T ATSAKOMYBĖ UŽ NELAIMINGUS ATSITIKIMUS IR PROFESINES LIGAS. 2019.01.06 1-a   savaitė Lietuvos chemijos srities teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   ?   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1V-762 „Dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų medicininės reabilitacijos, prevencinės medicininės ir psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir antirecidyv ... 19-49 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymo projektas 2019.01.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.04 iki 2019.01.10   
2 Lydraštis dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. į ... 18-12756(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2019.01.03    
3 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. A1- ... 18-12756(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2019.01.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.03 iki 2019.01.14   
4 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. A-425 „Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramos maisto produktais ir higienos prekėmis Šiaulių rajono savivaldybėje teikimo kitais atveja ... A-1800 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.31 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22095-, 2018.
5 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo 18-13521(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymo projektas 2018.12.31 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.31 iki 2019.01.04   
6 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 1V-299 „Dėl specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-15484 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymo projektas 2018.12.31 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.31 iki 2019.01.07   
7 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Druskininkų savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano“ pakeitimo T1-216 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.28 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22085-, 2018.
8 Dėl Gyvūnų augintinių kapinių steigimo ir priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo A-4450 Kauno miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.28 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21732-, 2018.
9 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-699/ A1-241 „Dėl Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo 18-15465 Higienos institutas Įsakymo projektas 2018.12.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.27 iki 2019.01.03   
10 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO 18-14073(3) Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.12.27 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.27   
11 Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse apibrėžtų nusikalstamų veikų atitikties Tarptautinio nusikaltimų klasifikatoriaus nustatytoms kategorijoms klasifikatoriaus projekto derinimo 18-15457 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Lydraštis 2018.12.27    
12 Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse apibrėžtų nusikalstamų veikų atitikties Tarptautinio nusikaltimų klasifikatoriaus nustatytoms kategorijoms klasifikatoriaus patvirtinimo 18-15457 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymo projektas 2018.12.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.27   
13 Dėl Statybos ir urbanistikos skyriaus statybos poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybės lygio ir kategorijos nustatymo bei pareigybės aprašymo tvirtinimo A1-2235 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.21    
14 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo B-TS-1283 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.21 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21949-, 2018.
15 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos patvirtinimo T-308 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.21   
16 PAŽYMA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. VASARIO 13 D. NUTARIMO NR. 228 „DĖL SUIMTŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO (TAP-18-2244(2); TAIS NR. 18-14822(2)) NV-3557   Pažyma 2018.12.21    
17 Įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-61 „Dėl liftų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 18-11622(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2018.12.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.21 iki 2019.01.14   
18 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 „DĖL NAUDOJAMŲ KITOS PASKIRTIES VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS“ PAKEITIMO“ PROJEKTO NV-3540   Išvada 2018.12.21    
19 Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo T-385 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20    
20 Dėl Šiaulių Zoknių progimnazijos buveinės adreso pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo T-458 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.29 . Išimtys: Sprendimo 4 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 2 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.  Teisės aktų registras: 2018-21726-, 2018.
21 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro nuostatų patvirtinimo T-459 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.28 . Išimtys: Šio sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos;  Teisės aktų registras: 2018-21478-, 2018.
22 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo T-310 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.28  Teisės aktų registras: 2018-21417-, 2018.
23 Dėl Socialinės paramos mokiniams Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo T2-312 Jurbarko rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21284-, 2018.
24 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetų patvirtinimo T-247 Panevėžio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.22  Teisės aktų registras: 2018-21224-, 2018.
25 Dėl Panevėžio r. Velžio lopšelio-darželio pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo T-239 Panevėžio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.22 . Išimtys: Sprendimo 1 ir 2 punktai įsigalioja 2019 m. sausio 7 d.  Teisės aktų registras: 2018-21196-, 2018.
26 Dėl Joniškio r. Gasčiūnų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo T-267 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.22 . Išimtys: Sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punktu patvirtintų Joniškio r. Gasčiūnų pagrindinės mokyklos nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.  Teisės aktų registras: 2018-21176-, 2018.
27 Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2018-2021 metų programos patvirtinimo T-403 Alytaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.22  Teisės aktų registras: 2018-21156-, 2018.
28 Dėl Socialinių paslaugų teikimo Kaišiadorių socialinių paslaugų centre tvarkos aprašo patvirtinimo V17-329 Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21039-, 2018.
29 Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo 1-252 Širvintų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.02  Teisės aktų registras: 2018-21001-, 2018.
30 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės žemės darbų vykdymo, gatvių dangų apsaugos, eismo nutraukimo arba apribojimo taisyklių ir vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį, ... 1-391 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-20991-, 2018.
31 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 1V-230 „Dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-15356 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymo projektas 2018.12.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.21 iki 2018.12.27   
32 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. LAPKRIČIO 16 D. NUTARIMO NR. 1135 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-15357 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.12.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.20 iki 2019.01.04   
33 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1V-425 „Dėl papildomai per programas iš valstybės biudžeto remiamos vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos priežiūros masto patvirtinimo“ pakeitimo 18-15355 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymo projektas 2018.12.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.21 iki 2018.12.27   
34 NUTARIMAS  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. LAPKRIČIO 16 D. NUTARIMO NR. 1135 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (25.2.1)3-5554 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.20    
35 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO (25.2.1)3-5554 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lydraštis 2018.12.20    
36 Lietuvos Respublikos bankų įstatymo Nr. IX-2085 2, 87 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas 18-12161(3) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.12.20 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.20   
37 Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 2, 70 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas 18-12162(3) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.12.20 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.20   
38 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 228 „Dėl suimtųjų ir nuteistųjų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto teikimas 18-14822(2) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Teikimas 2018.12.20    
39 Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2017 metų visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos patvirtinimo T-239 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20    
40 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ  „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. BIRŽELIO 14 D. NUTARIMO NR. 647 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO SUDARY ... NV-3529   Išvada 2018.12.20    
41 Lietuvos radijo ir televizijos komisijos darbo reglamentas 18-15331 Lietuvos radijo ir televizijos komisija Sprendimo projektas 2018.12.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.20 iki 2019.01.10   
42 Dėl Panevėžio r. Velžio lopšelio-darželio pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo 18-15313 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.20    
43 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetų patvirtinimo 18-15311 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.20    
44 Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo 7-299 Ukmergės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.19 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21935-, 2018.
45 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo ir patvirtinimo T3-389 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.19 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21278-, 2018.
46 Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos TS-214 Kazlų Rūdos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.19 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-20925-, 2018.
47 Dėl Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo 1-426 Tauragės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.19 Galioja nuo 2018.12.22  Teisės aktų registras: 2018-21138-, 2018.
48 Dėl Tauragės r. Pagramančio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo 1-424 Tauragės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.19 Galioja nuo 2018.12.22  Teisės aktų registras: 2018-21140-, 2018.
49 Dėl Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo 1-423 Tauragės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.19 Galioja nuo 2018.12.22  Teisės aktų registras: 2018-21141-, 2018.
50 Dėl Tauragės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ nuostatų patvirtinimo 1-421 Tauragės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.19 Galioja nuo 2018.12.22  Teisės aktų registras: 2018-21213-, 2018.
51 Dėl Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje mirusių žmonių palaikų vežimo, saugojimo, nenustatytos tapatybės žmonių palaikų ir palaikų, dėl kurių atsiėmimo mirusiojo artimieji nesikreipia, laidojimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-406 Tauragės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.19 Galioja nuo 2018.12.22  Teisės aktų registras: 2018-21106-, 2018.
52 Įsakymas dėl asmens duomenų tvarkymo Elektrėnų savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo 03V-1146 Elektrėnų savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.19 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-20992-, 2018.
53 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Druskininkų savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano“ pakeitimo 18-15285 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.19    
54 Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2018-2021 metų programos patvirtinimo 18-15244 Alytaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.19 Projektas priimtas nuo 2018.12.20   
55 DĖL TRAKŲ RAJONO PARAMOS ŠEIMAI IR VAIKAMS CENTRO NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO 18-15222 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.19    
56 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-138 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės teritorijų tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo T-354 Šiaulių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.18 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-20950-, 2018.
57 Dėl Asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Širvintų rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo 9-986 Širvintų rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.18 Galioja nuo 2018.12.20  Teisės aktų registras: 2018-20856-, 2018.
