T PRIEŠGAISRINĖ SAUGA IR EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMAS. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 10V-507 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro“ pakeitimo 10V-478 Lazdijų rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.06.10 Galioja nuo 2019.06.12  Teisės aktų registras: 2019-09438-, 2019.
2 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. A1-401 "Dėl Telšių rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos sudėties patvirtinimo" pakeitimo A1-851 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.06.06    
3 Dėl Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo T-99 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30    
4 Dėl Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos savanorių ugniagesių veiklos atlikimo ir savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo DĮV-488 Šilalės rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.05.31  Teisės aktų registras: 2019-08595-, 2019.
5 DĖL PANAUDOS SUTARTIES SUDARYMO SU KALVARIJOS PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO TARNYBA 19-6618 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.28    
6 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARTIES SU KALVARIJOS PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO TARNYBA 19-6610 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.28    
7 Dėl Alytaus rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Priešgaisrinės apsaugos tarnybos  direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 19-6575 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2019.05.27    
8 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos nuostatų patvirtinimo AV-318 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.05.21 Galioja nuo 2019.05.21   
9 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos patvirtinimo AV-315 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.05.21 Galioja nuo 2019.05.21   
10 Dėl Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo 19-5723 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.15 Projektas priimtas nuo 2019.05.30   
11 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BIRŽELIO 9 D. NUTARIMO NR. 739 „DĖL VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS PRIEŽIŪROS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO (TAP-19-676; TAIS NR. 19-5200) NV-1318   Pažyma 2019.05.14    
12 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BIRŽELIO 9 D. NUTARIMO NR. 739 „DĖL VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS PRIEŽIŪROS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO NV-1297   Išvada 2019.05.13    
13 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. A1-401 ,,Dėl Telšių rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-704 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.05.10    
14 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-80 ... (10.1.1.1-421)10-3180 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2019.05.10    
15 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2012 m. rugpjūčio 29 d.įsakymo Nr. DV-573 „Pasvalio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo DV-260 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.05.08 Galioja nuo 2019.05.08   
16 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-80 ... 1D-2414 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Lydraštis 2019.05.07    
17 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-80 ... 19-5399 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymo projektas 2019.05.07 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.08 iki 2019.05.16   
18 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-5200 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2019.05.03 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.03   
19 Dėl biudžetinės įstaigos Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnybos  2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-136 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.30    
20 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie vidaus reikalų ministerijos T1-82 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.29    
21 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininko 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-76 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.29 Galioja nuo 2019.03.29   
22 Išvada dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 3-26 (1.5 E) „Dėl Laivų radijo, navigacinės, priešgaisrinės ir gelbėjimo įrangos patikros periodų sąrašo patvirtinimo“ projekto NR-131 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.02.28    
23 Išvada dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 3-26(1.5 E) „Dėl Laivų radijo, navigacinės, priešgaisrinės ir gelbėjimo įrangos patikros periodų sąrašo patvir ... 19-1996 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.02.28    
24 Dėl Joniškio rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos sudėties patvirtinimo A-156 Joniškio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.02.26    
25 Dėl Skelbimo apie planuojamą asmenų priėmimą į laisvas Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybos darbuotojų pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo T-32 Zarasų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.22 Galioja nuo 2019.03.06  Teisės aktų registras: 2019-03601-, 2019.
26 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. A1-401 ,,Dėl Telšių rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-281 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.02.21    
27 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2015 M. SAUSIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 3-26(1.5 E) „DĖL LAIVŲ RADIJO, NAVIGACINĖS, PRIEŠGAISRINĖS IR GELBĖJIMO ĮRANGOS PATIKROS PERIODŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-1996 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymo projektas 2019.02.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.21 iki 2019.03.01   
28 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 10V-507 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro“ pakeitimo 10V-160 Lazdijų rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.02.19 Galioja nuo 2019.02.20  Teisės aktų registras: 2019-02624-, 2019.
29 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 10V-507 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro“ pakeitimo 10V-151 Lazdijų rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.02.17 Galioja nuo 2019.02.19  Teisės aktų registras: 2019-02515-, 2019.
