T SUTARTINIAI SANTYKIAI. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkio "Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2015 m. sausio 13 d. potvarkio Nr. 5 „Dėl Valstybės institucijų ir įstaigų, kitų institucijų, kurių atstovai pristato Lietuvos Respublikos poziciją Europo ... 19-6761(2) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Potvarkio projektas 2019.06.14 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.06.14   
2 Dėl leidimo organizuoti šildymo sistemų pertvarkymo darbus 19-7538 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.14    
3 Dėl atstovų delegavimo į darbo grupę „Sveikatą stiprinantis Kauno regionas“ 19-7431 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.13    
4 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. II pusmečio darbo plano patvirtinimo 19-7414 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.13    
5 DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 4-OJO POSĖDŽIO PRELIMINARIOS DARBOTVARKĖS SUDARYMO M-50 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2019.06.13    
6 Radviliškio rajono savivaldybės taryba biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komiteto 2019-06-20 preliminari darbotvarkė Nr. 20 20 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2019.06.13    
7 Radviliškio rajono savivaldybės taryba socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komiteto 2019-06-20 preliminari darbotvarkė Nr. 19 19 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2019.06.13    
8 Radviliškio rajono savivaldybės taryba investicijų ir kaimo reikalų komiteto 2019-06-18 preliminari darbotvarkė Nr. 18 18 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2019.06.13    
9 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 680 „Dėl Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į Europos Sąjungos Tarybos darbo organų susitikimus išlaidų kompensavimo taisy ... 19-6709 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.06.13    
10 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T1-143 ,,Dėl apmokėjimo už brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 19-7289 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.13    
11 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. antrojo pusmečio darbo plano patvirtinimo 19-7287 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.13    
12 Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2019 metų antrojo pusmečio darbo plano patvirtinimo 19-7233 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.12    
13 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018m. spalio 25 d. sprendimo Nr. 7-243 „Dėl mokinių priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos sudarymo ir komisijos darbo reglamento patvirtini ... 19-7177 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.11    
14 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO" PROJEKTAS 19-7151 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Nutarimo projektas 2019.06.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.11 iki 2019.06.25   
15 DĖL DARBO KODEKSO 138 STRAIPSNIO PAKEITIMO  ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-3218 (TAP-19-916) (19-6721) NV-1616   Pažyma 2019.06.10    
16 Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 metų II pusmečio darbų plano patvirtinimo 19-7081 Mažeikių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.10    
17 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 138 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO XIIIP-3218“ PROJEKTO  (TAP-19-916; TAIS NR. 19-6721) NV-1615   Išvada 2019.06.10    
18 Dėl Priėmimo į savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atrankos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo A-421 Biržų rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.06.07 Galioja nuo 2019.06.08  Teisės aktų registras: 2019-09288-, 2019.
19 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 680 „Dėl Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į Europos Sąjungos Tarybos darbo organų susitikimus išlaidų kompensavimo taisy ... NR-348 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.06.07    
20 Dėl priėmimo į savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atrankos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-6960 Biržų rajono savivaldybė Įsakymo projektas 2019.06.07    
21 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl Mokinių priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pak ... T-256 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.06.06 Galioja nuo 2019.06.11  Teisės aktų registras: 2019-09374-, 2019.
22 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR.496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS  DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO  (TAP-19-868, TAIS NR. 18-1274(3)) NV-1594   Išvada 2019.06.06    
23 Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas potvarkio "Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2015 m. sausio 13 d. potvarkio Nr. 5 „Dėl Valstybės institucijų ir įstaigų, kitų institucijų, kurių atstovai pristato Lietuvos Respublikos poziciją Euro ... 19-6761 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Potvarkio projektas 2019.06.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.04 iki 2019.06.11   
24 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 138 STRAIPSNIO PAKEITIMO  ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-3218 19-6721 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.06.03 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.06.03   
25 Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T1-10 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės melioracijos darbų 2019 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo T1-152 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.31    
26 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių rėmimo, paraiškų atrankos komisijos sudarymo, nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“ pripa ... T-98 Pagėgių savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.31 Galioja nuo 2019.06.04  Teisės aktų registras: 2019-08941-, 2019.
27 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019-05-30 posėdžio Nr. 3 darbotvarkės patvirtinimo M1-98 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2019.05.30    
28 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 metų darbo plano patvirtinimo T-96 Ignalinos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.06.06  Teisės aktų registras: 2019-09133-, 2019.
29 Dėl Visuomenės informavimo apie savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose ir įmonėse aktyvuojamas neužimtas darbo vietas tvarkos aprašo patvirtinimo TS-114 Kazlų Rūdos savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.06.01  Teisės aktų registras: 2019-08736-, 2019.
30 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. KOVO 12 D. NUTARIMO NR. 244 „DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS „LIETUVOS RESPUBLIKOS SKAITMENINĖ DARBOTVARKĖ“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO, VYRIAUSYBĖS 2016 M. RUGPJŪČIO 25 D. ... NV-1509   Išvada 2019.05.30    
31 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų mėgėjų meno kolektyvų atstovavimo užsienyje komisijos sudarymo, komisijos darbo reglamento bei Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų mėgėjų meno kolektyvų atstovavimo užsienyje tvarkos  ... T-106 Panevėžio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.05.31  Teisės aktų registras: 2019-08590-, 2019.
32 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 1-83 „Dėl Skundų nagrinėjimo valstybinėje energetikos inspekcijoje prie energetikos ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 19-6664 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.05.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.29 iki 2019.06.06   
33 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. TS-53 „Dėl Visagino savivaldybės studijų rėmimo tvarkos, Visagino savivaldybės studijų rėmimo lėšų skirstymo komisijos sudėties ir Visagino savivaldybės studijų rėmimo lėšų skirst ... TS-118 Visagino savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.28 Galioja nuo 2019.06.04  Teisės aktų registras: 2019-08839-, 2019.
34 Dėl darbo grupės Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamento projektui rengti ir koreguoti sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo TS-113 Visagino savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.28 Galioja nuo 2019.06.04  Teisės aktų registras: 2019-08834-, 2019.
35 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T1-193 „DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠE NENUMATYTŲ ATVEJŲ KOMISIJOS IR JOS DARBO REGLAME ... T1-49 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.28 Galioja nuo 2019.05.28   
36 Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento pakeitimo projekto derinimo 19-6436 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Išvada 2019.05.28    
37 Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2015 m. sausio 13 d. potvarkio Nr. 5 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, kitų institucijų, kurių atstovai pristato Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos, stojimo į Eur ... 19-6638 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Potvarkio projektas 2019.05.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.28   
38 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo“ projektas 18-1274(3) Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Nutarimo projektas 2019.05.27 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.27   
39 DĖL ĮGALIOJIMŲ PASIRAŠYTI 2020 METŲ NACIONALINĘ KOLEKTYVINĘ SUTARTĮ SUTEIKIMO  (TAP-19-824) (TAIS Nr. 19-6303) NV-1442   Pažyma 2019.05.27    
40 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3218 derinimo ((1.15 E-0202)-5K-1908919)-6K-1902893 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Išvada 2019.05.27    
41 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO  „DĖL ĮGALIOJIMŲ PASIRAŠYTI 2020 METŲ NACIONALINĘ KOLEKTYVINĘ SUTARTĮ SUTEIKIMO“ PROJEKTO NV-1439   Išvada 2019.05.27    
42 Įsakymas dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-esfa-t-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projektų fina ... 19-6535 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2019.05.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.27 iki 2019.05.29   
43 Dėl Neringos savivaldybės tarybos posėdžio Nr. 6 sušaukimo ir posėdžio darbotvarkės V10-70 Neringos savivaldybė Potvarkis 2019.05.23    
44 Dėl Švenčionių rajono savivaldybės mero pareigas laikinai einančio mero pavaduotojo, savivaldybės tarybos nario darbo užmokesčio nustatymo 19-6479 Švenčionių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.23    
45 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS 2018 M. VASARIO 1 D. NUTARIMO NR. 1S-10 (2018) „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-6436 Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Nutarimo projektas 2019.05.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.23 iki 2019.05.29   
46 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. vasario 25 d. nutarimo Nr. O3-56 „Dėl Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių patvirtinimo“ ir Valstybinės kainų ir energetikos ... 19-5981; 19-5982 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2019.05.22    
47 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T1-193 „DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠE NENUMATYTŲ ATVEJŲ KOMISIJOS IR JOS DARBO REGLAME ... 19-6377 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.22    
48 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „ DĖL ĮGALIOJIMŲ DERĖTIS SU PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ORGANIZACIJOMIS DĖL LIETUVOS POLICIJOS ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PARENGIMO IR PASIRAŠYTI LIETUVOS POLICIJOS ŠAKOS KOLEKTYVINĘ SUTARTĮ SUTEIKIMO“ PROJEKTO   ... NV-1412   Pažyma 2019.05.22    
49 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL ĮGALIOJIMŲ DERĖTIS SU PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ORGANIZACIJOMIS DĖL LIETUVOS POLICIJOS ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PARENGIMO IR PASIRAŠYTI LIETUVOS POLICIJOS ŠAKOS KOLEKTYVINĘ SUTARTĮ SUTEIKIMO“ PROJEKTO (T ... NV-1411   Išvada 2019.05.22    
50 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO DĖL ĮGALIOJIMŲ PASIRAŠYTI 2020 METŲ NACIONALINĘ KOLEKTYVINĘ SUTARTĮ SUTEIKIMO PROJEKTAS 19-6303 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.05.22 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.22   
51 Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 244 „Dėl informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“ pakeitimo" pr ...   Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Lyginamasis variantas 2019.05.22    
52 Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 244 „Dėl informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“ pakeitimo" pr ... 19-3334(2) Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Nutarimo projektas 2019.05.22 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.22   
53 Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T1-10 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės melioracijos darbų 2019 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo 19-6163 Mažeikių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.21    