58 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 645 „Dėl potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro įsteigimo ir potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų pa ... 18-11876(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.12.18 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.18   
59 PAŽYMA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. VASARIO 13 D. NUTARIMO NR. 228 „DĖL SUIMTŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO (TAP-18-2244; TAIS NR. 18-14822) NV-3466   Pažyma 2018.12.18    
60 Dėl socialinės paramos mokiniams Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 18-15145 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.18    
61 Dėl Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje mirusių žmonių palaikų vežimo, saugojimo, nenustatytos tapatybės žmonių palaikų ir palaikų, dėl kurių atsiėmimo mirusiojo artimieji nesikreipia, laidojimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-15071 Tauragės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.17 Projektas priimtas nuo 2018.12.19   
62 DĖL VYRIAUSYBĖS 2005 M. BIRŽELIO 14 D. NUTARIMO NR. 647 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO SUDARYMO IR VYKDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO, VYRIAUSYBĖS 2017 M. LIEPOS 5 D. NUTARIMO NR. 576 „DĖL ILG ... NV-3442   Pažyma 2018.12.14    
63 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projekto lyginamasis variantas 18-10551(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.14    
64 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projektas 18-10551(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.12.14 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.14   
65 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pa ... 18-14941 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.14    
66 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų 18-10546(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.12.14    
67 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto lyginamasis variantas 18-10546(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.14    
68 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas 18-10546(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.12.14 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.14   
69 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pa ... 18-14941 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.17 iki 2018.12.21 Reguliuojantis verslo sąlygas  
70 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1426 „Dėl vidaus reikalų pareigūnų registro įsteigimo ir vidaus reikalų pareigūnų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-12187(4) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.12.14 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.14   
71 Antikorupcinio vertinimo išvada dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 4, 13, 16, 18, 19, 26 straipsnių ir priedo pakeitimo ir kodekso papildymo 16(1), 16(2) ir 24(1) straipsniais įstatymo projekto 4-01-10208 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Antikorupcinio vertinimo išvada 2018.12.14    
72 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo, pareigybės aprašymo patvirtinimo ir priedo mokėjimo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą T-1025 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.13 Galioja nuo 2018.12.17   
73 Dėl biudžetinės įstaigos Rietavo socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo T1-197 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.13 Galioja nuo 2018.12.13   
74 Dėl Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro nuostatų patvirtinimo 18-14884 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.13    
75 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo 18-14835 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.13    
76 Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose  tvarkos aprašo ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo 18-14833 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.13    
77 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 228 „Dėl suimtųjų ir nuteistųjų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto teikimas 18-14822 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Teikimas 2018.12.13    
78 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės žemės darbų vykdymo, gatvių dangų apsaugos, eismo nutraukimo arba apribojimo taisyklių ir vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį, ... 18-14800 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.13    
79 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO 18-14073(2) Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.12.13 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.27 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.13   
80 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 260 ,,Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ pakeitimo“ projektas 18-10419(2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.12.12 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.21 . Išimtys: Siūlytina tikslinti pagal Teisės grupės 2018-12-21 išvadą Nr. NV-3540. <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.12   
81 Dėl Tarybos 2011-06-28 sprendimo Nr. 1-114 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo“ pakeitimo   Vilniaus miesto savivaldybės administracija Lyginamasis variantas 2018.12.12    
82 Dėl Tarybos 2011-06-28 sprendimo Nr. 1-114 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo“ pakeitimo   Vilniaus miesto savivaldybės administracija Aiškinamasis raštas 2018.12.12    
83 Dėl Tarybos 2011-06-28 sprendimo Nr. 1-114 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo“ pakeitimo 18-14774 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.12 iki 2018.12.19   
84 Dėl valstybės tarnautojų ir diplomatų nuotolinio darbo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-14632(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.12.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.12   
85 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 44 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1746 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.11 Galioja nuo 2019.07.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-12-19  Teisės aktų registras: 2018-20719-, 2018.
86 Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1723 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.11 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20977-, 2018.
87 Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 20 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1722 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.11 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20976-, 2018.
88 Dėl lėšų skyrimo projektui finansuoti A1-2141 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.11    
89 Dėl asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos konkurencijos taryboje taisyklių patvirtinimo 18-14705 Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Nutarimo projektas 2018.12.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.11 iki 2018.12.19   
90 Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie darbo ir socialinės apsaugos ministerijos bendradarbiavimo protokolo projektas 18-14698 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Susitarimo projektas 2018.12.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.11 iki 2018.12.31   
91 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto kai kurių įgyvendinamųjų poįstatiminių teisės aktų projektų derinimo ((12.21E)-5K-1821353)-6K-1806627 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Išvada 2018.12.11    
92 DĖL VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 469 „DĖL NĖŠČIŲ, NESENIAI PAGIMDŽIUSIŲ, KRŪTIMI MAITINANČIŲ DARBUOTOJŲ DARBO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (TAP-18-2178) (18-12495(2) NV-3355   Pažyma 2018.12.11    
93 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo 18-14638 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.12.11 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.11   
94 Dėl valstybės tarnautojų ir diplomatų nuotolinio darbo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-14632 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.12.11 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.12 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.11   
95 Dėl įstatymų projektų derinimo 18-13527 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Išvada 2018.12.10    
96 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1087 „Dėl profesinių ligų nustatymo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto derinimo 18-13861 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Išvada 2018.12.07    
97 Išvada dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr.V-I087 „Dėl profesinių ligų nustatymo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto Nr. 18-13861  ... SD-37-15795 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2018.12.07    
98 Dėl Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos 18-14384 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.07    
99 Dėl biudžetinės įstaigos Rietavo socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo 18-14356 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.07 Projektas priimtas nuo 2018.12.13   
100 Dėl Alytaus rajono savivaldybės prekybos bei paslaugų teikimo viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo K-218 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.06 Galioja nuo 2018.12.11  Teisės aktų registras: 2018-20133-, 2018.
101 Dėl pritarimo UAB „Ukmergės butų ūkis“ strateginiam veiklos planui 18-14239 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.05    
102 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 2, 10(1), 13, 21, 22, 23, 28, 29, 32(1), 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 48, 49, 50, 54, 55, 59, 60, 61(1), 63, 64, 65, 68 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymas 18-10399(3) Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.12.05 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.05   
103 IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO ĮSAKYMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS TARNYBOS STATUTO ĮGYVENDINIMO“ PROJEKTO 18-13521 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.12.05    
104 IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO 18-13690 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.12.05    
105 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo 18-13690(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.12.05 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.05   
106 Dėl lėšų skyrimo projektui finansuoti A1-2096 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.04    
107 Teikimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 469 „Dėl Nėščių, neseniai pagimdžiusių, krūtimi maitinančių darbuotojų darbo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto 18-12495(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Teikimas 2018.12.04    
108 Dėl Lietuvos Respublikos darbdavių socialinių iniciatyvų skatinimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2705, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2706, Lietuvos Respublikos peln ... 18-14106 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.12.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.04 iki 2018.12.10   
109 Dėl Socialinių reikalų skyriaus, Socialinių reikalų skyriaus poskyrių nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. A-339 pripažinimo netekusiu galios A-810(4.1E) Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.03 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-19653-, 2018.
110 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO 18-14073 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.12.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.03 iki 2018.12.06   
111 DĖL SOCIALINIŲ REIKALŲ SKYRIAUS, SOCIALINIŲ REIKALŲ SKYRIAUS POSKYRIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. BALANDŽIO 11 D. ĮSAKYMO NR. A-339 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 18-14071 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymo projektas 2018.12.03    
112 Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 2, 70 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas 18-12162(2) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.12.03 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.20 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.03   
113 Lietuvos Respublikos bankų įstatymo Nr. IX-2085 2, 87 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas 18-12161(2) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.12.03 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.20 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.03   
114 DĖL TURIZMO, KOMUNIKACIJOS IR KULTŪROS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATŲ, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO V35-1103 Druskininkų savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.30 Galioja nuo 2018.11.30   
115 Dėl Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro Kabiškių skyriaus įsteigimo ir šio kultūros centro nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo T3-369 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.30 Galioja nuo 2018.12.12  Teisės aktų registras: 2018-20239-, 2018.
