T TARŠOS INTEGRUOTA PREVENCIJA IR KONTROLĖ. 2019.03.24 12-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ 2018 metų veiklos ataskaitai 19-3320 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.20    
2 Išvada dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. D1-375/ 3D-312 „Dėl Vandenų s ... NR-144 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.03.06    
3 Priedas 8   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2019.02.28    
4 Priedas 4   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2019.02.28    
5 Priedas 3   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2019.02.28    
6 Priedas 2   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2019.02.28    
7 Planas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2019.02.28    
8 Dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano patvirtinimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Derinimo pažyma 2019.02.28    
9 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS  LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS  ĮSAKYMAS  DĖL „LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 5 D. ĮSAKYMO NR. D1-375/ 3D-312 „DĖL VANDENŲ SRITIES P ... 19-2177 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2019.02.27    
10 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS  LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS  ĮSAKYMAS  DĖL „LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 5 D. ĮSAKYMO NR. D1-375/ 3D-312 „DĖL VANDENŲ SRITIES P ... 19-2177 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.02.27    
11 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS  LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS  ĮSAKYMAS  DĖL „LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 5 D. ĮSAKYMO NR. D1-375/ 3D-312 „DĖL VANDENŲ SRITIES P ... 19-2177 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.02.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.28 iki 2019.03.07   
12 Pasiūlymas dėl „Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 2, 5, 6, 7, 10, 13, 141, 142, 17, 172, 174, 175, 178, 179, 18, 23, 24, 31, 311, 53 straipsnių, priedo pakeitimo ir įstatymo papild ... 19-847 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2019.02.26    
13 Dėl Kelmės rajono savivaldybės teritorijų nuotekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo T-46 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.26  Teisės aktų registras: 2019-03023-, 2019.
14 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO T1-36 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.20 Galioja nuo 2019.02.21   
15 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. BALANDŽIO 23 D. NUTARIMO NR. 366 „DĖL NACIONALINĖS KLIMATO KAITOS VALDYMO POLITIKOS STRATEGIJOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, „DĖL LIETUVOS RESPUBL ... NV-478   Išvada 2019.02.20    
16 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.02.19    
17 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ pakeitimo 18-14294(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.02.19 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.19   
18 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 6 d. nutarimo Nr. 409 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1031/ 2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų  ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.02.19    
19 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 6 d. nutarimo Nr. 409 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1031/ 2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų  ... 18-14293(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.02.19 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.19   
20 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.02.19    
21 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-14291(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.02.19 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.19   
22 DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. IX-886 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO (10)-D8-632 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2019.02.19    
23 Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-822(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2019.02.18 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.18   
24 Dėl Druskininkų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo 19-1743 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.14    
25 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1572 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.02.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.12 iki 2019.02.19   
26 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. BALANDŽIO 23 D. NUTARIMO NR. 366 „DĖL NACIONALINĖS KLIMATO KAITOS VALDYMO POLITIKOS STRATEGIJOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO ... NV-350   Išvada 2019.02.06    
27 Išvada dėl Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 15 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 45(1) straipsniu įstatymo pr ... 19-823 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.02.06    
28 Dėl Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 451 straipsniu įstatymo pr ... 19-823 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Išvada 2019.01.31    
29 Dėl Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 451 straipsniu įstatymo pr ... 19-822 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Išvada 2019.01.31    
30 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 6 d. nutarimo Nr. 409 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1031/ 2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų  ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.01.28    
31 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 6 d. nutarimo Nr. 409 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1031/ 2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų  ... 18-14293(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.28 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.02.13 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.28   
32 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.01.28    
33 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ pakeitimo 18-14294(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.28 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.02.13 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.28   
34 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.01.28    
35 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-14291(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.28 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.02.13 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.28   
36 Dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių patvirtinimo 19-922 Alytaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.28 Projektas priimtas nuo 2019.01.30   
37 Dėl Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 15 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 45(1) straipsniu įstatymo projektų  ... 19-821 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2019.01.25    
38 Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-822 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2019.01.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.25 iki 2019.02.07   
39 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas „ Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 3D-393 „Dėl Lietuvos akvakultūros sektoriaus plėtros 2014-2020 metais plano patvirtinimo“ pakeitimo“ 18-15335 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.12.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.20 iki 2019.01.09   
40 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. O3E-314 „Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-15193 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.12.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.18 iki 2018.12.19   
41 Dėl išvados Vyriausybės nutarimų projektams 18-14291 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.12.17    
42 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimas Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vy ... NR-976 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.12.12    
43 Dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano derinimo 3-5016 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Lydraštis 2018.12.11    
44 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 6 d. nutarimo Nr. 409 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1031/ 2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų  ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.06    