54 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdžio preliminarios darbotvarkės sudarymo MV-23 Pakruojo rajono savivaldybė Potvarkis 2019.05.17 Galioja nuo 2019.05.17   
55 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 138 STRAIPSNIO PAKEITIMO  ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-3218 19-5994 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.05.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.17 iki 2019.05.24   
56 Dėl Vartotojų skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių patvirtinimo 19-5982 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.05.17    
57 Dėl Vartotojų skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių patvirtinimo 19-5982 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.05.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.17 iki 2019.05.29   
58 Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl Lietuvos policijos šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir pasirašyti Lietuvos policijos šakos kolektyvinę sutartį suteikimo 19-5213(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2019.05.17 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.17   
59 Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento pakeitimo projekto 3-1924 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Išvada 2019.05.17    
60 Dėl Rietavo savivaldybės administracijos didžiausio leistino tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus patvirtinimo T1-63 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.16 Galioja nuo 2019.05.16   
61 Dėl darbo sutarties nutraukimo su Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos direktore Inga Makūnaite 19-5892 Prienų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.16    
62 DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 3-OJO POSĖDŽIO PRELIMINARIOS DARBOTVARKĖS SUDARYMO M-38 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2019.05.15    
63 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. A1-229/ 1V-289/ V-491 „Dėl Lietuvos Respublikoje nustatytų ... 19-5737 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymo projektas 2019.05.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.16 iki 2019.05.20   
64 DĖL ATSTOVO Į PANEVĖŽIO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO DARBO GRUPĘ DELEGAVIMO TS-113 Kupiškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.14    
65 Dėl Rietavo savivaldybės administracijos didžiausio leistino tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus patvirtinimo 19-5452 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.08 Projektas priimtas nuo 2019.05.16   
66 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BALANDŽIO 5 D. NUTARIMO NR.253 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATY ... NV-1241   Išvada 2019.05.06    
67 Dėl darbo grupės sudarymo Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentui parengti   Radviliškio rajono savivaldybės taryba Protokolinis sprendimas 2019.05.06 Galioja nuo 2019.05.06   
68 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-337 ,,Dėl viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo“ pakeitimo T-114 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.03 Galioja nuo 2019.05.03   
69 Dėl Lietuvos policijos šakos kolektyvinės sutarties 1D-2361 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Lydraštis 2019.05.03    
70 Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl Lietuvos policijos šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir pasirašyti Lietuvos policijos šakos kolektyvinę sutartį suteikimo 19-5213 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2019.05.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.06 iki 2019.05.14   
71 Dėl Neringos savivaldybės tarybos posėdžio Nr. 5 sušaukimo ir posėdžio darbotvarkės V10-52 Neringos savivaldybė Potvarkis 2019.05.02    
72 DĖL VYRIAUSYBĖS 2017 M. BALANDŽIO 5 D. NUTARIMO NR. 253 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMĄ“ PAKEITIMO“ IR VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 4 ... NV-1205   Pažyma 2019.05.02    
73 DĖL VYRIAUSYBĖS 2017 M. BALANDŽIO 5 D. NUTARIMO NR. 253 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMĄ“ PAKEITIMO“ IR VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 4 ... NV-1205   Pažyma 2019.05.02    
74 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 19-3792(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.05.02 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.02   
75 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019-05-09 posėdžio Nr. 2 darbotvarkės patvirtinimo M1-75 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2019.04.30    
76 Dėl jungtinės veiklos sutarties pasirašymo siekiant įgyvendinti projekto  „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ vieną iš veiklų „Vieningos gyventojų aptarnavimo sistemos sukūrimas, įdiegimas, taikant vieno langelio principą, ... T-145 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.30    
77 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbo užmokesčio  ir medikamentų normatyvų nustatymo“  pakeitimo T-93 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.30 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2019-07065-, 2019.
78 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS 2018 M. VASARIO 1 D. NUTARIMO NR. 1S-10 (2018) „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-5115 Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Nutarimo projektas 2019.04.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.30 iki 2019.05.15   
79 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-251 „Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių  ... T3-111 Prienų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.29 Galioja nuo 2019.05.07  Teisės aktų registras: 2019-07284-, 2019.
80 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į MINISTRO PIRMININKO POTVARKIU SUDAROMĄ DARBO GRUPĘ DĖL XI PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ ORGANIZAVIMO DRUSKININKUOSE T1-24 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.29 Galioja nuo 2019.04.30   
81 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. 1-344 „Dėl Marijampolės kraštotyros muziejaus darbo laiko trukmės derinimo“ pakeitimo 19-5050 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.29    
82 Dėl Druskininkų savivaldybės atstovų delegavimo į ministro pirmininko potvarkiu sudaromą darbo grupę dėl XI Pasaulio lietuvių sporto žaidynių organizavimo 19-5038 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.28    
83 Dėl Leidimo atlikti kasinėjimo darbus Zarasų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo T-55 Zarasų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.26 Galioja nuo 2019.05.04  Teisės aktų registras: 2019-07237-, 2019.
84 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO  „DĖL ĮGALIOJIMŲ DERĖTIS SU PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ORGANIZACIJOMIS DĖL LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES“ PROJEKTO NV-1161   Išvada 2019.04.26    
85 Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-20 ,,Dėl darbo su socialinės rizikos šeimomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios T1-29 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.25 Galioja nuo 2019.04.25   
86 Dėl darbo grupės sudarymo Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentui parengti 19-4922 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.25 Projektas priimtas nuo 2019.05.06   
87 Dėl leidimo atlikti kapitalinio remonto darbus 19-4758 Prienų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.24    
88 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-251 „Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių  ... 19-4751 Prienų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.24 Projektas priimtas nuo 2019.04.29   
89 DĖL ĮGALIOJIMŲ DERĖTIS SU PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ORGANIZACIJOMIS  DĖL LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES 19-4683 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Nutarimo projektas 2019.04.23 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.23   
90 DĖL VYRIAUSYBĖS 2017 M. BALANDŽIO 5 D. NUTARIMO NR. 253 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMĄ“ PAKEITIMO“ IR VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 4 ... NV-1119 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pažyma 2019.04.19    
91 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BALANDŽIO 5 D. NUTARIMO NR.253 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATY ... NV-1114   Išvada 2019.04.19    
92 Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-20 „Dėl darbo su socialinės rizikos šeimomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 19-4588 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.19 Projektas priimtas nuo 2019.04.25   
93 DĖL ATSTOVO Į PANEVĖŽIO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO DARBO GRUPĘ DELEGAVIMO 19-4530 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.18    
94 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mero 2014 m. rugpjūčio 5 d. potvarkio Nr. RN-2 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės, savivaldybės administracijos, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar su ... MV-17 Pakruojo rajono savivaldybė Potvarkis 2019.04.17 Galioja nuo 2019.04.17   
95 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo patvirtinimo AP-346 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.04.17 Galioja nuo 2019.04.17   
96 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. Balandžio 25 d. sprendimo Nr. T - 83 „Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbo užmokesčio  ir medikamentų normatyvų nustatymo“  pakeitimo 19-4412 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.17    
97 Dėl Apmokėjimo už valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. 1-208 pripažin ... 1-124 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.12 Galioja nuo 2019.04.16  Teisės aktų registras: 2019-06098-, 2019.
98 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 19-3792(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.04.12 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.05.02 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.12   
99 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019-04-18 posėdžio Nr. 1 darbotvarkės patvirtinimo M1-65 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2019.04.10    
100 Dėl leidimo dirbti 2019 m. gegužės 1 d. - tarptautinę darbininkų dieną (šventės dieną) AV-208 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.04.09 Galioja nuo 2019.04.09   
101 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL MOKSLO, TECHNOLOGIJŲ IR INOVACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO (TOLIAU - NUTARIMO PROJEKTAS) (TAP Nr. TAP-18-2328(3); TAIS Nr. 19-4060) NV-974   Pažyma 2019.04.09    
102 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL MOKSLO, TECHNOLOGIJŲ IR INOVACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO TAP Nr. TAP-18-2328(3); TAIS Nr. 19-4060 NV-961   Išvada 2019.04.08    
103 DĖL MOKSLO, TECHNOLOGIJŲ IR INOVACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO 19-4060 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Teikimas 2019.04.05    
104 DĖL MOKSLO, TECHNOLOGIJŲ IR INOVACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO 19-4060 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Nutarimo projektas 2019.04.05 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.05   
105 Dėl savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo T-68 Panevėžio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.04 Galioja nuo 2019.04.06 . Išimtys: Sprendimo 1.5 papunktis įsigalioja 2019-09-01  Teisės aktų registras: 2019-05578-, 2019.
106 Radviliškio rajono savivaldybės taryba biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komiteto 2019-04-10 preliminari darbotvarkė Nr. 16 16 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2019.04.04    
107 Radviliškio rajono savivaldybės taryba investicijų ir kaimo plėtros komiteto 2019-04-10 preliminari darbotvarkė Nr. 15 15 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2019.04.04    
108 Radviliškio rajono savivaldybės taryba socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komiteto 2019-04-09 preliminari darbotvarkė Nr. 13 13 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2019.04.04    
109 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl apmokėjimo už valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir  savivaldybės tarybo ...   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2019.04.02    
110 Dėl Apmokėjimo už valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. 1-208 pripažin ... 19-3957 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Strategijos projektas 2019.04.02    
111 DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 42-OJO POSĖDŽIO PRELIMINARIOS DARBOTVARKĖS SUDARYMO M-22 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2019.04.02    
112 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-140 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės darbo su šeimomis, taikant atvejo vadybą, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-36 Kėdainių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.29 Galioja nuo 2019.04.03  Teisės aktų registras: 2019-05318-, 2019.
