T ATSAKOMYBĖ UŽ NELAIMINGUS ATSITIKIMUS IR PROFESINES LIGAS. 2019.03.17 11-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 19-3025 Plungės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.15    
2 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO 19-2977 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.15    
3 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 923 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 19-2933 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2019.03.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.15 iki 2019.03.25   
4 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 1V-299 „Dėl specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-558(3) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymo projektas 2019.03.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.18 iki 2019.03.26   
5 Dėl Plungės rajono savivaldybės sporto bazių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-3027 Plungės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.15    
6 DĖL PRITARIMO RADVILIŠKIO PARAPIJOS BENDRUOMENĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2018 METŲ ATASKAITAI 19-2816 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.14    
7 DĖL PRITARIMO ŠEDUVOS GLOBOS NAMŲ  DIREKTORIAUS 2018 METŲ ATASKAITAI 19-2814 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.14    
8 DĖL RADVILIŠKIO R. ŠEDUVOS LOPŠELIO-DARŽELIO 2018 METŲ  VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 19-2795 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.14    
9 Dėl Santuokos registravimo ir vedybų jubiliejaus minėjimo ceremonijų organizavimo Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo A-316 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.03.13 Galioja nuo 2019.03.14  Teisės aktų registras: 2019-04050-, 2019.
10 Dėl Administracinės nuobaudos - viešųjų darbų vykdymo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo A-364 Šiaulių miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2019.03.12 Galioja nuo 2019.03.13  Teisės aktų registras: 2019-03958-, 2019.
11 DĖL VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMO NR. I-730 151 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO ĮSTATYMO NR. I-56 14, 17, 19 IR 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTŲ (TAP-18-231(4) (19-1019(3) NV-684   Pažyma 2019.03.12    
12 Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 pakeitimo įstatymo projektas 18-15188(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.03.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.12 Reguliuojantis verslo sąlygas  
13 Dėl viešosios įstaigos Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stoties 2018 metų veiklos ataskaitos vertinimo 19-2604 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.12    
14 Dėl Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centro direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitos  patvirtinimo 19-2576 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.12    
15 Aiškinamasis raštas 19-1019(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Aiškinamasis raštas 2019.03.12    
16 Lydraštis dėl teikiamų teisės aktų projektų 19-1019(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2019.03.12    
17 Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo 19-2493 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.08    
18 Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 19-2487 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.08    
19 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-2087 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2019.03.08    
20 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO SAVIVALDYBĖS IR NEVALSTYBINĖSE MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 19-2507 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.08    
21 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo T-60 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.07 Galioja nuo 2019.03.09  Teisės aktų registras: 2019-03844-, 2019.
22 DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ 1D-1320 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2019.03.07    
23 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir jos sąmatos patvirtinimo 19-2442 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.07    
24 Dėl įstatymų projektų 12-01-388 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Išvada 2019.03.06    
25 Dėl įstatymų ir nutarimų projektų 19-1291(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2019.03.06    
26 Aiškinamasis raštas 19-1291(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Aiškinamasis raštas 2019.03.06    
27 Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 2, 8, 9, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir statuto papildymo 71 ir 72 straipsniais įstatymo projektas 19-2387 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Įstatymo projektas 2019.03.06 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.06   
28 Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 2, 8, 9, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir statuto papildymo 71 ir 72 straipsniais įstatymo projekto lyginamasis variantas (7.2.16)3-964 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lyginamasis variantas 2019.03.06    
29 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2018 m. ataskaitos patvirtinimo T-31 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.05 Galioja nuo 2019.03.05   
30 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PARENGTO TEISĖS AKTO PROJEKTO DERINIMO SD-30-2872 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2019.03.05    
31 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. A1- ... 18-12756(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2019.03.05    
32 DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO (TAP-19-273) (19-1290(2) NV-585   Pažyma 2019.03.04    
33 Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Darbo ir socialinės apsaugos ministerijos bendradarbiavimo protokolo projektas 19-2288 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Protokolo projektas 2019.03.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.04 iki 2019.03.19   
34 Dėl Žmonių palaikų gabenimo, saugojimo ir nenustatytos tapatybės žmonių palaikų ir palaikų, dėl kurių atsiėmimo mirusiojo artimieji nesikreipia, laidojimo organizavimo Pakruojo rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo T-41 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.01 Galioja nuo 2019.03.07  Teisės aktų registras: 2019-03678-, 2019.
35 Dėl Kreipimosi socialinei paramai mokiniams gauti tvarkos aprašo patvirtinimo T-20 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.01 Galioja nuo 2019.03.07  Teisės aktų registras: 2019-03675-, 2019.
36 Dėl pritarimo Telšių rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitai T1-78 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.01    
37 Dėl Socialinės paramos mokiniams Telšių rajono mokyklose teikimo tvarkos aprašo T1-75 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.01 Galioja nuo 2019.03.07  Teisės aktų registras: 2019-03632-, 2019.
38 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtų teisės aktų projektų derinimo SD-17-2765 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2019.03.01    
39 Dėl teisės akto projekto Nr. 18-15457(2) derinimo 4R-316-(6.6) Nacionalinė teismų administracija Išvada 2019.03.01    
40 Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 2, 8, 9, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir statuto papildymo 71 ir 72 straipsniais įstatymo (25.2.1)3-876 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lyginamasis variantas 2019.03.01    
41 Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 2, 8, 9, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir statuto papildymo 71 ir 72 straipsniais įstatymo projektas 19-2251 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Įstatymo projektas 2019.03.01 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.03.06 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.01   
42 Dėl įstatymų projektų derinimo S2-542 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Išvada 2019.03.01    
43 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo T2-41 Jurbarko rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.28 Galioja nuo 2019.03.06  Teisės aktų registras: 2019-03573-, 2019.
44 DĖL VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMO NR. I-730 151 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO ĮSTATYMO NR. I-56 14, 17, 19 IR 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTŲ  (TAP-18-231(3) (19-1019(2) NV-543   Pažyma 2019.02.27    
45 Lietuvos kultūros šakos kolektyvinė sutartis 18-13528(3) Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Sutarties projektas 2019.02.27 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.27   
46 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMO NR. I-730  151 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO ĮSTATYMO NR. I-56 14, 17, 19 IR 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTŲ NV-534   Išvada 2019.02.27    
47 Dėl įstatymų projektų derinimo ((1.15 E-0202)-5K-1902528)-6K-1901194 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Išvada 2019.02.27    
48 Išvada dėl įstatymų projektų 19-1377 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.02.27    
49 Dėl švietimo skyriaus vyriausiųjų specialistų pareigybių aprašymų patvirtinimo AP-222 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.02.26 Galioja nuo 2019.02.26   
50 Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas 19-1291(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Aiškinamasis raštas 2019.02.26    
51 Dėl Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos 19-2135 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.26    
52 Dėl Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos 19-2128 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.26    
53 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo 19-2115 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.26    
54 Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymo "Dėl apgyvendinimo paslaugų klasaifikavimo tvarko aprašo patvirtinimo" derinimo 19-2100 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Įsakymo projektas 2019.02.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.26 iki 2019.03.04   
55 Dėl Nenustatytos tapatybės žmonių palaikų ir vienišų žmonių palaikų laidojimo organizavimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 1-38 Marijampolės savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.25 Galioja nuo 2019.02.28  Teisės aktų registras: 2019-03280-, 2019.
56 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO (12.1 E-54)SD-1034 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Raštas 2019.02.25    
57 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-2087 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2019.02.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.25 iki 2019.03.06   
58 Dėl Mokinių nemokamo maitinimo  Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo B-TS-1339 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.22 Galioja nuo 2019.02.28  Teisės aktų registras: 2019-03231-, 2019.
59 Dėl Paramos mokinio reikmenims įsigyti Vilkaviškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo B-TS-1338 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.22 Galioja nuo 2019.02.28  Teisės aktų registras: 2019-03230-, 2019.
60 Išvada dėl Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso papildymo 331 straipsniu įstatymo Nr. XII-1623 2 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 1, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 16, 23, 24, 25, 29, 33 strai ... NR-118 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.02.22    
61 Išvada dėl Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2, 3, 6, 25, 27 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 96 ir 98 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respubli ... NR-117 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.02.22    
62 Dėl prekybos turgavietėse (prekyvietėse) organizavimo aprašo tvirtinimo T-22 Kalvarijos savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.04.01  Teisės aktų registras: 2019-03476-, 2019.