116 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ projekto 18-13690 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Išvada 2018.11.30    
117 Pasiūlymas dėl „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ 18-13521 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Išvada 2018.11.30    
118 LRV nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 822 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 18-14002 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Nutarimo projektas 2018.11.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.30   
119 Dėl Visagino savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo TS-229 Visagino savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.13  Teisės aktų registras: 2018-20348-, 2018.
120 Dėl Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų nuostatų tvirtinimo T-208 Kalvarijos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.12  Teisės aktų registras: 2018-20222-, 2018.
121 Dėl Varnių seniūnijos vyriausiojo specialisto pareigybės lygio ir kategorijos nustatymo bei pareigybės aprašymo tvirtinimo A1-2068 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.29    
122 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-54 „Dėl Prekybos viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo T1-189 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-19538-, 2018.
123 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos tvirtinimo T1-257 Šilalės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19453-, 2018.
124 Dėl Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos 2019-2022 m. programos patvirtinimo T1-233 Šilalės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19434-, 2018.
125 Dėl Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijos nuostatų patvirtinimo V17-288 Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19417-, 2018.
126 Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Telšių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo T1-334 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-19770-, 2018.
127 Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos Pagėgių savivaldybėje 2019 metų programos patvirtinimo T-160 Pagėgių savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19448-, 2018.
128 Dėl Akmenės rajono savivaldybės verslo plėtros skatinimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo T-229 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2019.01.02  Teisės aktų registras: 2018-19327-, 2018.
129 Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro nuostatų patvirtinimo T-217 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.11.30 . Išimtys: Sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punktu patvirtintų Akmenės rajono paramos šeimai centro nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.  Teisės aktų registras: 2018-19321-, 2018.
130 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro pavadinimo pakeitimo ir naujos redakcijos nuostatų patvirtinimo 18-13948 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.29    
131 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų a ... 18-13944 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymo projektas 2018.11.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.30 iki 2018.12.10   
132 Dėl Balansavimo paslaugų teikėjams ir už balansą atsakingoms šalims taikytinų nuostatų ir sąlygų pasiūlymo derinimo 18-13940 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.29 iki 2018.12.05   
133 Dėl Užimtumo didinimo programos organizavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo A1-2681 Mažeikių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.28 Galioja nuo 2018.11.30  Teisės aktų registras: 2018-19293-, 2018.
134 Dėl valstybės tarnautojų ir diplomatų nuotolinio darbo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-13880 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.11.28 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.10 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.28   
135 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS GLOBOS NAMŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO 18-13911 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.28    
136 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1087 „Dėl profesinių ligų nustatymo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo 18-13861 Higienos institutas Įsakymo projektas 2018.11.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.27 iki 2018.12.10   
137 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų kabineto susitarimo dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje projektas 18-13858 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Susitarimo projektas 2018.11.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.27 iki 2018.11.30   
138 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sprendimo Nr. T-204(E) „Dėl mokinių nemokamo maitinimo  mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-13852 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.27    
139 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo, pareigybės aprašymo patvirtinimo ir priedo mokėjimo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą 18-13827 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.27 Projektas priimtas nuo 2018.12.13   
140 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. A1- ... 18-12756 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.11.27    
141 Dėl Asmens duomenų tvarkymo Druskininkų savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo V35-1080 Druskininkų savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.26 Galioja nuo 2018.11.30  Teisės aktų registras: 2018-19344-, 2018.
142 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo 18-13690 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.11.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.26 iki 2018.11.30   
143 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų patvirtinimo A-792(4.1E) Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.23 Galioja nuo 2018.11.24  Teisės aktų registras: 2018-18940-, 2018.
144 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. BIRŽELIO 14 D. NUTARIMO NR. 647 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO SUDARYMO IR VYKDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ ... NV-3111   Išvada 2018.11.23    
145 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. V-308 „Dėl Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro saugaus elektroninės informacijos ... 18-13684 Higienos institutas Įsakymo projektas 2018.11.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.23 iki 2018.12.13   
146 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-54 „Dėl prekybos viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-13658 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.23    
147 DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ PATVIRTINIMO 18-13644 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymo projektas 2018.11.23    
148 Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T-190 Švenčionių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.22 Galioja nuo 2018.12.06  Teisės aktų registras: 2018-19766-, 2018.
149 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-135 „Dėl Joniškio rajono Žagarės vaikų lopšelio-darželio „Vyšniukas“ nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo T-238 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.22 Galioja nuo 2018.11.24  Teisės aktų registras: 2018-18938-, 2018.
150 Dėl viešosios įstaigos Kuršėnų ligoninės buveinės adreso pakeitimo ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A-226 "Dėl viešosios įstaigos Kuršėnų ligoninės įstatų patvirtinimo“ pakeitimo A-1610 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.22 Galioja nuo 2018.11.24 . Išimtys: Įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja įregistravus pakeistus viešosios įstaigos Kuršėnų ligoninės įstatus Juridinių asmenų registre.  Teisės aktų registras: 2018-18868-, 2018.
151 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirti ... 18-13579 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.11.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.22 iki 2018.12.03   
152 Lietuvos kultūros šakos kolektyvinė sutartis 18-13528 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Sutarties projektas 2018.11.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.21   
153 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo 18-13521 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymo projektas 2018.11.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.22 iki 2018.11.30   
154 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 645 „Dėl potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro įsteigimo ir potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų pa ... 18-11876(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.11.21 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.11.29 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.21   
155 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo ... 18-13514 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lyginamasis variantas 2018.11.21    
156 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo ... 18-13514 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymo projektas 2018.11.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.21 iki 2018.12.04   
157 Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo 18-13489 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Derinimo pažyma 2018.11.21    
158 Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo 18-13489 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.21 iki 2018.12.05   
159 Dėl įsakymo „Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto derinimo SD-17-14838 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2018.11.20    
160 Dėl visuomenės sveikatos priežiūros veiklos Pagėgių savivaldybėje 2019 metų programos patvirtinimo 18-13462 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.20 Projektas priimtas nuo 2018.11.29   
161 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 2, 10(1), 13, 21, 22, 23, 28, 29, 32(1), 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 48, 49, 50, 54, 55, 59, 60, 61)1), 63, 64, 65, 68 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymas 18-10399(2) Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.20 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.05 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.20   
162 Dėl įsakymo projekto derinimo 18-12756 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.11.19    
163 Dėl Alytaus rajono savivaldybės prekybos bei paslaugų teikimo viešose vietose taisyklių patvirtinimo 18-13347 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2018.11.16    
164 Dėl Akmenės rajono savivaldybės verslo plėtros skatinimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-13337 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.16    
165 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. RUGSĖJO 10 D. NUTARIMO NR. 936 „DĖL LIETUVOS NARYSTĖS EUROPOS SĄJUNGOJE INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ IR LIETUVOS NARYSTĖS EUROPOS SĄJUNGOJE INFORMACINĖS SIST ... NV-3017   Išvada 2018.11.16    
166 Išvada dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsak ... NR-886 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.11.15    
167 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo "Dėl teisingumo ministro 2012 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 1R-254 „Dėl notaro profesinės veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ pakeitimo" projektas 18-12190(2) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Įsakymo projektas 2018.11.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.15 iki 2018.11.29   
168 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-139 ,,Dėl Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-13108 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.14    
169 Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Telšių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 18-13099 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.14 Projektas priimtas nuo 2018.11.29   
170 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projekto lyginamasis variantas 18-10551(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.14    
171 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projekto lyginamasis variantas 18-10551(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.14    
172 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projektas 18-10551(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.11.14 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.14 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.14   
173 Dėl Lietuvos Respublikos Nutarimų projektų 18-10546(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.11.14    
174 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto lyginamasis variantas 18-10546(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.14    
175 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas 18-10546(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.11.14 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.14 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.14   
176 Dėl Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijos nuostatų patvirtinimo 18-13041 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.13    
177 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto projekto rengimo tvarkos aprašo ir Pakruojo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų piniginių ir natūrinių išlaidų normų patvirtinimo AV-765 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.12 Galioja nuo 2018.11.20  Teisės aktų registras: 2018-18611-, 2018.
178 Dėl Litgrid AB elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinių salygų derinimo 18-12952 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.09 iki 2018.11.16   
179 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 4-269 „DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-12944 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.11.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomeneiiki 2018.11.13   
180 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 239 „Dėl vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos išmokos skirtumo kompensavimo vidaus tarnybos sistemos, pataisos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, žvalgybos pare ... 18-11540(3) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.11.09 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.09   
181 Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo T-385 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.08 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-18248-, 2018.