45 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 6 d. nutarimo Nr. 409 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1031/ 2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų  ... 18-14293 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.12.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.06 iki 2018.12.21   
46 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.06    
47 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-14291 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.12.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.06 iki 2018.12.21   
48 Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 1, 2, 91, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo ketvirtuoju2 skirsniu įstatymo projekto (toliau - investicijų įstatymo projektas), Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisi ...   Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Derinimo pažyma 2018.12.04    
49 Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 1979 metų tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo  ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.12.04    
50 Lietuvos Respublikos įstatymo dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimų ratifikavimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.12.04    
51 Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimus   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.12.04    
52 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT “ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo 18-14053 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.12.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.03 iki 2018.12.05   
53 Išvada dėl Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymo projektu nauja redakcija dėstomą Mokesčių už aplinkos teršimą įstatymo projekto 18-695(2) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.11.30    
54 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 8 D. SPRENDIMO NR. T1-19 „DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ PRIEMONIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO T1-195 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.11.30   
55 Dėl Tarybos 2016-05-11 sprendimo Nr. 1-445 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo   Vilniaus miesto savivaldybės administracija Lyginamasis variantas 2018.11.29    
56 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 17-10884(2) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Derinimo pažyma 2018.11.26    
57 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 17-10884(2) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.26 iki 2018.12.10   
58 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl Druskininkų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo 18-13664 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.23    
59 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo 18-13496 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2018.11.21    
60 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. O3-96 „DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS“ PAKEITIMO 18-13496 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.21 iki 2018.12.05   
61 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-55 ,,Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pak ... 18-13491 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2018.11.21    
62 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-55 ,,Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pak ... 18-13491 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.21 iki 2018.12.05   
63 Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo 18-13489 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Derinimo pažyma 2018.11.21    
64 Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo 18-13489 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.21 iki 2018.12.05   
65 Derinimo pažyma   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Derinimo pažyma 2018.11.15    
66 8 priedas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2018.11.15    
67 4 priedas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2018.11.15    
68 3 priedas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2018.11.15    
69 2 priedas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2018.11.15    
70 Nacionalinio oro taršos mažinimo plano projektas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2018.11.15    
71 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 3, 10, 10(1), 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-8435(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.26    
72 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 3, 10, 10(1), 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-8435(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.26 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.29 . Išimtys: Į TAIS neįkeltas Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.26   
73 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-963 „Dėl Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 18-10463(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.24 iki 2018.11.02   
74 Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymas 18-693(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.19 iki 2018.11.05   
75 Lietuvos Respublikos įstatymo dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimų ratifikavimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.10.16    
76 Dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo 18-11794 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.12 Projektas priimtas nuo 2018.10.25   
77 Direktyvos 2013/ 59/ Euratomas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“ projekto atitikties lentelė 18-6055(5) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Atitikties lentelė 2018.09.12    
78 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-963 „Dėl Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 18-10463 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.09.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.11 iki 2018.09.24   
79 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 3, 10, 10(1), 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 18-8435(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.05    
80 Direktyvos 2013/ 59/ Euratomas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 653 „Dėl Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pak ... 18-6055(4) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Atitikties lentelė 2018.09.05    
81 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 3, 10, 10(1), 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-8435(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.05 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.25 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.05   
82 Dėl Vyriausybės nutarimo projekto 18-8959 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.08.28    
83 Direktyvos 2013/ 59/ Euratomas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 653 „Dėl Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pak ...   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Atitikties lentelė 2018.08.27    
84 Plano 8 priedas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2018.07.24    
85 Plano 3 priedas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2018.07.24    
86 Nacionalinio oro taršos mažinimo plano projektas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2018.07.24    
87 Direktyvos 2013/ 59/ Euratomas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 653 „Dėl Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pak ... 18-6055(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Atitikties lentelė 2018.07.17    
88 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus teikiamų administracinių paslaugų teikimo aprašymų patvirtinimo A3-503 Prienų rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.07.09    
89 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 3, 10, 10(1), 12, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.07.02    
90 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 3, 10, 10(1), 12, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-8435 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.07.02 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.31 . Išimtys: EM prašymu <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.02   
91 Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu ... 18-8374 Aplinkos apsaugos agentūra Įsakymo projektas 2018.06.29 Projektas atsiimtas nuo 2018.06.29 Reguliuojantis verslo sąlygas  
92 Dėl Kelmės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo T-219 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.11  Teisės aktų registras: 2018-11678-, 2018.
