T VANDENS TARŠA. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 2004/ 35/ EB ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 2, 3, 12 straipsnių, IV skyriaus antrojo skirsnio pakeitimo, papildymo 6(1) straipsniu ir IV skyriaus trečiojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstaty ... 19-7549 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2019.06.14    
2 2008/ 50/ EB ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 2, 3, 12 straipsnių, IV skyriaus antrojo skirsnio pakeitimo, papildymo 6(1) straipsniu ir IV skyriaus trečiojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstaty ... 19-7549 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2019.06.14    
3 2012/ 18/ ES ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 2, 3, 12 straipsnių, IV skyriaus antrojo skirsnio pakeitimo, papildymo 6(1) straipsniu ir IV skyriaus trečiojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstaty ... 19-7549 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2019.06.14    
4 2015/ 2193/ ES ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 2, 3, 12 straipsnių, IV skyriaus antrojo skirsnio pakeitimo, papildymo 6(1) straipsniu ir IV skyriaus trečiojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įsta ... 19-7549 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2019.06.14    
5 2010/ 75/ ES ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 2, 3, 12 straipsnių, IV skyriaus antrojo skirsnio pakeitimo, papildymo 6(1) straipsniu ir IV skyriaus trečiojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstaty ... 19-7549 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2019.06.14    
6 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 2, 3, 12 straipsnių, IV skyriaus antrojo skirsnio pakeitimo, papildymo 6(1) straipsniu ir IV skyriaus trečiojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto ly ... 19-7549 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.06.14    
7 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 2, 3, 12 straipsnių, IV skyriaus antrojo skirsnio pakeitimo, papildymo 6(1) straipsniu ir IV skyriaus trečiojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas 19-7549 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.06.14 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.06.14   
8 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 15, 19, 19(1), 19(2), 47, 55 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 55(1) straipsniu įstatymo projekto lyginamasis variantas 19-7527 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.06.14    
9 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 15, 19, 19(1), 19(2), 47, 55 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 55(1) straipsniu įstatymo projektas 19-7527 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.06.14 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.06.14   
10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybinės vartotojų apsaugos plėtros 2019-2027 metų programos patvirtinimo“ projektas 19-6514(2) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Nutarimo projektas 2019.06.14 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.06.14   
11 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį 19-7451 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.14    
12 SPRENDIMO PROJEKTAS "DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-148 "DĖL PROJEKTO "GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA ŠVENČIONIŲ RAJONE" PAKEITIMO" 19-7559 Švenčionių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.14    
13 Radviliškio rajono savivaldybės taryba biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komiteto 2019-06-20 preliminari darbotvarkė Nr. 20 20 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2019.06.13    
14 Radviliškio rajono savivaldybės taryba socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komiteto 2019-06-20 preliminari darbotvarkė Nr. 19 19 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2019.06.13    
15 Radviliškio rajono savivaldybės taryba investicijų ir kaimo reikalų komiteto 2019-06-18 preliminari darbotvarkė Nr. 18 18 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2019.06.13    
16 Dėl UAB ,,Ukmergės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo 19-7318 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.13    
17 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Viešajai įstaigai Respublikinei Panevėžio ligoninei 19-5129(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.06.12   
18 Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-2 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 19-7270 Biržų rajono savivaldybė Sprendimo projektas 2019.06.12    
19 Vyriausybės nutarimų projektų teikimas 19-7267 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.06.12    
20 Dėl Marijampolės savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimo 19-7241 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.12    
21 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ 2019 - 2021 metų veiklos plano patvirtinimo 19-7206 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.12    
22 Dėl darbo grupės Telšių rajono savivaldybės 2019 m. mobilizacijos plano projektui parengti sudarymo ir mobilizacines užduotis koordinuoti savivaldybės mobilizacijos valdymo grupės nariams pavedimo A1-899 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.06.11    
23 Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Joniškio rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo A-561 Joniškio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.06.11 Galioja nuo 2019.06.13  Teisės aktų registras: 2019-09510-, 2019.
24 Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo A-846 Šiaulių miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2019.06.11 Galioja nuo 2019.06.12  Teisės aktų registras: 2019-09443-, 2019.
