T HIGIENOS NORMOS. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-133 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2011 ,,Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaig ... 19-5479 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.05.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.09 iki 2019.05.24   
2 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-510 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ patvirtinimo“ pripa ...   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.02.06    
3 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji s ... 18-12780(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lyginamasis variantas 2019.02.04    
4 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji s ... 18-12780(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.02.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.04 iki 2019.02.12   
5 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore ... 19-452 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.01.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.18 iki 2019.01.31   
6 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo ... 18-11068 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.21    
7 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo ... 18-11068 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.09.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.24 iki 2018.10.02   
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.