T SUTARTINIAI SANTYKIAI. 2019.01.06 1-a   savaitė Lietuvos chemijos srities teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   ?   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 3D-509 „Dėl perkančiųjų organizacijų, įgyvendinančių informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo vidaus rinkoje ir trečiosiose valstybėse paprastąsias pr ... 19-62 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymo projektas 2019.01.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.04 iki 2019.01.11   
2 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO IR KAI KURIŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS T1-208 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.28 Galioja nuo 2019.01.01   
3 Dėl Elektrėnų savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Elektrėnų savivaldybės taryba (išskyrus bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklų vadovus), vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo V.TS-247 Elektrėnų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.27 Galioja nuo 2019.01.04  Teisės aktų registras: 2019-00051-, 2019.
4 Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. K-50 „Dėl 2018 m. melioracijos darbų, finansuojamų valstybės lėšomis, sąrašo“ pakeitimo K-237 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.27 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22100-, 2018.
5 Dėl mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo 18-11900(2) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.12.27 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.27   
6 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. 1-296 „Dėl Fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų savivaldybės bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių, gatvių, autom ... 1-344 Marijampolės savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.21 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22077-, 2018.
7 Dėl Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo V35-1158 Druskininkų savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.21 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22124-, 2018.
8 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ projekto teikimo (22.3-63)-3-5256 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Teikimas 2018.12.21    
9 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 metų I pusmečio  darbo plano patvirtinimo T-410 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20    
10 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-241 Visagino savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.29  Teisės aktų registras: 2018-21717-, 2018.
11 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės žemės darbų vykdymo, gatvių dangų apsaugos, eismo nutraukimo arba apribojimo taisyklių ir vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį, ... 1-391 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-20991-, 2018.
12 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 metų I pusmečio darbo plano patvirtinimo T-171 Pagėgių savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.20   
13 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 metų I pusmečio darbo plano patvirtinimo 18-15364 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.20 Projektas priimtas nuo 2018.12.20   
14 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR.496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS  DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO   (TAP-18-2189(2), TAIS NR. 18-13053(3)) NV-3536   Išvada 2018.12.20    
15 DĖL VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO  (TAP-18-2189(2) (18-13053(3) NV-3534   Pažyma 2018.12.20    
16 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T1-27 „Pasvalio rajono 2018 metų valstybės lėšomis finansuojamų  melioracijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo T1-260 Pasvalio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.19 Galioja nuo 2018.12.29  Teisės aktų registras: 2018-21748-, 2018.
17 Dėl Druskininkų savivaldybės kontrolieriaus darbo užmokesčio nustatymo ir kai kurių Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios 18-15277 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.19    
18 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  NUTARIMAS "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO" 18-13053(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.12.19    
19 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  NUTARIMAS "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO" 18-13053(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.19    
20 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  NUTARIMAS "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO" 18-13053(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.12.19 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.19   
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-103 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2018 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo“ pake ... 18-15238 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.19    
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 metų pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo 18-15231 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.19    
23 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės žemės darbų vykdymo, gatvių dangų apsaugos, eismo nutraukimo arba apribojimo taisyklių ir vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo ...   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.12.18    
24 Dėl nekilnojamojo turto  panaudos sutarties su Darbo partija pratęsimo 18-15157 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.18    
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-238 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus  Jurbarko vaikų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ ir Jurbarko r. Jurbarkų darže ... 18-15147 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.18    
26 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018-12-27 posėdžio Nr. 17 darbotvarkės patvirtinimo M1-145 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2018.12.17    
27 Dėl Elektrėnų savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Elektrėnų savivaldybės taryba (išskyrus bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklų vadovus), vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo 18-15089 Elektrėnų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.17 Projektas priimtas nuo 2018.12.27   
28 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-15081 Visagino savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.17    
29 Dėl neringos savivaldybės tarybos posėdžio Nr. 11 sušaukimo ir posėdžio darbotvarkės V10-151 Neringos savivaldybė Potvarkis 2018.12.14    
30 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. 5TS-883 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės būtinojo hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo gydytojų specialistų komisijos sudarymo, jos nuostatų, darbo reglamento ir iškvietimo nedar ... 5TS-1500 Lazdijų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.14 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-20894-, 2018.
31 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. SAUSIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A1-4 „DĖL SAVIVALDYBIŲ JAUNIMO REIKALŲ TARYBŲ TIPINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-14957 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.12.14    
32 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. SAUSIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A1-4 „DĖL SAVIVALDYBIŲ JAUNIMO REIKALŲ TARYBŲ TIPINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-14957 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.12.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.14 iki 2018.12.28   
33 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-132 „Dėl viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės darbo užmokesčio normatyvo 2018 metams nustatymo“ pakeitimo T1-349 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.13    
34 Dėl Utenos rajono savivaldybės mero 2018 m. spalio 15 d. potvarkio Nr. MP-69 „Dėl sprendimų dėl leidimo Utenos rajono savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų vadovams dirbti kitą darbą ir už šį darbą gauti atlyginimą priėmimo tvarkos patvirtinimo“ ... MP-79 Utenos rajono savivaldybė Potvarkis 2018.12.13 Galioja nuo 2018.12.15  Teisės aktų registras: 2018-20533-, 2018.
35 Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2019 metų pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo T1-212 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.13 Galioja nuo 2018.12.13   
36 Dėl rietavo savivaldybės administracijos didžiausio leistino tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus patvirtinimo T1-207 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.13 Galioja nuo 2018.12.13   
37 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. SAUSIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A1-4 „DĖL SAVIVALDYBIŲ JAUNIMO REIKALŲ TARYBŲ TIPINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.12.13    
38 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. SAUSIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A1-4 „DĖL SAVIVALDYBIŲ JAUNIMO REIKALŲ TARYBŲ TIPINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydimieji dokumentai 2018.12.13    
39 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. SAUSIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A1-4 „DĖL SAVIVALDYBIŲ JAUNIMO REIKALŲ TARYBŲ TIPINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-14910 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.12.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.14 iki 2018.12.27   
40 Dėl darbo sutarties nutraukimo su Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos direktoriumi Mindaugu Labanausku 18-14847 Prienų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.13    
41 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės žemės darbų vykdymo, gatvių dangų apsaugos, eismo nutraukimo arba apribojimo taisyklių ir vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį, ... 18-14800 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.13    
42 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-566 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektus pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje ... 18-14748 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.12    
43 Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir pasirašyti Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinę sutartį suteikimo 18-13162(3) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.12.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.12 iki 2018.12.18   
44 Teisės akto projekto Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. 1-296 „Dėl fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų savivaldybės bendrojo naudojimo įvažiavimo ... AL-10653 Marijampolės savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.12.11    
45 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. 1-296 „Dėl Fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų savivaldybės bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių, gatvių, autom ... 18-14684 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.11    
46 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdžio preliminarios darbotvarkės sudarymo MV-58 Pakruojo rajono savivaldybė Potvarkis 2018.12.10 Galioja nuo 2018.12.10   
47 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR.496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS  DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO   (TAP-18-2189, TAIS NR. 18-13053(2)) NV-3338   Išvada 2018.12.10    
48 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018-12-13 posėdžio Nr. 16 darbotvarkės patvirtinimo M1-141 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2018.12.07    
49 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 metų darbo plano patvirtinimo 18-14455 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.07    
50 Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2019 metų pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo 18-14379 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.07 Projektas priimtas nuo 2018.12.13   
51 Dėl Rietavo savivaldybės administracijos didžiausio leistino tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus patvirtinimo 18-14373 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.07 Projektas priimtas nuo 2018.12.13   
52 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T1-27 „Pasvalio rajono 2018 metų valstybės lėšomis finansuojamų  melioracijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo 18-14357 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.07    
53 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. I pusmečio darbo plano patvirtinimo 18-14237 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.05    
54 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T-422 „Dėl Savivaldybės atstovo skyrimo, Kauno miesto muziejaus tarybos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ ir 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-451 „Dėl Savivaldybės a ... 18-14229 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.05    
55 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 61 straipsnio pakeitimo įstatymas 18-10409(3) Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.12.05 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.05   
56 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL ĮGALIOJIMŲ DERĖTIS SU JUNGTINE PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ATSTOVYBE DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PARENGIMO IR JĄ PASIRAŠYTI“ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL ... NV-3269   Pažyma 2018.12.05    
57 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  NUTARIMAS "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO" 18-13053(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.12.05 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.19 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.05   
58 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL ĮGALIOJIMŲ DERĖTIS SU JUNGTINE PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ATSTOVYBE DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PARENGIMO IR JĄ PASIRAŠYTI“ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL ... NV-3267   Išvada 2018.12.05    
59 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo“ projekto 18-13053 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.12.04    
60 DĖL DARBO KODEKSO NR. IX-926 162 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIP-4833 (TAP-18-2031)(18-13150(2) NV-3225   Pažyma 2018.12.03    
61 "Dėl pavyzdinės darbo sutarties formos patvirtinimo" pakeitimo 18-14065 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.12.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.03 iki 2018.12.12   
62 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO 3-4874 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.12.03    
63 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO NR. IX-926 162 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIP-4833“ PROJEKTO NV-3223   Išvada 2018.12.03    
64 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Zarasų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštelėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą ... T-209 Zarasų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.30 Galioja nuo 2018.12.12  Teisės aktų registras: 2018-20263-, 2018.