25 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671 2, 4 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-3074(2) IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYMO NR. I-301 9, 13 IR 31 STRAIPSNIŲ P ... NV-1627   Pažyma 2019.06.10    
26 Vyriausybės nutarimų projektų teikimas 19-5866(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.06.10    
27 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1747 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-5866(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.10 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.06.10   
28 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai veisiejų technologijos ir verslo mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo 19-7080 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Nutarimo projektas 2019.06.10 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.06.10   
29 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto teikimo (veisiejų technologijos ir verslo mokykla) SR-2325 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Teikimas 2019.06.07    
30 Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017?2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, lėšų skyrimo ir naudojimo Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos apra ... AD-1-660 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.06.07 Galioja nuo 2019.06.08  Teisės aktų registras: 2019-09334-, 2019.
31 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-6242(2) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2019.06.07 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.06.07   
32 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽUVININKYSTĖS ĮSTATYMO NR. VIII-1756 2, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 14(1), 14(2), 17, 17(2), 17(4), 17(5), 17(8), 17(9), 18, 23, 24, 31, 31(1), 53 STRAIPSNIŲ, PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 17(12), 24(1) STRAIPSNIAIS ĮSTATYMOP ... NV-1604   Išvada 2019.06.07    
33 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo 19-7002 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Nutarimo projektas 2019.06.07 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.06.07   
34 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (19.3-19)3-827 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2019.06.06    
35 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo T-234 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.06.06 Galioja nuo 2019.06.11  Teisės aktų registras: 2019-09358-, 2019.
36 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto teikimo (automechanikos vm) SR-2278 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Teikimas 2019.06.06    
37 Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo ĮS-1053 Kauno rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.06.06 Galioja nuo 2019.06.07  Teisės aktų registras: 2019-09205-, 2019.
38 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 19-6937 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.06.06    
39 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 19-6937 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2019.06.06    
40 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 19-6937 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.06   
41 Dėl  Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Ignalinos rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo VT-240 Ignalinos rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.06.05 Galioja nuo 2019.06.12  Teisės aktų registras: 2019-09456-, 2019.
42 Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Panevėžio miesto savivaldybėje aprašo patvirtinimo A-384 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2019.06.05 Galioja nuo 2019.06.07  Teisės aktų registras: 2019-09149-, 2019.
43 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-92 „DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO“ PAKEITIMO 19-6789 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.05    
44 Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Klaipėdos miesto savivaldybėje aprašo patvirtinimo AD1-911 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2019.06.04 Galioja nuo 2019.06.05  Teisės aktų registras: 2019-09052-, 2019.
45 Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Širvintų rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo 9-353 Širvintų rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.06.04 Galioja nuo 2019.06.05  Teisės aktų registras: 2019-09045-, 2019.
46 Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Jurbarko rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo O1-569 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.06.04 Galioja nuo 2019.06.05  Teisės aktų registras: 2019-09010-, 2019.
47 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-761 „Dėl Viešai skelbiamos informacijo ... 19-6292 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2019.06.04    
48 DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017-2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO 19-6757 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymo projektas 2019.06.04    
49 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.06.04    
50 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-6755 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.04 iki 2019.06.11   
51 Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Pasvalio rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo DV-330 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.06.03 Galioja nuo 2019.06.05  Teisės aktų registras: 2019-09026-, 2019.
52 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto teikimo (Klaipėdos laivininkų mokykla) SR-2212 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Teikimas 2019.06.03    
53 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Klaipėdos laivininkų mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo 19-6743 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Nutarimo projektas 2019.06.03 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.06.03   
54 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius įsakymas dėl ūkinių gyvūnų gerovės reikalavimų patvirtinimo 19-6738 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.06.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.03 iki 2019.06.17   
55 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto derinimo (2.30-35) 6V-1227 Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Išvada 2019.05.31    
56 Dėl Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3074(2) ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 9, 13 ir 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XII ... 19-5464(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.05.31 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.31   
57 Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Pasvalio rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo 19-6695 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Įsakymo projektas 2019.05.31 Projektas priimtas nuo 2019.06.03   
58 Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems iš Neringos savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo. T1-91 Neringos savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30    
59 Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems iš Neringos savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo T1-91 Neringos savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.06.14  Teisės aktų registras: 2019-09580-, 2019.
