T GENETIŠKAI MODIFIKUOTI ORGANIZMAI. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-7904(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.06.13 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.06.13   
2 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.06.04    
3 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-6755 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.04 iki 2019.06.11   
4 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 681/ 689/ 525/ 753 „Dėl g ... 19-5932 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Išvada 2019.05.30    
5 Išvada dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro, valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 681/ 689/ 525/ 753 ... NR-332 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.05.30    
6 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 20, 22, 37, 109 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2019.05.28    
7 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 20, 22, 37, 109 straipsnių pakeitimo įstatymas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2019.05.28    
8 Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo Nr. IX-375 8 straipsnio pakeitimo įstatymas 19-3166(3) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2019.05.28 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.28   
9 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas „Dėl Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo Nr. I-1069 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymo Nr. VIII-1481 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuv ... 19-3190(3) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Nutarimo projektas 2019.05.28 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.28   
10 Išvada dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-225 "Dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką, tiekimo rinkai tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo NR-322 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.05.27    
11 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 19-3386(2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymo projektas 2019.05.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.24 iki 2019.05.30   
12 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 22, 23, 27, 29, 35, 36, 38, 39(8), 46, 48, 49, 50, 53 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.05.23    
13 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 22, 23, 27, 29, 35, 36, 38, 39(8), 46, 48, 49, 50, 53 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-6417 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.05.23 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.23   
14 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUGALŲ APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-1069 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS FITOSANITARIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1481 2 IR 3 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS PAŠARŲ ĮSTATYMO NR.  ... NV-1397   Pažyma 2019.05.22    
15 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto 19-5567 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.05.21    
16 Dėl Žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 19-6107 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymo projektas 2019.05.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.20 iki 2019.05.24   
17 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-225 pakeitimo projekto derinimo 19-5525 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Išvada 2019.05.20    
18 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro, valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 681/ 689/ 525/ 753 „Dėl g ... 19-5926 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.05.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.17 iki 2019.05.30   
19 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUGALŲ APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-1069 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS FITOSANITARIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1481 2 IR 3 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS PAŠARŲ ĮSTATYMO NR.  ... NV-1333   Išvada 2019.05.14    
20 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 2, 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-429 ir Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 2 ir  ...   Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Išvada 2019.05.10    
21 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-225 „Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką, tiekimo rinkai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-5525 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.05.10 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.10   
22 Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo Nr. IX-375 8 straipsnio pakeitimo įstatymas 19-3166(2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2019.05.03 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.05.28 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.03   
23 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas „Dėl Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo Nr. I-1069 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymo Nr. VIII-1481 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuv ... 19-3190(2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Nutarimo projektas 2019.05.03 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.05.28 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.03   
24 Išvada dėl Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo Nr. IX-375 1, 2, 4, 6, 72, 9, 10, 20 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 21 straipsniu, trečiuoju1 ir trečiuoju2 skirsniais įstatymo, Lietuvos Respublikos admin ... 19-3905 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.04.29    
25 Dėl įstatymų projektų derinimo 19-3905 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Išvada 2019.04.29    
26 DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ DERINIMO SR-1584 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Išvada 2019.04.25    
27 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Anykščių regioninio parko nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto 17-7728(4) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.04.18    
28 Išvada dėl Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo Nr. IX-375 1, 2, 4, 6, 72, 9, 10, 20 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 21 straipsniu, trečiuoju1 ir trečiuoju2 skirsniais įstatymo, Lietuvos Respublikos admin ... NR-243 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.04.18    
29 Pasiūlymas dėl „Dėl Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo Nr. I-1069 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymo Nr. VIII-1481 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo Nr. VI ... 19-3190 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2019.04.17    
30 Dėl įstatymų projektų derinimo 19-3905 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Išvada 2019.04.17    
31 Dėl įstatymų projektų derinimo 10-2569 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Raštas 2019.04.15    
32 Dėl teisės aktų projektų ((1.16 E-0203)-5K-1905679)-6K-1902055 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Išvada 2019.04.10    
33 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų derinimo 19-3190 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.04.04    
34 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-3908 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.04.01 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.01   
35 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 313 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-3907 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.04.01 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.01   
36 Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo Nr. IX-375 1, 2, 4, 6, 7-2, 9, 10, 20 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 21 straipsniu, trečiuoju-1 ir trečiuoju-2 skirsniais įstatymo projektas 19-3906 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.04.01 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.01   
37 Dėl Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo Nr. IX-375 1, 2, 4, 6, 7-2, 9, 10, 20 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 21 straipsniu, trečiuoju- ir trečiuoju-2 skirsniais įstatymo, Lietuvos Respublikos administra ... 19-3905 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.04.01 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.01   
38 Dėl įstatymų projektų derinimo (10.2.4.1-411) 10-2108 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2019.03.26    
39 Dėl Mokinių maitinimo organizavimo Raseinių rajono savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo TS-93 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.21 Galioja nuo 2019.03.28  Teisės aktų registras: 2019-04720-, 2019.
