T ATSAKOMYBĖ UŽ NELAIMINGUS ATSITIKIMUS IR PROFESINES LIGAS. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Kauno r. Noreikiškių lopšelio-darželio "Ąžuolėlis" nuostatų patvirtinimo 19-7486 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.14    
2 Dėl Telšių r. Žarėnų „Minijos“ pagrindinės mokyklos ir Telšių „Atžalyno“ progimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašo, Telšių „Atžalyno“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo 19-7479 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.14    
3 Dėl Telšių r. Upynos lopšelio-darželio ir Telšių r. Upynos pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašo, Telšių r. Upynos pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo 19-7477 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.14    
4 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 972 „Dėl prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-15466(4) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.14 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.06.14   
5 Išvada 19-7151 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Išvada 2019.06.14    
6 Dėl renginių organizavimo Birštono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo 19-7442 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.13    
7 Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo 19-7384 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.13    
8 Dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus nuostatų patvirtinimo 19-7377 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.13    
9 Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 19-7311 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.13    
10 DĖL VYRIAUSYBĖS 1994 M. LAPKRIČIO 30 D. NUTARIMO NR. 1198 „DĖL PROFESINIŲ LIGŲ SĄRAŠO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIŲ LIGŲ VALSTYBĖS REGISTRO BEI JO NUOSTATŲ“ PAKEITIMO PROJEKTO  (TAP-19-870; TAIS NR. 19-6592) NV-1661   Pažyma 2019.06.12    
11 Dėl įsakymo projekto derinimo (11.2E) I-3921 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Raštas 2019.06.12    
12 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-7230 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.06.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.12 iki 2019.06.21   
13 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMO NR. IX-1672 2, 3, 4, 6, 25, 27, 39 IR 41 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 96 IR 98 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, ... NV-1649   Išvada 2019.06.12    
14 Dėl Šilalės rajono savivaldybės komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo DĮV-517 Šilalės rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.06.11 Galioja nuo 2019.06.13  Teisės aktų registras: 2019-09511-, 2019.
15 DĖL DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMO 2, 3, 4, 6, 25, 27 IR 39 STR. PAKEITIMO, ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 96 IR 98 STR. PAKEITIMO, BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSO 41 STR. PAKEITIMO, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO DRAU ... NV-1640   Pažyma 2019.06.11    
16 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. LAPKRIČIO 30 D. NUTARIMO NR. 1198 „DĖL PROFESINIŲ LIGŲ SĄRAŠO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIŲ LIGŲ VALSTYBĖS REGISTRO BEI JO NUOSTATŲ“ PAKEITIMO PROJEKTO  ( ... NV-1638   Išvada 2019.06.11    
17 Dėl profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašo patvirtinimo 18-15455(2) Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Nutarimo projektas 2019.06.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.11   
18 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1747 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-5866(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.10 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.06.10   
19 Dėl įstatymų projektų (12.1 E-54)STAP-81 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Teikimas 2019.06.10    
20 Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-1369(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.06.10 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.06.10   
21 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2, 3, 4, 6, 25, 27, 39 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-1370(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.06.10 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.06.10   
22 Dėl Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2, 3, 4, 6, 25, 27, 39 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 96 ir 98 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, ... 19-1377(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.06.10 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.06.10   
23 DĖL KALVARIJOS SPORTO CENTRO NUOSTATŲ TVIRTINIMO 19-7119 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.10    
24 Dėl Kauno rajono savivaldybės pagalbos į namus paslaugos tvarkos aprašo patvirtinimo ĮS-1072 Kauno rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.06.07 Galioja nuo 2019.06.08  Teisės aktų registras: 2019-09323-, 2019.
25 Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo projektas 19-5139(2) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Įstatymo projektas 2019.06.07 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.07 iki 2019.06.14   
26 Dėl Šiaulių moksleivių namų pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo T-254 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.06.06 Galioja nuo 2019.06.11  Teisės aktų registras: 2019-09372-, 2019.
27 DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ  ĮSTAIGŲ  2018 METŲ VADOVŲ VEIKLOS ATASKAITOMS 19-6880 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.06    
28 DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ 2018 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO 19-6878 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.06    
29 DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 19-6869 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.06    
30 DĖL TRAKŲ R. RŪDIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ NUOSTATŲ PAKEITIMO 19-6867 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.06    
31 DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 19-6860 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.06    
32 DĖL TRAKŲ R. RŪDIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ NUOSTATŲ PAKEITIMO 19-6858 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.06    
33 Dėl priežiūrą atliekančių institucijų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo 19-6801 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įstatymo projektas 2019.06.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.06   
34 Dėl priežiūrą atliekančių institucijų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo 18-2233(2) Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2019.06.05    
35 Dėl Gyventojų pastatų, nukentėjusių nuo gaisro ar kitų avarijų, žalos apskaičiavimo metodikos patvirtinimo DĮV-496 Šilalės rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.06.04 Galioja nuo 2019.06.06  Teisės aktų registras: 2019-09137-, 2019.
36 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas "Dėl valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų atliekamos neįgalumo lygio, laikinojo nedarbingumo ar darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ar termino n ... 19-6740 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2019.06.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.03 iki 2019.06.10   
37 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje mirusių žmonių palaikų gabenimo, saugojimo, nenustatytos tapatybės žmonių palaikų ir palaikų, dėl kurių atsiėmimo mirusiojo artimieji nesikreipia, laidojimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo B-TS-68 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.31 Galioja nuo 2019.06.07  Teisės aktų registras: 2019-09153-, 2019.
38 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo T1-137 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30    
39 Dėl Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo T9-72 Skuodo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.06.04  Teisės aktų registras: 2019-08890-, 2019.
40 Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Socialinės paramos mokiniams Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-152 Utenos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.06.04  Teisės aktų registras: 2019-08877-, 2019.
41 Dėl Kelmės rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo T-186 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.06.04  Teisės aktų registras: 2019-08869-, 2019.
42 Dėl Nenustatytos tapatybės žmonių palaikų ir vienišų žmonių palaikų laidojimo organizavimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo T-99 Kalvarijos savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.06.04  Teisės aktų registras: 2019-08787-, 2019.
43 Dėl Kelmės rajono Vidsodžio pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos sąlygų patvirtinimo, Kelmės rajono Vidsodžio pagrindinės mokyklos reorganizavimo ir Kelmės r.  Šaukėnų Vlado Pūtv ... T-205 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30    
44 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T1-178 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.06.05  Teisės aktų registras: 2019-08950-, 2019.
45 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės autobusų parkas“ 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-184 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30    
46 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės šilumos tinklai“  2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-183 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30    
47 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-182 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30    
48 Dėl Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-180 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30    
49 Dėl Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-175 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30    
50 Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Švenčionių rajono savivaldybės mokyklose aprašo patvirtinimo T-95 Švenčionių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.06.01  Teisės aktų registras: 2019-08694-, 2019.
51 Dėl Žmonių palaikų gabenimo, saugojimo ir nenustatytos tapatybės žmonių palaikų ir palaikų, dėl kurių atsiėmimo mirusiojo artimieji nesikreipia, laidojimo organizavimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo T-90 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.06.01  Teisės aktų registras: 2019-08687-, 2019.
52 Dėl Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo T-108 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30    
53 Dėl viešosios įstaigos Joniškio rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo T-107 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30    
54 Dėl viešosios įstaigos Joniškio ligoninės 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo T-106 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30    
55 Dėl Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo T-104 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30    
56 Dėl Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo T-99 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30    
57 Dėl viešosios įstaigos Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo T-98 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30    
58 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos turto ir ūkio skyriaus bei Pakruojo rajono savivaldybės administracijos turto ir ūkio skyriaus ūkio poskyrio nuostatų patvirtinimo AP-381 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.05.30   
59 Dėl Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos savanorių ugniagesių veiklos atlikimo ir savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo DĮV-488 Šilalės rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.05.31  Teisės aktų registras: 2019-08595-, 2019.
60 DĖL DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮST. 2, 3, 4, 6, 25, 27 IR 39 STR. PAKEITIMO, ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 96 IR 98 STR. PAKEITIMO, BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSO 41 STR. PAKEITIMO, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO DRAUDIMO ... NV-1512   Pažyma 2019.05.30    
61 Dėl kenksmingų veiksnių valdymo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos aprašo įgyvendinimo 19-6672 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymo projektas 2019.05.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.31 iki 2019.06.10   
62 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 923 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 19-2933(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2019.05.29 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.29   
63 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMO NR. IX-1672 2, 3, 4, 6, 25, 27 IR 39 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 96 IR 98 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIE ... NV-1486   Išvada 2019.05.29    
64 Dėl Raseinių rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo TS-167 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.28 Galioja nuo 2019.06.04  Teisės aktų registras: 2019-08808-, 2019.