182 Dėl Šiaulių turizmo informacijos centro nuostatų patvirtinimo T-382 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.08 Galioja nuo 2018.11.13 . Išimtys: Sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos  Teisės aktų registras: 2018-18246-, 2018.
183 Dėl Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ nuostatų patvirtinimo T-381 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.08 Galioja nuo 2018.11.13 . Išimtys: Sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos  Teisės aktų registras: 2018-18245-, 2018.
184 Dėl Šiaulių kultūros centro nuostatų patvirtinimo T-378 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.08 Galioja nuo 2018.11.13 . Išimtys: Sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos  Teisės aktų registras: 2018-18242-, 2018.
185 Dėl Asmens duomenų tvarkymo Utenos rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo AĮ-1131 Utenos rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.07 Galioja nuo 2018.11.10  Teisės aktų registras: 2018-18172-, 2018.
186 Dėl Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro nuostatų patvirtinimo 1-360 Tauragės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.07 Galioja nuo 2018.11.10  Teisės aktų registras: 2018-18143-, 2018.
187 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-139 ,,Dėl Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-12783 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.05    
188 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto derinimo 18-12173 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Išvada 2018.11.05    
189 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos darbuotojo saugos ir sveikatos bendrosios instrukcijos Nr. 1 patvirtinimo A-750(4.1E) Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.02 Galioja nuo 2018.11.03  Teisės aktų registras: 2018-17680-, 2018.
190 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. A-738(4.1E) pripažinimo netekusiu galios A-748(4.1E) Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.02 Galioja nuo 2018.11.03  Teisės aktų registras: 2018-17661-, 2018.
191 Lydraštis dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. į ... 18-12756 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.11.02    
192 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. A1- ... 18-12756 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.11.02 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.02 iki 2018.11.20   
193 DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJO SAUGOS IR SVEIKATOS BENDROSIOS INSTRUKCIJOS NR. 1 PATVIRTINIMO 18-12747 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymo projektas 2018.11.02    
194 DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. SPALIO 26 D. ĮSAKYMO NR. A-738(4.1E) PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 18-12703 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymo projektas 2018.11.02    
195 Dėl Asmens duomenų tvarkymo Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo A1-2423 Mažeikių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.31 Galioja nuo 2018.11.07  Teisės aktų registras: 2018-17913-, 2018.
196 Dėl konkurso Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės direktoriaus pareigoms užimti organizavimo nuostatų patvirtinimo T3-53 Šilalės rajono savivaldybės taryba Potvarkis 2018.10.31 Galioja nuo 2018.11.06  Teisės aktų registras: 2018-17814-, 2018.
197 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO  „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. KOVO 20 D. NUTARIMO NR.239 „DĖL VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO IR GAUTOS LIGOS IŠMOKOS SKIRTUMO KOMPENSAVIMO VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS, PATAISOS, LIETUVOS RESPUBLI ... NV-2891   Pažyma 2018.10.31    
198 LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO NR. VIII-2043 2, 6(2), 10, 17, 21, 25, 27, 28, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 21(1), 21(2), 21(3), 21(4), 21(5), 21(6), 29(2), 29(3), 29(4), 29(5), 29(6), 29(7), 29(8) STRAIP ... 16-11660(3) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įstatymo projektas 2018.10.31 Reguliuojantis verslo sąlygas  
199 Lyginamasis variantas 18-12669 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.31    
200 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 469 „Dėl Nėščių, neseniai pagimdžiusių, krūtimi maitinančių darbuotojų darbo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto NR-836 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.10.30    
201 Dėl Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos nuostatų patvirtinimo TS-191 Kėdainių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.26 Galioja nuo 2018.11.06  Teisės aktų registras: 2018-17824-, 2018.
202 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos darbuotojo saugos ir sveikatos bendrosios instrukcijos Nr. 1 patvirtinimo A-738(4.1E) Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.26 Negalioja nuo 2018.11.03 Galioja nuo 2018.10.30 iki 2018.11.02  Teisės aktų registras: 2018-17045-, 2018.
203 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos darbuotojų instruktavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tvarkos aprašo patvirtinimo A-731(4.1E) Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.26 Galioja nuo 2018.10.27  Teisės aktų registras: 2018-16853-, 2018.
204 DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJO SAUGOS IR SVEIKATOS BENDROSIOS INSTRUKCIJOS NR. 1 PATVIRTINIMO 18-12549 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymo projektas 2018.10.26    
205 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo įstatymo projektas 18-8427(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.26    
206 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo įstatymo projektas 18-8427(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.26 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.29 . Išimtys: Į TAIS neįkeltas Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.26   
207 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo projektas 18-8420(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.26    
208 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo projektas 18-8420(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.26 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.29 . Išimtys: Į TAIS neįkeltas Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.26   
209 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19, 19(1), 22, 24(1), 25, 26, 31, 32, 34, 34(1), 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas 18-8417(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.26    
210 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19, 19(1), 22, 24(1), 25, 26, 31, 32, 34, 34(1), 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas 18-8417(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.26 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.29 . Išimtys: Į TAIS neįkeltas Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.26   
211 DĖL VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO, VIDAUS TARNYBOS STATUTO IR DIPLOMATINĖS TARNYBOS ĮSTATYMO KAI KURIŲ ĮGYVENDINAMŲJŲ NUTARIMŲ PROJEKTŲ DERINIMO (22.29)3-4733 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Išvada 2018.10.26    
212 DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ INSTRUKTAVIMO DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KLAUSIMAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 18-12541 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymo projektas 2018.10.26    
213 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 239 „Dėl vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos išmokos skirtumo kompensavimo vidaus tarnybos sistemos, pataisos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, žvalgybos pare ... 18-11540(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.10.26 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.11.05 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.26   
214 Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo T1-1137 Šilutės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.31  Teisės aktų registras: 2018-17283-, 2018.
215 Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Lukšių kultūros centro nuostatų patvirtinimo T-335 Šakių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.31  Teisės aktų registras: 2018-17265-, 2018.
216 Dėl Viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų, pareigybių sąrašo ir valdymo struktūros patvirtinimo 1-TS-274 Anykščių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17130-, 2018.
217 Dėl Piniginės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo T-209 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.26  Teisės aktų registras: 2018-16623-, 2018.
218 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo 18-12539 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.25 iki 2018.10.30   
219 Lydraštis dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 469 „Dėl Nėščių, neseniai pagimdžiusių, krūtimi maitinančių darbuotojų darbo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto 18-12495 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.10.25    
220 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. 5TS-284 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 5TS-1452 Lazdijų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.24 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-17055-, 2018.
221 Dėl Lazdijų meno mokyklos struktūros pertvarkos 5TS-1447 Lazdijų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.24 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17050-, 2018.
222 Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės   Radviliškio rajono savivaldybės administracija Išvada 2018.10.24    
223 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimo Nr. 1057 „Dėl elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.24    
224 Dėl Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos nuostatų patvirtinimo 18-12375 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.24    
225 Dėl Kėdainių r. Šėtos gimnazijos nuostatų patvirtinimo 18-12310 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.22    
226 Dėl Kėdainių r. Šėtos gimnazijos nuostatų patvirtinimo 18-12220 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Statuto projektas 2018.10.19    
227 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo "Dėl teisingumo ministro 2012 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 1R-254 „Dėl notaro profesinės veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ pakeitimo" projektas 18-12190 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Įsakymo projektas 2018.10.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.19 iki 2018.11.09   
228 Dėl teisės akto projekto derinimo SD-17-13355 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2018.10.19    
229 Dėl valstybės tarnautojų ir diplomatų nuotolinio darbo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-12172 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.10.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.19 iki 2018.10.25   
230 Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 2, 70 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas 18-12162 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.10.18 Projektas atsiimtas nuo 2018.12.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.18 iki 2018.10.29   
231 Lietuvos Respublikos bankų įstatymo Nr. IX-2085 2, 87 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas 18-12161 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.10.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.18 iki 2018.10.29   
232 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 591 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) bei į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiag ... 18-12114 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.09 iki 2018.10.23   
233 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų 18-10546 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.10.16    
234 LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-1012 PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-1393 1 IR 3 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTAS 18-11169(3) Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Įstatymo projektas 2018.10.16 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.16   
235 Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 69 straipsnio pakeitimo įstatymas 18-10641(3) Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.16 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.16   
236 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 60, 61(1) ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas 18-10615(3) Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.16 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.16   
237 Dėl Akmenės rajono savivaldybės administracijos asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo A-484 Akmenės rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.15 Galioja nuo 2018.10.16  Teisės aktų registras: 2018-16212-, 2018.
