T TRĄŠOS. 2019.03.17 11-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatymą“ projektui 19-2249 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2019.03.13    
2 Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatymą 19-2249 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Nutarimo projektas 2019.03.01 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.01 iki 2019.03.13   
3 Išvada dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl Normatyvinio dokumento LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeit ... NR-811 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.10.22    
4 DĖL “NUOTEKŲ DUMBLO NAUDOJIMO TRĘŠIMUI BEI REKULTIVAVIMUI REIKALAVIMŲ LAND 20-2005” PAKEITIMŲ 2018-10-19                         Nr. 81 Lietuvos miško savininkų asociacija Pastaba 2018.10.19    
5 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo (1.7)S-224 Lietuvos standartizacijos departamentas Išvada 2018.10.19    
6 Dėl Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui ir rekultyvavimui reikalavimų pakeitimo derinimo 17-9859(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2018.10.18    
7 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento land 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ pr ...   Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Išvada 2018.10.18    
8 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo 17-9859(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei  
9 Dėl Lietuvos Respublikos tiekiamų rinkai tręšiamųjų produktų įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 18-5676(4) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.08.01 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.08.01   
10 Lietuvos Respublikos tiekiamų rinkai tręšiamųjų produktų įstatymo projektas 18-5677(4) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įstatymo projektas 2018.08.01 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.08.01   
11 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PATEIKTŲ IR TIEKIAMŲ RINKAI TRĘŠIAMŲJŲ PRODUKTŲ ĮSTATYMO PROJEKTO (toliau - Įstatymo projektas)  (NR. TAP-18-853(2); 18-852(2); TAIS NR. 18-5677(3)) NV-1941   Išvada 2018.07.24    
12 Dėl Lietuvos Respublikos tiekiamų rinkai tręšiamųjų produktų įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 18-5676(3) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.07.20 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.01 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.20   
13 Lietuvos Respublikos tiekiamų rinkai tręšiamųjų produktų įstatymo projektas 18-5677(3) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įstatymo projektas 2018.07.20 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.01 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.20   
14 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TIEKIAMŲ RINKAI TRĄŠŲ ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-1993“ PROJEKTO (TAP NR. 18-1026; TAIS NR. 18-8051(2)) NV-1857   Pažyma 2018.07.16    
15 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TIEKIAMŲ RINKAI TRĄŠŲ ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-1993“ PROJEKTO (TAP NR. 18-1026; TAIS NR. 18-8051(2)) NV-1794   Pažyma 2018.07.09    
16 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TIEKIAMŲ RINKUI TRĄŠŲ ĮSTATYMO PROJEKTO  NR. XIIIP-1993“ PROJEKTO NV-1752   Išvada 2018.07.04    
17 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos tiekiamų rinkai trąšų įstatymo projekto Nr. XIIIP-1993" projektas 18-8051(2) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.06.29 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.29   
18 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos tiekiamų rinkai trąšų įstatymo projekto Nr. XIIIP-1993" projektas 18-8051 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.06.28    
19 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos tiekiamų rinkai trąšų įstatymo projekto Nr. XIIIP-1993" projekto lydraštis 18-8051 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Lydraštis 2018.06.21    
20 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos tiekiamų rinkai trąšų įstatymo projekto Nr. XIIIP-1993" projektas 18-8051 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.06.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.21 iki 2018.06.25   
21 Lietuvos Respublikos tiekiamų rinkai tręšiamųjų produktų įstatymo projektas 18-5677 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.06.13    
22 DĖL TIEKIAMŲ RINKAI TRĘŠIAMŲJŲ PRODUKTŲ ĮSTATYMO PROJEKTO (TAP-18-852) (TAIS-18- 5677(2)) NV-1524   Pažyma 2018.06.13    
23 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TIEKIAMŲ RINKAI TRĘŠIAMŲJŲ PRODUKTŲ ĮSTATYMO PROJEKTO (toliau - Įstatymo projektas)  (NR. TAP-18-853; 18-852; TAIS NR. 18-5677(2)) NV-1519   Išvada 2018.06.12    
24 Lietuvos Respublikos tiekiamų rinkai tręšiamųjų produktų įstatymo projektas 18-5677(2) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įstatymo projektas 2018.06.04 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.07.20 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.04   
25 Dėl Lietuvos Respublikos tiekiamų rinkai tręšiamųjų produktų įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 18-5676(2) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.06.04 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.07.20 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.04   
26 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos tiekiamų rinkai tręšiamųjų produktų įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projekto NR-394 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.05.16    
27 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Lietuvos Respublikos tiekiamų rinkai tręšiamųjų produktų įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos tiekiamų rinkai tręšiamųjų produktų įstatymo projekto pateik ... 18-5676; 18-5677 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2018.05.15    
28 DĖL PASTABŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TIEKIAMŲ RINKAI TRĘŠIAMŲJŲ PRODUKTŲ ĮSTATYMO PROJEKTUI 1S-966 Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Pastaba 2018.05.14    
29 Pasiūlymas dėl „Dėl Lietuvos Respublikos tiekiamų rinkai tręšiamųjų produktų įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ 18-5676 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Išvada 2018.05.14    
30 Dėl Lietuvos Respublikos tiekiamų rinkai tręšiamųjų produktų įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 18-5676 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.05.14    
31 Lietuvos Respublikos tiekiamų rinkai tręšiamųjų produktų įstatymo projektas 18-5677 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įstatymo projektas 2018.05.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.08 iki 2018.05.14   
32 Dėl Lietuvos Respublikos tiekiamų rinkai tręšiamųjų produktų įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 18-5676 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.05.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.08 iki 2018.05.14   
33 Pasiūlymas dėl „Žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 3D-23 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolė ... 18-3959(2) Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Išvada 2018.05.04    
34 Žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 3D-23 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų pa ... 18-3959(2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.04.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.27 iki 2018.05.04   
35 Pasiūlymas dėl „Žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 3D-23 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolė ... 18-3959 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Išvada 2018.04.13    
36 Žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 3D-23 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų pa ... 18-3959 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.03.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.30 iki 2018.04.09   
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.