65 Dėl Širvintų r. Barskūnų pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungiant ją prie Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro 1-52 Širvintų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.28 Galioja nuo 2019.05.31  Teisės aktų registras: 2019-08577-, 2019.
66 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS T1-57 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.28 Galioja nuo 2019.05.28   
67 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DRUSKININKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS T1-56 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.28 Galioja nuo 2019.05.28   
68 Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo Nr. VIII-1641 pakeitimo įstatymo projektas 19-6645 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.05.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.28 iki 2019.06.11   
69 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 972 „Dėl prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-15466(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.05.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.28 iki 2019.06.04   
70 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1198 „Dėl profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro bei jo nuostatų“ pakeitimo“ projekto   Higienos institutas Lydraštis 2019.05.28    
71 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1198 „Dėl profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro bei jo nuostatų“ pakeitimo 19-6592 Higienos institutas Nutarimo projektas 2019.05.28 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.06.12 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.28 iki 2019.06.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.28   
72 DĖL NENUSTATYTOS TAPATYBĖS ŽMONIŲ PALAIKŲ IR VIENIŠŲ ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO ORGANIZAVIMO KALVARIJOS  SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO 19-6627 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.28    
73 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1198 „Dėl profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro bei jo nuostatų“ pakeitimo 19-6581 Higienos institutas Nutarimo projektas 2019.05.27 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.05.27 . Išimtys: Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-05-31 nutarimo Nr. 409 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 „Dėl Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ 36 punktu, grąžinamas (nėra kalbos tvarkytojo vizos). <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.27 iki 2019.06.11 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.27   
74 Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo T-98 Biržų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.24 Galioja nuo 2019.05.30  Teisės aktų registras: 2019-08462-, 2019.
75 Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo ir uždraudimo 19-6513 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2019.05.24    
76 Dėl Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos pavadinimo pakeitimo ir Alytaus Dzūkijos mokyklos nuostatų patvirtinimo T-172 Alytaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.23 Galioja nuo 2019.05.31  Teisės aktų registras: 2019-08572-, 2019.
77 Dėl formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų nuostatų patvirtinimo T-173 Alytaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.23 Galioja nuo 2019.06.01  Teisės aktų registras: 2019-08606-, 2019.
78 Dėl Alytaus „Sakalėlio“ ir Senamiesčio pradinių mokyklų nuostatų patvirtinimo T-174 Alytaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.23 Galioja nuo 2019.05.31  Teisės aktų registras: 2019-08573-, 2019.
79 Dėl Alytaus Piliakalnio, Dainavos, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių progimnazijų nuostatų patvirtinimo T-175 Alytaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.23 Galioja nuo 2019.05.31  Teisės aktų registras: 2019-08574-, 2019.
80 Dėl Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago, Putinų ir Jotvingių gimnazijų nuostatų patvirtinimo T-176 Alytaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.23 Galioja nuo 2019.05.31  Teisės aktų registras: 2019-08575-, 2019.
81 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų 19-3894(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2019.05.23    
82 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo 19-3894(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.05.23 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.29 iki 2019.04.16   
83 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimų projektų pateikimo   Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2019.05.23    
84 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 892 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-3896(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.05.23 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.29 iki 2019.04.16   
85 Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 2, 5, 6 ir 23 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo priedu įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.05.23    
86 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo 19-6409 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymo projektas 2019.05.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.23 iki 2019.05.29   
87 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 19-6386 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.22    
88 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DRUSKININKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 19-6385 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.22    
89 Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje   Vilniaus miesto savivaldybės administracija Aiškinamasis raštas 2019.05.22    
90 Dėl Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo T-173 Šiaulių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.21 Galioja nuo 2019.05.24  Teisės aktų registras: 2019-08197-, 2019.
91 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje mirusių žmonių palaikų gabenimo, saugojimo, nenustatytos tapatybės žmonių palaikų ir palaikų, dėl kurių atsiėmimo mirusiojo artimieji nesikreipia, laidojimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-6224 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.21    
92 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 19-6210 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.21 Projektas priimtas nuo 2019.05.30   
93 DĖL POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO  PAKEITIMO, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMO 2 IR 27 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 589 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 471 STRAIPSNIU ĮSTATYMŲ PROJ ... NV-1386   Pažyma 2019.05.21    
94 Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-1369(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.05.21 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.06.04 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.21   
95 Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-1374(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.05.21 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.06.04 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.21   
96 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 96 ir 98 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-1367(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.05.21 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.06.04 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.21   
97 LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMO NR. IX-1672 2, 3, 4, 6, 25, 27 ir 39 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTAS 19-1370(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.05.21 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.06.04 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.21   
98 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMO NR. IX-1672 2, 3, 4, 6, 25, 27 IR 39 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 96 IR 98 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIE ... 19-1377(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.05.21 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.06.04 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.21   
99 Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacional ... 19-6166 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymo projektas 2019.05.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.22 iki 2019.05.31   
100 Dėl informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo AV-308 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.05.20 Galioja nuo 2019.05.20   
101 Dėl Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2, 3, 4, 6, 25, 27 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 96 ir 98 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, Lie ... (12.1 E-54)STAP-18 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Teikimas 2019.05.20    
102 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMO NR. I-1240 2, 3, 6, 12, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 27, 28, 34, 37, 39, 41, 44, 46, 51, 55, 56, 67 STRAIPSNIŲ, 1 PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 271 STRAIPSNIU ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLA ... (12.2 E-54)SD-2647 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Raštas 2019.05.20    
103 DĖL POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO  PAKEITIMO, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMO  2 IR 27 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 589 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 471 STRAIPSNIU ĮSTATYMŲ PRO ... NV-1374   Pažyma 2019.05.20    
104 Dėl biudžetinės įstaigos Paberžės socialinės globos namų nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo T3-183 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.17 Galioja nuo 2019.05.31  Teisės aktų registras: 2019-08554-, 2019.
105 Dėl Ikimokyklinio ugdymo grupės Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinėje mokykloje steigimo, Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo bei pritarimo ikimokyklinio ugdymo programai T3-178 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.17 Galioja nuo 2019.05.25  Teisės aktų registras: 2019-08267-, 2019.
106 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. I-1324 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMO NR. IX-1672 2 IR 27 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS R ... NV-1370   Išvada 2019.05.17    
107 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo 19-6008 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.17    
108 Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. T1-92 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomą Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją nustatymo“ pakeitimo. 19-5963 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.17    
109 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 4-459 „Dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo  ... 4-8352 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2019.05.17    
110 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo 19-3967(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymo projektas 2019.05.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.20 iki 2019.05.28   
111 Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 pakeitimo įstatymo projektas 19-5365(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.05.17 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.17   
112 Dėl Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos R ... 19-5363(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.05.17 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.17   
113 Dėl įstatymų projektų derinimo 10-3278 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2019.05.17    
114 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1747 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-5866 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.05.16 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.06.06 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.16   
115 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos, atliekant gatvių valymo darbus, Nr. 45 patvirtinimo DV-287 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.05.16 Galioja nuo 2019.05.16   
116 Dėl Ukmergės Senamiesčio progimnazijos nuostatų patvirtinimo 19-5814 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.16    
117 LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGIOS LAIVYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-1897  1, 2, 3, 8, 13, 16, 19, 21, 26, 33, 37, 39, 40, 40(1), 48 ir 49 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS 19-5096 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Išvada 2019.05.15    
118 Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 1-211 pripažinimo netekusiu galios 1-158 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.14 Galioja nuo 2019.05.15  Teisės aktų registras: 2019-07673-, 2019.
119 PAŽYMA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSO PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SUĖMIMO VYKDYMO ĮSTATYMO NR. I-1175 7, 10, 11, 12, 17, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 39, 40 IR 42 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTŲ (TAP-19-669; TAIS Nr. ... NV-1311 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pažyma 2019.05.13    
120 DĖL POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO  PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMO 2 IR 27 STR. PAKEITIMO ĮSTATYMO IR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 589 STR. PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 4 ... NV-1296   Pažyma 2019.05.13    
121 Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašų patvirtinimo T3-136 Prienų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.10 Galioja nuo 2019.05.16  Teisės aktų registras: 2019-07689-, 2019.
