T KOSMETIKOS PRIEMONĖS. 2019.01.06 1-a   savaitė Lietuvos chemijos srities teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   ?   Galiojimas Šaltinis
1 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo Nr. X-1409 13 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIII ... 18-13730 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2018.12.03    
2 Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-33, pakeitimo 18-13298 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.16    
3 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo T-198 Panevėžio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.31 Galioja nuo 2018.11.03  Teisės aktų registras: 2018-17677-, 2018.
4 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirt ... 18-12676 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.10.31 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.31 iki 2018.11.05   
5 Dėl Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių 2019 metams patvirtinimo T-VIII-1061 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.30 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-18120-, 2018.
6 Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2019 metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir mokesčio lengvatų patvirtinimo T1-1147 Šilutės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-17289-, 2018.
7 Įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 4-663 „Dėl mokymo paslaugų teikėjų ir mokymo programų įtraukimo į mokymo teikėjų ir mokymo programų sąrašą ir išbraukimo iš jo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pake ... 18-12417 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.10.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.24 iki 2018.10.26   
8 Įsakymo dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas 18-10613(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.23    
9 Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2019 metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir mokesčio lengvatų patvirtinimo 18-11928 Šilutės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.15    
10 Dėl Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2, 3, 6, 11, 14, 15, 16, 50, 52 ir 86 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos visuomenės s ... 18-6033(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Teikimas 2018.10.09    
11 Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 15 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-6038(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.09 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.29 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.09   
12 Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo projektas 18-6035(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.09 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.29 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.09   
13 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo T3-291 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.26 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-15871-, 2018.
14 Dėl Materialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo T2-191 Klaipėdos miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.13 Galioja nuo 2018.10.01  Teisės aktų registras: 2018-14674-, 2018.
15 Įsakymo dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas 18-10613 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.09.13    
16 Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo 1-269 Tauragės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.05 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-14114-, 2018.
17 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo 18-8872 Tauragės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.07.20 Projektas priimtas nuo 2018.09.05   
18 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo T-139 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.07.02 Galioja nuo 2018.07.04  Teisės aktų registras: 2018-11163-, 2018.
19 IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ ĮSTATYMO NR. I-480 36, 39, 45, 51, 531, 532, 54, 551, 57, 61, 63, 691, 76, 78, 84, 85, 88, 912, 914, 915, 93, 94, 98, 101, 102, 106, 119, 121, 124, 128, 130 STRAIPSN ... NV-1712   Išvada 2018.07.02    
20 Dėl Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių ir fiksuoto pajamų mokesčio dydžių 2019 metams patvirtinimo T1-131 Pasvalio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.26 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-10612-, 2018.
21 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio ir lengvatų dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai, sąrašų patvirtinimo T-915 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.06.23  Teisės aktų registras: 2018-10309-, 2018.
22 Dėl veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių ir fiksuoto pajamų mokesčio dydžių 2019 metams patvirtinimo 18-7116 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.06 Projektas priimtas nuo 2018.06.26   
23 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio ir lengvatų dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai, sąrašų patvirtinimo 18-7087 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.06 Projektas priimtas nuo 2018.06.21   
24 Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 9 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 9(1) ir 9(2) straipsniais įstatymo projekto aiškinamasis raštas   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.06.05    
25 Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų asmenims, įsigyjantiems 2019 metams verslo liudijimus vykdomai veiklai, nustatymo ir patvirtinimo T2-111 Palangos miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.31 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-09300-, 2018.
26 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo T2-102 Klaipėdos miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.31 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-09234-, 2018.
27 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio ir lengvatų dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai, sąrašų patvirtinimo 1-174 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.31 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-08880-, 2018.
28 Dėl Verslo liudijimų fiksuotų dydžių ir lengvatų 2019 metams patvirtinimo TS-101 Kazlų Rūdos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.30 Negalioja nuo 2020.01.01 Galioja nuo 2019.01.01 iki 2019.12.31  Teisės aktų registras: 2018-09114-, 2018.
29 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo V.TS-83 Elektrėnų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.30 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-09285-, 2018.
30 Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir Lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, sąrašų patvirtinimo T-180 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.30    
31 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo   T1-93 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.24 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-08507-, 2018.
32 Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2019 metų fiksuotų pajamų mokesčio ir lengvatų dydžių patvirtinimo V17-160 Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.24 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-08342-, 2018.
33 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo 18-6258 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.18 Projektas priimtas nuo 2018.05.24   
34 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo 18-6246 Elektrėnų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.18 Projektas priimtas nuo 2018.05.30   
35 Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 15 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 18-6038 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lyginamasis variantas 2018.05.16    
36 Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 15 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-6038 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.05.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.16 iki 2018.06.01   
37 Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo projektas 18-6035 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.05.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.16 iki 2018.06.01   
38 Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programos tvirtinimo 1-1531 Vilniaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.09 Galioja nuo 2018.05.17  Teisės aktų registras: 2018-07867-, 2018.
39 Dėl SĮ „Nemenčinės vaistinė“ įstatų naujos redakcijos patvirtinimo T3-117 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.25 Galioja nuo 2018.05.11  Teisės aktų registras: 2018-07590-, 2018.
