T TRĄŠOS. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas „Dėl Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo Nr. I-1069 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymo Nr. VIII-1481 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuv ... 19-3190(3) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Nutarimo projektas 2019.05.28 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.28   
2 Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatymo Nr. XIII-1927 9 straipsnio pakeitimo įstatymas 19-3165(3) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2019.05.28 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.28   
3 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUGALŲ APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-1069 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS FITOSANITARIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1481 2 IR 3 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS PAŠARŲ ĮSTATYMO NR.  ... NV-1397   Pažyma 2019.05.22    
4 Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatymą 19-2249(3) Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Nutarimo projektas 2019.05.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.15   
5 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUGALŲ APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-1069 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS FITOSANITARIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1481 2 IR 3 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS PAŠARŲ ĮSTATYMO NR.  ... NV-1333   Išvada 2019.05.14    
6 DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT TRĘŠIAMŲJŲ PRODUKTŲ ĮSTATYMĄ (TAP-19-654) (TAIS-19-2249(2) NV-1253   Pažyma 2019.05.07    
7 DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS TRĘŠIAMŲJŲ PRODUKTŲ ĮSTATYMĄ  (toliau -Nutarimo projektas) (NR. TAP-19-654; TAIS NR. 19-2249(2)) NV-1252   Išvada 2019.05.07    
8 Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatymo Nr. XIII-1927 9 straipsnio pakeitimo įstatymas 19-3165(2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2019.05.03 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.05.28 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.03   
9 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas „Dėl Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo Nr. I-1069 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymo Nr. VIII-1481 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuv ... 19-3190(2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Nutarimo projektas 2019.05.03 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.05.28 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.03   
10 Pasiūlymas dėl „Žemės ūkio ministro įsakymo projektas „Dėl tręšiamųjų produktų naudojimo aprašo patvirtinimo““ 19-4729 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2019.05.02    
11 Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatymą 19-2249(2) Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Nutarimo projektas 2019.04.26 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.05.15 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.26   
12 Žemės ūkio ministro įsakymo projektas „Dėl tręšiamųjų produktų naudojimo aprašo patvirtinimo“ 19-4729 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymo projektas 2019.04.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.24 iki 2019.04.29   
13 Pasiūlymas dėl „Dėl Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo Nr. I-1069 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymo Nr. VIII-1481 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo Nr. VI ... 19-3190 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2019.04.17    
14 Žemės ūkio ministro įsakymo projektas „Dėl Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų įtraukimo į Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų identifikavimo sąrašą tvarkos aprašo ir Lietuvos Respu ... 19-4107 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymo projektas 2019.04.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.08 iki 2019.04.17   
15 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatymą“ projekto 19-2249 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.03.19    
16 Dėl Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo Nr. I-1069 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymo Nr. VIII-1481 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo Nr. VIII-1610 2, 3, 10 ... 19-3190 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Nutarimo projektas 2019.03.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.19 iki 2019.03.29   
17 Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatymo Nr. XIII-1927 9 straipsnio pakeitimo įstatymas 19-3165 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2019.03.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomeneiiki 2019.03.29   
18 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatymą“ projektui 19-2249 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2019.03.13    
19 Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatymą 19-2249 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Nutarimo projektas 2019.03.01 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.01 iki 2019.03.13   
20 Išvada dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl Normatyvinio dokumento LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeit ... NR-811 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.10.22    
21 DĖL “NUOTEKŲ DUMBLO NAUDOJIMO TRĘŠIMUI BEI REKULTIVAVIMUI REIKALAVIMŲ LAND 20-2005” PAKEITIMŲ 2018-10-19                         Nr. 81 Lietuvos miško savininkų asociacija Pastaba 2018.10.19    
22 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo (1.7)S-224 Lietuvos standartizacijos departamentas Išvada 2018.10.19    
23 Dėl Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui ir rekultyvavimui reikalavimų pakeitimo derinimo 17-9859(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2018.10.18    
24 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento land 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ pr ...   Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Išvada 2018.10.18    
25 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo 17-9859(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei  
26 Dėl Lietuvos Respublikos tiekiamų rinkai tręšiamųjų produktų įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 18-5676(4) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.08.01 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.08.01   
27 Lietuvos Respublikos tiekiamų rinkai tręšiamųjų produktų įstatymo projektas 18-5677(4) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įstatymo projektas 2018.08.01 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.08.01   
28 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PATEIKTŲ IR TIEKIAMŲ RINKAI TRĘŠIAMŲJŲ PRODUKTŲ ĮSTATYMO PROJEKTO (toliau - Įstatymo projektas)  (NR. TAP-18-853(2); 18-852(2); TAIS NR. 18-5677(3)) NV-1941   Išvada 2018.07.24    
29 Dėl Lietuvos Respublikos tiekiamų rinkai tręšiamųjų produktų įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 18-5676(3) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.07.20 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.01 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.20   
30 Lietuvos Respublikos tiekiamų rinkai tręšiamųjų produktų įstatymo projektas 18-5677(3) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įstatymo projektas 2018.07.20 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.01 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.20   
31 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TIEKIAMŲ RINKAI TRĄŠŲ ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-1993“ PROJEKTO (TAP NR. 18-1026; TAIS NR. 18-8051(2)) NV-1857   Pažyma 2018.07.16    
32 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TIEKIAMŲ RINKAI TRĄŠŲ ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-1993“ PROJEKTO (TAP NR. 18-1026; TAIS NR. 18-8051(2)) NV-1794   Pažyma 2018.07.09    
33 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TIEKIAMŲ RINKUI TRĄŠŲ ĮSTATYMO PROJEKTO  NR. XIIIP-1993“ PROJEKTO NV-1752   Išvada 2018.07.04    
34 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos tiekiamų rinkai trąšų įstatymo projekto Nr. XIIIP-1993" projektas 18-8051(2) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.06.29 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.29   
35 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos tiekiamų rinkai trąšų įstatymo projekto Nr. XIIIP-1993" projektas 18-8051 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.06.28    
36 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos tiekiamų rinkai trąšų įstatymo projekto Nr. XIIIP-1993" projekto lydraštis 18-8051 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Lydraštis 2018.06.21    
37 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos tiekiamų rinkai trąšų įstatymo projekto Nr. XIIIP-1993" projektas 18-8051 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.06.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.21 iki 2018.06.25   
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.