60 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo T-82 Ignalinos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.06.06  Teisės aktų registras: 2019-09135-, 2019.
61 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 metų darbo plano patvirtinimo T-96 Ignalinos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.06.06  Teisės aktų registras: 2019-09133-, 2019.
62 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo TS-172 Kauno rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.06.06  Teisės aktų registras: 2019-09080-, 2019.
63 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo TS-172 Kauno miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.06.05  Teisės aktų registras: 2019-08980-, 2019.
64 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo T-81 Ignalinos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.06.05  Teisės aktų registras: 2019-08969-, 2019.
65 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T1-178 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.06.05  Teisės aktų registras: 2019-08950-, 2019.
66 Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano 2018 metų ataskaitos patvirtinimo T-195 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30    
67 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-182 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30    
68 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2019 m. kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų  vietinės  reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remo ... T1-149 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.06.04  Teisės aktų registras: 2019-08937-, 2019.
69 Dėl perskaičiuotų UAB „Akmenės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo T-121 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.07.01  Teisės aktų registras: 2019-08718-, 2019.
70 Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo DĮV-484 Šilalės rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.06.01  Teisės aktų registras: 2019-08706-, 2019.
71 Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. V17-24 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2019-2021 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo V17-115 Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.06.01  Teisės aktų registras: 2019-08656-, 2019.
72 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo T-118 Panevėžio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.06.01  Teisės aktų registras: 2019-08609-, 2019.
73 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Joniškio vandenys“ 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo T-102 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30    
74 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo T-100 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30    
75 Dėl viešosios įstaigos Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo T-98 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30    
76 Dėl savivaldybės turto nuomos nutraukimo su UAB „Baisogalos bioenergija“ ir jo perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Radviliškio vanduo“. T-33 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2019.05.30    
77 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos turto ir ūkio skyriaus bei Pakruojo rajono savivaldybės administracijos turto ir ūkio skyriaus ūkio poskyrio nuostatų patvirtinimo AP-381 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.05.30   
78 Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės "Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo DV-968 Marijampolės savivaldybės administracija Įsakymas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.05.31  Teisės aktų registras: 2019-08585-, 2019.
79 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 17, 20, 28, 29, 37, 38, 39, 47, 48, 49, 50, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 20(2) straipsniu įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.05.30    
80 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 17, 20, 28, 29, 37, 38, 39, 47, 48, 49, 50, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 20(2) straipsniu įstatymas 19-6681 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.05.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.30 iki 2019.06.28   
81 Direktyvos 2018/ 2001 ir nacionalinių teisės aktų atitikties lentelė   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Atitikties lentelė 2019.05.30    
82 Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonės 2.3. „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Anykščių rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo 1-AĮ-432 Anykščių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.05.29 Galioja nuo 2019.06.07  Teisės aktų registras: 2019-09212-, 2019.
83 Dėl UAB „Pakruojo vandentiekis“ 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo AV-373 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.05.29 Galioja nuo 2019.05.29   
84 Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos Šiaulių rajono savivaldybėje ap ... A-718 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.05.29 Galioja nuo 2019.05.31  Teisės aktų registras: 2019-08506-, 2019.
85 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1082 „Dėl atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo ir lėšų, likusių atnaujinus valstybės nekilnojamąjį turtą, naudojimo“ pakeitimo 19-6665 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2019.05.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.29 iki 2019.06.07   
86 Dėl UAB „Visagino būstas“ perskaičiuotos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos nustatymo TS-127 Visagino savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.28 Galioja nuo 2019.06.04  Teisės aktų registras: 2019-08845-, 2019.
87 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-34  „Dėl 2019 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo T1-27 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.28 Galioja nuo 2019.05.30  Teisės aktų registras: 2019-08469-, 2019.