63 Dėl viešosios įstaigos Kalvarijos ligoninės įstatų tvirtinimo T-19 Kalvarijos savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.03.05  Teisės aktų registras: 2019-03470-, 2019.
64 Dėl Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos vidaus struktūros pertvarkos ir Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos nuostatų patvirtinimo T1-38 Šilalės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.26  Teisės aktų registras: 2019-03094-, 2019.
65 Dėl Socialinių paslaugų skyrimo ir teikimo administravimo procedūrų tvarkos aprašo patvirtinimo A1-212 Palangos miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.26  Teisės aktų registras: 2019-03078-, 2019.
66 Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo T1-61 Šilalės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.26  Teisės aktų registras: 2019-03038-, 2019.
67 Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo TS-17 Kupiškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.26  Teisės aktų registras: 2019-03037-, 2019.
68 Dėl Šilalės švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo T1-37 Šilalės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.26  Teisės aktų registras: 2019-03002-, 2019.
69 Dėl Kelmės r. Užvenčio vaikų lopšelio-darželio 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-29 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21    
70 Dėl pritarimo Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai T1-20 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.21   
71 Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse apibrėžtų nusikalstamų veikų atitikties Tarptautinio nusikaltimų klasifikatoriaus nustatytoms kategorijoms klasifikatoriaus patvirtinimo 18-15457(2) Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymo projektas 2019.02.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.21 iki 2019.02.28   
72 Dėl Druskininkų savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano T1-33 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.20 Galioja nuo 2019.02.22  Teisės aktų registras: 2019-02870-, 2019.
73 Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės priešgaisrinės tarnybos  vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai. T-33 Pagėgių savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.20 Galioja nuo 2019.02.20   
74 Lydraštis 19-1019(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2019.02.20    
75 Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 15-1 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymo Nr. I-56 14, 17, 19 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų aiškinamasis raštas 19-1019(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Aiškinamasis raštas 2019.02.20    
76 Dėl Užimtumo didinimo programos darbdaviams atrinkti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. A-293(4.1E) pripažinimo netekusiu galios A-124 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2019.02.18 Galioja nuo 2019.02.20  Teisės aktų registras: 2019-02617-, 2019.
77 Dėl pritarimo Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaitai 19-1898 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.18 Projektas priimtas nuo 2019.02.21   
78 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KALVARIJOS LIGONINĖS ĮSTATŲ TVIRTINIMO 19-1886 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.18    
79 DĖL PREKYBOS TURGAVIETĖSE (PREKYVIETĖSE) ORGANIZAVIMO APRAŠO TVIRTINIMO 19-1880 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.18    
80 Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo TS-13 Birštono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.15 Galioja nuo 2019.02.20  Teisės aktų registras: 2019-02603-, 2019.
81 Dėl Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo T-12 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.15 Galioja nuo 2019.02.19  Teisės aktų registras: 2019-02493-, 2019.
82 Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo T-8 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.15 Galioja nuo 2019.02.19  Teisės aktų registras: 2019-02490-, 2019.
83 Dėl Priklausomybių, smurto, savižudybių, prekybos žmonėmis prevencijos Akmenės rajone 2019 metų programos patvirtinimo T-11 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.15    
84 Dėl Akmenės rajono savivaldybės  administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos ataskaitų T-2 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.15    
85 DĖL ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYMO PROJETO TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI 19-1770 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.02.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.15 iki 2019.02.22   
86 Dėl Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybos buveinės pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo TS-29 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.02.19 . Išimtys: Šio sprendimo 4 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 2 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.  Teisės aktų registras: 2019-02541-, 2019.
87 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl Paramos mokinio reikmenims įsigyti Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T-36 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.02.19  Teisės aktų registras: 2019-02484-, 2019.
88 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Joniškio rajono mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T-35 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.02.19  Teisės aktų registras: 2019-02483-, 2019.
89 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo T-22 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.02.16  Teisės aktų registras: 2019-02458-, 2019.
90 Dėl Druskininkų savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano 19-1740 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.14    
91 Dėl Socialinės paramos mokiniams Telšių rajono mokyklose teikimo tvarkos aprašo 19-1731 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.14 Projektas priimtas nuo 2019.03.01   
92 DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ (1.59E) I-1000 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Raštas 2019.02.13    
93 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos ... 19-1640 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2019.02.13    
94 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos ... 19-1640 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.02.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.13 iki 2019.02.28   
95 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 1V-299 „Dėl specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-558(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymo projektas 2019.02.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.14 iki 2019.02.20   
96 Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-1578 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.12    
97 Dėl viešosios įstaigos Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro vidaus kontrolės tvarkos patvirtinimo 19-1569 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.12    
98 Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo 19-1550 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.12    
99 Dėl Nenustatytos tapatybės žmonių palaikų ir vienišų žmonių palaikų laidojimo organizavimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 19-1534 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.12    
100 Dėl Paramos mokinio reikmenims įsigyti Vilkaviškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 19-1530 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.12    
101 Lietuvos kultūros šakos kolektyvinė sutartis 18-13528(2) Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Sutarties projektas 2019.02.12 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.02.27 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.12   
102 NUTARIMAS  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. LAPKRIČIO 16 D. NUTARIMO NR. 1135 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (25.2.1)3-571 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lyginamasis variantas 2019.02.12    
103 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. LAPKRIČIO 16 D. NUTARIMO NR. 1135 PAKEITIMO (25.1.2)3-5171 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lydraštis 2019.02.12    
104 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. LAPKRIČIO 16 D. NUTARIMO NR. 1135 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-425(2) Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Nutarimo projektas 2019.02.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.12   
105 Dėl Vaikų socializacijos projektų konkurso organizavimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo ĮV-E-40 Visagino savivaldybės administracija Įsakymas 2019.02.11 Galioja nuo 2019.03.16  Teisės aktų registras: 2019-04165-, 2019.
106 Dėl Šiaulių neformaliojo vaikų švietimo mokyklų nuostatų patvirtinimo T-36 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.11 Galioja nuo 2019.02.12 . Išimtys: Sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos  Teisės aktų registras: 2019-02101-, 2019.
107 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl Piniginės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1466 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.11    
108 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namų 2018 m. veiklos ataskaitai 19-1462 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.11    
109 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl Piniginės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1417 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.11    
110 Dėl Asmens duomenų tvarkymo Radviliškio rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo tvirtinimo A-127 (8.2) Radviliškio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.02.08 Galioja nuo 2019.02.12  Teisės aktų registras: 2019-02034-, 2019.
111 Dėl Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo 19-1398 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.02.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.08 iki 2019.03.12   
112 Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-1374 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.02.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.08 iki 2019.03.01   
113 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2, 3, 6, 25, 27 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-1370 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.02.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.08 iki 2019.03.01   
114 Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-1369 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.02.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.08 iki 2019.03.01   
115 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 96 ir 98 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-1367 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.02.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.08 iki 2019.03.01   
116 Dėl įstatymų projektų (12.1 E-54)SD-721 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2019.02.08    
117 Dėl Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2, 3, 6, 25, 27 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 96 ir 98 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, Lietuv ... 19-1377 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.02.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.08 iki 2019.03.01   
118 Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo 19-1351 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.08    
119 Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo T-46 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.07 Galioja nuo 2019.02.12  Teisės aktų registras: 2019-02121-, 2019.
120 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2019 m. užimtumo didinimo programos patvirtinimo T-43 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.07 Galioja nuo 2019.02.12  Teisės aktų registras: 2019-02115-, 2019.