30 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2012 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. DV-573 „Pasvalio rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo DV-88 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.02.15 Galioja nuo 2019.02.15   
31 Dėl Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybos buveinės pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo TS-29 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.02.19 . Išimtys: Šio sprendimo 4 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 2 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.  Teisės aktų registras: 2019-02541-, 2019.
32 Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. A-471 „Dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo Panevėžio rajono savivaldybės Panevėžio, Krekenavos ir Naujamiesčio seniūnijose“ pakeitimo A-63 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.02.06 Galioja nuo 2019.02.08  Teisės aktų registras: 2019-01915-, 2019.
33 Dėl Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybos buveinės pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo 19-1165 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.04    
34 Teikimas skirti tarnybinę nuobaudą priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriui Kęstučiui Lukošiui 1D-538 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Lydraštis 2019.01.28    
35 Dėl Kauno rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų patvirtinimo ĮS-118 Kauno rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.01.25  Teisės aktų registras: 2019-01080-, 2019.
36 Dėl Jonavos rajono priešgaisrinės tarnybos vadovo 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 19-791 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.24    
37 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. A1-145 ,,Dėl komisijos priešgaisrinei saugos būklei daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose įvertinti sudarymo“ pakeitimo A1-92 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.01.21    
38 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. A1-402 ,,Dėl Telšių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-90 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.01.21    
39 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo AV-875 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.31 Galioja nuo 2018.12.31   
40 DĖL VYRIAUSYBĖS 2003 M. BIRŽELIO 9 D. NUTARIMO NR. 739 „DĖL VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS PRIEŽIŪROS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO, VYRIAUSYBĖS 2004 M. RUGPJŪČIO 17 D. NUTARIMO NR. 966 „DĖL PRAMONINIŲ AVARIJŲ PREVENCIJOS, LIKVIDAVIMO IR TYRIM ... NV-3520   Išvada 2018.12.20    
41 Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2017-03-29 sprendimo Nr. TS V(22)-2773 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktoriaus darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo TS-199 Kazlų Rūdos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.19 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-20908-, 2018.
42 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO ,,DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS ATŠAUKIMO“ PROJEKTO NV-3506   Išvada 2018.12.19    
43 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 354 „Dėl priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto patvirtinimo“ pakeitimo 18-12889(3) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.12.19 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.19   
44 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS ATŠAUKIMO“ PROJEKTO (TAP NR. 18-2278; TAIS NR. 18-14867) NV-3497   Pažyma 2018.12.19    
45 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 354 „Dėl priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto patvirtinimo“ pakeitimo 18-12889(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.12.19 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.19 . Išimtys: VRM patikslinimui <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.19   
46 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. BALANDŽIO 17 D. NUTARIMO NR. 354 „DĖL PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS UŽTIKRINIMO STANDARTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (TAP-18-1660(2), TAIS-18-12889(2)), LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BIRŽELIO 9 D. NUTARIMO  ... NV-3486   Pažyma 2018.12.18    
47 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas 18-13973(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.17    
48 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-13973(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.12.17 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.17   
49 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-12890(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.12.17 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.19 . Išimtys: VRM patikslinimui <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.19   
50 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1028 „Dėl ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-12885(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.12.17 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.19 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.19 . Išimtys: VRM patikslinimui <a.zdaneviciene@lrv.lt>   
51 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos atšaukimo“ projektas 18-14867 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.12.13    
52 Dėl Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos 2019-2022 m. programos patvirtinimo T1-233 Šilalės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19434-, 2018.
