T PRAMONINIŲ AVARIJŲ PREVENCIJA. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. RUGPJŪČIO 17 D. NUTARIMO NR. 966 „DĖL PRAMONINIŲ AVARIJŲ PREVENCIJOS, LIKVIDAVIMO IR TYRIMO NUOSTATŲ IR PAVOJINGŲJŲ MEDŽIAGŲ IR MIŠINIŲ SĄRAŠO, JŲ KVALIFIKACINIŲ KIEKIŲ NUSTATYMO IR CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ BEI MI ... NV-1319   Pažyma 2019.05.14    
2 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mi ... 19-2291(3) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2019.05.08 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.08   
3 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. RUGPJŪČIO 17 D. NUTARIMO NR. 966 „DĖL PRAMONINIŲ AVARIJŲ PREVENCIJOS, LIKVIDAVIMO IR TYRIMO NUOSTATŲ IR PAVOJINGŲJŲ MEDŽIAGŲ IR MIŠINIŲ SĄRAŠO, JŲ KVALIFIKACINIŲ KIEKIŲ NUSTATYMO IR CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ BEI MI ... NV-1058   Pažyma 2019.04.16    
4 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. RUGPJŪČIO 17 D. NUTARIMO NR. 966 „DĖL PRAMONINIŲ AVARIJŲ PREVENCIJOS, LIKVIDAVIMO IR TYRIMO NUOSTATŲ IR PAVOJINGŲJŲ MEDŽIAGŲ IR MIŠINIŲ SĄRAŠO, JŲ KVALIFIKACIN ... NV-1026   Išvada 2019.04.15    
5 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mi ... 19-2291(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2019.04.05 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.05.08 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.05   
6 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mi ... 19-2291 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2019.03.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.05 iki 2019.03.13   
7 DĖL VYRIAUSYBĖS 2003 M. BIRŽELIO 9 D. NUTARIMO NR. 739 „DĖL VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS PRIEŽIŪROS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO, VYRIAUSYBĖS 2004 M. RUGPJŪČIO 17 D. NUTARIMO NR. 966 „DĖL PRAMONINIŲ AVARIJŲ PREVENCIJOS, LIKVIDAVIMO IR TYRIM ... NV-3520   Išvada 2018.12.20    
8 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. BALANDŽIO 17 D. NUTARIMO NR. 354 „DĖL PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS UŽTIKRINIMO STANDARTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (TAP-18-1660(2), TAIS-18-12889(2)), LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BIRŽELIO 9 D. NUTARIMO  ... NV-3486   Pažyma 2018.12.18    
9 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mi ... 18-12888(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.12.17 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.19 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.19 . Išimtys: VRM patikslinimui <a.zdaneviciene@lrv.lt>   
10 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. RUGPJŪČIO 17 D. NUTARIMO NR. 966 „DĖL PRAMONINIŲ AVARIJŲ PREVENCIJOS, LIKVIDAVIMO IR TYRIMO NUOSTATŲ IR PAVOJINGŲJŲ MEDŽIAGŲ IR MIŠINIŲ SĄRAŠO, JŲ KVALIFIKACINIŲ KIEKIŲ NUSTATYMO IR CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ BEI MI ... 18-13230 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Nutarimo projektas 2018.11.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.16   
11 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BALANDŽIO 22 D. NUTARIMO NR. 560 „DĖL GYVENTOJŲ INFORMAVIMO PRAMONINIŲ AVARIJŲ ATVEJAIS TVARKOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ PROJEKTO (TAP-18-1239(2); TAIS NR. 18-9062(3)) NV-2983   Pažyma 2018.11.13    
12 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BALANDŽIO 22 D. NUTARIMO NR. 560 „DĖL GYVENTOJŲ INFORMAVIMO PRAMONINIŲ AVARIJŲ ATVEJAIS TVARKOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS PROJEKTO (TAP-18-1239(2); TAIS NR. 18-9062(3) NV-2982   Išvada 2018.11.13    
13 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 22 d. nutarimo Nr. 560 „Dėl gyventojų informavimo pramoninių avarijų atvejais tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 18-9062(3) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.11.09 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.09   
14 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mi ... 18-12888 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.11.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.09 iki 2018.11.15   
15 Dėl atstovavimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei konvencijos dėl tarpvalstybinio pramoninių avarijų poveikio šalių konferencijos 10-ajame susitikime 18-12294 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Potvarkio projektas 2018.10.22 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.22   
16 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. BALANDŽIO 17 D. NUTARIMO NR. 354 „DĖL PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS UŽTIKRINIMO STANDARTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (TAP-18-1660, TAIS-18-9386(2)), LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BIRŽELIO 9 D. NUTARIMO NR.  ... NV-2793   Pažyma 2018.10.22    
17 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. BALANDŽIO 24 D. NUTARIMO NR. 358 „DĖL MINISTERIJŲ, VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ IR ĮSTAIGŲ PRIE MINISTERIJŲ, KITŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ SĄRAŠO PAGAL GRUPES PATVIRTINIMO“ PAKEITI ... NV-2784   Išvada 2018.10.19    
18 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mi ... 18-9402(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.10.10 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.10   
19 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 22 d. nutarimo Nr. 560 „Dėl Gyventojų informavimo pramoninių avarijų atvejais tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projekto NR-722 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.09.28    
20 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 22 d. nutarimo Nr. 560 „Dėl gyventojų informavimo pramoninių avarijų atvejais tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 18-9062(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.09.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.18 iki 2018.09.27   
21 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mi ... 18-9402 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.08.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.10 iki 2018.08.16   
22 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BALANDŽIO 22 D. NUTARIMO NR. 560 „DĖL GYVENTOJŲ INFORMAVIMO PRAMONINIŲ AVARIJŲ ATVEJAIS TVARKOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ PROJEKTO (TAP-18-1239; TAIS NR. 18-9062) NV-2082   Pažyma 2018.08.07    
23 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BALANDŽIO 22 D. NUTARIMO NR. 560 „DĖL GYVENTOJŲ INFORMAVIMO PRAMONINIŲ AVARIJŲ ATVEJAIS TVARKOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS PROJEKTO (TAP-18-1239; TAIS NR. 18-9062) NV-2078   Išvada 2018.08.07    
24 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. VASARIO 12 D. NUTARIMO NR. 178 „DĖL AREŠTUOTO (PAIMTO), KONFISKUOTO AR KITAIP VALSTYBEI PERDUOTO ETILO ALKOHOLIO IR ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ SUNAIKINIMO TVARKOS APRA ... NV-2022   Pažyma 2018.08.01    
25 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 22 d. nutarimo Nr. 560 „Dėl gyventojų informavimo pramoninių avarijų atvejais tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 18-9062 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.07.30 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.07 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.30   
26 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mi ... 18-6569(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.07.19    
27 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mi ... 18-6569(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.07.19 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.19   
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.