T POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Direktyvos 2010/ 75/ ES ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 15, 19, 19(1), 19(2), 47, 55 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 55(1) straipsniu įstatymo projekto atitikties lentelės 19-7527 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2019.06.14    
2 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 15, 19, 19(1), 19(2), 47, 55 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 55(1) straipsniu įstatymo projekto lyginamasis variantas 19-7527 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.06.14    
3 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 15, 19, 19(1), 19(2), 47, 55 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 55(1) straipsniu įstatymo projektas 19-7527 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.06.14 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.06.14   
4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" projektas 19-7474 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.14 iki 2019.06.19   
5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ projektas 19-5958(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.20 iki 2019.06.04   
6 Direktyvos 2014/ 52/ ES ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 15, 19, 19(1), 19(2), 47, 55 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 55(1) straipsniu įstatymo projekto atitikties lentelė 19-7527 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2019.06.14    
7 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-2082(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.06.13 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.06.13   
8 Laukinės augalijos įstatymo Nr. VIII-1226 pakeitimo įstatymo projektas 15-14460(5) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.06.13 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.06.13   
9 Laukinės gyvūnijos įstatymo Nr. VIII-498 pakeitimo įstatymo projektas 15-14463(5) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.06.13 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.06.13   
10 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO 2014 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-226 „DĖL REKOMENDUOJAMŲ FORMŲ, REIKALINGŲ VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO VEIKLAI ĮGYVENDINTI IR INFORMACIJAI APIE SUTEIKTĄ HUMANITARINĘ PAGALBĄ TEIKTI, PATVIRTINIMO“  ... V-171 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Įsakymas 2019.06.12    
11 Dėl priežiūrą atliekančių institucijų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo 19-6801 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įstatymo projektas 2019.06.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.06   
12 Dėl priežiūrą atliekančių institucijų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo 18-2233(2) Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2019.06.05    
13 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.06.04    
14 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-6755 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.04 iki 2019.06.11   
15 Direktyvos 2018/ 2001 ir nacionalinių teisės aktų atitikties lentelė   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Atitikties lentelė 2019.05.30    
16 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. D1-57 „Dėl Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo 17-9860(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.05.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.28 iki 2019.06.10   
17 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo” projekto antikorupcinio vertinimo išvada   Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos Antikorupcinio vertinimo išvada 2019.05.22    
18 Išvada dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 2, 3, 6, 12, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 27, 28, 34, 37, 39, 41, 44, 46, 51, 55, 56, 67 straipsnių, 1 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 271 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos teritor ... NR-306 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.05.21    
19 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ projektas 19-5958 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.05.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.20 iki 2019.06.04   
20 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Tytuvėnų regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo” projekto antikorupcinio vertinimo išvada   Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos Antikorupcinio vertinimo išvada 2019.05.15    
21 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 36, 37 straipsnių ir vienuoliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 19-5342 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.05.06    
22 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 36, 37 straipsnių ir vienuoliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas 19-5342 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.05.06 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.06   
23 Dėl išvados įstatymų projektams 19-4126 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.05.06    
24 Dėl teisės aktų projektų derinimo   Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Lydraštis 2019.05.06    
25 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 2, 3, 12 straipsnių, IV skyriaus antrojo skirsnio pakeitimo, papildymo 61 straipsniu ir iv skyriaus trečiojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos ... 19-4126 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Išvada 2019.04.29    
26 Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 2, 3, 6, 12, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 27, 28, 34, 37, 39, 41, 44, 46, 51, 55, 56, 67 straipsnių, 1 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 271 straipsniu įstatymo projektas 19-5007 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.04.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.26 iki 2019.05.20   
27 Išvada dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 2, 3, 12 straipsnių, IV skyriaus antrojo skirsnio pakeitimo, papildymo 6(1) straipsniu ir IV skyriaus trečiojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, ... NR-250 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.04.23    
28 Dėl įstatymų projektų derinimo 1SD-948-(3.7 E.) Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Išvada 2019.04.17    
29 Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymo Nr. XI-2052 pakeitimo įstatymo projektas 19-4277 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.04.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.12   
30 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymo Nr. XI-2052 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 20, 67, 68, 69, 71 ir 72 straipsni ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.04.12    
31 Projekto "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 77 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 46A-2002 „Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškasto grunto šalinimo taisyklės“ patvirtinimo“ pa ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.04.12    
