T PAVOJINGI ĮRENGINIAI. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Rietavo savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo 19-7217 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.12    
2 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 1-19 „Dėl Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projektas 19-7135 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.06.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.12 iki 2019.06.20 Reguliuojantis verslo sąlygas  
3 Dėl priežiūrą atliekančių institucijų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo 19-6801 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įstatymo projektas 2019.06.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.06   
4 Dėl priežiūrą atliekančių institucijų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo 18-2233(2) Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2019.06.05    
5 Dėl Kelmės rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo T-186 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.06.04  Teisės aktų registras: 2019-08869-, 2019.
6 Įsakymas dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-esfa-t-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projektų fina ... 19-6535 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2019.05.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.27 iki 2019.05.29   
7 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 892 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-3896(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.05.23 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.29 iki 2019.04.16   
8 DĖL POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO  PAKEITIMO, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMO 2 IR 27 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 589 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 471 STRAIPSNIU ĮSTATYMŲ PROJ ... NV-1386   Pažyma 2019.05.21    
9 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 270 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-1368(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.05.21 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.06.04 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.21   
10 Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-1375(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.05.21 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.06.04 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.21   
11 DĖL POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO  PAKEITIMO, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMO  2 IR 27 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 589 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 471 STRAIPSNIU ĮSTATYMŲ PRO ... NV-1374   Pažyma 2019.05.20    
12 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. I-1324 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMO NR. IX-1672 2 IR 27 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS R ... NV-1370   Išvada 2019.05.17    
13 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-5364(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.05.17 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.17   
14 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 47(1) straipsniu įstatymo projektas 19-5366(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.05.17 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.17   
15 Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 pakeitimo įstatymo projektas 19-5365(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.05.17 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.17   
16 Dėl Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos R ... 19-5363(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.05.17 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.17   
17 DĖL POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO  PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMO 2 IR 27 STR. PAKEITIMO ĮSTATYMO IR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 589 STR. PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 4 ... NV-1296   Pažyma 2019.05.13    
18 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. I-1324 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMO NR. IX-1672 2 IR 27 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS R ... NV-1294   Išvada 2019.05.10    
19 Dėl įstatymų projektų (12.13E-54)SD-2363 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Teikimas 2019.05.07    
20 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 47(1) straipsniu įstatymo projektas 19-5366 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.05.07 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.05.17 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.07   
21 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-5364 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.05.07 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.05.17 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.07   
22 Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 pakeitimo įstatymo projektas 19-5365 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.05.07 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.05.17 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.07   
23 Dėl Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos R ... 19-5363 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.05.07 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.05.17 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.07   
24 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. LIEPOS 17 D. NUTARIMO NR. 892 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-3896 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.03.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.29 iki 2019.04.16   
25 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. I-1324 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 589 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 47(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMO PR ... NV-827   Išvada 2019.03.22    
26 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 471 straipsniu įstatymo projektas 18-15189(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.03.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.12 Reguliuojantis verslo sąlygas  
27 Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 pakeitimo įstatymo projektas 18-15188(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.03.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.12 Reguliuojantis verslo sąlygas  
28 Dėl Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 471 straipsniu įstatymo proj ... 18-15190(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.03.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.12   
29 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-2087 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2019.02.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.25 iki 2019.03.06   
30 Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Kalvarijos savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo tvirtinimo T-21 Kalvarijos savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.07.01  Teisės aktų registras: 2019-03469-, 2019.
