T SUTARTINIAI SANTYKIAI. 2019.03.24 12-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 29 d. sprendimo  Nr. TS-140 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės darbo su šeimomis, taikant atvejo vadybą, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-3578 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.22    
2 Dėl Neringos savivaldybės  tarybos posėdžio Nr. 3 sušaukimo ir posėdžio darbotvarkės V10-29 Neringos savivaldybė Potvarkis 2019.03.21    
3 Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-391 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės žemės darbų vykdymo, gatvių dangų apsaugos, eismo nutraukimo arba apribojimo taisyklių ir vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasinėjimo darbus S ... 1-91 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.21 Galioja nuo 2019.03.22  Teisės aktų registras: 2019-04422-, 2019.
4 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE, ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 19-3439 Švenčionių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.21    
5 Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 244 „Dėl informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“ pakeitimo" pr ...   Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Lyginamasis variantas 2019.03.20    
6 Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 244 „Dėl informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“ pakeitimo" pr ... 19-3334 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Nutarimo projektas 2019.03.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.20 iki 2019.04.05   
7 Lietuvos Respublikos principinės kariuomenės struktūros nustatymo, krašto apsaugos sistemos karių ir Lietuvos kariuomenės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus ... 19-3247 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2019.03.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.20 iki 2019.04.02   
8 Dėl Lietuvos Respublikos principinės kariuomenės struktūros nustatymo, krašto apsaugos sistemos karių ir Lietuvos kariuomenės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išsk ... 19-3246 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2019.03.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.20 iki 2019.04.02   
9 Sprendimas Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T11-566 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės darbo su socialinės rizikos šeimomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 19-3131 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.19    
10 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL MOKSLO, TECHNOLOGIJŲ IR INOVACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO (TAP Nr. TAP-18-2328(2); TAIS Nr. 19-1070(2) NV-768   Pažyma 2019.03.18    
11 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO  „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO ATAŠĖ PAREIGYBĖS ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINĖJE ATSTOVYBĖJE PRIE EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS IR LIETUVOS RESPUBL ... NV-752   Pažyma 2019.03.18    
12 Radviliškio rajono savivaldybės taryba investicijų ir kaimo plėtros komiteto 2019-03-21 preliminari darbotvarkė Nr. 11 11 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2019.03.18    
13 Radviliškio rajono savivaldybės taryba socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komiteto 2019-03-20 preliminari darbotvarkė Nr. 10 10 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2019.03.18    
14 Radviliškio rajono savivaldybės taryba biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komiteto 2019-03-20 preliminari darbotvarkė Nr. 9 9 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2019.03.18    
15 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdžio preliminarios darbotvarkės sudarymo MV-12 Pakruojo rajono savivaldybė Potvarkis 2019.03.15 Galioja nuo 2019.03.15   
16 Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. 1-93 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo 19-2931 Širvintų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.15 iki 2019.03.28   
17 DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 41-OJO POSĖDŽIO PRELIMINARIOS DARBOTVARKĖS SUDARYMO M-19 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2019.03.14    
18 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL MOKSLO, TECHNOLOGIJŲ IR INOVACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO TAP Nr. TAP-18-2328(2); TAIS Nr. 19-1070(2) NV-720   Išvada 2019.03.14    
19 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO  „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO ATAŠĖ PAREIGYBĖS ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINĖJE ATSTOVYBĖJE PRIE EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS IR LIETUVOS RESPUBL ... NV-708   Išvada 2019.03.14    
20 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 7-285 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio perskaičiavimo“ pripažinimo netekusiu galios 19-2730 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.13    
21 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 4-592 „Dėl Standartizacijos tarybos personalinės sudėties ir Standartizacijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“  ... 19-2542 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2019.03.12    
22 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-391 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės žemės darbų vykdymo, gatvių dangų apsaugos, eismo nutraukimo arba apribojimo taisyklių ir vietinės ...   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2019.03.08    
23 Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-391 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės žemės darbų vykdymo, gatvių dangų apsaugos, eismo nutraukimo arba apribojimo taisyklių ir vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasinėjimo darbus S ... 19-2531 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.08    
24 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 7-283 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kvalifikuotų viešojo sektoriaus specialistų kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-2522 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.08    
25 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ projekto teikimo (22.3-63)-3-930 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Teikimas 2019.03.08    
26 Nutarimas dėl Mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo 19-1070(2) Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Nutarimo projektas 2019.03.08 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.08   
27 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo atašė Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos pareigybės aprašymo projektas 19-1031(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Priedas 2019.03.07    
28 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo atašė pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo atašė pareigyb ... 19-1031(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.03.07 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.07   
29 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-337 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės premijų už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus Klaipėdos aukštųjų mokyklų absolventams skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pake ... 19-2426 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.06    
30 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. 7-201 ,,Dėl Ukmergės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 19-2407 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.06    
31 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos ministrų kabineto susitarimas dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje 19-914(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Sutartis 2019.03.04    
32 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos ministrų kabineto susitarimo dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje ratifikavimo 19-914(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2019.03.04    
33 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ukrainos ministrų kabineto susitarimo dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje ratifikavio projektas 19-916(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.03.04 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.04   
34 Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ukrainos ministrų kabineto susitarimą dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje 19-915(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Dekreto projektas 2019.03.04 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.04   
35 Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ukrainos ministrų kabineto susitarimą dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje 19-914(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.03.04 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.04   
36 Dėl Leidimo atlikti kasinėjimo darbus Širvintų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo 9-145 Širvintų rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.02.28 Galioja nuo 2019.03.01  Teisės aktų registras: 2019-03378-, 2019.
37 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms,  ... 19-1421(2) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2019.02.27    
38 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 17 d.  sprendimo Nr. T-682 „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T-57 Kauno miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.26 Galioja nuo 2019.02.28  Teisės aktų registras: 2019-03265-, 2019.
39 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019-03-01 posėdžio Nr. 3 darbotvarkės patvirtinimo M1-28 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2019.02.22    
40 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. B1-36 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo” pakeitimo B1-42 Molėtų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.26  Teisės aktų registras: 2019-03101-, 2019.
41 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Širvintų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą ... 43490 Širvintų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.03.01  Teisės aktų registras: 2019-02982-, 2019.
42 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos, patvirtintos Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 1-260, pakeitimo 1-36 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.22  Teisės aktų registras: 2019-02897-, 2019.
43 DĖL LIETUVOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BIRŽELIO 4 D. NUTARIMO NR. 821 „DĖL AKCIZŲ ĮSTATYMO NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO, DĖL LIETUVOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M ... NV-491   Pažyma 2019.02.21    
44 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo T1-33 Pasvalio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.20    
45 FM Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo, Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 408 „Dėl Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženkl ... NV-490   Išvada 2019.02.20    
46 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 17 d.  sprendimo Nr. T-682 „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1682 Kauno miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2019.02.20    
47 Įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1170 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2019.02.20    
48 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos ministrų kabineto susitarimo dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje ratifikavimo (22.21)3-685 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Išvada 2019.02.20    
49 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdžio preliminarios darbotvarkės sudarymo MV-7 Pakruojo rajono savivaldybė Potvarkis 2019.02.15 Galioja nuo 2019.02.15   
50 LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS        ĮSAKYMAS  DĖL KELIONĖS DOKUMENTŲ, KURIE SUTEIKIA TEISĘ UŽSIENIEČIUI ATVYKTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ, SĄRAŠO PAKEITIMO IR PAPILDYMO KLAUSIMAMS SVARSTYTI DARBO GRUPĖS DARBO REGLAMENTO IR SUDĖTIES PATV ... 19-1788 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Įsakymo projektas 2019.02.15    
51 LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO  IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO     ĮSAKYMAS  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2005 M. SPALIO 7 D. ĮSAKYMO NR. V-98/ 1V-32 ... 19-1787 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Įsakymo projektas 2019.02.15    
52 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ukrainos ministrų kabineto susitarimo dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje ratifikavio projektas 19-916(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.02.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.15 iki 2019.02.22   
53 Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ukrainos ministrų kabineto susitarimą dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje 19-915(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Dekreto projektas 2019.02.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.15 iki 2019.02.22   
54 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos ministrų kabineto susitarimo dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje ratifikavimo 19-914(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2019.02.15    
55 Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ukrainos ministrų kabineto susitarimą dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje 19-914(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.02.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.15 iki 2019.02.22   
56 Dėl Neringos savivaldybės tarybos posėdžio Nr. 2 sušaukimo ir posėdžio darbotvarkės V10-15 Neringos savivaldybė Potvarkis 2019.02.14    
57 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 17 d.  sprendimo Nr. T-682 „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TR-64 Kauno miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2019.02.13    
58 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 17 d.  sprendimo Nr. T-682 „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1682 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.13    
59 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Širvintų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą ... 19-1630 Širvintų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.13 iki 2019.02.21   
60 Dėl Telšių rajono savivaldybės neeilinio tarybos 2019-02-19 posėdžio Nr. 2 darbotvarkės patvirtinimo M1-21 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2019.02.12    
61 Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. I(6.6 E)-542 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Zarasų rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo I(6.6 E)-101 Zarasų rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.02.12 Galioja nuo 2019.02.13  Teisės aktų registras: 2019-02193-, 2019.