238 DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO (TAP-18-1543(2); TAIS NR. 18-9136(3)) NV-2740   Pažyma 2018.10.15    
239 Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-11965 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.15    
240 Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2019 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas 18-11348(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Priedas 2018.10.15    
241 Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 pakeitimo įstatymo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma 18-9137(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.10.15    
242 Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas 18-9137(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Aiškinamasis raštas 2018.10.15    
243 Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 pakeitimo įstatymo projektas 18-9137(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2018.10.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.15   
244 Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1381 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas 18-10448(3) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įstatymo projektas 2018.10.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.15   
245 Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 18 ir 18(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-9060(3) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.10.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.12   
246 Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. XI-2000 2, 6, 11, 12, 13, 14, 21 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-2396(4) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.10.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.12   
247 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-1012 PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-1393 1 IR 3 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO  IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENŲ DELEGAVIMO Į TARPTAUTINES IR EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJAS AR UŽSIENIO ... NV-2715   Pažyma 2018.10.12    
248 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo projektas 18-2391(4) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.10.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.12   
249 Dėl Juridinių asmenų nemokumo įstatymo ir lydimųjų įstatymų projektų   Lietuvos Respublikos finansų ministerija Teikimas 2018.10.12    
250 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.70, 2.106, 6.410, 6.572 ir 6.765 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kod ... 18-2389(4) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.10.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.12   
251 Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 18-11373(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.12    
252 Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-11373(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2018.10.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.15   
253 Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 18-11363(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.12    
254 Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 6 ir 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 18-11362(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.12    
255 Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo 18-11573 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Priedas 2018.10.12    
256 Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 6 ir 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-11362(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2018.10.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.15   
257 Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2019 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas 18-11348(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2018.10.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.15   
258 Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 10, 15, 16, 24, 32 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 25, 35 ir 40 straips ... 18-11341(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Aiškinamasis raštas 2018.10.12    
259 Dėl teisės aktų projektų 18-11341(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.10.12    
260 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2019 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto ir su juo susijusių kitų teisės aktų projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 18-11341(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.10.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.15   
261 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 645 „Dėl potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro įsteigimo ir potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų pa ... 18-11876 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.10.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.12 iki 2018.10.26   
262 Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. I-110 „Dėl Rekomendacijų dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos“ pakeitimo 18-11842 Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra Įsakymo projektas 2018.10.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.12 iki 2018.10.26   
263 Dėl Pakruojo rajono sporto centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo MP-100 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2018.10.11 Galioja nuo 2018.10.11   
264 Dėl  pritarimo susitarimui tarp Neringos savivaldybės ir M. K. plėtoti infrastruktūrą. 18-11753 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.11    
265 Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų iš Neringos savivaldybės biudžeto skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 18-11749 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.11    
266 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2017-2018 metų programos ir jos priemonių plano dalinio pakeitimo T-1179 Šalčininkų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.09 Galioja nuo 2018.10.12  Teisės aktų registras: 2018-16061-, 2018.
267 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A-227 „Dėl viešosios įstaigos Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“ pakeitimo A-1362 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.09 Galioja nuo 2018.10.10 . Išimtys: Šio įsakymo 1 punktas įsigalioja įregistravus pakeistus viešosios įstaigos Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatus Juridinių asmenų registre.  Teisės aktų registras: 2018-15980-, 2018.
268 DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO (TAP-18-1543; TAIS NR. 18-9136(2)) NV-2675   Pažyma 2018.10.09    
269 Dėl teisės akto projekto Nr. 18-11164 derinimo 18-11164 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2018.10.09    
270 Išvada dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2019 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto ir su juo susijusių įstatymų projektų 18-11341 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.10.09    
271 Įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-61 „Dėl liftų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 18-11622 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2018.10.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.10 iki 2018.10.19   
272 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-1316 PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-1370 1 IR 3 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS TARNYBOS STATUTO PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-1381 1 IR 2 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTAT ... NV-2640   Pažyma 2018.10.08    
273 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 239 „Dėl vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos išmokos skirtumo kompensavimo vidaus tarnybos sistemos, pataisos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, žvalgybos pare ... 18-11540 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.10.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.08 iki 2018.10.12   
274 Dėl įstatymų projektų 18-11341 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2018.10.05    
275 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų 18-10546 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2018.10.05    
276 Dėl įstatymų projektų paketo derinimo   Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Išvada 2018.10.04    
277 Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 69 straipsnio pakeitimo įstatymas 18-10641(2) Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.04 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.16 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.04   
278 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 61(1) ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas 18-10615(2) Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.04 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.16 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.04   
279 DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO 2017 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (TAP-18-1446) (18-7004(2), GARANTINIO FONDO 2017 METŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (TAP-18-1448) (18-7009(2) IR ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ FONDO 2017 ME ... NV-2606   Pažyma 2018.10.04    
280 Dėl teisės aktų projektų (1.59E) I-5895 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Raštas 2018.10.04    
281 Dėl Akmenės rajono savivaldybės administracijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo A-482 Akmenės rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.03 Galioja nuo 2018.10.12  Teisės aktų registras: 2018-16107-, 2018.
282 DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ 18-6624 Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas Išvada 2018.10.03    
283 Dėl teisės aktų projektų Sd-2497 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2018.10.03    
284 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A-226 „Dėl Viešosios įstaigos Kuršėnų ligoninės įstatų patvirtinimo“ pakeitimo A-1323 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.02 Galioja nuo 2018.10.18  Teisės aktų registras: 2018-16305-, 2018.
285 Dėl Alytaus r. Miroslavo gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo K-191 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.02 Galioja nuo 2018.10.05  Teisės aktų registras: 2018-15745-, 2018.
286 Dėl Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo K-190 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.02 Galioja nuo 2018.10.05  Teisės aktų registras: 2018-15744-, 2018.
287 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų 12-01-1404 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Išvada 2018.10.02    
288 Dėl Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklių ir informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo V35-910 Druskininkų savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.01 Galioja nuo 2018.10.05  Teisės aktų registras: 2018-15776-, 2018.
289 Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 18 ir 18(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-9060(2) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.10.01 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.12 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.01   
290 Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1381 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas 18-10448(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įstatymo projektas 2018.10.01 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.15 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.01   
291 Dėl įstatymų projektų 18-10446(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Lydraštis 2018.10.01    
292 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo Nr. VIII-1649 59 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-11408 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Įstatymo projektas 2018.10.01 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.01   
293 Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. XI-2000 2, 6, 11, 12, 13, 14, 21 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-2396(3) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.10.01 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.12 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.01   
294 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo projektas 18-2391(3) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.10.01 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.12 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.01   
295 Dėl Juridinių asmenų nemokumo įstatymo ir lydimųjų įstatymų projektų   Lietuvos Respublikos finansų ministerija Teikimas 2018.10.01    
296 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.70, 2.106, 6.410, 6.572 ir 6.765 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kod ... 18-2389(3) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.10.01 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.12 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.01   
297 Dėl Asmens duomenų tvarkymo Rietavo savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo AV-589 Rietavo savivaldybės administracija Įsakymas 2018.09.28 Galioja nuo 2018.10.02  Teisės aktų registras: 2018-15476-, 2018.
298 Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Mažeikių rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo pakeitimo T1-238 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.28 Galioja nuo 2018.10.04  Teisės aktų registras: 2018-15664-, 2018.
