T VANDENS TARŠA. 2019.01.06 1-a   savaitė Lietuvos chemijos srities teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   ?   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl įstatymų projektų derinimo (18)-SD-4 Lietuvos savivaldybių asociacija Išvada 2019.01.04    
2 Išvada dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 6, 15, 18, 21, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nu ... NR-4 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.01.04    
3 Dėl Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo 18-14641(2) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2019.01.03 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.03   
4 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-958 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo 18-15269(2) Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.03    
5 Antikorupcinio vertinimo išvada dėl Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo, Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo 2, 6, 15, 18, 21, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Geriamojo vandens ... 38000 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Antikorupcinio vertinimo išvada 2019.01.02    
6 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto 18-13286(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.12.31    
7 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr.T1-3 „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo T1-215 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.28    
8 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr.T1-3 „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo T1-215 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.28    
9 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Druskininkų savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano“ pakeitimo T1-216 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.28 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22085-, 2018.
10 Dėl teisės akto projekto Nr. 18-14019 derinimo 18-14019 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2018.12.28    
11 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Telšių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo T1-356 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.27    
12 Dėl Alytaus rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo K-235 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.27 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22099-, 2018.
13 Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse apibrėžtų nusikalstamų veikų atitikties Tarptautinio nusikaltimų klasifikatoriaus nustatytoms kategorijoms klasifikatoriaus patvirtinimo 18-15457 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymo projektas 2018.12.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.27   
14 Dėl teisės aktų projektų derinimo 2R-6474 (3.2.E) Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Išvada 2018.12.27    
15 LRV nutarimo "Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį vytauto didžiojo universitetui" projektas 18-15444 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Nutarimo projektas 2018.12.27 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.27   
16 DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR TAIKOMŲ LENGVATŲ 2019 M. PATVIRTINIMO TS-296 Rokiškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.21    
17 Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-VIII-885 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo T-VIII-1102 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.21 Galioja nuo 2019.01.04  Teisės aktų registras: 2019-00066-, 2019.
18 Dėl  prekybos Puntuko akmens ir Medžių lajų tako komplekso teritorijoje sąlygų patvirtinimo 1-AĮ-1003 Anykščių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.21 Galioja nuo 2019.01.04  Teisės aktų registras: 2019-00028-, 2019.
19 Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projekto ir susijusių įstatymų projektų derinimo SD-(4-1.8E)-194 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Informacija 2018.12.21    
20 DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-885 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO T-VIII-1102 Varėnos rajono savivaldybės taryba Įsakymas 2018.12.21    
21 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos patvirtinimo B-TS-1285 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.30  Teisės aktų registras: 2018-21912-, 2018.
22 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ 2019-2021 metų veiklos plano patvirtinimo B-TS-1274 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.30  Teisės aktų registras: 2018-21907-, 2018.
23 Dėl Birštono miesto Lelijų ir Birštono gatvių kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo TS-180 Birštono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.29  Teisės aktų registras: 2018-21740-, 2018.
24 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮSTATYMO PROJEKTO IR SUSIJUSIŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ DERINIMO 2-15528 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Raštas 2018.12.21    
25 Dėl Birštono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros maksimalių tarifų patvirtinimo TS-179 Birštono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.21 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21475-, 2018.
26 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo T-300 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.21   
27 Dėl Šilalės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo T1-276 Šilalės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.21 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21219-, 2018.
28 Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo T-404 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.04  Teisės aktų registras: 2019-00034-, 2019.
29 Dėl Kelmės rajono savivaldybės programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo T-386 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20    
30 Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo T-385 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20    
31 Dėl saugios aplinkos užtikrinimo programos lėšų panaudojimo A1-2193 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.20    
32 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T9-207 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų p ... T9-229 Skuodo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.28  Teisės aktų registras: 2018-21509-, 2018.
33 Dėl Jurbarko miesto ir rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo patvirtinimo T2-310 Jurbarko rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.28  Teisės aktų registras: 2018-21446-, 2018.
34 Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. TS-170 „Dėl kompensacijų pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, dyd ... TS-326 Utenos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.23  Teisės aktų registras: 2018-21293-, 2018.
35 Dėl Jonavos rajono savivaldybės mokyklų ūkio lėšų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1TS-210 Jonavos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.22  Teisės aktų registras: 2018-21199-, 2018.
36 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T2-274 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos abonentams, perkantiems geriamo ... T2-325 Kretingos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21184-, 2018.
37 Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-295 „Dėl Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo arba prijungimo prie magistralinių nuotekų tinklų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-295 Kupiškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.22  Teisės aktų registras: 2018-21127-, 2018.
38 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. TS-295 „DĖL INDIVIDUALIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO ARBA PRIJUNGIMO PRIE MAGISTRALINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ DALINIO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-295 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2018.12.20    
39 Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. V17-6 ,,Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2018-2020 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo V17-323 Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-21036-, 2018.
40 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl Naujosios Akmenės Žalgirio g. daugiabučių namų kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo T-244 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-21008-, 2018.
41 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T-8 „Dėl Naujosios Akmenės V. Kudirkos g. daugiabučių namų kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo T-243 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-21007-, 2018.
42 Dėl Akmenės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo T-241 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21004-, 2018.
43 Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo 1-252 Širvintų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.02  Teisės aktų registras: 2018-21001-, 2018.
44 Dėl UAB „Akmenės vandenys” įstatinio kapitalo didinimo T-240 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20    
45 Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2017 metų visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos patvirtinimo T-239 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20    
46 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.19    
47 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-15303 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.19 iki 2019.01.02   
48 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Druskininkų savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano“ pakeitimo 18-15285 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.19    
49 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr.T1-3 „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo 18-15284 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.19    
50 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-958 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo 18-15269 Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.19    
51 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-8 „Dėl Naujosios Akmenės V. Kudirkos g. daugiabučių namų kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo 18-15243 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.19    
52 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-230 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo Šiaulių rajono gyventojams kainų patvirtinimo“ p ... T-367 Šiaulių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.18 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-20960-, 2018.
53 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-138 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės teritorijų tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo T-354 Šiaulių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.18 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-20950-, 2018.
54 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-241 „Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto trumpalaikės nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T-681 Kauno miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.18 Galioja nuo 2018.12.20  Teisės aktų registras: 2018-20830-, 2018.
55 DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL VALSTYBĖS TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ“ PROJEKTO (TAP NR. TAP-18-2175) (TAIS NR. 17-9077(2)) NV-3493   Pažyma 2018.12.18    
56 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-15215 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.12.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.18 iki 2018.12.19   
57 Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projekto ir susijusių įstatymų projektų derinimo 12-01-1841 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Išvada 2018.12.18    
58 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. O3E-314 „Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-15193 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.12.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.18 iki 2018.12.19   
59 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Tvarkyba“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų tvirtinimo 18-15191 Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.18    
60 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo 18-15179 Kretingos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.18    
61 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl Naujosios Akmenės Žalgirio g. daugiabučių namų kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo 18-15174 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.18    
62 Dėl Jurbarko miesto ir rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo patvirtinimo 18-15143 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.18    
63 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo 18-15138 Kretingos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.18    
64 Dėl Vidutinės svertinės gamtinių dujų importo kainos nustatymo metodikos patvirtinimo 18-15135 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.12.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.17 iki 2018.12.19   
65 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 18-15119 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.17 Projektas priimtas nuo 2018.12.27   
66 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Telšių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo 18-15103 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.17 Projektas priimtas nuo 2018.12.27   
67 Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymo Nr. VIII-512 3, 4, 5 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir įstatymo 1 priedo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.17    
68 Dėl pritarimo partnerystės sutarčiai su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos 18-15075 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.17    
69 Dėl Birštono miesto Lelijų ir Birštono gatvių kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo 18-15056 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.17    
70 Dėl Birštono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros maksimalių tarifų patvirtinimo 18-15055 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.17    
71 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Tvarkyba“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų patvirtinimo T-1219 Šalčininkų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.14 Galioja nuo 2018.12.20  Teisės aktų registras: 2018-20791-, 2018.