62 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl kreipimosi į Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų kabineto susitarimo dėl įdarbinimo ir bendr ... NR-73 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.02.11    
63 DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL MOKSLO, TECHNOLOGIJŲ IR INOVACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI SR-513 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Išvada 2019.02.11    
64 Įsakymas ?Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-587 ?Dėl sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos porei ... SD-15-1815 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2019.02.11    
65 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms,  ... 19-1421 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2019.02.11 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.02.27 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.11   
66 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo projekto ((1.15 E-0202)-5K-1901823)-6K-1900825 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Išvada 2019.02.08    
67 IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. BALANDŽIO 16 D. NUTARIMO NR. 442 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO IR AKCIZŲ LENGVATŲ TAIKYMO PREKĖMS IR PASLAUGOMS, SKIRTOMS DIPLOMATINĖMS ATSTOVYBĖMS, K ... NV-373   Išvada 2019.02.08    
68 DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 40-OJO POSĖDŽIO PRELIMINARIOS DARBOTVARKĖS SUDARYMO M-11-(2.5) Radviliškio rajono savivaldybė Potvarkis 2019.02.08 Galioja nuo 2019.02.08   
69 Dėl leidimo Viliui Karpavičiui dirbti kitą darbą 19-1356 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.08    
70 Išvada dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ... NR-70 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.02.07    
71 Radviliškio rajono savivaldybės taryba biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komiteto 2019-02-14 preliminari darbotvarkė Nr. 8 8 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2019.02.07    
72 Radviliškio rajono savivaldybės taryba socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komiteto 2019-02-12 preliminari darbotvarkė Nr. 6 6 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2019.02.07    
73 Radviliškio rajono savivaldybės taryba investicijų ir kaimo plėtros komiteto 2019-02-12 preliminari darbotvarkė Nr. 5 5 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2019.02.07    
74 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos, patvirtintos Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 1-260, pakeitimo“   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2019.02.06    
75 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos, patvirtintos Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 1-260, pakeitimo 19-1242 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.06    
76 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR UKRAINOS MINISTRŲ KABINETO SUSITARIMO DĖL ĮDARBINIMO IR BENDRADARBIAVIMO DARBO MIGRACIJOS SRITYJE RATIFIKAVIMO  /  Nr. 19-914 "Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respubl ... 1D-701 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2019.02.05    
77 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  2010 M. GEGUŽĖS 19 D. NUTARIMO NR. 553 ,,DĖL GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO RINKOS REGULIUOTOJO GAUTŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (TAP-19-121) (TAIS NR. 19-927) NV-327   Pažyma 2019.02.05    
78 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. GEGUŽĖS 19 D. NUTARIMO NR. 553 ,,DĖL GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO RINKOS REGULIUOTOJO GAUTŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO NV-326   Išvada 2019.02.05    
79 Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-587 „Dėl sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos porei ... 19-1175 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2019.02.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.04 iki 2019.02.12   
80 Įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1172 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2019.02.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.04 iki 2019.02.12   
81 Įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1170 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2019.02.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.04 iki 2019.02.12   
82 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms,  ... 18-9214(3) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2019.02.04 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.04   
83 Dėl savivaldybės Tarybos 2019 metų I ketvirčio darbų plano patvirtinimo T1-37 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.01    
84 Dėl viešosios įstaigos Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo T1-17 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.01    
85 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms,  ... (14.1-01)-6K-1900675 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Lydraštis 2019.02.01    
86 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. BALANDŽIO 16 D. NUTARIMO NR. 442 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO IR AKCIZŲ LENGVATŲ TAIKYMO PREKĖMS IR PASLAUGOMS, SKIRTOMS DIPLOMATINĖMS ATSTOVYBĖMS, KONSULINĖMS ĮSTAIGOMS, EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS,  ... 19-1130 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2019.02.01 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.01   
87 IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR UKRAINOS MINISTRŲ KABINETO SUSITARIMO DĖL ĮDARBINIMO IR BENDRADARBIAVIMO DARBO MIGRACIJOS SRITYJE RATIFIKAVIMO PROJEKTO 19-914 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.02.01    
88 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. 5TS-995 „Dėl Biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Lazdijų rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 5TS-1544 Lazdijų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.12  Teisės aktų registras: 2019-02065-, 2019.
89 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T9-173 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės švietimo įstaigų  ... T9-7 Skuodo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.12  Teisės aktų registras: 2019-02025-, 2019.
90 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-2 Visagino savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.07  Teisės aktų registras: 2019-01802-, 2019.
91 Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-TS-27 "Dėl Anykščių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo?? pakeitimo 1-TS-3 Anykščių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01765-, 2019.
92 Dėl leidimo vykdyti viešųjų pirkimų procedūras ir pasirašyti sutartį objekto „Administracinio ir sporto paskirties pastatų Kęstučio g. 20a Telšiai, kapitalinis remontas, keičiant administracinės paskirties pastato paskirtį į sporto paskirties“ darbo p ... T1-14 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31    
93 Dėl leidimo vykdyti viešųjų pirkimų procedūras ir pasirašyti sutartį objekto „Sporto paskirties pastato (plaukimo baseino), Lygumų g. 47, Telšiai, kapitalinis remontas“ darbo projektui parengti ir rangos darbams atlikti T1-13 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31    
94 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 metų darbo plano patvirtinimo T1-1 Šilalės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.02  Teisės aktų registras: 2019-01551-, 2019.
95 Dėl pritarimo pasirašyti viešojo pirkimo rangos darbų sutartį „Kelmės apylinkių sen. Kakoniškės k. Statybininkų g. rekonstravimas, įrengiant asfaltbetonio dangą (I etapas)“ T-27 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31    
96 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 metų darbo plano patvirtinimo T1-6 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01747-, 2019.
97 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-103 „Dėl Druskininkų savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo T1-1 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.02  Teisės aktų registras: 2019-01533-, 2019.
98 Dėl Vyriausybės nutarimo „Dėl mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ projekto teikimo išvadoms gauti (22.3-63)-3-398 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Lydraštis 2019.01.31    
99 Nutarimas dėl Mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo 19-1070 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Nutarimo projektas 2019.01.31 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.01 iki 2019.02.11   
100 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo 19-1056 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.31    
101 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo 19-1054 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.31    
102 Dėl Visagino savivaldybės mero 2018 m. spalio 18 d. potvarkio Nr. PV-E-60 „Dėl Sprendimų dėl leidimo Visagino savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų vadovams dirbti kitą darbą ir už šį darbą gauti atlyginimą priėmimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo PV-E-8 Visagino savivaldybės administracija Potvarkis 2019.01.30 Galioja nuo 2019.02.01  Teisės aktų registras: 2019-01415-, 2019.
103 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T-153 „Dėl Biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Alytaus miesto savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T-34 Alytaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.30 Galioja nuo 2019.02.01  Teisės aktų registras: 2019-01429-, 2019.
104 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos pareigybės aprašymas 19-1031 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Pareigybės aprašymas 2019.01.30    
105 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo atašė pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo atašė pareigyb ... 19-1031 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.01.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.30   
106 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. t2-240 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės progimnazijose patvirtinimo“ pakeitimo 19-1007 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.30    
107 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo projektas 18-1274(2) Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Nutarimo projektas 2019.01.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.29   
108 Dėl Užimtumo didinimo programos darbų organizavimo ir finansavimo sutarties formos patvirtinimo A-121 Šiaulių miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2019.01.28 Galioja nuo 2019.03.07  Teisės aktų registras: 2019-03641-, 2019.
109 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-258 „Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 43472 Marijampolės savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.28 Galioja nuo 2019.01.31  Teisės aktų registras: 2019-01364-, 2019.
110 Dėl Leidimų kasinėti ir aptverti išdavimo, pratęsimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, panaikinimo arba pranešimo apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus tvarkos aprašo patvirtinimo 43482 Marijampolės savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.28 Galioja nuo 2019.01.31  Teisės aktų registras: 2019-01362-, 2019.
111 Dėl Prašymo dėl leidimo išdavimo ir leidimo atlikti kasinėjimo darbus Kalvarijos savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje formų tvirtinimo D-37 Kalvarijos savivaldybės administracija Įsakymas 2019.01.28 Galioja nuo 2019.01.30  Teisės aktų registras: 2019-01318-, 2019.
