T ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIOS DUJOS. 2019.01.06 1-a   savaitė Lietuvos chemijos srities teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   ?   Galiojimas Šaltinis
1 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimas Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vy ... NR-976 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.12.12    
2 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.06    
3 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ pakeitimo 18-14294 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.12.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.06 iki 2018.12.21   
4 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 6 d. nutarimo Nr. 409 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1031/ 2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų  ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.06    
5 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 6 d. nutarimo Nr. 409 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1031/ 2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų  ... 18-14293 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.12.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.06 iki 2018.12.21   
6 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 20 d. nutarimo Nr. 158 „Dėl atsiskaitymo nauju ilgalaikiu materialiuoju turtu už nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetus aplinkosauginės ir finansinės naudos reikšmingumo pag ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.06    
7 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 20 d. nutarimo Nr. 158 „Dėl atsiskaitymo nauju ilgalaikiu materialiuoju turtu už nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetus aplinkosauginės ir finansinės naudos reikšmingumo pag ... 18-14292 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.12.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.06 iki 2018.12.21   
8 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.06    
9 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-14291 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.12.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.06 iki 2018.12.21   
10 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (52-1)-D8-5701 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.12.05    
11 Dėl Lietuvos delegacijos 24-ojoje JT Bendrosios klimato kaitos konvencijos konferencijoje patvirtinimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.11.16    
12 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių  ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.15    
13 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių  ... 18-13146 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.11.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.15 iki 2018.12.03   
14 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-873 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato ka ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.25    
15 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-873 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato ka ... 18-12537 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.26 iki 2018.11.09   
16 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. 3D-681 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojan ... 18-11459 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.10.02 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.02 iki 2018.10.08   
17 Dėl pritarimo įstaigoms dalyvauti klimato kaitos specialiojoje programoje T1-234 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.28    
18 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-195 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ATSINAUJINANČIOS ENERGETIKOS ELEKTRINĖS PRITAIKYMAS KUPIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI „OBELĖLĖ“ SIEKIANT SUMAŽINTI IŠMETAMŲ ŠILTNAMIO EFEKT ... TS-212 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2018.09.27    
19 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-196 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ATSINAUJINANČIOS ENERGETIKOS ELEKTRINĖS PRITAIKYMAS KUPIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI „SAULUTĖ“ SIEKIANT SUMAŽINTI IŠMETAMŲ ŠILTNAMIO EFEKT ... TS-211 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2018.09.27    
20 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-194 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ATSINAUJINANČIOS ENERGETIKOS ELEKTRINĖS PRITAIKYMAS KUPIŠKIO POVILO MATULIONIO PROGIMNAZIJOS KUPOS PRADINIO UGDYMO SKYRIUI SIEKIANT SUMAŽINT ... TS-210 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2018.09.27    
21 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-196 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ATSINAUJINANČIOS ENERGETIKOS ELEKTRINĖS PRITAIKYMAS KUPIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI „SAULUTĖ“ SIEKIANT SUMAŽINTI IŠMETAMŲ ŠILTNAMIO EFEKT ... 18-10380 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.07    
22 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-195 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ATSINAUJINANČIOS ENERGETIKOS ELEKTRINĖS PRITAIKYMAS KUPIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI „OBELĖLĖ“ SIEKIANT SUMAŽINTI IŠMETAMŲ ŠILTNAMIO EFEKT ... 18-10379 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.07    
23 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-194 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ATSINAUJINANČIOS ENERGETIKOS ELEKTRINĖS PRITAIKYMAS KUPIŠKIO POVILO MATULIONIO PROGIMNAZIJOS KUPOS PRADINIO UGDYMO SKYRIUI SIEKIANT SUMAŽINT ... 18-10378 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.07    
24 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2015 M. LAPKRIČIO 23 D. ĮSAKYMO NR. D1-841 „DĖL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO  ... 18-8781 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2018.08.16    
25 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 4-789 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos ... 18-9075 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.07.31 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.31 iki 2018.08.02   
26 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2015 M. LAPKRIČIO 23 D. ĮSAKYMO NR. D1-841 „DĖL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO  ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.07.18    
27 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2015 M. LAPKRIČIO 23 D. ĮSAKYMO NR. D1-841 „DĖL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO  ... 18-8781 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.07.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.18 iki 2018.07.31   
28 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2017 M. RUGPJŪČIO 24 D. ĮSAKYMO NR. D1-683 „DĖL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO  ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.07.18    
29 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2017 M. RUGPJŪČIO 24 D. ĮSAKYMO NR. D1-683 „DĖL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO  ... 18-8779 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.07.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.18 iki 2018.07.31   
30 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių orlaivių naudotojų 2017-2023 metų laikotarpiu sąrašo patvirtinimo 18-6933 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.05.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.30 iki 2018.06.11   
31 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 4-778 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ ... 18-6625 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.05.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.24 iki 2018.05.28   
32 Dėl Lietuvos respublikos ūkio ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 4-789 „Dėl 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos ... 18-4852 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.04.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.18 iki 2018.04.20   
33 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ 2018 METAIS FINANSAVIMO DYDŽIO NUSTATYMO“ PROJEKTO NV-952 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2018.04.16    
34 Dėl Vyriausybės nutarimo "Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų 2018 metais finansavimo dydžio nustatymo" projekto   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2018.04.12    
