T PLASTMASĖS. 2019.03.17 11-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 2018 m. birželio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2018/ 896 kuriuo nustatoma lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių metinio sunaudojimo apskaičiavimo metodika ir iš dalies keičiamas sprendimas 2005/ 270/ EB ir Lietuvos Respublikos aplinkos min ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2018.12.14    
2 Dėl skulptūrinės plastikos ir mažosios architektūros elementų tvarkymo plano Tauragės miesto viešose erdvėse sprendinių patvirtinimo 1-351 Tauragės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.07 Galioja nuo 2018.11.10  Teisės aktų registras: 2018-18146-, 2018.
3 Dėl skulptūrinės plastikos ir mažosios architektūros elementų tvarkymo plano Tauragės miesto viešose erdvėse sprendinių patvirtinimo 18-12683 Tauragės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.31 Projektas priimtas nuo 2018.11.07   
4 DĖL VYRIAUSYBĖS 2012 M. KOVO 14 D.  NUTARIMO NR. 274 „DĖL PROJEKTO „PLASTIKINIŲ MEDŽIAGŲ GAMYBOS CENTRO PLĖTRA“ PRIPAŽINIMO VALSTYBEI SVARBIU EKONOMINIU PROJEKTU“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (TAP-18-1012) (TAIS NR. 18-8325) NV-1770   Pažyma 2018.07.05    
5 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. KOVO 14 D. NUTARIMO NR. 274 „DĖL PROJEKTO „PLASTIKINIŲ MEDŽIAGŲ GAMYBOS CENTRO PLĖTRA“ PRIPAŽINIMO VALSTYBEI SVARBIU EKONOMINIU PROJEKTU“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS PROJEKTO NV-1730   Išvada 2018.07.03    
6 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 274 „Dėl projekto „Plastikinių medžiagų gamybos centro plėtra“ pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ pripažinimo netekusiu galios 18-8325 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.06.28 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.06.28 . Išimtys: Į TAIS neįkelti priedai (institucijų derinimo raštai) paminėti teikime, todėl grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.28   
7 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 274 „Dėl projekto „Plastikinių medžiagų gamybos centro plėtra“ pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ pripažinimo netekusiu galios 2-2632 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Priedas 2018.06.27    
8 Dėl nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 274 „Dėl projekto „Plastikinių medžiagų gamybos centro plėtra“ pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ pripažinimo netekusiu galios“ 3-2632 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Teikimas 2018.06.27    
9 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 274 „Dėl projekto „Plastikinių medžiagų gamybos centro plėtra“ pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ pripažinimo netekusiu galios 18-5576 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Lydraštis 2018.05.03    
10 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 274 „Dėl projekto „Plastikinių medžiagų gamybos centro plėtra“ pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ pripažinimo netekusiu galios 18-5576 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.05.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.03 iki 2018.05.14   
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.