112 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublik ... NR-47 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.01.28    
113 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  2010 M. GEGUŽĖS 19 D. NUTARIMO NR. 553 ,,DĖL GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO RINKOS REGULIUOTOJO GAUTŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-927 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Nutarimo projektas 2019.01.28 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.28   
114 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T-153 „Dėl Biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Alytaus miesto savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-925 Alytaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.28 Projektas priimtas nuo 2019.01.30   
115 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos ministrų kabineto susitarimo dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje ratifikavimo 19-914 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2019.01.28    
116 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos ministrų kabineto susitarimas dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje 19-914 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Sutartis 2019.01.28    
117 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos ministrų kabineto susitarimo dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje ratifikavimo 19-914 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2019.01.28    
118 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ukrainos ministrų kabineto susitarimo dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje ratifikavio projektas 19-916 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.01.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.28   
119 Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ukrainos ministrų kabineto susitarimą dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje 19-915 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Dekreto projektas 2019.01.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.28   
120 Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ukrainos ministrų kabineto susitarimą dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje   Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2019.01.28    
121 Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ukrainos ministrų kabineto susitarimą dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje 19-914 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.01.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.28   
122 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T1-103 „DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-854 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.25    
123 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019-01-31 posėdžio Nr. 1 darbotvarkės patvirtinimo M1-10 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2019.01.24    
124 Dėl Neringos savivaldybės tarybos posėdžio Nr. 1 sušaukimo ir posėdžio darbotvarkės V10-5 Neringos savivaldybė Potvarkis 2019.01.24    
125 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. T-702 „Dėl Savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 19-746 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.23    
126 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-716 Visagino savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.23 Projektas priimtas nuo 2019.01.31   
127 Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-AĮ-47 Anykščių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.01.22 Galioja nuo 2019.01.23  Teisės aktų registras: 2019-00933-, 2019.
128 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO   „DĖL ĮGALIOJIMŲ DERĖTIS SU PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ORGANIZACIJOMIS DĖL NACIONALINĖS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES 2020 METAMS PARENGIMO“ PROJEKTO NV-195   Išvada 2019.01.22    
129 DĖL ĮGALIOJIMŲ DERĖTIS SU PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ORGANIZACIJOMIS DĖL NACIONALINĖS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES 2020 METAMS PARENGIMO(TAP-19-96) (19-663) NV-187   Pažyma 2019.01.22    
130 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL ĮGALIOJIMŲ DERĖTIS SU PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ORGANIZACIJOMIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS IR BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS ŠAKŲ KOLEKTYVINIŲ SUTARČIŲ PARENGIMO IR PASIRAŠYTI MINĖTAS SUTARTIS SUTEIKIMO; LI ... NV-182   Išvada 2019.01.22    
131 Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl nacionalinės kolektyvinės sutarties 2020 metams parengimo 19-663 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.01.22 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.22   
132 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdžio preliminarios darbotvarkės sudarymo MV-4 Pakruojo rajono savivaldybė Potvarkis 2019.01.21 Galioja nuo 2019.01.21   
133 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, k ... NV-177   Išvada 2019.01.21    
134 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 metų darbo plano patvirtinimo 19-628 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.21 Projektas priimtas nuo 2019.01.31   
135 Dėl leidimo vykdyti viešųjų pirkimų procedūras ir pasirašyti sutartį objekto „Administracinio ir sporto paskirties pastatų Kęstučio g. 20a Telšiai, kapitalinis remontas, keičiant administracinės paskirties pastato paskirtį į sporto paskirties“ darbo p ... 19-623 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.21 Projektas priimtas nuo 2019.01.31   
136 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 649 „Dėl įgaliojimų pasirašyti bausmių vykdymo sistemos šakos kolektyvinę sutartį suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios 19-549 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2019.01.18 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.18   
137 Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir pasirašyti Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinę sutartį suteikimo 18-13162(4) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2019.01.18 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.18   
138 Dėl leidimo vykdyti viešųjų pirkimų procedūras ir pasirašyti sutartį objekto „Gyvenamojo (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai) namo, Žarėnų g. 16, Ryškėnų k., Ryškėnų sen., Telšių r. sav., statyba (projekto koregavimas)“ darbo projektui pare ... 19-473 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.18    
139 Dėl leidimo vykdyti viešųjų pirkimų procedūras ir pasirašyti sutartį objekto „Sporto paskirties pastato (plaukimo baseino), Lygumų g. 47, Telšiai, kapitalinis remontas“ darbo projektui parengti ir rangos darbams atlikti 19-470 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.18 Projektas priimtas nuo 2019.01.31   
140 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-258 „Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-412 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.17    
141 Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. Vasario 28 d. Sprendimo nr. V17-38 „dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos sudarymo, komisijos nuostatų ir komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 19-393 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.17    
142 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 metų darbo plano patvirtinimo 19-370 Šilalės rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2019.01.17    
143 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. 1-258 „Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo ir darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo 19-368 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.17    
144 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. 1-11 „Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo ir darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo 19-362 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.17    
145 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. 1-10 „Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo ir darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo 19-360 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.17    
146 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 553 "Dėl Geležinkelių transporto rinkos reguliuotojo gautų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" projekto (19-169) NR-26 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.01.16    
147 DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VADOVŲ DARBO UŽMOKESČIO, TAIP PAT ATLYGIO SAVIVALDYBĖS VALDOMOSE ĮMONĖSE SUDAROMŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ, VALDYBŲ, KOMITETŲ NARIAMS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 19-289 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.15    
148 Dėl Utenos rajono savivaldybės mero 2018 m. spalio 15 d. potvarkio Nr. MP-69 „Dėl Sprendimų dėl leidimo Utenos rajono savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų vadovams dirbti kitą darbą ir už šį darbą gauti atlyginimą priėmimo tvarkos aprašo patvir ... MP-3 Utenos rajono savivaldybės taryba Potvarkis 2019.01.14 Galioja nuo 2019.01.18  Teisės aktų registras: 2019-00726-, 2019.
149 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 1-17 „Dėl Marijampolės vietinės reikšmės kelių (gatvių) įrengimo, rekonstravimo ar remonto darbų, numatomų 2017-2019 metais, programos patvirtinimo“ pakeitimo 19-240 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.14    
150 DĖL 2019 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS DARBO PLANO PATVIRTINIMO 19-236 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2019.01.14    
151 Radviliškio rajono savivaldybės taryba biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komiteto 2019-01-17 preliminari darbotvarkė Nr. 4 4 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2019.01.14    
152 Radviliškio rajono savivaldybės taryba socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komiteto 2019-01-16 preliminari darbotvarkė Nr. 2 2 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2019.01.14    
153 Radviliškio rajono savivaldybės taryba investicijų ir kaimo plėtros komiteto 2019-01-16 preliminari darbotvarkė Nr. 1 1 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2019.01.14    
154 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖLDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  2010 M. GEGUŽĖS 19 D. NUTARIMO NR. 553 ,,DĖL GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO RINKOS REGULIUOTOJO GAUTŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTAS 19-169 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Nutarimo projektas 2019.01.10 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.10 iki 2019.01.17   
155 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 39-ojo posėdžio preliminarios darbotvarkės sudarymo M-3-(2.5) Radviliškio rajono savivaldybė Potvarkis 2019.01.10 Galioja nuo 2019.01.10   
156 Dėl Leidimų kasinėti ir aptverti išdavimo, pratęsimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, panaikinimo arba pranešimo apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus tvarkos aprašo patvirtinimo 19-153 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.10    
157 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL MOKSLO, TECHNOLOGIJŲ IR INOVACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO TAP Nr. 18-2328; TAIS Nr. 18-11900(2) NV-42   Išvada 2019.01.08    
158 Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 3D-509 „Dėl perkančiųjų organizacijų, įgyvendinančių informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo vidaus rinkoje ir trečiosiose valstybėse paprastąsias pr ... 19-62 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymo projektas 2019.01.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.04 iki 2019.01.11   
159 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO IR KAI KURIŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS T1-208 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.28 Galioja nuo 2019.01.01   
160 Dėl Elektrėnų savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Elektrėnų savivaldybės taryba (išskyrus bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklų vadovus), vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo V.TS-247 Elektrėnų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.27 Galioja nuo 2019.01.04  Teisės aktų registras: 2019-00051-, 2019.
161 Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. K-50 „Dėl 2018 m. melioracijos darbų, finansuojamų valstybės lėšomis, sąrašo“ pakeitimo K-237 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.27 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22100-, 2018.
162 Dėl mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo 18-11900(2) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.12.27 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.01.16 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.27   
163 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. 1-296 „Dėl Fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų savivaldybės bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių, gatvių, autom ... 1-344 Marijampolės savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.21 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22077-, 2018.
164 Dėl Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo V35-1158 Druskininkų savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.21 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22124-, 2018.
165 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ projekto teikimo (22.3-63)-3-5256 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Teikimas 2018.12.21    
166 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 metų I pusmečio  darbo plano patvirtinimo T-410 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20    
167 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-241 Visagino savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.29  Teisės aktų registras: 2018-21717-, 2018.
168 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės žemės darbų vykdymo, gatvių dangų apsaugos, eismo nutraukimo arba apribojimo taisyklių ir vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį, ... 1-391 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-20991-, 2018.
169 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 metų I pusmečio darbo plano patvirtinimo T-171 Pagėgių savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.20   
170 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 metų I pusmečio darbo plano patvirtinimo 18-15364 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.20 Projektas priimtas nuo 2018.12.20   
171 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR.496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS  DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO   (TAP-18-2189(2), TAIS NR. 18-13053(3)) NV-3536   Išvada 2018.12.20    
172 DĖL VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO  (TAP-18-2189(2) (18-13053(3) NV-3534   Pažyma 2018.12.20    
173 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T1-27 „Pasvalio rajono 2018 metų valstybės lėšomis finansuojamų  melioracijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo T1-260 Pasvalio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.19 Galioja nuo 2018.12.29  Teisės aktų registras: 2018-21748-, 2018.