121 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2019-2021 m. patvirtinimo 19-1294 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.07    
122 Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas 19-1291 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Aiškinamasis raštas 2019.02.07    
123 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo projekto (12.2 E-54)SD-702 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Išvada 2019.02.07    
124 Dėl viešosios įstaigos Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo pareigybės aprašymo tvirtinimo M1-19 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2019.02.06    
125 Dėl viešosios įstaigos Žemaitijos turizmo informacijos centro direktoriaus pareigybės aprašymo tvirtinimo M1-18 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2019.02.06    
126 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS MINISTRO ĮSAKYMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. V-271 „DĖL PROFESINĖS SVEIKATOS SPECIALISTŲ, GALINČIŲ DIRBTI ĮMONĖSE, KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIR ... (12.2 E-54)SD-679 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Išvada 2019.02.06    
127 Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo 19-1185 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.05    
128 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo 18-15141(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymo projektas 2019.02.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.04 iki 2019.02.08   
129 Dėl Molėtų rajono savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo B1-10 Molėtų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.01 Galioja nuo 2019.02.02  Teisės aktų registras: 2019-01524-, 2019.
130 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo T-3 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.01 Galioja nuo 2019.02.01   
131 Dėl Lietuvos Respublikos darbdavių socialinių iniciatyvų skatinimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2705, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2706, Lietuvos Respublikos peln ... 18-14106(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.02.01 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.01   
132 Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo 19-1083 Ignalinos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.01    
133 Dėl Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019-2021 metų veiklos plano patvirtinimo 1-TS-5 Anykščių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.21  Teisės aktų registras: 2019-02722-, 2019.
134 Dėl Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019-2021 metų veiklos plano patvirtinimo 1-TS-5 Anykščių rajono savivaldybė Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.21  Teisės aktų registras: 2019-02720-, 2019.
135 Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašų patvirtinimo 5TS-1539 Lazdijų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.12  Teisės aktų registras: 2019-02064-, 2019.
136 Dėl Kreipimosi socialinei paramai mokiniams ir mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo T9-2 Skuodo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.09  Teisės aktų registras: 2019-01977-, 2019.
137 Dėl pritarimo bendradarbiavimo ir duomenų teikimo sutarčiai K-19 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.07  Teisės aktų registras: 2019-01814-, 2019.
138 Dėl Visagino savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose ir Visagino savivaldybės paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo TS-6 Visagino savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.07  Teisės aktų registras: 2019-01805-, 2019.
139 Dėl Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo TS-44 Kauno rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01776-, 2019.
140 Dėl Kreipimosi gauti socialinę paramą mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo TS-43 Kauno rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01775-, 2019.
141 Dėl Anykščių rajono savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo 1-TS-15 Anykščių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01764-, 2019.
142 Dėl Socialinės paramos mokiniams Utenos rajono savivaldybėje tvarko aprašo patvirtinimo TS-23 Utenos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01728-, 2019.
143 Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Kauno rajono mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo TS-13 Kauno rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01678-, 2019.
144 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO IR DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIAI T1-17 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.01   
145 Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo T1-1249 Šilutės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.02  Teisės aktų registras: 2019-01569-, 2019.
146 Dėl Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos patvirtinimo T-6 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.01.31   
147 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl Paramos mokinio reikmenims įsigyti Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1048 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.31 Projektas priimtas nuo 2019.02.14   
148 Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams, Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir Paramos mokinio reikmenimis įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo T-32 Alytaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.30 Galioja nuo 2019.02.01  Teisės aktų registras: 2019-01427-, 2019.
149 Įstatymo projektų aiškinamasis raštas 19-1019 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Aiškinamasis raštas 2019.01.30    
150 Teikimas 19-1019 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2019.01.30    
151 Dėl Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo T3-7 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.28 Galioja nuo 2019.02.13  Teisės aktų registras: 2019-02187-, 2019.
152 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-119 „Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkų aprašų  patvirtinimo“ pakeitimo 43492 Marijampolės savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.28 Galioja nuo 2019.01.31  Teisės aktų registras: 2019-01357-, 2019.
153 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, projekto BRK-325 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Išvada 2019.01.28    
154 Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams, Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir Paramos mokinio reikmenimis įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo 19-924 Alytaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.28 Projektas priimtas nuo 2019.01.30   
155 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo B-TS-1322 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.25 Galioja nuo 2019.01.30  Teisės aktų registras: 2019-01326-, 2019.
156 Dėl Asmens duomenų tvarkymo Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje politikos patvirtinimo A-97 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.01.25 Galioja nuo 2019.01.26  Teisės aktų registras: 2019-01162-, 2019.
157 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-271 „Dėl profesinės sveikatos specialistų, galinčių dirbti įmonėse, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvir ... 19-892 Higienos institutas Įsakymo projektas 2019.01.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.25 iki 2019.02.11   
158 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO IR DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIAI 19-871 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.25    
159 Dėl Raseinių r. Viduklės darželio nuostatų patvirtinimo TS-4 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.01.30 . Išimtys: Sprendimo 1 ir 3 punktai įsigalioja nuo nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.  Teisės aktų registras: 2019-01265-, 2019.
160 Dėl Raseinių r. Ariogalos lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo TS-5 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.01.30 . Išimtys: Sprendimo 1 ir 3 punktai įsigalioja nuo nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.  Teisės aktų registras: 2019-01264-, 2019.
161 Dėl Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė" nuostatų patvirtinimo TS-6 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.01.30  Teisės aktų registras: 2019-01263-, 2019.
162 Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo TS-10 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.01.30  Teisės aktų registras: 2019-01261-, 2019.
163 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-9 Panevėžio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.01.26  Teisės aktų registras: 2019-01153-, 2019.
164 Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Radviliškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo T-1044 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.01.26  Teisės aktų registras: 2019-01145-, 2019.
165 Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo T-7 Panevėžio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.01.25  Teisės aktų registras: 2019-01095-, 2019.
166 Dėl teisės akto projekto Nr. 18-15457 derinimo 4R-109-(6.6) Nacionalinė teismų administracija Išvada 2019.01.24    
167 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo 19-759 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.24    
168 Dėl Visagino savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose ir Visagino savivaldybės paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo 19-714 Visagino savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.23 Projektas priimtas nuo 2019.01.31   
169 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo 19-682 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.22    
170 Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 19-591 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.21    
171 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 1V-299 „Dėl specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-558 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymo projektas 2019.01.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.18 iki 2019.01.24   
172 Dėl pritarimo bendradarbiavimo ir duomenų teikimo sutarčiai 19-531 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2019.01.18    
173 Dėl Kreipimosi gauti socialinę paramą mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo 19-499 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.18    
174 Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Kauno rajono mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo 19-456 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.18    
175 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. LAPKRIČIO 16 D. NUTARIMO NR. 1135 PAKEITIMO (25.2.1)3-200 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lydraštis 2019.01.18    
176 NUTARIMAS  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. LAPKRIČIO 16 D. NUTARIMO NR. 1135 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (25.2.1)3-200 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lyginamasis variantas 2019.01.18    
177 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. LAPKRIČIO 16 D. NUTARIMO NR. 1135 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-425 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Nutarimo projektas 2019.01.18 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.02.06 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.18   
178 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-119 ,,Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkų aprašų patvirtinimo“ pakeitimo 19-411 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.17    
179 Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo 19-217 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.14    
180 Dėl turto ir ūkio skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų patvirtinimo AP-21 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.01.11 Galioja nuo 2019.01.11   
181 DĖL TEISĖS AKTO PROJEKTO 2D-593 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Pastaba 2019.01.11    
182 Dėl Informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo A-13 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.01.10 Galioja nuo 2019.01.12  Teisės aktų registras: 2019-00425-, 2019.
183 Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Radviliškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo 19-166 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.10 Projektas priimtas nuo 2019.01.24   
184 Dėl Tarybos 2011-06-28 sprendimo Nr. 1-114 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo“ pakeitimo 1-1876 Vilniaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.09 Galioja nuo 2019.01.15  Teisės aktų registras: 2019-00472-, 2019.
185 Dėl nutarimo projekto derinimo 18-15455 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Išvada 2019.01.09    
186 Aiškinamasis raštas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 87(1) straipsniu ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio ir priedo pakeitimo ir kodekso papil ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.01.09    
187 Išvada dėl įstatymų projektų 18-13527 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.01.08    
188 Dėl teisės akto projekto derinimo SD-17-218 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2019.01.07    
189 Dėl Paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Kauno rajono gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo ĮS-28 Kauno rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.01.04 Galioja nuo 2019.01.09  Teisės aktų registras: 2019-00253-, 2019.