35 Dėl Vyriausybės nutarimo "Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų 2018 metais finansavimo dydžio nustatymo" projekto   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.04.12    
36 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų 2018 metais finansavimo dydžio nustatymo 18-3622(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.04.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.04.12   
37 Dėl Vyriausybės nutarimo „Dėl klimato kaitos specialiosios programos lėšų 2018 metais finansavimo dydžio nustatymo“ projekto 18-3622 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Išvada 2018.04.04    
38 Dėl klimato kaitos specialiosios programos lėšų 2018 metais finansavimo dydžio nustatymo 3-672 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Išvada 2018.04.04    
39 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. BALANDŽIO 24 D. NUTARIMO NR. 358 „DĖL MINISTERIJŲ, VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ IR ĮSTAIGŲ PRIE MINISTERIJŲ, KITŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ SĄRAŠO PAGAL GRUPES PATVIRTINIMO“ PAKEITI ... NV-785 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2018.03.27    
40 Analitinė informacija dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų 2018 metais finansavimo dydžio nustatymo “ projekto   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Kiti 2018.03.23    
41 DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ 2018 METAIS FINANSAVIMO DYDŽIO NUSTATYMO“ PROJEKTO (52-1)-D8-1737 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.03.23    
42 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų 2018 metais finansavimo dydžio nustatymo 18-3622 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.03.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.23 iki 2018.04.05   
43 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.03.21    
44 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-2468(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.03.21 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.21 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.03.21 . Išimtys: Į TAIS neįkeltas nutarimo projektas Nr. 53 (teikime įvardintas). Grąžiname ir prašome patikslinti <a.zdaneviciene@lrv.lt>   
45 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KLIMATO KAITOS VALDYMO FINANSINIŲ INSTRUMENTŲ ĮSTATYMO NR. XI-329 9, 10 IR 14 STRAIPSNIŲ, 1 IR 2 PRIEDŲ  PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NV-672 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2018.03.14    
46 Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 9, 10 ir 14 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymo projektas 18-2503 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.03.09 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.09   
47 Analitinė informacija dėl Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 9, 10 ir 14 straipsnių,  1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymo projekto   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Apžvalga 2018.03.08    
48 Reglamento (ES) 2017/ 2392 ir Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 9, 10 ir 14 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymo projekto atitikties lentelė   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2018.03.08    
49 Dėl Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 9, 10 ir 14 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymo projekto   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.03.08    
50 Dėl Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 9, 10 ir 14 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymo projekto teikimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Teikimas 2018.03.08    
51 Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 9, 10 ir 14 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.03.08    
52 Dėl Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 9, 10 ir 14 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Kiti 2018.03.08    
53 Dėl Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 9, 10 ir 14 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 18-2501 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.03.08 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.03.09 . Išimtys: Pateikto teisės akto projekto negalime registruoti, ne įstatymo projektas neturi TAIS numerio (kaip nutarimo projektas). Prašome pataisyti ir pateikti LRV patikslintą. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.08   
54 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.03.08    
55 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-2468 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.03.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.08 iki 2018.03.14   
56 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. BALANDŽIO 23 D. NUTARIMO NR. 366 „DĖL NACIONALINĖS KLIMATO KAITOS VALDYMO POLITIKOS STRATEGIJOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO ... NV-323 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2018.02.05    
57 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 406/ 2009/ EB ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ”Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politi ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2018.02.02    
58 2015 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimo (ES) 2015/ 1339 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ”Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir  ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2018.02.02    
59 Išvada dėl Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 9 ir 10 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymo projekto 18-597 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.01.26    
60 Išvada dėl Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 9 ir 10 straipsnių,  1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymo projekto NR-45 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.01.25    
61 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. xi-329 9 ir 10 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui projektas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Kiti 2018.01.19    
62 Reglamento (ES) 2017/ 2392 ir Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. xi-329 9 ir 10 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymo projekto atitikties lentelė   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2018.01.19    
63 Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 9 ir 10 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymo projekto derinimo pažyma   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Derinimo pažyma 2018.01.19    
64 Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 9 ir 10 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.01.19    
65 Aiškinamasis raštas dėl Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 9 ir 10 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymo projekto   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.01.19    
66 Dėl Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 9 ir 10 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymo projekto pakartotinio derinimo (52-1)-D8-396 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.01.19    
67 Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 9 ir 10 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymo projektas 18-597 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.01.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.01.19 iki 2018.02.02   
68 Įsakymas „Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 3D-267 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovac ... 18-133 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.01.10 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.01.10 iki 2018.01.11   
69 Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 4-337 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato ... 18-128 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.01.10 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.01.10 iki 2018.01.12   
70 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. BALANDŽIO 23 D. NUTARIMO NR. 366 „DĖL NACIONALINĖS KLIMATO KAITOS VALDYMO POLITIKOS STRATEGIJOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO ... NV-32 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pažyma 2018.01.04    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.