40 Dėl Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-115 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.25    
41 Dėl pritarimo viešosios įstaigos Ventos ambulatorijos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai, įstaigos 2017 metų veiklos ataskaitai ir 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio  patvirtinimo T-88 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.25    
42 Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 9 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 9(1) ir 9(2) straipsniais įstatymo projekto aiškinamasis raštas 17-4256(4) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.04.20    
43 Dėl Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-88 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.19    
44 Dėl Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-83 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.19    
45 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projektas 18-4669 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.04.16    
46 Dėl pritarimo viešosios įstaigos Ventos ambulatorijos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai, įstaigos 2017 metų veiklos ataskaitai ir 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio  patvirtinimo 18-4585 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.13    
47 Lydraštis LRV nutarimo "Dėl valstybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Kauno technologijos universiteto savininko kapitalo didinimo" derinimo SR-1580 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Lydraštis 2018.04.11    
48 Dėl Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-51 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.30 Galioja nuo 2018.03.30   
49 Dėl Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-48 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.30 Galioja nuo 2018.03.30   
50 Dėl Pakruojo r. Žeimelio gimnazijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-45 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.30 Galioja nuo 2018.03.30   
51 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787  2, 32, 4, 30, 3415, 3419, 3420 STRAIPSNIŲ, ŠEŠTOJO SKIRSNIO IR 5 PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO (TAP NR. 17-1433(2); TAIS NR. 18-3182) NV-839 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pažyma 2018.03.30    
52 Dėl Visagino savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metų ataskaitos patvirtinimo TS-45 Visagino savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-06833-, 2018.
53 Dėl Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos  2017 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo T-73 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.29    
54 Dėl  Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro  direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-69 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.29    
55 Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo 1TS-51 Jonavos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.03.31  Teisės aktų registras: 2018-04980-, 2018.
56 Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 15, 21 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Lyginamasis variantas 2018.03.27    
57 Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 15, 21 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-3803 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įstatymo projektas 2018.03.27 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.27   
58 Dėl Jonavos rajono vaikų globos namų direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos išklausymo ir patvirtinimo 18-3656 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.03.26    
59 Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo 18-3650 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.03.26    
60 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.03.20    
61 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projektas 17-323(5) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.03.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.15   
62 Direktyvos 2013/ 59/ Euratomas ir Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 pakeitimo įstatymo projekto bei Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-1190 2, 24, 25 straipsnių ir devintojo skirsnio pavadi ...   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Atitikties lentelė 2018.03.14    
63 Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 pakeitimo įstatymo projektas 17-6679(4) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.03.14 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.14 Reguliuojantis verslo sąlygas  
64 Lyginamasis LIETUVOS RESPUBLIKOS  VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. IX-886 15, 21, 24 IR 34 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO  ĮSTATYMAS   Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Lyginamasis variantas 2018.03.06    
65 LIETUVOS RESPUBLIKOS  VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. IX-886 15, 21, 24 IR 34 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO  ĮSTATYMAS 18-2328 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įstatymo projektas 2018.03.06    
66 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo B-TS-972 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.02.23 Galioja nuo 2018.03.01  Teisės aktų registras: 2018-03161-, 2018.
67 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės strateginio veiklos plano  2018-2020 m. patvirtinimo 18-2004 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.02.21    
68 Direktyvos 2013/ 59/ Euratomas ir Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 pakeitimo įstatymo projekto bei Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-1190 2, 24, 25 straipsnių ir devintojo skirsnio pavadi ...   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Atitikties lentelė 2018.02.15    
69 Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 pakeitimo įstatymo projektas 17-6679(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.02.15 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.03.09 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.02.15 Reguliuojantis verslo sąlygas  
70 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo 18-1801 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.02.14    
71 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės strateginio veiklos plano  2018-2020 m. patvirtinimo 18-1713 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.02.13    
72 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO IV (PAVASARIO) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS“ PROJEKTO S-480 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Raštas 2018.02.12    
73 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. B1-190 „Dėl šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių tvarkymo ir apskaitos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo   Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lyginamasis variantas 2018.02.07    
74 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. B1-190 „Dėl šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių tvarkymo ir apskaitos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo 18-1391 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.02.07 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.02.07 iki 2018.02.21   
75 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės strateginio veiklos plano  2018-2020 m. patvirtinimo 18-1338 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.02.07    
76 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projektas 17-323(4) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.02.06 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.02.15 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.02.06   
77 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Minamatos konvencijos dėl gyvsidabrio ir 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/ 852 dėl gyvsidabrio, kuriuo panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 1102/ 2008, įgyvendinimo“ ... 18-601 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2018.01.30    
78 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO ,,DĖL STATINIO (JO PATALPŲ) NAUDOJIMO NE PAGAL PASKIRTĮ ATVEJŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. BIRŽELIO 23 D. NUTARIMO NR. 656 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ ... NV-218 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2018.01.22    
79 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 2, 30, 3415 STRAIPSNIŲ, ŠEŠTOJO SKIRSNIO IR 5 PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO (TAP Nr. 17-2082; TAIS NR. 17-15034) NV-69 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pažyma 2018.01.09    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.