113 Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. 1-93 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo 1-36 Širvintų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.29 Galioja nuo 2019.04.02  Teisės aktų registras: 2019-05077-, 2019.
114 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-326 ,,Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninė išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo T-72 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.29 Galioja nuo 2019.03.29   
115 Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo 19-3866 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.29    
116 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Švenčionių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo T-50 Švenčionių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.04.03  Teisės aktų registras: 2019-05354-, 2019.
117 Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. 1-TS-167 "Dėl Anykščių rajono savivaldybės vaikų lopšelių-darželių darbuotojų maitinimo“ pakeitimo 1-TS-80 Anykščių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2019-05287-, 2019.
118 Dėl Lauros Balsytės darbo santykių ir Kelmės sporto centro direktoriaus pareigų vykdymo T-109 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28    
119 Dėl Kelmės rajono savivaldybės bendruomeninės vaiko teisių apsaugos tarybos darbo reglamento pakeitimo T-93 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28    
120 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T11-566 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės darbo su socialinės rizikos šeimomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios T11-62 Klaipėdos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.03.30  Teisės aktų registras: 2019-05032-, 2019.
121 DĖL  LIETUVOS   RESPUBLIKOS   VYRIAUSYBĖS   NUTARIMO   „DĖL  LEIDIMO V. MONTVYDAITEI DIBTI KITĄ DARBĄ PAGAL DARBO SUTARTĮ“ PROJEKTO S-1077 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Raštas 2019.03.28    
122 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. AV-78 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos socialinės rūpybos skyriaus, turto ir ūkio skyriaus, seniūnijų, Pakruojo rajono socialinių ir švieti ... AV-184 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.03.27 Galioja nuo 2019.03.27   
123 DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR UKRAINOS MINISTRŲ KABINETO SUSITARIMO DĖL ĮDARBINIMO IR BENDRADARBIAVIMO DARBO MIGRACIJOS SRITYJE RATIFIKAVIMO NV-867   Pažyma 2019.03.27    
124 PAŽYMA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LEIDIMO V. MONTVYDAITEI DIBTI KITĄ DARBĄ PAGAL DARBO SUTARTĮ“ PROJEKTO NV-871   Pažyma 2019.03.27    
125 DĖL LEIDIMO V. MONTVYDAITEI DIBTI KITĄ DARBĄ PAGAL DARBO SUTARTĮ 19-3799 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Nutarimo projektas 2019.03.27 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.28   
126 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 19-3792 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.03.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.27 iki 2019.04.05   
127 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo atašė Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos pareigybės aprašymo projektas 19-1031(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Priedas 2019.03.27    
128 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo atašė pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo atašė pareigyb ... 19-1031(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.03.27 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.03.27 . Išimtys: Į TAIS vietoj lydraščio įkeltas nutarimo projektas (PDF), todėl negalime registruoti. Grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.27   
129 Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. V-98/ 1V-320 „Dėl darbo grupės kelionės dokumentų, pripažįstamų tinkamais vykti į Lietuvos Respubliką, sąrašo pakeitimo i ... V-85/ 1V-298 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Įsakymas 2019.03.26    
130 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T2-267 „Dėl Seredžiaus senelių globos namų didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo“ pakeitimo 19-3669 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.25    
131 DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 29 d. sprendimo  Nr. TS-140 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės darbo su šeimomis, taikant atvejo vadybą, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-3578 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.22    
132 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019-03-28 posėdžio Nr. 4 darbotvarkės patvirtinimo M1-50 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2019.03.21    
133 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-337 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės premijų už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus Klaipėdos aukštųjų mokyklų absolventams skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pake ... T2-56 Klaipėdos miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.21 Galioja nuo 2019.03.28  Teisės aktų registras: 2019-04743-, 2019.
134 Dėl Neringos savivaldybės  tarybos posėdžio Nr. 3 sušaukimo ir posėdžio darbotvarkės V10-29 Neringos savivaldybė Potvarkis 2019.03.21    
135 Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-391 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės žemės darbų vykdymo, gatvių dangų apsaugos, eismo nutraukimo arba apribojimo taisyklių ir vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasinėjimo darbus S ... 1-91 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.21 Galioja nuo 2019.03.22  Teisės aktų registras: 2019-04422-, 2019.
136 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE, ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 19-3439 Švenčionių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.21    
137 Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 244 „Dėl informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“ pakeitimo" pr ...   Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Lyginamasis variantas 2019.03.20    
138 Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 244 „Dėl informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“ pakeitimo" pr ... 19-3334 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Nutarimo projektas 2019.03.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.20 iki 2019.04.05   
139 Lietuvos Respublikos principinės kariuomenės struktūros nustatymo, krašto apsaugos sistemos karių ir Lietuvos kariuomenės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus ... 19-3247 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2019.03.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.20 iki 2019.04.02   
140 Dėl Lietuvos Respublikos principinės kariuomenės struktūros nustatymo, krašto apsaugos sistemos karių ir Lietuvos kariuomenės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išsk ... 19-3246 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2019.03.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.20 iki 2019.04.02   
141 Sprendimas Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T11-566 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės darbo su socialinės rizikos šeimomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 19-3131 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.19    
142 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL MOKSLO, TECHNOLOGIJŲ IR INOVACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO (TAP Nr. TAP-18-2328(2); TAIS Nr. 19-1070(2) NV-768   Pažyma 2019.03.18    
143 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO  „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO ATAŠĖ PAREIGYBĖS ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINĖJE ATSTOVYBĖJE PRIE EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS IR LIETUVOS RESPUBL ... NV-752   Pažyma 2019.03.18    
144 Radviliškio rajono savivaldybės taryba investicijų ir kaimo plėtros komiteto 2019-03-21 preliminari darbotvarkė Nr. 11 11 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2019.03.18    
145 Radviliškio rajono savivaldybės taryba socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komiteto 2019-03-20 preliminari darbotvarkė Nr. 10 10 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2019.03.18    
146 Radviliškio rajono savivaldybės taryba biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komiteto 2019-03-20 preliminari darbotvarkė Nr. 9 9 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2019.03.18    
147 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdžio preliminarios darbotvarkės sudarymo MV-12 Pakruojo rajono savivaldybė Potvarkis 2019.03.15 Galioja nuo 2019.03.15   
148 Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. 1-93 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo 19-2931 Širvintų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.15 iki 2019.03.28   
149 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL KREIPIMOSI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ SU PRAŠYMU PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR UKRAINOS MINISTRŲ KABINETO SUSITARIMĄ DĖL ĮDARBINIMO IR BEN ... NV-721   Išvada 2019.03.14    
150 DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 41-OJO POSĖDŽIO PRELIMINARIOS DARBOTVARKĖS SUDARYMO M-19 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2019.03.14    
151 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL MOKSLO, TECHNOLOGIJŲ IR INOVACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO TAP Nr. TAP-18-2328(2); TAIS Nr. 19-1070(2) NV-720   Išvada 2019.03.14    
152 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO  „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO ATAŠĖ PAREIGYBĖS ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINĖJE ATSTOVYBĖJE PRIE EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS IR LIETUVOS RESPUBL ... NV-708   Išvada 2019.03.14    
153 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 7-285 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio perskaičiavimo“ pripažinimo netekusiu galios 19-2730 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.13    
154 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 4-592 „Dėl Standartizacijos tarybos personalinės sudėties ir Standartizacijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“  ... 19-2542 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2019.03.12    
155 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-391 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės žemės darbų vykdymo, gatvių dangų apsaugos, eismo nutraukimo arba apribojimo taisyklių ir vietinės ...   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2019.03.08    
156 Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-391 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės žemės darbų vykdymo, gatvių dangų apsaugos, eismo nutraukimo arba apribojimo taisyklių ir vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasinėjimo darbus S ... 19-2531 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.08    
157 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 7-283 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kvalifikuotų viešojo sektoriaus specialistų kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-2522 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.08    
158 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ projekto teikimo (22.3-63)-3-930 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Teikimas 2019.03.08    
159 Nutarimas dėl Mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo 19-1070(2) Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Nutarimo projektas 2019.03.08 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.08   
160 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo atašė Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos pareigybės aprašymo projektas 19-1031(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Priedas 2019.03.07    
161 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo atašė pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo atašė pareigyb ... 19-1031(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.03.07 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.03.26 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.07   
162 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-337 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės premijų už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus Klaipėdos aukštųjų mokyklų absolventams skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pake ... 19-2426 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.06    
163 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. 7-201 ,,Dėl Ukmergės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 19-2407 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.06    
164 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos ministrų kabineto susitarimas dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje 19-914(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Sutartis 2019.03.04    
165 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos ministrų kabineto susitarimo dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje ratifikavimo 19-914(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2019.03.04    
166 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ukrainos ministrų kabineto susitarimo dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje ratifikavio projektas 19-916(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.03.04 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.04   
167 Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ukrainos ministrų kabineto susitarimą dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje 19-915(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Dekreto projektas 2019.03.04 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.04   
168 Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ukrainos ministrų kabineto susitarimą dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje 19-914(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.03.04 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.04   
169 Dėl Leidimo atlikti kasinėjimo darbus Širvintų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo 9-145 Širvintų rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.02.28 Galioja nuo 2019.03.01  Teisės aktų registras: 2019-03378-, 2019.