32 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 77 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 46A-2002 „Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškasto grunto šalinimo taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo 19-4272 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.04.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.12   
33 Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-2198(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2019.04.11 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.11   
34 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 36, 37 straipsnių ir vienuoliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 19-541(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.04.09    
35 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 36, 37 straipsnių ir vienuoliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas 19-541(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydimieji dokumentai 2019.04.09    
36 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 36, 37 straipsnių ir vienuoliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 19-541(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.04.08    
37 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 36, 37 straipsnių ir vienuoliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas 19-541(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.04.08 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.04.09 . Išimtys: Į TAIS įkeltas nutarimo projektas kaip lydimasis dokumentas ir neturi atskiro TAIS registracijos Nr.( jo NR. sutampa su įstatymo Nr.) Į TAIS keliami teisės aktų projektai turi būti registruoti ir susieti su kitai teisės aktų projektai. Šiuo atveju užregistruotas nutarimo projektas (kaip pagrindinis dokumentas susiejamas su įstatymo projektu ir teikimu Vyriausybei. Kadangi ne visi teisės aktų projektai turi TAIS registracijos Nr., grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.08   
38 Dėl įstatymų projektų   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2019.04.04    
39 PAŽYMA DĖL ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS INTEGRACIJOS Į EUROPOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMAS ĮSTATYMO NR. XI-2052 PAKEITIMO ĮSTATYMO, ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 20, 67, 68, 71 IR 72 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO IR CIVILINIO PROCESO  ... NV-890   Pažyma 2019.04.01    
40 Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 1-212 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas 19-2503 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2019.03.27    
41 Antikorupcinio vertinimo išvada dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos lt “ projektų atrankos krit ... 4-01-2766 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Antikorupcinio vertinimo išvada 2019.03.21    
42 DĖL PRIEMONĖS NR. 06.2.1-TID-V-508 „VIENO LYGIO EISMO SANKIRTŲ ELIMINAVIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PAKEITIMO PROJEKTO   Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Lydimieji dokumentai 2019.03.21    
43 Lietuvos Respublikos vandens įstatymo Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1826 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas 18-11885(5) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įstatymo projektas 2019.03.19 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.19   
44 Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymo Nr. XI-2052 pakeitimo įstatymo projektas 19-3116 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.03.18 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.18   
45 Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymo Nr. XI-2052 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 20, 67, 68, 71 ir 72 straipsnių pakeitimo ... 18-13426(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.03.18    
46 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. V-23 „Dėl Triukšmo prevencijos tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto lyginamasis va ... 19-2771 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lyginamasis variantas 2019.03.14    
47 Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 1-212 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto lyginamasis variantas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.03.08    
48 Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 1-212 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas 19-2503 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.03.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.08 iki 2019.03.20   
49 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO 2-2029 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Teikimas 2019.03.08    
50 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. 1V-841 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-90 ... 19-2364 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymo projektas 2019.03.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.06 iki 2019.03.12   
51 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 1V-989 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas Nr. 07.1.1-CPVA ... 19-2363 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymo projektas 2019.03.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.06 iki 2019.03.12   
52 Lietuvos Respublikos vandens įstatymo Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1826 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas 18-11885(4) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įstatymo projektas 2019.02.28 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.03.19 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.28   
53 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. D1-683 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato  ... 19-2213 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.02.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.27 iki 2019.03.08   
54 Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 19-2198 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lyginamasis variantas 2019.02.27    
55 Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-2198 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2019.02.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.27 iki 2019.03.15   
56 Laukinės gyvūnijos įstatymo Nr. VIII-498 pakeitimo įstatymo projektas 15-14463(4) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.02.25 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.03.18 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.25   
57 Laukinės augalijos įstatymo Nr. VIII-1226 pakeitimo įstatymo projektas 15-14460(4) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.02.25 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.03.18 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.25   
58 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-2082 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.02.25 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.03.18 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.25   
59 Dėl Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo programos patvirtinimo 13B-221 Jonavos rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.02.22 Galioja nuo 2019.02.26  Teisės aktų registras: 2019-03089-, 2019.