53 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-13973 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.29    
54 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-13973 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.29 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.17 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.29   
55 Dėl Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos patvirtinimo 18-13498 Šilalės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.21    
56 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų patvirtinimo 18-12950 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.09    
57 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-12890 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.11.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.09 iki 2018.11.15   
58 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 354 „Dėl priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto patvirtinimo“ pakeitimo 18-12889 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.11.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.09 iki 2018.11.15   
59 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1028 „Dėl ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-12885 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.11.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.09 iki 2018.11.15   
60 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos patvirtinimo AV-743 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.06 Galioja nuo 2018.11.06   
61 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. A1-401 ,,Dėl Telšių rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-1787 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.24    
62 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BIRŽELIO 25 D. NUTARIMO NR. 825 „DĖL PRIEŠGAISRINĖS ĮRANGOS GAMYBOS IR JOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GAL ... NV-2796   Pažyma 2018.10.22    
63 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. BALANDŽIO 17 D. NUTARIMO NR. 354 „DĖL PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS UŽTIKRINIMO STANDARTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (TAP-18-1660, TAIS-18-9386(2)), LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BIRŽELIO 9 D. NUTARIMO NR.  ... NV-2793   Pažyma 2018.10.22    
64 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. BALANDŽIO 24 D. NUTARIMO NR. 358 „DĖL MINISTERIJŲ, VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ IR ĮSTAIGŲ PRIE MINISTERIJŲ, KITŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ SĄRAŠO PAGAL GRUPES PATVIRTINIMO“ PAKEITI ... NV-2784   Išvada 2018.10.19    
65 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. A1-145 ,,Dėl komisijos priešgaisrinei saugos būklei daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose įvertinti sudarymo“ pakeitimo A1-1747 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.18    
66 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BIRŽELIO 25 D. NUTARIMO NR. 825 „DĖL PRIEŠGAISRINĖS ĮRANGOS GAMYBOS IR JOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GAL ... NV-2774   Išvada 2018.10.18    
67 Išvada dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymo projekto 18-11527 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Išvada 2018.10.16    
68 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 825 „Dėl priešgaisrinės įrangos gamybos ir jos techninės priežiūros licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 18-10802(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.10.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.15   
69 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-9403(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.10.10 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.10   
70 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1028 „Dėl ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-9398(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.10.10 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.10   
71 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 354 „Dėl priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto patvirtinimo“ pakeitimo 18-9386(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.10.10 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.10   
72 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 825 „Dėl Priešgaisrinės įrangos gamybos ir jos techninės priežiūros licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo neteku ... 18-10802 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.09.26    
73 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 825 „Dėl priešgaisrinės įrangos gamybos ir jos techninės priežiūros licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 18-10802 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.09.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.19 iki 2018.09.27   
74 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Atlygio už pažymų, liudijančių su valstybės lygio ekstremaliąja situacija susijusias nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, išdavimą kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ projektas 18-10483 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.09.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.11 iki 2018.09.18   
75 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS ĮSTATYMO NR. IX-1225 7 IR 16 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖS SAUGOS ĮSTATYMO NR. VIII-971 12 IR 14 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽEN ... NV-2310   Pažyma 2018.08.31    
76 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS ĮSTATYMO NR. IX-1225 7 IR 16 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖS SAUGOS ĮSTATYMO NR. VIII-971 12 IR 14 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽEN ... NV-2307   Išvada 2018.08.31    
77 Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo Nr. IX-1225 7 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas 18-9162(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įstatymo projektas 2018.08.28 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.08.28   
78 Dėl Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo Nr. IX-1225 7 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 12 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo , Lietuvos Respublikos administracinių nusiže ... 18-9158(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.08.28 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.08.28   
79 Dėl Telšių rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos nuostatų patvirtinimo A1-1364 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.08.27    
80 Išvada "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 354 Dėl priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto patvirtinimo" pakeitimo" 18-9386 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Išvada 2018.08.16    
81 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL ATLYGIO UŽ PAŽYMŲ, LIUDIJANČIŲ SU VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIĄJA SITUACIJA SUSIJUSIAS NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES, IŠDAVIMĄ KOMPENSAVIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO“ PROJEKTO (TAP NR. 18-1021( ... NV-2119   Pažyma 2018.08.10    