299 Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 pakeitimo įstatymo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma 18-9137(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.09.28    
300 LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ĮSTATYMO  NR. X-686 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 18-9137(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Aiškinamasis raštas 2018.09.28    
301 Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 pakeitimo įstatymo projektas 18-9137(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2018.09.28 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.15 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.28   
302 Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymo Nr. X-745 pakeitimo įstatymas 18-5565(3) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.09.28 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.28   
303 Aiškinamasis raštas 18-11387 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Aiškinamasis raštas 2018.09.28    
304 Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 18-11373 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.28    
305 Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-11373 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2018.09.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.28 iki 2018.10.03   
306 Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 18-11363 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.28    
307 Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 6 ir 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 18-11362 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.28    
308 Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 6 ir 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-11362 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2018.09.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.28 iki 2018.10.03   
309 Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 10, 15, 16, 24, 32 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 25, 35 ir 40 straips ... 18-11341 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Aiškinamasis raštas 2018.09.28    
310 papildomos lentelės 18-11348 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Priedas 2018.09.28    
311 Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2020-2012  metų projekto aiškinamasis 18-11348 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Priedas 2018.09.28    
312 Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2019 metų  projekto aiškinamasis 18-11348 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Priedas 2018.09.28    
313 Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2019 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas 18-11348 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2018.09.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.28 iki 2018.10.03   
314 Dėl teisės aktų projektų 18-11341 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.09.28    
315 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2019 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto ir su juo susijusių kitų teisės aktų projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 18-11341 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.09.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.28 iki 2018.10.03   
316 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T2-187 „Dėl kultūros bei meno projektų finansavimo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos nustatymo“ pakeitimo T2-220 Klaipėdos miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.10.04  Teisės aktų registras: 2018-15686-, 2018.
317 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo T2-243 Jurbarko rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.10.02  Teisės aktų registras: 2018-15449-, 2018.
318 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-293 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.10.02  Teisės aktų registras: 2018-15442-, 2018.
319 Dėl Nenustatytos tapatybės žmonių palaikų ir palaikų, dėl kurių atsiėmimo mirusiojo artimieji nesikreipia, saugojimo ir laidojimo organizavimo Kelmės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo T-298 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15367-, 2018.
320 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T1-22 „Dėl Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro” pakeitimo T1-160 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15351-, 2018.
321 Dėl Plungės Senamiesčio mokyklos nuostatų patvirtinimo T1-174 Plungės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15346-, 2018.
322 Lietuvos Respublikos profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo Nr. XII-1467 pakeitimo įstatymas 18-2088(3) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.09.27 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.27   
323 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2017-2018 metų programos ir jos priemonių plano dalinio pakeitimo 18-11281 Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.27    
324 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugp ... 18-10774 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Išvada 2018.09.27    
325 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-699/ A1-241 ?Dėl psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų patvirtinimo? pakeitim ... SD-17-12263 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2018.09.27    
326 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų I-5738 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Raštas 2018.09.27    
327 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo 18-11219 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.26    
328 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų (16-2)-D8-4712 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.09.26    
329 Dėl Vaikų dienos centro panaikinimo, Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ nuostatų patvirtinimo T-185 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.25 Galioja nuo 2018.09.28 . Išimtys: Sprendimo 4 punktas įsigalioja, sprendimo 2 punktu patvirtintus Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ nuostatus įregistravus Juridinių asmenų registre.  Teisės aktų registras: 2018-15120-, 2018.
330 Dėl Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo T-184 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.25 Galioja nuo 2018.09.27  Teisės aktų registras: 2018-15059-, 2018.
331 Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo 18-11177 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.09.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.25 iki 2018.10.05   
332 Dėl Lietuvos respblikos Vyriausybės nutarimų projektų S-760 Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos Išvada 2018.09.25    
333 Tvarkos aprašas 18-11164 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Tvarka 2018.09.25    
334 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų Sd-2434 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2018.09.25    
335 Dėl vienkartinės, tikslinės, periodinės ir sąlyginės piniginės pašalpos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-11140 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.24    
336 Dėl Savivaldybės administracijos tarnybinių ir netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo ir kompensacijų už netarnybinio automobilio naudojimą tarnybos reikmėms mokėjimo taisyklių patvirtinimo A-391 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.09.21 Galioja nuo 2018.09.27  Teisės aktų registras: 2018-15084-, 2018.
337 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T1-22 „DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO“ PAKEITIMO 18-11077 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.21    
338 Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T1- 3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo 18-11054 Plungės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.21    
339 Dėl Plungės Senamiesčio mokyklos nuostatų patvirtinimo 18-11038 Plungės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.21    
340 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo ... 18-11027 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lyginamasis variantas 2018.09.21    
341 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo ... 18-11027 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymo projektas 2018.09.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.21 iki 2018.10.04   
342 Dėl Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos nuostatų patvirtinimo 1-205 Širvintų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.20 Galioja nuo 2018.09.22  Teisės aktų registras: 2018-14863-, 2018.
343 Dėl Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos nuostatų pakeitimo ir naujos redakcijos nuostatų patvirtinimo T1-149 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.20 Galioja nuo 2018.09.20   
344 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos incidentų tyrimo ir registravimo tvarkos aprašo tvirtinimo A-660(4.1E) Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.09.20 Galioja nuo 2018.09.21  Teisės aktų registras: 2018-14753-, 2018.
345 Dėl Piniginės socialinės paramos Pagėgių savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo T-132 Pagėgių savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.20 Galioja nuo 2018.09.22  Teisės aktų registras: 2018-14850-, 2018.
346 Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo Biržų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 18-10923   Sprendimo projektas 2018.09.20 Projektas atsiimtas nuo 2018.09.20   
347 Dėl  piniginės socialinės paramos Pagėgių savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-10830 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.18 Projektas priimtas nuo 2018.09.20   
348 Išvada dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-271 ,,Dėl Profesinės sveikatos specialistų, galinčių dirbti įmonėse, kvalifikacinių reikalav ... 18-10255 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Išvada 2018.09.18    
349 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-699/ A1-241 „Dėl psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitim ... 18-10774 Higienos institutas Įsakymo projektas 2018.09.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.17 iki 2018.09.28   
350 DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO 2017 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (TAP-18-1446) (18-7004(2), GARANTINIO FONDO 2017 METŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (TAP-18-1448) (18-7009(2) IR ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ FONDO 2017 ME ... NV-2440   Pažyma 2018.09.14    
351 Dėl Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos nuostatų pakeitimo ir naujos redakcijos nuostatų patvirtinimo 18-10693 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.14 Projektas priimtas nuo 2018.09.20   
352 Dėl Materialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo T2-191 Klaipėdos miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.13 Galioja nuo 2018.10.01  Teisės aktų registras: 2018-14674-, 2018.
353 Dėl Trakų rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių naujos redakcijos S1E-171 Trakų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.13 Galioja nuo 2018.09.19  Teisės aktų registras: 2018-14601-, 2018.
354 Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 69 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-10641 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.13 iki 2018.09.26   
355 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 61(1) ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-10615 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.13 iki 2018.09.26   
356 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos ministro įsakymo ?Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-271 ?Dėl profesinės sveikatos specialistų, galinčių dirbti įmonėse, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvir ... SD-37-11611 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2018.09.13    
357 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos ... 18-10558 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.12    
358 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos ... 18-10558 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.09.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.18 iki 2018.09.26   
359 Dėl Alytaus r. Miroslavo gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo 18-10555 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2018.09.12    
360 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projekto lyginamasis variantas 18-10551 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.12    
361 Dėl Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo 18-10553 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2018.09.12    
362 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projektas 18-10551 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.09.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.18 iki 2018.09.26   
363 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų 18-10546 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.09.12    
364 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto lyginamasis variantas 18-10546 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.12    
365 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas 18-10546 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.09.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.18 iki 2018.09.26   
366 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-10498 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.12    
367 Dėl Druskininkų savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų V35-852 Druskininkų savivaldybės administracija Įsakymas 2018.09.11 Galioja nuo 2018.09.14  Teisės aktų registras: 2018-14414-, 2018.
368 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T1-111 ,,Dėl Pasvalio r. Vaškų gimnazijos nuostatų patvirtinimo“  pakeitimo 18-10449 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.11    
369 Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1381 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas 18-10448 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įstatymo projektas 2018.09.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.12 iki 2018.09.14   
370 Dėl įstatymų projektų 18-10446 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Lydraštis 2018.09.11    
371 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-160 ,,Dėl Pasvalio Svalios progimnazijos nuostatų patvirtinimo“  pakeitimo 18-10445 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.11    
372 Dėl viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės direktoriaus pareigybės aprašymo tvirtinimo M1-89 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2018.09.07    
373 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 2, 10(1), 13, 21, 22, 23, 29, 32(1), 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 48, 49, 50, 54, 55, 59, 60, 61(1), 63, 64, 65, 68 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymo pr ... 18-10399 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.07 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.07 iki 2018.09.20   
374 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. V-932 „Dėl Specialios tikslinės dotacijos, skirtos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuom ... 18-10397 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.07    
375 Dėl Šiaulių sporto mokyklų „Atžalynas“, „Dubysa“ ir „Klevas“, Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“, Šiaulių teniso mokyklos pavadinimų pakeitimo ir Šiaulių sporto centrų „Atžalynas“, „Dubysa“, Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“, Šiaulių regbio ir žolė ... T-291 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.06 Galioja nuo 2018.09.08 . Išimtys: Šio sprendimo 4 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 2 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.  Teisės aktų registras: 2018-14203-, 2018.