190 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1V-762 „Dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų medicininės reabilitacijos, prevencinės medicininės ir psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir antirecidyv ... 19-49 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymo projektas 2019.01.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.04 iki 2019.01.10   
191 Lydraštis dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. į ... 18-12756(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2019.01.03    
192 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. A1- ... 18-12756(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2019.01.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.03 iki 2019.01.14   
193 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo A-4 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.01.02 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01781-, 2019.
194 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo AV-875 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.31 Galioja nuo 2018.12.31   
195 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. A-425 „Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramos maisto produktais ir higienos prekėmis Šiaulių rajono savivaldybėje teikimo kitais atveja ... A-1800 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.31 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22095-, 2018.
196 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo 18-13521(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymo projektas 2018.12.31 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.31 iki 2019.01.04   
197 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 1V-299 „Dėl specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-15484 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymo projektas 2018.12.31 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.31 iki 2019.01.07   
198 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Druskininkų savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano“ pakeitimo T1-216 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.28 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22085-, 2018.
199 Dėl Gyvūnų augintinių kapinių steigimo ir priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo A-4450 Kauno miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.28 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21732-, 2018.
200 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-699/ A1-241 „Dėl Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo 18-15465 Higienos institutas Įsakymo projektas 2018.12.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.27 iki 2019.01.03   
201 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO 18-14073(3) Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.12.27 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.27   
202 Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse apibrėžtų nusikalstamų veikų atitikties Tarptautinio nusikaltimų klasifikatoriaus nustatytoms kategorijoms klasifikatoriaus projekto derinimo 18-15457 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Lydraštis 2018.12.27    
203 Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse apibrėžtų nusikalstamų veikų atitikties Tarptautinio nusikaltimų klasifikatoriaus nustatytoms kategorijoms klasifikatoriaus patvirtinimo 18-15457 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymo projektas 2018.12.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.27   
204 Dėl Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro nuostatų patvirtinimo TS-218 Kėdainių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.21 Galioja nuo 2019.01.05  Teisės aktų registras: 2019-00106-, 2019.
205 Dėl Statybos ir urbanistikos skyriaus statybos poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybės lygio ir kategorijos nustatymo bei pareigybės aprašymo tvirtinimo A1-2235 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.21    
206 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo B-TS-1283 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.21 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21949-, 2018.
207 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos patvirtinimo T-308 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.21   
208 PAŽYMA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. VASARIO 13 D. NUTARIMO NR. 228 „DĖL SUIMTŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO (TAP-18-2244(2); TAIS NR. 18-14822(2)) NV-3557   Pažyma 2018.12.21    
209 Įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-61 „Dėl liftų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 18-11622(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2018.12.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.21 iki 2019.01.14   
210 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 „DĖL NAUDOJAMŲ KITOS PASKIRTIES VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS“ PAKEITIMO“ PROJEKTO NV-3540   Išvada 2018.12.21    
211 Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo T-385 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20    
212 Dėl Šiaulių Zoknių progimnazijos buveinės adreso pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo T-458 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.29 . Išimtys: Sprendimo 4 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 2 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.  Teisės aktų registras: 2018-21726-, 2018.
213 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro nuostatų patvirtinimo T-459 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.28 . Išimtys: Šio sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos;  Teisės aktų registras: 2018-21478-, 2018.
214 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo T-310 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.28  Teisės aktų registras: 2018-21417-, 2018.
215 Dėl Socialinės paramos mokiniams Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo T2-312 Jurbarko rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21284-, 2018.
216 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetų patvirtinimo T-247 Panevėžio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.22  Teisės aktų registras: 2018-21224-, 2018.
217 Dėl Panevėžio r. Velžio lopšelio-darželio pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo T-239 Panevėžio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.22 . Išimtys: Sprendimo 1 ir 2 punktai įsigalioja 2019 m. sausio 7 d.  Teisės aktų registras: 2018-21196-, 2018.
218 Dėl Joniškio r. Gasčiūnų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo T-267 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.22 . Išimtys: Sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo 2019-01-21  Teisės aktų registras: 2018-21176-, 2018.
219 Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2018-2021 metų programos patvirtinimo T-403 Alytaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.22  Teisės aktų registras: 2018-21156-, 2018.
220 Dėl Socialinių paslaugų teikimo Kaišiadorių socialinių paslaugų centre tvarkos aprašo patvirtinimo V17-329 Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21039-, 2018.
221 Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo 1-252 Širvintų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.02  Teisės aktų registras: 2018-21001-, 2018.
222 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės žemės darbų vykdymo, gatvių dangų apsaugos, eismo nutraukimo arba apribojimo taisyklių ir vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį, ... 1-391 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-20991-, 2018.
223 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 1V-230 „Dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-15356 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymo projektas 2018.12.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.21 iki 2018.12.27   
224 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. LAPKRIČIO 16 D. NUTARIMO NR. 1135 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-15357 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.12.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.20 iki 2019.01.04   
225 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1V-425 „Dėl papildomai per programas iš valstybės biudžeto remiamos vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos priežiūros masto patvirtinimo“ pakeitimo 18-15355 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymo projektas 2018.12.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.21 iki 2018.12.27   
226 NUTARIMAS  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. LAPKRIČIO 16 D. NUTARIMO NR. 1135 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (25.2.1)3-5554 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.20    
227 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO (25.2.1)3-5554 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lydraštis 2018.12.20    
228 Lietuvos Respublikos bankų įstatymo Nr. IX-2085 2, 87 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas 18-12161(3) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.12.20 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.20   
229 Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 2, 70 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas 18-12162(3) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.12.20 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.20   
230 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 228 „Dėl suimtųjų ir nuteistųjų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto teikimas 18-14822(2) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Teikimas 2018.12.20    
231 Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2017 metų visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos patvirtinimo T-239 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20    
232 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ  „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. BIRŽELIO 14 D. NUTARIMO NR. 647 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO SUDARY ... NV-3529   Išvada 2018.12.20    
233 Lietuvos radijo ir televizijos komisijos darbo reglamentas 18-15331 Lietuvos radijo ir televizijos komisija Sprendimo projektas 2018.12.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.20 iki 2019.01.10   
234 Dėl Panevėžio r. Velžio lopšelio-darželio pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo 18-15313 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.20    
235 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetų patvirtinimo 18-15311 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.20    
236 Dėl Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro nuostatų papildymo T3-409 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.19 Galioja nuo 2019.01.11  Teisės aktų registras: 2019-00340-, 2019.
237 Dėl Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo T3-410 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.19 Galioja nuo 2019.01.11  Teisės aktų registras: 2019-00327-, 2019.
238 Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo 7-299 Ukmergės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.19 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21935-, 2018.
239 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo ir patvirtinimo T3-389 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.19 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21278-, 2018.
240 Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos TS-214 Kazlų Rūdos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.19 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-20925-, 2018.
241 Dėl Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo 1-426 Tauragės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.19 Galioja nuo 2018.12.22  Teisės aktų registras: 2018-21138-, 2018.
242 Dėl Tauragės r. Pagramančio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo 1-424 Tauragės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.19 Galioja nuo 2018.12.22  Teisės aktų registras: 2018-21140-, 2018.
243 Dėl Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo 1-423 Tauragės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.19 Galioja nuo 2018.12.22  Teisės aktų registras: 2018-21141-, 2018.
244 Dėl Tauragės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ nuostatų patvirtinimo 1-421 Tauragės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.19 Galioja nuo 2018.12.22  Teisės aktų registras: 2018-21213-, 2018.
245 Dėl Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje mirusių žmonių palaikų vežimo, saugojimo, nenustatytos tapatybės žmonių palaikų ir palaikų, dėl kurių atsiėmimo mirusiojo artimieji nesikreipia, laidojimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-406 Tauragės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.19 Galioja nuo 2018.12.22  Teisės aktų registras: 2018-21106-, 2018.
246 Įsakymas dėl asmens duomenų tvarkymo Elektrėnų savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo 03V-1146 Elektrėnų savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.19 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-20992-, 2018.