174 Dėl Druskininkų savivaldybės kontrolieriaus darbo užmokesčio nustatymo ir kai kurių Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios 18-15277 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.19    
175 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  NUTARIMAS "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO" 18-13053(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.12.19    
176 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  NUTARIMAS "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO" 18-13053(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.19    
177 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  NUTARIMAS "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO" 18-13053(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.12.19 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.19   
178 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-103 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2018 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo“ pake ... 18-15238 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.19    
179 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 metų pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo 18-15231 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.19    
180 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės žemės darbų vykdymo, gatvių dangų apsaugos, eismo nutraukimo arba apribojimo taisyklių ir vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo ...   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.12.18    
181 Dėl nekilnojamojo turto  panaudos sutarties su Darbo partija pratęsimo 18-15157 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.18    
182 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-238 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus  Jurbarko vaikų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ ir Jurbarko r. Jurbarkų darže ... 18-15147 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.18    
183 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018-12-27 posėdžio Nr. 17 darbotvarkės patvirtinimo M1-145 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2018.12.17    
184 Dėl Elektrėnų savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Elektrėnų savivaldybės taryba (išskyrus bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklų vadovus), vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo 18-15089 Elektrėnų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.17 Projektas priimtas nuo 2018.12.27   
185 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-15081 Visagino savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.17    
186 Dėl neringos savivaldybės tarybos posėdžio Nr. 11 sušaukimo ir posėdžio darbotvarkės V10-151 Neringos savivaldybė Potvarkis 2018.12.14    
187 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. 5TS-883 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės būtinojo hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo gydytojų specialistų komisijos sudarymo, jos nuostatų, darbo reglamento ir iškvietimo nedar ... 5TS-1500 Lazdijų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.14 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-20894-, 2018.
188 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. SAUSIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A1-4 „DĖL SAVIVALDYBIŲ JAUNIMO REIKALŲ TARYBŲ TIPINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-14957 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.12.14    
189 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. SAUSIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A1-4 „DĖL SAVIVALDYBIŲ JAUNIMO REIKALŲ TARYBŲ TIPINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-14957 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.12.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.14 iki 2018.12.28   
190 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-132 „Dėl viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės darbo užmokesčio normatyvo 2018 metams nustatymo“ pakeitimo T1-349 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.13    
191 Dėl Utenos rajono savivaldybės mero 2018 m. spalio 15 d. potvarkio Nr. MP-69 „Dėl sprendimų dėl leidimo Utenos rajono savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų vadovams dirbti kitą darbą ir už šį darbą gauti atlyginimą priėmimo tvarkos patvirtinimo“ ... MP-79 Utenos rajono savivaldybės taryba Potvarkis 2018.12.13 Galioja nuo 2018.12.15  Teisės aktų registras: 2018-20533-, 2018.
192 Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2019 metų pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo T1-212 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.13 Galioja nuo 2018.12.13   
193 Dėl rietavo savivaldybės administracijos didžiausio leistino tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus patvirtinimo T1-207 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.13 Galioja nuo 2018.12.13   
194 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. SAUSIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A1-4 „DĖL SAVIVALDYBIŲ JAUNIMO REIKALŲ TARYBŲ TIPINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.12.13    
195 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. SAUSIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A1-4 „DĖL SAVIVALDYBIŲ JAUNIMO REIKALŲ TARYBŲ TIPINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydimieji dokumentai 2018.12.13    
196 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. SAUSIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A1-4 „DĖL SAVIVALDYBIŲ JAUNIMO REIKALŲ TARYBŲ TIPINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-14910 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.12.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.14 iki 2018.12.27   
197 Dėl darbo sutarties nutraukimo su Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos direktoriumi Mindaugu Labanausku 18-14847 Prienų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.13    
198 Dėl Panevėžio miesto savivaldybės žemės darbų vykdymo, gatvių dangų apsaugos, eismo nutraukimo arba apribojimo taisyklių ir vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį, ... 18-14800 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.13    
199 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-566 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektus pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje ... 18-14748 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.12    
200 Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir pasirašyti Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinę sutartį suteikimo 18-13162(3) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.12.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.12 iki 2018.12.18   
201 Teisės akto projekto Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. 1-296 „Dėl fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų savivaldybės bendrojo naudojimo įvažiavimo ... AL-10653 Marijampolės savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.12.11    
202 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. 1-296 „Dėl Fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų savivaldybės bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių, gatvių, autom ... 18-14684 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.11    
203 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdžio preliminarios darbotvarkės sudarymo MV-58 Pakruojo rajono savivaldybė Potvarkis 2018.12.10 Galioja nuo 2018.12.10   
204 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR.496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS  DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO   (TAP-18-2189, TAIS NR. 18-13053(2)) NV-3338   Išvada 2018.12.10    
205 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018-12-13 posėdžio Nr. 16 darbotvarkės patvirtinimo M1-141 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2018.12.07    
206 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 metų darbo plano patvirtinimo 18-14455 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.07    
207 Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2019 metų pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo 18-14379 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.07 Projektas priimtas nuo 2018.12.13   
208 Dėl Rietavo savivaldybės administracijos didžiausio leistino tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus patvirtinimo 18-14373 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.07 Projektas priimtas nuo 2018.12.13   
209 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T1-27 „Pasvalio rajono 2018 metų valstybės lėšomis finansuojamų  melioracijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo 18-14357 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.07    
210 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. I pusmečio darbo plano patvirtinimo 18-14237 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.05    
211 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T-422 „Dėl Savivaldybės atstovo skyrimo, Kauno miesto muziejaus tarybos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ ir 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-451 „Dėl Savivaldybės a ... 18-14229 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.05    
212 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 61 straipsnio pakeitimo įstatymas 18-10409(3) Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.12.05 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.05   
213 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL ĮGALIOJIMŲ DERĖTIS SU JUNGTINE PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ATSTOVYBE DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PARENGIMO IR JĄ PASIRAŠYTI“ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL ... NV-3269   Pažyma 2018.12.05    
214 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  NUTARIMAS "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO" 18-13053(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.12.05 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.19 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.05   
215 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL ĮGALIOJIMŲ DERĖTIS SU JUNGTINE PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ATSTOVYBE DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PARENGIMO IR JĄ PASIRAŠYTI“ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL ... NV-3267   Išvada 2018.12.05    
216 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo“ projekto 18-13053 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.12.04    
217 DĖL DARBO KODEKSO NR. IX-926 162 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIP-4833 (TAP-18-2031)(18-13150(2) NV-3225   Pažyma 2018.12.03    
218 "Dėl pavyzdinės darbo sutarties formos patvirtinimo" pakeitimo 18-14065 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.12.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.03 iki 2018.12.12   
219 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO 3-4874 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.12.03    
220 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO NR. IX-926 162 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIP-4833“ PROJEKTO NV-3223   Išvada 2018.12.03    
221 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Zarasų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštelėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą ... T-209 Zarasų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.30 Galioja nuo 2018.12.12  Teisės aktų registras: 2018-20263-, 2018.
222 Dėl Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Rokiškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo TS-268 Rokiškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.30 Galioja nuo 2018.12.06  Teisės aktų registras: 2018-19809-, 2018.
223 DĖL LEIDIMŲ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE, ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-268 Rokiškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.30    
224 DĖL LEIDIMŲ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE, ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-268 Rokiškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.30    
225 Dėl kolektyvinės sutarties ((2.34E-02)-5K-1821375)-6K-1806417 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Išvada 2018.11.30    
226 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų kabineto Susitarimo dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje projekto NR-932 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.11.30    
227 Radviliškio rajono savivaldybės taryba biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komiteto 2018-12-05 preliminari darbotvarkė Nr. 36 36 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2018.11.30    
228 Radviliškio rajono savivaldybės taryba investicijų ir kaimo plėtros komiteto 2018-12-05 preliminari darbotvarkė Nr. 35 35 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2018.11.30    
229 Radviliškio rajono savivaldybės taryba socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komiteto 2018-12-04 preliminari darbotvarkė Nr. 34 34 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2018.11.30    
230 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS RASEINIŲ R. VIDUKLĖS SIMONO STANEVIČIAUS GIMNAZIJOJE PATVIRTINIMO 18-13991 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.30    
231 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 19 D. SPENDIMO NR. T1-217 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMĄ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOT ... T1-199 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.11.30   
232 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Nemakščių darželyje patvirtinimo TS-378 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.04  Teisės aktų registras: 2018-19633-, 2018.
233 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Viduklės darželyje patvirtinimo TS-379 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.04  Teisės aktų registras: 2018-19632-, 2018.
234 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių lopšelyje-darželyje "Saulutė" TS-380 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.04  Teisės aktų registras: 2018-19631-, 2018.
235 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Ariogalos lopšelyje-darželyje patvirtinimo TS-381 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.04  Teisės aktų registras: 2018-19630-, 2018.
236 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių lopšelyje-darželyje "Liepaitė" patvirtinimo TS-382 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.04  Teisės aktų registras: 2018-19629-, 2018.
237 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-334 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbuotojų pavyzdinių darbo užmokesčio pastoviosios algos dalies koeficientų s ... T2-285 Jurbarko rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-19553-, 2018.