376 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-386 „Dėl Masinių renginių organizavimo Šiaulių mieste tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T-289 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.06 Galioja nuo 2018.10.01  Teisės aktų registras: 2018-14180-, 2018.
377 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 18-8427(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.05    
378 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo įstatymo projektas 18-8427(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.05 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.25 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.05   
379 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 18-8420(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.05    
380 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo projektas 18-8420(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.05 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.25 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.05   
381 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19, 19(1), 22, 24(1), 25, 26, 31, 32, 34, 34(1), 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto lyginamasis variantas 18-8417(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.05    
382 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19, 19(1), 22, 24(1), 25, 26, 31, 32, 34, 34(1), 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas 18-8417(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.05 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.25 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.05   
383 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRAKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATŲ PATVIRTINIMO 18-10291 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.04    
384 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-271 „Dėl profesinės sveikatos specialistų, galinčių dirbti įmonėse, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvir ... 18-10255 Higienos institutas Įsakymo projektas 2018.09.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.04 iki 2018.09.19   
385 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 27, 29, 32, 33, 35_1 straipsnių ir devintojo skirsnio pakeitimo įstatymas 18-8332(3) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įstatymo projektas 2018.09.03 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.08 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.03   
386 Tarpžinybinės vaiko gerovės tarybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nuostatai 18-5347(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Kiti 2018.09.03    
387 Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo B-TS-1190 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.31 Galioja nuo 2018.09.07  Teisės aktų registras: 2018-14159-, 2018.
388 Dėl Renginių organizavimo Mažeikių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo T1-219 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.31 Galioja nuo 2018.09.05  Teisės aktų registras: 2018-13963-, 2018.
389 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 288 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, taip pat kariūnų tarnybos ir aprūpinimo stažuotės ar mokymosi laikotarpiu sąlygų aprašo patv ... 18-10221 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.08.31 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.31 iki 2018.09.13   
390 Dėl Molėtų miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo B1-196 Molėtų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.11  Teisės aktų registras: 2018-14243-, 2018.
391 Dėl?komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo A1-1383 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.08.30    
392 Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo T-155 Panevėžio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.04  Teisės aktų registras: 2018-13819-, 2018.
393 Dėl Vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. 1-306 1 punkto pripažinimo netekusiu galios 1-266 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.04  Teisės aktų registras: 2018-13810-, 2018.
394 Dėl Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro nuostatų patvirtinimo V17-204 Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.04  Teisės aktų registras: 2018-13799-, 2018.
395 Dėl Pedagogų, gydytojų ir slaugytojų, kultūros ir meno, socialinių darbuotojų dalinių kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo T-158 Panevėžio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-13730-, 2018.
396 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo T-156 Panevėžio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.08.31  Teisės aktų registras: 2018-13678-, 2018.
397 Atitikties lentelė 18-10177 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Atitikties lentelė 2018.08.30    
398 Šeimos politikos komisijos nuostatai 18-5514(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Kiti 2018.08.30    
399 Dėl Visagino viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo TS-160 Visagino savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.29 Galioja nuo 2018.09.04 . Išimtys: Šio sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.  Teisės aktų registras: 2018-13861-, 2018.
400 Dėl įstatymo projekto 18-9710 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Išvada 2018.08.29    
401 DĖL KAIŠIADORIŲ ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 18-10141 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.29    
402 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 40, 72, 226, 427, 431, 488, 573, 589, 590, 592, 603, 608, 613, 621, 640 ir 671 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respubliko ... SD-15-10922 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2018.08.28    
403 DĖL LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. IX-110 18, 22 IR 24 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-2177 (TAP-18-1276(2)( 18-9926) NV-2249   Pažyma 2018.08.27    
404 Dėl Renginių organizavimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo 1-249 Marijampolės savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.27 Galioja nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-13718-, 2018.
405 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo T-202 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.27 Galioja nuo 2018.08.30  Teisės aktų registras: 2018-13521-, 2018.
406 Dėl pritarimo Linkuvos Karmelitų vienuolyno namo panaudos sutarčiai T-185 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.27 Galioja nuo 2018.08.27   
407 Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymo Nr. X-745 pakeitimo įstatymas 18-5565(2) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.08.27 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.13 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.08.27   
408 Direktyvos 2013/ 59/ Euratomas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 651 „Dėl Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro įsteigimo be ...   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Atitikties lentelė 2018.08.27    
409 Dėl Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo T-183 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.24 Galioja nuo 2018.08.29  Teisės aktų registras: 2018-13474-, 2018.
410 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos struktūros dalinio pakeitimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo T-964 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.23 Galioja nuo 2018.08.27   
411 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-276 ,,Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto derinimo 2R-1868 (3.2) Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Išvada 2018.08.23    
412 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo 18-9865 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.23    
413 Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-9862 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.23    
414 Dėl Pedagogų, gydytojų ir slaugytojų, kultūros ir meno, socialinių darbuotojų dalinių kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-9855 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.23    
415 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 287 „Dėl Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų tarnybos tarptautinių operacijų kariniuose vienetuose, tarptautinėse operacijose ir rengimosi joms sąlygų apraš ... 18-8361(3) Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.08.22 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.08.22   
416 Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo dalinio pakeitimo V.TS-170 Elektrėnų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.22 Galioja nuo 2018.08.29  Teisės aktų registras: 2018-13433-, 2018.
417 Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas 18-8508(4) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Aiškinamasis raštas 2018.08.22    
418 Dėl savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai „Neringos pirminės sveikatos priežiūros centras“ pagal panaudos sutartį. 18-9783 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.22    
419 Dėl Pretendentų į prokurorus egzamino programos patvirtinimo 18-9766 Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra Įsakymo projektas 2018.08.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.21 iki 2018.08.31   
420 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos struktūros dalinio pakeitimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo 18-9745 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.21    
421 Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo 18-9737 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.20    
422 DĖL PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ TEISĖS AKTO PROJEKTUI SD-30-10587 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2018.08.20    
423 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ NEMOKUMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ TAP Nr. 18-1242; TAIS Nr. 18-2389(2) NV-2157   Išvada 2018.08.17    
424 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-276 „Dėl mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrų ... 18-9600 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2018.08.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.16 iki 2018.08.27   
425 Dėl įsakymo projekto derinimo 18-9259 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2018.08.16    
426 Dėl renginių organizavimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo 18-9544 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.16    
427 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-192 „Dėl Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-9530 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.14    
428 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 27, 29, 32, 33, 351 straipsnių ir devintojo skirsnio pakeitimo įstatymas 18-8332(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įstatymo projektas 2018.08.10 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.10 iki 2018.08.13   
429 Teikimas 18-9005(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Teikimas 2018.08.10    
430 Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo dalinio pakeitimo 18-9365 Elektrėnų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.09 Projektas priimtas nuo 2018.08.22   
431 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 44 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-9359 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2018.08.09 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.08.09   
432 DĖL PRAMOGINIŲ IR ASMENINIŲ LAIVŲ TECHNINĖS APŽIŪROS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 18-9338 Lietuvos transporto saugos administracija Įsakymo projektas 2018.08.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.09 iki 2018.08.28   
433 Nutarimo projektas 18-7209(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.08.09 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.08.09 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.09 . Išimtys: įkeltos senos įstatymų projektų versijos <a.zdaneviciene@lrv.lt>   
434 Tarpžinybinės vaiko gerovės tarybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatai 18-5347(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Priedas 2018.08.08    
435 Tarpžinybinės vaiko gerovės tarybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatai 18-9282 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Priedas 2018.08.08    
436 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimo dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje projektas 18-9281 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Susitarimo projektas 2018.08.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.08   
437 Dėl Marijampolės savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo 18-9274 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.08    
438 Dėl konkurso į viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės direktoriaus pareigas skelbimo MP-74 Pakruojo rajono savivaldybė Potvarkis 2018.08.07 Galioja nuo 2018.08.07   
439 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 2 ... 18-9259 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.08.07 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.07 iki 2018.08.16   
440 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos struktūros dalinio pakeitimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo 18-9253 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.07 Projektas priimtas nuo 2018.08.23   
441 Dėl Nevarėnų seniūnijos darbininko pareigybės aprašymo patvirtinimo A1-1267 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.08.06    
442 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 163:2018 „Radiologijos technologas“ patvirtinimo 18-9201 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.08.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.06 iki 2018.08.27   
443 Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-06-28 įsakymo DV-794 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Alytaus miesto savivaldybės administracijoje taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo DV-1006 Alytaus miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.08.03 Galioja nuo 2018.09.11  Teisės aktų registras: 2018-14249-, 2018.
