T LAKIEJI ORGANINIAI JUNGINIAI. 2019.03.24 12-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano patvirtinimo (10)-D8-837 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2019.02.28    
2 Dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano patvirtinimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Derinimo pažyma 2019.02.28    
3 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ... 18-12180(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.09 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.09   
4 DĖL TEISĖS AKTŲ DĖL 1979 METŲ TOLIMŲJŲ TARPVALSTYBINIŲ ORO TERŠALŲ PERNAŠŲ KONVENCIJOS 1999 METŲ PROTOKOLO DĖL RŪGŠTĖJIMO, EUTROFIKACIJOS IR PAŽEMIO OZONO MAŽINIMO PAKEITIMŲ RATIFIKAVIMO PROJEKTŲ NV-3418   Pažyma 2018.12.13    
5 Dėl išvadų Vyriausybės nutarimo „Dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano patvirtinimo“ projektui ir šio plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentui pateikimo 18-8959(2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Išvada 2018.12.13    
6 TTOTP konvencijos Geteborgo protokolo pakeitimai lietuvių kalba   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Sutartis 2018.12.04    
7 Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 1979 metų tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo  ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.12.04    
8 TTOTP konvencijos Geteborgo protokolo pakeitimai lietuvių kalba   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Sutartis 2018.12.04    
9 Lietuvos Respublikos įstatymo dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimų ratifikavimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.12.04    
10 Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimus   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.12.04    
11 Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 1979 metų tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo  ... (10-4)-D8(E)-5672 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.12.03    
12 Dėl išvadų Vyriausybės nutarimo "Dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano patvirtinimo" projektui ir šio plano Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentui pateikimo (10-4)-D8-5368 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.11.13    
13 Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymas 18-693(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.19 iki 2018.11.05   
14 Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimai lietuvių kalba   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Sutartis 2018.10.16    
15 Lietuvos Respublikos įstatymo dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimų ratifikavimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.10.16    
16 Pasiūlymas dėl „Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 461 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas“ 18-11032 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.10.15    
17 Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 1979 metų tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo  ... (10-4)-D8(E)-992 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.10.12    
18 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano patvirtinimo“ projekto (23)-A4-7092 Aplinkos apsaugos agentūra Pastaba 2018.08.21    
19 Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2018-2023 metų programos patvirtinimo 18-7711(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.08.10 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.08.10   
20 Išvada dėl Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano patvirtinimo" projekto NR-597 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.07.25    
21 Dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano patvirtinimo (10-4)-D8-3848 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.07.23    
22 Dėl Lošimo automatų kontrolės informacinės sistemos nuostatų ir Lošimo automatų kontrolės informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo 18-8810 Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymo projektas 2018.07.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.18 iki 2018.08.01   
23 Dėl Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 pakeitimo projekto   Lietuvos Respublikos finansų ministerija Lydraštis 2018.06.29    
24 DĖL APLINKOS MINISTRO, SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO, SUSISIEKIMO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 520/ 104/ 360 „DĖL APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIO DOKUMENTO „LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ SKLIDIMO Į APLINKOS ORĄ RIBOJIMO REIKALAVIMAI B ... 2-9317 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Išvada 2018.06.29    
25 Aiškinamasis raštas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 520/ 104/ 360 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio do ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.06.22    
26 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 520/ 104/ 360 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Lakiųjų org ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.06.22    
27 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 520/ 104/ 360 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Lakiųjų org ... 18-8079 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.06.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.22   
28 Aiškinamasis raštas dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1-348/ D1-1014/ 3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos p ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.06.22    
29 Dėl aplinkos ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro, susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 520/ 104/ 360 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Lakiųjų organinių junginių sklidimo į aplinkos orą ribojimo reikalavimai b ... (10-4)-D8(E)-467 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.06.21    
30 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. ... 18-7712 Aplinkos apsaugos agentūra Įsakymo projektas 2018.06.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.18 iki 2018.06.25 Reguliuojantis verslo sąlygas  
31 Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2018-2023 metų programos patvirtinimo 18-7711 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.06.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.18   
32 Dėl teisės akto projekto derinimo (23)-A4-5537 Aplinkos apsaugos agentūra Išvada 2018.06.11    
33 Išvada dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 468 „Dėl Sieros dioksido, azoto oksidų, lakiųjų organinių junginių ir amoniako nacionalinių limitų patvirtinimo“ pakeitimo projekto NR-483 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.06.11    
34 Dėl teisės akto projekto derinimo (10-4)-D8-2855 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.05.28    
35 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2016/ 2284 dėl tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, kuria iš dalies keičiama direktyva 2003/ 35/ EB ir panaikinama direktyva 2001/ 81/ EB, ir Lietuvos Resp ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2018.05.28    
36 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 468 „Dėl Sieros dioksido, azoto oksidų, lakiųjų organinių junginių ir amoniako nacionalinių limitų patvirtinimo“ pakeitimo projekto lyginimasis variantas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.05.28    
37 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 468 „Dėl Sieros dioksido, azoto oksidų, lakiųjų organinių junginių ir amoniako nacionalinių limitų patvirtinimo“ pakeitimo 18-6703 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.05.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.28   
38 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. d1-68 „Dėl stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo 18-6338 Aplinkos apsaugos agentūra Įsakymo projektas 2018.05.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.18 iki 2018.05.24   
39 Dėl Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 pakeitimo projekto   Lietuvos Respublikos finansų ministerija Lydraštis 2018.05.17    
40 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ... (10-4)-D8-2420 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.05.03    
41 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2018.05.03    
42 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.05.03    
43 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ... 18-2451(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.05.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.03 iki 2018.05.14   
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.