122 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. I-1324 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMO NR. IX-1672 2 IR 27 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS R ... NV-1294   Išvada 2019.05.10    
123 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 923 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 19-2933(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2019.05.10 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.05.29 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.10   
124 DĖL BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO  IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SUĖMIMO VYKDYMO ĮSTATYMO NR. I-1175 7, 10, 11, 12, 17, 20, 22, 30, 32, 34, 39, 40 IR 42 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NV-1289   Išvada 2019.05.10    
125 Antikorupcinio vertinimo išvada dėl ES priemonės „Skubios pagalbos traumų ir nelaimingų atsitikimų bei išorinių priežasčių atvejais infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 projekto 4-01-4471 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Antikorupcinio vertinimo išvada 2019.05.10    
126 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-133 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2011 ,,Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaig ... 19-5479 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.05.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.09 iki 2019.05.24   
127 Dėl įstatymų projektų (12.13E-54)SD-2363 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Teikimas 2019.05.07    
128 Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 pakeitimo įstatymo projektas 19-5365 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.05.07 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.05.17 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.07   
129 Dėl Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos R ... 19-5363 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.05.07 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.05.17 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.07   
130 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo T-116 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.03 Galioja nuo 2019.05.03   
131 Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo projektas 19-5139 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Įstatymo projektas 2019.05.02 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.06.07 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.02   
132 Dėl Varnių seniūnijos darbininko pareigybės aprašymo patvirtinimo A1-675 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.04.30    
133 Dėl Varnių seniūnijos vairuotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo A1-674 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.04.30    
134 Dėl Pakruojo r. Lygumų pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkos T-122 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.30 Galioja nuo 2019.05.04 . Išimtys: Sprendimo 2 ir 3 punktai įsigalioja nuo Pakruojo r. Lygumų pagrindinės mokyklos nuostatų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos (2019-09-02).  Teisės aktų registras: 2019-07252-, 2019.
135 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo  Nr. T-100 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės projektų, siūlomų įtraukti į Valstybės investicijų 2020-2022 metų programą, patvirtinimo“ patikslinimo T-146 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.30    
136 Dėl biudžetinės įstaigos Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnybos  2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-136 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.30    
137 Dėl Kelmės kultūros centro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-135 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.30    
138 Dėl Kelmės r. Tytuvėnų jaunimo mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-132 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.30    
139 Dėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitos patvirtinimo T-128 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.30    
140 Dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkinio ir 2019 metų siektinų veiklos rodiklių projekto patvirtinimo T-118 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.30    
141 Dėl Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus paskyrimo DV-254 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.04.30 Galioja nuo 2019.04.30   
142 Dėl pritarimo viešosios įstaigos Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centro 2018 metų veiklos ataskaitai ir 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo T-98 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.30    
143 Dėl pritarimo viešosios įstaigos Papilės ambulatorijos 2018 metų veiklos ataskaitai, ir 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo T-97 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.30    
144 Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kruopių ambulatorijos 2018 metų veiklos ataskaitai ir 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo T-94 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.30    
145 DĖL SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO DERINIMO 3-1652 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Išvada 2019.04.30    
146 Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo T-59 Zarasų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.26 Galioja nuo 2019.05.04  Teisės aktų registras: 2019-07238-, 2019.
147 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo nustatymo ir pareigybės aprašymo patvirtinimo 19-5036 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.26 Projektas priimtas nuo 2019.05.30   
148 Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 2, 3, 6, 12, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 27, 28, 34, 37, 39, 41, 44, 46, 51, 55, 56, 67 straipsnių, 1 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 271 straipsniu įstatymo projektas 19-5007 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.04.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.26 iki 2019.05.20   
149 Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 pakeitimo įstatymas 19-4961 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įstatymo projektas 2019.04.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.26 iki 2019.05.07   
150 Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo TS-126 Utenos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.25 Galioja nuo 2019.04.30  Teisės aktų registras: 2019-06984-, 2019.
151 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo ... 19-4942 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.04.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.25 iki 2019.05.07   
152 Dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo projekto (1.1.5-141)10-2863 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2019.04.25    
153 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-152 ,,Dėl Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-4845 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.24 Projektas priimtas nuo 2019.05.30   
154 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės 2018 metų veiklos ataskaitos 19-4795 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.24    
155 Dėl Veliuonos kultūros centro 2018 metų veiklos ataskaitos 19-4787 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.24    
156 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos ... 19-1640(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2019.04.24    
157 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos ... 19-1640(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.04.24 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.24   
158 Dėl Savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų tvirtinimo V35-314 Druskininkų savivaldybės administracija Įsakymas 2019.04.23 Galioja nuo 2019.04.25 . Išimtys: Įsakymo 1 punkto 1.1 papunktis įsigalioja 2019 m. gegužės 2 d.  Teisės aktų registras: 2019-06661-, 2019.
159 Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tinklo struktūros ir nuostatų patvirtinimo T-139 Šakių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.19 Galioja nuo 2019.06.01  Teisės aktų registras: 2019-06633-, 2019.
160 IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PROJEKTŲ 19-3896 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.04.19    
161 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo "Dėl savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos patvirtinimo" projektas 19-4612 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.04.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.19 iki 2019.05.06   
162 Dėl pritarimo Rietavo savivaldybės administracijos, Savivaldybei pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų 2018 metų finansų būklės ataskaitai 19-4598 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.19 Projektas priimtas nuo 2019.04.25   
163 IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO ĮSAKYMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2019 M. SAUSIO 15 D. ĮSAKYMO NR. 1V-55 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS TARNYBOS STATUTO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO 19-3967 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.04.18    
164 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.4-2019 „Asmenų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, patirties naudojimas“ patvirtinimo“ projektas 19-4484 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.04.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.18 iki 2019.05.03 Reguliuojantis verslo sąlygas  
165 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“ pakeitimo ir dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 561 „Dėl sporto renginių, ... 19-4364 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2019.04.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.16 iki 2019.05.03   
166 Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo T2-90 Klaipėdos miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.12 Galioja nuo 2019.04.18  Teisės aktų registras: 2019-06309-, 2019.
167 Dėl biudžetinės įstaigos Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2019 metų veiklos plano patvirtinimo K-57 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.12 Galioja nuo 2019.04.17  Teisės aktų registras: 2019-06236-, 2019.
168 Dėl Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos K-55 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.12 Galioja nuo 2019.04.17  Teisės aktų registras: 2019-06234-, 2019.
169 Dėl viešosios įstaigos Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties (direktoriaus) 2018 metų veiklos ataskaitos K-54 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.12 Galioja nuo 2019.04.17  Teisės aktų registras: 2019-06233-, 2019.
170 Dėl viešosios įstaigos Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo K-53 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.12 Galioja nuo 2019.04.17  Teisės aktų registras: 2019-06231-, 2019.
171 Dėl viešosios įstaigos Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro (direktoriaus) 2018 metų veiklos ataskaitos K-52 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.12 Galioja nuo 2019.04.17  Teisės aktų registras: 2019-06230-, 2019.
172 Dėl biudžetinės įstaigos Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namų direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo K-50 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.12 Galioja nuo 2019.04.17  Teisės aktų registras: 2019-06227-, 2019.
173 Dėl biudžetinės įstaigos Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namų direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo K-49 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.12 Galioja nuo 2019.04.17  Teisės aktų registras: 2019-06226-, 2019.
174 Dėl Administracinės nuobaudos-viešųjų darbų-vykdymo Panevėžio miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo A-260 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2019.04.12 Galioja nuo 2019.04.13  Teisės aktų registras: 2019-06050-, 2019.
175 ĮSAKYMAS  DĖL ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS - VIEŠŲJŲ DARBŲ - VYKDYMO PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 19-4260 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymo projektas 2019.04.12    
176 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo "Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo projekto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. A1-39 „Dėl juridinių ir fizinių  ... 19-4242 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2019.04.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.11 iki 2019.04.29   
177 Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Darbo ir socialinės apsaugos ministerijos bendradarbiavimo protokolo projektas 19-4241 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Protokolo projektas 2019.04.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.11 iki 2019.04.25   
178 Dėl Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programos tvirtinimo 1-2038 Vilniaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.10 Galioja nuo 2019.04.18  Teisės aktų registras: 2019-06285-, 2019.