31 DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO 19-1884 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.18    
32 DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO 19-1879 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.18    
33 Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-1375 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.02.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.08 iki 2019.03.01   
34 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 270 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-1368 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.02.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.08 iki 2019.03.01   
35 IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. I-1324 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 589 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 471 STRAIPSNIU ĮSTATY ... 18-15190 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.01.25    
36 Dėl įstatymų projektų 18-15188 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Išvada 2019.01.16    
37 Dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 471 straipsniu 18-15189 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2019.01.15    
38 Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 pakeitimo įstatymo projektas 18-15188 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2019.01.15    
39 DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ DERINIMO 2-386 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Raštas 2019.01.10    
40 DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ 2R-142 (3.2.E) Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Išvada 2019.01.09    
41 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ... 18-12180(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.09 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.09   
42 Dėl išvadų Įstatymų projektams teikimo 43540 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Išvada 2019.01.08    
43 Dėl teisės akto projekto derinimo SD-17-218 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2019.01.07    
44 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. A1- ... 18-12756(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2019.01.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.03 iki 2019.01.14   
45 DĖL VYRIAUSYBĖS 2002 M. GEGUŽĖS 9 D. NUTARIMO NR. 645 „DĖL POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ VALSTYBĖS REGISTRO ĮSTEIGIMO IR POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ VALSTYBĖS REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (TAP-18-2004(2) (18-11876(3) NV-3571   Pažyma 2018.12.27    
46 Lydraštis dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-61 „Dėl liftų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto 18-11622(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.12.21    
47 Įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-61 „Dėl liftų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 18-11622(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2018.12.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.21 iki 2019.01.14   
48 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtų teisės aktų projektų derinimo SD-17-16657 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2018.12.21    
49 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GEGUŽĖS 9 D. NUTARIMO NR. 645 „DĖL POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ VALSTYBĖS REGISTRO ĮSTEIGIMO IR POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ VALSTYBĖS REGISTRO NUOSTAT ... NV-3523   Išvada 2018.12.20    
50 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ projektų ... 18-15203 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.12.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.18 iki 2018.12.20   
51 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 645 „Dėl potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro įsteigimo ir potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų pa ... 18-11876(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.12.18 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.18   
52 Dėl Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 471 straipsniu įstatymo proj ... 18-15190 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.12.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.18 iki 2019.01.09   
53 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 471 straipsniu įstatymo projektas 18-15189 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2018.12.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.18 iki 2019.01.09   
54 Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 pakeitimo įstatymo projektas 18-15188 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2018.12.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.18 iki 2019.01.09   
55 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir ... NV-3384   Išvada 2018.12.12    
56 Dėl Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo B-ĮV-1459 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.06 Galioja nuo 2018.12.08  Teisės aktų registras: 2018-20094-, 2018.
57 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-54 „Dėl Prekybos viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo T1-189 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-19538-, 2018.
58 DĖL VYRIAUSYBĖS 2002 M. GEGUŽĖS 9 D. NUTARIMO NR. 645 „DĖL POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ VALSTYBĖS REGISTRO ĮSTEIGIMO IR POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ VALSTYBĖS REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (TAP-18-2004) (18-18-11876(2) NV-3187   Pažyma 2018.11.29    
59 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GEGUŽĖS 9 D. NUTARIMO NR. 645 „DĖL POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ VALSTYBĖS REGISTRO ĮSTEIGIMO IR POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ VALSTYBĖS REGISTRO NUOSTAT ... NV-3185   Išvada 2018.11.29    
60 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. SPALIO 12 D. NUTARIMO NR. 1178 „DĖL STATINIO (JO PATALPŲ) NAUDOJIMO NE PAGAL PASKIRTĮ ATVEJŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO 18-11725(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.28 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.11 iki 2018.10.18   
61 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. 1-33 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-324 Marijampolės savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.26 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-19186-, 2018.
62 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. SPALIO 12 D. NUTARIMO NR. 1178 „DĖL STATINIO (JO PATALPŲ) NAUDOJIMO NE PAGAL PASKIRTĮ ATVEJŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO 18-11725(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.26 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.11.28 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.11 iki 2018.10.18   
63 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-54 „Dėl prekybos viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-13658 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.23    
64 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 645 „Dėl potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro įsteigimo ir potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų pa ... 18-11876(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.11.21 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.11.29 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.21   
65 Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-33, pakeitimo 18-13298 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.16    
66 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 645 „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro įsteigimo ir Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro ... 18-11876 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.11.08    
67 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. A1- ... 18-12756 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.11.02 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.02 iki 2018.11.20   
68 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 645 „Dėl potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro įsteigimo ir potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.10.29    
69 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO 2R-5775 (3.33.E) Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Išvada 2018.10.29    
70 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 645 „Dėl potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro įsteigimo ir potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo SD-17-13719 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2018.10.26    
71 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 645 „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro įsteigimo ir Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro  ... NR-814 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.10.24    
72 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GEGUŽĖS 9 D. NUTARIMO NR. 645 „DĖL POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ VALSTYBĖS REGISTRO ĮSTEIGIMO IR POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ VALSTYBĖS REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (5.1-04E)3-1912 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Išvada 2018.10.22    
73 Dėl teisės akto projekto derinimo SD-17-13355 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2018.10.19    
74 Pasiūlymas dėl „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. SPALIO 12 D. NUTARIMO NR. 1178 „DĖL STATINIO (JO PATALPŲ) NAUDOJIMO NE PAGAL PASKIRTĮ ATVEJŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO“ 18-11725 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Išvada 2018.10.16    
75 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 645 „Dėl potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro įsteigimo ir potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų pa ... 18-11876 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.10.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.12 iki 2018.10.26   
76 Lydraštis dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-61 „Dėl liftų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto 18-11622 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.10.09    
77 Įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-61 „Dėl liftų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 18-11622 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2018.10.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.10 iki 2018.10.19   
78 Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-139 „Dėl Prekybos viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo T-186 Švenčionių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.10.31  Teisės aktų registras: 2018-17250-, 2018.