88 Direktyvos 2008/ 98/ eb ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. D1-57 „Dėl biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo anaerobinio apdorojimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ projekto atitikties lentelė   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2019.05.28    
89 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymo Nr.D1-57 „Dėl biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Derinimo pažyma 2019.05.28    
90 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. D1-57 „Dėl Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo 17-9860(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.05.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.28 iki 2019.06.10   
91 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo AV-360 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.05.27 Galioja nuo 2019.05.27   
92 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimo Nr. 217 „Dėl Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-6589 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2019.05.27 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.27   
93 Išvada dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų taisyklių patvirtinimo“ pa ... NR-323 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.05.27    
94 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. O3-44 „Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 19-6567 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2019.05.27    
95 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. O3-44 „Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 19-6567 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.05.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.27 iki 2019.05.31   
96 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. kovo 6 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl valstybės investicijų 2019-2021 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų ... 19-6559 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2019.05.27 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.27   
97 Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą prekiauti (teikti paslaugas) Zarasų rajono savivaldybės viešosiose vietose nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo T-94 Zarasų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.24 Galioja nuo 2019.06.11  Teisės aktų registras: 2019-09392-, 2019.
98 Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 13 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ 2017-2020 metų veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo T-77 Zarasų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.24 Galioja nuo 2019.06.07  Teisės aktų registras: 2019-09229-, 2019.
99 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D1-778 „Dėl reikalavimų techninio komposto, techninio raugo ir stabilato kokybei ir naudojimui patvirtinimo“ pakeitimo projekto derinimo pažyma   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Derinimo pažyma 2019.05.24    
100 Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilutės rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo A1-496 Šilutės rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.05.24 Galioja nuo 2019.05.25  Teisės aktų registras: 2019-08254-, 2019.
101 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybinės vartotojų apsaugos plėtros 2019-2027 metų programos patvirtinimo“ projektas 19-6514 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Nutarimo projektas 2019.05.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.24 iki 2019.06.04   
102 Dėl rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Lietuvos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo šakos kolektyvines derybas 19-6481 Švenčionių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.23    
103 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo 19-6448 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.23    
104 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 19-6447 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.23    
105 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo 19-6401 Ignalinos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.23    
106 Dėl viešosios įstaigos Kėdainių ligoninės įstatų tvirtinimo AD-1-578 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.05.22 Galioja nuo 2019.05.24  Teisės aktų registras: 2019-08104-, 2019.
107 Dėl teisės aktų derinimo (9.8E-35)6V-1202 Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Išvada 2019.05.22    
108 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T1-34 „DĖL 2019 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PAKEITIMO 19-6351 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.22    
109 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2013 M. GRUODŽIO 27 D. NUTARIMO NR. O3-761 „DĖL VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-6292 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.05.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.22 iki 2019.06.05   
110 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo T-181 Šiaulių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.21 Galioja nuo 2019.05.24  Teisės aktų registras: 2019-08204-, 2019.
111 Dėl Konkurso „Gražiausiai tvarkoma aplinka“ nuostatų patvirtinimo AD-1-576 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.05.21 Galioja nuo 2019.05.24  Teisės aktų registras: 2019-08103-, 2019.
112 Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kupiškio rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo ADV-389 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.05.21 Galioja nuo 2019.05.24  Teisės aktų registras: 2019-08102-, 2019.
113 DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. V17-24 ,,DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2019-2021 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-6255 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.21    
114 Dėl Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 pakeitimo 19-6242 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2019.05.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.21 iki 2019.05.30   
115 Dėl UAB „Dzūkijos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinių kainų nustatymo 19-6240 Alytaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.21    
116 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Šilutės rajono savivaldybei“ 19-6237 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Nutarimo projektas 2019.05.21 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.21   
117 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2019 m. kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų  vietinės  reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remo ... 19-6226 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.21 Projektas priimtas nuo 2019.05.30   
118 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 19-6210 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.21 Projektas priimtas nuo 2019.05.30   
119 Dėl išvados Vyriausybės nutarimo projektui 19-5464 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.05.21    
120 Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo DĮV-663 Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.05.20 Galioja nuo 2019.05.22  Teisės aktų registras: 2019-08041-, 2019.