65 Dėl Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Rokiškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo TS-268 Rokiškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.30 Galioja nuo 2018.12.06  Teisės aktų registras: 2018-19809-, 2018.
66 DĖL LEIDIMŲ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE, ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-268 Rokiškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.30    
67 DĖL LEIDIMŲ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE, ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-268 Rokiškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.30    
68 Dėl kolektyvinės sutarties ((2.34E-02)-5K-1821375)-6K-1806417 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Išvada 2018.11.30    
69 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų kabineto Susitarimo dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje projekto NR-932 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.11.30    
70 Radviliškio rajono savivaldybės taryba biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komiteto 2018-12-05 preliminari darbotvarkė Nr. 36 36 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2018.11.30    
71 Radviliškio rajono savivaldybės taryba investicijų ir kaimo plėtros komiteto 2018-12-05 preliminari darbotvarkė Nr. 35 35 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2018.11.30    
72 Radviliškio rajono savivaldybės taryba socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komiteto 2018-12-04 preliminari darbotvarkė Nr. 34 34 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2018.11.30    
73 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS RASEINIŲ R. VIDUKLĖS SIMONO STANEVIČIAUS GIMNAZIJOJE PATVIRTINIMO 18-13991 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.30    
74 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 19 D. SPENDIMO NR. T1-217 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMĄ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOT ... T1-199 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.11.30   
75 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Nemakščių darželyje patvirtinimo TS-378 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.04  Teisės aktų registras: 2018-19633-, 2018.
76 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Viduklės darželyje patvirtinimo TS-379 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.04  Teisės aktų registras: 2018-19632-, 2018.
77 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių lopšelyje-darželyje "Saulutė" TS-380 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.04  Teisės aktų registras: 2018-19631-, 2018.
78 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Ariogalos lopšelyje-darželyje patvirtinimo TS-381 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.04  Teisės aktų registras: 2018-19630-, 2018.
79 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių lopšelyje-darželyje "Liepaitė" patvirtinimo TS-382 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.04  Teisės aktų registras: 2018-19629-, 2018.
80 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-334 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbuotojų pavyzdinių darbo užmokesčio pastoviosios algos dalies koeficientų s ... T2-285 Jurbarko rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-19553-, 2018.
81 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-282 „Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos atstovo delegavimo į Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę“ pakeitimo T1-314 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29    
82 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. TS-6 „DĖL 2018 METAIS VALSTYBĖS LĖŠOMIS, SKIRTOMIS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETUI, FINANSUOJAMŲ MELIORACIJOS DARBŲ PRELIMINARINIO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-256 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2018.11.29    
83 Dėl įgaliojimų derėtis su jungtine profesinių sąjungų atstovybe dėl Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir ją pasirašyti ((12.21)-5K-1816584)-6K-1806366 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Lydraštis 2018.11.29    
84 Dėl įgaliojimų derėtis su jungtine profesinių sąjungų atstovybe dėl Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir ją pasirašyti 18-13162(2) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.11.29 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.05 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.29   
85 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų kabineto susitarimo dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje projektas 18-13858 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Susitarimo projektas 2018.11.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.27 iki 2018.11.30   
86 DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 38-OJO POSĖDŽIO PRELIMINARIOS DARBOTVARKĖS SUDARYMO M-78-(2.5) Radviliškio rajono savivaldybė Potvarkis 2018.11.27 Galioja nuo 2018.11.27   
87 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Viduklės darželyje patvirtinimo 18-13767 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.27    
88 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių lopšelyje-darželyje "Saulutė" 18-13766 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.27    
89 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Ariogalos lopšelyje-darželyje patvirtinimo 18-13765 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.27    
90 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių lopšelyje-darželyje "Liepaitė" patvirtinimo 18-13758 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.27    
91 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Nemakščių darželyje patvirtinimo 18-13757 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.27    
92 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27d. sprendimo Nr. T2-241 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės pagrindinėse mokyklose ir mokykloje-daugiafunkcia ... 18-13716 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.26    
93 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-334 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbuotojų pavyzdinių darbo užmokesčio pastoviosios algos dalies koeficientų s ... 18-13703 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.26    
94 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO NR. IX-926 162 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIP-4833 18-13150(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.11.23 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.23   
95 Dėl sprendimų dėl leidimo Pasvalio rajono savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų vadovams dirbti kitą darbą ir už šį darbą gauti atlyginimą priėmimo tvarkos patvirtinimo MV-86 Pasvalio rajono savivaldybė Įsakymas 2018.11.23    
96 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-217 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimą atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plo ... 18-13668 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.23    
97 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-132 „Dėl viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės darbo užmokesčio normatyvo 2018 metams nustatymo“ pakeitimo 18-13651 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.23 Projektas priimtas nuo 2018.12.13   
98 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018-11-29 posėdžio Nr. 15 darbotvarkės patvirtinimo M1-135 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2018.11.22    
99 Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo T-202 Švenčionių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.22 Galioja nuo 2018.11.29  Teisės aktų registras: 2018-19212-, 2018.
100 Dėl Neringos savivaldybės tarybos posėdžio Nr. 10 sušaukimo ir posėdžio darbotvarkės V10-138 Neringos savivaldybė Potvarkis 2018.11.22    
101 Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-170 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios T1-179 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.22 Galioja nuo 2018.11.27  Teisės aktų registras: 2018-19058-, 2018.
102 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo projekto 12-01-1698 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Išvada 2018.11.22    
103 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso Nr. IX-926 162 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIP-4833“ projekto 18-13150 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.11.21    
104 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl įgaliojimų derėtis su jungtine profesinių sąjungų atstovybe dėl Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir ją pasirašyti“ projekto 18-13162 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.11.21    
105 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo“ projekto (TAIS Nr. 18-13053) (22.29)3-5098 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Išvada 2018.11.21    
106 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR.496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS  DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO  (TAP-18-1477(3); TAIS NR. 18-4213(4)) NV-3077   Išvada 2018.11.21    
107 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso Nr. IX-926 162 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIP-4833“ projekto NR-906 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.11.21    
108 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T1-227 Pasvalio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.21 Galioja nuo 2018.11.22  Teisės aktų registras: 2018-18757-, 2018.
109 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo“ projekto (4.14-18) 3-2054 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Išvada 2018.11.20    
110 DĖL VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO (TAP-18-1477(3)(18-4213(4) NV-3048   Pažyma 2018.11.20    
111 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 61 straipsnio pakeitimo įstatymas 18-10409(2) Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.20 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.05 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.20   
112 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo“ 18-13053 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Išvada 2018.11.20    
113 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 18-4213(4) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.11.19    
114 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 18-4213(4) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.11.19 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.19   
115 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo ((1.15 E-0202)-5K-1820785)-6K-1806095 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Išvada 2018.11.19    
116 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdžio preliminarios darbotvarkės sudarymo MV-54 Pakruojo rajono savivaldybė Potvarkis 2018.11.16 Galioja nuo 2018.11.16   
117 Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-170 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios 18-13310 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.16 Projektas priimtas nuo 2018.11.22   
118 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO 2015 M. SAUSIO 13 D. POTVARKIO NR. 5 „DĖL VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, KITŲ INSTITUCIJŲ, KURIŲ ATSTOVAI PRISTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS POZICIJĄ EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS, EUROPOS KOMISIJOS, STOJIMO Į EUR ... 18-13251 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Potvarkio projektas 2018.11.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.16   
119 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo“ projekto NR-887 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.11.15    
120 DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 17 D.  SPRENDIMO NR. T-213 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO IŠDAVIMĄ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-13173 Švenčionių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.15    
121 Dėl įgaliojimų derėtis su jungtine profesinių sąjungų atstovybe dėl Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir ją pasirašyti 18-13162 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.11.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.15 iki 2018.11.29   
122 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO NR. IX-926 162 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIP-4833 18-13150 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.11.15    
123 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO NR. IX-926 162 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIP-4833 18-13150 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.11.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.15 iki 2018.11.22   
124 Dėl įgaliojimų derėtis su jungtine profesinių sąjungų atstovybe dėl Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir ją pasirašyti (12.21E)-6K-1806019 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Lydraštis 2018.11.14    
125 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMO „DĖL VALSTYBĖS JONIZUOJANČIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIŲ IR DARBUOTOJŲ APŠVITOS REGISTRO IR RADIACINĖS SAUGOS INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PROJEKTO DERINIMO 18-12415 Nacionalinis kibernetinio saugumo centras Išvada 2018.11.14    
126 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. TS-6 „DĖL 2018 METAIS VALSTYBĖS LĖŠOMIS, SKIRTOMIS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETUI, FINANSUOJAMŲ  MELIORACIJOS DARBŲ PRELIMINARINIO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-13071 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.14    
127 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  NUTARIMO "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO" PROJEKTO 18-13053 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.11.13    
128 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  NUTARIMAS "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO" 18-13053 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.13    
129 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  NUTARIMAS "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO" 18-13053 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.11.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.13 iki 2018.11.20   
130 Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Zarasų rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo I(6.6 E)-542 Zarasų rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.12 Galioja nuo 2018.11.13  Teisės aktų registras: 2018-18230-, 2018.
