T SLĖGINIAI INDAI. 2019.03.17 11-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl 2016 m. gegužės 23 d. Pakruojo rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto (Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos pastato-katilinės) nuomos sutarties Nr. SA-2-16-09 nutraukimo T-37 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.05 Galioja nuo 2019.03.05   
2 Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1-102 „Dėl garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas 19-136 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.01.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.09 iki 2019.01.22   
3 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T1-130 „Dėl Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo T1-246 Pasvalio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.19 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20906-, 2018.
4 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T1-130 „Dėl Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo 18-14349 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.07    
5 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavi ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2018.11.21    
6 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavi ... 18-11167(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.11.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.22 iki 2018.12.05   
7 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavi ... 18-11167 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2018.10.02    
8 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavi ... 18-11167 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.09.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.26 iki 2018.10.10   
9 Dėl katilinės pastato nuomos sutarties pratęsimo T-248 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30    
10 Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 4-366 "Dėl Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklių patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios" projekto lydraštis 18-6578 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Lydraštis 2018.05.23    
11 Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 4-366 "Dėl Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklių patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios" projektas 18-6578 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.05.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.23 iki 2018.05.25   
12 Dėl Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklių patvirtinimo 18-5342 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.04.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.26 iki 2018.05.11   
13 Dėl Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-87 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.19    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.