121 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo 19-6162 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.20    
122 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. SAUSIO 31 D. NUTARIMO NR. 89 „DĖL VIEŠOJO VANDENS TIEKIMO LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-6098 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.05.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.20 iki 2019.05.29   
123 Dėl Jonavos rajono savivaldybės specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo 19-6086 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.20    
124 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos Ūkio ir darnios plėtros komiteto veiklos nuostatų patvirtinimo 19-6081 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.20    
125 Dėl perskaičiuotų UAB „Akmenės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo AVP-12 Akmenės rajono savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2019.05.20    
126 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės turto investavimo ir Klaipėdos universiteto savininko kapitalo didinimo“ projekto SR-1930 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Teikimas 2019.05.20    
127 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS NUTRAUKIMO SU UAB „BAISOGALOS BIOENERGIJA“ IR JO PERDAVIMO PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTĮ UAB „RADVILIŠKIO VANDUO“ 19-6020 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.20    
128 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Viešajai įstaigai Respublikinei Panevėžio ligoninei 19-5129(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2019.05.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.17   
129 DĖL  LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1120 2, 6, 15, 17, 18, 21, 26 IR 27 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDE ... NV-1368   Pažyma 2019.05.17    
130 Dėl Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių patvirtinimo 19-5981 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.05.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.17 iki 2019.05.29   
131 DĖL LRV NUTARIMO PROJEKTO TEIKIMO (JONAVA - PATIKĖJIMAS IR INVESTAVIMAS) SR-1909 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Teikimas 2019.05.17    
132 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Jonavos politechnikos mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo 19-5340(2) Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Nutarimo projektas 2019.05.17 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.17   
133 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Rietavo komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinių kainų nustatymo T1-55 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.16 Galioja nuo 2019.07.01  Teisės aktų registras: 2019-07907-, 2019.
134 Vyriausybės nutarimų projektų teikimas 19-5866 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.05.16    
135 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1747 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-5866 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.05.16 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.06.06 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.16   
136 DĖL LR  VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO (Reg.Nr. 19-5464)   Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija Pasiūlymas 2019.05.16    
137 Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems iš Neringos savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo. 19-5834 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.16    
138 Dėl perskaičiuotų UAB „Akmenės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo 19-5816 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.16    
139 Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Panevėžio rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo A-224 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.05.15 Galioja nuo 2019.05.16  Teisės aktų registras: 2019-07708-, 2019.
140 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Alytaus profesinio rengimo centrui ir valstybės turto investavimo bei dalininko kapitalo didinimo 19-5794 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Nutarimo projektas 2019.05.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.15   
141 DĖL  LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1120 2, 6, 15, 17, 18, 21, 26 IR 27 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDE ... NV-1345   Išvada 2019.05.15    
142 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo 19-5675 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.14    
143 Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-5661 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.05.14 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.14   
144 Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projektas 19-5658 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.05.14 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.14   
145 Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projekto ir su juo susijusių įstatymų pakeitimų projektų (14)-D8-1855 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Teikimas 2019.05.14    
146 Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 6, 15, 17, 18, 21, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos geriamojo vanden ... 19-5657 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.05.14 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.14   
147 Sprendimas dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Kaišiadorių vandenys“ 2019-2021 metų veiklos plano patvirtinimo 19-5635 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.13    
148 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. TS-299 „Dėl UAB „Kauno vandenys“ teikiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugos bei pardavimo Kauno rajone kainų“ pripažinimo netekusiu galios 19-5600 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.13    
149 Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inv ... TS-88 Birštono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.10 Galioja nuo 2019.05.14  Teisės aktų registras: 2019-07620-, 2019.
150 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams Birštono savivaldybei pagal suteiktų nakvynių viešbučiuose, poilsio įstaigose, sveikatingumo įmonėse skaičių 2019 metais, paskirstymo TS-87 Birštono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.10 Galioja nuo 2019.05.14  Teisės aktų registras: 2019-07618-, 2019.
151 Dėl nutarimo projekto teikimo 19-3754(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.05.10 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.10   
152 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. TS-3 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo 19-5542 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.10    
153 Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo 19-5526 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.05.10    
154 Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo 19-5526 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.05.10 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.10   
155 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2019 m. kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų  vietinės  reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remo ... T1-131 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.09 Galioja nuo 2019.05.14  Teisės aktų registras: 2019-07573-, 2019.