131 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018-11-16 posėdžio Nr. 14 darbotvarkės patvirtinimo M1-126 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2018.11.09    
132 Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. 1-254 „Dėl Socialinio darbo su socialinės rizikos ir stebimomis šeimomis Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 1-380 Tauragės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.07 Galioja nuo 2018.11.10  Teisės aktų registras: 2018-18137-, 2018.
133 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-282 „Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos atstovo delegavimo į Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę“ pakeitimo 18-12855 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.07 Projektas priimtas nuo 2018.11.29   
134 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-12847 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.07    
135 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. A1-253 „DĖL LEIDIMŲ DIRBTI SEZONINĮ DARBĄ UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO IR SEZONINIŲ DARBŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-12421 Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Išvada 2018.11.06    
136 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2013 M. KOVO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-133 „DĖL LEIDIMO DIRBTI UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-12420 Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Išvada 2018.11.06    
137 Dėl Vyriausybės nutarimo projekto „Dėl mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ projekto (54-1)-D8(E)-5208 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.11.06    
138 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR.496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS  DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO   (TAP-18-1477(2), TAIS NR. 18-4213(3)) NV-2911   Išvada 2018.11.06    
139 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2013 M. KOVO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-133 „DĖL LEIDIMO DIRBTI UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-12420 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2018.11.02    
140 Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. 1-254 „Dėl socialinio darbo su socialinės rizikos ir stebimomis šeimomis Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 18-12686 Tauragės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.31 Projektas priimtas nuo 2018.11.07   
141 DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL MOKSLO, TECHNOLOGIJŲ IR INOVACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI SR-4625 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Išvada 2018.10.31    
142 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 18-4213(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nuomonė 2018.10.30    
143 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 18-4213(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.10.30    
144 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 18-4213(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.30    
145 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 18-4213(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.10.30 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.11.19 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.30   
146 Dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kasmetinio veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo A1-1809 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.29    
147 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. T-702 „Dėl Savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 18-12605 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.29    
148 Išvada dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ... NR-833 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.10.29    
149 Dėl Lietuvos Vyriausybės nutarimo „Dėl mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ projekto derinimo S2-3058 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Išvada 2018.10.29    
150 ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2012 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. A1-587 „DĖL SPRENDIMO DĖL UŽSIENIEČIO AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS REIKALAUJANČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIK ... 18-12069 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2018.10.29    
151 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS DARBO REGLAMENTO PAKEITIMO PROJEKTO 3-4415 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.10.29    
152 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-58 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-188 Kėdainių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.26 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-17543-, 2018.
153 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų ir Vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kelmės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje išdavimo tvarkos ... T-311 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.11.27  Teisės aktų registras: 2018-18988-, 2018.
154 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos atstovo delegavimo į Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę T1-282 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25    
155 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-224 „DĖL KUPIŠKIO MOKYKLOS „VARPELIS“ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-243 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2018.10.25    
156 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-207 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO ŠV. KAZIMIERO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-242 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2018.10.25    
157 „Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. A1-496 „Dėl asmens informavimo apie jo įtraukimą į pensijų kaupimą ir draudėjų informavimo apie asmenis, tapusius pensijų fondo dalyviais, tvarkos aprašo pat ... 18-12519 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.10.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.25 iki 2018.11.02   
158 ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2012 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. A1-587 „DĖL SPRENDIMO DĖL UŽSIENIEČIO AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS REIKALAUJANČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIK ... 18-12069 Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Išvada 2018.10.25    
159 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO  2015 M. KOVO 19 D. ĮSAKYMO NR. A1-139 „DĖL SPRENDIMO DĖL UŽSIENIEČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIAMS PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-12068 Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Išvada 2018.10.25    
160 Išvada dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos da ... NR-822 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.10.25    
161 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. A1-253 „DĖL LEIDIMŲ DIRBTI SEZONINĮ DARBĄ UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO IR SEZONINIŲ DARBŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-12421 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.10.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.24 iki 2018.11.05   
162 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2013 M. KOVO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-133 „DĖL LEIDIMO DIRBTI UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-12420 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.10.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.24 iki 2018.11.05   
163 Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro ir Radiacinės saugos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai 18-12415 Radiacinės saugos centras Tvarka 2018.10.24    
164 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro ir Radiacinės saugos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ projekto aiškinamasis raštas 18-12415 Radiacinės saugos centras Aiškinamasis raštas 2018.10.24    
165 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro ir Radiacinės saugos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ projekto derinimo (1.1.4)10-7300 Radiacinės saugos centras Lydraštis 2018.10.24    
166 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro ir Radiacinės saugos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ projektas 18-12415 Radiacinės saugos centras Įsakymo projektas 2018.10.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.24 iki 2018.11.08   
167 DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU DANUTE KURAUSKIENE 18-12407 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.24    
168 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-100 „DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA KALVARIJOS SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-12400 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.24    
169 Dėl Vyriausybės nutarimo „Dėl Mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ projekto teikimo išvadoms gauti 18-11900 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Išvada 2018.10.23    
170 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-58 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-12212 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.19    
171 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018-10-25 posėdžio Nr. 13 darbotvarkės patvirtinimo M1-110 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2018.10.18    
172 Dėl Neringos savivaldybės tarybos posėdžio Nr.9 sušaukimo ir posėdžio darbotvarkės V10-127 Neringos savivaldybė Potvarkis 2018.10.18    
173 Dėl Sprendimų dėl leidimo Visagino savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų vadovams dirbti kitą darbą ir už šį darbą gauti atlyginimą priėmimo tvarkos patvirtinimo PV-E-60 Visagino savivaldybės taryba Potvarkis 2018.10.18 Galioja nuo 2018.10.20  Teisės aktų registras: 2018-16388-, 2018.
174 Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2018 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 1s-10 (2018) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 18-12178 Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Nutarimo projektas 2018.10.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.18 iki 2018.10.26   
175 ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2012 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. A1-587 „DĖL SPRENDIMO DĖL UŽSIENIEČIO AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS REIKALAUJANČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIK ... 18-12069 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.10.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.17 iki 2018.10.24   
176 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO  2015 M. KOVO 19 D. ĮSAKYMO NR. A1-139 „DĖL SPRENDIMO DĖL UŽSIENIEČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIAMS PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-12068 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.10.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.18 iki 2018.10.24   
177 Dėl Sprendimų dėl leidimo Utenos rajono savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų vadovams dirbti kitą darbą ir už šį darbą gauti atlyginimą priėmimo tvarkos patvirtinimo MP-69 Utenos rajono savivaldybės taryba Potvarkis 2018.10.15 Galioja nuo 2018.10.16  Teisės aktų registras: 2018-16215-, 2018.
178 DĖL ĮGALIOJIMŲ PASIRAŠYTI NACIONALINĘ KOLEKTYVINĘ SUTARTĮ DĖL PAREIGINĖS ALGOS BAZINIO DYDŽIO SUTEIKIMO (TAP-18-1687) (18-11894) NV-2736   Pažyma 2018.10.15    
179 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO  „DĖL ĮGALIOJIMŲ PASIRAŠYTI NACIONALINĘ KOLEKTYVINĘ SUTARTĮ DĖL PAREIGINĖS ALGOS BAZINIO DYDŽIO SUTEIKIMO“ PROJEKTO NV-2729   Išvada 2018.10.15    
180 Dėl mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo 18-11900 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Lydraštis 2018.10.15    
181 Dėl mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo 18-11900 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.10.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.15 iki 2018.10.24   
182 Dėl mokyklų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Zarasų rajono savivaldybės taryba, pedagoginių darbuotojų pareigybių normatyvų T-190 Zarasų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.12 Galioja nuo 2018.10.20  Teisės aktų registras: 2018-16410-, 2018.
