T HIGIENOS NORMOS. 2019.01.06 1-a   savaitė Lietuvos chemijos srities teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   ?   Galiojimas Šaltinis
1 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo ... 18-11068 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.09.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.24 iki 2018.10.02   
2 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo ... 18-11068 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.21    
3 Išvada dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011  ... NR-366 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.05.08    
4 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo  ... 18-4987 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.05.07    
5 Išvada dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-824/ A1-389 „Dėl Lietuvos higienos normos hn 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio rib ... 18-4987 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Išvada 2018.05.04    
6 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-824/ A1-389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai d ... SD-37-5731 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2018.04.27    
7 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo  ... 18-4987 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lyginamasis variantas 2018.04.20    
8 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo  ... 18-4987 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.04.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.20 iki 2018.05.07   
9 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų a ... 18-3957 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lyginamasis variantas 2018.03.30    
10 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-599 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sv ... 18-3067 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.03.19    
11 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-599 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sv ... 18-3067 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.03.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.19 iki 2018.04.03   
12 Direktyvos 2013/ 59/ Euratomas ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saug ...   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Atitikties lentelė 2018.03.07    
13 Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ 12 priedas   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Priedas 2018.03.07    
14 Lietuvos higienos norma HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Taisyklės 2018.03.07    
15 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymo NR. 666 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2013 „specialios mitybinės paskirties maisto produktai" patvirt ... 18-2105 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lyginamasis variantas 2018.02.26    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.