72 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. A1-1977 „Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos skyriaus sąskaitų plano patvirtinimo“ papildymo A1-2156 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.14    
73 Dėl Alytaus rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų viešo aukciono sąlygų patvirtinimo D1-1012 Alytaus rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.14 Galioja nuo 2018.12.18  Teisės aktų registras: 2018-20604-, 2018.
74 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Baisogalos bioenergija“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo. T-1005 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.14 Galioja nuo 2018.12.18  Teisės aktų registras: 2018-20603-, 2018.
75 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo T-1017 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.13 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20600-, 2018.
76 Dėl Rietavo savivaldybės turto investavimo ir UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ įstatinio kapitalo didinimo T1-210 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.13 Galioja nuo 2018.12.13   
77 Dėl UAB „Kėdainių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo ir kitų paslaugų bazinių kainų nustatymo 18-14906 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.13    
78 Dėl pritarimo paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutarčių formoms 18-14893 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.13    
79 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ 2019-2021 metų veiklos plano patvirtinimo 18-14827 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.13    
80 Dėl Akmenės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo 18-14794 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.12    
81 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T2-274 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos abonentams, perkantiems geriamo ... 18-14747 Kretingos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.12    
82 Dėl UAB „Akmenės vandenys” įstatinio kapitalo didinimo 18-14739 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.12    
83 DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINEI SANTAROS KLINIKOMS“ PROJEKTO (TAP NR. TAP-18-2079) (TAIS NR. 18-10688(3)) NV-3374   Pažyma 2018.12.12    
84 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo komunalininkas“ įstatų patvirtinimo AV-847 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.11 Galioja nuo 2018.12.11   
85 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮSTATYMO PROJEKTO IR SUSIJUSIŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ DERINIMO S2-3514 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Išvada 2018.12.11    
86 DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LIEPOS 12 D. SPRENDIMO NR. S1E-146 „DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR  UAB „TRAKŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO“ NAUJOS REDAKCIJOS 18-14718 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.11    
87 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS TRAKŲ RAJONO GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO 18-14708 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.11    
88 Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2018 metų vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-16 „Dėl Neringos savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. 18-14683 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.11    
89 DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. V17-6 ,,DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2018-2020 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-14613 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.11    
90 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-230 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo Šiaulių rajono gyventojams kainų patvirtinimo“ ... 18-14592 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.10    
91 Dėl Rietavo savivaldybės turto investavimo ir uab „Rietavo komunalinis ūkis“ įstatinio kapitalo didinimo 18-14564 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.10 Projektas priimtas nuo 2018.12.13   
92 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos patvirtinimo 18-14555 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.10    
93 Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei ,,Jonavos vandenys“ 18-14550 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.10    
94 Dėl Alytaus rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo 18-14537 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2018.12.10    
95 Dėl savivaldybės tarybos2018-02-20 sprendimo Nr.T1-907 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 18-14526 Šilutės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.10    
96 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-296 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ 2016-2018 m. veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-14498 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.10    
97 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-12 „Dėl Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių lėšų panaudojimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-14473 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.10    
98 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T-82 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-14465 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.08    
99 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO SR-5262 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Lydraštis 2018.12.07    
100 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-241 ,,Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto trumpalaikės nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-14438 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.07    
101 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. TS-295 „DĖL INDIVIDUALIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO ARBA PRIJUNGIMO PRIE MAGISTRALINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ DALINIO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-14436 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.07    
102 Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Jonavos vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo 18-14414 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.07    
103 Dėl Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas" perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo K-208 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.06 Galioja nuo 2018.12.11 . Išimtys: Sprendimo 1 punkte nurodytos kainos įsigalioja nuo 2019 m. vasario 1 d. ir galioja 12 mėnesių nuo šių kainų įsigaliojimo dienos.  Teisės aktų registras: 2018-20131-, 2018.
104 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo AV-839 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.06 Galioja nuo 2018.12.06   
105 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-241 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainų nustatymo“ pakeitimo T-405 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.06 Galioja nuo 2018.12.08  Teisės aktų registras: 2018-20072-, 2018.
106 Dėl Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 ir 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1090 pakeitimo (24.36E)-6K-1806543 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Lydraštis 2018.12.06    
107 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.06    
108 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-14291 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.12.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.06 iki 2018.12.21   
109 Dėl UAB „Vilniaus vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo 1-1838 Vilniaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.05 Galioja nuo 2018.12.12 . Išimtys: Sprendimo 1 punkte nurodytos bazinės kainos galioja 12 mėnesių nuo šių kainų įsigaliojimo dienos; bazinės kainos įsigalioja ne anksčiau kaip po 30 kalendorinių dienų, kai jas viešai paskelbia geriamojo vandens teikėjas ir nuotekų tvarkytojas.  Teisės aktų registras: 2018-20197-, 2018.
110 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto derinimo 18-13653(2) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.12.05 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.05   
111 DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO IR UAB „RASEINIŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO 18-14160 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.05    
112 Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 1, 2, 91, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo ketvirtuoju2 skirsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 1 straipsnio pakeitimo įs ... 18-14127 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Aiškinamasis raštas 2018.12.04    
113 Dėl LRV nutarimo projekto teikimo (KU) SR-5156 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Teikimas 2018.12.04    
114 LRV nutarimo projektas (KU) 17-9077(2) Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Nutarimo projektas 2018.12.04 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.04   
115 TTOTP konvencijos Geteborgo protokolo pakeitimai lietuvių kalba   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Sutartis 2018.12.04    
116 TTOTP konvencijos Geteborgo protokolo pakeitimai lietuvių kalba   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Sutartis 2018.12.04    
117 Antikorupcinio vertinimo išvada dėl teisės aktų, reglamentuojančių lėšų, skirtų Jurbarko ir Kauno rajonų savivaldybių vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarką 4-01-9769 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Antikorupcinio vertinimo išvada 2018.12.04    
118 Dėl investicijų įstatymo pakeitimo projekto ir su juo susijusių įstatymų projektų (23.3-71)-3-4885 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Teikimas 2018.12.03    
119 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT “ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo 18-14053 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.12.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.03 iki 2018.12.05   
120 LRV nutarimo projektas (ASU investavimas) 18-14048 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Nutarimo projektas 2018.12.03 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.03   
121 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo T-211 Zarasų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.30 Galioja nuo 2018.12.12 . Išimtys: Šiuo sprendimu nustatytos kainos įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d. ir taikomos nuo kito mėnesio (einančio po mėnesio, kai kainos įsigalioja) pirmosios dienos.  Teisės aktų registras: 2018-20255-, 2018.
122 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo T3-376 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.30 Galioja nuo 2018.12.07  Teisės aktų registras: 2018-19961-, 2018.
123 DĖL PROJEKTO „PRIVAČIŲ NAMŲ PRIJUNGIMAS PRIE NUOTEKŲ SURINKIMO INFRASTRUKTŪROS DRUSKININKUOSE“ DARBO GRUPĖS SUDARYMO BEI JOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO V35-1101 Druskininkų savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.30 Galioja nuo 2018.11.30   
124 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių patvirtinimo“ pakeitimo T-276 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.30 Galioja nuo 2018.11.30   
125 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų patvirtinimo T1-311 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.30 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-19778-, 2018.