183 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdžio preliminarios darbotvarkės sudarymo MV-50   Potvarkis 2018.10.12 Galioja nuo 2018.10.12   
184 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 62, 63, 149 ir 200 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-2395(4) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.10.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.12   
185 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.70, 2.106, 6.410, 6.572 ir 6.765 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kod ... 18-2389(4) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.10.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.12   
186 DĖL ĮGALIOJIMŲ PASIRAŠYTI NACIONALINĘ KOLEKTYVINĘ SUTARTĮ DĖL PAREIGINĖS ALGOS BAZINIO DYDŽIO SUTEIKIMO 18-11894 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.10.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.12   
187 Radviliškio rajono savivaldybės taryba socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komiteto 2018-10-23 preliminari darbotvarkė Nr. 31 31 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2018.10.12    
188 Radviliškio rajono savivaldybės taryba biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komiteto 2018-10-22 preliminari darbotvarkė Nr. 29 29 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2018.10.12    
189 Radviliškio rajono savivaldybės taryba investicijų ir kaimo plėtros komiteto 2018-10-22 preliminari darbotvarkė Nr. 28 28 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2018.10.12    
190 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos atstovo delegavimo į Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę 18-11792 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.12 Projektas priimtas nuo 2018.10.25   
191 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018-10-19 neeilinio posėdžio Nr. 12 darbotvarkės patvirtinimo M1-108 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2018.10.11    
192 DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 37-OJO POSĖDŽIO PRELIMINARIOS DARBOTVARKĖS SUDARYMO M-65-(2.5) Radviliškio rajono savivaldybė Potvarkis 2018.10.11 Galioja nuo 2018.10.12   
193 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-224 „DĖL KUPIŠKIO MOKYKLOS „VARPELIS“ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-11746 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.11    
194 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-207 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO ŠV. KAZIMIERO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-11743 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.11    
195 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 7-64 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018 metų melioracijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo 18-11697 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.10    
196 Dėl teisės aktų, reglamentuojančių informacijos apie biudžetinių įstaigų darbuotojus skelbimą 1D-4989 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2018.10.09    
197 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. T-424 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuo ... T-347 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.04 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-15957-, 2018.
198 DĖL ATSTOVŲ Į VILNIAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO DARBO GRUPĘ DELEGAVIMO 18-11478 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.03    
199 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2018 m. melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, programos patvirtinimo“ pakeitimo T-209 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.01 Galioja nuo 2018.10.01   
200 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 62, 63, 149 ir 200 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-2395(3) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.10.01 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.12 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.01   
201 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.70, 2.106, 6.410, 6.572 ir 6.765 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kod ... 18-2389(3) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.10.01 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.12 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.01   
202 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T11-242 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo" pakeitimo T11-413 Klaipėdos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.28 Negalioja nuo 2019.01.01 Galioja nuo 2018.10.04 iki 2018.12.31  Teisės aktų registras: 2018-15613-, 2018.
203 Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-115 „Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą,  ... TS-143 Birštono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.28 Galioja nuo 2018.10.03  Teisės aktų registras: 2018-15585-, 2018.
204 Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-181 "Dėl Bendro darbo su šeimomis Švenčionių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios T-176 Švenčionių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.10.04  Teisės aktų registras: 2018-15625-, 2018.
205 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos  2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-253 „Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-263 Kauno rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.10.02  Teisės aktų registras: 2018-15481-, 2018.
206 Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-260 „Dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-31 pripažinimo netekusiu galios“ 2 p ... 1-286 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.10.02  Teisės aktų registras: 2018-15440-, 2018.
207 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimo Nr. T-63 „Dėl Lėšų pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumams išlyginti švietimo įstaigose, šių įstaigų paslaugų prieinamumui užtikrinti, ikimokyklinio ir priešmokyklini ... T-292 Alytaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.10.03  Teisės aktų registras: 2018-15582-, 2018.
208 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. Nr. sprendimo T1-167 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ pakeitimo T1-266 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27    
209 Dėl savivaldybės tarybos 2018-08-30 sprendimo Nr. T1-1104 „Dėl klasių ir mokinių skaičiaus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų skaičiaus vidurkio grupėse ir darbo laiko švietimo įstaigose 2018-2019 m. m. nustatymo“ pakeitimo T1-1119 Šilutės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15321-, 2018.
210 Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-90 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo TS-226 Kupiškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15313-, 2018.
211 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-228 „Dėl Socialinio darbo su socialinės rizikos ir stebimomis šeimomis ir vaikais Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios T-185 Panevėžio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15269-, 2018.
212 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-103 „Dėl Druskininkų savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo T1-165 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.10.02  Teisės aktų registras: 2018-15386-, 2018.
213 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-44 „Dėl Švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų tarifikacijos sąrašų rengimo, tvirtinimo ir kontrolės tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios T-295 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27    
214 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-103 „Dėl Druskininkų savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo T1-165 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27    
215 Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T1-178 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T1-159 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių ... T1-188 Plungės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15335-, 2018.
216 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasimo darbus Plungės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo T1-187 Plungės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15337-, 2018.
217 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-90 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO AMOKĖJIMO SISTEMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-226 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2018.09.27    
218 Dėl Leidimų atlikti kasimo darbus Plungės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo T1-186 Plungės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15338-, 2018.
219 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. T-131 „Dėl Joniškio rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir iš šios programos finansuojamų darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo T-206 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.27   
220 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T11-242 "Dėl švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo" pakeitimo 18-11271 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.27    
221 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018-09-27 posėdžio Nr. 11 darbotvarkės patvirtinimo M1-96 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2018.09.26    
222 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimo Nr. T-63 „Dėl Lėšų pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumams išlyginti švietimo įstaigose, šių įstaigų paslaugų prieinamumui užtikrinti, ikimokyklinio ir priešmokyklini ... 18-11260 Alytaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.26 Projektas priimtas nuo 2018.09.27   
223 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės gimnazijose patvirtinimo 18-11241 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.26    
224 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės pagrindinėse mokyklose ir mokykloje-daugiafunkciame centre patvirtinimo 18-11237 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.26    
225 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-268 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio“ pakeitimo T1-195 Pasvalio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.26    
226 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko vaikų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ ir Jurbarko r. Jurbarkų darželyje-mokykloje patvirtinimo 18-11233 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.26    
227 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės progimnazijose patvirtinimo 18-11232 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.26    
228 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje patvirtinimo 18-11217 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.26    
229 DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 13 D. SPRENDIMO NR. S1E-168 „DĖL TRAKŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ, PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ ETATŲ SKAIČIAUS IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO PA 18-11187 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.25    
230 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-126 „DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į MARIJAMPOLĖS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO DARBO GRUPʓ PAKEITIMO 18-11153 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.25    
231 Dėl Druskininkų savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų V35-883 Druskininkų savivaldybės administracija Įsakymas 2018.09.24 Galioja nuo 2018.09.27 . Išimtys: Įsakymo 1 punkto 1.2 papunktis įsigalioja 2018-10-08. Įsakymo 2 punkto 2.1 papunktis įsigalioja 2018-10-04. Įsakymo 2 punkto 2.2 papunktis įsigalioja 2018-09-27.  Teisės aktų registras: 2018-15042-, 2018.
232 Dėl Druskininkų savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų V35-883 Druskininkų savivaldybės administracija Įsakymas 2018.09.24    
233 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-242 „Dėl Lukšių Vinco Grybo gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės darbo laiko pakeitimo“ pakeitimo T-317 Šakių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.21 Galioja nuo 2018.09.28  Teisės aktų registras: 2018-15178-, 2018.
234 Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-115 „Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą,  ... 18-11098 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.21    
235 DĖL VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO (TAP-18-1477)(18-4213(2) NV-2491   Pažyma 2018.09.21    
236 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-103 „Dėl Druskininkų savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo 18-11085 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.21    
237 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. Nr. sprendimo T1-167 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ pakeitimo 18-11078 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.21 Projektas priimtas nuo 2018.09.27   
238 Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T1-178 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T1-159 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių ... 18-11048 Plungės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.21    
239 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasimo darbus Plungės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo 18-11047 Plungės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.21    
240 Dėl Leidimų atlikti kasimo darbus Plungės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-11044 Plungės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.21    
241 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-228 „Dėl Socialinio darbo su socialinės rizikos ir stebimomis šeimomis ir vaikais Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 18-11024 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.21    
242 Dėl Neringos savivaldybės tarybos posėdžio Nr.8 sušaukimo ir posėdžio darbotvarkės. V10-106 Neringos savivaldybė Potvarkis 2018.09.20    
243 Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. 1-93 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo 1-198 Širvintų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.20 Galioja nuo 2018.09.22  Teisės aktų registras: 2018-14862-, 2018.