247 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Druskininkų savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano“ pakeitimo 18-15285 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.19    
248 Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2018-2021 metų programos patvirtinimo 18-15244 Alytaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.19 Projektas priimtas nuo 2018.12.20   
249 DĖL TRAKŲ RAJONO PARAMOS ŠEIMAI IR VAIKAMS CENTRO NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO 18-15222 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.19    
250 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-138 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės teritorijų tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo T-354 Šiaulių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.18 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-20950-, 2018.
251 Dėl Asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Širvintų rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo 9-986 Širvintų rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.18 Galioja nuo 2018.12.20  Teisės aktų registras: 2018-20856-, 2018.
252 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 645 „Dėl potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro įsteigimo ir potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų pa ... 18-11876(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.12.18 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.18   
253 PAŽYMA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. VASARIO 13 D. NUTARIMO NR. 228 „DĖL SUIMTŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO (TAP-18-2244; TAIS NR. 18-14822) NV-3466   Pažyma 2018.12.18    
254 Dėl socialinės paramos mokiniams Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 18-15145 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.18    
255 Dėl Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje mirusių žmonių palaikų vežimo, saugojimo, nenustatytos tapatybės žmonių palaikų ir palaikų, dėl kurių atsiėmimo mirusiojo artimieji nesikreipia, laidojimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-15071 Tauragės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.17 Projektas priimtas nuo 2018.12.19   
256 DĖL VYRIAUSYBĖS 2005 M. BIRŽELIO 14 D. NUTARIMO NR. 647 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO SUDARYMO IR VYKDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO, VYRIAUSYBĖS 2017 M. LIEPOS 5 D. NUTARIMO NR. 576 „DĖL ILG ... NV-3442   Pažyma 2018.12.14    
257 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projekto lyginamasis variantas 18-10551(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.14    
258 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projektas 18-10551(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.12.14 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.14   
259 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pa ... 18-14941 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.14    
260 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų 18-10546(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.12.14    
261 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto lyginamasis variantas 18-10546(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.14    
262 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas 18-10546(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.12.14 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.14   
263 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pa ... 18-14941 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.17 iki 2018.12.21 Reguliuojantis verslo sąlygas  
264 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1426 „Dėl vidaus reikalų pareigūnų registro įsteigimo ir vidaus reikalų pareigūnų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-12187(4) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.12.14 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.14   
265 Antikorupcinio vertinimo išvada dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 4, 13, 16, 18, 19, 26 straipsnių ir priedo pakeitimo ir kodekso papildymo 16(1), 16(2) ir 24(1) straipsniais įstatymo projekto 4-01-10208 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Antikorupcinio vertinimo išvada 2018.12.14    
266 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo, pareigybės aprašymo patvirtinimo ir priedo mokėjimo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą T-1025 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.13 Galioja nuo 2018.12.17   
267 Dėl biudžetinės įstaigos Rietavo socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo T1-197 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.13 Galioja nuo 2018.12.13   
268 Dėl Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro nuostatų patvirtinimo 18-14884 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.13    
269 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo 18-14835 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.13    
270 Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose  tvarkos aprašo ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo 18-14833 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.13    
271 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 228 „Dėl suimtųjų ir nuteistųjų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto teikimas 18-14822 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Teikimas 2018.12.13    
272 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės žemės darbų vykdymo, gatvių dangų apsaugos, eismo nutraukimo arba apribojimo taisyklių ir vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį, ... 18-14800 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.13    
273 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO 18-14073(2) Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.12.13 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.27 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.13   
274 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 260 ,,Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ pakeitimo“ projektas 18-10419(2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.12.12 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.21 . Išimtys: Siūlytina tikslinti pagal Teisės grupės 2018-12-21 išvadą Nr. NV-3540. <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.12   
275 Dėl Tarybos 2011-06-28 sprendimo Nr. 1-114 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo“ pakeitimo   Vilniaus miesto savivaldybės administracija Lyginamasis variantas 2018.12.12    
276 Dėl Tarybos 2011-06-28 sprendimo Nr. 1-114 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo“ pakeitimo   Vilniaus miesto savivaldybės administracija Aiškinamasis raštas 2018.12.12    
277 Dėl Tarybos 2011-06-28 sprendimo Nr. 1-114 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo“ pakeitimo 18-14774 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.12 iki 2018.12.19   
278 Dėl valstybės tarnautojų ir diplomatų nuotolinio darbo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-14632(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.12.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.12   
279 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 44 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1746 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.11 Galioja nuo 2019.07.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-12-19  Teisės aktų registras: 2018-20719-, 2018.
280 Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1723 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.11 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20977-, 2018.
281 Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 20 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1722 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.11 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20976-, 2018.
282 Dėl lėšų skyrimo projektui finansuoti A1-2141 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.11    
283 Dėl asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos konkurencijos taryboje taisyklių patvirtinimo 18-14705 Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Nutarimo projektas 2018.12.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.11 iki 2018.12.19   
284 Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie darbo ir socialinės apsaugos ministerijos bendradarbiavimo protokolo projektas 18-14698 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Susitarimo projektas 2018.12.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.11 iki 2018.12.31   
285 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto kai kurių įgyvendinamųjų poįstatiminių teisės aktų projektų derinimo ((12.21E)-5K-1821353)-6K-1806627 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Išvada 2018.12.11    
286 DĖL VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 469 „DĖL NĖŠČIŲ, NESENIAI PAGIMDŽIUSIŲ, KRŪTIMI MAITINANČIŲ DARBUOTOJŲ DARBO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (TAP-18-2178) (18-12495(2) NV-3355   Pažyma 2018.12.11    
287 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo 18-14638 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.12.11 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.11   
288 Dėl valstybės tarnautojų ir diplomatų nuotolinio darbo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-14632 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.12.11 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.12 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.11   
289 Dėl įstatymų projektų derinimo 18-13527 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Išvada 2018.12.10    
290 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1087 „Dėl profesinių ligų nustatymo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto derinimo 18-13861 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Išvada 2018.12.07    
291 Išvada dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr.V-I087 „Dėl profesinių ligų nustatymo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto Nr. 18-13861  ... SD-37-15795 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2018.12.07    
292 Dėl Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos 18-14384 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.07    
293 Dėl biudžetinės įstaigos Rietavo socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo 18-14356 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.07 Projektas priimtas nuo 2018.12.13   
294 Dėl Alytaus rajono savivaldybės prekybos bei paslaugų teikimo viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo K-218 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.06 Galioja nuo 2018.12.11  Teisės aktų registras: 2018-20133-, 2018.
295 Dėl pritarimo UAB „Ukmergės butų ūkis“ strateginiam veiklos planui 18-14239 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.05    
296 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 2, 10(1), 13, 21, 22, 23, 28, 29, 32(1), 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 48, 49, 50, 54, 55, 59, 60, 61(1), 63, 64, 65, 68 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymas 18-10399(3) Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.12.05 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.05   
297 IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO ĮSAKYMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS TARNYBOS STATUTO ĮGYVENDINIMO“ PROJEKTO 18-13521 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.12.05    
298 IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO 18-13690 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.12.05    
299 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo 18-13690(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.12.05 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.05   
300 Dėl Asmens duomenų tvarkymo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje ir Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriate taisyklių patvirtinimo V1E-1447 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.04 Galioja nuo 2019.03.14  Teisės aktų registras: 2019-04037-, 2019.
301 Dėl lėšų skyrimo projektui finansuoti A1-2096 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.04    
302 Teikimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 469 „Dėl Nėščių, neseniai pagimdžiusių, krūtimi maitinančių darbuotojų darbo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto 18-12495(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Teikimas 2018.12.04    
303 Dėl Lietuvos Respublikos darbdavių socialinių iniciatyvų skatinimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2705, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2706, Lietuvos Respublikos peln ... 18-14106 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.12.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.04 iki 2018.12.10   
304 Dėl Socialinių reikalų skyriaus, Socialinių reikalų skyriaus poskyrių nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. A-339 pripažinimo netekusiu galios A-810(4.1E) Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.03 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-19653-, 2018.
