T TARŠOS INTEGRUOTA PREVENCIJA IR KONTROLĖ. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 2008/ 50/ EB ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 2, 3, 12 straipsnių, IV skyriaus antrojo skirsnio pakeitimo, papildymo 6(1) straipsniu ir IV skyriaus trečiojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstaty ... 19-7549 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2019.06.14    
2 2012/ 18/ ES ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 2, 3, 12 straipsnių, IV skyriaus antrojo skirsnio pakeitimo, papildymo 6(1) straipsniu ir IV skyriaus trečiojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstaty ... 19-7549 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2019.06.14    
3 2015/ 2193/ ES ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 2, 3, 12 straipsnių, IV skyriaus antrojo skirsnio pakeitimo, papildymo 6(1) straipsniu ir IV skyriaus trečiojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įsta ... 19-7549 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2019.06.14    
4 2010/ 75/ ES ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 2, 3, 12 straipsnių, IV skyriaus antrojo skirsnio pakeitimo, papildymo 6(1) straipsniu ir IV skyriaus trečiojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstaty ... 19-7549 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2019.06.14    
5 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 2, 3, 12 straipsnių, IV skyriaus antrojo skirsnio pakeitimo, papildymo 6(1) straipsniu ir IV skyriaus trečiojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto ly ... 19-7549 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.06.14    
6 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 2, 3, 12 straipsnių, IV skyriaus antrojo skirsnio pakeitimo, papildymo 6(1) straipsniu ir IV skyriaus trečiojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas 19-7549 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.06.14 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.06.14   
7 Direktyvos 2014/ 52/ ES ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 15, 19, 19(1), 19(2), 47, 55 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 55(1) straipsniu įstatymo projekto atitikties lentelė 19-7527 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2019.06.14    
8 Direktyvos 2010/ 75/ ES ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 15, 19, 19(1), 19(2), 47, 55 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 55(1) straipsniu įstatymo projekto atitikties lentelės 19-7527 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2019.06.14    
9 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 15, 19, 19(1), 19(2), 47, 55 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 55(1) straipsniu įstatymo projekto lyginamasis variantas 19-7527 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.06.14    
10 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 15, 19, 19(1), 19(2), 47, 55 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 55(1) straipsniu įstatymo projektas 19-7527 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.06.14 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.06.14   
11 2004/ 35/ EB ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 2, 3, 12 straipsnių, IV skyriaus antrojo skirsnio pakeitimo, papildymo 6(1) straipsniu ir IV skyriaus trečiojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstaty ... 19-7549 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2019.06.14    
12 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-182 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30    
13 Direktyvos 2018/ 2001 ir nacionalinių teisės aktų atitikties lentelė   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Atitikties lentelė 2019.05.30    
14 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 19-1 ir 37 straipsnio pakeitimo įstatymas 19-3169(3) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2019.05.28 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.28   
15 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 22, 23, 27, 29, 35, 36, 38, 39(8), 46, 48, 49, 50, 53 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.05.23    
16 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 22, 23, 27, 29, 35, 36, 38, 39(8), 46, 48, 49, 50, 53 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-6417 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.05.23 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.23   
17 Dėl išvados įstatymų projektams 19-4126 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.05.06    
18 Dėl teisės aktų projektų derinimo   Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Lydraštis 2019.05.06    
19 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-636 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pake ... 19-5284 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.05.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.06 iki 2019.05.17   
20 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 19-1 ir 37 straipsnio pakeitimo įstatymas 19-3169(2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2019.05.03 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.05.28 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.03   
21 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 2, 3, 12 straipsnių, IV skyriaus antrojo skirsnio pakeitimo, papildymo 61 straipsniu ir iv skyriaus trečiojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos ... 19-4126 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Išvada 2019.04.29    
22 Dėl įstatymų projektų   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2019.04.26    
23 Dėl išvados įstatymų projektams 18-695(3) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.04.18    
24 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO ,,DĖL NACIONALINIO ORO TARŠOS MAŽINIMO PLANO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO (TAP NR. 19-309(2); TAIS NR. 18-8959(4)) NV-1069   Pažyma 2019.04.17    
25 Plano 8 priedas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2019.04.16    
26 Plano 4 priedas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2019.04.16    
27 Plano 3 priedas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2019.04.16    
28 Plano 2 priedas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2019.04.16    
29 PLANAS   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2019.04.16    
30 Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX -2112 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 18-693(3) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Išvada 2019.04.12    
31 Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX -2112 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 19-3912 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Išvada 2019.04.12    
32 Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX -2112 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 18-695(3) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Išvada 2019.04.12    
33 Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymas 18-693(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.04.01 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.01   
34 Lietuvos Respublikos įstatymo dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimų ratifikavimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.03.25    
35 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ 2018 metų veiklos ataskaitai 19-3320 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.20    
36 Išvada dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. D1-375/ 3D-312 „Dėl Vandenų s ... NR-144 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.03.06    
37 Priedas 8   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2019.02.28    
38 Priedas 4   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2019.02.28    
39 Priedas 3   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2019.02.28    
40 Priedas 2   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2019.02.28    
41 Planas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2019.02.28    
42 Dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano patvirtinimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Derinimo pažyma 2019.02.28    
43 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS  LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS  ĮSAKYMAS  DĖL „LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 5 D. ĮSAKYMO NR. D1-375/ 3D-312 „DĖL VANDENŲ SRITIES P ... 19-2177 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2019.02.27    
44 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS  LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS  ĮSAKYMAS  DĖL „LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 5 D. ĮSAKYMO NR. D1-375/ 3D-312 „DĖL VANDENŲ SRITIES P ... 19-2177 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.02.27    
45 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS  LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS  ĮSAKYMAS  DĖL „LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 5 D. ĮSAKYMO NR. D1-375/ 3D-312 „DĖL VANDENŲ SRITIES P ... 19-2177 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.02.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.28 iki 2019.03.07   
46 Pasiūlymas dėl „Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 2, 5, 6, 7, 10, 13, 141, 142, 17, 172, 174, 175, 178, 179, 18, 23, 24, 31, 311, 53 straipsnių, priedo pakeitimo ir įstatymo papild ... 19-847 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2019.02.26    
47 Dėl Kelmės rajono savivaldybės teritorijų nuotekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo T-46 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.26  Teisės aktų registras: 2019-03023-, 2019.