179 Lydraštis 19-4157 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2019.04.10    
180 Aiškinamasis raštas 19-4157 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Aiškinamasis raštas 2019.04.10    
181 Lyginamasis variantas 19-4157 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2019.04.10    
182 Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 9 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 111 straipsniu įstatymo projektas 19-4157 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.04.10 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.10 iki 2019.04.19   
183 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS MINISTRO ĮSAKYMO „DĖL PSICHIKOS SVEIKATOS KOMPETENCIJŲ DIDINIMO ĮMONIŲ DARBUOTOJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO (12.2 E-54)SD-1849 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Raštas 2019.04.09    
184 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos ministro įsakymo „Dėl psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto SD-37-4376 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2019.04.09    
185 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos ... 19-1640(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2019.04.08    
186 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos ... 19-1640(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.04.08 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.04.23 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.08   
187 Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kruopių ambulatorijos 2018 metų veiklos ataskaitai ir 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo 19-4088 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.08    
188 Dėl pritarimo viešosios įstaigos Papilės ambulatorijos 2018 metų veiklos ataskaitai, ir 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo 19-4087 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.08    
189 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1747 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-4076 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.04.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.05 iki 2019.04.24   
190 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/ A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirt ... 19-4064 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.04.05    
191 Dėl pritarimo Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitai T-33 Ignalinos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.04 Galioja nuo 2019.04.06  Teisės aktų registras: 2019-05661-, 2019.
192 Dėl Socialinės paramos mokiniams Ignalinos rajono savivaldybėje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo T-29 Ignalinos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.04 Galioja nuo 2019.04.06  Teisės aktų registras: 2019-05656-, 2019.
193 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 1V-230 „Dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-15356(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymo projektas 2019.04.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.05 iki 2019.04.19   
194 Dėl psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo 19-4005 Higienos institutas Įsakymo projektas 2019.04.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.03 iki 2019.04.17   
195 Dėl viešosios įstaigos Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties (direktoriaus) 2018 metų veiklos ataskaitos 19-3985 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2019.04.02    
196 Dėl viešosios įstaigos Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro(direktoriaus) 2018 metų veiklos ataskaitos 19-3984 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2019.04.02    
197 Dėlviešosios įstaigos Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbosstoties 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo 19-3980 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2019.04.02    
198 Dėl biudžetinės įstaigos Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2018 metų ataskaitos patvirtinimo 19-3976 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2019.04.02    
199 Dėl biudžetinės įstaigos Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2019 metų veiklos plano patvirtinimo 19-3975 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2019.04.02    
200 Dėl Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017metų ataskaitos 19-3974 Alytaus rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.02    
201 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo 19-3967 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymo projektas 2019.04.02 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.03 iki 2019.04.09   
202 Dėl biudžetinės įstaigos Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namų direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 19-3959 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2019.04.02    
203 Dėl biudžetinės įstaigos Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namų direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 19-3958 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2019.04.02    
204 Dėl Asmens duomenų tvarkymo Rokiškio rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo AV-285 Rokiškio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.04.01 Galioja nuo 2019.04.06  Teisės aktų registras: 2019-05693-, 2019.
205 ĮSAKYMAS DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ SOCIALIZACIJOS IR POILSIO PROGRAMŲ RĖMIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO A-329 (8.2) Radviliškio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.04.01    
206 Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2018 m. veiklos ataskaita   Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga Ataskaita 2019.04.01    
207 Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo Nr. IX-375 1, 2, 4, 6, 7-2, 9, 10, 20 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 21 straipsniu, trečiuoju-1 ir trečiuoju-2 skirsniais įstatymo projektas 19-3906 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.04.01 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.01   
208 Dėl Vilniaus krašto etnografinio muziejaus nuostatų patvirtinimo T3-91 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.29 Galioja nuo 2019.04.19  Teisės aktų registras: 2019-06361-, 2019.
209 Dėl Statybos ir urbanistikos skyriaus statybos poskyrio specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo A1-494 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.03.29    
210 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašo patvirtinimo TS-40 Kėdainių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.29 Galioja nuo 2019.04.03  Teisės aktų registras: 2019-05323-, 2019.
211 Dėl Paramos mokinio reikmenims įsigyti Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo TS-39 Kėdainių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.29 Galioja nuo 2019.04.03  Teisės aktų registras: 2019-05322-, 2019.
212 Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo TS-38 Kėdainių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.29 Galioja nuo 2019.04.03  Teisės aktų registras: 2019-05320-, 2019.
213 Dėl Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro nuostatų patvirtinimo TS-31 Kėdainių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.29 Galioja nuo 2019.04.03  Teisės aktų registras: 2019-05314-, 2019.
214 Dėl Kaišiadorių r. Pakertų lopšelio-darželio ir Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelio-darželio „Varpelis“ reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo, Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ nuostatų patvirtinimo V17-72 Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.29 Galioja nuo 2019.04.03 . Išimtys: sprendimo 4 punktas įsigalioja  2019 m. rugsėjo 1 d.  Teisės aktų registras: 2019-05298-, 2019.
215 Dėl Kaišiadorių r. Stasiūnų mokyklos-darželio „Nykštukas“ reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo, Kaišiadorių r. Gudienos mokyklos-darželio „Rugelis“ nuostatų patvirtinimo V17-71 Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.29 Galioja nuo 2019.04.03 . Išimtys: Sprendimo 4 p. įsigalioja 2019-09-01.  Teisės aktų registras: 2019-05297-, 2019.
216 Dėl Kaišiadorių r. Pravieniškių Stasio Tijūnaičio pagrindinės mokyklos reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo, Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos nuostatų patvirtinimo V17-70 Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.29 Galioja nuo 2019.04.03 . Išimtys: Sprendimo 4 punktas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.  Teisės aktų registras: 2019-05296-, 2019.
217 Dėl Rokiškis rajono savivaldybės tarybos veikos reglamento patvirtinimo TS-43 Rokiškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.29 Galioja nuo 2019.04.04  Teisės aktų registras: 2019-05365-, 2019.
218 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-88 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.29 Galioja nuo 2019.03.29   
219 Dėl Pakruojo r. Žeimelio gimnazijos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-60 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.29 Galioja nuo 2019.03.29   
220 Dėl Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-48 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.29 Galioja nuo 2019.03.29   
221 Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-40 Širvintų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.29 Galioja nuo 2019.03.30  Teisės aktų registras: 2019-05054-, 2019.
222 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. KOVO 24 D. NUTARIMO NR. 330 „DĖL MINISTRAMS PAVEDAMŲ VALDYMO SRIČIŲ“ PAKEITIMO 19-3894 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2019.03.29    
223 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. LIEPOS 17 D. NUTARIMO NR. 892 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-3896 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.03.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.29 iki 2019.04.16   
224 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. KOVO 24 D. NUTARIMO NR. 330 „DĖL MINISTRAMS PAVEDAMŲ VALDYMO SRIČIŲ“ PAKEITIMO   Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2019.03.29    
225 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. KOVO 24 D. NUTARIMO NR. 330 „DĖL MINISTRAMS PAVEDAMŲ VALDYMO SRIČIŲ“ PAKEITIMO 19-3894 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.03.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.29 iki 2019.04.16   
226 Dėl socialinės paramos mokiniams Ignalinos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 19-3855 Ignalinos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.29    
227 Dėl Tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-13 pakeitimo T2-62 Palangos miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.04.06  Teisės aktų registras: 2019-05646-, 2019.
228 Dėl Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2019 m. specialiosios programos patvirtinimo B1-63 Molėtų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.04.05  Teisės aktų registras: 2019-05564-, 2019.
229 Dėl Kalvarijos savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo T-33 Kalvarijos savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.04.04  Teisės aktų registras: 2019-05420-, 2019.
230 Dėl Kalvarijos savivaldybės paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo tvirtinimo T-34 Kalvarijos savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.04.04  Teisės aktų registras: 2019-05419-, 2019.
231 Dėl Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo TS-72 Visagino savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.04.04  Teisės aktų registras: 2019-05391-, 2019.
232 Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2019 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo T-51 Švenčionių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.04.03  Teisės aktų registras: 2019-05355-, 2019.
233 Dėl Anykščių rajono savivaldybės paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo 1-TS-86 Anykščių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.04.03  Teisės aktų registras: 2019-05289-, 2019.