126 Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-14026 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.30    
127 Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projektas 18-14021 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.30    
128 Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 6, 15, 18, 21, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens ti ... 18-14019 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.30 iki 2018.12.27   
129 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 pakeitimo įstatymas 18-14017 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.30 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.30   
130 Radviliškio rajono savivaldybės taryba biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komiteto 2018-12-05 preliminari darbotvarkė Nr. 36 36 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2018.11.30    
131 Radviliškio rajono savivaldybės taryba socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komiteto 2018-12-04 preliminari darbotvarkė Nr. 34 34 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2018.11.30    
132 Dėl Visagino savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo TS-229 Visagino savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.13  Teisės aktų registras: 2018-20348-, 2018.
133 Dėl Skuodo rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo T9-207 Skuodo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.08  Teisės aktų registras: 2018-20060-, 2018.
134 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ nuotekų tvarkymo paslaugos kainos taikymo gyventojams T-337 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29    
135 Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo T-325 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29    
136 Dėl Palangos miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo T2-210 Palangos miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-19791-, 2018.
137 Dėl maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo T2-253 Klaipėdos miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.05  Teisės aktų registras: 2018-19685-, 2018.
138 Dėl Raseinių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo TS-385 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-19627-, 2018.
139 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo TS-394 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.04 . Išimtys: Sprendimo 3 punktas įsigalioja pakeistus uždarosios akcinės bendrovės „Raseinių vandenys“ įstatus įregistravus Juridinių asmenų registre.  Teisės aktų registras: 2018-19620-, 2018.
140 Dėl Savivaldyvės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. 1-217 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio ir jo keitimo“ pakeitimo 1-364 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.04  Teisės aktų registras: 2018-19607-, 2018.
141 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui remti tvarkos aprašo patvirtinimo T-273 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.04  Teisės aktų registras: 2018-19539-, 2018.
142 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos tvirtinimo T1-257 Šilalės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19453-, 2018.
143 Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. V17-6 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2018-2020 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo V17-268 Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19412-, 2018.
144 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo T1-188 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19490-, 2018.
145 Dėl UAB „Prienų butų ūkis“ administruojamų daugiabučių namų nuolatinės priežiūros (eksploatavimo) mokesčio dydžio patvirtinimo T3-268 Prienų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-19593-, 2018.
146 Dėl Prienų rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų  patvirtinimo T3-267 Prienų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-19594-, 2018.
147 Dėl savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. sprendimo Nr.T-22 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m.  priemonių sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo T-223 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.11.30  Teisės aktų registras: 2018-19325-, 2018.
148 Dėl Tarybos 2016-05-11 sprendimo Nr. 1-445 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo   Vilniaus miesto savivaldybės administracija Lyginamasis variantas 2018.11.29    
149 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. SAUSIO 31 D. NUTARIMO NR. 126 „DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR (ARBA) NUOTEKŲ TVARKYMO VIEŠOSIOS SUTARTIES STANDARTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO IR DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ ... NV-3189   Išvada 2018.11.29    
150 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninei Santaros klinikoms 18-10688(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.29 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.29   
151 Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimo, nuolatinės techninės priežiūros maksimalių tarifų ir daugiabučių namų ir jų inžinerinių sistemų priežiūros (eksploatavimo) mokesčio patvirtinimo TS-196 Kazlų Rūdos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.28 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19300-, 2018.
152 Dėl Dalinio finansavimo skyrimo vienbučiams, dvibučiams ir daugiabučiams gyvenamiesiems namams prijungti prie Vilniaus miesto nuotekų tinklų tvarkos aprašo tvirtinimo   Vilniaus miesto savivaldybės administracija Aiškinamasis raštas 2018.11.28    
153 Dėl Dalinio finansavimo skyrimo vienbučiams, dvibučiams ir daugiabučiams gyvenamiesiems namams prijungti prie Vilniaus miesto nuotekų tinklų tvarkos aprašo tvirtinimo 18-13933 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.28 iki 2018.12.05   
154 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemėžio komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo 18-13925 Vilniaus rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.28    
155 KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO  NR. VIII-2032 6 IR 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO  (TAP-18-1974) (TAIS NR. 18-11383(2)) NV-3156   Pažyma 2018.11.28    
156 Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymo Nr. VIII-512 3, 4, 5 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir įstatymo 1 priedo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.28    
157 Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-VIII-885 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo T-VIII-1079 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.27 Galioja nuo 2018.12.06  Teisės aktų registras: 2018-19825-, 2018.
158 Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Eišiškių komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo T-1207 Šalčininkų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.27 Galioja nuo 2018.12.01 . Išimtys: Šio sprendimo 1 punkte nurodytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos galioja 12 mėnesių nuo šių kainų įsigaliojimo dienos.  Teisės aktų registras: 2018-19410-, 2018.
159 Dėl UAB „Vilniaus vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo T-1206 Šalčininkų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.27 Galioja nuo 2018.12.01 . Išimtys: 1. Šio sprendimo 1 punkte nurodytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos įsigalioja ne anksčiau kaip po 30 kalendorinių dienų, kai jas viešai paskelbia geriamojo vandens teikėjas ir nuotekų tvarkytojas, ir taikomos nuo kito mėnesio (einančio po mėnesio, kai kainos įsigalioja) pirmosios dienos. 2. Sprendimo 3.1 ir 3.2 punktai įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punkte nurodytų perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazinių kainų įsigaliojimo dienos.  Teisės aktų registras: 2018-19409-, 2018.
160 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo 18-13818 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.27 Projektas priimtas nuo 2018.12.13   
161 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Baisogalos bioenergija“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo 18-13803 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.27 Projektas priimtas nuo 2018.12.14   
162 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo 18-11405(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.27 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.27   
163 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-11403(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.27 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.27   
164 DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO IR UAB „RASEINIŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO 18-13761 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.27    
165 Dėl Marijampolės savivaldybės 2018 metų biudžeto pakeitimo 1-307 Marijampolės savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.26 Galioja nuo 2018.11.29  Teisės aktų registras: 2018-19190-, 2018.
166 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 18-13731 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2018.11.26    
167 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 18-13731 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.26 iki 2018.12.10   
168 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 17-10884(2) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Derinimo pažyma 2018.11.26    
169 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 17-10884(2) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.11.26    
170 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 17-10884(2) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.26 iki 2018.12.10   
171 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo 18-13726 Vilniaus rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.26    
172 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemenčinės komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo 18-13725 Vilniaus rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.26    
173 Dėl Prūdiškių socialinės globos namų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo 18-13722 Vilniaus rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.26    
174 Dėl Šakių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo T-393 Šakių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.23 Galioja nuo 2018.11.27  Teisės aktų registras: 2018-19009-, 2018.
175 Dėl Šakių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo T-394 Šakių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.23 Galioja nuo 2018.11.27  Teisės aktų registras: 2018-19008-, 2018.
176 Dėl Alytaus rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų viešo aukciono sąlygų patvirtinimo D1-952 Alytaus rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.23 Galioja nuo 2018.11.27  Teisės aktų registras: 2018-18991-, 2018.
177 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo 18-13676 Kretingos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.23    
178 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr.T1-3 „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo 18-13657 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.23    
179 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto derinimo 18-13653 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.11.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.23 iki 2018.11.30   
180 Dėl daugiabučio gyvenamojo namo techninės priežiūros maksimalių tarifų patvirtinimo T-208 Švenčionių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.22 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-19214-, 2018.
181 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T-142 „Dėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Joniškio rajono savivaldybėje (II etapas) pakeitimo T-244 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.22    
182 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-231 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą pagal 05.3.2-APVA-V-013 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ pakeitimo T-243 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.22 Galioja nuo 2018.11.22   
183 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-241 „Dėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rekonstrukcija ir plėtra Joniškio rajone“ pakeitimo T-242 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.22 Galioja nuo 2018.11.22   
184 Dėl Vilniaus miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo 1-1830 Vilniaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.21 Galioja nuo 2018.11.27  Teisės aktų registras: 2018-19046-, 2018.