238 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-282 „Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos atstovo delegavimo į Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę“ pakeitimo T1-314 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29    
239 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. TS-6 „DĖL 2018 METAIS VALSTYBĖS LĖŠOMIS, SKIRTOMIS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETUI, FINANSUOJAMŲ MELIORACIJOS DARBŲ PRELIMINARINIO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-256 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2018.11.29    
240 Dėl įgaliojimų derėtis su jungtine profesinių sąjungų atstovybe dėl Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir ją pasirašyti ((12.21)-5K-1816584)-6K-1806366 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Lydraštis 2018.11.29    
241 Dėl įgaliojimų derėtis su jungtine profesinių sąjungų atstovybe dėl Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir ją pasirašyti 18-13162(2) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.11.29 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.05 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.29   
242 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų kabineto susitarimo dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje projektas 18-13858 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Susitarimo projektas 2018.11.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.27 iki 2018.11.30   
243 DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 38-OJO POSĖDŽIO PRELIMINARIOS DARBOTVARKĖS SUDARYMO M-78-(2.5) Radviliškio rajono savivaldybė Potvarkis 2018.11.27 Galioja nuo 2018.11.27   
244 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Viduklės darželyje patvirtinimo 18-13767 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.27    
245 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių lopšelyje-darželyje "Saulutė" 18-13766 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.27    
246 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Ariogalos lopšelyje-darželyje patvirtinimo 18-13765 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.27    
247 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių lopšelyje-darželyje "Liepaitė" patvirtinimo 18-13758 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.27    
248 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Nemakščių darželyje patvirtinimo 18-13757 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.27    
249 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27d. sprendimo Nr. T2-241 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės pagrindinėse mokyklose ir mokykloje-daugiafunkcia ... 18-13716 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.26    
250 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-334 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbuotojų pavyzdinių darbo užmokesčio pastoviosios algos dalies koeficientų s ... 18-13703 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.26    
251 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO NR. IX-926 162 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIP-4833 18-13150(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.11.23 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.23   
252 Dėl sprendimų dėl leidimo Pasvalio rajono savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų vadovams dirbti kitą darbą ir už šį darbą gauti atlyginimą priėmimo tvarkos patvirtinimo MV-86 Pasvalio rajono savivaldybė Įsakymas 2018.11.23    
253 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-217 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimą atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plo ... 18-13668 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.23    
254 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-132 „Dėl viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės darbo užmokesčio normatyvo 2018 metams nustatymo“ pakeitimo 18-13651 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.23 Projektas priimtas nuo 2018.12.13   
255 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018-11-29 posėdžio Nr. 15 darbotvarkės patvirtinimo M1-135 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2018.11.22    
256 Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo T-202 Švenčionių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.22 Galioja nuo 2018.11.29  Teisės aktų registras: 2018-19212-, 2018.
257 Dėl Neringos savivaldybės tarybos posėdžio Nr. 10 sušaukimo ir posėdžio darbotvarkės V10-138 Neringos savivaldybė Potvarkis 2018.11.22    
258 Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-170 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios T1-179 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.22 Galioja nuo 2018.11.27  Teisės aktų registras: 2018-19058-, 2018.
259 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo projekto 12-01-1698 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Išvada 2018.11.22    
260 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso Nr. IX-926 162 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIP-4833“ projekto 18-13150 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.11.21    
261 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl įgaliojimų derėtis su jungtine profesinių sąjungų atstovybe dėl Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir ją pasirašyti“ projekto 18-13162 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.11.21    
262 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo“ projekto (TAIS Nr. 18-13053) (22.29)3-5098 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Išvada 2018.11.21    
263 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR.496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS  DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO  (TAP-18-1477(3); TAIS NR. 18-4213(4)) NV-3077   Išvada 2018.11.21    
264 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso Nr. IX-926 162 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIP-4833“ projekto NR-906 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.11.21    
265 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T1-227 Pasvalio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.21 Galioja nuo 2018.11.22  Teisės aktų registras: 2018-18757-, 2018.
266 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo“ projekto (4.14-18) 3-2054 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Išvada 2018.11.20    
267 DĖL VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO (TAP-18-1477(3)(18-4213(4) NV-3048   Pažyma 2018.11.20    
268 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 61 straipsnio pakeitimo įstatymas 18-10409(2) Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.20 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.05 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.20   
269 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo“ 18-13053 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Išvada 2018.11.20    
270 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 18-4213(4) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.11.19    
271 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 18-4213(4) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.11.19 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.19   
272 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo ((1.15 E-0202)-5K-1820785)-6K-1806095 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Išvada 2018.11.19    
273 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdžio preliminarios darbotvarkės sudarymo MV-54 Pakruojo rajono savivaldybė Potvarkis 2018.11.16 Galioja nuo 2018.11.16   
274 Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-170 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios 18-13310 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.16 Projektas priimtas nuo 2018.11.22   
275 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO 2015 M. SAUSIO 13 D. POTVARKIO NR. 5 „DĖL VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, KITŲ INSTITUCIJŲ, KURIŲ ATSTOVAI PRISTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS POZICIJĄ EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS, EUROPOS KOMISIJOS, STOJIMO Į EUR ... 18-13251 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Potvarkio projektas 2018.11.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.16   
276 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo“ projekto NR-887 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.11.15    
277 DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 17 D.  SPRENDIMO NR. T-213 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO IŠDAVIMĄ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-13173 Švenčionių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.15    
278 Dėl įgaliojimų derėtis su jungtine profesinių sąjungų atstovybe dėl Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir ją pasirašyti 18-13162 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.11.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.15 iki 2018.11.29   
279 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO NR. IX-926 162 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIP-4833 18-13150 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.11.15    
280 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO NR. IX-926 162 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIP-4833 18-13150 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.11.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.15 iki 2018.11.22   
281 Dėl įgaliojimų derėtis su jungtine profesinių sąjungų atstovybe dėl Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir ją pasirašyti (12.21E)-6K-1806019 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Lydraštis 2018.11.14    
282 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMO „DĖL VALSTYBĖS JONIZUOJANČIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIŲ IR DARBUOTOJŲ APŠVITOS REGISTRO IR RADIACINĖS SAUGOS INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PROJEKTO DERINIMO 18-12415 Nacionalinis kibernetinio saugumo centras Išvada 2018.11.14    
283 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. TS-6 „DĖL 2018 METAIS VALSTYBĖS LĖŠOMIS, SKIRTOMIS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETUI, FINANSUOJAMŲ  MELIORACIJOS DARBŲ PRELIMINARINIO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-13071 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.14    
284 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  NUTARIMO "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO" PROJEKTO 18-13053 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.11.13    
285 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  NUTARIMAS "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO" 18-13053 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.13    
286 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  NUTARIMAS "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO" 18-13053 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.11.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.13 iki 2018.11.20   
287 Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Zarasų rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo I(6.6 E)-542 Zarasų rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.12 Galioja nuo 2018.11.13  Teisės aktų registras: 2018-18230-, 2018.
288 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018-11-16 posėdžio Nr. 14 darbotvarkės patvirtinimo M1-126 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2018.11.09    
289 Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. 1-254 „Dėl Socialinio darbo su socialinės rizikos ir stebimomis šeimomis Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 1-380 Tauragės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.07 Galioja nuo 2018.11.10  Teisės aktų registras: 2018-18137-, 2018.
290 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-282 „Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos atstovo delegavimo į Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę“ pakeitimo 18-12855 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.07 Projektas priimtas nuo 2018.11.29   
291 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-12847 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.07    
292 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. A1-253 „DĖL LEIDIMŲ DIRBTI SEZONINĮ DARBĄ UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO IR SEZONINIŲ DARBŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-12421 Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Išvada 2018.11.06    
293 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2013 M. KOVO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-133 „DĖL LEIDIMO DIRBTI UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-12420 Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Išvada 2018.11.06    
294 Dėl Vyriausybės nutarimo projekto „Dėl mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ projekto (54-1)-D8(E)-5208 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.11.06    
295 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR.496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS  DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO   (TAP-18-1477(2), TAIS NR. 18-4213(3)) NV-2911   Išvada 2018.11.06    
296 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2013 M. KOVO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-133 „DĖL LEIDIMO DIRBTI UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-12420 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2018.11.02    
297 Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. 1-254 „Dėl socialinio darbo su socialinės rizikos ir stebimomis šeimomis Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 18-12686 Tauragės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.31 Projektas priimtas nuo 2018.11.07   
298 DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL MOKSLO, TECHNOLOGIJŲ IR INOVACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI SR-4625 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Išvada 2018.10.31    
299 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 18-4213(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nuomonė 2018.10.30    
300 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 18-4213(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.10.30    
301 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 18-4213(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.30    
302 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 18-4213(3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.10.30 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.11.19 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.30   
303 Dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kasmetinio veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo A1-1809 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.29    
304 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. T-702 „Dėl Savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 18-12605 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.29    
305 Išvada dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ... NR-833 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.10.29    
306 Dėl Lietuvos Vyriausybės nutarimo „Dėl mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ projekto derinimo S2-3058 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Išvada 2018.10.29    
307 ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2012 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. A1-587 „DĖL SPRENDIMO DĖL UŽSIENIEČIO AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS REIKALAUJANČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIK ... 18-12069 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2018.10.29    
308 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS DARBO REGLAMENTO PAKEITIMO PROJEKTO 3-4415 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.10.29    
309 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-58 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-188 Kėdainių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.26 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-17543-, 2018.