234 Dėl viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo patvirtinimo 1-TS-116 Anykščių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.04.03  Teisės aktų registras: 2019-05286-, 2019.
235 Dėl Viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų pareigų, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, sąrašo ir kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo 1-TS-119 Anykščių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.04.03  Teisės aktų registras: 2019-05285-, 2019.
236 Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo T-90 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.04.02  Teisės aktų registras: 2019-05134-, 2019.
237 Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 1TS-52 Jonavos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.04.02  Teisės aktų registras: 2019-05121-, 2019.
238 Dėl Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Alytaus Šaltinių progimnazijos nuostatų patvirtinimo T-97 Alytaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.04.03  Teisės aktų registras: 2019-05250-, 2019.
239 Dėl Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Alytaus Vidzgirio progimnazijos nuostatų patvirtinimo T-98 Alytaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.04.03  Teisės aktų registras: 2019-05251-, 2019.
240 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS                     2017 METŲ ATASKAITOS TVIRTINIMO T1-80 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.03.29   
241 Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-107 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28    
242 Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pastato, esančio Nepriklausomybės g. 2, Kelmėje, dalies atnaujinimas“ T-101 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28    
243 Dėl Kelmės rajono savivaldybės projektų, siūlomų įtraukti į Valstybės investicijų 2020-2022 metų programą, patvirtinimo T-100 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28    
244 Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų patikslinimo T-95 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28    
245 Dėl viešosios įstaigos Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro 2018 metų veiklos, finansinės ataskaitų, strateginio veiklos plano ir 2019 metų veiklos plano patvirtinimo T-72 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28    
246 Dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono psichikos sveikatos centro įstatų patvirtinimo T-67 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28    
247 Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo 1TS-53 Jonavos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.03.28  Teisės aktų registras: 2019-05010-, 2019.
248 Dėl Jonavos rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2019 metų veiksmų plano patvirtinimo 1TS-34 Jonavos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.03.30  Teisės aktų registras: 2019-05009-, 2019.
249 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl Socialinės paramos mokiniams kreipimosi tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo T2-72 Kretingos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.03.30  Teisės aktų registras: 2019-05005-, 2019.
250 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. T-203 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo T-42 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.03.30  Teisės aktų registras: 2019-04992-, 2019.
251 Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo T1-72 Šilalės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.03.30  Teisės aktų registras: 2019-04989-, 2019.
252 Dėl viešosios įstaigos Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo V17-46 Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.04.01  Teisės aktų registras: 2019-04904-, 2019.
253 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T1-144 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T1-75 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.03.30  Teisės aktų registras: 2019-05039-, 2019.
254 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T1-143 „Dėl Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T1-74 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.03.30  Teisės aktų registras: 2019-05037-, 2019.
255 Dėl pritarimo Akmenės rajono Kruopių pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai T-49 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28    
256 Dėl pritarimo Akmenės rajono sporto centro 2018 metų veiklos ataskaitai T-44 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28    
257 Dėl pritarimo UAB Naujosios Akmenės autobusų parko 2018 metų veiklos ataskaitai T-34 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28    
258 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI  TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO 19-3816 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.28    
259 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo V.TS-51 Elektrėnų savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.27 Galioja nuo 2019.04.04  Teisės aktų registras: 2019-05431-, 2019.
260 Dėl Socialinės paramos mokiniams organizavimo, paramos mokinio reikmenims įsigyti ir mokinių nemokamo maitinimo Šalčininkų rajono mokyklose skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo T-1301 Šalčininkų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.27 Galioja nuo 2019.04.02  Teisės aktų registras: 2019-05151-, 2019.
261 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje mirusių žmonių ne stacionarinėje sveikatos priežiūros įstaigoje palaikų apžiūrėjimo, gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams bei laikino laikymo (saugojimo)  ... T-1298 Šalčininkų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.27 Galioja nuo 2019.04.02  Teisės aktų registras: 2019-05148-, 2019.
262 Dėl pritarimo Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai T-1131 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2019.03.27    
263 Dėl pritarimo Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2018 metų ataskaitai T-1120 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2019.03.27    
264 Dėl pritarimo Šeduvos globos namų direktoriaus 2018 metų ataskaitai T-1118 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2019.03.27    
265 Dėl Radviliškio rajono Palonų daugiafunkcio centro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-1103 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2019.03.27    
266 Dėl Radviliškio rajono Kutiškių daugiafunkcio centro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-1102 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2019.03.27    
267 Dėl Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-1096 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2019.03.27    
268 Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 9 d. sprendimo Nr. 1-58 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-125 Tauragės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.27 Galioja nuo 2019.03.29  Teisės aktų registras: 2019-04832-, 2019.
269 Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Tauragės rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-124 Tauragės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.27 Galioja nuo 2019.03.29  Teisės aktų registras: 2019-04836-, 2019.
270 Lydraštis dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministe ... 19-3790 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2019.03.27    
271 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m.  ... 19-3790 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.03.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.27 iki 2019.04.09   
272 Dėl Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Alytaus Vidzgirio progimnazijos nuostatų patvirtinimo 19-3785 Alytaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.27 Projektas priimtas nuo 2019.03.28   
273 Dėl Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Alytaus Šaltinių progimnazijos nuostatų patvirtinimo 19-3784 Alytaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.27 Projektas priimtas nuo 2019.03.28   
274 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO S-173 Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos Išvada 2019.03.27    
275 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1198 „Dėl profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro bei jo nuostatų“ pakeitimo“ pro ... 19-3135 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.03.27    
276 Dėl Asmens duomenų tvarkymo Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo A-156 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.03.26 Galioja nuo 2019.03.28  Teisės aktų registras: 2019-04708-, 2019.
277 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. LAPKRIČIO 30 D. NUTARIMO NR. 1198 „DĖL PROFESINIŲ LIGŲ SĄRAŠO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIŲ LIGŲ VALSTYBĖS REGISTRO BEI JO NUOSTATŲ“ PAKEITIMO“ PROJEKTO (12.2 E-54)SD-1553 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Raštas 2019.03.26    
278 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo 19-3756 Elektrėnų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.26 Projektas priimtas nuo 2019.03.27   
279 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos patvirtinimo 19-3675 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.25    
280 Dėl Visuomenės sveikatos rėmimo 2018 metų specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitos ir Visuomenės sveikatos rėmimo 2019 metų specialiosios programos patvirtinimo 19-3674 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.25    
281 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 metų veiklos ataskaitos 19-3670 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.25    
282 Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitos 19-3660 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.25    
283 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos 19-3652 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.25    
284 Dėl Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos daugiafunkcio centro 2018 metų veiklos ataskaitos 19-3648 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.25    
285 Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 19-3612 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.22    
286 Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 19-3582 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.22    
287 Dėl Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro nuostatų patvirtinimo 19-3572 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.22    
288 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1198 „Dėl profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro bei jo nuostatų“ pakeitimo 19-3551 Higienos institutas Nutarimo projektas 2019.03.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.22 iki 2019.04.01   
289 Dėl Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos tvirtinimo 19-3543 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.22    
290 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T1-144 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 19-3538 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.22    
291 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T1-143 „Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-3537 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.22    
292 Dėl Kaišiadorių r. Pravieniškių Stasio Tijūnaičio pagrindinės mokyklos reorganizavimo,  reorganizavimo sąlygų aprašo, Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos nuostatų  patvirtinimo 19-3505 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.22    
293 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. I-1324 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 589 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 47(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMO PR ... NV-827   Išvada 2019.03.22    
294 Dėl Plungės rajono savivaldybės sporto bazių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo T1-58 Plungės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.21 Galioja nuo 2019.03.23  Teisės aktų registras: 2019-04519-, 2019.
295 Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo T1-47 Plungės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.21 Galioja nuo 2019.03.23  Teisės aktų registras: 2019-04522-, 2019.
296 Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Tauragės rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-3425 Tauragės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.21 Projektas priimtas nuo 2019.03.27   
297 Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 9 d. sprendimo Nr. 1-58 „Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-3424 Tauragės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.21 Projektas priimtas nuo 2019.03.27   
298 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl socialinės paramos mokiniams kreipimosi tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo 19-3402 Kretingos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.21    
299 Pasiūlymas dėl „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1198 „Dėl profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro bei jo nuostatų“ pakei ... 19-3135 Nacionalinis kibernetinio saugumo centras Raštas 2019.03.21    
300 Dėl teisės aktų projektų derinimo (12)-SD-148 Lietuvos savivaldybių asociacija Išvada 2019.03.21    
301 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir jos sąmatos patvirtinimo T1-43 Pasvalio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.20 Galioja nuo 2019.03.22  Teisės aktų registras: 2019-04404-, 2019.