185 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A1-349 „Dėl 2018 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo A1-2005 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.21    
186 Dėl Alytaus rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo 18-13505 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2018.11.21    
187 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo 18-13496 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2018.11.21    
188 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. O3-96 „DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS“ PAKEITIMO 18-13496 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.21 iki 2018.12.05   
189 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M. LIEPOS 21 D. NUTARIMO NR. O3-106 „DĖL KARŠTO VANDENS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS“ PAKEITIMO 18-13494 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2018.11.21    
190 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M. LIEPOS 21 D. NUTARIMO NR. O3-106 „DĖL KARŠTO VANDENS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS“ PAKEITIMO 18-13494 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.21 iki 2018.12.05   
191 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-55 ,,Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pak ... 18-13491 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2018.11.21    
192 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-55 ,,Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pak ... 18-13491 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.21 iki 2018.12.05   
193 Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo 18-13489 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Derinimo pažyma 2018.11.21    
194 Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo 18-13489 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.11.21    
195 Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo 18-13489 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.21 iki 2018.12.05   
196 Dėl Alytaus rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų viešų aukcionų sąlygų patvirtinimo D1-941 Alytaus rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.20 Galioja nuo 2018.11.23  Teisės aktų registras: 2018-18806-, 2018.
197 Dėl Visagino savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo 18-13448 Visagino savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.20    
198 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-112 „Dėl Pagėgių savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo 18-13460 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.20 Projektas priimtas nuo 2018.11.29   
199 Dėl 2016-12-27 įsakymo Nr. A27(1)-3387 „Dėl įgaliojimų suteikimo pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą ir surašyti administracinio nusižengimo protokolus“ dalinio pakeitimo A27(1)-2894 Vilniaus rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.19 Galioja nuo 2018.12.06  Teisės aktų registras: 2018-19812-, 2018.
200 Dėl Akmenės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo 18-13416 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.19    
201 SPRENDIMAS DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. V17-6 ,,DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2018-2020 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-13391 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.19    
202 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 18-13371 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.19 Projektas priimtas nuo 2018.11.29   
203 Lietuvos Respublikos maisto įstatymo Nr. VIII-1608 2, 4, 7, 9, 11, 12, 121, 122, 123, 124 ir 127 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 41, 42, 43 ir 62 straipsniais įstatymas 18-13354 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.19    
204 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų patvirtinimo 18-13356 Mažeikių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.19    
205 Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašo patvirtinimo A1-1500 Palangos miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.16 Galioja nuo 2018.12.07  Teisės aktų registras: 2018-19945-, 2018.
206 Lietuvos Respublikos maisto įstatymo Nr. VIII-1608 2, 4, 7, 9, 11, 12, 121, 122, 123, 124 ir 127 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 41, 42, 43 ir 62 straipsniais įstatymas 18-13354 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2018.11.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.16   
207 DėlAlytaus rajono savivaldybės įmonės ,,Simno komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojovandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo 18-13346 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2018.11.16    
208 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Eišiškių komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo 18-13329 Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.16    
209 Dėl UAB „Vilniaus vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo 18-13327 Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.16    
210 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto 18-13286 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.11.16    
211 Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. sprendimo Nr.T-22 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m.  priemonių sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo 18-13283 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.16    
212 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 pakeitimo įstatymas 18-13277 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.16 iki 2018.11.20   
213 Dėl Apgyvendinimo Čižiūnų socialinių paslaugų centro savarankiško gyvenimo namuose paslaugos teikimo ir mokėjimo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo S1E-209 Trakų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.15 Galioja nuo 2018.11.21  Teisės aktų registras: 2018-18658-, 2018.
214 DĖL  UAB „VILNIAUS VANDENYS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ  BAZINIŲ KAINŲ  NUSTATYMO 18-13262 Švenčionių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.15    
215 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo 18-13261 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.11.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.15 iki 2018.11.19   
216 Dėl įstatymo projekto derinimo 1SD-3843-(3.7 E.) Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Išvada 2018.11.15    
217 Dėl Marijampolės savivaldybės 2018 metų biudžeto pakeitimo 18-13130 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.14    
218 Dėl pritarimo 2014-2020 m. Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos Ukmergės rajono dalies pakeitimui 18-13119 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.14    
219 Dėl UAB „Vilniaus vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo 18-13106 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.14 iki 2018.11.21   
220 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę „Visagino energija“ į savivaldybės įmonę ir valstybės turto perdavimo Visagino savivaldybės nuosavybėn“ projekto 18-10366(3) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Teikimas 2018.11.14    
221 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-3 "Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo" pakeitimo 18-13085 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.14    
222 Dėl Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. A-353 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės mobilizacijos valdymo grupės sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo” pakeitimo A-800 Švenčionių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.13 Galioja nuo 2018.11.15  Teisės aktų registras: 2018-18326-, 2018.
223 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 340 „Dėl valstybės investicijų 2018-2020 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytoju ... 18-12746(2) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.11.13 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.13   
224 Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainų nustatymo 18-12991 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.12    
225 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo komunalininkas“ įstatų patvirtinimo AV-763 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.09 Galioja nuo 2018.11.09   
226 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo T-370 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.08 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-18238-, 2018.
227 Dėl Asmens duomenų tvarkymo Utenos rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo AĮ-1131 Utenos rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.07 Galioja nuo 2018.11.10  Teisės aktų registras: 2018-18172-, 2018.
228 Dėl Tauragės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo 1-363 Tauragės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.07 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-18136-, 2018.
229 Dėl Tauragės miesto Žalgirių mikrorajono daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo 1-377 Tauragės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.07 Galioja nuo 2018.11.10  Teisės aktų registras: 2018-18138-, 2018.
230 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-154 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę“ pakeitimo 18-12850 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.07 Projektas priimtas nuo 2018.11.22   
231 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T-142 „Dėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Joniškio rajono savivaldybėje (II etapas) pakeitimo 18-12849 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.07 Projektas priimtas nuo 2018.11.22   
232 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-231 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą pagal 05.3.2-APVA-V-013 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ pakeitimo 18-12846 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.07 Projektas priimtas nuo 2018.11.22   
233 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-241 „Dėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rekonstrukcija ir plėtra Joniškio rajone“ pakeitimo 18-12844 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.07 Projektas priimtas nuo 2018.11.22   
234 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo T-151 Pagėgių savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.06 Galioja nuo 2018.11.08  Teisės aktų registras: 2018-17999-, 2018.
235 Dėl Savivaldyvės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. 1-217 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio ir jo keitimo“ pakeitimo 18-12799 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.06    
236 DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL SUTIKIMO PERTVARKYTI VALSTYBĖS ĮMONĘ „VISAGINO ENERGIJA“ Į SAVIVALDYBĖS ĮMONĘ IR VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO VISAGINO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN“ PROJEKTO  (TAP NR. 18-1737; TAIS NR. 18-10366(2)) NV-2906   Pažyma 2018.11.05    
237 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 340 „Dėl valstybės investicijų 2018-2020 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytoju ... 18-12746 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.02    
238 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 340 „Dėl valstybės investicijų 2018-2020 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytoju ... 18-12746 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.11.02 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.11.13 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.02   
239 Dėl Tauragės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo 18-12695 Tauragės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.02 Projektas priimtas nuo 2018.11.07   
240 Dėl Tauragės miesto žalgirių mikrorajono daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo 18-12694 Tauragės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.02 Projektas priimtas nuo 2018.11.07   
241 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo T-198 Panevėžio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.31 Galioja nuo 2018.11.03  Teisės aktų registras: 2018-17677-, 2018.
242 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3  „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo T1-170 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.31 Galioja nuo 2018.11.03  Teisės aktų registras: 2018-17685-, 2018.