60 Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo T-39 Pagėgių savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.20 Galioja nuo 2019.02.22  Teisės aktų registras: 2019-02843-, 2019.
61 Lietuvos Respublikos vandens įstatymo Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1826 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas 18-11885(3) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įstatymo projektas 2019.02.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.11 iki 2019.02.15   
62 DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ INVESTICIJŲ VERTINIMO IR DERINIMO VALSTYBINĖJE KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 19-1378 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.02.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.08 iki 2019.03.12   
63 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo T-6 Ignalinos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.07 Galioja nuo 2019.02.12  Teisės aktų registras: 2019-02038-, 2019.
64 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2019-2021 m. patvirtinimo 19-1294 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.07    
65 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo 19-1085 Ignalinos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.01    
66 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2018 metų aplinkos triukšmo ataskaitos ir triukšmo prevencijos 2019-2023 metų programos  patvirtinimo T-1047 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.01.29  Teisės aktų registras: 2019-01194-, 2019.
67 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2018 metų aplinkos triukšmo ataskaitos ir triukšmo prevencijos 2019-2023 metų programos  patvirtinimo. T-1047 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.01.25   
68 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2018 metų aplinkos triukšmo ataskaitos ir triukšmo prevencijos 2019-2023 metų programos patvirtinimo 19-168 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.10 Projektas priimtas nuo 2019.01.24   
69 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ... 18-12180(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.09 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.09   
70 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO PLĖTROS, ĮRENGIANT IŠORINĮ UOSTĄ, PROJEKTO PRIPAŽINIMO VALTYBEI SVARBIU PROJEKTU“ PROJEKTO 18-15468 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Rašto projektas 2018.12.27 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.28   
71 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo T-300 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.21   
72 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ LYDIMIEJI DOKUMENTAI 2-15519 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Lydimieji dokumentai 2018.12.20    
73 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir ... NV-3384   Išvada 2018.12.12    
74 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-621 “Dėl Lietuvos saugomoms rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-14671 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.11    
75 Dėl pelno mokesčio įstatymo pakeitimo projekto (23.3-71)-3-4886 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Teikimas 2018.12.05    
76 Dėl išvados įstatymų projektams 18-13426 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.12.05    
77 Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 2, 6, 8, 9, 10 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 81 straipsniu įstatymas 18-14137 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įstatymo projektas 2018.12.04 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.04   
78 Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 1, 2, 91, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo ketvirtuoju2 skirsniu įstatymas 18-14130 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įstatymo projektas 2018.12.04 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.04   
79 Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 1, 2, 91, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo ketvirtuoju2 skirsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 1 straipsnio pakeitimo įs ... 18-14127 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Aiškinamasis raštas 2018.12.04    
80 Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 1, 2, 91, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo ketvirtuoju2 skirsniu įstatymo projekto (toliau - investicijų įstatymo projektas), Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisi ...   Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Derinimo pažyma 2018.12.04    
81 Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 1, 2, 91, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo ketvirtuoju2 skirsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 1 straipsni ... 18-14127 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.12.04 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.04   
82 Dėl investicijų įstatymo pakeitimo projekto ir su juo susijusių įstatymų projektų (23.3-71)-3-4885 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Teikimas 2018.12.03    
83 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT “ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo 18-14053 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.12.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.03 iki 2018.12.05   
84 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTŲ DERINIMO 2-14868 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Lydraštis 2018.11.29    
85 Dėl Visuomenės dalyvavimo formuojant Varėnos rajono savivaldybės kraštovaizdį programos patvirtinimo T-VIII-1085 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.27 Galioja nuo 2018.12.07  Teisės aktų registras: 2018-19939-, 2018.
