T PAVOJINGI ĮRENGINIAI. 2019.03.17 11-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 pakeitimo įstatymo projektas 18-15188(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.03.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.12 Reguliuojantis verslo sąlygas  
2 Dėl Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 471 straipsniu įstatymo proj ... 18-15190(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.03.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.12   
3 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 471 straipsniu įstatymo projektas 18-15189(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.03.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.12 Reguliuojantis verslo sąlygas  
4 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-2087 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2019.02.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.25 iki 2019.03.06   
5 Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Kalvarijos savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo tvirtinimo T-21 Kalvarijos savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.07.01  Teisės aktų registras: 2019-03469-, 2019.
6 DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO 19-1884 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.18    
7 DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO 19-1879 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.18    
8 Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-1375 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.02.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.08 iki 2019.03.01   
9 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 270 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-1368 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.02.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.08 iki 2019.03.01   
10 IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. I-1324 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 589 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 471 STRAIPSNIU ĮSTATY ... 18-15190 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.01.25    
11 Dėl įstatymų projektų 18-15188 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Išvada 2019.01.16    
12 Dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 471 straipsniu 18-15189 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2019.01.15    
13 Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 pakeitimo įstatymo projektas 18-15188 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2019.01.15    
14 DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ DERINIMO 2-386 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Raštas 2019.01.10    
15 DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ 2R-142 (3.2.E) Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Išvada 2019.01.09    
16 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ... 18-12180(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.09 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.09   
17 Dėl išvadų Įstatymų projektams teikimo 43540 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Išvada 2019.01.08    
18 Dėl teisės akto projekto derinimo SD-17-218 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2019.01.07    
19 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. A1- ... 18-12756(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2019.01.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.03 iki 2019.01.14   
20 DĖL VYRIAUSYBĖS 2002 M. GEGUŽĖS 9 D. NUTARIMO NR. 645 „DĖL POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ VALSTYBĖS REGISTRO ĮSTEIGIMO IR POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ VALSTYBĖS REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (TAP-18-2004(2) (18-11876(3) NV-3571   Pažyma 2018.12.27    
21 Lydraštis dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-61 „Dėl liftų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto 18-11622(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.12.21    
22 Įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-61 „Dėl liftų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 18-11622(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2018.12.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.21 iki 2019.01.14   
23 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtų teisės aktų projektų derinimo SD-17-16657 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2018.12.21    
24 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GEGUŽĖS 9 D. NUTARIMO NR. 645 „DĖL POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ VALSTYBĖS REGISTRO ĮSTEIGIMO IR POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ VALSTYBĖS REGISTRO NUOSTAT ... NV-3523   Išvada 2018.12.20    
25 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ projektų ... 18-15203 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.12.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.18 iki 2018.12.20   
26 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 645 „Dėl potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro įsteigimo ir potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų pa ... 18-11876(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.12.18 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.18   
27 Dėl Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 471 straipsniu įstatymo proj ... 18-15190 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.12.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.18 iki 2019.01.09   
28 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 471 straipsniu įstatymo projektas 18-15189 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2018.12.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.18 iki 2019.01.09   
29 Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 pakeitimo įstatymo projektas 18-15188 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2018.12.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.18 iki 2019.01.09   
30 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir ... NV-3384   Išvada 2018.12.12    
31 Dėl Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo B-ĮV-1459 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.06 Galioja nuo 2018.12.08  Teisės aktų registras: 2018-20094-, 2018.
32 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-54 „Dėl Prekybos viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo T1-189 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-19538-, 2018.
33 DĖL VYRIAUSYBĖS 2002 M. GEGUŽĖS 9 D. NUTARIMO NR. 645 „DĖL POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ VALSTYBĖS REGISTRO ĮSTEIGIMO IR POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ VALSTYBĖS REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (TAP-18-2004) (18-18-11876(2) NV-3187   Pažyma 2018.11.29    
34 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GEGUŽĖS 9 D. NUTARIMO NR. 645 „DĖL POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ VALSTYBĖS REGISTRO ĮSTEIGIMO IR POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ VALSTYBĖS REGISTRO NUOSTAT ... NV-3185   Išvada 2018.11.29    
35 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. SPALIO 12 D. NUTARIMO NR. 1178 „DĖL STATINIO (JO PATALPŲ) NAUDOJIMO NE PAGAL PASKIRTĮ ATVEJŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO 18-11725(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.28 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.11 iki 2018.10.18   
36 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. 1-33 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-324 Marijampolės savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.26 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-19186-, 2018.
