T APLINKOS ORO KOKYBĖ. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių p ...   Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Išvada 2019.01.29    
2 DĖL KVAPŲ APLINKOS ORE REGLAMENTAVIMO KONTROLĖS PROJEKTŲ 2-888 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Išvada 2019.01.29    
3 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore ... 19-452 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.01.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.18 iki 2019.01.31   
4 Išvada dėl „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/ 582 „Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, ... (1.1.5-411)10-5339 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2018.07.12    
5 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/ 582 „Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis ap ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.07.09    
6 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/ 582 „Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kieki ... 18-8567 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.07.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.09 iki 2018.08.03   
7 DĖL APLINKOS MINISTRO, SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO, SUSISIEKIMO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 520/ 104/ 360 „DĖL APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIO DOKUMENTO „LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ SKLIDIMO Į APLINKOS ORĄ RIBOJIMO REIKALAVIMAI B ... 2-9317 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Išvada 2018.06.29    
8 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-265/ V-436 „Dėl Visuomenės, suinteresuotų institucijų ir įstaigų informavimo apie aplinkos oro užterštumo lygius tvarkos ... 18-7740 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2018.06.26    
9 Aiškinamasis raštas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 520/ 104/ 360 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio do ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.06.22    
10 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 520/ 104/ 360 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Lakiųjų org ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.06.22    
11 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 520/ 104/ 360 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Lakiųjų org ... 18-8079 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.06.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.22   
12 Dėl aplinkos ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro, susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 520/ 104/ 360 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Lakiųjų organinių junginių sklidimo į aplinkos orą ribojimo reikalavimai b ... (10-4)-D8(E)-467 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.06.21    
13 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/ 582 „Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kieki ... 18-7138 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2018.06.20    
14 Aiškinamasis raštas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-265/ V-436 „Dėl Visuomenės, suinteresuotų institucijų ir įstaigų informavimo apie aplinkos oro užter ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.06.19    
15 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-265/ V-436 „Dėl Visuomenės, suinteresuotų institucijų ir įstaigų informavimo apie aplinkos oro užterštumo lygius tvarkos ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.06.19    
16 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-265/ V-436 „Dėl Visuomenės, suinteresuotų institucijų ir įstaigų informavimo apie aplinkos oro užterštumo lygius tvarkos ... 18-7740 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.06.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.19   
17 Dėl aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2005-05-26 įsakymo Nr. D1-265/ V-436 „Dėl Visuomenės, suinteresuotų institucijų ir įstaigų informavimo apie aplinkos oro užterštumo lygius tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto pakartotinio ... (10-4)-D8-3210 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.06.18    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.