310 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų ir Vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kelmės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje išdavimo tvarkos ... T-311 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.11.27  Teisės aktų registras: 2018-18988-, 2018.
311 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos atstovo delegavimo į Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę T1-282 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25    
312 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-224 „DĖL KUPIŠKIO MOKYKLOS „VARPELIS“ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-243 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2018.10.25    
313 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-207 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO ŠV. KAZIMIERO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-242 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2018.10.25    
314 „Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. A1-496 „Dėl asmens informavimo apie jo įtraukimą į pensijų kaupimą ir draudėjų informavimo apie asmenis, tapusius pensijų fondo dalyviais, tvarkos aprašo pat ... 18-12519 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.10.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.25 iki 2018.11.02   
315 ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2012 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. A1-587 „DĖL SPRENDIMO DĖL UŽSIENIEČIO AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS REIKALAUJANČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIK ... 18-12069 Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Išvada 2018.10.25    
316 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO  2015 M. KOVO 19 D. ĮSAKYMO NR. A1-139 „DĖL SPRENDIMO DĖL UŽSIENIEČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIAMS PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-12068 Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Išvada 2018.10.25    
317 Išvada dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos da ... NR-822 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.10.25    
318 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. A1-253 „DĖL LEIDIMŲ DIRBTI SEZONINĮ DARBĄ UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO IR SEZONINIŲ DARBŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-12421 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.10.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.24 iki 2018.11.05   
319 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2013 M. KOVO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-133 „DĖL LEIDIMO DIRBTI UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-12420 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.10.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.24 iki 2018.11.05   
320 Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro ir Radiacinės saugos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai 18-12415 Radiacinės saugos centras Tvarka 2018.10.24    
321 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro ir Radiacinės saugos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ projekto aiškinamasis raštas 18-12415 Radiacinės saugos centras Aiškinamasis raštas 2018.10.24    
322 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro ir Radiacinės saugos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ projekto derinimo (1.1.4)10-7300 Radiacinės saugos centras Lydraštis 2018.10.24    
323 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro ir Radiacinės saugos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ projektas 18-12415 Radiacinės saugos centras Įsakymo projektas 2018.10.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.24 iki 2018.11.08   
324 DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU DANUTE KURAUSKIENE 18-12407 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.24    
325 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-100 „DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA KALVARIJOS SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-12400 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.24    
326 Dėl Vyriausybės nutarimo „Dėl Mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ projekto teikimo išvadoms gauti 18-11900 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Išvada 2018.10.23    
327 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-58 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-12212 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.19    
328 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018-10-25 posėdžio Nr. 13 darbotvarkės patvirtinimo M1-110 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2018.10.18    
329 Dėl Neringos savivaldybės tarybos posėdžio Nr.9 sušaukimo ir posėdžio darbotvarkės V10-127 Neringos savivaldybė Potvarkis 2018.10.18    
330 Dėl Sprendimų dėl leidimo Visagino savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų vadovams dirbti kitą darbą ir už šį darbą gauti atlyginimą priėmimo tvarkos patvirtinimo PV-E-60 Visagino savivaldybės taryba Potvarkis 2018.10.18 Galioja nuo 2018.10.20  Teisės aktų registras: 2018-16388-, 2018.
331 Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2018 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 1s-10 (2018) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 18-12178 Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Nutarimo projektas 2018.10.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.18 iki 2018.10.26   
332 ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2012 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. A1-587 „DĖL SPRENDIMO DĖL UŽSIENIEČIO AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS REIKALAUJANČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIK ... 18-12069 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.10.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.17 iki 2018.10.24   
333 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO  2015 M. KOVO 19 D. ĮSAKYMO NR. A1-139 „DĖL SPRENDIMO DĖL UŽSIENIEČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIAMS PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-12068 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.10.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.18 iki 2018.10.24   
334 Dėl Sprendimų dėl leidimo Utenos rajono savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų vadovams dirbti kitą darbą ir už šį darbą gauti atlyginimą priėmimo tvarkos patvirtinimo MP-69 Utenos rajono savivaldybės taryba Potvarkis 2018.10.15 Galioja nuo 2018.10.16  Teisės aktų registras: 2018-16215-, 2018.
335 DĖL ĮGALIOJIMŲ PASIRAŠYTI NACIONALINĘ KOLEKTYVINĘ SUTARTĮ DĖL PAREIGINĖS ALGOS BAZINIO DYDŽIO SUTEIKIMO (TAP-18-1687) (18-11894) NV-2736   Pažyma 2018.10.15    
336 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO  „DĖL ĮGALIOJIMŲ PASIRAŠYTI NACIONALINĘ KOLEKTYVINĘ SUTARTĮ DĖL PAREIGINĖS ALGOS BAZINIO DYDŽIO SUTEIKIMO“ PROJEKTO NV-2729   Išvada 2018.10.15    
337 Dėl mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo 18-11900 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Lydraštis 2018.10.15    
338 Dėl mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo 18-11900 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.10.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.15 iki 2018.10.24   
339 Dėl mokyklų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Zarasų rajono savivaldybės taryba, pedagoginių darbuotojų pareigybių normatyvų T-190 Zarasų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.12 Galioja nuo 2018.10.20  Teisės aktų registras: 2018-16410-, 2018.
340 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdžio preliminarios darbotvarkės sudarymo MV-50   Potvarkis 2018.10.12 Galioja nuo 2018.10.12   
341 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 62, 63, 149 ir 200 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-2395(4) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.10.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.12   
342 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.70, 2.106, 6.410, 6.572 ir 6.765 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kod ... 18-2389(4) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.10.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.12   
343 DĖL ĮGALIOJIMŲ PASIRAŠYTI NACIONALINĘ KOLEKTYVINĘ SUTARTĮ DĖL PAREIGINĖS ALGOS BAZINIO DYDŽIO SUTEIKIMO 18-11894 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.10.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.12   
344 Radviliškio rajono savivaldybės taryba socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komiteto 2018-10-23 preliminari darbotvarkė Nr. 31 31 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2018.10.12    
345 Radviliškio rajono savivaldybės taryba biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komiteto 2018-10-22 preliminari darbotvarkė Nr. 29 29 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2018.10.12    
346 Radviliškio rajono savivaldybės taryba investicijų ir kaimo plėtros komiteto 2018-10-22 preliminari darbotvarkė Nr. 28 28 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2018.10.12    
347 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos atstovo delegavimo į Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę 18-11792 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.12 Projektas priimtas nuo 2018.10.25   
348 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018-10-19 neeilinio posėdžio Nr. 12 darbotvarkės patvirtinimo M1-108 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2018.10.11    
349 DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 37-OJO POSĖDŽIO PRELIMINARIOS DARBOTVARKĖS SUDARYMO M-65-(2.5) Radviliškio rajono savivaldybė Potvarkis 2018.10.11 Galioja nuo 2018.10.12   
350 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-224 „DĖL KUPIŠKIO MOKYKLOS „VARPELIS“ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-11746 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.11    
351 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-207 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO ŠV. KAZIMIERO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-11743 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.11    
352 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 7-64 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018 metų melioracijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo 18-11697 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.10    
353 Dėl teisės aktų, reglamentuojančių informacijos apie biudžetinių įstaigų darbuotojus skelbimą 1D-4989 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2018.10.09    
354 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. T-424 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuo ... T-347 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.04 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-15957-, 2018.
355 DĖL ATSTOVŲ Į VILNIAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO DARBO GRUPĘ DELEGAVIMO 18-11478 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.03    
356 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2018 m. melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, programos patvirtinimo“ pakeitimo T-209 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.01 Galioja nuo 2018.10.01   
357 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 62, 63, 149 ir 200 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-2395(3) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.10.01 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.12 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.01   
358 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.70, 2.106, 6.410, 6.572 ir 6.765 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kod ... 18-2389(3) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.10.01 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.12 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.01   
359 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T11-242 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo" pakeitimo T11-413 Klaipėdos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.28 Negalioja nuo 2019.01.01 Galioja nuo 2018.10.04 iki 2018.12.31  Teisės aktų registras: 2018-15613-, 2018.
360 Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-115 „Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą,  ... TS-143 Birštono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.28 Galioja nuo 2018.10.03  Teisės aktų registras: 2018-15585-, 2018.
361 Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-181 "Dėl Bendro darbo su šeimomis Švenčionių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios T-176 Švenčionių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.10.04  Teisės aktų registras: 2018-15625-, 2018.
362 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos  2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-253 „Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-263 Kauno rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.10.02  Teisės aktų registras: 2018-15481-, 2018.
363 Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-260 „Dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-31 pripažinimo netekusiu galios“ 2 p ... 1-286 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.10.02  Teisės aktų registras: 2018-15440-, 2018.
364 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimo Nr. T-63 „Dėl Lėšų pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumams išlyginti švietimo įstaigose, šių įstaigų paslaugų prieinamumui užtikrinti, ikimokyklinio ir priešmokyklini ... T-292 Alytaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.10.03  Teisės aktų registras: 2018-15582-, 2018.
