T SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo A-602 Kelmės rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.05.24    
2 Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo A-603 Kelmės rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.05.24    
3 Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymo Nr. X-1241 pakeitimo įstatymas 18-10329(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.05.23 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.06.06 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.06 iki 2018.09.21   
4 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių“ pakeitimo 19-4424 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.04.17    
5 Dėl Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo T-108 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28    
6 Dėl Tauragės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo 1-123 Tauragės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.27 Galioja nuo 2019.03.29  Teisės aktų registras: 2019-04837-, 2019.
7 Dėl Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo programos patvirtinimo 13B-221 Jonavos rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.02.22 Galioja nuo 2019.02.26  Teisės aktų registras: 2019-03089-, 2019.
8 Dėl Kelmės rajono savivaldybės teritorijų nuotekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo T-46 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.26  Teisės aktų registras: 2019-03023-, 2019.
9 Dėl Rokiškio rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo TS-26 Rokiškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.20 Galioja nuo 2019.02.27  Teisės aktų registras: 2019-03197-, 2019.
10 DĖL ROKIŠKIO RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO TS-26 Rokiškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.20    
11 Dėl žemės sklypo, esančio Pakruojo r. sav., Žeimelio sen., Žeimelio mstl., Sodų g. 1b, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo AV-88 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.02.04 Galioja nuo 2019.02.04   
12 Dėl žemės sklypo, esančio Pakruojo r. sav., Pakruojo sen., Pakruojo m. (prie statybininkų ir pramonės gatvių sankryžos), formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo AV-84 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.01.30 Galioja nuo 2019.01.30   
13 Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamosios dalies - Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano korektūros patvirtinimo 19-1015 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.30    
14 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-138 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės teritorijų tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo T-354 Šiaulių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.18 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-20950-, 2018.
15 Dėl Jurbarko miesto ir rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo patvirtinimo 18-15143 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.18    
16 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-112 „Dėl Pagėgių savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo T-158 Pagėgių savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.11.29   
17 Dėl Šakių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo T-394 Šakių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.23 Galioja nuo 2018.11.27  Teisės aktų registras: 2018-19008-, 2018.
18 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-112 „Dėl Pagėgių savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo 18-13460 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.20 Projektas priimtas nuo 2018.11.29   
19 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1992 M. GEGUŽĖS 12 D. NUTARIMO NR. 343 „DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-13219 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Nutarimo projektas 2018.11.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.16   
20 Dėl Marijampolės savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo 1-298 Marijampolės savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.29 Galioja nuo 2018.11.06  Teisės aktų registras: 2018-17784-, 2018.
21 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 2 d. sprendimo Nr. 169 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo TS-297 Kauno rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17134-, 2018.
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-57 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo T2-281 Jurbarko rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17092-, 2018.
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-57 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo 18-12376 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.24    
24 Dėl Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui ir rekultyvavimui reikalavimų pakeitimo derinimo 17-9859(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2018.10.18    
25 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento land 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ pr ...   Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Išvada 2018.10.18    
26 DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. RUGSĖJO 2 D. SPRENDIMO NR. 169 „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS TVARKOS IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-11774 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.12    
27 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo 17-9859(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei  
28 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-291 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo T-229 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.01 Galioja nuo 2018.10.01   
29 Dėl Vilniaus rajono želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo T3-307 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.26 Galioja nuo 2018.10.09  Teisės aktų registras: 2018-15922-, 2018.
30 Dėl Elektrėnų savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo V.TS-198 Elektrėnų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.26 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15363-, 2018.
31 Dėl Želdynų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (5.1-04 E)3-1716 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Išvada 2018.09.21    
32 Dėl Elektrėnų savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo 18-10625 Elektrėnų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.13 Projektas priimtas nuo 2018.09.26   
33 Dėl Ignalinos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo patvirtinimo 18-10376 Ignalinos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.07    
34 Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo Nr. X-1241 pakeitimo įstatymo projektas 18-10329 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.06 iki 2018.09.21   
35 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-713 „Dėl želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo T-962 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.23 Galioja nuo 2018.08.28  Teisės aktų registras: 2018-13421-, 2018.
36 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 2 d. sprendimo Nr. 169 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos tvarkos ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-9580 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.16    
37 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-713 „Dėl želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-9254 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.07 Projektas priimtas nuo 2018.08.23   
38 Dėl Marijampolės savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo 18-9177 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.06    
39 Dėl žemės sklypo, esančio adresu Birutės g. 24, Telšiai, Telšių miesto sen., Telšių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo A1-1191 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.07.24    
40 Dėl priemonės Nr. 04.1.1-LVPA-K-110 „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 pakeitimo projekto derinimo 18-8660 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2018.07.19    
41 Dėl nesuformuoto valstybinės žemės sklypo, esančio adresu Mažeikių g., Telšiai, Telšių miesto sen., Telšių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo A1-1153 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.07.17    
42 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Ignalinos rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo T-131 Ignalinos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.07.12 Galioja nuo 2018.07.18  Teisės aktų registras: 2018-12072-, 2018.
43 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1-255 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojim ... 18-8660 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.07.12    
44 Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo Nr. X-1241 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1675 lyginamasis variantas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydimieji dokumentai 2018.07.10    
45 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus teikiamų administracinių paslaugų teikimo aprašymų patvirtinimo A3-503 Prienų rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.07.09    
46 Antikorupcinio vertinimo išvada dėl Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 34 straipsnio pakeitimo projekto 4-01-5340 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Antikorupcinio vertinimo išvada 2018.07.09    
47 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Ignalinos rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-8537 Ignalinos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.07.05    
48 Dėl žemės sklypo, esančio adresu V. Montvilos g. 16, Telšiai, Telšių miesto sen., Telšių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo A1-1092 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.07.03    
49 Dėl žemės sklypo, esančio adresu Palangos g. 34, Telšiai, Telšių miesto sen., Telšių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo A1-1069 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.06.28    
50 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 20(1), 21, 42 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 63(1) straipsniu įstatymo projekto derinimo pažyma   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2018.06.28    
51 Dėl Jonavos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo 18-7787 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.20    
52 Dėl Marijampolės savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo 18-7448 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.14    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.