T SLĖGINIAI INDAI. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokyklos 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo 19-5298 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.06    
2 Dėl 2016 m. gegužės 23 d. Pakruojo rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto (Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos pastato-katilinės) nuomos sutarties Nr. SA-2-16-09 nutraukimo T-37 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.05 Galioja nuo 2019.03.05   
3 Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1-102 „Dėl garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas 19-136 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.01.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.09 iki 2019.01.22   
4 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T1-130 „Dėl Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo T1-246 Pasvalio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.19 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20906-, 2018.
5 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T1-130 „Dėl Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo 18-14349 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.07    
6 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavi ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2018.11.21    
7 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavi ... 18-11167(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.11.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.22 iki 2018.12.05   
8 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavi ... 18-11167 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2018.10.02    
9 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavi ... 18-11167 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.09.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.26 iki 2018.10.10   
10 Dėl katilinės pastato nuomos sutarties pratęsimo T-248 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.