T PLASTMASĖS. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 2018 m. birželio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2018/ 896 kuriuo nustatoma lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių metinio sunaudojimo apskaičiavimo metodika ir iš dalies keičiamas sprendimas 2005/ 270/ EB ir Lietuvos Respublikos aplinkos min ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2018.12.14    
2 Dėl skulptūrinės plastikos ir mažosios architektūros elementų tvarkymo plano Tauragės miesto viešose erdvėse sprendinių patvirtinimo 1-351 Tauragės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.07 Galioja nuo 2018.11.10  Teisės aktų registras: 2018-18146-, 2018.
3 Dėl skulptūrinės plastikos ir mažosios architektūros elementų tvarkymo plano Tauragės miesto viešose erdvėse sprendinių patvirtinimo 18-12683 Tauragės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.31 Projektas priimtas nuo 2018.11.07   
4 DĖL VYRIAUSYBĖS 2012 M. KOVO 14 D.  NUTARIMO NR. 274 „DĖL PROJEKTO „PLASTIKINIŲ MEDŽIAGŲ GAMYBOS CENTRO PLĖTRA“ PRIPAŽINIMO VALSTYBEI SVARBIU EKONOMINIU PROJEKTU“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (TAP-18-1012) (TAIS NR. 18-8325) NV-1770   Pažyma 2018.07.05    
5 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. KOVO 14 D. NUTARIMO NR. 274 „DĖL PROJEKTO „PLASTIKINIŲ MEDŽIAGŲ GAMYBOS CENTRO PLĖTRA“ PRIPAŽINIMO VALSTYBEI SVARBIU EKONOMINIU PROJEKTU“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS PROJEKTO NV-1730   Išvada 2018.07.03    
6 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 274 „Dėl projekto „Plastikinių medžiagų gamybos centro plėtra“ pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ pripažinimo netekusiu galios 18-8325 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.06.28 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.06.28 . Išimtys: Į TAIS neįkelti priedai (institucijų derinimo raštai) paminėti teikime, todėl grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.28   
7 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 274 „Dėl projekto „Plastikinių medžiagų gamybos centro plėtra“ pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ pripažinimo netekusiu galios 2-2632 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Priedas 2018.06.27    
8 Dėl nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 274 „Dėl projekto „Plastikinių medžiagų gamybos centro plėtra“ pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ pripažinimo netekusiu galios“ 3-2632 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Teikimas 2018.06.27    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.