T SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS. 2019.01.06 1-a   savaitė Lietuvos chemijos srities teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   ?   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Jurbarko miesto ir rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo patvirtinimo 18-15143 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.18    
2 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-138 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės teritorijų tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo T-354 Šiaulių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.18 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-20950-, 2018.
3 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-112 „Dėl Pagėgių savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo T-158 Pagėgių savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.11.29   
4 Dėl Šakių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo T-394 Šakių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.23 Galioja nuo 2018.11.27  Teisės aktų registras: 2018-19008-, 2018.
5 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-112 „Dėl Pagėgių savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo 18-13460 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.20 Projektas priimtas nuo 2018.11.29   
6 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1992 M. GEGUŽĖS 12 D. NUTARIMO NR. 343 „DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-13219 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Nutarimo projektas 2018.11.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.16   
7 Dėl Marijampolės savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo 1-298 Marijampolės savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.29 Galioja nuo 2018.11.06  Teisės aktų registras: 2018-17784-, 2018.
8 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 2 d. sprendimo Nr. 169 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo TS-297 Kauno rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17134-, 2018.
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-57 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo T2-281 Jurbarko rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17092-, 2018.
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-57 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo 18-12376 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.24    
11 Dėl Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui ir rekultyvavimui reikalavimų pakeitimo derinimo 17-9859(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2018.10.18    
12 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento land 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ pr ...   Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Išvada 2018.10.18    
13 DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. RUGSĖJO 2 D. SPRENDIMO NR. 169 „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS TVARKOS IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-11774 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.12    
14 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo 17-9859(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei  
15 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-291 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo T-229 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.01 Galioja nuo 2018.10.01   
16 Dėl Vilniaus rajono želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo T3-307 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.26 Galioja nuo 2018.10.09  Teisės aktų registras: 2018-15922-, 2018.
17 Dėl Elektrėnų savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo V.TS-198 Elektrėnų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.26 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15363-, 2018.
18 Dėl Želdynų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (5.1-04 E)3-1716 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Išvada 2018.09.21    
19 Dėl Elektrėnų savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo 18-10625 Elektrėnų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.13 Projektas priimtas nuo 2018.09.26   
20 Dėl Ignalinos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo patvirtinimo 18-10376 Ignalinos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.07    
21 Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo Nr. X-1241 pakeitimo įstatymo projektas 18-10329 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.06 iki 2018.09.21   
22 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-713 „Dėl želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo T-962 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.23 Galioja nuo 2018.08.28  Teisės aktų registras: 2018-13421-, 2018.
23 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 2 d. sprendimo Nr. 169 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos tvarkos ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-9580 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.16    
24 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-713 „Dėl želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-9254 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.07 Projektas priimtas nuo 2018.08.23   
25 Dėl Marijampolės savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo 18-9177 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.06    
26 Dėl žemės sklypo, esančio adresu Birutės g. 24, Telšiai, Telšių miesto sen., Telšių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo A1-1191 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.07.24    
27 Dėl priemonės Nr. 04.1.1-LVPA-K-110 „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 pakeitimo projekto derinimo 18-8660 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2018.07.19    
28 Dėl nesuformuoto valstybinės žemės sklypo, esančio adresu Mažeikių g., Telšiai, Telšių miesto sen., Telšių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo A1-1153 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.07.17    
29 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Ignalinos rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo T-131 Ignalinos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.07.12 Galioja nuo 2018.07.18  Teisės aktų registras: 2018-12072-, 2018.
30 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1-255 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojim ... 18-8660 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.07.12    
31 Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo Nr. X-1241 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1675 lyginamasis variantas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydimieji dokumentai 2018.07.10    
32 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus teikiamų administracinių paslaugų teikimo aprašymų patvirtinimo A3-503 Prienų rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.07.09    
33 Antikorupcinio vertinimo išvada dėl Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 34 straipsnio pakeitimo projekto 4-01-5340 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Antikorupcinio vertinimo išvada 2018.07.09    
34 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Ignalinos rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-8537 Ignalinos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.07.05    
35 Dėl žemės sklypo, esančio adresu V. Montvilos g. 16, Telšiai, Telšių miesto sen., Telšių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo A1-1092 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.07.03    
36 Dėl žemės sklypo, esančio adresu Palangos g. 34, Telšiai, Telšių miesto sen., Telšių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo A1-1069 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.06.28    
37 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 20(1), 21, 42 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 63(1) straipsniu įstatymo projekto derinimo pažyma   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2018.06.28    
38 Dėl Jonavos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo 18-7787 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.20    
39 Dėl Marijampolės savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo 18-7448 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.14    
40 Dėl žemės sklypų, esančių adresu: S. Daukanto g. 1 a ir Turgaus a. 23, Telšiai, Telšių miesto sen., Telšių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo A1-924 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.06.13    
41 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1992 M. GEGUŽĖS 12 D. NUTARIMO NR. 343 „DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-6742 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Nutarimo projektas 2018.05.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.28 iki 2018.06.13   
42 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Rozalimo miestelio civilinių kapinių išplėtimo detaliojo plano rengimo darbų programos patvirtinimo AV-287 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.05.07 Galioja nuo 2018.05.07   
43 Dėl Mažeikių rajono tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo T1-129 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.27 Galioja nuo 2018.05.04  Teisės aktų registras: 2018-06985-, 2018.
