T NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ PREKURSORIAI. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO NR. I-552 29, 70-1 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, 73, 74 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1367 23, 24 IR 52 STRAIPSNIŲ PAKE ... NV-1166   Išvada 2019.04.29    
2 Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo Nr. VIII-1207 2, 4, 5, 6, 7, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-2190(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2019.04.11 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.11   
3 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 29, 70(1) straipsnių pakeitimo, 73, 74 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įsta ... 19-2179(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2019.04.11 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.11   
4 Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo Nr. VIII-1207 2, 4, 5, 6, 7, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 19-2190 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lyginamasis variantas 2019.02.27    
5 Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo Nr. VIII-1207 2, 4, 5, 6, 7, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-2190 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2019.02.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.27 iki 2019.03.15   
6 Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 29, 70(1), 75 straipsnių pakeitimo, 73, 74 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 23 ir 24 straipsnių pakeiti ... 19-2183 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.02.27    
7 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 29, 70(1), 75 straipsnių pakeitimo, 73, 74 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įsta ... 19-2179 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2019.02.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.27 iki 2019.03.15   
8 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO ,,DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. GEGUŽĖS 30 D. NUTARIMO NR. 591 „DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO, JO PADARINIŲ, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IR JŲ PIRMTAKŲ (PREKU ... NV-317   Išvada 2019.02.04    
9 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 591 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekur ... 18-13922(2) Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Nutarimo projektas 2019.01.30 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.30   
10 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 591 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekur ... 18-15454 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Nutarimo projektas 2018.12.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.27   
11 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO ,,DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. GEGUŽĖS 30 D. NUTARIMO NR. 591 „DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO, JO PADARINIŲ, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IR JŲ PIRMTAKŲ (PREKU ... NV-3309   Išvada 2018.12.07    
12 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 591 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekur ... 18-13922 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Nutarimo projektas 2018.11.28 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.10 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.28   
13 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 591 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ... 18-12114 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2018.10.23    
14 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 591 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų  ... NR-801 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.10.17    
15 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 591 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) bei į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiag ... 18-12114 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.09 iki 2018.10.23   
16 Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/ 2101 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 591 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narko ...   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Atitikties lentelė 2018.10.09    
17 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 591 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekur ...   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2018.10.09    
18 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO ,,DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. SAUSIO 19 D. NUTARIMO NR. 56 ,,DĖL SAVIVALDYBIŲ DRAUSTINIŲ STEIGIMO IR SAVIVALDYBIŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ SKELBIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PR ... NV-2258   Išvada 2018.08.28    
19 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 591 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) bei į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiag ... 18-8909(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.08.17    
20 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 591 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) bei į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiag ... 18-8909(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.08.17 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.08.17   
21 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 56 „Dėl Savivaldybių draustinių steigimo ir savivaldybių gamtos paveldo objektų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. g ... NR-590 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.07.24    
22 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 591 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) bei į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiag ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.07.23    
23 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 591 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) bei į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiag ... 18-8909 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.07.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.23 iki 2018.07.30   
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.