243 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirt ... 18-12676 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.10.31 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.31 iki 2018.11.05   
244 Dėl teisės akto projekto derinimo 3-4453 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.10.31    
245 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PAPILDYMO ĮSTATYMO PROEJKTO NR. XIIIP-1555“ PROJEKTO (TAP-18-1497(3); TAIS NR. 18-10817(3)) NV-2871   Pažyma 2018.10.30    
246 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1555 18-10817(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.30 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.30   
247 Dėl Birštono savivaldybės 2018 metų biudžeto pakeitimo 18-12608 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.29    
248 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių patvirtinimo“ pakeitimo T-261 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.29 Galioja nuo 2018.10.29   
249 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo 18-12579 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.29 Projektas priimtas nuo 2018.11.06   
250 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo 18-8673(4) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.10.29 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.08 iki 2018.10.17   
251 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019-2027 m. Strateginio plėtros plano patvirtinimo B-TS-1234 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.26 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17158-, 2018.
252 Dėl Mažeikių rajono savivaldybėje esančių daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo T1-267 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.26 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-17314-, 2018.
253 Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-48 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo T1-259 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.26    
254 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T11-419 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018-2020 m. tvirtinimo“ pakeitimo 18-12548 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.26    
255 Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-8436(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.26    
256 Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-8436(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.26 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.29 . Išimtys: Į TAIS neįkeltas Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.26   
257 Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3, 4, 9, 10, 13, 14, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 37 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-8429(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.26    
258 Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3, 4, 9, 10, 13, 14, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 37 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-8429(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.26 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.29 . Išimtys: Į TAIS neįkeltas Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.26   
259 Dėl įstatymų projektų pakartotinio teikimo 18-8415(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2018.10.26    
260 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos infrastruktūrų reguliavimo tarybos įstatymo ir su juo susijusių įstatymų projektų atšaukimo ir Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19, 19(1), 22, 24(1) ... 18-8415(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.26 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.29 . Išimtys: Į TAIS neįkeltas Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.26   
261 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų ir Vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kelmės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje išdavimo tvarkos ... T-311 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.11.27  Teisės aktų registras: 2018-18988-, 2018.
262 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Palangos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo T2-182 Palangos miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-18483-, 2018.
263 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. 7-256 „Dėl Vaikų priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 7-244 Ukmergės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-17494-, 2018.
264 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 7-13 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 7-238 Ukmergės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-17489-, 2018.
265 Dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje TS-348 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-17308-, 2018.
266 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo TS-347 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.31  Teisės aktų registras: 2018-17307-, 2018.
267 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo T-348 Šakių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.31  Teisės aktų registras: 2018-17273-, 2018.
268 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 2 d. sprendimo Nr. 169 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo TS-297 Kauno rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17134-, 2018.
269 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 vasario 22 d. sprendimu Nr. T9-18 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano papildymo T9-200 Skuodo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17058-, 2018.
270 Dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo T-969 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.29   
271 Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo T-970 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17078-, 2018.
272 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio vanduo“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo T-971 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17079-, 2018.
273 Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio vanduo“ įstatinio kapitalo didinimo turtiniu įnašu T-972 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.29   
274 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018-08-23 sprendimo Nr. t-944 „Dėl teikiamo projekto ,,Radviliškio rajono Šeduvos, Baisogalos ir Pakiršinio (Vainiūnų) nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant nuotekų valymo efektyvumą“, siekiant ... T-980 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.29   
275 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018-08-23 sprendimo Nr. t-943 „Dėl teikiamo projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų statyba Basanavičiaus g., Radviliškio m., ir tinklų inventorizacija Radviliškio rajone“, siekiant gauti finansavimą iš ... T-981 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.29   
276 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo vandentiekis“ įstatų patvirtinimo AV-720 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.25   
277 Dėl Alytaus rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų viešo aukciono sąlygų patvirtinimo D1-834 Alytaus rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.27  Teisės aktų registras: 2018-16852-, 2018.
278 Dėl Kretingos rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo T2-277 Kretingos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.27  Teisės aktų registras: 2018-16847-, 2018.
279 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T1-65 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2018 m. vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros objektų sąrašo  patvirtinimo“ pakeitimo T1-288 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17034-, 2018.
280 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Joniškio vandenys“ 2018-2022 metų veiklos plano patvirtinimo T-225 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.25   
281 Dėl Mokesčio už paviršinių nuotekų tvarkymą administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 1-268, pakeitimo 1-330 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.26 . Išimtys: Sprendimo 1.1 ir 1.2 papunkčiai įsigalioja 2019 m. sausio 1 d. Sprendimo 1.3 papunktis įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-16639-, 2018.
282 Dėl Piniginės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo T-209 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.26  Teisės aktų registras: 2018-16623-, 2018.
283 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 8 D. SPRENDIMO NR. T1-3 „DĖL 2018 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PAKEITIMO 18-12520 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.25    
284 Dėl pritarimo investicijų sutarties pakeitimui T-212 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25    
285 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-963 „Dėl Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 18-10463(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.24 iki 2018.11.02   
286 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo T1-221 Pasvalio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.24 Galioja nuo 2018.10.26 . Išimtys: Sprendimo 1 ir 2 punktuose nurodytos kainos įsigalioja nuo 2018 m. gruodžio 1 d. ir galioja 12 mėnesių nuo šių kainų įsigaliojimo dienos  Teisės aktų registras: 2018-16612-, 2018.
287 Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Pasvalio vandenys“ T1-222 Pasvalio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.24    
288 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę „Visagino energija“ į savivaldybės įmonę ir valstybės turto perdavimo Visagino savivaldybės nuosavybėn“ projekto 18-10366(2) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Teikimas 2018.10.24    
289 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-57 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo 18-12376 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.24    
290 DĖL UAB „KALVARIJOS KOMUNALININKAS“ ĮSTATŲ TVIRTINIMO 18-12393 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.24    
291 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo 18-11815(2) Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.23    
292 Išvada dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl Normatyvinio dokumento LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeit ... NR-811 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.10.22    
293 Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. V17-6 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2018-2020 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo V17-221 Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.19 Galioja nuo 2018.10.23  Teisės aktų registras: 2018-16437-, 2018.
294 Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. A-1079  „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės  mobilizacijos valdymo grupės sudarymo ir jos darbo reglamento tvirtinimo“ pakeitimo A-446 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.19 Galioja nuo 2018.10.23  Teisės aktų registras: 2018-16428-, 2018.
295 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. RUGPJŪČIO 29 D. NUTARIMO NR. 1372 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO“ PAKEITIMO NV-2782   Išvada 2018.10.19    
296 Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašas 18-12243 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Tvarka 2018.10.19    
297 DĖL “NUOTEKŲ DUMBLO NAUDOJIMO TRĘŠIMUI BEI REKULTIVAVIMUI REIKALAVIMŲ LAND 20-2005” PAKEITIMŲ 2018-10-19                         Nr. 81 Lietuvos miško savininkų asociacija Pastaba 2018.10.19    
298 Nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1460 „Dėl Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų temų patvirtinimo“ pakeitimo“  projektas 18-12201 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.10.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.19 iki 2018.10.30   
299 Dėl pritarimo investicijų sutarties pakeitimui 18-12184 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.19    
300 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-14 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo T-163 Ignalinos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.18 Galioja nuo 2018.10.23  Teisės aktų registras: 2018-16419-, 2018.
301 DĖL TEISĖS AKTO PROJEKTO DERINIMO (1.13 E)V4-479 Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba Raštas 2018.10.18    
302 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-12155 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.18    
303 Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo 18-12154 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.18    
304 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui kuriant ir įveiklinant gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrą (STEAM) Marijampolės kolegijos patalpose 18-12135 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.18    
305 Dėl Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui ir rekultyvavimui reikalavimų pakeitimo derinimo 17-9859(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2018.10.18    
306 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento land 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ pr ...   Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Išvada 2018.10.18    
307 Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus nuostatų patvirtinimo A1-856 Pagėgių savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.17 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17108-, 2018.