302 Dėl pritarimo Vilkaviškio socialinės pagalbos centro 2018 m. veiklos ataskaitai 19-3216 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.19    
303 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1198 „Dėl profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro bei jo nuostatų“ pakeitimo“ projekto d ... 19-3135 Higienos institutas Nutarimo projektas 2019.03.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.19 iki 2019.03.27   
304 Dėl pritarimo 2018 metų Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ir Administracijos direktoriaus veiklos ataskaitai 19-3112 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.18    
305 DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ SR-988 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Išvada 2019.03.18    
306 Dėl Plungės rajono savivaldybės sporto bazių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-3027 Plungės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.15    
307 Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 19-3025 Plungės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.15    
308 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO 19-2977 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.15    
309 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 923 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 19-2933 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2019.03.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.15 iki 2019.03.25   
310 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 1V-299 „Dėl specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-558(3) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymo projektas 2019.03.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.18 iki 2019.03.26   
311 DĖL PRITARIMO RADVILIŠKIO PARAPIJOS BENDRUOMENĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2018 METŲ ATASKAITAI 19-2816 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.14    
312 DĖL PRITARIMO ŠEDUVOS GLOBOS NAMŲ  DIREKTORIAUS 2018 METŲ ATASKAITAI 19-2814 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.14    
313 DĖL RADVILIŠKIO R. ŠEDUVOS LOPŠELIO-DARŽELIO 2018 METŲ  VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 19-2795 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.14    
314 Dėl Santuokos registravimo ir vedybų jubiliejaus minėjimo ceremonijų organizavimo Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo A-316 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.03.13 Galioja nuo 2019.03.14  Teisės aktų registras: 2019-04050-, 2019.
315 Dėl Administracinės nuobaudos - viešųjų darbų vykdymo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo A-364 Šiaulių miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2019.03.12 Galioja nuo 2019.03.13  Teisės aktų registras: 2019-03958-, 2019.
316 DĖL VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMO NR. I-730 151 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO ĮSTATYMO NR. I-56 14, 17, 19 IR 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTŲ (TAP-18-231(4) (19-1019(3) NV-684   Pažyma 2019.03.12    
317 Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 pakeitimo įstatymo projektas 18-15188(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.03.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.12 Reguliuojantis verslo sąlygas  
318 Dėl viešosios įstaigos Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stoties 2018 metų veiklos ataskaitos vertinimo 19-2604 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.12    
319 Dėl Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centro direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitos  patvirtinimo 19-2576 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.12    
320 Aiškinamasis raštas 19-1019(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Aiškinamasis raštas 2019.03.12    
321 Lydraštis dėl teikiamų teisės aktų projektų 19-1019(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2019.03.12    
322 Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo 19-2493 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.08    
323 Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 19-2487 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.08    
324 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-2087 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2019.03.08    
325 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO SAVIVALDYBĖS IR NEVALSTYBINĖSE MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 19-2507 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.08    
326 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo T-60 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.07 Galioja nuo 2019.03.09  Teisės aktų registras: 2019-03844-, 2019.
327 DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ 1D-1320 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2019.03.07    
328 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir jos sąmatos patvirtinimo 19-2442 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.07 Projektas priimtas nuo 2019.03.20   
329 Dėl įstatymų projektų 12-01-388 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Išvada 2019.03.06    
330 Dėl įstatymų ir nutarimų projektų 19-1291(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2019.03.06    
331 Aiškinamasis raštas 19-1291(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Aiškinamasis raštas 2019.03.06    
332 Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 2, 8, 9, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir statuto papildymo 71 ir 72 straipsniais įstatymo projektas 19-2387 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Įstatymo projektas 2019.03.06 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.06   
333 Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 2, 8, 9, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir statuto papildymo 71 ir 72 straipsniais įstatymo projekto lyginamasis variantas (7.2.16)3-964 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lyginamasis variantas 2019.03.06    
334 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2018 m. ataskaitos patvirtinimo T-31 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.05 Galioja nuo 2019.03.05   
335 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PARENGTO TEISĖS AKTO PROJEKTO DERINIMO SD-30-2872 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2019.03.05    
336 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. A1- ... 18-12756(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2019.03.05    
337 DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO (TAP-19-273) (19-1290(2) NV-585   Pažyma 2019.03.04    
338 Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Darbo ir socialinės apsaugos ministerijos bendradarbiavimo protokolo projektas 19-2288 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Protokolo projektas 2019.03.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.04 iki 2019.03.19   
339 Dėl Žmonių palaikų gabenimo, saugojimo ir nenustatytos tapatybės žmonių palaikų ir palaikų, dėl kurių atsiėmimo mirusiojo artimieji nesikreipia, laidojimo organizavimo Pakruojo rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo T-41 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.01 Galioja nuo 2019.03.07  Teisės aktų registras: 2019-03678-, 2019.
340 Dėl Kreipimosi socialinei paramai mokiniams gauti tvarkos aprašo patvirtinimo T-20 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.01 Galioja nuo 2019.03.07  Teisės aktų registras: 2019-03675-, 2019.
341 Dėl pritarimo Telšių rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitai T1-78 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.01    
342 Dėl Socialinės paramos mokiniams Telšių rajono mokyklose teikimo tvarkos aprašo T1-75 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.01 Galioja nuo 2019.03.07  Teisės aktų registras: 2019-03632-, 2019.
343 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtų teisės aktų projektų derinimo SD-17-2765 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2019.03.01    
344 Dėl teisės akto projekto Nr. 18-15457(2) derinimo 4R-316-(6.6) Nacionalinė teismų administracija Išvada 2019.03.01    
345 Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 2, 8, 9, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir statuto papildymo 71 ir 72 straipsniais įstatymo (25.2.1)3-876 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lyginamasis variantas 2019.03.01    
346 Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 2, 8, 9, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir statuto papildymo 71 ir 72 straipsniais įstatymo projektas 19-2251 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Įstatymo projektas 2019.03.01 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.03.06 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.01   
347 Dėl įstatymų projektų derinimo S2-542 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Išvada 2019.03.01    
348 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo T2-41 Jurbarko rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.28 Galioja nuo 2019.03.06  Teisės aktų registras: 2019-03573-, 2019.
349 DĖL VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMO NR. I-730 151 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO ĮSTATYMO NR. I-56 14, 17, 19 IR 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTŲ  (TAP-18-231(3) (19-1019(2) NV-543   Pažyma 2019.02.27    
350 Lietuvos kultūros šakos kolektyvinė sutartis 18-13528(3) Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Sutarties projektas 2019.02.27 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.27   
351 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMO NR. I-730  151 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO ĮSTATYMO NR. I-56 14, 17, 19 IR 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTŲ NV-534   Išvada 2019.02.27    
352 Dėl įstatymų projektų derinimo ((1.15 E-0202)-5K-1902528)-6K-1901194 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Išvada 2019.02.27    
353 Išvada dėl įstatymų projektų 19-1377 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.02.27    
354 Dėl švietimo skyriaus vyriausiųjų specialistų pareigybių aprašymų patvirtinimo AP-222 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.02.26 Galioja nuo 2019.02.26   
355 Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas 19-1291(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Aiškinamasis raštas 2019.02.26    
356 Dėl Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos 19-2135 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.26    
357 Dėl Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos 19-2128 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.26    
358 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo 19-2115 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.26    
359 Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymo "Dėl apgyvendinimo paslaugų klasaifikavimo tvarko aprašo patvirtinimo" derinimo 19-2100 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Įsakymo projektas 2019.02.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.26 iki 2019.03.04   
360 Dėl Nenustatytos tapatybės žmonių palaikų ir vienišų žmonių palaikų laidojimo organizavimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 1-38 Marijampolės savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.25 Galioja nuo 2019.02.28  Teisės aktų registras: 2019-03280-, 2019.
361 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO (12.1 E-54)SD-1034 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Raštas 2019.02.25    
362 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-2087 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2019.02.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.25 iki 2019.03.06   
363 Dėl Mokinių nemokamo maitinimo  Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo B-TS-1339 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.22 Galioja nuo 2019.02.28  Teisės aktų registras: 2019-03231-, 2019.