44 Dėl žemės sklypo, esančio Pakruojo r. sav., Lygumų sen., Lygumų mstl., Mokyklos g. 2, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo AV-261 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.04.27 Galioja nuo 2018.04.27   
45 Dėl Anykščių rajono Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo 1-TS-120 Anykščių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.26 Galioja nuo 2018.05.03  Teisės aktų registras: 2018-06961-, 2018.
46 Dėl žemės sklypo, esančio adresu Telšiai, Telšių miesto sen., Telšių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo A1-613 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.04.25    
47 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-790 „Dėl užterštų teritorijų tvarkymo 2013-2023 m. plano patvirtinimo“ pakeitimo projekto derinimo (21)-SD-223 Lietuvos savivaldybių asociacija Išvada 2018.04.19    
48 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projektas 18-4669 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.04.16    
49 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 53, 247, 256, 305, 385, 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-4670 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.04.16    
50 Dėl Skuodo rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo T9-56 Skuodo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.04.12  Teisės aktų registras: 2018-05791-, 2018.
51 Dėl Ignalinos rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo T-53 Ignalinos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.04.05  Teisės aktų registras: 2018-05244-, 2018.
52 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos tvirtinimo AV-303 Rokiškio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.04.10  Teisės aktų registras: 2018-05692-, 2018.
53 Dėl Ignalinos rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo 18-3480 Ignalinos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.03.22    
54 DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. KOVO 13 D. NUTARIMO NR. 167 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO S-860 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Raštas 2018.03.19    
55 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projekto ir jo lydimųjų įstatymų projektų (14-3)-D8-1569 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Teikimas 2018.03.15    
56 Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 10 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 17-350(5) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.03.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.15   
57 Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 2 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 17-346(5) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.03.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.15   
58 Administracinių nusižengimų kodekso Nr. XII-1869 53, 247, 256, 305, 385, 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 17-364(5) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.03.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.15   
59 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projektas 17-323(5) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.03.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.15   
60 Lietuvos higienos norma HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Taisyklės 2018.03.07    
61 Lyginamasis LIETUVOS RESPUBLIKOS  VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. IX-886 15, 21, 24 IR 34 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO  ĮSTATYMAS   Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Lyginamasis variantas 2018.03.06    
62 LIETUVOS RESPUBLIKOS  VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. IX-886 15, 21, 24 IR 34 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO  ĮSTATYMAS 18-2328 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įstatymo projektas 2018.03.06    
63 Dėl žemės sklypo, esančio adresu Kauno g. 16, Telšiai, Telšių miesto sen., Telšių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo A1-248 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.03.01    
64 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo T2-28 Jurbarko rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.02.22 Galioja nuo 2018.03.01  Teisės aktų registras: 2018-03149-, 2018.
65 Dėl Kretingos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių tvarkymo ir apsaugos taisyklių patvirtinimo T2-39 Kretingos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.02.22 Galioja nuo 2018.02.27  Teisės aktų registras: 2018-02958-, 2018.
66 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo 18-1966 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.02.20    
67 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniem ... 17-14004(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.02.19 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.02.27 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.02.19   
68 Dėl žemės sklypo, esančio adresu Vyšnių g. 14, Telšiai, Telšių miesto sen., Telšių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo A1-158 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.02.09    
69 Dėl žemės sklypo, esančio adresu S. Nėries g. 47, Telšiai, Telšių miesto sen., Telšių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo A1-157 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.02.09    
70 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projektas 17-323(4) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.02.06 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.02.15 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.02.06   
71 Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 10 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 17-350(4) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.02.06 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.02.15 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.02.06   
72 Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 2 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 17-346(4) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.02.06 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.02.15 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.02.06   
73 Administracinių nusižengimų kodekso Nr. XII-1869 53, 247, 256, 305, 385, 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 17-364(4) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.02.06 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.02.15 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.02.06   
74 Dėl Elektrėnų savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo V.TS-21 Elektrėnų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.01.31 Negalioja nuo 2018.09.29 Galioja nuo 2018.02.02 iki 2018.09.28  Teisės aktų registras: 2018-01637-, 2018.
75 Dėl ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 18-528 Elektrėnų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.01.18 Projektas priimtas nuo 2018.01.31   
76 Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr.7815/ 0001:209 Eigirdžių k. v.), esančio adresu Eigirdžių mstl., Degaičių sen., Telšių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo A1-37 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.01.12    
77 Dėl žemės sklypo, esančio adresu Prano Genio g. 3, Telšiai, Telšių miesto sen., Telšių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo A1-36 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.01.12    
78 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo 17-9859(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.01.10 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomeneiiki 2018.01.16   
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.