308 Dėl Aplinkos (ūkio) lėšų iš Savivaldybės biudžeto apskaičiavimo 2019 metais tvarkos aprašo patvirtinimo A-1742 Šiaulių miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.17 Galioja nuo 2018.10.18 . Išimtys: Įsakymo 3.1 papunktis įsigalioja 2019 m. sausio 1 dieną.  Teisės aktų registras: 2018-16285-, 2018.
309 Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį 18-12102 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.17    
310 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019-2027 m. strateginio plėtros plano patvirtinimo 18-12099 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.17    
311 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninei santaros klinikoms 18-10688(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.17 iki 2018.11.15   
312 Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Neringos  savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. 18-12089 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.17    
313 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį (LSMU) 18-12083 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Nutarimo projektas 2018.10.17 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.17   
314 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl mokesčio už paviršinių nuotekų tvarkymą administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 1-268, pakeitimo“   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.10.17    
315 Dėl Alytaus rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų viešo aukciono sąlygų patvirtinimo D1-809 Alytaus rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.16 Galioja nuo 2018.10.18  Teisės aktų registras: 2018-16302-, 2018.
316 Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimai lietuvių kalba   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Sutartis 2018.10.16    
317 DĖL NUTARIMŲ PROJEKTŲ DERINIMO 18-11403 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2018.10.16    
318 Pasiūlymas dėl „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. SPALIO 12 D. NUTARIMO NR. 1178 „DĖL STATINIO (JO PATALPŲ) NAUDOJIMO NE PAGAL PASKIRTĮ ATVEJŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO“ 18-11725 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Išvada 2018.10.16    
319 Dėl Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-12022 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.16    
320 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 pakeitimo įstatymas 18-11999 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.16 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.16   
321 Dėl Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo A27(1)-2575 Vilniaus rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.15 Galioja nuo 2018.10.18  Teisės aktų registras: 2018-16307-, 2018.
322 DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. V17-6 ,,DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2018-2020 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-11985 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.15    
323 Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-11965 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.15    
324 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T1-65 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2018 m. vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros objektų sąrašo  patvirtinimo“ pakeitimo 18-11963 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.15 Projektas priimtas nuo 2018.10.25   
325 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 18-11946 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.15 Projektas priimtas nuo 2018.10.25   
326 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007   ... 18-11403 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.10.15    
327 Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo 18-11573 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Priedas 2018.10.12    
328 DĖL PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJO PASKYRIMO RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE 18-11873 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.12    
329 DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO IR UAB „RASEINIŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO 18-11872 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.12    
330 Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo Nr. IX-415 pakeitimo įstatymo projektas 18-11451(2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2018.10.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.12   
331 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T1-31 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-11841 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.12 Projektas priimtas nuo 2018.10.25   
332 Radviliškio rajono savivaldybės taryba socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komiteto 2018-10-23 preliminari darbotvarkė Nr. 31 31 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2018.10.12    
333 Radviliškio rajono savivaldybės taryba biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komiteto 2018-10-22 preliminari darbotvarkė Nr. 29 29 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2018.10.12    
334 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo 18-11815 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.12    
335 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018-08-23 sprendimo Nr. t-943 „Dėl teikiamo projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų statyba Basanavičiaus g., Radviliškio m., ir tinklų inventorizacija Radviliškio rajone“, siekiant gauti finansavimą iš ... 18-11811 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.12 Projektas priimtas nuo 2018.10.25   
336 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018-08-23 sprendimo Nr. t-944 „Dėl teikiamo projekto ,,Radviliškio rajono Šeduvos, Baisogalos ir Pakiršinio (Vainiūnų) nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant nuotekų valymo efektyvumą“, siekiant ... 18-11810 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.12 Projektas priimtas nuo 2018.10.25   
337 Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio vanduo“ įstatinio kapitalo didinimo turtiniu įnašu 18-11798 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.12 Projektas priimtas nuo 2018.10.25   
338 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio vanduo“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo 18-11797 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.12 Projektas priimtas nuo 2018.10.25   
339 DĖL PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 18-11795 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.12 Projektas priimtas nuo 2018.10.25   
340 Dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo 18-11794 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.12 Projektas priimtas nuo 2018.10.25   
341 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ 2019-2021 m. veiklos plano patvirtinimo 18-11775 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.12    
342 DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. RUGSĖJO 2 D. SPRENDIMO NR. 169 „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS TVARKOS IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-11774 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.12    
343 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo susijusių reikalavimų ap ... 18-11573; 18-11574 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2018.10.12    
344 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-14 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-11754 Ignalinos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.11    
345 Dėl Tauragės rajono savivaldybės teritorijų, kuriose draudžiama vykdyti skrydžius bepiločiais orlaiviais, nustatymo ir bepiločių orlaivių skrydžių virš nustatytų draudžiamų Tauragės rajono savivaldybės teritorijų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-326 Tauragės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.10 Galioja nuo 2018.10.12  Teisės aktų registras: 2018-16103-, 2018.
346 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 7-64 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018 metų melioracijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo 18-11697 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.10    
347 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. 7-256 „Dėl vaikų priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines  grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-11696 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.10    
348 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimo Nr. 7-13 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo  patvirtinimo“ pakeitimo 18-11681 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.10    
349 DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO PATVIRTINIMO 18-11662 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.10    
350 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo T-286 Šiaulių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.09 Galioja nuo 2018.10.13  Teisės aktų registras: 2018-16114-, 2018.
351 Dėl Mokesčio už paviršinių nuotekų tvarkymą administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 1-268, pakeitimo 18-11614 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.09    
352 Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Pasvalio vandenys“ 18-11606 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.09 Projektas priimtas nuo 2018.10.24   
353 Dėl išvados dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto 3-4084 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.10.08    
354 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo 18-11583 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.08 Projektas priimtas nuo 2018.10.24   
355 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo 18-11574 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.10.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.08 iki 2018.10.19   
356 Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo 18-11573 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.10.08    
357 Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo 18-11573 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.10.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.08 iki 2018.10.19   
358 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A1-349 „Dėl 2018 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo A1-1645 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.05    
359 Dėl teisės aktų projektų (3)-SD-581 Lietuvos savivaldybių asociacija Išvada 2018.10.05    
360 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo 17-9859(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei  
361 DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. V17-6 ,,DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2018-2020 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-11543 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.05    
362 DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. V17-6 ,,DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2018-2020 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-11542 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.05    
363 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo 18-11536 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.05    
364 Dėl Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo ir pripažinimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi T-346 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.04 Galioja nuo 2018.10.10  Teisės aktų registras: 2018-15956-, 2018.
365 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-7 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ papildymo 18-11519 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.04 Projektas priimtas nuo 2018.10.25   
366 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Joniškio vandenys“ 2018-2022 metų veiklos plano patvirtinimo 18-11489 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.04 Projektas priimtas nuo 2018.10.25   
367 LRV nutarimo dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį projektas 18-5626(2) Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Nutarimo projektas 2018.10.03 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.03   
368 Dėl Alytaus rajono savivaldybės 2015-2017 m. trumpalaikio strateginio plėtros plano įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo K-181 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.02 Galioja nuo 2018.10.05  Teisės aktų registras: 2018-15738-, 2018.
369 Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo Nr. IX-415 pakeitimo įstatymo projektas 18-11451 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2018.10.02 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.11 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.02   
370 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo ir programos administravimo T-232 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.01 Galioja nuo 2018.10.01   
371 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-291 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo T-229 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.01 Galioja nuo 2018.10.01   
372 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-69 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo “ pakeitimo T-225 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.01 Galioja nuo 2018.10.01   
373 Dėl Tauragės rajono savivaldybės teritorijų, kuriose draudžiama vykdyti skrydžius Bepiločiais orlaiviais, nustatymo ir Bepiločių orlaivių skrydžių virš nustatytų draudžiamų Tauragės rajono savivaldybės teritorijų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-11435 Tauragės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.01 Projektas priimtas nuo 2018.10.10   
374 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo T-212 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.01 Galioja nuo 2018.10.01   
375 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo 18-11405 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.01 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.01   
376 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-11403 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.01 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.01   
377 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo B-TS-1223 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.28 Galioja nuo 2018.10.05  Teisės aktų registras: 2018-15712-, 2018.