40 Dėl Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo Nr. I-1069 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymo Nr. VIII-1481 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo Nr. VIII-1610 2, 3, 10 ... 19-3190 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Nutarimo projektas 2019.03.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.19 iki 2019.03.29   
41 Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo Nr. IX-375 8 straipsnio pakeitimo įstatymas 19-3166 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2019.03.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.19 iki 2019.03.29   
42 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016-2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 19-2095 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymo projektas 2019.02.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.26 iki 2019.03.04   
43 Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-7904(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.02.25 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.03.18 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.25   
44 Dėl įstatymų projektų derinimo 10-178 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Raštas 2019.01.10    
45 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ... 18-12180(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.09 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.09   
46 Išvada dėl įstatymų projektų 18-13527 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.01.08    
47 DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ DERINIMO 1S-2293 Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Raštas 2018.12.28    
48 Maitinimo organizavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo  projektas 18-15302 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydimieji dokumentai 2018.12.19    
49 Dėl Žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-15261 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.12.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.19 iki 2018.12.27   
50 Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymo Nr. VIII-512 3, 4, 5 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir įstatymo 1 priedo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto atitikties lentelė   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2018.12.17    
51 Išvada dėl Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo Nr. IX-375 pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 313-1 straipsniu įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos aplinkos ap ... NR-975 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.12.12    
52 Dėl įstatymų projektų derinimo 18-13527 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Išvada 2018.12.10    
53 Dėl Žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-14461 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.12.07 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomeneiiki 2018.12.13   
54 Dėl teisės akto projekto BRK-5936 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Išvada 2018.12.06    
55 Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų pakeitimo projektų derinimo 18-13527 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.12.04    
56 Dėl įstatymų projektų ((1.16 E-0203)-5K-1821374)-6K-1806460 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Išvada 2018.12.04    
57 Dėl įstatymų projektų derinimo SR-5139 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Išvada 2018.12.03    
58 Lietuvos Respublikos maisto įstatymo Nr. VIII-1608 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 12-1, 12-2, 12-3, 12-4 ir 12-7 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 4-1, 4-2, 4-3 straipsniais ir priedo pakeitimo įstatymo projektas 18-13354(3) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2018.11.28 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.28   
59 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-13869 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.11.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.27 iki 2018.12.05   
60 Lietuvos Respublikos maisto įstatymo Nr. VIII-1608 2, 6, 7, 9, 11, 12, 121, 122, 12-3, 12-4 ir 12-7 straipsnių pakeitimo įstatymas 18-13354(2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2018.11.26 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.11.28 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.26   
61 Dėl Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo Nr. IX-375 pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 313-1 straipsniu įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos  ... 18-13527 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.21   
62 Lietuvos Respublikos maisto įstatymo Nr. VIII-1608 2, 4, 7, 9, 11, 12, 121, 122, 123, 124 ir 127 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 41, 42, 43 ir 62 straipsniais įstatymas 18-13354 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.19    
63 Lietuvos Respublikos maisto įstatymo Nr. VIII-1608 2, 4, 7, 9, 11, 12, 121, 122, 123, 124 ir 127 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 41, 42, 43 ir 62 straipsniais įstatymas 18-13354 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2018.11.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.16   
64 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. D1-500 „Dėl jūros aplinkos būklės įvertinimo, Baltijos jūros geros aplinkos būklės savybių, jūros aplinkos apsaugos tikslų, s ... 18-12317 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.26 iki 2018.11.06   
65 Nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1460 „Dėl Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų temų patvirtinimo“ pakeitimo“  projektas 18-12201 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.10.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.19 iki 2018.10.30   
66 Dėl Vaikų maitinimo organizavimo Telšių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose ir vaikų vasaros stovyklose tvarkos aprašo patvirtinimo T1-213 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-11780-, 2018.
67 Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-7904 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.06.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.21   
68 Dėl Vaikų maitinimo organizavimo Telšių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose ir vaikų vasaros stovyklose tvarkos aprašo patvirtinimo 18-7565 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.15 Projektas priimtas nuo 2018.06.28   
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.