37 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. SPALIO 12 D. NUTARIMO NR. 1178 „DĖL STATINIO (JO PATALPŲ) NAUDOJIMO NE PAGAL PASKIRTĮ ATVEJŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO 18-11725(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.26 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.11.28 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.11 iki 2018.10.18   
38 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-54 „Dėl prekybos viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-13658 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.23    
39 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 645 „Dėl potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro įsteigimo ir potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų pa ... 18-11876(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.11.21 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.11.29 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.21   
40 Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-33, pakeitimo 18-13298 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.16    
41 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 645 „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro įsteigimo ir Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro ... 18-11876 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.11.08    
42 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. A1- ... 18-12756 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.11.02 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.02 iki 2018.11.20   
43 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 645 „Dėl potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro įsteigimo ir potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.10.29    
44 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO 2R-5775 (3.33.E) Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Išvada 2018.10.29    
45 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 645 „Dėl potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro įsteigimo ir potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo SD-17-13719 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2018.10.26    
46 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 645 „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro įsteigimo ir Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro  ... NR-814 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.10.24    
47 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GEGUŽĖS 9 D. NUTARIMO NR. 645 „DĖL POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ VALSTYBĖS REGISTRO ĮSTEIGIMO IR POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ VALSTYBĖS REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (5.1-04E)3-1912 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Išvada 2018.10.22    
48 Dėl teisės akto projekto derinimo SD-17-13355 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2018.10.19    
49 Pasiūlymas dėl „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. SPALIO 12 D. NUTARIMO NR. 1178 „DĖL STATINIO (JO PATALPŲ) NAUDOJIMO NE PAGAL PASKIRTĮ ATVEJŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO“ 18-11725 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Išvada 2018.10.16    
50 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 645 „Dėl potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro įsteigimo ir potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų pa ... 18-11876 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.10.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.12 iki 2018.10.26   
51 Lydraštis dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-61 „Dėl liftų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto 18-11622 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.10.09    
52 Įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-61 „Dėl liftų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 18-11622 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2018.10.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.10 iki 2018.10.19   
53 Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-139 „Dėl Prekybos viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo T-186 Švenčionių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.10.31  Teisės aktų registras: 2018-17250-, 2018.
54 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos incidentų tyrimo ir registravimo tvarkos aprašo tvirtinimo A-660(4.1E) Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.09.20 Galioja nuo 2018.09.21  Teisės aktų registras: 2018-14753-, 2018.
55 Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo B-TS-1190 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.31 Galioja nuo 2018.09.07  Teisės aktų registras: 2018-14159-, 2018.
56 Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas 18-8508(4) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Aiškinamasis raštas 2018.08.22    
57 Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo 18-9737 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.20    
58 Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas 18-8508(3) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Aiškinamasis raštas 2018.08.03    
59 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. A1-196 „Dėl Keleivinių lynų kelių saugaus naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo ... 18-9124 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.08.01 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.02 iki 2018.08.20   
60 Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas 18-8508(2) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Aiškinamasis raštas 2018.07.24    
61 DĖL VYRIAUSYBĖS 2001 M. BIRŽELIO 27 D. NUTARIMO NR. 817 „DĖL TEISĖS AKTŲ, BŪTINŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMUI ĮGYVENDINTI, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO (TAP-18-943(2)(18-7163(3) NV-1804   Pažyma 2018.07.10    
62 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKSO VYRIAUSYBĖS 2001 M. BIRŽELIO 29 D. NUTARIMO NR. 817 „DĖL TEISĖS AKTŲ, BŪTINŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMUI ĮGYVENDINTI, PATVIRTINIMO“  ... NV-1800   Išvada 2018.07.10    
63 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pake ... 18-7163(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.07.04 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.19 Reguliuojantis verslo sąlygas  
64 Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas 18-8508 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Aiškinamasis raštas 2018.07.04    
65 Dėl Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 pakeitimo projekto   Lietuvos Respublikos finansų ministerija Lydraštis 2018.06.29    
66 DĖL VYRIAUSYBĖS 2001 M. BIRŽELIO 27 D. NUTARIMO NR. 817 „DĖL TEISĖS AKTŲ, BŪTINŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMUI ĮGYVENDINTI, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO (TAP-18-943)(18-7163(2) NV-1689   Pažyma 2018.06.28    
67 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO  „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKSO VYRIAUSYBĖS 2001 M. BIRŽELIO 29 D. NUTARIMO NR. 817 „DĖL TEISĖS AKTŲ, BŪTINŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMUI ĮGYVENDINTI, PATVIRTINIMO“ ... NV-1677   Išvada 2018.06.27    
68 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO  „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKSO VYRIAUSYBĖS 2001 M. BIRŽELIO 29 D. NUTARIMO NR. 817 „DĖL TEISĖS AKTŲ, BŪTINŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMUI ĮGYVENDINTI, PATVIRTINIMO“ ... NV-1677   Išvada 2018.06.27    