378 Dėl Kalvarijos savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo T-177 Kalvarijos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.10.13  Teisės aktų registras: 2018-16137-, 2018.
379 Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Skuodo rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo T9-179 Skuodo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.10.05  Teisės aktų registras: 2018-15708-, 2018.
380 Dėl Biržų miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo T-189 Biržų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.10.03  Teisės aktų registras: 2018-15560-, 2018.
381 Dėl Biržų rajono savivaldybėje esančių daugiabučių gyvenamųjų namų statinio techninės priežiūros maksimalaus tarifo patvirtinimo T-185 Biržų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-15556-, 2018.
382 Dėl Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo TS-221 Kupiškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15312-, 2018.
383 Dėl Alytaus rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų viešo aukciono sąlygų patvirtinimo D1-759 Alytaus rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15307-, 2018.
384 Dėl Kretingos rajono savivaldybės sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimo T2-257 Kretingos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15296-, 2018.
385 Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo T1-216 Šilalės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.10.01  Teisės aktų registras: 2018-15290-, 2018.
386 Dėl Telšių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T1-274 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.10.02  Teisės aktų registras: 2018-15415-, 2018.
387 Dėl UAB „Telšių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo T1-259 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.10.02  Teisės aktų registras: 2018-15427-, 2018.
388 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T1-65 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2018 m. vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo T1-257 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.10.02  Teisės aktų registras: 2018-15429-, 2018.
389 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės vandenys“ įstatų patvirtinimo T1-207 Plungės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15332-, 2018.
390 Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-214 „Dėl Plungės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros Savivaldybės ir fizinių bei juridinių asmenų jungtinės veiklos pagrindu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T1-190 Plungės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15333-, 2018.
391 Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Plungės rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo T1-189 Plungės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15334-, 2018.
392 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3  „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo T1-151 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15310-, 2018.
393 Dėl Leidimų atlikti kasimo darbus Plungės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo T1-186 Plungės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15338-, 2018.
394 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KUPIŠKIO VANDENYS“ 2017-2021 METŲ VEIKLOS IR PLANO PATVIRTINIMO TS-222 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2018.09.27    
395 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015-02-27 sprendimo Nr. T2-36 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Kretingos rajono savivaldybės gyventojams  tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T2-255 Kretingos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.10.01  Teisės aktų registras: 2018-15213-, 2018.
396 Dėl VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ pertvarkymo į biudžetinę įstaigą „Parkavimas Kaune“ ir buhalterinės apskaitos tvarkymo 18-11299 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.27    
397 Dėl Joniškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis ataskaitos patvirtinimo T-200 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.27   
398 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018-09-27 posėdžio Nr. 11 darbotvarkės patvirtinimo M1-96 Telšių rajono savivaldybės administracija Potvarkis 2018.09.26    
399 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo T3-321 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.26 Galioja nuo 2018.10.12  Teisės aktų registras: 2018-16045-, 2018.
400 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Varėnos vandenys“ 2018-2020 metų veiklos plano patvirtinimo T-VIII-1044 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.25 Galioja nuo 2018.10.04  Teisės aktų registras: 2018-15670-, 2018.
401 Dėl Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo T-191 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.25 Galioja nuo 2018.09.27  Teisės aktų registras: 2018-15063-, 2018.
402 Dėl Naujosios Akmenės Žalgirio g. daugiabučių namų kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo T-190 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.25 Galioja nuo 2018.09.27  Teisės aktų registras: 2018-15062-, 2018.
403 Dėl Naujosios Akmenės V. Kudirkos g. daugiabučių namų kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo T-189 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.25 Galioja nuo 2018.09.27  Teisės aktų registras: 2018-15060-, 2018.
404 DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR  UAB TRAKŲ ŠILUMOS TINKLŲ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO 18-11181 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.25    
405 Dėl Maudyklų (maudymosi vietų) įrengimo ir jų priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo DV-598 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.09.25 Galioja nuo 2018.09.26  Teisės aktų registras: 2018-15025-, 2018.
406 LRV nutarimo Nr. 1326 pakeitimo projektas_dotacijos 18-8727(3) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.09.25 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.11.28 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.25   
407 Dėl Maudyklų (maudymosi vietų) įrengimo ir jų priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo 18-11147 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Įsakymo projektas 2018.09.25 Projektas priimtas nuo 2018.09.25   
408 Dėl Marijampolės savivaldybės 2018 metų biudžeto pakeitimo 1-259 Marijampolės savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.24 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15234-, 2018.
409 Dėl Želdynų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (21)-SD-561 Lietuvos savivaldybių asociacija Išvada 2018.09.24    
410 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. AD1-1720 „Dėl socialinių projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų“ pakeitimo AD1-2286 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.09.21 Galioja nuo 2018.09.25  Teisės aktų registras: 2018-14930-, 2018.
411 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo 18-11088 Kretingos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.21    
412 Dėl Telšių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 18-11075 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.21 Projektas priimtas nuo 2018.09.27   
413 Dėl UAB „Telšių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo 18-11065 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.21 Projektas priimtas nuo 2018.09.27   
414 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T1-65 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2018 m. vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-11062 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.21 Projektas priimtas nuo 2018.09.27   
415 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3  „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo 18-11055 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.21    
416 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės vandenys“ įstatų patvirtinimo 18-11052 Plungės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.21    
417 Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-214 „Dėl Plungės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros savivaldybės ir fizinių bei juridinių asmenų jungtinės veiklos pagrindu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-11050 Plungės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.21    
418 Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Plungės rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-11049 Plungės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.21    
419 Dėl Leidimų atlikti kasimo darbus Plungės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-11044 Plungės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.21    
420 Dėl Naujosios Akmenės V. Kudirkos g. daugiabučių namų kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo 18-10940 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.20    
421 Dėl Naujosios Akmenės Žalgirio g. daugiabučių namų kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo 18-10937 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.20    
422 Dėl Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo 18-10934 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.20    
423 Dėl Biržų miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo 18-10924   Sprendimo projektas 2018.09.20    
424 Dėl Kretingos rajono savivaldybės sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimo 18-10908 Kretingos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.20    
425 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KUPIŠKIO VANDENYS“  2017-2021 METŲ VEIKLOS IR PLANO PATVIRTINIMO 18-10861 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.19    
426 Dėl Biržų rajono savivaldybėje esančių daugiabučių gyvenamųjų namų statinio techninės priežiūros maksimalaus tarifo patvirtinimo 18-10821   Sprendimo projektas 2018.09.18    
427 Derinimo pažyma dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1555“   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Derinimo pažyma 2018.09.18    
428 Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 1V-978 „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros i ... 18-10814 Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Aiškinamasis raštas 2018.09.18    
429 Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 1V-978 „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-10814 Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Lyginamasis variantas 2018.09.18    
430 Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 1V-978 „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-10814 Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Įsakymo projektas 2018.09.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.18 iki 2018.10.16 Reguliuojantis verslo sąlygas  
431 Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo Nr. IX-415 pakeitimo įstatymo projektas 18-6946(3) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2018.09.18 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.18   
432 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Pažyma 2018.09.17    
433 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.17    
434 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-10796 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.09.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.18 iki 2018.09.24   
435 SPRENDIMAS DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. V17-6 ,,DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2018-2020 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-10787 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.17    
436 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 20(1), 21, 42 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 63(1) straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo ir Lietuvos R ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.09.17    
437 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninei santaros klinikoms 18-10688 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.09.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.14 iki 2018.10.12   
438 Dėl budinčių globotojų skaičiaus nustatymo ir buities sąlygų reikalavimų patvirtinimo A1-1500 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.09.13    
439 Dėl Ignalinos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo patvirtinimo T-151 Ignalinos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.13 Galioja nuo 2018.09.19  Teisės aktų registras: 2018-14657-, 2018.