365 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. Nr. sprendimo T1-167 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ pakeitimo T1-266 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27    
366 Dėl savivaldybės tarybos 2018-08-30 sprendimo Nr. T1-1104 „Dėl klasių ir mokinių skaičiaus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų skaičiaus vidurkio grupėse ir darbo laiko švietimo įstaigose 2018-2019 m. m. nustatymo“ pakeitimo T1-1119 Šilutės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15321-, 2018.
367 Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-90 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo TS-226 Kupiškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15313-, 2018.
368 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-228 „Dėl Socialinio darbo su socialinės rizikos ir stebimomis šeimomis ir vaikais Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios T-185 Panevėžio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15269-, 2018.
369 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-103 „Dėl Druskininkų savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo T1-165 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.10.02  Teisės aktų registras: 2018-15386-, 2018.
370 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-44 „Dėl Švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų tarifikacijos sąrašų rengimo, tvirtinimo ir kontrolės tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios T-295 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27    
371 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-103 „Dėl Druskininkų savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo T1-165 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27    
372 Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T1-178 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T1-159 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių ... T1-188 Plungės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15335-, 2018.
373 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasimo darbus Plungės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo T1-187 Plungės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15337-, 2018.
374 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-90 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO AMOKĖJIMO SISTEMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-226 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2018.09.27    
375 Dėl Leidimų atlikti kasimo darbus Plungės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo T1-186 Plungės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15338-, 2018.
376 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. T-131 „Dėl Joniškio rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir iš šios programos finansuojamų darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo T-206 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.27   
377 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T11-242 "Dėl švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo" pakeitimo 18-11271 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.27    
378 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018-09-27 posėdžio Nr. 11 darbotvarkės patvirtinimo M1-96 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2018.09.26    
379 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimo Nr. T-63 „Dėl Lėšų pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumams išlyginti švietimo įstaigose, šių įstaigų paslaugų prieinamumui užtikrinti, ikimokyklinio ir priešmokyklini ... 18-11260 Alytaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.26 Projektas priimtas nuo 2018.09.27   
380 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės gimnazijose patvirtinimo 18-11241 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.26    
381 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės pagrindinėse mokyklose ir mokykloje-daugiafunkciame centre patvirtinimo 18-11237 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.26    
382 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-268 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio“ pakeitimo T1-195 Pasvalio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.26    
383 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko vaikų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ ir Jurbarko r. Jurbarkų darželyje-mokykloje patvirtinimo 18-11233 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.26    
384 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės progimnazijose patvirtinimo 18-11232 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.26    
385 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje patvirtinimo 18-11217 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.26    
386 DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 13 D. SPRENDIMO NR. S1E-168 „DĖL TRAKŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ, PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ ETATŲ SKAIČIAUS IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO PA 18-11187 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.25    
387 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-126 „DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į MARIJAMPOLĖS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO DARBO GRUPʓ PAKEITIMO 18-11153 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.25    
388 Dėl Druskininkų savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų V35-883 Druskininkų savivaldybės administracija Įsakymas 2018.09.24 Galioja nuo 2018.09.27 . Išimtys: Įsakymo 1 punkto 1.2 papunktis įsigalioja 2018-10-08. Įsakymo 2 punkto 2.1 papunktis įsigalioja 2018-10-04. Įsakymo 2 punkto 2.2 papunktis įsigalioja 2018-09-27.  Teisės aktų registras: 2018-15042-, 2018.
389 Dėl Druskininkų savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų V35-883 Druskininkų savivaldybės administracija Įsakymas 2018.09.24    
390 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-242 „Dėl Lukšių Vinco Grybo gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės darbo laiko pakeitimo“ pakeitimo T-317 Šakių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.21 Galioja nuo 2018.09.28  Teisės aktų registras: 2018-15178-, 2018.
391 Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-115 „Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą,  ... 18-11098 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.21    
392 DĖL VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO (TAP-18-1477)(18-4213(2) NV-2491   Pažyma 2018.09.21    
393 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-103 „Dėl Druskininkų savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo 18-11085 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.21    
394 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. Nr. sprendimo T1-167 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ pakeitimo 18-11078 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.21 Projektas priimtas nuo 2018.09.27   
395 Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T1-178 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T1-159 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių ... 18-11048 Plungės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.21    
396 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasimo darbus Plungės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo 18-11047 Plungės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.21    
397 Dėl Leidimų atlikti kasimo darbus Plungės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-11044 Plungės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.21    
398 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-228 „Dėl Socialinio darbo su socialinės rizikos ir stebimomis šeimomis ir vaikais Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 18-11024 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.21    
399 Dėl Neringos savivaldybės tarybos posėdžio Nr.8 sušaukimo ir posėdžio darbotvarkės. V10-106 Neringos savivaldybė Potvarkis 2018.09.20    
400 Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. 1-93 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo 1-198 Širvintų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.20 Galioja nuo 2018.09.22  Teisės aktų registras: 2018-14862-, 2018.
401 Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T1-122 „Dėl Rietavo savivaldybės administracijos didžiausio leistino tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus patvirtinimo“ 1.3. ir 1.4. papunk ... T1-144 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.20 Galioja nuo 2018.09.20   
402 Tarybos sprendimo "DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. T-181 ,,DĖL BENDRO DARBO SU ŠEIMOMIS ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“  PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS" projektas 18-11003 Švenčionių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.20    
403 DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAREIGAS LAIKINAI EINANČIO MERO PAVADUOTOJO, SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO 18-10990 Švenčionių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.20    
404 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR.496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS  DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO  (TAP-18-1477) (TAIS NR. 18-4213(2)) NV-2473   Išvada 2018.09.20    
405 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-90 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO AMOKĖJIMO SISTEMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-10853 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.19    
406 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdžio preliminarios darbotvarkės sudarymo MV-45   Potvarkis 2018.09.18 Galioja nuo 2018.09.18   
407 DĖL ATSTOVŲ Į BENDRADARBIAVIMO FUTBOLO SPORTO ŠAKOS SRITYJE DARBO GRUPĘ   Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Teikimas 2018.09.18    
408 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 27 d. sprendimo Nr.TS-253 "Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 18-10805 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.18    
409 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. 3D-585 ,,Dėl Informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimų skatinimo vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse programų administravimo taisyklių ir darbo grupės sudėties pat ... 18-10727 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.09.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.14 iki 2018.09.21   
410 DĖL KUPIŠKIO MOKYKLOS „VARPELIS“ DIREKTORĖS IRENOS SKUPIENĖS DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO 18-10686 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.14    
411 Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T1-122 „Dėl Rietavo savivaldybės administracijos didžiausio leistino tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus patvirtinimo“ 1.3. ir 1.4. papunk ... 18-10682 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.14 Projektas priimtas nuo 2018.09.20   
412 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 18-4213(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.09.13 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.21 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.13   
413 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-260 „Dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sp ...   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.09.13    
414 Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-260 „Dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-31 pripažinimo netekusiu galios“ 2 p ... 18-10593 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.13    
415 Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. 1-208 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausiai leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo 18-10587 Širvintų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.13 iki 2018.09.20   
416 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. T-131 „Dėl Joniškio rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir iš šios programos finansuojamų darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-10487 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.11 Projektas priimtas nuo 2018.09.27   
417 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS RASEINIŲ MENO MOKYKLOJE PATVIRTINIMO 18-10481 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.11    
418 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS RASEINIŲ R. BETYGALOS MAIRONIO GIMNAZIJOJE PATVIRTINIMO 18-10480 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.11    
419 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS RASEINIŲ SPECIALIOJOJE MOKYKLOJE PATVIRTINIMO 18-10478 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.11    
420 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS RASEINIŲ R. ŠILUVOS GIMNAZIJOJE PATVIRTINIMO 18-10477 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.11    
421 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS RASEINIŲ R. ŽAIGINIO PRANCIŠKAUS ŠIVICKIO MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE PATVIRTINIMO 18-10471 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.11    
422 Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. 1-93 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo 18-10455 Širvintų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.11 iki 2018.09.20   
423 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-268 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio“ pakeitimo 18-10438 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.10    
424 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 61 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-10409 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.07 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.07 iki 2018.09.20   
425 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-329 "Dėl Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo sutarties vykdymo priežiūros komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo T-304 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.06 Galioja nuo 2018.09.08  Teisės aktų registras: 2018-14207-, 2018.
426 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-61 „Dėl Biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo T-240 Šiaulių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.04 Galioja nuo 2018.09.06  Teisės aktų registras: 2018-14010-, 2018.
427 DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO  22 D. SPRENDIMO NR. S1E-34 „DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO“ NAUJOS REDAKCIJOS 18-10295 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.04    
428 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 18-8766(3) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.09.04 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.04   
429 Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-88 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T-156 Zarasų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.31 Galioja nuo 2018.09.12  Teisės aktų registras: 2018-14329-, 2018.
430 Dėl susitarimo dėl darbo sutarties su Algirdu Samulioniu nutraukimo T-276 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.31    
431 DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL ĮGALIOJIMŲ DERĖTIS SU PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ORGANIZACIJOMIS DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PARENGIMO IR PASIRAŠYTI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ŠAKOS KOLEKTYVINĘ SUTARTĮ SUTEIKIMO“ PROJEKTO  (TAP NR. 18-1379) (T ... NV-2303   Pažyma 2018.08.31    
432 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. B1-36 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo B1-194 Molėtų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.11  Teisės aktų registras: 2018-14241-, 2018.