305 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO 18-14073 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.12.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.03 iki 2018.12.06   
306 DĖL SOCIALINIŲ REIKALŲ SKYRIAUS, SOCIALINIŲ REIKALŲ SKYRIAUS POSKYRIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. BALANDŽIO 11 D. ĮSAKYMO NR. A-339 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 18-14071 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymo projektas 2018.12.03    
307 Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 2, 70 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas 18-12162(2) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.12.03 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.20 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.03   
308 Lietuvos Respublikos bankų įstatymo Nr. IX-2085 2, 87 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas 18-12161(2) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.12.03 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.20 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.03   
309 DĖL TURIZMO, KOMUNIKACIJOS IR KULTŪROS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATŲ, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO V35-1103 Druskininkų savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.30 Galioja nuo 2018.11.30   
310 Dėl Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro Kabiškių skyriaus įsteigimo ir šio kultūros centro nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo T3-369 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.30 Galioja nuo 2018.12.12  Teisės aktų registras: 2018-20239-, 2018.
311 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ projekto 18-13690 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Išvada 2018.11.30    
312 Pasiūlymas dėl „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ 18-13521 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Išvada 2018.11.30    
313 LRV nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 822 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 18-14002 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Nutarimo projektas 2018.11.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.30   
314 Dėl Visagino savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo TS-229 Visagino savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.13  Teisės aktų registras: 2018-20348-, 2018.
315 Dėl Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų nuostatų tvirtinimo T-208 Kalvarijos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.12  Teisės aktų registras: 2018-20222-, 2018.
316 Dėl Varnių seniūnijos vyriausiojo specialisto pareigybės lygio ir kategorijos nustatymo bei pareigybės aprašymo tvirtinimo A1-2068 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.29    
317 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-54 „Dėl Prekybos viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo T1-189 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-19538-, 2018.
318 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos tvirtinimo T1-257 Šilalės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19453-, 2018.
319 Dėl Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos 2019-2022 m. programos patvirtinimo T1-233 Šilalės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19434-, 2018.
320 Dėl Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijos nuostatų patvirtinimo V17-288 Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19417-, 2018.
321 Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Telšių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo T1-334 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-19770-, 2018.
322 Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos Pagėgių savivaldybėje 2019 metų programos patvirtinimo T-160 Pagėgių savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19448-, 2018.
323 Dėl Akmenės rajono savivaldybės verslo plėtros skatinimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo T-229 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2019.01.02  Teisės aktų registras: 2018-19327-, 2018.
324 Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro nuostatų patvirtinimo T-217 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.11.30 . Išimtys: Sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punktu patvirtintų Akmenės rajono paramos šeimai centro nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.  Teisės aktų registras: 2018-19321-, 2018.
325 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro pavadinimo pakeitimo ir naujos redakcijos nuostatų patvirtinimo 18-13948 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.29    
326 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų a ... 18-13944 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymo projektas 2018.11.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.30 iki 2018.12.10   
327 Dėl Balansavimo paslaugų teikėjams ir už balansą atsakingoms šalims taikytinų nuostatų ir sąlygų pasiūlymo derinimo 18-13940 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.29 iki 2018.12.05   
328 Dėl Užimtumo didinimo programos organizavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo A1-2681 Mažeikių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.28 Galioja nuo 2018.11.30  Teisės aktų registras: 2018-19293-, 2018.
329 Dėl valstybės tarnautojų ir diplomatų nuotolinio darbo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-13880 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.11.28 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.10 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.28   
330 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS GLOBOS NAMŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO 18-13911 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.28    
331 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1087 „Dėl profesinių ligų nustatymo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo 18-13861 Higienos institutas Įsakymo projektas 2018.11.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.27 iki 2018.12.10   
332 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų kabineto susitarimo dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje projektas 18-13858 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Susitarimo projektas 2018.11.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.27 iki 2018.11.30   
333 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sprendimo Nr. T-204(E) „Dėl mokinių nemokamo maitinimo  mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-13852 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.27    
334 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo, pareigybės aprašymo patvirtinimo ir priedo mokėjimo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą 18-13827 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.27 Projektas priimtas nuo 2018.12.13   
335 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. A1- ... 18-12756 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.11.27    
336 Dėl Asmens duomenų tvarkymo Druskininkų savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo V35-1080 Druskininkų savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.26 Galioja nuo 2018.11.30  Teisės aktų registras: 2018-19344-, 2018.
337 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo 18-13690 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.11.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.26 iki 2018.11.30   
338 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų patvirtinimo A-792(4.1E) Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.23 Galioja nuo 2018.11.24  Teisės aktų registras: 2018-18940-, 2018.
339 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. BIRŽELIO 14 D. NUTARIMO NR. 647 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO SUDARYMO IR VYKDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ ... NV-3111   Išvada 2018.11.23    
340 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. V-308 „Dėl Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro saugaus elektroninės informacijos ... 18-13684 Higienos institutas Įsakymo projektas 2018.11.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.23 iki 2018.12.13   
341 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-54 „Dėl prekybos viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-13658 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.23    
342 DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ PATVIRTINIMO 18-13644 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymo projektas 2018.11.23    
343 Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T-190 Švenčionių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.22 Galioja nuo 2018.12.06  Teisės aktų registras: 2018-19766-, 2018.
344 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-135 „Dėl Joniškio rajono Žagarės vaikų lopšelio-darželio „Vyšniukas“ nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo T-238 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.22 Galioja nuo 2018.11.24  Teisės aktų registras: 2018-18938-, 2018.
345 Dėl viešosios įstaigos Kuršėnų ligoninės buveinės adreso pakeitimo ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A-226 "Dėl viešosios įstaigos Kuršėnų ligoninės įstatų patvirtinimo“ pakeitimo A-1610 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.22 Galioja nuo 2018.11.24 . Išimtys: Įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja įregistravus pakeistus viešosios įstaigos Kuršėnų ligoninės įstatus Juridinių asmenų registre.  Teisės aktų registras: 2018-18868-, 2018.
346 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirti ... 18-13579 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.11.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.22 iki 2018.12.03   
347 Lietuvos kultūros šakos kolektyvinė sutartis 18-13528 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Sutarties projektas 2018.11.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.21   
348 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo 18-13521 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymo projektas 2018.11.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.22 iki 2018.11.30   
349 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 645 „Dėl potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro įsteigimo ir potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų pa ... 18-11876(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.11.21 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.11.29 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.21   
350 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo ... 18-13514 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lyginamasis variantas 2018.11.21    
351 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo ... 18-13514 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymo projektas 2018.11.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.21 iki 2018.12.04   
352 Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo 18-13489 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Derinimo pažyma 2018.11.21    
353 Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo 18-13489 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.21 iki 2018.12.05   
354 Dėl įsakymo „Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto derinimo SD-17-14838 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2018.11.20    
355 Dėl visuomenės sveikatos priežiūros veiklos Pagėgių savivaldybėje 2019 metų programos patvirtinimo 18-13462 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.20 Projektas priimtas nuo 2018.11.29   
356 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 2, 10(1), 13, 21, 22, 23, 28, 29, 32(1), 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 48, 49, 50, 54, 55, 59, 60, 61)1), 63, 64, 65, 68 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymas 18-10399(2) Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.20 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.05 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.20   
357 Dėl įsakymo projekto derinimo 18-12756 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.11.19    
358 Dėl Alytaus rajono savivaldybės prekybos bei paslaugų teikimo viešose vietose taisyklių patvirtinimo 18-13347 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2018.11.16    
359 Dėl Akmenės rajono savivaldybės verslo plėtros skatinimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-13337 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.16    
360 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. RUGSĖJO 10 D. NUTARIMO NR. 936 „DĖL LIETUVOS NARYSTĖS EUROPOS SĄJUNGOJE INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ IR LIETUVOS NARYSTĖS EUROPOS SĄJUNGOJE INFORMACINĖS SIST ... NV-3017   Išvada 2018.11.16    
361 Išvada dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsak ... NR-886 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.11.15    
362 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo "Dėl teisingumo ministro 2012 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 1R-254 „Dėl notaro profesinės veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ pakeitimo" projektas 18-12190(2) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Įsakymo projektas 2018.11.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.15 iki 2018.11.29   
363 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-139 ,,Dėl Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-13108 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.14    
364 Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Telšių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 18-13099 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.14 Projektas priimtas nuo 2018.11.29   
365 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projekto lyginamasis variantas 18-10551(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.14    
366 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projekto lyginamasis variantas 18-10551(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.14    
367 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projektas 18-10551(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.11.14 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.14 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.14   
368 Dėl Lietuvos Respublikos Nutarimų projektų 18-10546(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.11.14    
369 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto lyginamasis variantas 18-10546(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.14    
370 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas 18-10546(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.11.14 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.14 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.14   
371 Dėl Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijos nuostatų patvirtinimo 18-13041 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.13    
372 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto projekto rengimo tvarkos aprašo ir Pakruojo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų piniginių ir natūrinių išlaidų normų patvirtinimo AV-765 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.12 Galioja nuo 2018.11.20  Teisės aktų registras: 2018-18611-, 2018.
373 Dėl Litgrid AB elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinių salygų derinimo 18-12952 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.09 iki 2018.11.16   
374 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 4-269 „DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-12944 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.11.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomeneiiki 2018.11.13   
375 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 239 „Dėl vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos išmokos skirtumo kompensavimo vidaus tarnybos sistemos, pataisos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, žvalgybos pare ... 18-11540(3) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.11.09 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.09   
376 Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo T-385 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.08 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-18248-, 2018.
377 Dėl Šiaulių turizmo informacijos centro nuostatų patvirtinimo T-382 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.08 Galioja nuo 2018.11.13 . Išimtys: Sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos  Teisės aktų registras: 2018-18246-, 2018.
378 Dėl Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ nuostatų patvirtinimo T-381 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.08 Galioja nuo 2018.11.13 . Išimtys: Sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos  Teisės aktų registras: 2018-18245-, 2018.
379 Dėl Šiaulių kultūros centro nuostatų patvirtinimo T-378 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.08 Galioja nuo 2018.11.13 . Išimtys: Sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos  Teisės aktų registras: 2018-18242-, 2018.
380 Dėl Asmens duomenų tvarkymo Utenos rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo AĮ-1131 Utenos rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.07 Galioja nuo 2018.11.10  Teisės aktų registras: 2018-18172-, 2018.
381 Dėl Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro nuostatų patvirtinimo 1-360 Tauragės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.07 Galioja nuo 2018.11.10  Teisės aktų registras: 2018-18143-, 2018.
382 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-139 ,,Dėl Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-12783 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.05    
383 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto derinimo 18-12173 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Išvada 2018.11.05    
384 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos darbuotojo saugos ir sveikatos bendrosios instrukcijos Nr. 1 patvirtinimo A-750(4.1E) Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.02 Galioja nuo 2018.11.03  Teisės aktų registras: 2018-17680-, 2018.
385 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. A-738(4.1E) pripažinimo netekusiu galios A-748(4.1E) Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.02 Galioja nuo 2018.11.03  Teisės aktų registras: 2018-17661-, 2018.
386 Lydraštis dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. į ... 18-12756 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.11.02    
387 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. A1- ... 18-12756 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.11.02 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.02 iki 2018.11.20   
388 DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJO SAUGOS IR SVEIKATOS BENDROSIOS INSTRUKCIJOS NR. 1 PATVIRTINIMO 18-12747 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymo projektas 2018.11.02    
389 DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. SPALIO 26 D. ĮSAKYMO NR. A-738(4.1E) PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 18-12703 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymo projektas 2018.11.02    
390 Dėl Asmens duomenų tvarkymo Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo A1-2423 Mažeikių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.31 Galioja nuo 2018.11.07  Teisės aktų registras: 2018-17913-, 2018.
391 Dėl konkurso Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės direktoriaus pareigoms užimti organizavimo nuostatų patvirtinimo T3-53 Šilalės rajono savivaldybės taryba Potvarkis 2018.10.31 Galioja nuo 2018.11.06  Teisės aktų registras: 2018-17814-, 2018.
392 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO  „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. KOVO 20 D. NUTARIMO NR.239 „DĖL VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO IR GAUTOS LIGOS IŠMOKOS SKIRTUMO KOMPENSAVIMO VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS, PATAISOS, LIETUVOS RESPUBLI ... NV-2891   Pažyma 2018.10.31    
393 LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO NR. VIII-2043 2, 6(2), 10, 17, 21, 25, 27, 28, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 21(1), 21(2), 21(3), 21(4), 21(5), 21(6), 29(2), 29(3), 29(4), 29(5), 29(6), 29(7), 29(8) STRAIP ... 16-11660(3) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įstatymo projektas 2018.10.31 Reguliuojantis verslo sąlygas  
394 Lyginamasis variantas 18-12669 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.31    
395 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 469 „Dėl Nėščių, neseniai pagimdžiusių, krūtimi maitinančių darbuotojų darbo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto NR-836 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.10.30    
396 Dėl Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos nuostatų patvirtinimo TS-191 Kėdainių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.26 Galioja nuo 2018.11.06  Teisės aktų registras: 2018-17824-, 2018.
397 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos darbuotojo saugos ir sveikatos bendrosios instrukcijos Nr. 1 patvirtinimo A-738(4.1E) Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.26 Negalioja nuo 2018.11.03 Galioja nuo 2018.10.30 iki 2018.11.02  Teisės aktų registras: 2018-17045-, 2018.
398 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos darbuotojų instruktavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tvarkos aprašo patvirtinimo A-731(4.1E) Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.26 Galioja nuo 2018.10.27  Teisės aktų registras: 2018-16853-, 2018.
399 DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJO SAUGOS IR SVEIKATOS BENDROSIOS INSTRUKCIJOS NR. 1 PATVIRTINIMO 18-12549 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymo projektas 2018.10.26    
400 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo įstatymo projektas 18-8427(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.26    
401 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo įstatymo projektas 18-8427(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.26 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.29 . Išimtys: Į TAIS neįkeltas Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.26   
402 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo projektas 18-8420(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.26    
403 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo projektas 18-8420(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.26 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.29 . Išimtys: Į TAIS neįkeltas Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.26   
404 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19, 19(1), 22, 24(1), 25, 26, 31, 32, 34, 34(1), 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas 18-8417(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.26    
405 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19, 19(1), 22, 24(1), 25, 26, 31, 32, 34, 34(1), 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas 18-8417(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.26 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.29 . Išimtys: Į TAIS neįkeltas Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.26   
406 DĖL VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO, VIDAUS TARNYBOS STATUTO IR DIPLOMATINĖS TARNYBOS ĮSTATYMO KAI KURIŲ ĮGYVENDINAMŲJŲ NUTARIMŲ PROJEKTŲ DERINIMO (22.29)3-4733 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Išvada 2018.10.26    
407 DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ INSTRUKTAVIMO DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KLAUSIMAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 18-12541 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymo projektas 2018.10.26    
408 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 239 „Dėl vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos išmokos skirtumo kompensavimo vidaus tarnybos sistemos, pataisos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, žvalgybos pare ... 18-11540(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.10.26 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.11.05 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.26   
409 Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo T1-1137 Šilutės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.31  Teisės aktų registras: 2018-17283-, 2018.
410 Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Lukšių kultūros centro nuostatų patvirtinimo T-335 Šakių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.31  Teisės aktų registras: 2018-17265-, 2018.
411 Dėl Viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų, pareigybių sąrašo ir valdymo struktūros patvirtinimo 1-TS-274 Anykščių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17130-, 2018.
412 Dėl Piniginės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo T-209 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.26  Teisės aktų registras: 2018-16623-, 2018.
413 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo 18-12539 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.25 iki 2018.10.30   
414 Lydraštis dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 469 „Dėl Nėščių, neseniai pagimdžiusių, krūtimi maitinančių darbuotojų darbo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto 18-12495 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.10.25    
415 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. 5TS-284 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 5TS-1452 Lazdijų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.24 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-17055-, 2018.
416 Dėl Lazdijų meno mokyklos struktūros pertvarkos 5TS-1447 Lazdijų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.24 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17050-, 2018.