170 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms,  ... 19-1421(2) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2019.02.27    
171 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 17 d.  sprendimo Nr. T-682 „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T-57 Kauno miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.26 Galioja nuo 2019.02.28  Teisės aktų registras: 2019-03265-, 2019.
172 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019-03-01 posėdžio Nr. 3 darbotvarkės patvirtinimo M1-28 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2019.02.22    
173 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. B1-36 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo” pakeitimo B1-42 Molėtų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.26  Teisės aktų registras: 2019-03101-, 2019.
174 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Širvintų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą ... 43490 Širvintų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.03.01  Teisės aktų registras: 2019-02982-, 2019.
175 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos, patvirtintos Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 1-260, pakeitimo 1-36 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.22  Teisės aktų registras: 2019-02897-, 2019.
176 DĖL LIETUVOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BIRŽELIO 4 D. NUTARIMO NR. 821 „DĖL AKCIZŲ ĮSTATYMO NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO, DĖL LIETUVOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M ... NV-491   Pažyma 2019.02.21    
177 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo T1-33 Pasvalio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.20    
178 FM Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 408 „Dėl Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženkl ... NV-490   Išvada 2019.02.20    
179 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 17 d.  sprendimo Nr. T-682 „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1682 Kauno miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2019.02.20    
180 Įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1170 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2019.02.20    
181 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos ministrų kabineto susitarimo dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje ratifikavimo (22.21)3-685 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Išvada 2019.02.20    
182 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdžio preliminarios darbotvarkės sudarymo MV-7 Pakruojo rajono savivaldybė Potvarkis 2019.02.15 Galioja nuo 2019.02.15   
183 LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS        ĮSAKYMAS  DĖL KELIONĖS DOKUMENTŲ, KURIE SUTEIKIA TEISĘ UŽSIENIEČIUI ATVYKTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ, SĄRAŠO PAKEITIMO IR PAPILDYMO KLAUSIMAMS SVARSTYTI DARBO GRUPĖS DARBO REGLAMENTO IR SUDĖTIES PATV ... 19-1788 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Įsakymo projektas 2019.02.15    
184 LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO  IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO     ĮSAKYMAS  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2005 M. SPALIO 7 D. ĮSAKYMO NR. V-98/ 1V-32 ... 19-1787 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Įsakymo projektas 2019.02.15    
185 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ukrainos ministrų kabineto susitarimo dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje ratifikavio projektas 19-916(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.02.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.15 iki 2019.02.22   
186 Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ukrainos ministrų kabineto susitarimą dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje 19-915(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Dekreto projektas 2019.02.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.15 iki 2019.02.22   
187 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos ministrų kabineto susitarimo dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje ratifikavimo 19-914(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2019.02.15    
188 Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ukrainos ministrų kabineto susitarimą dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje 19-914(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.02.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.15 iki 2019.02.22   
189 Dėl Neringos savivaldybės tarybos posėdžio Nr. 2 sušaukimo ir posėdžio darbotvarkės V10-15 Neringos savivaldybė Potvarkis 2019.02.14    
190 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 17 d.  sprendimo Nr. T-682 „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TR-64 Kauno miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2019.02.13    
191 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 17 d.  sprendimo Nr. T-682 „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1682 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.13    
192 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Širvintų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą ... 19-1630 Širvintų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.13 iki 2019.02.21   
193 Dėl Telšių rajono savivaldybės neeilinio tarybos 2019-02-19 posėdžio Nr. 2 darbotvarkės patvirtinimo M1-21 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2019.02.12    
194 Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. I(6.6 E)-542 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Zarasų rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo I(6.6 E)-101 Zarasų rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.02.12 Galioja nuo 2019.02.13  Teisės aktų registras: 2019-02193-, 2019.
195 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl kreipimosi į Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų kabineto susitarimo dėl įdarbinimo ir bendr ... NR-73 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.02.11    
196 DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL MOKSLO, TECHNOLOGIJŲ IR INOVACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI SR-513 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Išvada 2019.02.11    
197 Įsakymas ?Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-587 ?Dėl sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos porei ... SD-15-1815 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2019.02.11    
198 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms,  ... 19-1421 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2019.02.11 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.02.27 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.11   
199 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo projekto ((1.15 E-0202)-5K-1901823)-6K-1900825 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Išvada 2019.02.08    
200 IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. BALANDŽIO 16 D. NUTARIMO NR. 442 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO IR AKCIZŲ LENGVATŲ TAIKYMO PREKĖMS IR PASLAUGOMS, SKIRTOMS DIPLOMATINĖMS ATSTOVYBĖMS, K ... NV-373   Išvada 2019.02.08    
201 DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 40-OJO POSĖDŽIO PRELIMINARIOS DARBOTVARKĖS SUDARYMO M-11-(2.5) Radviliškio rajono savivaldybė Potvarkis 2019.02.08 Galioja nuo 2019.02.08   
202 Dėl leidimo Viliui Karpavičiui dirbti kitą darbą 19-1356 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.08    
203 Išvada dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ... NR-70 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.02.07    
204 Radviliškio rajono savivaldybės taryba biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komiteto 2019-02-14 preliminari darbotvarkė Nr. 8 8 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2019.02.07    
205 Radviliškio rajono savivaldybės taryba socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komiteto 2019-02-12 preliminari darbotvarkė Nr. 6 6 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2019.02.07    
206 Radviliškio rajono savivaldybės taryba investicijų ir kaimo plėtros komiteto 2019-02-12 preliminari darbotvarkė Nr. 5 5 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2019.02.07    
207 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos, patvirtintos Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 1-260, pakeitimo“   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2019.02.06    
208 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos, patvirtintos Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 1-260, pakeitimo 19-1242 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.06    
209 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR UKRAINOS MINISTRŲ KABINETO SUSITARIMO DĖL ĮDARBINIMO IR BENDRADARBIAVIMO DARBO MIGRACIJOS SRITYJE RATIFIKAVIMO  /  Nr. 19-914 "Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respubl ... 1D-701 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2019.02.05    
210 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  2010 M. GEGUŽĖS 19 D. NUTARIMO NR. 553 ,,DĖL GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO RINKOS REGULIUOTOJO GAUTŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (TAP-19-121) (TAIS NR. 19-927) NV-327   Pažyma 2019.02.05    
211 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. GEGUŽĖS 19 D. NUTARIMO NR. 553 ,,DĖL GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO RINKOS REGULIUOTOJO GAUTŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO NV-326   Išvada 2019.02.05    
212 Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-587 „Dėl sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos porei ... 19-1175 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2019.02.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.04 iki 2019.02.12   
213 Įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1172 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2019.02.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.04 iki 2019.02.12   
214 Įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1170 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2019.02.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.04 iki 2019.02.12   
215 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms,  ... 18-9214(3) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2019.02.04 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.04   
216 Dėl savivaldybės Tarybos 2019 metų I ketvirčio darbų plano patvirtinimo T1-37 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.01    
217 Dėl viešosios įstaigos Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo T1-17 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.01    
218 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms,  ... (14.1-01)-6K-1900675 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Lydraštis 2019.02.01    
219 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. BALANDŽIO 16 D. NUTARIMO NR. 442 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO IR AKCIZŲ LENGVATŲ TAIKYMO PREKĖMS IR PASLAUGOMS, SKIRTOMS DIPLOMATINĖMS ATSTOVYBĖMS, KONSULINĖMS ĮSTAIGOMS, EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS,  ... 19-1130 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2019.02.01 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.01   
220 IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR UKRAINOS MINISTRŲ KABINETO SUSITARIMO DĖL ĮDARBINIMO IR BENDRADARBIAVIMO DARBO MIGRACIJOS SRITYJE RATIFIKAVIMO PROJEKTO 19-914 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.02.01    
221 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. 5TS-995 „Dėl Biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Lazdijų rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 5TS-1544 Lazdijų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.12  Teisės aktų registras: 2019-02065-, 2019.
222 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T9-173 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės švietimo įstaigų  ... T9-7 Skuodo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.12  Teisės aktų registras: 2019-02025-, 2019.
223 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-2 Visagino savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.07  Teisės aktų registras: 2019-01802-, 2019.
224 Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-TS-27 "Dėl Anykščių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo?? pakeitimo 1-TS-3 Anykščių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01765-, 2019.
225 Dėl leidimo vykdyti viešųjų pirkimų procedūras ir pasirašyti sutartį objekto „Administracinio ir sporto paskirties pastatų Kęstučio g. 20a Telšiai, kapitalinis remontas, keičiant administracinės paskirties pastato paskirtį į sporto paskirties“ darbo p ... T1-14 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31    
226 Dėl leidimo vykdyti viešųjų pirkimų procedūras ir pasirašyti sutartį objekto „Sporto paskirties pastato (plaukimo baseino), Lygumų g. 47, Telšiai, kapitalinis remontas“ darbo projektui parengti ir rangos darbams atlikti T1-13 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31    
227 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 metų darbo plano patvirtinimo T1-1 Šilalės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.02  Teisės aktų registras: 2019-01551-, 2019.
228 Dėl pritarimo pasirašyti viešojo pirkimo rangos darbų sutartį „Kelmės apylinkių sen. Kakoniškės k. Statybininkų g. rekonstravimas, įrengiant asfaltbetonio dangą (I etapas)“ T-27 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31    
229 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 metų darbo plano patvirtinimo T1-6 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01747-, 2019.
230 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-103 „Dėl Druskininkų savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo T1-1 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.02  Teisės aktų registras: 2019-01533-, 2019.