244 Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T1-122 „Dėl Rietavo savivaldybės administracijos didžiausio leistino tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus patvirtinimo“ 1.3. ir 1.4. papunk ... T1-144 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.20 Galioja nuo 2018.09.20   
245 Tarybos sprendimo "DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. T-181 ,,DĖL BENDRO DARBO SU ŠEIMOMIS ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“  PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS" projektas 18-11003 Švenčionių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.20    
246 DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAREIGAS LAIKINAI EINANČIO MERO PAVADUOTOJO, SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO 18-10990 Švenčionių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.20    
247 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR.496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS  DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO  (TAP-18-1477) (TAIS NR. 18-4213(2)) NV-2473   Išvada 2018.09.20    
248 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-90 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO AMOKĖJIMO SISTEMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-10853 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.19    
249 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdžio preliminarios darbotvarkės sudarymo MV-45   Potvarkis 2018.09.18 Galioja nuo 2018.09.18   
250 DĖL ATSTOVŲ Į BENDRADARBIAVIMO FUTBOLO SPORTO ŠAKOS SRITYJE DARBO GRUPĘ   Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Teikimas 2018.09.18    
251 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 27 d. sprendimo Nr.TS-253 "Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 18-10805 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.18    
252 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. 3D-585 ,,Dėl Informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimų skatinimo vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse programų administravimo taisyklių ir darbo grupės sudėties pat ... 18-10727 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.09.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.14 iki 2018.09.21   
253 DĖL KUPIŠKIO MOKYKLOS „VARPELIS“ DIREKTORĖS IRENOS SKUPIENĖS DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO 18-10686 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.14    
254 Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T1-122 „Dėl Rietavo savivaldybės administracijos didžiausio leistino tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus patvirtinimo“ 1.3. ir 1.4. papunk ... 18-10682 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.14 Projektas priimtas nuo 2018.09.20   
255 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 18-4213(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.09.13 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.21 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.13   
256 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-260 „Dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sp ...   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.09.13    
257 Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-260 „Dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-31 pripažinimo netekusiu galios“ 2 p ... 18-10593 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.13    
258 Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. 1-208 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausiai leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo 18-10587 Širvintų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.13 iki 2018.09.20   
259 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. T-131 „Dėl Joniškio rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir iš šios programos finansuojamų darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-10487 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.11 Projektas priimtas nuo 2018.09.27   
260 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS RASEINIŲ MENO MOKYKLOJE PATVIRTINIMO 18-10481 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.11    
261 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS RASEINIŲ R. BETYGALOS MAIRONIO GIMNAZIJOJE PATVIRTINIMO 18-10480 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.11    
262 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS RASEINIŲ SPECIALIOJOJE MOKYKLOJE PATVIRTINIMO 18-10478 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.11    
263 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS RASEINIŲ R. ŠILUVOS GIMNAZIJOJE PATVIRTINIMO 18-10477 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.11    
264 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS RASEINIŲ R. ŽAIGINIO PRANCIŠKAUS ŠIVICKIO MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE PATVIRTINIMO 18-10471 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.11    
265 Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. 1-93 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo 18-10455 Širvintų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.11 iki 2018.09.20   
266 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-268 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio“ pakeitimo 18-10438 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.10    
267 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 61 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-10409 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.07 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.07 iki 2018.09.20   
268 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-329 "Dėl Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo sutarties vykdymo priežiūros komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo T-304 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.06 Galioja nuo 2018.09.08  Teisės aktų registras: 2018-14207-, 2018.
269 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-61 „Dėl Biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo T-240 Šiaulių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.04 Galioja nuo 2018.09.06  Teisės aktų registras: 2018-14010-, 2018.
270 DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO  22 D. SPRENDIMO NR. S1E-34 „DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO“ NAUJOS REDAKCIJOS 18-10295 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.04    
271 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 18-8766(3) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.09.04 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.04   
272 Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-88 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T-156 Zarasų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.31 Galioja nuo 2018.09.12  Teisės aktų registras: 2018-14329-, 2018.
273 Dėl susitarimo dėl darbo sutarties su Algirdu Samulioniu nutraukimo T-276 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.31    
274 DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL ĮGALIOJIMŲ DERĖTIS SU PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ORGANIZACIJOMIS DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PARENGIMO IR PASIRAŠYTI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ŠAKOS KOLEKTYVINĘ SUTARTĮ SUTEIKIMO“ PROJEKTO  (TAP NR. 18-1379) (T ... NV-2303   Pažyma 2018.08.31    
275 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. B1-36 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo B1-194 Molėtų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.11  Teisės aktų registras: 2018-14241-, 2018.
276 Dėl pritarimo pasirašyti viešojo pirkimo rangos darbų sutartį „Kelmės r. Užvenčio m. Kražių gatvės pėsčiųjų takų rekonstravimas ir statyba (I etapas)“ T-243 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30    
277 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų etatų ir mokytojų, koncertmeisterių, klasių auklėtojų (klasių kuratorių) pareigybių skaičiaus bei darbo krūvio normatyvų pat ... T2-197 Jurbarko rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Negalioja nuo 2018.10.02 Galioja nuo 2018.09.05 iki 2018.10.01  Teisės aktų registras: 2018-13937-, 2018.
278 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-52 „Dėl biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Joniškio rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo T-184 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.05  Teisės aktų registras: 2018-13888-, 2018.
279 Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-28 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T-161 Švenčionių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.04  Teisės aktų registras: 2018-13826-, 2018.
280 Dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-31 pripažinimo netekusiu galios 1-260 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.04  Teisės aktų registras: 2018-13815-, 2018.
281 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO  „DĖL ĮGALIOJIMŲ DERĖTIS SU PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ORGANIZACIJOMIS DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PARENGIMO IR PASIRAŠYTI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ŠAKOS KOLEKTYVINĘ SUTARTĮ SUTEIKIMO“ PROJEKTO NV-2295   Išvada 2018.08.30    
282 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-155 Visagino savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.29 Galioja nuo 2018.09.04  Teisės aktų registras: 2018-13857-, 2018.
283 Dėl teisės akto projekto Nr. 18-9723 "Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl asmenų informavimo apie įtraukimą į pensijų kaupimą ir draudėjų informavimo apie asmens dalyvavimą kaupime tvarkos aprašo patvirtinimo"suderinimo S 2018/ (21.11.E-2101)-12-4387 Lietuvos bankas Išvada 2018.08.29    
284 DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO 18-10140 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.29    
285 Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos direktorei Evelinai Norkienei dirbti papildomą darbą T-125 Pagėgių savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28 Galioja nuo 2018.08.28   
286 Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos direktorei Rimai Auštrienei dirbti papildomą darbą T-124 Pagėgių savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28 Galioja nuo 2018.08.28   
287 Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės  mokyklos direktorei Genovaitei Švalkūnienei dirbti papildomą darbą T-123 Pagėgių savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28 Galioja nuo 2018.08.28   
288 Dėl leidimo Pagėgių pradinės  mokyklos direktorei Loretai Chasijevai dirbti papildomą darbą T-122 Pagėgių savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28 Galioja nuo 2018.08.28   
289 Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės  mokyklos direktorei Loretai Zinovjevienei dirbti papildomą darbą T-121 Pagėgių savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28 Galioja nuo 2018.08.28   
290 Dėl leidimo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriui Vaclovui Navickui dirbti papildomą darbą T-120 Pagėgių savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28 Galioja nuo 2018.08.28   
291 Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-258 Marijampolės savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.27 Galioja nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-13714-, 2018.
292 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-10048 Visagino savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.27 Projektas priimtas nuo 2018.08.29   
293 Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos direktorei Evelinai Norkienei dirbti papildomą darbą 18-9982 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.27 Projektas priimtas nuo 2018.08.28   
294 Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos direktorei Rimai Auštrienei dirbti papildomą darbą 18-9981 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.27 Projektas priimtas nuo 2018.08.28   
295 Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės  mokyklos direktorei Genovaitei Švalkūnienei dirbti papildomą darbą 18-9980 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.27 Projektas priimtas nuo 2018.08.28   
296 Dėl leidimo Pagėgių pradinės  mokyklos direktorei Loretai Chasijevai dirbti papildomą darbą 18-9979 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.27 Projektas priimtas nuo 2018.08.28   
297 Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės  mokyklos direktorei Loretai Zinovjevienei dirbti papildomą darbą 18-9978 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.27 Projektas priimtas nuo 2018.08.28   
298 Dėl leidimo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriui Vaclovui Navickui dirbti papildomą darbą 18-9977 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.27 Projektas priimtas nuo 2018.08.28   
299 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-124 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo 18-9961 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.27    
300 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų etatų ir mokytojų, koncertmeisterių, klasių auklėtojų (klasių kuratorių) pareigybių skaičiaus bei darbo krūvio normatyvų pat ... 18-9931 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.27    
301 Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. TS-183 „Dėl socialinio darbo su socialinės rizikos ir stebimomis šeimomis Birštono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios TS-127 Birštono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.24 Galioja nuo 2018.08.29  Teisės aktų registras: 2018-13448-, 2018.
