T PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMAS. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. GEGUŽĖS 17 D. NUTARIMO NR. 367 „DĖL PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMO AUTOMOBILIŲ IR GELEŽINKELIŲ KELIAIS LIETUVOS RESPUBLIKOJE“ PAKEITIMO“ PROJEKTO NV-806   Išvada 2019.03.20    
2 DĖL VYRIAUSYBĖS 2017 M. GEGUŽĖS 17 D. NUTARIMO NR. 367 „DĖL PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMO AUTOMOBILIŲ IR GELEŽINKELIŲ KELIAIS LIETUVOS RESPUBLIKOKE“ PAKEITIMO (TAP-19-382) (TAIS NR. 19-2755) NV-807   Pažyma 2019.03.20    
3 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. GEGUŽĖS 17 D. NUTARIMO NR. 367 „DĖL PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMO AUTOMOBILIŲ IR GELEŽINKELIŲ KELIAIS LIETUVOS RESPUBLIKOJE“ PAKEITIMO 19-2755 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Nutarimo projektas 2019.03.13 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.13 Reguliuojantis verslo sąlygas  
4 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 17 d. nutarimo Nr. 367 „Dėl pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais Lietuvos Respublikoje“ pakeitimo“ projekto NR-61 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.02.05    
5 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. GEGUŽĖS 17 D. NUTARIMO NR. 367 „DĖL PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMO AUTOMOBILIŲ IR GELEŽINKELIŲ KELIAIS LIETUVOS RESPUBLIKOJE“ PAKEITIMO 19-955 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Nutarimo projektas 2019.01.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.29 iki 2019.02.11   
6 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2013 M. VASARIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 3-124 „DĖL PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMO ORU LIETUVOS RESPUBLIKOJE“ PAKEITIMO 18-12442 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymo projektas 2018.10.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.24 iki 2018.11.12   
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.