86 DĖL VISUOMENĖS DALYVAVIMO FORMUOJANT VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KRAŠTOVAIZDĮ PROGRAMOS PATVIRTINIMO T-VIII-1085 Varėnos rajono savivaldybės taryba Įsakymas 2018.11.27    
87 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13, 14, 20 ir 20(1) straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų aiš ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.11.26    
88 Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymo Nr. XI-2052 pakeitimo įstatymo projektas 18-13440 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.19 iki 2018.11.26   
89 Lietuvos Respublikos elektros energetikos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymo Nr. XI-2052 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 71, 72 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Res ... 18-13426 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.11.19    
90 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo 18-13261 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.11.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.15 iki 2018.11.19   
91 Išvada dėl įstatymų projektų 18-11500 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.11.15    
92 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BALANDŽIO 22 D. NUTARIMO NR. 560 „DĖL GYVENTOJŲ INFORMAVIMO PRAMONINIŲ AVARIJŲ ATVEJAIS TVARKOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ PROJEKTO (TAP-18-1239(2); TAIS NR. 18-9062(3)) NV-2983   Pažyma 2018.11.13    
93 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS INVESTICIJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1312 1, 2, 91, 12, 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO KETVIRTUOJU2 SKIRSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO „DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES“ NR. ... NV-2965   Išvada 2018.11.12    
94 Dėl įstatymų projektų 1SD-3810-(3.7 E.) Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Išvada 2018.11.12    
95 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL KLAIPĖDOS UOSTO PLĖTROS, PASTATANT IŠORINĮ UOSTĄ, PROJEKTO PRIPAŽINIMO VALTYBEI SVARBIU PROJEKTU“ PROJEKTO 18-12832 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Nutarimo projektas 2018.11.07 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.07 iki 2018.11.23 Reguliuojantis verslo sąlygas  
96 Energetikos ministerijos teikimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo“ projekto (12.6-14)3-1986 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2018.11.07    
97 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13, 14, 20, 20(1) ir straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų ai ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.11.02    
98 Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 2, 6, 8, 9, 10 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 8 straipsniu įstatymas 18-11498(2) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įstatymo projektas 2018.10.30 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.30   
99 Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 1, 2, 91, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo ketvirtuoju2 skirsniu įstatymas 18-11492(2) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įstatymo projektas 2018.10.30 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.30   
100 Dėl Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 1, 2, 9, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo ketvirtuoju skirsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties Nr. IX-2206 1 straipsnio pakeitimo įs ... 18-11491(2) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.10.30 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.05 iki 2018.10.18   
101 DĖL INVESTICIJŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO PROJEKTO IR SU JUO SUSIJUSIŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ DERINIMO 18-11491 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Išvada 2018.10.30    
102 Dėl Investicijų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto ((1.16 E-0203)-5K-1818024)-6K-1805701 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Išvada 2018.10.29    
103 Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 1, 2, 91, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo ketvirtuoju2 skirsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 1 straipsnio pakeitimo įs ...   Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Aiškinamasis raštas 2018.10.29    
104 Dėl investicijų įstatymo pakeitimo projekto ir su juo susijusių įstatymų projektų 3-4429 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Teikimas 2018.10.29    
105 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-873 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato ka ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.25    
106 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-873 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato ka ... 18-12537 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.26 iki 2018.11.09   
107 Išvada dėl Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 1, 2, 91, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju2 skirsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties Nr. IX-2206 1 straipsnio pak ... NR-813 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.10.24    
108 Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 1, 2, 91, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo ketvirtuoju2 skirsniu įstatymas 18-11492 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2018.10.24    
109 Dėl įstatymų projektų (14-0)-D8-5045 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.10.22    
110 Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 1, 2, 91, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo ketvirtuoju2 skirsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties Nr. IX-2206 1 straipsnio pakeitimo įsta ...   Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Aiškinamasis raštas 2018.10.04    
111 Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 2, 6, 8, 9, 10 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 8 straipsniu įstatymas 18-11498 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įstatymo projektas 2018.10.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.05 iki 2018.10.18   