231 Dėl Vyriausybės nutarimo „Dėl mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ projekto teikimo išvadoms gauti (22.3-63)-3-398 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Lydraštis 2019.01.31    
232 Nutarimas dėl Mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo 19-1070 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Nutarimo projektas 2019.01.31 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.01 iki 2019.02.11   
233 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo 19-1056 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.31    
234 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo 19-1054 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.31    
235 Dėl Visagino savivaldybės mero 2018 m. spalio 18 d. potvarkio Nr. PV-E-60 „Dėl Sprendimų dėl leidimo Visagino savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų vadovams dirbti kitą darbą ir už šį darbą gauti atlyginimą priėmimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo PV-E-8 Visagino savivaldybės administracija Potvarkis 2019.01.30 Galioja nuo 2019.02.01  Teisės aktų registras: 2019-01415-, 2019.
236 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T-153 „Dėl Biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Alytaus miesto savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T-34 Alytaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.30 Galioja nuo 2019.02.01  Teisės aktų registras: 2019-01429-, 2019.
237 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos pareigybės aprašymas 19-1031 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Pareigybės aprašymas 2019.01.30    
238 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo atašė pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo atašė pareigyb ... 19-1031 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.01.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.30   
239 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. t2-240 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės progimnazijose patvirtinimo“ pakeitimo 19-1007 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.30    
240 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo projektas 18-1274(2) Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Nutarimo projektas 2019.01.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.29   
241 Dėl Užimtumo didinimo programos darbų organizavimo ir finansavimo sutarties formos patvirtinimo A-121 Šiaulių miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2019.01.28 Galioja nuo 2019.03.07  Teisės aktų registras: 2019-03641-, 2019.
242 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-258 „Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 43472 Marijampolės savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.28 Galioja nuo 2019.01.31  Teisės aktų registras: 2019-01364-, 2019.
243 Dėl Leidimų kasinėti ir aptverti išdavimo, pratęsimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, panaikinimo arba pranešimo apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus tvarkos aprašo patvirtinimo 43482 Marijampolės savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.28 Galioja nuo 2019.01.31  Teisės aktų registras: 2019-01362-, 2019.
244 Dėl Prašymo dėl leidimo išdavimo ir leidimo atlikti kasinėjimo darbus Kalvarijos savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje formų tvirtinimo D-37 Kalvarijos savivaldybės administracija Įsakymas 2019.01.28 Galioja nuo 2019.01.30  Teisės aktų registras: 2019-01318-, 2019.
245 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublik ... NR-47 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.01.28    
246 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  2010 M. GEGUŽĖS 19 D. NUTARIMO NR. 553 ,,DĖL GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO RINKOS REGULIUOTOJO GAUTŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-927 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Nutarimo projektas 2019.01.28 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.28   
247 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T-153 „Dėl Biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Alytaus miesto savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-925 Alytaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.28 Projektas priimtas nuo 2019.01.30   
248 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos ministrų kabineto susitarimo dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje ratifikavimo 19-914 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2019.01.28    
249 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos ministrų kabineto susitarimas dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje 19-914 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Sutartis 2019.01.28    
250 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos ministrų kabineto susitarimo dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje ratifikavimo 19-914 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2019.01.28    
251 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ukrainos ministrų kabineto susitarimo dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje ratifikavio projektas 19-916 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.01.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.28   
252 Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ukrainos ministrų kabineto susitarimą dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje 19-915 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Dekreto projektas 2019.01.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.28   
253 Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ukrainos ministrų kabineto susitarimą dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje   Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2019.01.28    
254 Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ukrainos ministrų kabineto susitarimą dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje 19-914 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.01.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.28   
255 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T1-103 „DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-854 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.25    
256 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019-01-31 posėdžio Nr. 1 darbotvarkės patvirtinimo M1-10 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2019.01.24    
257 Dėl Neringos savivaldybės tarybos posėdžio Nr. 1 sušaukimo ir posėdžio darbotvarkės V10-5 Neringos savivaldybė Potvarkis 2019.01.24    
258 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. T-702 „Dėl Savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 19-746 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.23    
259 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-716 Visagino savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.23 Projektas priimtas nuo 2019.01.31   
260 Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-AĮ-47 Anykščių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.01.22 Galioja nuo 2019.01.23  Teisės aktų registras: 2019-00933-, 2019.
261 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO   „DĖL ĮGALIOJIMŲ DERĖTIS SU PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ORGANIZACIJOMIS DĖL NACIONALINĖS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES 2020 METAMS PARENGIMO“ PROJEKTO NV-195   Išvada 2019.01.22    
262 DĖL ĮGALIOJIMŲ DERĖTIS SU PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ORGANIZACIJOMIS DĖL NACIONALINĖS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES 2020 METAMS PARENGIMO(TAP-19-96) (19-663) NV-187   Pažyma 2019.01.22    
263 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL ĮGALIOJIMŲ DERĖTIS SU PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ORGANIZACIJOMIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS IR BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS ŠAKŲ KOLEKTYVINIŲ SUTARČIŲ PARENGIMO IR PASIRAŠYTI MINĖTAS SUTARTIS SUTEIKIMO; LI ... NV-182   Išvada 2019.01.22    
264 Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl nacionalinės kolektyvinės sutarties 2020 metams parengimo 19-663 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.01.22 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.22   
265 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdžio preliminarios darbotvarkės sudarymo MV-4 Pakruojo rajono savivaldybė Potvarkis 2019.01.21 Galioja nuo 2019.01.21   
266 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, k ... NV-177   Išvada 2019.01.21    
267 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 metų darbo plano patvirtinimo 19-628 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.21 Projektas priimtas nuo 2019.01.31   
268 Dėl leidimo vykdyti viešųjų pirkimų procedūras ir pasirašyti sutartį objekto „Administracinio ir sporto paskirties pastatų Kęstučio g. 20a Telšiai, kapitalinis remontas, keičiant administracinės paskirties pastato paskirtį į sporto paskirties“ darbo p ... 19-623 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.21 Projektas priimtas nuo 2019.01.31   
269 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 649 „Dėl įgaliojimų pasirašyti bausmių vykdymo sistemos šakos kolektyvinę sutartį suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios 19-549 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2019.01.18 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.18   
270 Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir pasirašyti Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinę sutartį suteikimo 18-13162(4) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2019.01.18 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.18   
271 Dėl leidimo vykdyti viešųjų pirkimų procedūras ir pasirašyti sutartį objekto „Gyvenamojo (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai) namo, Žarėnų g. 16, Ryškėnų k., Ryškėnų sen., Telšių r. sav., statyba (projekto koregavimas)“ darbo projektui pare ... 19-473 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.18    
272 Dėl leidimo vykdyti viešųjų pirkimų procedūras ir pasirašyti sutartį objekto „Sporto paskirties pastato (plaukimo baseino), Lygumų g. 47, Telšiai, kapitalinis remontas“ darbo projektui parengti ir rangos darbams atlikti 19-470 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.18 Projektas priimtas nuo 2019.01.31   
273 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-258 „Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-412 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.17    
274 Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. Vasario 28 d. Sprendimo nr. V17-38 „dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos sudarymo, komisijos nuostatų ir komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 19-393 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.17    
275 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 metų darbo plano patvirtinimo 19-370 Šilalės rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2019.01.17    
276 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. 1-258 „Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo ir darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo 19-368 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.17    
277 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. 1-11 „Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo ir darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo 19-362 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.17    
278 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. 1-10 „Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo ir darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo 19-360 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.17    
279 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 553 "Dėl Geležinkelių transporto rinkos reguliuotojo gautų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" projekto (19-169) NR-26 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.01.16    
280 DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VADOVŲ DARBO UŽMOKESČIO, TAIP PAT ATLYGIO SAVIVALDYBĖS VALDOMOSE ĮMONĖSE SUDAROMŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ, VALDYBŲ, KOMITETŲ NARIAMS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 19-289 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.15    
281 Dėl Utenos rajono savivaldybės mero 2018 m. spalio 15 d. potvarkio Nr. MP-69 „Dėl Sprendimų dėl leidimo Utenos rajono savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų vadovams dirbti kitą darbą ir už šį darbą gauti atlyginimą priėmimo tvarkos aprašo patvir ... MP-3 Utenos rajono savivaldybės taryba Potvarkis 2019.01.14 Galioja nuo 2019.01.18  Teisės aktų registras: 2019-00726-, 2019.