93 Dėl Kelmės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, patvirtintų Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-183, patvirtinimo nauja redakcija T-218 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.11  Teisės aktų registras: 2018-11677-, 2018.
94 Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2018 m. papildomų investicijų į Telšių miesto šilumos ūkį  derinimo T1-195 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.06  Teisės aktų registras: 2018-11363-, 2018.
95 Dėl UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams T-1118 Šalčininkų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.27 Galioja nuo 2018.07.03  Teisės aktų registras: 2018-11022-, 2018.
96 Dėl Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo K-115 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.06.23  Teisės aktų registras: 2018-10323-, 2018.
97 Dėl UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams 18-7884 Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.21    
98 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. d1-367/ 3d-342 ,,Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto derinimo 18-7195 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2018.06.21    
99 Dėl teisės akto projekto derinimo (30)-A4-5765 Aplinkos apsaugos agentūra Lydraštis 2018.06.18    
100 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. ... 18-7712 Aplinkos apsaugos agentūra Įsakymo projektas 2018.06.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.18 iki 2018.06.25 Reguliuojantis verslo sąlygas  
101 Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2018 m. papildomų investicijų į Telšių miesto šilumos ūkį  derinimo 18-7550 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.15 Projektas priimtas nuo 2018.06.28   
102 Dėl Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo 18-7285 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2018.06.11    
103 Dėl „Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. D1-375/ 3D-312 “Dėl Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo““ pakeitimo 18-7257 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.06.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.11   
104 Derinimo pažyma   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Derinimo pažyma 2018.06.08    
105 Aiškinamasis raštas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.06.08    
106 Lietuvos Respublikos vandens įstatymo Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymas 18-4995(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.06.08 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.08   
107 Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 1, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38  straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 34 1, 35 1 straipsniais ir  įstatymo projektas 17-8980(5) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.06.08 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.08   
108 Įsakymas dėl aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/ 3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-7195 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.06.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.08 iki 2018.06.22   
109 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS 1997 M. SAUSIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 17 „DĖL GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO LEIDIMŲ IŠDAVIMO IR HELSINKIO KOMISIJOS REKOMENDACIJŲ TAIKYMO“ PRIPAŽINIMO NETEK ... (10-7)-D8-3071 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.06.07    
110 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO DERINIMO 2-8847 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Išvada 2018.06.07    
111 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. TS-235 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Visagino savivaldybėje“ pakeitimo TS-106 Visagino savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.30 Galioja nuo 2018.06.06  Teisės aktų registras: 2018-09262-, 2018.