302 DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO NR. 7 SUŠAUKIMO IR POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS V10-92 Neringos savivaldybė Potvarkis 2018.08.24 Galioja nuo 2018.08.25   
303 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. 7-7 „Dėl švietimo įstaigų vadovų darbo sutarčių pakeitimo“ pakeitimo 18-9910 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.24    
304 Tarybos sprendimo "DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-28 „DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO" projektas 18-9886 Švenčionių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.23    
305 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir pasirašyti socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį suteikimo" projekto lydr ... 18-9828 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.08.22    
306 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir pasirašyti socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį suteikimo" projektas 18-9828 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.08.22 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.31 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.08.22   
307 Dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-31 pripažinimo netekusiu galios 18-9827 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.22    
308 Pasiūlymas dėl „Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimo dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje projektas“ 18-9281 VšĮ "Lietuvos laisvosios rinkos institutas" Pozicija 2018.08.21    
309 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. BALANDŽIO 16 D. NUTARIMO NR. 442 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO IR AKCIZŲ LENGVATŲ TAIKYMO PREKĖMS IR PASLAUGOMS, SKIRTOMS DIPLOMATINĖMS ATSTOVYBĖMS, KONSULINĖ ... NV-2183   Pažyma 2018.08.21    
310 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. BALANDŽIO 16 D. NUTARIMO NR. 442 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO IR AKCIZŲ LENGVATŲ TAIKYMO PREKĖMS IR PASLAUGOMS, SKIRTOMS DIPLOMATINĖMS ATSTOVYBĖMS, KONSULIN ... NV-2182   Išvada 2018.08.20    
311 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO  „DĖL ĮGALIOJIMŲ DERĖTIS SU PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ORGANIZACIJOMIS DĖL VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PARENGIMO IR PASIRAŠYTI VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ŠAKOS KOLEKTYVINĘ SUTARTĮ SUTEIKI ... NV-2177   Išvada 2018.08.20    
312 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl asmenų informavimo apie įtraukimą į pensijų kaupimą ir draudėjų informavimo apie asmens dalyvavimą kaupime tvarkos aprašo patvirtinimo 18-9723 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.08.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.20 iki 2018.08.29   
313 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018-08-23 posėdžio Nr. 9 darbotvarkės patvirtinimo M1-79 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2018.08.17    
314 Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. TS-183 „Dėl socialinio darbo su socialinės rizikos ir stebimomis šeimomis Birštono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 18-9658 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.17    
315 Dėl tipinės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir pensijų kaupimo bendrovių duomenų teikimo ir pensijų įmokų pervedimo sutarties formos patvirtinimo 18-9649 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymo projektas 2018.08.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.18 iki 2018.08.31   
316 Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-9647 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.17    
317 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-52 „Dėl biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Joniškio rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo 18-9527 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.14 Projektas priimtas nuo 2018.08.30   
318 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 18-8766(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.08.14 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.04 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.08.14   
319 Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl valstybės sienos apsaugos šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir pasirašyti valstybės sienos apsaugos šakos kolektyvinę sutartį suteikimo 18-9118(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.08.14 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.08.14   
320 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-31 pripažinimo netekusiu galios“   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.08.13    
321 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdžio preliminarios darbotvarkės sudarymo MV-39   Potvarkis 2018.08.10 Galioja nuo 2018.08.10   
322 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ V35-746 Druskininkų savivaldybės administracija Įsakymas 2018.08.10 Galioja nuo 2018.08.10   
323 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ V35-746 Druskininkų savivaldybės administracija Įsakymas 2018.08.10 Galioja nuo 2018.08.10   
324 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 222, 237 ir 240 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-9358 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2018.08.09 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.08.09   
325 Dėl Turizmo tarybos sudarymo ir jos darbo reglamento tvirtinimo 30-2682/ 18(2.1.1E-TD2) Vilniaus miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.08.08 Galioja nuo 2018.08.09  Teisės aktų registras: 2018-12944-, 2018.
326 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO  „DĖL ĮGALIOJIMŲ DERĖTIS SU PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ORGANIZACIJOMIS DĖL VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PARENGIMO IR PASIRAŠYTI VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ŠAKOS KOLEKTYVINĘ SUTARTĮ SUTEIKI ... NV-2100   Pažyma 2018.08.08    
327 Dėl darbo sutarties nutraukimo su Šunskų pagrindinės mokyklos direktoriumi Zeniumi Sadausku 18-9306 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.08    
328 Radviliškio rajono savivaldybės taryba biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komiteto 2018-08-16 preliminari darbotvarkė Nr. 26 26 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2018.08.08    
329 Radviliškio rajono savivaldybės taryba investicijų ir kaimo plėtros komiteto 2018-08-16 preliminari darbotvarkė Nr. 25 25 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2018.08.08    
330 Radviliškio rajono savivaldybės taryba socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komiteto 2018-08-14 preliminari darbotvarkė Nr. 23 23 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2018.08.08    
331 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO  „DĖL ĮGALIOJIMŲ DERĖTIS SU PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ORGANIZACIJOMIS DĖL VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PARENGIMO IR PASIRAŠYTI VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ŠAKOS KOLEKTYVINĘ SUTARTĮ SUTEIKI ... NV-2090   Išvada 2018.08.08    
332 DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 36-OJO POSĖDŽIO PRELIMINARIOS DARBOTVARKĖS SUDARYMO M-55-(2.5) Radviliškio rajono savivaldybė Potvarkis 2018.08.08 Galioja nuo 2018.08.08   
333 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimo dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje projektas 18-9281 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Susitarimo projektas 2018.08.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.08   
334 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių lopšelyje-darželyje "Saulutė" patvirtinimo 18-9220 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.07    
335 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Šiluvos gimnazijoje patvirtinimo 18-9219 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.07    
336 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Girkalnio pagrindinėje mokykloje patvirtinimo 18-9218 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.07    
337 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2015 M. BALANDŽIO 27 D. NUTARIMO NR. 478 „DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS 2014 - 2020 METŲ PROGRAMOS „LIETUVOS RESPUBLIKOS SKAITMENINĖ DARBOTVARKĖ“ ĮGYVENDINIMO TA ... NV-2076   Pažyma 2018.08.07    
338 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms,  ... 18-9214 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.08.07 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.21 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.08.07   
339 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2015 M. BALANDŽIO 27 D. NUTARIMO NR. 478 „DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS 2014 - 2020 METŲ PROGRAMOS „LIETUVOS RESPUBLIKOS SKAITMENINĖ DARBOTVARKĖ“ ĮGYVENDINIMO TA ... NV-2062   Išvada 2018.08.03    
340 Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl valstybės sienos apsaugos šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir pasirašyti valstybės sienos apsaugos šakos kolektyvinę sutartį suteikimo 18-9118 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.08.01 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.14 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.08.01   
341 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018-08-02 posėdžio Nr. 8 darbotvarkės patvirtinimo M1-70 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2018.07.30    
342 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. A1-229/ 1V-289/ V-491 „Dėl Lietuvos Respublikoje nustatytų ... 18-8815 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2018.07.30    
343 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.70, 2.106, 6.410, 6.572 ir 6.765 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kod ... 18-2389(2) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.07.30 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.20 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.30   
344 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 62, 63, 149 ir 200 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-2395(2) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.07.30 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.20 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.30   
345 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 "Dėl įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo" pakeitimo 18-9026 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lyginamasis variantas 2018.07.27    
346 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 "Dėl įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo" pakeitimo 18-9026 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymo projektas 2018.07.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.28 iki 2018.08.01   
347 DĖL DARBO KODEKSO 118 STRAIPSNIO 4 DALIES PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-1995  (TAP-18-1201)(18-8600(2)) NV-1982   Pažyma 2018.07.27    
348 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 118 STRAIPSNIO 4 DALIES PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO  NR. XIIIP-1995 (TAP-18-1201; TAIS NR. 18-8600(2)) NV-1981   Išvada 2018.07.27    
349 Antikorupcinio vertinimo išvada dėl teisės aktų, reglamentuojančių informacijos apie biudžetinių įstaigų darbuotojus skelbimą 4-01-5912 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Antikorupcinio vertinimo išvada 2018.07.27    
350 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-40 „Dėl Šilalės rajono  savivaldybės 2018 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo T1-189 Šilalės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.07.26 Galioja nuo 2018.07.28  Teisės aktų registras: 2018-12522-, 2018.
351 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  2015 M. BALANDŽIO 27 D. NUTARIMO NR. 478 „DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS „LIETUVOS RESPUBLIKOS SKAITMENINĖ DARBOTVARKĖ“ ĮGYVENDINIMO TARPINS ... 18-6585(2) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Nutarimo projektas 2018.07.25 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.25   
352 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 118 straipsnio 4 dalies pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1995 18-8600(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.07.24 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.24   
353 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-246 „Dėl Šiaulių miesto gatvių su žvyro danga dangos viršutinio sluoksnio pagerinimo, kai dalis darbų vertės finansuojama paramos teikėjo lėšomis, tvarkos aprašo patvirtin ... T-277 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.07.19 Galioja nuo 2018.07.21  Teisės aktų registras: 2018-12210-, 2018.
354 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. A1-229/ 1V-289/ V-491 „Dėl Lietuvos Respublikoje nustatytų ... 18-8815 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.07.18    
355 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. A1-229/ 1V-289/ V-491 „Dėl Lietuvos Respublikoje nustatytų ... 18-8815 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.07.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.18 iki 2018.07.25   
356 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-40 „Dėl Šilalės rajono  savivaldybės 2018 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-8808 Šilalės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.07.18    
357 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 118 straipsnio 4 dalies pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1995“ projekto 18-8600 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.07.18    
358 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO (TAP-18-945(2); TAIS NR. 18-3215(4)) NV-1878   Išvada 2018.07.18    
359 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 118 straipsnio 4 dalies pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1995“ projekto NR-581 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.07.17    
360 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 18-8766 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.07.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.18 iki 2018.07.26   
361 DĖL VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO (TAP-18-945(2)(18-3215(4) NV-1853   Pažyma 2018.07.16    
362 DĖL ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS IR ASMENS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS SKYRIAUS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO V35-666 Druskininkų savivaldybės administracija Įsakymas 2018.07.13 Galioja nuo 2018.07.13   
363 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 18-3215(4) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.07.13    
364 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 18-3215(4) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.07.13    
365 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 18-3215(4) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.07.13 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.13   
366 LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS  ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO  2016 M. SAUSIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-49 „DĖL PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014-2020 METŲ NACIONALINĖ ... 18-8675 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.07.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.13 iki 2018.07.24   
367 LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS  ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO  2016 M. RUGPJŪČIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A1-413 „DĖL PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014-2020 METŲ NACIONAL ... 18-8674 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.07.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.13 iki 2018.07.24   
368 Dėl Akmenės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,darbo apmokėjimo aprašo patvirtinimo A-331 Akmenės rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.07.12 Galioja nuo 2018.07.17  Teisės aktų registras: 2018-11984-, 2018.
369 Dėl leidimo organizuoti darbo partijos sąskrydį išdavimo A1-1133 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.07.12    
370 Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2018 metų antrojo pusmečio darbo plano patvirtinimo T1-142 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.07.12 Galioja nuo 2018.07.12   
371 Dėl turto perdavimo Valstybinei vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal panaudos sutartį T1-140 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.07.12 Galioja nuo 2018.07.12   
372 Dėl Socialinės paramos skyriaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų patvirtinimo ir kai kurių Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios V35-655 Druskininkų savivaldybės administracija Įsakymas 2018.07.10 Galioja nuo 2018.07.18  Teisės aktų registras: 2018-12109-, 2018.
373 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 118 straipsnio 4 dalies pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1995 18-8600 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.07.10 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.10 iki 2018.07.17   
374 DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO 18-8509 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.07.04    
375 Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2018 metų antrojo pusmečio darbo plano patvirtinimo 18-8506 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.07.04 Projektas priimtas nuo 2018.07.12   
376 Dėl turto perdavimo Valstybinei vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal panaudos sutartį 18-8504 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.07.04 Projektas priimtas nuo 2018.07.12   
377 Dėl darbo sutarties nutraukimo su Naujosios Akmenės "Saulėtekio " pagrindinės mokyklos direktoriumi Kęstučiu Kurpiumi T-162 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.07.02    
378 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO NR. XII-2603 1 STRAIPSNIU PATVIRTINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 210 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEK ... NV-1705   Išvada 2018.07.02    
379 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. B-TS-27 „Dėl Darbo su rizikos šeimomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios B-TS-1156 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.29 Galioja nuo 2018.07.06  Teisės aktų registras: 2018-11378-, 2018.
380 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį valstybės Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos T1-201 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.29    
381 Dėl Mažeikių rajono savivaldybės melioracijos darbų 2018 metų programos, patvirtintos Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T1-4, pakeitimo T1-172 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.29    
382 DĖL VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO (TAP-18-945)(18-3215(3) NV-1701   Pažyma 2018.06.29    
383 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO  „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO NV-1697   Išvada 2018.06.29    
384 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-34 (E) „Dėl Socialinio darbo su socialinės rizikos ir stebimomis šeimomis Kelmės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios T-221 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.11  Teisės aktų registras: 2018-11679-, 2018.
385 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo T-220 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.28    
386 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-117 „Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrin ... T2-192 Jurbarko rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.04  Teisės aktų registras: 2018-11152-, 2018.
387 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimo Nr. T-311 „Dėl Bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbų, kuriuos iš d ... T-193 Alytaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.10  Teisės aktų registras: 2018-11513-, 2018.
388 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo T-105 Pagėgių savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.06.28   
389 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 210 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1774, Lietuvos Respublikos valstyb ... 18-6656(3) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.06.28 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.28 Reguliuojantis verslo sąlygas  
390 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-1045 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ panaikinimo T-1122 Šalčininkų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.27 Galioja nuo 2018.07.03  Teisės aktų registras: 2018-11024-, 2018.
391 LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 222, 237 IR 240 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO  ĮSTATYMAS 18-7220(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2018.06.27 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.09 . Išimtys: įkeltos senos įstatymų projektų versijos <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.28   
392 Dėl darbo sutarties nutraukimo su Naujosios Akmenės "Saulėtekio " pagrindinės mokyklos direktoriumi Kęstučiu Kurpiumi 18-8292 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.27    
393 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo 18-8285 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.27 Projektas priimtas nuo 2018.06.28   
394 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 metų antrojo pusmečio darbo plano patvirtinimo 18-8261 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.27    
395 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-117 „Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrin ... 18-8260 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.27    
396 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-312 „Dėl Jurbarko švietimo centro didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo 18-8257 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.27    
397 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARTIES SU MARIJAMPOLĖS TERITORINE DARBO BIRŽA 18-8219 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.27    
398 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T1-143 „Dėl Apmokėjimo už brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T1-135 Pasvalio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.26 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10610-, 2018.
399 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. antrojo pusmečio darbo plano patvirtinimo T1-146 Pasvalio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.26    
400 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimo Nr. T-311 „Dėl Bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbų, kuriuos iš d ... 18-8182 Alytaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.26 Projektas priimtas nuo 2018.06.28   
401 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimo dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje projekto NR-540 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.06.25    
402 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-1045 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ panaikinimo 18-8153 Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.25    
403 DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO NR. 6 SUŠAUKIMO IR POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS V10-72 Neringos savivaldybė Potvarkis 2018.06.22 Galioja nuo 2018.06.23   
404 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018-06-28 posėdžio Nr. 7 darbotvarkės patvirtinimo M1-62 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2018.06.21    
405 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. T-168 „Dėl Socialinio darbo su socialinės rizikos ir stebimomis šeimomis ir vaikais Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios T-153 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10370-, 2018.
406 Dėl viešosios įstaigos Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų ir darbų įkainių patvirtinimo T-143 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10366-, 2018.
407 Dėl darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės su Radviliškio jaunimo mokyklos l.e. pareigas direktore Erika Spietiniene T-927 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.06.22   
408 Dėl Rietavo savivaldybės administracijos didžiausio leistino tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus patvirtinimo T1-122 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.06.21   
409 Dėl leidimo atlikti nekilnojamojo turto remonto darbus 18-8042 Prienų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.21    
410 Dėl darbo sutarties nutraukimo su Rasa Staliūniene 18-7980 Prienų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.21    
411 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. II pusmečio darbo plano patvirtinimo 18-7811 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.20    
412 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 18-3215(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.06.19    
413 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 18-3215(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.06.19 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.07.13 . Išimtys: SADM prašymu <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.19   
414 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. B-TS-27 „Dėl darbo su rizikos šeimomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 18-7754 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.19    
415 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. TS-416 „Dėl Kauno rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  ... 18-7691 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.18    
416 Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 18-7620 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.18    
417 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdžio preliminarios darbotvarkės sudarymo MV-33   Potvarkis 2018.06.15 Galioja nuo 2018.06.15   
418 DĖL DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO NR. XII-2603 1 STRAIPSNIU PATVIRTINTO DARBO KODEKSO 210 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-1774, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ ĮSTATYMO NR. 1-722 10 STRAIPSNIO PAKE ... NV-1554   Pažyma 2018.06.15    
419 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO NR. XII-2603 1 STRAIPSNIU PATVIRTINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 210 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEK ... NV-1551   Išvada 2018.06.14    
420 Dėl Rietavo savivaldybės administracijos didžiausio leistino tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus patvirtinimo 18-7486 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.14 Projektas priimtas nuo 2018.06.21   
421 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-783 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-7438 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.14    
422 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T1-143 „Dėl apmokėjimo už brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-7411 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.14 Projektas priimtas nuo 2018.06.26   
423 Dėl nekilnojamojo turto K. Donelaičio g. 6, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartis Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 18-7375 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.13    
424 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendini ... 18-6585 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.06.13    
425 DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. TS-434 „DĖL SOCIALINIO DARBO SU SOCIALINĖS RIZIKOS IR STEBIMOMIS ŠEIMOMIS RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 18-7344 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.12    
426 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS RASEINIŲ VIKTORO PETKAUS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE PATVIRTINIMO 18-7337 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.12    
427 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS RASEINIŲ R. ILGIŽIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE PATVIRTINIMO 18-7329 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.12    
428 DĖL RASEINIŲ R. PAUPIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DIREKTORIAUS VYTAUTO DARGVAINIO DARBO SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMO 18-7324 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.12    
429 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. antrojo pusmečio darbo plano patvirtinimo 18-7315 Pasvalio rajono savivaldybė Sprendimo projektas 2018.06.12 Projektas priimtas nuo 2018.06.26   
430 DĖL DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO NR. XII-2603 1 STRAIPSNIU PATVIRTINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 2 IR 171 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-1314, DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR  ... NV-1509   Pažyma 2018.06.11    
431 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO  „DĖL ĮGALIOJIMŲ DERĖTIS SU PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ORGANIZACIJOMIS DĖL LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PARENGIMO IR PASIRAŠYTI LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS ŠAK ... NV-1508   Išvada 2018.06.11    
432 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO  „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO NR. XII-2603 1 STRAIPSNIU PATVIRTINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 2 IR 171 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO  ... NV-1507   Išvada 2018.06.11    
433 DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. TS-236 ,,DĖL APMOKĖJIMO UŽ PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJ ... 18-7261 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.11    
434 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimo dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje projektas 18-7256 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.06.11    
435 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimo dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje projektas 18-7256 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Susitarimo projektas 2018.06.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.11   
436 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO NR. XII-2603 1 STRAIPSNIU PATVIRTINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 2 IR 171 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-1314, LIETUVOS RESPUBLIKOS DA ... 18-5849(4) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.06.11    
437 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO NR. XII-2603 1 STRAIPSNIU PATVIRTINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 2 IR 171 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-1314, LIETUVOS RESPUBLIKOS DA ... 18-5849(4) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.06.11 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.11   
438 DĖL ĮGALIOJIMŲ DERĖTIS  SU PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ORGANIZACIJOMIS DĖL LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PARENGIMO IR PASIRAŠYTI LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS ŠAKOS KOLEKTYVINĘ SUTARTĮ SUTEIKIMO (TAP-18-758(3) ... NV-1497   Pažyma 2018.06.11    
439 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-05-25 įsakymo Nr. A3-390 „Dėl Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Prienų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plo ... A3-427 Prienų rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.06.08 Galioja nuo 2018.09.12  Teisės aktų registras: 2018-14353-, 2018.