156 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Aukštaitijos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo T-98 Panevėžio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.09 Galioja nuo 2019.07.01  Teisės aktų registras: 2019-07475-, 2019.
157 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų verti ... 19-5521 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.05.09    
158 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų verti ... 19-5521 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2019.05.09    
159 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų verti ... 19-5521 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.05.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.09   
160 Dėl Tarybos 2011-04-06 sprendimo Nr. 1-2070 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo   Vilniaus miesto savivaldybės administracija Lyginamasis variantas 2019.05.09    
161 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-133 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2011 ,,Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaig ... 19-5479 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.05.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.09 iki 2019.05.24   
162 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Respublikinei Klaipėdos ligoninei pagal panaudos sutartį 19-3613(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2019.05.09 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.05.16 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.09   
163 Dėl Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3074(2) ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 9, 13 ir 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XII ... 19-5464 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.05.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.09 iki 2019.05.16   
164 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Rietavo komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinių kainų nustatymo 19-5439 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.08 Projektas priimtas nuo 2019.05.16   
165 DĖL VYRIAUSYBĖS 2017 M. GEGUŽĖS 24 D. NUTARIMO NR. 383 „DĖL REIKALAVIMŲ AUDITO KOMITETAMS VALSTYBĖS VALDOMOSE ĮMONĖSE IR SAVIVALDYBIŲ VALDOMOSE ĮMONĖSE APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (TAP-17-1789(3) (TAIS-19-3710(3)) NV-1260   Pažyma 2019.05.08    
166 Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo B-ĮV-498 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.05.07 Galioja nuo 2019.05.08  Teisės aktų registras: 2019-07405-, 2019.
167 DĖL ŠEIMŲ, AUGINANČIŲ VAIKUS SU SUNKIA NEGALIA, SOCIALINIO SAUGUMO STIPRINIMO PRITAIKANT BŪSTĄ IR GYVENAMĄJĄ APLINKĄ TVARKOS APRAŠO PROJEKTO 19-5378 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymo projektas 2019.05.07 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.07 iki 2019.05.17   
168 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 36, 37 straipsnių ir vienuoliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 19-5342 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.05.06    
169 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 36, 37 straipsnių ir vienuoliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas 19-5342 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.05.06 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.06   
170 Dėl LRV nutarimo projekto derinimo (Jonava - patikėjimas ir investavimas) SR-1753 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Lydraštis 2019.05.06    
171 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Jonavos politechnikos mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo 19-5340 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Nutarimo projektas 2019.05.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.06   
172 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Aukštaitijos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo  ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių  kainų nustatymo 19-5307 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.06    
173 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-636 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pake ... 19-5284 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.05.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.06 iki 2019.05.17   
174 Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Alytaus rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo D1-312 Alytaus rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.05.03 Galioja nuo 2019.05.07  Teisės aktų registras: 2019-07348-, 2019.
175 Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inv ... 19-5271 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.03    
176 Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams Birštono savivaldybei pagal suteiktų nakvynių viešbučiuose, poilsio įstaigose, sveikatingumo įmonėse skaičių 2019 metais, paskirstymo 19-5270 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.03    
177 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo T-116 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.03 Galioja nuo 2019.05.03   
178 Dėl UAB „Pakruojo vandentiekis“ 2018 m. metinės veiklos ataskaitos patvirtinimo T-103 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.03 Galioja nuo 2019.05.03   
179 Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-155 „Dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-5217 Mažeikių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.03    
180 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 172 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-2386(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2019.05.03 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.03   
181 Dėl nutarimo projekto 19-4075 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2019.05.02    
182 Pasiūlymas dėl „Žemės ūkio ministro įsakymo projektas „Dėl tręšiamųjų produktų naudojimo aprašo patvirtinimo““ 19-4729 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2019.05.02    
183 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo  Nr. T-100 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės projektų, siūlomų įtraukti į Valstybės investicijų 2020-2022 metų programą, patvirtinimo“ patikslinimo T-146 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.30    
184 Dėl biudžetinės įstaigos Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnybos  2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-136 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.30    
185 Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-155 „Dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto, dalyvaujant fiziniams ir/ ar juridiniams asmenims, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pake ... T1-115 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.30 Galioja nuo 2019.05.23  Teisės aktų registras: 2019-08094-, 2019.