282 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 1-17 „Dėl Marijampolės vietinės reikšmės kelių (gatvių) įrengimo, rekonstravimo ar remonto darbų, numatomų 2017-2019 metais, programos patvirtinimo“ pakeitimo 19-240 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.14    
283 DĖL 2019 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS DARBO PLANO PATVIRTINIMO 19-236 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2019.01.14    
284 Radviliškio rajono savivaldybės taryba biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komiteto 2019-01-17 preliminari darbotvarkė Nr. 4 4 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2019.01.14    
285 Radviliškio rajono savivaldybės taryba socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komiteto 2019-01-16 preliminari darbotvarkė Nr. 2 2 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2019.01.14    
286 Radviliškio rajono savivaldybės taryba investicijų ir kaimo plėtros komiteto 2019-01-16 preliminari darbotvarkė Nr. 1 1 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2019.01.14    
287 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖLDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  2010 M. GEGUŽĖS 19 D. NUTARIMO NR. 553 ,,DĖL GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO RINKOS REGULIUOTOJO GAUTŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTAS 19-169 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Nutarimo projektas 2019.01.10 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.10 iki 2019.01.17   
288 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 39-ojo posėdžio preliminarios darbotvarkės sudarymo M-3-(2.5) Radviliškio rajono savivaldybė Potvarkis 2019.01.10 Galioja nuo 2019.01.10   
289 Dėl Leidimų kasinėti ir aptverti išdavimo, pratęsimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, panaikinimo arba pranešimo apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus tvarkos aprašo patvirtinimo 19-153 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.10    
290 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL MOKSLO, TECHNOLOGIJŲ IR INOVACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO TAP Nr. 18-2328; TAIS Nr. 18-11900(2) NV-42   Išvada 2019.01.08    
291 Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 3D-509 „Dėl perkančiųjų organizacijų, įgyvendinančių informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo vidaus rinkoje ir trečiosiose valstybėse paprastąsias pr ... 19-62 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymo projektas 2019.01.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.04 iki 2019.01.11   
292 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO IR KAI KURIŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS T1-208 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.28 Galioja nuo 2019.01.01   
293 Dėl Elektrėnų savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Elektrėnų savivaldybės taryba (išskyrus bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklų vadovus), vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo V.TS-247 Elektrėnų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.27 Galioja nuo 2019.01.04  Teisės aktų registras: 2019-00051-, 2019.
294 Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. K-50 „Dėl 2018 m. melioracijos darbų, finansuojamų valstybės lėšomis, sąrašo“ pakeitimo K-237 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.27 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22100-, 2018.
295 Dėl mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo 18-11900(2) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.12.27 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.01.16 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.27   
296 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. 1-296 „Dėl Fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų savivaldybės bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių, gatvių, autom ... 1-344 Marijampolės savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.21 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22077-, 2018.
297 Dėl Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo V35-1158 Druskininkų savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.21 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22124-, 2018.
298 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ projekto teikimo (22.3-63)-3-5256 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Teikimas 2018.12.21    
299 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 metų I pusmečio  darbo plano patvirtinimo T-410 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20    
300 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-241 Visagino savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.29  Teisės aktų registras: 2018-21717-, 2018.
301 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės žemės darbų vykdymo, gatvių dangų apsaugos, eismo nutraukimo arba apribojimo taisyklių ir vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį, ... 1-391 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-20991-, 2018.
302 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 metų I pusmečio darbo plano patvirtinimo T-171 Pagėgių savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.20   
303 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 metų I pusmečio darbo plano patvirtinimo 18-15364 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.20 Projektas priimtas nuo 2018.12.20   
304 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR.496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS  DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO   (TAP-18-2189(2), TAIS NR. 18-13053(3)) NV-3536   Išvada 2018.12.20    
305 DĖL VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO  (TAP-18-2189(2) (18-13053(3) NV-3534   Pažyma 2018.12.20    
306 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T1-27 „Pasvalio rajono 2018 metų valstybės lėšomis finansuojamų  melioracijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo T1-260 Pasvalio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.19 Galioja nuo 2018.12.29  Teisės aktų registras: 2018-21748-, 2018.
307 Dėl Druskininkų savivaldybės kontrolieriaus darbo užmokesčio nustatymo ir kai kurių Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios 18-15277 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.19    
308 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  NUTARIMAS "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO" 18-13053(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.12.19    
309 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  NUTARIMAS "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO" 18-13053(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.19    
310 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  NUTARIMAS "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO" 18-13053(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.12.19 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.19   
311 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-103 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2018 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo“ pake ... 18-15238 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.19    
312 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 metų pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo 18-15231 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.19    
313 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės žemės darbų vykdymo, gatvių dangų apsaugos, eismo nutraukimo arba apribojimo taisyklių ir vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo ...   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.12.18    
314 Dėl nekilnojamojo turto  panaudos sutarties su Darbo partija pratęsimo 18-15157 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.18    
315 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-238 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus  Jurbarko vaikų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ ir Jurbarko r. Jurbarkų darže ... 18-15147 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.18    
316 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018-12-27 posėdžio Nr. 17 darbotvarkės patvirtinimo M1-145 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2018.12.17    
317 Dėl Elektrėnų savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Elektrėnų savivaldybės taryba (išskyrus bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklų vadovus), vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo 18-15089 Elektrėnų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.17 Projektas priimtas nuo 2018.12.27   
318 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-15081 Visagino savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.17    
319 Dėl neringos savivaldybės tarybos posėdžio Nr. 11 sušaukimo ir posėdžio darbotvarkės V10-151 Neringos savivaldybė Potvarkis 2018.12.14    
320 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. 5TS-883 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės būtinojo hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo gydytojų specialistų komisijos sudarymo, jos nuostatų, darbo reglamento ir iškvietimo nedar ... 5TS-1500 Lazdijų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.14 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-20894-, 2018.
321 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. SAUSIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A1-4 „DĖL SAVIVALDYBIŲ JAUNIMO REIKALŲ TARYBŲ TIPINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-14957 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.12.14    
322 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. SAUSIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A1-4 „DĖL SAVIVALDYBIŲ JAUNIMO REIKALŲ TARYBŲ TIPINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-14957 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.12.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.14 iki 2018.12.28   
323 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-132 „Dėl viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės darbo užmokesčio normatyvo 2018 metams nustatymo“ pakeitimo T1-349 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.13    
324 Dėl Utenos rajono savivaldybės mero 2018 m. spalio 15 d. potvarkio Nr. MP-69 „Dėl sprendimų dėl leidimo Utenos rajono savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų vadovams dirbti kitą darbą ir už šį darbą gauti atlyginimą priėmimo tvarkos patvirtinimo“ ... MP-79 Utenos rajono savivaldybės taryba Potvarkis 2018.12.13 Galioja nuo 2018.12.15  Teisės aktų registras: 2018-20533-, 2018.
325 Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2019 metų pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo T1-212 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.13 Galioja nuo 2018.12.13   
326 Dėl rietavo savivaldybės administracijos didžiausio leistino tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus patvirtinimo T1-207 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.13 Galioja nuo 2018.12.13   
327 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. SAUSIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A1-4 „DĖL SAVIVALDYBIŲ JAUNIMO REIKALŲ TARYBŲ TIPINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.12.13    
328 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. SAUSIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A1-4 „DĖL SAVIVALDYBIŲ JAUNIMO REIKALŲ TARYBŲ TIPINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydimieji dokumentai 2018.12.13    
329 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. SAUSIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A1-4 „DĖL SAVIVALDYBIŲ JAUNIMO REIKALŲ TARYBŲ TIPINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-14910 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.12.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.14 iki 2018.12.27   
330 Dėl darbo sutarties nutraukimo su Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos direktoriumi Mindaugu Labanausku 18-14847 Prienų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.13    
331 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės žemės darbų vykdymo, gatvių dangų apsaugos, eismo nutraukimo arba apribojimo taisyklių ir vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį, ... 18-14800 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.13    
332 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-566 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektus pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje ... 18-14748 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.12    
333 Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir pasirašyti Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinę sutartį suteikimo 18-13162(3) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.12.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.12 iki 2018.12.18   
334 Teisės akto projekto Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. 1-296 „Dėl fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų savivaldybės bendrojo naudojimo įvažiavimo ... AL-10653 Marijampolės savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.12.11    
335 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. 1-296 „Dėl Fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų savivaldybės bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių, gatvių, autom ... 18-14684 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.11    
336 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdžio preliminarios darbotvarkės sudarymo MV-58 Pakruojo rajono savivaldybė Potvarkis 2018.12.10 Galioja nuo 2018.12.10   
337 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR.496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS  DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO   (TAP-18-2189, TAIS NR. 18-13053(2)) NV-3338   Išvada 2018.12.10    
338 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018-12-13 posėdžio Nr. 16 darbotvarkės patvirtinimo M1-141 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2018.12.07    
339 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 metų darbo plano patvirtinimo 18-14455 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.07    
340 Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2019 metų pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo 18-14379 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.07 Projektas priimtas nuo 2018.12.13   
341 Dėl Rietavo savivaldybės administracijos didžiausio leistino tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus patvirtinimo 18-14373 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.07 Projektas priimtas nuo 2018.12.13   
342 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T1-27 „Pasvalio rajono 2018 metų valstybės lėšomis finansuojamų  melioracijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo 18-14357 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.07    
343 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. I pusmečio darbo plano patvirtinimo 18-14237 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.05    
344 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T-422 „Dėl Savivaldybės atstovo skyrimo, Kauno miesto muziejaus tarybos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ ir 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-451 „Dėl Savivaldybės a ... 18-14229 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.05    
345 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 61 straipsnio pakeitimo įstatymas 18-10409(3) Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.12.05 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.05   
346 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL ĮGALIOJIMŲ DERĖTIS SU JUNGTINE PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ATSTOVYBE DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PARENGIMO IR JĄ PASIRAŠYTI“ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL ... NV-3269   Pažyma 2018.12.05    
347 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  NUTARIMAS "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO" 18-13053(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.12.05 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.19 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.05   
348 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL ĮGALIOJIMŲ DERĖTIS SU JUNGTINE PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ATSTOVYBE DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PARENGIMO IR JĄ PASIRAŠYTI“ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL ... NV-3267   Išvada 2018.12.05    
349 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo“ projekto 18-13053 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.12.04    
350 DĖL DARBO KODEKSO NR. IX-926 162 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIP-4833 (TAP-18-2031)(18-13150(2) NV-3225   Pažyma 2018.12.03    
351 "Dėl pavyzdinės darbo sutarties formos patvirtinimo" pakeitimo 18-14065 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.12.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.03 iki 2018.12.12   
352 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO 3-4874 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.12.03    
353 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO NR. IX-926 162 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIP-4833“ PROJEKTO NV-3223   Išvada 2018.12.03    
354 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Zarasų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštelėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą ... T-209 Zarasų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.30 Galioja nuo 2018.12.12  Teisės aktų registras: 2018-20263-, 2018.