364 Dėl Paramos mokinio reikmenims įsigyti Vilkaviškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo B-TS-1338 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.22 Galioja nuo 2019.02.28  Teisės aktų registras: 2019-03230-, 2019.
365 Išvada dėl Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso papildymo 331 straipsniu įstatymo Nr. XII-1623 2 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 1, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 16, 23, 24, 25, 29, 33 strai ... NR-118 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.02.22    
366 Išvada dėl Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2, 3, 6, 25, 27 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 96 ir 98 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respubli ... NR-117 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.02.22    
367 Dėl prekybos turgavietėse (prekyvietėse) organizavimo aprašo tvirtinimo T-22 Kalvarijos savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.04.01  Teisės aktų registras: 2019-03476-, 2019.
368 Dėl viešosios įstaigos Kalvarijos ligoninės įstatų tvirtinimo T-19 Kalvarijos savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.03.05  Teisės aktų registras: 2019-03470-, 2019.
369 Dėl Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos vidaus struktūros pertvarkos ir Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos nuostatų patvirtinimo T1-38 Šilalės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.26  Teisės aktų registras: 2019-03094-, 2019.
370 Dėl Socialinių paslaugų skyrimo ir teikimo administravimo procedūrų tvarkos aprašo patvirtinimo A1-212 Palangos miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.26  Teisės aktų registras: 2019-03078-, 2019.
371 Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo T1-61 Šilalės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.26  Teisės aktų registras: 2019-03038-, 2019.
372 Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo TS-17 Kupiškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.26  Teisės aktų registras: 2019-03037-, 2019.
373 Dėl Šilalės švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo T1-37 Šilalės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.26  Teisės aktų registras: 2019-03002-, 2019.
374 Dėl Kelmės r. Užvenčio vaikų lopšelio-darželio 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-29 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21    
375 Dėl pritarimo Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai T1-20 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.21   
376 Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse apibrėžtų nusikalstamų veikų atitikties Tarptautinio nusikaltimų klasifikatoriaus nustatytoms kategorijoms klasifikatoriaus patvirtinimo 18-15457(2) Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymo projektas 2019.02.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.21 iki 2019.02.28   
377 Dėl Druskininkų savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano T1-33 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.20 Galioja nuo 2019.02.22  Teisės aktų registras: 2019-02870-, 2019.
378 Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės priešgaisrinės tarnybos  vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai. T-33 Pagėgių savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.20 Galioja nuo 2019.02.20   
379 Lydraštis 19-1019(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2019.02.20    
380 Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 15-1 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymo Nr. I-56 14, 17, 19 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų aiškinamasis raštas 19-1019(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Aiškinamasis raštas 2019.02.20    
381 Dėl Užimtumo didinimo programos darbdaviams atrinkti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. A-293(4.1E) pripažinimo netekusiu galios A-124 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2019.02.18 Galioja nuo 2019.02.20  Teisės aktų registras: 2019-02617-, 2019.
382 Dėl pritarimo Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaitai 19-1898 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.18 Projektas priimtas nuo 2019.02.21   
383 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KALVARIJOS LIGONINĖS ĮSTATŲ TVIRTINIMO 19-1886 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.18    
384 DĖL PREKYBOS TURGAVIETĖSE (PREKYVIETĖSE) ORGANIZAVIMO APRAŠO TVIRTINIMO 19-1880 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.18    
385 Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo TS-13 Birštono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.15 Galioja nuo 2019.02.20  Teisės aktų registras: 2019-02603-, 2019.
386 Dėl Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo T-12 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.15 Galioja nuo 2019.02.19  Teisės aktų registras: 2019-02493-, 2019.
387 Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo T-8 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.15 Galioja nuo 2019.02.19  Teisės aktų registras: 2019-02490-, 2019.
388 Dėl Priklausomybių, smurto, savižudybių, prekybos žmonėmis prevencijos Akmenės rajone 2019 metų programos patvirtinimo T-11 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.15    
389 Dėl Akmenės rajono savivaldybės  administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos ataskaitų T-2 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.15    
390 DĖL ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYMO PROJETO TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI 19-1770 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.02.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.15 iki 2019.02.22   
391 Dėl Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybos buveinės pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo TS-29 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.02.19 . Išimtys: Šio sprendimo 4 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 2 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.  Teisės aktų registras: 2019-02541-, 2019.
392 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl Paramos mokinio reikmenims įsigyti Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T-36 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.02.19  Teisės aktų registras: 2019-02484-, 2019.
393 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Joniškio rajono mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T-35 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.02.19  Teisės aktų registras: 2019-02483-, 2019.
394 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo T-22 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.02.16  Teisės aktų registras: 2019-02458-, 2019.
395 Dėl Druskininkų savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano 19-1740 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.14    
396 Dėl Socialinės paramos mokiniams Telšių rajono mokyklose teikimo tvarkos aprašo 19-1731 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.14 Projektas priimtas nuo 2019.03.01   
397 DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ (1.59E) I-1000 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Raštas 2019.02.13    
398 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos ... 19-1640 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2019.02.13    
399 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos ... 19-1640 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.02.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.13 iki 2019.02.28   
400 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 1V-299 „Dėl specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-558(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymo projektas 2019.02.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.14 iki 2019.02.20   
401 Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-1578 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.12    
402 Dėl viešosios įstaigos Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro vidaus kontrolės tvarkos patvirtinimo 19-1569 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.12    
403 Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo 19-1550 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.12    
404 Dėl Nenustatytos tapatybės žmonių palaikų ir vienišų žmonių palaikų laidojimo organizavimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 19-1534 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.12    
405 Dėl Paramos mokinio reikmenims įsigyti Vilkaviškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 19-1530 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.12    
406 Lietuvos kultūros šakos kolektyvinė sutartis 18-13528(2) Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Sutarties projektas 2019.02.12 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.02.27 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.12   
407 NUTARIMAS  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. LAPKRIČIO 16 D. NUTARIMO NR. 1135 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (25.2.1)3-571 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lyginamasis variantas 2019.02.12    
408 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. LAPKRIČIO 16 D. NUTARIMO NR. 1135 PAKEITIMO (25.1.2)3-5171 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lydraštis 2019.02.12    
409 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. LAPKRIČIO 16 D. NUTARIMO NR. 1135 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-425(2) Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Nutarimo projektas 2019.02.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.12   
410 Dėl Vaikų socializacijos projektų konkurso organizavimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo ĮV-E-40 Visagino savivaldybės administracija Įsakymas 2019.02.11 Galioja nuo 2019.03.16  Teisės aktų registras: 2019-04165-, 2019.
411 Dėl Šiaulių neformaliojo vaikų švietimo mokyklų nuostatų patvirtinimo T-36 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.11 Galioja nuo 2019.02.12 . Išimtys: Sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos  Teisės aktų registras: 2019-02101-, 2019.
412 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl Piniginės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1466 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.11    
413 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namų 2018 m. veiklos ataskaitai 19-1462 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.11    
414 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl Piniginės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1417 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.11    
415 Dėl Asmens duomenų tvarkymo Radviliškio rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo tvirtinimo A-127 (8.2) Radviliškio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.02.08 Galioja nuo 2019.02.12  Teisės aktų registras: 2019-02034-, 2019.
416 Dėl Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo 19-1398 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.02.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.08 iki 2019.03.12   
417 Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-1374 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.02.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.08 iki 2019.03.01   
418 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2, 3, 6, 25, 27 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-1370 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.02.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.08 iki 2019.03.01   
419 Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-1369 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.02.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.08 iki 2019.03.01   
420 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 96 ir 98 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-1367 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.02.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.08 iki 2019.03.01   
421 Dėl įstatymų projektų (12.1 E-54)SD-721 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2019.02.08    
422 Dėl Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2, 3, 6, 25, 27 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 96 ir 98 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, Lietuv ... 19-1377 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.02.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.08 iki 2019.03.01   
423 Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo 19-1351 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.08    
424 Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo T-46 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.07 Galioja nuo 2019.02.12  Teisės aktų registras: 2019-02121-, 2019.
425 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2019 m. užimtumo didinimo programos patvirtinimo T-43 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.07 Galioja nuo 2019.02.12  Teisės aktų registras: 2019-02115-, 2019.