186 Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo T-83 Švenčionių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.30 Galioja nuo 2019.05.03  Teisės aktų registras: 2019-07148-, 2019.
187 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Viešajai įstaigai Respublikinei Panevėžio ligoninei 19-5129 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2019.04.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.30   
188 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2019 m. kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų  vietinės  reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remo ... 19-5127 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.30 Projektas priimtas nuo 2019.05.09   
189 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 2, 3, 12 straipsnių, IV skyriaus antrojo skirsnio pakeitimo, papildymo 61 straipsniu ir iv skyriaus trečiojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos ... 19-4126 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Išvada 2019.04.29    
190 DĖL VYRIAUSYBĖS 2017 M. GEGUŽĖS 24 D. NUTARIMO NR. 383 „DĖL REIKALAVIMŲ AUDITO KOMITETAMS VALSTYBĖS VALDOMOSE ĮMONĖSE IR SAVIVALDYBIŲ VALDOMOSE ĮMONĖSE APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (TAP-17-1789(2) (TAIS-19-3710(2)) NV-1170   Pažyma 2019.04.29    
191 Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo T-40 Zarasų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.26 Galioja nuo 2019.05.09  Teisės aktų registras: 2019-07431-, 2019.
192 Dėl Leidimo atlikti kasinėjimo darbus Zarasų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo T-55 Zarasų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.26 Galioja nuo 2019.05.04  Teisės aktų registras: 2019-07237-, 2019.
193 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M.  LIEPOS 30 D.SPRENDIMO NR. T-93 „DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO  NR. T-72 „DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DYDŽIŲ TVIRTINIMO“ PAKEI ... 19-4978 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.26    
194 Dėl Tarybos 2017-11-22 sprendimo Nr. 1-1236 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir administravimo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo   Vilniaus miesto savivaldybės administracija Lyginamasis variantas 2019.04.25    
195 Dėl išvados Vyriausybės nutarimų projektams 19-4075 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.04.25    
196 Dėl Alytaus rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų viešų aukcionų sąlygų patvirtinimo D1-269 Alytaus rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.04.23 Galioja nuo 2019.04.25  Teisės aktų registras: 2019-06679-, 2019.
197 Dėl Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimo darbdavių atrankos komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo 30-958/ 19 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2019.04.23 Galioja nuo 2019.04.24  Teisės aktų registras: 2019-06588-, 2019.
198 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“  2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo 19-4676 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.23    
199 Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. T-102 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustaty ... T-160 Šakių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.19 Galioja nuo 2019.04.25  Teisės aktų registras: 2019-06636-, 2019.
200 Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo 19-4548 Plungės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.19    
201 Dėl reikalavimų audito komitetams   19-3710(2) Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Teikimas 2019.04.17    
202 Dėl vaikų dienos centrų infrastruktūros plėtros ir veiklos finansavimo 2018-2020 m. Telšių rajone projektų atrankos konkurso komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo A1-592 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.04.15    
203 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto teikimas (19.1-19)3-562 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.04.15    
204 Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1651(2) 19-4327 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.04.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.15   
205 Dėl atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projekto ((24.37E)-5K-1904636)-6K-1902173 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Išvada 2019.04.15    
206 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1980(4) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.04.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.15   
207 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1982(4) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.04.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.15   
208 Dėl UAB „Aukštaitijos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo ir Savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. 1-132 (su pakeitimu) ir 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 1-350 pripažinimo ... 1-118 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.12 Galioja nuo 2019.04.16  Teisės aktų registras: 2019-06096-, 2019.
209 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ p ... 19-4246 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.04.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.12 iki 2019.04.24   
210 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma“ 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. T-1139 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2019.04.11    
211 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio vanduo“ 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. T-1138 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2019.04.11    
212 Dėl teisės akto projekto 19-4218 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.04.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.11 iki 2019.04.17   
213 Dėl Vilniaus miesto savivaldybės užimtumo didinimo programos tvirtinimo 1-2038 Vilniaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.10 Galioja nuo 2019.04.18  Teisės aktų registras: 2019-06285-, 2019.