112 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių orlaivių naudotojų 2017-2023 metų laikotarpiu sąrašo patvirtinimo 18-6933 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.05.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.30 iki 2018.06.11   
113 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2016/ 2284 dėl tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, kuria iš dalies keičiama direktyva 2003/ 35/ EB ir panaikinama direktyva 2001/ 81/ EB, ir Lietuvos Resp ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2018.05.28    
114 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 468 „Dėl Sieros dioksido, azoto oksidų, lakiųjų organinių junginių ir amoniako nacionalinių limitų patvirtinimo“ pakeitimo projekto lyginimasis variantas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.05.28    
115 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 468 „Dėl Sieros dioksido, azoto oksidų, lakiųjų organinių junginių ir amoniako nacionalinių limitų patvirtinimo“ pakeitimo 18-6703 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.05.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.28   
116 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo projekto (27)-A4-5031 Aplinkos apsaugos agentūra Išvada 2018.05.25    
117 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. d1-68 „Dėl stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo 18-6338 Aplinkos apsaugos agentūra Įsakymo projektas 2018.05.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.18 iki 2018.05.24   
118 Dėl prietarimo UAB Radviliškio šiluma direktoriaus 2017 m. ataskaitai. T-876 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.17 Galioja nuo 2018.05.21   
119 Direktyvos 2013/ 59/ Euratomas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 653 „Dėl Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pak ...   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Atitikties lentelė 2018.05.16    
120 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. ... 18-5864 Aplinkos apsaugos agentūra Įsakymo projektas 2018.05.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.11 iki 2018.05.28 Reguliuojantis verslo sąlygas  
121 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. D1-896 „Dėl atliekų tvarkytojų valstybės registro įsteigimo, atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatų patvirtinimo ir reg ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.05.11    
122 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. D1-896 „Dėl atliekų tvarkytojų valstybės registro įsteigimo, atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatų patvirtinimo ir reg ... 18-5833 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.05.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.11 iki 2018.05.25   
123 Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1-259 „Dėl savivaldybių dirvožemio ir požeminio vandens monitoringo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo 18-5670 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Įsakymo projektas 2018.05.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.08 iki 2018.05.22   
124 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/ 49/ EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo ir Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499 2, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 21, 22, 23 ir 27 straipsnių pakeitimo ir ... 18-5571 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Atitikties lentelė 2018.05.03    
125 Dėl prietarimo UAB Radviliškio šiluma direktoriaus 2017 m. ataskaitai. 18-5529 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.03 Projektas priimtas nuo 2018.05.17   
126 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VANDENS ĮSTATYMO NR. VIII-474 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NV-1135 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2018.05.02    
127 Dėl elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo 17-9081(2) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Derinimo pažyma 2018.05.02    
128 Dėl elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo 17-9081(2) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.05.02 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.02 iki 2018.05.11   
129 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo komunalininkas“ direktoriaus 2017 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo T-84 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.30 Galioja nuo 2018.04.30   
130 Papildoma informacija apie valstybės įmonių pertvarką 17-13186(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Pažyma 2018.04.27    
131 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-125 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.25    
132 TEISĖS DEPARTAMENTO IŠVADA dėl Aplinkos monitoringo įstatymo Nr. VIII-529 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto XIIIP-1515(2) Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Teisės departamento išvada 2018.04.23    
133 Lietuvos Respublikos vandens įstatymo Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymas 18-4995 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.04.20 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.05.15 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.04.20   
134 Atitikties lentelė   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2018.04.19    
135 Aiškinamasis raštas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.04.19    
136 Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 1, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38  straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 34 1, 35 1 straipsniais ir  įstatymo projektas 17-8980(4) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.04.19 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.06.08 . Išimtys: Į TAIS neįdėtas lydraštis Vyriausybei, įkelti seni įstatymų projektai, todėl grąžiname <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.04.19   
137 PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA dėl Aplinkos monitoringo įstatymo Nr. VIII-529 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto XIIIP-1515(2) Lietuvos Respublikos Seimas Pagrindinio komiteto išvada 2018.04.18    
138 Aplinkos monitoringo įstatymo Nr. VIII-529 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS XIIIP-1515(2) Lietuvos Respublikos Seimas Lyginamasis variantas 2018.04.18    
139 Aplinkos monitoringo įstatymo Nr. VIII-529 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas XIIIP-1515(2) Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymo projektas 2018.04.18    
140 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projektas 18-4669 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.04.16    
141 Dėl pritarimo akcinės bendrovės ,,Jonavos šilumos tinklai“ 2017 metų vadovo ataskaitai 18-4530 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.13    
142 PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA dėl Aplinkos monitoringo įstatymo Nr. VIII-529 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto XIIIP-1515 Lietuvos Respublikos Seimas Pagrindinio komiteto išvada 2018.04.12    
143 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 3, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-4068 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.04.04    
144 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 3, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-4068 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.04.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.04 iki 2018.04.23   
145 Dėl klimato kaitos specialiosios programos lėšų 2018 metais finansavimo dydžio nustatymo 3-672 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Išvada 2018.04.04    
146 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. X-764 1, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 34-1, 35-1 STRAIPSNIAIS IR PRIEDU ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUV ... NV-832 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2018.03.29    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.