355 Dėl Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Rokiškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo TS-268 Rokiškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.30 Galioja nuo 2018.12.06  Teisės aktų registras: 2018-19809-, 2018.
356 DĖL LEIDIMŲ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE, ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-268 Rokiškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.30    
357 DĖL LEIDIMŲ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE, ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-268 Rokiškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.30    
358 Dėl kolektyvinės sutarties ((2.34E-02)-5K-1821375)-6K-1806417 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Išvada 2018.11.30    
359 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų kabineto Susitarimo dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje projekto NR-932 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.11.30    
360 Radviliškio rajono savivaldybės taryba biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komiteto 2018-12-05 preliminari darbotvarkė Nr. 36 36 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2018.11.30    
361 Radviliškio rajono savivaldybės taryba investicijų ir kaimo plėtros komiteto 2018-12-05 preliminari darbotvarkė Nr. 35 35 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2018.11.30    
362 Radviliškio rajono savivaldybės taryba socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komiteto 2018-12-04 preliminari darbotvarkė Nr. 34 34 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2018.11.30    
363 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS RASEINIŲ R. VIDUKLĖS SIMONO STANEVIČIAUS GIMNAZIJOJE PATVIRTINIMO 18-13991 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.30    
364 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 19 D. SPENDIMO NR. T1-217 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMĄ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOT ... T1-199 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.11.30   
365 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Nemakščių darželyje patvirtinimo TS-378 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.04  Teisės aktų registras: 2018-19633-, 2018.
366 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Viduklės darželyje patvirtinimo TS-379 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.04  Teisės aktų registras: 2018-19632-, 2018.
367 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių lopšelyje-darželyje "Saulutė" TS-380 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.04  Teisės aktų registras: 2018-19631-, 2018.
368 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Ariogalos lopšelyje-darželyje patvirtinimo TS-381 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.04  Teisės aktų registras: 2018-19630-, 2018.
369 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių lopšelyje-darželyje "Liepaitė" patvirtinimo TS-382 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.04  Teisės aktų registras: 2018-19629-, 2018.
370 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-334 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbuotojų pavyzdinių darbo užmokesčio pastoviosios algos dalies koeficientų s ... T2-285 Jurbarko rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-19553-, 2018.
371 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-282 „Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos atstovo delegavimo į Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę“ pakeitimo T1-314 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29    
372 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. TS-6 „DĖL 2018 METAIS VALSTYBĖS LĖŠOMIS, SKIRTOMIS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETUI, FINANSUOJAMŲ MELIORACIJOS DARBŲ PRELIMINARINIO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-256 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2018.11.29    
373 Dėl įgaliojimų derėtis su jungtine profesinių sąjungų atstovybe dėl Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir ją pasirašyti ((12.21)-5K-1816584)-6K-1806366 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Lydraštis 2018.11.29    
374 Dėl įgaliojimų derėtis su jungtine profesinių sąjungų atstovybe dėl Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir ją pasirašyti 18-13162(2) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.11.29 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.05 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.29   
375 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų kabineto susitarimo dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje projektas 18-13858 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Susitarimo projektas 2018.11.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.27 iki 2018.11.30   
376 DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 38-OJO POSĖDŽIO PRELIMINARIOS DARBOTVARKĖS SUDARYMO M-78-(2.5) Radviliškio rajono savivaldybė Potvarkis 2018.11.27 Galioja nuo 2018.11.27   
377 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Viduklės darželyje patvirtinimo 18-13767 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.27    
378 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių lopšelyje-darželyje "Saulutė" 18-13766 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.27    
379 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Ariogalos lopšelyje-darželyje patvirtinimo 18-13765 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.27    
380 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių lopšelyje-darželyje "Liepaitė" patvirtinimo 18-13758 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.27    
381 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Nemakščių darželyje patvirtinimo 18-13757 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.27    
382 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27d. sprendimo Nr. T2-241 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės pagrindinėse mokyklose ir mokykloje-daugiafunkcia ... 18-13716 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.26    
383 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-334 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbuotojų pavyzdinių darbo užmokesčio pastoviosios algos dalies koeficientų s ... 18-13703 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.26    
384 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO NR. IX-926 162 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIP-4833 18-13150(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.11.23 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.23   
385 Dėl sprendimų dėl leidimo Pasvalio rajono savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų vadovams dirbti kitą darbą ir už šį darbą gauti atlyginimą priėmimo tvarkos patvirtinimo MV-86 Pasvalio rajono savivaldybė Įsakymas 2018.11.23    
386 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-217 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimą atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plo ... 18-13668 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.23    
387 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-132 „Dėl viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės darbo užmokesčio normatyvo 2018 metams nustatymo“ pakeitimo 18-13651 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.23 Projektas priimtas nuo 2018.12.13   
388 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018-11-29 posėdžio Nr. 15 darbotvarkės patvirtinimo M1-135 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2018.11.22    
389 Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo T-202 Švenčionių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.22 Negalioja nuo 2019.04.03 Galioja nuo 2018.11.29 iki 2019.04.02  Teisės aktų registras: 2018-19212-, 2018.
390 Dėl Neringos savivaldybės tarybos posėdžio Nr. 10 sušaukimo ir posėdžio darbotvarkės V10-138 Neringos savivaldybė Potvarkis 2018.11.22    
391 Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-170 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios T1-179 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.22 Galioja nuo 2018.11.27  Teisės aktų registras: 2018-19058-, 2018.
392 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo projekto 12-01-1698 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Išvada 2018.11.22    
393 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso Nr. IX-926 162 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIP-4833“ projekto 18-13150 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.11.21    
394 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl įgaliojimų derėtis su jungtine profesinių sąjungų atstovybe dėl Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir ją pasirašyti“ projekto 18-13162 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.11.21    
395 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo“ projekto (TAIS Nr. 18-13053) (22.29)3-5098 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Išvada 2018.11.21    
396 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR.496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS  DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO  (TAP-18-1477(3); TAIS NR. 18-4213(4)) NV-3077   Išvada 2018.11.21    
397 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso Nr. IX-926 162 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIP-4833“ projekto NR-906 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.11.21    
398 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T1-227 Pasvalio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.21 Galioja nuo 2018.11.22  Teisės aktų registras: 2018-18757-, 2018.
399 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo“ projekto (4.14-18) 3-2054 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Išvada 2018.11.20    
400 DĖL VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO (TAP-18-1477(3)(18-4213(4) NV-3048   Pažyma 2018.11.20    
401 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 61 straipsnio pakeitimo įstatymas 18-10409(2) Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.20 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.05 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.20   
402 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo“ 18-13053 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Išvada 2018.11.20    
403 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 18-4213(4) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.11.19    
404 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 18-4213(4) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.11.19 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.19   
405 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo ((1.15 E-0202)-5K-1820785)-6K-1806095 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Išvada 2018.11.19    
406 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdžio preliminarios darbotvarkės sudarymo MV-54 Pakruojo rajono savivaldybė Potvarkis 2018.11.16 Galioja nuo 2018.11.16   
407 Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-170 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios 18-13310 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.16 Projektas priimtas nuo 2018.11.22   
408 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO 2015 M. SAUSIO 13 D. POTVARKIO NR. 5 „DĖL VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, KITŲ INSTITUCIJŲ, KURIŲ ATSTOVAI PRISTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS POZICIJĄ EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS, EUROPOS KOMISIJOS, STOJIMO Į EUR ... 18-13251 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Potvarkio projektas 2018.11.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.16   
409 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo“ projekto NR-887 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.11.15    
410 DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 17 D.  SPRENDIMO NR. T-213 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO IŠDAVIMĄ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-13173 Švenčionių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.15    
411 Dėl įgaliojimų derėtis su jungtine profesinių sąjungų atstovybe dėl Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir ją pasirašyti 18-13162 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.11.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.15 iki 2018.11.29   
412 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO NR. IX-926 162 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIP-4833 18-13150 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.11.15    
413 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO NR. IX-926 162 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIP-4833 18-13150 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.11.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.15 iki 2018.11.22   
414 Dėl įgaliojimų derėtis su jungtine profesinių sąjungų atstovybe dėl Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir ją pasirašyti (12.21E)-6K-1806019 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Lydraštis 2018.11.14    
415 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMO „DĖL VALSTYBĖS JONIZUOJANČIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIŲ IR DARBUOTOJŲ APŠVITOS REGISTRO IR RADIACINĖS SAUGOS INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PROJEKTO DERINIMO 18-12415 Nacionalinis kibernetinio saugumo centras Išvada 2018.11.14    
416 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. TS-6 „DĖL 2018 METAIS VALSTYBĖS LĖŠOMIS, SKIRTOMIS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETUI, FINANSUOJAMŲ  MELIORACIJOS DARBŲ PRELIMINARINIO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-13071 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.14    
417 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  NUTARIMO "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO" PROJEKTO 18-13053 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.11.13    
418 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  NUTARIMAS "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO" 18-13053 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.13    
419 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  NUTARIMAS "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO" 18-13053 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.11.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.13 iki 2018.11.20   
420 Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Zarasų rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo I(6.6 E)-542 Zarasų rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.12 Galioja nuo 2018.11.13  Teisės aktų registras: 2018-18230-, 2018.