440 LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 222, 237 IR 240 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO  ĮSTATYMAS 18-7220 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.06.08    
441 LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 222, 237 IR 240 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO  ĮSTATYMAS 18-7220 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2018.06.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.08 iki 2018.06.15   
442 DĖL DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO NR. XII-2603 1 STRAIPSNIU PATVIRTINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 2 IR 171 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-1314, DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR  ... NV-1491   Pažyma 2018.06.08    
443 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO NR. XII-2603 1 STRAIPSNIU PATVIRTINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 2 IR 171 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-1314, LIETUVOS RESPUBLIKOS DA ... 18-5849(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.06.08    
444 Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir pasirašyti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinę sutartį suteikimo 18-7197 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.06.08 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.08   
445 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO NR. XII-2603 1 STRAIPSNIU PATVIRTINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 2 IR 171 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-1314, LIETUVOS RESPUBLIKOS DA ... 18-5849(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.06.08 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.06.11 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.08   
446 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 210 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1774, Lietuvos Respublikos valstyb ... 18-6656(2) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Teikimas 2018.06.07    
447 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 210 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1774, Lietuvos Respublikos valstyb ... 18-6656(2) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.06.07 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.06.27 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.07 Reguliuojantis verslo sąlygas  
448 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 210 straipsnio pakeitimo įstatymo ... 18-6656 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.06.07    
449 Dėl viešosios įstaigos Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų ir darbų įkainių patvirtinimo 18-7128 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.06 Projektas priimtas nuo 2018.06.21   
450 DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 34-OJO POSĖDŽIO PRELIMINARIOS DARBOTVARKĖS SUDARYMO M-46-(2.5) Radviliškio rajono savivaldybė Potvarkis 2018.06.06 Galioja nuo 2018.06.06   
451 Radviliškio rajono savivaldybės taryba socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komiteto 2018-06-13 preliminari darbotvarkė Nr. 22 22 Radviliškio rajono savivaldybė Darbotvarkė 2018.06.06    
452 Radviliškio rajono savivaldybės taryba biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komiteto 2018-06-12 preliminari darbotvarkė Nr. 20 20 Radviliškio rajono savivaldybė Darbotvarkė 2018.06.06    
453 Radviliškio rajono savivaldybės taryba investicijų ir kaimo plėtros komiteto 2018-06-12 preliminari darbotvarkė Nr. 19 19 Radviliškio rajono savivaldybė Darbotvarkė 2018.06.06    
454 Dėl darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės su Radviliškio jaunimo mokyklos l.e. pareigas direktore Erika Spietiniene 18-7102 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.06 Projektas priimtas nuo 2018.06.21   
455 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos „Lietuvos  ... 4-3767 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2018.06.05    
456 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 778 „Dėl įgaliojimų vesti derybas su profesinių sąjungų organizacijomis dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties parengimo“ pakeitimo 18-7001 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.06.04 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.04   
457 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  2015 M. BALANDŽIO 27 D. NUTARIMO NR. 478 „DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS „LIETUVOS RESPUBLIKOS SKAITMENINĖ DARBOTVARKĖ“ ĮGYVENDINIMO TARPINS ... 18-6585 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.06.04    
458 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-251 „Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėji ... T3-136 Prienų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.31 Galioja nuo 2018.06.05  Teisės aktų registras: 2018-09216-, 2018.
459 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. 1-208 „Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėji ... 1-181 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.31 Galioja nuo 2018.06.01  Teisės aktų registras: 2018-08883-, 2018.
460 DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SĄRAŠO, PATVIRTINTO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. SAUSIO 3 D. ĮSAKYMU NR. A-3(4.1E), PAKEITIMO 18-6964 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymo projektas 2018.05.31    
461 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 210 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1774, Lietuvos Respublikos valstyb ... 18-6656 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Išvada 2018.05.31    
462 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. T-168 „Dėl Socialinio darbo su socialinės rizikos ir stebimomis šeimomis ir vaikais Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 18-6960 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.31 Projektas priimtas nuo 2018.06.21   
463 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. V.TS-78 „Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ panaikinimo V.TS-93 Elektrėnų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.30 Galioja nuo 2018.06.06  Teisės aktų registras: 2018-09289-, 2018.
464 DĖL DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO NR. XII-2603 1 STRAIPSNIU PATVIRTINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 2 IR 171 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-1314, DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR  ... NV-1401   Pažyma 2018.05.29    
465 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO  „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO NR. XII-2603 1 STRAIPSNIU PATVIRTINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 2 IR 171 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO  ... NV-1394   Išvada 2018.05.29    
466 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 18-6840 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.29    
467 Radviliškio rajono savivaldybės taryba investicijų ir kaimo plėtros komiteto neeilinio 2018-05-31 posėdžio darbotvarkė Nr. 18 18 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2018.05.29    
468 Dėl leidimo atlikti kapitalinio remonto darbus 18-6812 Prienų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.29    
469 Dėl leidimo vykdyti projekto veiklas (atlikti remonto darbus) savivaldybei nuosavybės teise priklausančiuose pastatuose 18-6807 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.29    
470 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARTIES SU VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS 18-6866 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.29    
471 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARTIES SU MARIJAMPOLĖS TERITORINE DARBO BIRŽA 18-6865 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.29    
472 Dėl Atrankos į darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, priimamo į pareigas pagal terminuotą darbo sutartį, organizavimo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo    V1E-690 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.05.28 Galioja nuo 2018.05.30  Teisės aktų registras: 2018-08541-, 2018.
473 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO 2015 M. SAUSIO 13 D. POTVARKIO NR. 5 „DĖL VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, KITŲ INSTITUCIJŲ, KURIŲ ATSTOVAI PRISTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS POZICIJĄ EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS, EUROPOS KOMISIJOS, STOJIMO Į EUR ... 18-6769 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Potvarkio projektas 2018.05.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.28 iki 2018.06.13   
474 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO  „DĖL ĮGALIOJIMŲ VESTI DERYBAS SU PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ORGANIZACIJOMIS DĖL NAUJOS LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PARENGIMO IR PASIRAŠYTI NAUJĄ LIETUVOS NACIONALINĖS SVE ... NV-1382   Išvada 2018.05.28    
475 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimo Nr. T-311 „Dėl Bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbų, kuriuos iš d ... 18-6716 Alytaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.28    
476 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo“ projekto NR-436 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.05.28    
477 Dėl Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Prienų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo A3-390 Prienų rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.05.25 Galioja nuo 2018.05.30  Teisės aktų registras: 2018-08625-, 2018.
478 Dėl leidimų atlikti kasinėjimo darbus Prienų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo A3-390 Prienų rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.05.25    
479 Dėl savivaldybės turto panaudos sutarties su viešąja įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centru pratęsimo ir papildymo T1-165 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.25    
480 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos T1-163 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.25    
481 Dėl Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Mažeikių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo T1-153 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.25 Galioja nuo 2018.05.31  Teisės aktų registras: 2018-08653-, 2018.
482 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018-05-31 posėdžio Nr. 6 darbotvarkės patvirtinimo M1-54 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2018.05.24    
483 DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO NR. 5 SUŠAUKIMO IR POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS V10-56 Neringos savivaldybė Potvarkis 2018.05.24 Galioja nuo 2018.05.25   
484 Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Kaišiadorių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti jas ar jos da ... V17-158 Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.24 Galioja nuo 2018.05.26  Teisės aktų registras: 2018-08341-, 2018.
485