79 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos incidentų tyrimo ir registravimo tvarkos aprašo tvirtinimo A-660(4.1E) Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.09.20 Galioja nuo 2018.09.21  Teisės aktų registras: 2018-14753-, 2018.
80 Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo B-TS-1190 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.31 Galioja nuo 2018.09.07  Teisės aktų registras: 2018-14159-, 2018.
81 Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas 18-8508(4) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Aiškinamasis raštas 2018.08.22    
82 Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo 18-9737 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.20    
83 Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas 18-8508(3) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Aiškinamasis raštas 2018.08.03    
84 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. A1-196 „Dėl Keleivinių lynų kelių saugaus naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo ... 18-9124 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.08.01 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.02 iki 2018.08.20   
85 Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas 18-8508(2) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Aiškinamasis raštas 2018.07.24    
86 DĖL VYRIAUSYBĖS 2001 M. BIRŽELIO 27 D. NUTARIMO NR. 817 „DĖL TEISĖS AKTŲ, BŪTINŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMUI ĮGYVENDINTI, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO (TAP-18-943(2)(18-7163(3) NV-1804   Pažyma 2018.07.10    
87 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKSO VYRIAUSYBĖS 2001 M. BIRŽELIO 29 D. NUTARIMO NR. 817 „DĖL TEISĖS AKTŲ, BŪTINŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMUI ĮGYVENDINTI, PATVIRTINIMO“  ... NV-1800   Išvada 2018.07.10    
88 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pake ... 18-7163(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.07.04 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.19 Reguliuojantis verslo sąlygas  
89 Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas 18-8508 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Aiškinamasis raštas 2018.07.04    
90 Dėl Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 pakeitimo projekto   Lietuvos Respublikos finansų ministerija Lydraštis 2018.06.29    
91 DĖL VYRIAUSYBĖS 2001 M. BIRŽELIO 27 D. NUTARIMO NR. 817 „DĖL TEISĖS AKTŲ, BŪTINŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMUI ĮGYVENDINTI, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO (TAP-18-943)(18-7163(2) NV-1689   Pažyma 2018.06.28    
92 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO  „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKSO VYRIAUSYBĖS 2001 M. BIRŽELIO 29 D. NUTARIMO NR. 817 „DĖL TEISĖS AKTŲ, BŪTINŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMUI ĮGYVENDINTI, PATVIRTINIMO“ ... NV-1677   Išvada 2018.06.27    
93 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO  „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKSO VYRIAUSYBĖS 2001 M. BIRŽELIO 29 D. NUTARIMO NR. 817 „DĖL TEISĖS AKTŲ, BŪTINŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMUI ĮGYVENDINTI, PATVIRTINIMO“ ... NV-1677   Išvada 2018.06.27    
94 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirt ... 18-7163 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.06.25    
95 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 520/ 104/ 360 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Lakiųjų org ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.06.22    
96 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 520/ 104/ 360 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Lakiųjų org ... 18-8079 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.06.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.22   
97 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto derinimo 18-7163 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.06.20    
98 Dėl teisės akto projekto SD-15-8076 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2018.06.20    
99 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pake ... 18-7163(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.06.19 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.07.04 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.19 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.19   
100 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMOPAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO 2R-4128 (3.2.E) Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Išvada 2018.06.15    
101 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ?Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 ?Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo? pake ... SD-17-7844 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2018.06.14    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.