433 Dėl pritarimo pasirašyti viešojo pirkimo rangos darbų sutartį „Kelmės r. Užvenčio m. Kražių gatvės pėsčiųjų takų rekonstravimas ir statyba (I etapas)“ T-243 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30    
434 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų etatų ir mokytojų, koncertmeisterių, klasių auklėtojų (klasių kuratorių) pareigybių skaičiaus bei darbo krūvio normatyvų pat ... T2-197 Jurbarko rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Negalioja nuo 2018.10.02 Galioja nuo 2018.09.05 iki 2018.10.01  Teisės aktų registras: 2018-13937-, 2018.
435 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-52 „Dėl biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Joniškio rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo T-184 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.05  Teisės aktų registras: 2018-13888-, 2018.
436 Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-28 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T-161 Švenčionių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.04  Teisės aktų registras: 2018-13826-, 2018.
437 Dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-31 pripažinimo netekusiu galios 1-260 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.04  Teisės aktų registras: 2018-13815-, 2018.
438 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO  „DĖL ĮGALIOJIMŲ DERĖTIS SU PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ORGANIZACIJOMIS DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PARENGIMO IR PASIRAŠYTI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ŠAKOS KOLEKTYVINĘ SUTARTĮ SUTEIKIMO“ PROJEKTO NV-2295   Išvada 2018.08.30    
439 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-155 Visagino savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.29 Galioja nuo 2018.09.04  Teisės aktų registras: 2018-13857-, 2018.
440 Dėl teisės akto projekto Nr. 18-9723 "Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl asmenų informavimo apie įtraukimą į pensijų kaupimą ir draudėjų informavimo apie asmens dalyvavimą kaupime tvarkos aprašo patvirtinimo"suderinimo S 2018/ (21.11.E-2101)-12-4387 Lietuvos bankas Išvada 2018.08.29    
441 DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO 18-10140 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.29    
442 Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos direktorei Evelinai Norkienei dirbti papildomą darbą T-125 Pagėgių savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28 Galioja nuo 2018.08.28   
443 Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos direktorei Rimai Auštrienei dirbti papildomą darbą T-124 Pagėgių savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28 Galioja nuo 2018.08.28   
444 Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės  mokyklos direktorei Genovaitei Švalkūnienei dirbti papildomą darbą T-123 Pagėgių savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28 Galioja nuo 2018.08.28   
445 Dėl leidimo Pagėgių pradinės  mokyklos direktorei Loretai Chasijevai dirbti papildomą darbą T-122 Pagėgių savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28 Galioja nuo 2018.08.28   
446 Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės  mokyklos direktorei Loretai Zinovjevienei dirbti papildomą darbą T-121 Pagėgių savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28 Galioja nuo 2018.08.28   
447 Dėl leidimo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriui Vaclovui Navickui dirbti papildomą darbą T-120 Pagėgių savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.28 Galioja nuo 2018.08.28   
448 Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-258 Marijampolės savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.27 Galioja nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-13714-, 2018.
449 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-10048 Visagino savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.27 Projektas priimtas nuo 2018.08.29   
450 Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos direktorei Evelinai Norkienei dirbti papildomą darbą 18-9982 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.27 Projektas priimtas nuo 2018.08.28   
451 Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos direktorei Rimai Auštrienei dirbti papildomą darbą 18-9981 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.27 Projektas priimtas nuo 2018.08.28   
452 Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės  mokyklos direktorei Genovaitei Švalkūnienei dirbti papildomą darbą 18-9980 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.27 Projektas priimtas nuo 2018.08.28   
453 Dėl leidimo Pagėgių pradinės  mokyklos direktorei Loretai Chasijevai dirbti papildomą darbą 18-9979 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.27 Projektas priimtas nuo 2018.08.28   
454 Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės  mokyklos direktorei Loretai Zinovjevienei dirbti papildomą darbą 18-9978 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.27 Projektas priimtas nuo 2018.08.28   
455 Dėl leidimo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriui Vaclovui Navickui dirbti papildomą darbą 18-9977 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.27 Projektas priimtas nuo 2018.08.28   
456 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-124 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo 18-9961 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.27    
457 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų etatų ir mokytojų, koncertmeisterių, klasių auklėtojų (klasių kuratorių) pareigybių skaičiaus bei darbo krūvio normatyvų pat ... 18-9931 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.27    
458 Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. TS-183 „Dėl socialinio darbo su socialinės rizikos ir stebimomis šeimomis Birštono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios TS-127 Birštono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.24 Galioja nuo 2018.08.29  Teisės aktų registras: 2018-13448-, 2018.
459 DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO NR. 7 SUŠAUKIMO IR POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS V10-92 Neringos savivaldybė Potvarkis 2018.08.24 Galioja nuo 2018.08.25   
460 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. 7-7 „Dėl švietimo įstaigų vadovų darbo sutarčių pakeitimo“ pakeitimo 18-9910 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.24    
461 Tarybos sprendimo "DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-28 „DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO" projektas 18-9886 Švenčionių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.23    
462 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir pasirašyti socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį suteikimo" projekto lydr ... 18-9828 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.08.22    
463 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir pasirašyti socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį suteikimo" projektas 18-9828 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2018.08.22 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.31 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.08.22   
464 Dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-31 pripažinimo netekusiu galios 18-9827 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.22    
465 Pasiūlymas dėl „Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimo dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje projektas“ 18-9281 VšĮ "Lietuvos laisvosios rinkos institutas" Pozicija 2018.08.21    
466 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. BALANDŽIO 16 D. NUTARIMO NR. 442 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO IR AKCIZŲ LENGVATŲ TAIKYMO PREKĖMS IR PASLAUGOMS, SKIRTOMS DIPLOMATINĖMS ATSTOVYBĖMS, KONSULINĖ ... NV-2183   Pažyma 2018.08.21    
467 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. BALANDŽIO 16 D. NUTARIMO NR. 442 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO IR AKCIZŲ LENGVATŲ TAIKYMO PREKĖMS IR PASLAUGOMS, SKIRTOMS DIPLOMATINĖMS ATSTOVYBĖMS, KONSULIN ... NV-2182   Išvada 2018.08.20    
468 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO  „DĖL ĮGALIOJIMŲ DERĖTIS SU PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ORGANIZACIJOMIS DĖL VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PARENGIMO IR PASIRAŠYTI VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ŠAKOS KOLEKTYVINĘ SUTARTĮ SUTEIKI ... NV-2177   Išvada 2018.08.20    
469 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl asmenų informavimo apie įtraukimą į pensijų kaupimą ir draudėjų informavimo apie asmens dalyvavimą kaupime tvarkos aprašo patvirtinimo 18-9723 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2018.08.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.20 iki 2018.08.29   
470 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018-08-23 posėdžio Nr. 9 darbotvarkės patvirtinimo M1-79 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2018.08.17    
471 Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. TS-183 „Dėl socialinio darbo su socialinės rizikos ir stebimomis šeimomis Birštono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 18-9658 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.17    
472 Dėl tipinės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir pensijų kaupimo bendrovių duomenų teikimo ir pensijų įmokų pervedimo sutarties formos patvirtinimo 18-9649 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymo projektas 2018.08.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.18 iki 2018.08.31   
473 Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-9647 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.17    
474 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-52 „Dėl biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Joniškio rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo 18-9527 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.14 Projektas priimtas nuo 2018.08.30   
475 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 18-8766(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.08.14 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.04 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.08.14   
476 Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl valstybės sienos apsaugos šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir pasirašyti valstybės sienos apsaugos šakos kolektyvinę sutartį suteikimo 18-9118(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.08.14 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.08.14   
477 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-31 pripažinimo netekusiu galios“   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.08.13    
478 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdžio preliminarios darbotvarkės sudarymo MV-39   Potvarkis 2018.08.10 Galioja nuo 2018.08.10   
479 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ V35-746 Druskininkų savivaldybės administracija Įsakymas 2018.08.10 Galioja nuo 2018.08.10   
480 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ V35-746 Druskininkų savivaldybės administracija Įsakymas 2018.08.10 Galioja nuo 2018.08.10   
481 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 222, 237 ir 240 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-9358 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2018.08.09 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.08.09   
482 Dėl Turizmo tarybos sudarymo ir jos darbo reglamento tvirtinimo 30-2682/ 18(2.1.1E-TD2) Vilniaus miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.08.08 Galioja nuo 2018.08.09  Teisės aktų registras: 2018-12944-, 2018.
483 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO  „DĖL ĮGALIOJIMŲ DERĖTIS SU PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ORGANIZACIJOMIS DĖL VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PARENGIMO IR PASIRAŠYTI VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ŠAKOS KOLEKTYVINĘ SUTARTĮ SUTEIKI ... NV-2100   Pažyma 2018.08.08    
484 Dėl darbo sutarties nutraukimo su Šunskų pagrindinės mokyklos direktoriumi Zeniumi Sadausku 18-9306 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas