T OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIOS CHEMINĖS MEDŽIAGOS. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL 1979 METŲ TOLIMŲ TARPVALSTYBINIŲ ORO TERŠALŲ PERNAŠŲ KONVENCIJOS 1999 METŲ PROTOKOLO DĖL RŪGŠTĖJIMO, EUTROFIKACIJOS IR PAŽEMIO OZONO MAŽINIMO PAKEITIMŲ RATIFIKAVIMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO DEKRET ... NV-907   Išvada 2019.04.02    
2 Lietuvos Respublikos įstatymo dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimų ratifikavimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Sutartis 2019.03.25    
3 Lietuvos Respublikos įstatymo dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimų ratifikavimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Sutartis 2019.03.25    
4 Lietuvos Respublikos įstatymo dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimų ratifikavimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.03.25    
5 Lietuvos Respublikos įstatymo dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimų ratifikavimo (10)-D8-1191 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2019.03.25    
6 Lietuvos Respublikos įstatymo dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimų ratifikavimo 18-12051(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.03.25 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.25   
7 Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimus (10)-D8-1191 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2019.03.25    
8 Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimus 18-12052(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Dekreto projektas 2019.03.25 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.25   
9 Lietuvos Respublikos įstatymo dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimų ratifikavimo (10)-D8-1191 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2019.03.25    
10 Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 1979 metų tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo  ... (10)-D8-1191 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2019.03.25    
11 Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 1979 metų tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo  ... 18-12053(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.03.25 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.25   
12 DĖL TEISĖS AKTŲ DĖL 1979 METŲ TOLIMŲJŲ TARPVALSTYBINIŲ ORO TERŠALŲ PERNAŠŲ KONVENCIJOS 1999 METŲ PROTOKOLO DĖL RŪGŠTĖJIMO, EUTROFIKACIJOS IR PAŽEMIO OZONO MAŽINIMO PAKEITIMŲ RATIFIKAVIMO PROJEKTŲ NV-3418   Pažyma 2018.12.13    
13 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL 1979 METŲ TOLIMŲ TARPVALSTYBINIŲ ORO TERŠALŲ PERNAŠŲ KONVENCIJOS 1999 METŲ PROTOKOLO DĖL RŪGŠTĖJIMO, EUTROFIKACIJOS IR PAŽEMIO OZONO MAŽINIMO PAKEITIMŲ RATIFIKAVIMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO DEKRET ... NV-3416   Išvada 2018.12.13    
14 Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 1979 metų tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo  ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.12.04    
15 Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 1979 metų tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo  ... 18-12053(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.12.04 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.01.17 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.04   
16 Lietuvos Respublikos įstatymo dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimų ratifikavimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.12.04    
17 Lietuvos Respublikos įstatymo dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimų ratifikavimo 18-12051(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.12.04 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.01.17 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.04   
18 Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimus   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.12.04    
19 Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimus 18-12052(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Dekreto projektas 2018.12.04 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.01.17 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.04   
20 Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 1979 metų tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo  ... (10-4)-D8(E)-5672 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.12.03    
21 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. GEGUŽĖS 18 D. NUTARIMO NR. 565 „DĖL 2009 M. RUGSĖJO 16 D. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (EB) NR. 1005/ 2009 DĖL OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIŲ MEDŽIAGŲ NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO 18-13224 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Nutarimo projektas 2018.11.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.16   
22 Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 m. Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimų ratifikavimu, projektų derinimo (22.21)-4845 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Išvada 2018.11.02    
23 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl kreipimosi į Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 1999 m. Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimus“ projekto NR-837 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.10.30    
24 IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU 1979 METŲ TOLIMŲ TARPVALSTYBINIŲ ORO TERŠALŲ PERNAŠŲ KONVENCIJOS 1999 METŲ PROTOKOLO DĖL RŪGŠTĖJIMO, EUTROFIKACIJOS IR PAŽEMIO OZONO MAŽINIMO PAKEITIMŲ RATIFIKAVIMU, PROJEKTŲ DERINIMO 18-12053 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.10.30    
25 Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su 1979 m. tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 m. protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimų ratifikavimu, projektų derinimo 18-12053 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Išvada 2018.10.22    
26 Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su 1979 metų tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 m. protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimų ratifikavimu, projektų derinimo 18-12053 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2018.10.18    
27 Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 1979 metų tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo  ... 18-12053 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.16 iki 2018.10.31   
28 Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimus 18-12052 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Dekreto projektas 2018.10.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.16 iki 2018.10.31   
29 Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimai anglų kalba   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Sutartis 2018.10.16    
30 Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimai lietuvių kalba   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Sutartis 2018.10.16    
31 Lietuvos Respublikos įstatymo dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimų ratifikavimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.10.16    
32 Lietuvos Respublikos įstatymo dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimų ratifikavimo 18-12051 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.16 iki 2018.10.31   
33 Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 1979 metų tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo  ... (10-4)-D8(E)-992 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.10.12    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.