112 Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 1, 2, 91, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo ketvirtuoju2 skirsniu įstatymas 18-11492 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įstatymo projektas 2018.10.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.05 iki 2018.10.18   
113 Dėl Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 1, 2, 9, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo ketvirtuoju skirsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties Nr. IX-2206 1 straipsnio pakeitimo įs ... 18-11491 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.10.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.05 iki 2018.10.18   
114 Dėl investicijų įstatymo pakeitimo projekto ir su juo susijusių įstatymų projektų derinimo (23.3-71)-3-4004 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Lydraštis 2018.10.03    
115 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-291 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo T-229 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.01 Galioja nuo 2018.10.01   
116 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13, 14, 20 ir 20(1) straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto aiš ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.09.14    
117 Direktyvos 2013/ 59/ Euratomas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“ projekto atitikties lentelė 18-6055(5) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Atitikties lentelė 2018.09.12    
118 Dėl išvadų Vyriausybės nutarimo projektui pateikimo 18-8959 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Išvada 2018.09.06    
119 Direktyvos 2013/ 59/ Euratomas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 653 „Dėl Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pak ... 18-6055(4) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Atitikties lentelė 2018.09.05    
120 Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros įstatai 18-10197 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Kiti 2018.08.31    
121 Direktyvos 2013/ 59/ Euratomas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 653 „Dėl Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pak ...   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Atitikties lentelė 2018.08.27    
122 Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2018-2023 metų programos patvirtinimo 18-7711(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.08.10 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.08.10   
123 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BALANDŽIO 22 D. NUTARIMO NR. 560 „DĖL GYVENTOJŲ INFORMAVIMO PRAMONINIŲ AVARIJŲ ATVEJAIS TVARKOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ PROJEKTO (TAP-18-1239; TAIS NR. 18-9062) NV-2082   Pažyma 2018.08.07    
124 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plė ... 18-9217 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymo projektas 2018.08.07 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.08 iki 2018.08.20   
125 Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros įstatai   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Priedas 2018.08.02    
126 Dėl teisės akto projekto derinimo BRK-3750 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Išvada 2018.07.31    
127 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto 18-9062 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Lydraštis 2018.07.30    
128 Dėl priemonės Nr. 04.1.1-LVPA-K-110 „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 pakeitimo projekto derinimo 18-8660 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2018.07.19    
129 Direktyvos 2013/ 59/ Euratomas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 653 „Dėl Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pak ... 18-6055(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Atitikties lentelė 2018.07.17    
130 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1-255 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojim ... 18-8660 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.07.12    
131 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1-255 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojim ... 18-8660 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.07.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.12 iki 2018.07.27   
132 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 prie ... 18-4072(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.07.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.11 iki 2018.07.13   
133 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus teikiamų administracinių paslaugų teikimo aprašymų patvirtinimo A3-503 Prienų rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.07.09    
134 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 20(1), 21, 42 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 63(1) straipsniu įstatymo projekto derinimo pažyma   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2018.06.28    
135 Laukinės gyvūnijos įstatymo Nr. VIII-498 pakeitimo įstatymo projektas 15-14463(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.06.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.21   
136 Laukinės augalijos įstatymo Nr. VIII-1226 pakeitimo įstatymo projektas 15-14460(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.06.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.21   
137 Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2018-2023 metų programos patvirtinimo 18-7711 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.06.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.18   
138 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-828 „Intelektas. bendri mokslo-verslo projektai“ projektų finansavimo  ... 18-7694 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.06.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.18 iki 2018.06.20   
139 Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 1-247 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir ... 18-4983(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.06.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.15 iki 2018.06.20   
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.