421 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018-11-16 posėdžio Nr. 14 darbotvarkės patvirtinimo M1-126 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2018.11.09    
422 Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. 1-254 „Dėl Socialinio darbo su socialinės rizikos ir stebimomis šeimomis Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 1-380 Tauragės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.07 Galioja nuo 2018.11.10  Teisės aktų registras: 2018-18137-, 2018.
423 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-282 „Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos atstovo delegavimo į Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę“ pakeitimo 18-12855 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.07 Projektas priimtas nuo 2018.11.29   
424 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-12847 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.07    
425 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. A1-253 „DĖL LEIDIMŲ DIRBTI SEZONINĮ DARBĄ UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO IR SEZONINIŲ DARBŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-12421 Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Išvada 2018.11.06    
426 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2013 M. KOVO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-133 „DĖL LEIDIMO DIRBTI UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-12420 Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Išvada 2018.11.06    
427 Dėl Vyriausybės nutarimo projekto „Dėl mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ projekto (54-1)-D8(E)-5208 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.11.06    
428 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR.496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS  DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO   (TAP-18-1477(2), TAIS NR. 18-4213(3)) NV-2911   Išvada 2018.11.06    
429 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2013 M. KOVO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-133 „DĖL LEIDIMO DIRBTI UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-12420 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2018.11.02    
430 Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. 1-254 „Dėl socialinio darbo su socialinės rizikos ir stebimomis šeimomis Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 18-12686 Tauragės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.31 Projektas priimtas nuo 2018.11.07   
431 DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL MOKSLO, TECHNOLOGIJŲ IR INOVACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI SR-4625 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Išvada 2018.10.31    
432 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 18-4213(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nuomonė 2018.10.30    
433 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 18-4213(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.10.30    
434 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 18-4213(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.30    
435 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 18-4213(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.10.30 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.11.19 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.30   
436 Dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kasmetinio veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo A1-1809 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.29    
437 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. T-702 „Dėl Savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 18-12605 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.29    
438 Išvada dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ... NR-833 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.10.29    
439 Dėl Lietuvos Vyriausybės nutarimo „Dėl mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ projekto derinimo S2-3058 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Išvada 2018.10.29    
440 ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2012 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. A1-587 „DĖL SPRENDIMO DĖL UŽSIENIEČIO AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS REIKALAUJANČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIK ... 18-12069 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2018.10.29    
441 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS DARBO REGLAMENTO PAKEITIMO PROJEKTO 3-4415 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.10.29    
442 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-58 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-188 Kėdainių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.26 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-17543-, 2018.
443 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų ir Vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kelmės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje išdavimo tvarkos ... T-311 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.11.27  Teisės aktų registras: 2018-18988-, 2018.
444 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos atstovo delegavimo į Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę T1-282 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25    
445 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-224 „DĖL KUPIŠKIO MOKYKLOS „VARPELIS“ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-243 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2018.10.25    
446 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-207 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO ŠV. KAZIMIERO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-242 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2018.10.25    
447 „Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. A1-496 „Dėl asmens informavimo apie jo įtraukimą į pensijų kaupimą ir draudėjų informavimo apie asmenis, tapusius pensijų fondo dalyviais, tvarkos aprašo pat ... 18-12519 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.10.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.25 iki 2018.11.02   
448 ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2012 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. A1-587 „DĖL SPRENDIMO DĖL UŽSIENIEČIO AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS REIKALAUJANČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIK ... 18-12069 Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Išvada 2018.10.25    
449 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO  2015 M. KOVO 19 D. ĮSAKYMO NR. A1-139 „DĖL SPRENDIMO DĖL UŽSIENIEČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIAMS PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-12068 Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Išvada 2018.10.25    
450 Išvada dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos da ... NR-822 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.10.25    
451 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. A1-253 „DĖL LEIDIMŲ DIRBTI SEZONINĮ DARBĄ UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO IR SEZONINIŲ DARBŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-12421 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.10.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.24 iki 2018.11.05   
452 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2013 M. KOVO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-133 „DĖL LEIDIMO DIRBTI UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-12420 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.10.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.24 iki 2018.11.05   
453 Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro ir Radiacinės saugos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai 18-12415 Radiacinės saugos centras Tvarka 2018.10.24    
454 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro ir Radiacinės saugos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ projekto aiškinamasis raštas 18-12415 Radiacinės saugos centras Aiškinamasis raštas 2018.10.24    
455 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro ir Radiacinės saugos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ projekto derinimo (1.1.4)10-7300 Radiacinės saugos centras Lydraštis 2018.10.24    
456 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro ir Radiacinės saugos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ projektas 18-12415 Radiacinės saugos centras Įsakymo projektas 2018.10.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.24 iki 2018.11.08   
457 DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU DANUTE KURAUSKIENE 18-12407 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.24    
458 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-100 „DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA KALVARIJOS SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-12400 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.24    
459 Dėl Vyriausybės nutarimo „Dėl Mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ projekto teikimo išvadoms gauti 18-11900 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Išvada 2018.10.23    
460 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-58 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-12212 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.19    
461 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018-10-25 posėdžio Nr. 13 darbotvarkės patvirtinimo M1-110 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2018.10.18    
462 Dėl Neringos savivaldybės tarybos posėdžio Nr.9 sušaukimo ir posėdžio darbotvarkės V10-127 Neringos savivaldybė Potvarkis 2018.10.18    
463 Dėl Sprendimų dėl leidimo Visagino savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų vadovams dirbti kitą darbą ir už šį darbą gauti atlyginimą priėmimo tvarkos patvirtinimo PV-E-60 Visagino savivaldybės taryba Potvarkis 2018.10.18 Galioja nuo 2018.10.20  Teisės aktų registras: 2018-16388-, 2018.
464 Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2018 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 1s-10 (2018) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 18-12178 Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Nutarimo projektas 2018.10.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.18 iki 2018.10.26   
465 ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2012 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. A1-587 „DĖL SPRENDIMO DĖL UŽSIENIEČIO AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS REIKALAUJANČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIK ... 18-12069 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.10.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.17 iki 2018.10.24   
466 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO  2015 M. KOVO 19 D. ĮSAKYMO NR. A1-139 „DĖL SPRENDIMO DĖL UŽSIENIEČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIAMS PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-12068 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.10.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.18 iki 2018.10.24   
467 Dėl Sprendimų dėl leidimo Utenos rajono savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų vadovams dirbti kitą darbą ir už šį darbą gauti atlyginimą priėmimo tvarkos patvirtinimo MP-69 Utenos rajono savivaldybės taryba Potvarkis 2018.10.15 Galioja nuo 2018.10.16  Teisės aktų registras: 2018-16215-, 2018.
468 DĖL ĮGALIOJIMŲ PASIRAŠYTI NACIONALINĘ KOLEKTYVINĘ SUTARTĮ DĖL PAREIGINĖS ALGOS BAZINIO DYDŽIO SUTEIKIMO (TAP-18-1687) (18-11894) NV-2736   Pažyma 2018.10.15    
469 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO  „DĖL ĮGALIOJIMŲ PASIRAŠYTI NACIONALINĘ KOLEKTYVINĘ SUTARTĮ DĖL PAREIGINĖS ALGOS BAZINIO DYDŽIO SUTEIKIMO“ PROJEKTO NV-2729   Išvada 2018.10.15    
470 Dėl mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo 18-11900 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Lydraštis 2018.10.15    
471 Dėl mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo 18-11900 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.10.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.15 iki 2018.10.24   
472 Dėl mokyklų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Zarasų rajono savivaldybės taryba, pedagoginių darbuotojų pareigybių normatyvų T-190 Zarasų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.12 Galioja nuo 2018.10.20  Teisės aktų registras: 2018-16410-, 2018.
473 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdžio preliminarios darbotvarkės sudarymo MV-50   Potvarkis 2018.10.12 Galioja nuo 2018.10.12   
474 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 62, 63, 149 ir 200 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-2395(4) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.10.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.12   
475 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.70, 2.106, 6.410, 6.572 ir 6.765 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kod ... 18-2389(4) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.10.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.12   
476 DĖL ĮGALIOJIMŲ PASIRAŠYTI NACIONALINĘ KOLEKTYVINĘ SUTARTĮ DĖL PAREIGINĖS ALGOS BAZINIO DYDŽIO SUTEIKIMO 18-11894 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.10.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.12   
477 Radviliškio rajono savivaldybės taryba socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komiteto 2018-10-23 preliminari darbotvarkė Nr. 31 31 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2018.10.12    
478 Radviliškio rajono savivaldybės taryba biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komiteto 2018-10-22 preliminari darbotvarkė Nr. 29 29 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2018.10.12    
479 Radviliškio rajono savivaldybės taryba investicijų ir kaimo plėtros komiteto 2018-10-22 preliminari darbotvarkė Nr. 28 28 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2018.10.12    
480 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos atstovo delegavimo į Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę 18-11792 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.12 Projektas priimtas nuo 2018.10.25   
481 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018-10-19 neeilinio posėdžio Nr. 12 darbotvarkės patvirtinimo M1-108 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2018.10.11    
482 DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 37-OJO POSĖDŽIO PRELIMINARIOS DARBOTVARKĖS SUDARYMO M-65-(2.5) Radviliškio rajono savivaldybė Potvarkis 2018.10.11 Galioja nuo 2018.10.12   
483 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-224 „DĖL KUPIŠKIO MOKYKLOS „VARPELIS“ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-11746 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.11    
484 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-207 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO ŠV. KAZIMIERO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-11743 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.11    
485 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 7-64 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018 metų melioracijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo 18-11697 Ukmergės rajono savivaldybės administracija