinio vaisto registracijos panaikinimo 18-1043 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.01.31 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.01.31   
198 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudž ... 17-10804(4) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Teikimas 2018.01.15    
199 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudž ... 17-10804(4) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.01.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.01.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.01.15   
200 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. RUGSĖJO 13 D. NUTARIMO NR. 994 „DĖL AMBULATORINIAM GYDYMUI SKIRIAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS KOMPENSUOJAMO ... NV-145 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2018.01.15    
201 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų m ... 18-109 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.01.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.01.10 iki 2018.01.16   
202 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudž ... 17-10804(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.01.09 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.01.11 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.01.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.01.09   
203 Dėl išorinės reklamos įrengimo leidimo UAB „Norfos vaistinė“ išdavimo A1-10 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.01.05    
204 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709 2, 8, 19, 33, 35, 59-1, 68-1 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO AŠTUNTUOJU-1 SKIRSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO (toliau - Įstatymo projektas) IR LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709  ... NV-48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2018.01.05    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.