426 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2019-2021 m. patvirtinimo 19-1294 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.07    
427 Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas 19-1291 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Aiškinamasis raštas 2019.02.07    
428 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo projekto (12.2 E-54)SD-702 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Išvada 2019.02.07    
429 Dėl viešosios įstaigos Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo pareigybės aprašymo tvirtinimo M1-19 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2019.02.06    
430 Dėl viešosios įstaigos Žemaitijos turizmo informacijos centro direktoriaus pareigybės aprašymo tvirtinimo M1-18 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2019.02.06    
431 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS MINISTRO ĮSAKYMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. V-271 „DĖL PROFESINĖS SVEIKATOS SPECIALISTŲ, GALINČIŲ DIRBTI ĮMONĖSE, KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIR ... (12.2 E-54)SD-679 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Išvada 2019.02.06    
432 Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo 19-1185 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.05    
433 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo 18-15141(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymo projektas 2019.02.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.04 iki 2019.02.08   
434 Dėl Molėtų rajono savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo B1-10 Molėtų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.01 Galioja nuo 2019.02.02  Teisės aktų registras: 2019-01524-, 2019.
435 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo T-3 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.01 Galioja nuo 2019.02.01   
436 Dėl Lietuvos Respublikos darbdavių socialinių iniciatyvų skatinimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2705, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2706, Lietuvos Respublikos peln ... 18-14106(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.02.01 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.01   
437 Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo 19-1083 Ignalinos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.01    
438 Dėl Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019-2021 metų veiklos plano patvirtinimo 1-TS-5 Anykščių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.21  Teisės aktų registras: 2019-02722-, 2019.
439 Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašų patvirtinimo 5TS-1539 Lazdijų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.12  Teisės aktų registras: 2019-02064-, 2019.
440 Dėl Kreipimosi socialinei paramai mokiniams ir mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo T9-2 Skuodo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.09  Teisės aktų registras: 2019-01977-, 2019.
441 Dėl pritarimo bendradarbiavimo ir duomenų teikimo sutarčiai K-19 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.07  Teisės aktų registras: 2019-01814-, 2019.
442 Dėl Visagino savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose ir Visagino savivaldybės paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo TS-6 Visagino savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.07  Teisės aktų registras: 2019-01805-, 2019.
443 Dėl Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo TS-44 Kauno rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01776-, 2019.
444 Dėl Kreipimosi gauti socialinę paramą mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo TS-43 Kauno rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01775-, 2019.
445 Dėl Anykščių rajono savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo 1-TS-15 Anykščių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01764-, 2019.
446 Dėl Socialinės paramos mokiniams Utenos rajono savivaldybėje tvarko aprašo patvirtinimo TS-23 Utenos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01728-, 2019.
447 Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Kauno rajono mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo TS-13 Kauno rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01678-, 2019.
448 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO IR DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIAI T1-17 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.01   
449 Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo T1-1249 Šilutės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.02  Teisės aktų registras: 2019-01569-, 2019.
450 Dėl Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos patvirtinimo T-6 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.01.31   
451 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl Paramos mokinio reikmenims įsigyti Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1048 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.31 Projektas priimtas nuo 2019.02.14   
452 Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams, Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir Paramos mokinio reikmenimis įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo T-32 Alytaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.30 Galioja nuo 2019.02.01  Teisės aktų registras: 2019-01427-, 2019.
453 Įstatymo projektų aiškinamasis raštas 19-1019 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Aiškinamasis raštas 2019.01.30    
454 Teikimas 19-1019 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2019.01.30    
455 Dėl Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo T3-7 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.28 Galioja nuo 2019.02.13  Teisės aktų registras: 2019-02187-, 2019.
456 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-119 „Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkų aprašų  patvirtinimo“ pakeitimo 43492 Marijampolės savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.28 Galioja nuo 2019.01.31  Teisės aktų registras: 2019-01357-, 2019.
457 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, projekto BRK-325 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Išvada 2019.01.28    
458 Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams, Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir Paramos mokinio reikmenimis įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo 19-924 Alytaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.28 Projektas priimtas nuo 2019.01.30   
459 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo B-TS-1322 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.25 Galioja nuo 2019.01.30  Teisės aktų registras: 2019-01326-, 2019.
460 Dėl Asmens duomenų tvarkymo Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje politikos patvirtinimo A-97 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.01.25 Galioja nuo 2019.01.26  Teisės aktų registras: 2019-01162-, 2019.
461 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-271 „Dėl profesinės sveikatos specialistų, galinčių dirbti įmonėse, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvir ... 19-892 Higienos institutas Įsakymo projektas 2019.01.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.25 iki 2019.02.11   
462 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO IR DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIAI 19-871 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.25    
463 Dėl Raseinių r. Viduklės darželio nuostatų patvirtinimo TS-4 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.01.30 . Išimtys: Sprendimo 1 ir 3 punktai įsigalioja nuo nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.  Teisės aktų registras: 2019-01265-, 2019.
464 Dėl Raseinių r. Ariogalos lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo TS-5 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.01.30 . Išimtys: Sprendimo 1 ir 3 punktai įsigalioja nuo nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.  Teisės aktų registras: 2019-01264-, 2019.
465 Dėl Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė" nuostatų patvirtinimo TS-6 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.01.30  Teisės aktų registras: 2019-01263-, 2019.
466 Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo TS-10 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.01.30  Teisės aktų registras: 2019-01261-, 2019.
467 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-9 Panevėžio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.01.26  Teisės aktų registras: 2019-01153-, 2019.
468 Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Radviliškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo T-1044 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.01.26  Teisės aktų registras: 2019-01145-, 2019.
469 Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo T-7 Panevėžio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.01.25  Teisės aktų registras: 2019-01095-, 2019.
470 Dėl teisės akto projekto Nr. 18-15457 derinimo 4R-109-(6.6) Nacionalinė teismų administracija Išvada 2019.01.24    
471 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo 19-759 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.24    
472 Dėl Visagino savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose ir Visagino savivaldybės paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo 19-714 Visagino savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.23 Projektas priimtas nuo 2019.01.31   
473 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo 19-682 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.22    
474 Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 19-591 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.21    
475 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 1V-299 „Dėl specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-558 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymo projektas 2019.01.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.18 iki 2019.01.24   
476 Dėl pritarimo bendradarbiavimo ir duomenų teikimo sutarčiai 19-531 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2019.01.18    
477 Dėl Kreipimosi gauti socialinę paramą mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo 19-499 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.18    
478 Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Kauno rajono mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo 19-456 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.18    
479 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. LAPKRIČIO 16 D. NUTARIMO NR. 1135 PAKEITIMO (25.2.1)3-200 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lydraštis 2019.01.18    
480 NUTARIMAS  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. LAPKRIČIO 16 D. NUTARIMO NR. 1135 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (25.2.1)3-200 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lyginamasis variantas 2019.01.18    
481 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. LAPKRIČIO 16 D. NUTARIMO NR. 1135 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-425 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Nutarimo projektas 2019.01.18 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.02.06 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.18   
482 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-119 ,,Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkų aprašų patvirtinimo“ pakeitimo 19-411 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.17    
483 Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo 19-217 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.14    
484 Dėl turto ir ūkio skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų patvirtinimo AP-21 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.01.11 Galioja nuo 2019.01.11   
485 DĖL TEISĖS AKTO PROJEKTO 2D-593 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Pastaba 2019.01.11    
486 Dėl Informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo A-13 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.01.10 Galioja nuo 2019.01.12  Teisės aktų registras: 2019-00425-, 2019.
487 Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Radviliškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo 19-166 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.10 Projektas priimtas nuo 2019.01.24   
488 Dėl Tarybos 2011-06-28 sprendimo Nr. 1-114 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo“ pakeitimo 1-1876 Vilniaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.09 Galioja nuo 2019.01.15  Teisės aktų registras: 2019-00472-, 2019.
489 Dėl nutarimo projekto derinimo 18-15455 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Išvada 2019.01.09    
490 Aiškinamasis raštas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 87(1) straipsniu ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio ir priedo pakeitimo ir kodekso papil ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.01.09    
491 Išvada dėl įstatymų projektų 18-13527 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.01.08    
492 Dėl teisės akto projekto derinimo SD-17-218 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2019.01.07    
493 Dėl Paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Kauno rajono gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo ĮS-28 Kauno rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.01.04 Galioja nuo 2019.01.09  Teisės aktų registras: 2019-00253-, 2019.