444 Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas 18-8508(3) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Aiškinamasis raštas 2018.08.03    
445 Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 pakeitimo įstatymo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma 18-9137 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.08.02    
446 Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas 18-9137 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Aiškinamasis raštas 2018.08.02    
447 Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. x-686 pakeitimo įstatymo projektas 18-9137 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2018.08.02 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.02 iki 2018.08.21   
448 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas "Dėl mažais kiekiais iš augalinių maisto produktų gaminamų gaminių tvarkymo higienos reikalavimų patvirtinimo" 18-9127 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.08.02 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.02 iki 2018.08.16   
449 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. A1-196 „Dėl Keleivinių lynų kelių saugaus naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo ... 18-9124 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.08.01 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.02 iki 2018.08.20   
450 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. v-850 „Dėl Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-9105 Higienos institutas Įsakymo projektas 2018.08.01 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.01 iki 2018.08.14   
451 Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Darbo ir socialinės apsaugos ministerijos bendradarbiavimo protokolo projektas 18-9080 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Susitarimo projektas 2018.07.31 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.31   
452 Dėl Juridinių asmenų nemokumo įstatymo ir lydimųjų įstatymų projektų   Lietuvos Respublikos finansų ministerija Teikimas 2018.07.30    
453 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.70, 2.106, 6.410, 6.572 ir 6.765 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kod ... 18-2389(2) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.07.30 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.20 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.30   
454 Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 18(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-9060 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.07.30 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.20 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.30   
455 Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. XI-2000 2, 11, 12, 13, 14, 21 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-2396(2) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.07.30 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.20 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.30   
456 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo projektas 18-2391(2) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.07.30 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.20 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.30   
457 Dėl Nenustatytos tapatybės žmonių palaikų ir palaikų, dėl kurių atsiėmimo mirusiojo artimieji nesikreipia, laidojimo organizavimo ir saugojimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo T3-244 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.07.27 Galioja nuo 2018.08.03  Teisės aktų registras: 2018-12770-, 2018.
458 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro nuostatų patvirtinimo T3-241 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.07.27 Galioja nuo 2018.08.02  Teisės aktų registras: 2018-12733-, 2018.
459 Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašų patvirtinimo T-260 Šakių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.07.27 Galioja nuo 2018.08.01  Teisės aktų registras: 2018-12621-, 2018.
460 Dėl Nuotolinio darbo Panevėžio miesto savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo A-556(4.1E) Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.07.27 Galioja nuo 2018.07.31  Teisės aktų registras: 2018-12553-, 2018.
461 DĖL NUOTOLINIO DARBO PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 18-9047 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymo projektas 2018.07.27    
462 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 "Dėl įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo" pakeitimo 18-9026 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lyginamasis variantas 2018.07.27    
463 Dėl biudžetinės įstaigos Plungės vaikų globos namų reorganizavimo, biudžetinių įstaigų Plungės socialinių paslaugų centro ir Plungės vaikų globos namų reorganizavimo sąlygų aprašo bei biudžetinės įstaigos Plungės socialinių paslaugų centro nuostatų pa ... T1-148 Plungės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.07.26 Galioja nuo 2018.07.31  Teisės aktų registras: 2018-12590-, 2018.
464 Direktyvos 2013/ 59/ euratomas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 651 „Dėl valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro įsteigimo be ... 18-2416(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Atitikties lentelė 2018.07.26    
465 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. D1-675 „Dėl stumbro (bison bonasus l.) apsaugos plano patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. D1-836 „Dėl Stumbro (bison bonas ... 18-8997 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.07.25    
466 Dėl Asmens duomenų tvarkymo Palangos miesto savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo A1-944 Palangos miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.07.23 Galioja nuo 2018.07.31  Teisės aktų registras: 2018-12547-, 2018.
467 Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo 1-173 Širvintų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.07.23 Galioja nuo 2018.07.25  Teisės aktų registras: 2018-12329-, 2018.
468 Šeimos politikos komisijos nuostatai 18-5514(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Kiti 2018.07.23    
469 Dėl Santuokos registravimo norinčiųjų susituokti asmenų pasirinktoje vietoje tvarkos aprašo patvirtinimo 13-1065 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.07.20 Galioja nuo 2018.07.24  Teisės aktų registras: 2018-12251-, 2018.
470 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-138 ,,Dėl Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo 18-8889 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.07.20    
471 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 287 „Dėl Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų tarnybos tarptautinių operacijų kariniuose vienetuose, tarptautinėse operacijose ir rengimosi joms sąlygų patvi ... 18-8361(2) Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.07.20 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.22 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.20   
472 Dėl biudžetinės įstaigos Plungės vaikų globos namų reorganizavimo, Biudžetinių įstaigų Plungės socialinių paslaugų centro ir Plungės vaikų globos namų reorganizavimo sąlygų aprašo bei biudžetinės įstaigos Plungės socialinių paslaugų centro nuostatų pa ... 18-8825 Plungės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.07.19    
473 Dėl Socialinio darbo su šeimomis, taikant atvejo vadybą Pagėgių savivaldybėje, tvarkos aprašo patvirtinimo A1-606 Pagėgių savivaldybės administracija Įsakymas 2018.07.18 Galioja nuo 2018.07.25  Teisės aktų registras: 2018-12306-, 2018.
474 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju patvirtinimo“ pakeitimo 17-8587(5) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.07.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.19 iki 2018.07.25   
475 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 18, 22 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2177“ projekto 18-8570 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.07.18    
476 Dėl Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos nuostatų pakeitimo 18-8754 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.07.17    
477 Dėl Rietavo socialinių paslaugų centro nuostatų, patvirtintų Rietavo savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T1-45 „Dėl biudžetinės įstaigos Rietavo socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo“, 11.3. papunkčio pakeitimo ir naujos r ... T1-135 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.07.12 Galioja nuo 2018.07.12   
478 Dėl Asmens duomenų tvarkymo Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo DV-456 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.07.09 Galioja nuo 2018.07.10  Teisės aktų registras: 2018-11649-, 2018.
479 VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 PAVADINIMO, 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO III1 SKYRIUMI  ĮSTATYMO PROJEKTO IR SU JUO SUSIJUSIŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ (TAP-18-1008(17-7209(2) NV-1797   Pažyma 2018.07.09    
480 Dėl asmens duomenų tvarkymo Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo 18-8566 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Įsakymo projektas 2018.07.09 Projektas priimtas nuo 2018.07.09   
481 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. V-203 „Dėl traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, traumų ir nelaimingų atsitikimų st ... 18-8531 Higienos institutas Įsakymo projektas 2018.07.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.05 iki 2018.07.26   
482 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo ... 18-8527 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lyginamasis variantas 2018.07.05    
483 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo ... 18-8527 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymo projektas 2018.07.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.09 iki 2018.07.13   
484 Lietuvos medicinos norma MN 121:2018 Gydytojas onkologas chemoterapeutas 18-8519 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.07.04    
485 Dėl Rietavo socialinių paslaugų centro nuostatų, patvirtintų Rietavo savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T1-45 „Dėl biudžetinės įstaigos Rietavo socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo“, 11.3. papunkčio pakeitimo ir naujos r ... 18-8499 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.07.04 Projektas priimtas nuo 2018.07.12   
486 Dėl Rietavo savivaldybės administracijos lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo AV-410 Rietavo savivaldybės administracija Įsakymas 2018.07.03 Galioja nuo 2018.07.20  Teisės aktų registras: 2018-12184-, 2018.
487 Dėl Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio "Žvaigždutė" reorganizavimo<