417 Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės   Radviliškio rajono savivaldybės administracija Išvada 2018.10.24    
418 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimo Nr. 1057 „Dėl elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.24    
419 Dėl Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos nuostatų patvirtinimo 18-12375 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.24    
420 Dėl Kėdainių r. Šėtos gimnazijos nuostatų patvirtinimo 18-12310 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.22    
421 Dėl Kėdainių r. Šėtos gimnazijos nuostatų patvirtinimo 18-12220 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Statuto projektas 2018.10.19    
422 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo "Dėl teisingumo ministro 2012 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 1R-254 „Dėl notaro profesinės veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ pakeitimo" projektas 18-12190 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Įsakymo projektas 2018.10.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.19 iki 2018.11.09   
423 Dėl teisės akto projekto derinimo SD-17-13355 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2018.10.19    
424 Dėl valstybės tarnautojų ir diplomatų nuotolinio darbo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-12172 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.10.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.19 iki 2018.10.25   
425 Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 2, 70 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas 18-12162 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.10.18 Projektas atsiimtas nuo 2018.12.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.18 iki 2018.10.29   
426 Lietuvos Respublikos bankų įstatymo Nr. IX-2085 2, 87 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas 18-12161 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.10.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.18 iki 2018.10.29   
427 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 591 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) bei į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiag ... 18-12114 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.09 iki 2018.10.23   
428 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų 18-10546 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.10.16    
429 LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-1012 PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-1393 1 IR 3 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTAS 18-11169(3) Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Įstatymo projektas 2018.10.16 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.16   
430 Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 69 straipsnio pakeitimo įstatymas 18-10641(3) Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.16 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.16   
431 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 60, 61(1) ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas 18-10615(3) Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.16 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.16   
432 Dėl Akmenės rajono savivaldybės administracijos asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo A-484 Akmenės rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.15 Galioja nuo 2018.10.16  Teisės aktų registras: 2018-16212-, 2018.
433 DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO (TAP-18-1543(2); TAIS NR. 18-9136(3)) NV-2740   Pažyma 2018.10.15    
434 Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-11965 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.15    
435 Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2019 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas 18-11348(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Priedas 2018.10.15    
436 Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 pakeitimo įstatymo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma 18-9137(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.10.15    
437 Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas 18-9137(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Aiškinamasis raštas 2018.10.15    
438 Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 pakeitimo įstatymo projektas 18-9137(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2018.10.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.15   
439 Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1381 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas 18-10448(3) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įstatymo projektas 2018.10.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.15   
440 Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 18 ir 18(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-9060(3) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.10.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.12   
441 Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. XI-2000 2, 6, 11, 12, 13, 14, 21 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-2396(4) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.10.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.12   
442 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-1012 PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-1393 1 IR 3 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO  IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENŲ DELEGAVIMO Į TARPTAUTINES IR EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJAS AR UŽSIENIO ... NV-2715   Pažyma 2018.10.12    
443 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo projektas 18-2391(4) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.10.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.12   
444 Dėl Juridinių asmenų nemokumo įstatymo ir lydimųjų įstatymų projektų   Lietuvos Respublikos finansų ministerija Teikimas 2018.10.12    
445 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.70, 2.106, 6.410, 6.572 ir 6.765 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kod ... 18-2389(4) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.10.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.12   
446 Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 18-11373(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.12    
447 Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-11373(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2018.10.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.15   
448 Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 18-11363(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.12    
449 Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 6 ir 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 18-11362(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.12    
450 Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo 18-11573 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Priedas 2018.10.12    
451 Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 6 ir 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-11362(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2018.10.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.15   
452 Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2019 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas 18-11348(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2018.10.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.15   
453 Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 10, 15, 16, 24, 32 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 25, 35 ir 40 straips ... 18-11341(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Aiškinamasis raštas 2018.10.12    
454 Dėl teisės aktų projektų 18-11341(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.10.12    
455 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2019 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto ir su juo susijusių kitų teisės aktų projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 18-11341(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.10.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.15   
456 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 645 „Dėl potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro įsteigimo ir potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų pa ... 18-11876 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.10.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.12 iki 2018.10.26   
457 Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. I-110 „Dėl Rekomendacijų dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos“ pakeitimo 18-11842 Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra Įsakymo projektas 2018.10.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.12 iki 2018.10.26   
458 Dėl Pakruojo rajono sporto centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo MP-100 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2018.10.11 Galioja nuo 2018.10.11   
459 Dėl  pritarimo susitarimui tarp Neringos savivaldybės ir M. K. plėtoti infrastruktūrą. 18-11753 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.11    
460 Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų iš Neringos savivaldybės biudžeto skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 18-11749 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.11    
461 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2017-2018 metų programos ir jos priemonių plano dalinio pakeitimo T-1179 Šalčininkų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.09 Galioja nuo 2018.10.12  Teisės aktų registras: 2018-16061-, 2018.
462 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A-227 „Dėl viešosios įstaigos Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“ pakeitimo A-1362 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.09 Galioja nuo 2018.10.10 . Išimtys: Šio įsakymo 1 punktas įsigalioja įregistravus pakeistus viešosios įstaigos Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatus Juridinių asmenų registre.  Teisės aktų registras: 2018-15980-, 2018.
463 DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO (TAP-18-1543; TAIS NR. 18-9136(2)) NV-2675   Pažyma 2018.10.09    
464 Dėl teisės akto projekto Nr. 18-11164 derinimo 18-11164 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2018.10.09    
465 Išvada dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2019 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto ir su juo susijusių įstatymų projektų 18-11341 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.10.09    
466 Įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-61 „Dėl liftų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 18-11622 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2018.10.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.10 iki 2018.10.19   
467 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-1316 PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-1370 1 IR 3 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS TARNYBOS STATUTO PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-1381 1 IR 2 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTAT ... NV-2640   Pažyma 2018.10.08    
468 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 239 „Dėl vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos išmokos skirtumo kompensavimo vidaus tarnybos sistemos, pataisos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, žvalgybos pare ... 18-11540 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.10.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.08 iki 2018.10.12   
469 Dėl įstatymų projektų 18-11341 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2018.10.05    
470 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų 18-10546 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2018.10.05    
471 Dėl įstatymų projektų paketo derinimo   Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Išvada 2018.10.04    
472 Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 69 straipsnio pakeitimo įstatymas 18-10641(2) Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.04 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.16 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.04   
473 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 61(1) ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas 18-10615(2) Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.04 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.16 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.04   
474 DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO 2017 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (TAP-18-1446) (18-7004(2), GARANTINIO FONDO 2017 METŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (TAP-18-1448) (18-7009(2) IR ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ FONDO 2017 ME ... NV-2606   Pažyma 2018.10.04    
475 Dėl teisės aktų projektų (1.59E) I-5895 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Raštas 2018.10.04    
476 Dėl Akmenės rajono savivaldybės administracijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo A-482 Akmenės rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.03 Galioja nuo 2018.10.12  Teisės aktų registras: 2018-16107-, 2018.
477 DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ 18-6624 Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas Išvada 2018.10.03    
478 Dėl teisės aktų projektų Sd-2497 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2018.10.03    
479 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A-226 „Dėl Viešosios įstaigos Kuršėnų ligoninės įstatų patvirtinimo“ pakeitimo A-1323 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.02 Galioja nuo 2018.10.18  Teisės aktų registras: 2018-16305-, 2018.
480 Dėl Alytaus r. Miroslavo gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo K-191 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.02 Galioja nuo 2018.10.05  Teisės aktų registras: 2018-15745-, 2018.
481 Dėl Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo K-190 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.02 Galioja nuo 2018.10.05  Teisės aktų registras: 2018-15744-, 2018.
482 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų 12-01-1404 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Išvada 2018.10.02    
483 Dėl Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklių ir informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo V35-910 Druskininkų savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.01 Galioja nuo 2018.10.05  Teisės aktų registras: 2018-15776-, 2018.
484 Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 18 ir 18(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-9060(2) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.10.01 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.12 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.01   
485 Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1381 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas 18-10448(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įstatymo projektas 2018.10.01 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.15 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.01   
486 Dėl įstatymų projektų 18-10446(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Lydraštis 2018.10.01    
487 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo Nr. VIII-1649 59 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-11408 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Įstatymo projektas 2018.10.01 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.01   
488 Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. XI-2000 2, 6, 11, 12, 13, 14, 21 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-2396(3) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.10.01 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.12 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.01   
489 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo projektas 18-2391(3) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.10.01 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.12 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.01   
490 Dėl Juridinių asmenų nemokumo įstatymo ir lydimųjų įstatymų projektų   Lietuvos Respublikos finansų ministerija