82 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL ATLYGIO UŽ PAŽYMŲ, LIUDIJANČIŲ SU VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIĄJA SITUACIJA SUSIJUSIAS NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES, IŠDAVIMĄ KOMPENSAVIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO“ PROJEKTO   (TAP-18-1021(2) ... NV-2115   Išvada 2018.08.10    
83 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS ĮSTATYMO NR. IX-1225 7 IR 16 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖS SAUGOS ĮSTATYMO NR. VIII-971 12 IR 14 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽEN ... NV-2111   Pažyma 2018.08.09    
84 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 18-9403 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.08.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.10 iki 2018.08.16   
85 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1028 „Dėl ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-9398 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.08.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.10 iki 2018.08.16   
86 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS ĮSTATYMO NR. IX-1225 7 IR 16 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖS SAUGOS ĮSTATYMO NR. VIII-971 12 IR 14 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽEN ... NV-2107   Išvada 2018.08.09    
87 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 354 „Dėl priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto patvirtinimo“ pakeitimo 18-9386 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.08.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.10 iki 2018.08.16   
88 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Atlygio už pažymų, liudijančių su valstybės lygio ekstremaliąja situacija susijusias nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, išdavimą kompensavimo sąlygų patvirtinimo“ projekto (18-4893(3)) 18-4893(3) Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.08.07    
89 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Atlygio už pažymų, liudijančių su valstybės lygio ekstremaliąja situacija susijusias nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, išdavimą kompensavimo sąlygų patvirtinimo“ projektas 18-4893(4) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.08.07 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.28 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.08.07 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.27 iki 2018.08.03   
90 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. A1-401 ,,Dėl Telšių rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-1264 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.08.06    
91 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 10V-507 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro“ pakeitimo 10V-671 Lazdijų rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.08.03 Galioja nuo 2018.08.04  Teisės aktų registras: 2018-12819-, 2018.
92 Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo Nr. IX-1225 7 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas 18-9162 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įstatymo projektas 2018.08.03 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.28 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.08.03   
93 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Atlygio už pažymų, liudijančių su valstybės lygio ekstremaliąja situacija susijusias nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, išdavimą kompensavimo sąlygų patvirtinimo“ projekto 18-4893(3) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lydraštis 2018.07.27    
94 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Atlygio už pažymų, liudijančių su valstybės lygio ekstremaliąja situacija susijusias nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, išdavimą kompensavimo sąlygų patvirtinimo“ projektas 18-4893(3) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.07.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.27 iki 2018.08.03   
95 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.07.23    
96 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 18-8936 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.07.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.24 iki 2018.07.31   
97 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. A1-401 ,,dėl Telšių rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo A1-1165 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.07.18    
98 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL ATLYGIO UŽ PAŽYMŲ, LIUDIJANČIŲ SU VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIĄJA SITUACIJA SUSIJUSIAS NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES, IŠDAVIMĄ KOMPENSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO (TAP NR. 1 ... NV-1823   Pažyma 2018.07.11    
99 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 „Dėl gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo 18-7761 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.07.10    
100 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL ATLYGIO UŽ PAŽYMŲ, LIUDIJANČIŲ SU VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIĄJA SITUACIJA SUSIJUSIAS NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES, IŠDAVIMĄ KOMPENSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO  (TAP-18-1 ... NV-1787   Išvada 2018.07.05    
101 Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo Nr. IX-1225 7 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas 18-8464 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įstatymo projektas 2018.07.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.04 iki 2018.07.12   
102 Dėl Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo Nr. IX-1225 7 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 12 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių nusižen ... 18-8460 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.07.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.04 iki 2018.07.12   
103 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl atlygio už pažymų, liudijančių su valstybės lygio ekstremaliąja situacija susijusias nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, išdavimą kompensavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ projekto 18-4893(2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Teikimas 2018.06.29    
104 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Atlygio už pažymų, liudijančių su valstybės lygio ekstremaliąja situacija susijusias nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, išdavimą kompensavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ projektas 18-4893(2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.06.29 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.07.11 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.19 iki 2018.05.04   
105 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 „Dėl gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo 9.4-1481 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Lydraštis 2018.06.19    
106 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 „Dėl gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo 18-7761 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymo projektas 2018.06.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.19 iki 2018.07.04   
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.