48 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO T1-36 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.20 Galioja nuo 2019.02.21   
49 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. BALANDŽIO 23 D. NUTARIMO NR. 366 „DĖL NACIONALINĖS KLIMATO KAITOS VALDYMO POLITIKOS STRATEGIJOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, „DĖL LIETUVOS RESPUBL ... NV-478   Išvada 2019.02.20    
50 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.02.19    
51 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ pakeitimo 18-14294(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.02.19 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.19   
52 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 6 d. nutarimo Nr. 409 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1031/ 2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų  ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.02.19    
53 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 6 d. nutarimo Nr. 409 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1031/ 2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų  ... 18-14293(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.02.19 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.19   
54 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.02.19    
55 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-14291(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.02.19 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.19   
56 DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. IX-886 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO (10)-D8-632 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2019.02.19    
57 Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-822(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2019.02.18 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.18   
58 Dėl Druskininkų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo 19-1743 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.14    
59 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1572 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.02.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.12 iki 2019.02.19   
60 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. BALANDŽIO 23 D. NUTARIMO NR. 366 „DĖL NACIONALINĖS KLIMATO KAITOS VALDYMO POLITIKOS STRATEGIJOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO ... NV-350   Išvada 2019.02.06    
61 Išvada dėl Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 15 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 45(1) straipsniu įstatymo pr ... 19-823 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.02.06    
62 Dėl Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 451 straipsniu įstatymo pr ... 19-823 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Išvada 2019.01.31    
63 Dėl Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 451 straipsniu įstatymo pr ... 19-822 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Išvada 2019.01.31    
64 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 6 d. nutarimo Nr. 409 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1031/ 2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų  ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.01.28    
65 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 6 d. nutarimo Nr. 409 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1031/ 2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų  ... 18-14293(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.28 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.02.13 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.28   
66 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.01.28    
67 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ pakeitimo 18-14294(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.28 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.02.13 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.28   
68 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.01.28    
69 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-14291(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.28 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.02.13 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.28   
70 Dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių patvirtinimo 19-922 Alytaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.28 Projektas priimtas nuo 2019.01.30   
71 Dėl Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 15 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 45(1) straipsniu įstatymo projektų  ... 19-821 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2019.01.25    
72 Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-822 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2019.01.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.25 iki 2019.02.07   
73 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas „ Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 3D-393 „Dėl Lietuvos akvakultūros sektoriaus plėtros 2014-2020 metais plano patvirtinimo“ pakeitimo“ 18-15335 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.12.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.20 iki 2019.01.09   
74 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. O3E-314 „Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-15193 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.12.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.18 iki 2018.12.19   
75 Dėl išvados Vyriausybės nutarimų projektams 18-14291 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.12.17    
76 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimas Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vy ... NR-976 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.12.12    
77 Dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano derinimo 3-5016 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Lydraštis 2018.12.11    
78 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 6 d. nutarimo Nr. 409 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1031/ 2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų  ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.06    
79 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 6 d. nutarimo Nr. 409 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1031/ 2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų  ... 18-14293 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.12.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.06 iki 2018.12.21   
80 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.06    
81 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-14291 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.12.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.06 iki 2018.12.21   
82 Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 1, 2, 91, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo ketvirtuoju2 skirsniu įstatymo projekto (toliau - investicijų įstatymo projektas), Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisi ...   Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Derinimo pažyma 2018.12.04    
83 Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 1979 metų tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo  ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.12.04    
84 Lietuvos Respublikos įstatymo dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimų ratifikavimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.12.04    
85 Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimus   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.12.04    
86 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT “ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo 18-14053 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.12.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.03 iki 2018.12.05   
87 Išvada dėl Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymo projektu nauja redakcija dėstomą Mokesčių už aplinkos teršimą įstatymo projekto 18-695(2) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.11.30    
88 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 8 D. SPRENDIMO NR. T1-19 „DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ PRIEMONIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO T1-195 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.11.30   