440 Dėl Trakų rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių naujos redakcijos S1E-171 Trakų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.13 Galioja nuo 2018.09.19  Teisės aktų registras: 2018-14601-, 2018.
441 Dėl Alytaus rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų viešo aukciono sąlygų patvirtinimo D1-718 Alytaus rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.09.13 Galioja nuo 2018.09.18  Teisės aktų registras: 2018-14539-, 2018.
442 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo 18-10654 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.13    
443 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-12 „Dėl Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių lėšų panaudojimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-10619 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.13    
444 Dėl Marijampolės savivaldybės 2018 metų biudžeto pakeitimo 18-10582 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.13    
445 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 pakeitimo įstatymas 18-10554 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.12 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.15 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.13   
446 Direktyvos 2013/ 59/ Euratomas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“ projekto atitikties lentelė 18-6055(5) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Atitikties lentelė 2018.09.12    
447 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-963 „Dėl Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 18-10463 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.09.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.11 iki 2018.09.24   
448 Dėl Ignalinos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo patvirtinimo 18-10376 Ignalinos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.07    
449 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę „Visagino energija“ į savivaldybės įmonę ir valstybės turto perdavimo Visagino savivaldybės nuosavybėn“ projekto 18-10366 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Lydraštis 2018.09.06    
450 Dėl pritarimo 2014-2020 m. Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos Ukmergės rajono dalies pakeitimui 18-10349 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.06    
451 Dėl Tauragės rajono specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo 1-265 Tauragės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.05 Galioja nuo 2018.09.08  Teisės aktų registras: 2018-14183-, 2018.
452 Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 18-8436(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.05    
453 Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-8436(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.05 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.25 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.05   
454 Direktyvos 2013/ 59/ Euratomas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 653 „Dėl Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pak ... 18-6055(4) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Atitikties lentelė 2018.09.05    
455 Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3, 4, 9, 10, 13, 14, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 37 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 18-8429(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.05    
456 Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3, 4, 9, 10, 13, 14, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 37 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-8429(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.05 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.25 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.05   
457 Dėl įstatymų projektų pakartotinio teikimo 18-8415(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2018.09.05    
458 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos infrastruktūrų reguliavimo tarybos įstatymo ir su juo susijusių įstatymų projektų atšaukimo ir Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19, 19(1), 22, 24(1) ... 18-8415(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.09.05 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.25 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.05   
459 Dėl Alytaus rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų viešo aukciono sąlygų patvirtinimo D1-675 Alytaus rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.09.04 Galioja nuo 2018.09.06  Teisės aktų registras: 2018-14024-, 2018.
460 Dėl Paviršinio vandens nuotekų, patenkančių į buitinių nuotekų tinklus, tvarkymo išlaidų kompensavimo Šiaulių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo T-256 Šiaulių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.04 Galioja nuo 2018.09.06  Teisės aktų registras: 2018-14021-, 2018.
461 DĖL  UAB „TRAKŲ VANDENYS“ ĮSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO 18-10288 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.04    
462 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo.   Neringos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.04 Galioja nuo 2018.09.05   
463 Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Vilniaus rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo T3-265 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.31 Galioja nuo 2018.09.06  Teisės aktų registras: 2018-14043-, 2018.
464 Dėl UAB „Druskininkų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotų bazinių kainų T1-134 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.31 Galioja nuo 2018.09.04   
465 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3  „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo T1-132 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.31 Galioja nuo 2018.09.05  Teisės aktų registras: 2018-13965-, 2018.
466 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo T1-116 Neringos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.13 . Išimtys: Šiuo sprendimu nustatytos kainos įsigalioja po 30 dienų nuo jų paskelbimo ir taikomos nuo kito mėnesio (einančio po mėnesio, kai kainos įsigalioja) pirmos dienos.  Teisės aktų registras: 2018-14389-, 2018.
467 Dėl Molėtų miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo B1-196 Molėtų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.11  Teisės aktų registras: 2018-14243-, 2018.
468 Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo T-174 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.08.30   
469 Dėl Panevėžio miesto daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. 1-331 (su pakeitimu) pripažinimo netekusiu galios 1-257 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.06  Teisės aktų registras: 2018-13979-, 2018.
470 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-212 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ... T-257 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30    
471 Dėl Kelmės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo T-252 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30    
472 Dėl Vienkartinių, tikslinių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo T-272 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Negalioja nuo 2019.01.04 Galioja nuo 2018.09.05 iki 2019.01.03  Teisės aktų registras: 2018-13928-, 2018.
473 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-160 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Alytaus miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo T-257 Alytaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.06 . Išimtys: Šiuo sprendimu patvirtinto Piniginės socialinės paramos teikimo Alytaus miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo 37-1 ir 46 punktai įsigalioja nuo 2018-10-01  Teisės aktų registras: 2018-14045-, 2018.
474 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-958 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo T-1146 Šalčininkų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.04  Teisės aktų registras: 2018-13834-, 2018.
475 Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-128 "Dėl UAB "Pabradės komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ pakeitimo T-172 Švenčionių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.04  Teisės aktų registras: 2018-13828-, 2018.
476 Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Švenčionių rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo T-151 Švenčionių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.04  Teisės aktų registras: 2018-13822-, 2018.
477 Dėl Mokesčio už paviršinių nuotekų tvarkymą administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-268 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.04  Teisės aktų registras: 2018-13812-, 2018.
478 Dėl papildomo susitarimo prie 2017 m. balandžio 21 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. B-31-(1.14), kuriant ir įveiklinant gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrą Šiaulių apskrities ... T-197 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.08.30   
479 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo T-175 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.08.30   
480 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo T-153 Panevėžio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.08.31  Teisės aktų registras: 2018-13675-, 2018.
481 Dėl Tauragės rajono specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo 18-10185 Tauragės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.30 Projektas priimtas nuo 2018.09.05   
482 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-651 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo 17-10154(3) Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.30    
483 Dėl Tarybos 2011-02-18 sprendimo Nr. 1-2004 ,,Dėl inžinerinių tinklų ir įrenginių perėmimo savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo 1-1706 Vilniaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.29 Galioja nuo 2018.09.07  Teisės aktų registras: 2018-14088-, 2018.
484 Dėl savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-22 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo T-168 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.29 Galioja nuo 2018.08.30  Teisės aktų registras: 2018-13582-, 2018.
485 Dėl pritarimo pakeisti 2017 m. balandžio 21 d. bendradarbiavimo sutartį Nr. B-31(114) T-165 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.29    
486 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-160 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Alytaus miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo 18-10109 Alytaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.28 Projektas priimtas nuo 2018.08.30   
487 Dėl pritarimo pakeisti 2017 m. balandžio 21 d. bendradarbiavimo sutartį Nr. B-31(114) 18-10074 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.28    
488 Dėl Marijampolės savivaldybės 2018 metų biudžeto pakeitimo 1-218 Marijampolės savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.27 Galioja nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-13729-, 2018.
489 Dėl pritarimo papildomam susitarimui prie 2017 m. balandžio 21 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. B-31-(114) kuriant ir įveiklinant gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrą Šiaulių  ... T-208 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.27 Galioja nuo 2018.08.27   
490 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto investavimo ir UAB „Pakruojo vandentiekis“ įstatinio kapitalo didinimo piniginiu įnašu T-201