69 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirt ... 18-7163 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.06.25    
70 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 520/ 104/ 360 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Lakiųjų org ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.06.22    
71 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 520/ 104/ 360 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Lakiųjų org ... 18-8079 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.06.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.22   
72 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto derinimo 18-7163 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.06.20    
73 Dėl teisės akto projekto SD-15-8076 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2018.06.20    
74 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pake ... 18-7163(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.06.19 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.07.04 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.19 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.19   
75 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMOPAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO 2R-4128 (3.2.E) Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Išvada 2018.06.15    
76 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ?Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 ?Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo? pake ... SD-17-7844 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2018.06.14    
77 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrengini ... 18-7163 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2018.06.13    
78 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. A1-316 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugo ... 1591278 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.06.12    
79 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. A1-316 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugo ... 18-7343 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.06.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.12 iki 2018.06.21   
80 PAŽYMA DĖL POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. I-1324 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO  TAP-18-609(2) NV-1502   Pažyma 2018.06.11    
81 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. I-1324 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NV-1501   Išvada 2018.06.11    
82 Dėl išvados nutarimo projektui teikimo (19.3-19)3-1119 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2018.06.08    
83 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo projekto lydraštis 1587826 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.06.07    
84 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pake ... 18-7163 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.06.07 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.07 iki 2018.06.14   
85 Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-7143 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įstatymo projektas 2018.06.07 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.07   
86 Dėl Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 18-5414(2) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Nutarimo projektas 2018.06.06 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.06.07 . Išimtys: įstatymo projektas neturi TAIS numerio <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.06   
87 Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-93 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Utenos rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo TS-171 Utenos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.31 Galioja nuo 2018.11.17  Teisės aktų registras: 2018-18548-, 2018.
88 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto (5.1.2-73) SD - 3030 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Išvada 2018.05.28    
89 Dėl Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 pakeitimo projekto   Lietuvos Respublikos finansų ministerija Lydraštis 2018.05.17    
90 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1-128 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projektas 18-6138 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.05.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.18 iki 2018.06.14 Reguliuojantis verslo sąlygas  
91 PAŽYMA DĖL POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. I-1324 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO  (TAP NR. 18-609; TAIS NR. 17-12631(3)) NV-1199 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pažyma 2018.05.10    
92 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. I-1324 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NV-1198 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2018.05.10    
93 Dėl teisės akto projekto derinimo SD-17-6103 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2018.05.08    
94 Dėl Direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. A1-49 pakeitimo A1-568 Palangos miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.05.04 Galioja nuo 2018.05.19  Teisės aktų registras: 2018-08036-, 2018.
95 Dėl Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 18-5414 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Nutarimo projektas 2018.04.27 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.05.23 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.04.27   
96 Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių  priežiūros įstatymo Nr. 46-1116 1 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymas 17-12631(3) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įstatymo projektas 2018.04.27 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.05.23 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.04.27   
97 Dėl Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklių patvirtinimo 18-5342 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.04.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.26 iki 2018.05.11   
98 Dėl Europos parlamento ir tarybos 2016 m. kovo 9 d. reglamento (ES) 2016/ 424 dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama direktyva 2000/ 9/ EB, įgyvendinimo 18-4209 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.04.20    
99 Dėl Europos parlamento ir tarybos 2016 m. kovo 9 d. reglamento (ES) 2016/ 424 dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama direktyva 2000/ 9/ EB, įgyvendinimo 18-4209 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.04.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.09 iki 2018.04.16   
100 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 1386 „Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-4186 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.04.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.09 iki 2018.04.16   
101 Aiškinamasis raštas Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo pakeitimo projekto ir su juo susijusių įstatymų projektų 18-4052 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.04.04    
102 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 1386 „Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 18-2173(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.03.22    
103 Dėl teisės akto pateikimo išvadoms, pastaboms ir pasiūlymams   Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Išvada 2018.03.22    
104 Išvada dėl Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių  priežiūros įstatymo Nr. 46-1116 1 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo 17-12631(2) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.03.20    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.