89 Dėl Tarybos 2016-05-11 sprendimo Nr. 1-445 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo   Vilniaus miesto savivaldybės administracija Lyginamasis variantas 2018.11.29    
90 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 17-10884(2) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Derinimo pažyma 2018.11.26    
91 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 17-10884(2) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.26 iki 2018.12.10   
92 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl Druskininkų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo 18-13664 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.23    
93 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo 18-13496 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2018.11.21    
94 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. O3-96 „DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS“ PAKEITIMO 18-13496 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.21 iki 2018.12.05   
95 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-55 ,,Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pak ... 18-13491 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2018.11.21    
96 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-55 ,,Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pak ... 18-13491 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.21 iki 2018.12.05   
97 Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo 18-13489 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Derinimo pažyma 2018.11.21    
98 Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo 18-13489 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.21 iki 2018.12.05   
99 Derinimo pažyma   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Derinimo pažyma 2018.11.15    
100 8 priedas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2018.11.15    
101 4 priedas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2018.11.15    
102 3 priedas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2018.11.15    
103 2 priedas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2018.11.15    
104 Nacionalinio oro taršos mažinimo plano projektas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2018.11.15    
105 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 3, 10, 10(1), 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-8435(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.26    
106 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 3, 10, 10(1), 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-8435(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.26 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.29 . Išimtys: Į TAIS neįkeltas Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.26   
107 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-963 „Dėl Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 18-10463(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.24 iki 2018.11.02   
108 Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymas 18-693(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.19 iki 2018.11.05   
109 Lietuvos Respublikos įstatymo dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimų ratifikavimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.10.16    
110 Dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo 18-11794 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.12 Projektas priimtas nuo 2018.10.25   
111 Direktyvos 2013/ 59/ Euratomas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“ projekto atitikties lentelė 18-6055(5) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Atitikties lentelė 2018.09.12    
112 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-963 „Dėl Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 18-10463 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.09.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.11 iki 2018.09.24   
113 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 3, 10, 10(1), 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 18-8435(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.05    
114 Direktyvos 2013/ 59/ Euratomas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 653 „Dėl Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pak ... 18-6055(4) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Atitikties lentelė 2018.09.05    
115 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 3, 10, 10(1), 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-8435(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.05 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.25 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.05   
116 Dėl Vyriausybės nutarimo projekto 18-8959 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.08.28    
117 Direktyvos 2013/ 59/ Euratomas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 653 „Dėl Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pak ...   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Atitikties lentelė 2018.08.27    
118 Plano 8 priedas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2018.07.24    
119 Plano 3 priedas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2018.07.24    
120 Nacionalinio oro taršos mažinimo plano projektas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2018.07.24    
121 Direktyvos 2013/ 59/ Euratomas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 653 „Dėl Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pak ... 18-6055(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Atitikties lentelė 2018.07.17    
122 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus teikiamų administracinių paslaugų teikimo aprašymų patvirtinimo A3-503 Prienų rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.07.09    
123 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 3, 10, 10(1), 12, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.07.02    
124 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 3, 10, 10(1), 12, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-8435 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.07.02 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.31 . Išimtys: EM prašymu <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.02   
125 Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu ... 18-8374 Aplinkos apsaugos agentūra Įsakymo projektas 2018.06.29 Projektas atsiimtas nuo 2018.06.29 Reguliuojantis verslo sąlygas  
126 Dėl Kelmės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo T-219 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.11  Teisės aktų registras: 2018-11678-, 2018.
127 Dėl Kelmės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, patvirtintų Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-183, patvirtinimo nauja redakcija T-218 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.11  Teisės aktų registras: 2018-11677-, 2018.
128 Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2018 m. papildomų investicijų į Telšių miesto šilumos ūkį  derinimo T1-195 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.06  Teisės aktų registras: 2018-11363-, 2018.
129 Dėl UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams T-1118 Šalčininkų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.27 Galioja nuo 2018.07.03  Teisės aktų registras: 2018-11022-, 2018.
130 Dėl Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo K-115 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.06.23  Teisės aktų registras: 2018-10323-, 2018.
131 Dėl UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams 18-7884 Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.21    
132 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. d1-367/ 3d-342 ,,Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto derinimo 18-7195 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2018.06.21    
133 Dėl teisės akto projekto derinimo (30)-A4-5765 Aplinkos apsaugos agentūra Lydraštis 2018.06.18    
134 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. ... 18-7712 Aplinkos apsaugos agentūra Įsakymo projektas 2018.06.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.18 iki 2018.06.25 Reguliuojantis verslo sąlygas  
135 Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2018 m. papildomų investicijų į Telšių miesto šilumos ūkį  derinimo 18-7550 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.15 Projektas priimtas nuo 2018.06.28   
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.