214 Dėl teisės aktų projektų derinimo 19-3751 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Išvada 2019.04.10    
215 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. SAUSIO 31 D. NUTARIMO NR. 126 „DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR (ARBA) NUOTEKŲ TVARKYMO VIEŠOSIOS SUTARTIES STANDARTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ ... NV-989   Išvada 2019.04.09    
216 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 36, 37 straipsnių ir vienuoliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 19-541(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.04.09    
217 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 36, 37 straipsnių ir vienuoliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas 19-541(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydimieji dokumentai 2019.04.09    
218 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 36, 37 straipsnių ir vienuoliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 19-541(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.04.08    
219 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 36, 37 straipsnių ir vienuoliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas 19-541(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.04.08 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.04.09 . Išimtys: Į TAIS įkeltas nutarimo projektas kaip lydimasis dokumentas ir neturi atskiro TAIS registracijos Nr.( jo NR. sutampa su įstatymo Nr.) Į TAIS keliami teisės aktų projektai turi būti registruoti ir susieti su kitai teisės aktų projektai. Šiuo atveju užregistruotas nutarimo projektas (kaip pagrindinis dokumentas susiejamas su įstatymo projektu ir teikimu Vyriausybei. Kadangi ne visi teisės aktų projektai turi TAIS registracijos Nr., grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.08   
220 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1747 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-4076 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.04.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.05 iki 2019.04.24   
221 Vyriausybės nutarimų projektų teikimas išvadoms gauti 19-4075 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2019.04.05    
222 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A1-383 „Dėl 2019 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo A1-535 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.04.04    
223 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo T-81 Panevėžio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.04 Galioja nuo 2019.04.06  Teisės aktų registras: 2019-05585-, 2019.
224 Dėl Jotainių socialinės globos namų perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo T-59 Panevėžio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.04 Galioja nuo 2019.06.01  Teisės aktų registras: 2019-05572-, 2019.
225 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1982(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.04.04 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.04.15 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.04   
226 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1980(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.04.04 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.04.15 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.04   
227 Pasiūlymas dėl „Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-629 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių ... 19-3755 Lietuvos metrologijos inspekcija Išvada 2019.04.04    
228 Dėl LRV nutarimo Nr. 383 derinimo ((6.2E-02)-5K-1905270)-6K-1901910 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Išvada 2019.04.03    
229 Dėl psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo 19-4005 Higienos institutas Įsakymo projektas 2019.04.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.03 iki 2019.04.17   
230 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl UAB „Aukštaitijos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo ir Savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. 1-32 (su pakeitimu) ir 2017 m ...   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2019.04.03    
231 Dėl UAB „Aukštaitijos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo ir Savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. 1-132 (su pakeitimu) ir 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 1-350 pripažinimo ... 19-3994 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.03    
232 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-500 „Dėl Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vande ... 19-3752; 19-3755; 19-3751 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2019.04.02    
233 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RADVILIŠKIO ŠILUMA“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 19-3947 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.02    
234 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RADVILIŠKIO VANDUO“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 19-3942 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.02    
235 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto teikimo SR-1244 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Teikimas 2019.04.01    
236 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. SAUSIO 31 D. NUTARIMO NR. 126 „DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR (ARBA) NUOTEKŲ TVARKYMO VIEŠOSIOS SUTARTIES STANDARTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ ... NV-896   Išvada 2019.04.01    
237 Dėl Telšių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 m. sąmatos patvirtinimo 19-3920 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.01 Projektas priimtas nuo 2019.01.31   
238 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T3-52 1.1.2 papunkčio pakeitimo T3-95 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.29 Galioja nuo 2019.04.18  Teisės aktų registras: 2019-06262-, 2019.
239 Dėl Prūdiškių socialinės globos namų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo ir subsidijavimo T3-94 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.29 Galioja nuo 2019.04.18  Teisės aktų registras: 2019-06261-, 2019.
240 Dėl Infrastruktūros objektų perėmimo neatlygintinai Kėdainių rajono savivaldybės nuosavybėn tvarkos aprašo patvirtinimo TS-60 Kėdainių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.29 Galioja nuo 2019.04.11  Teisės aktų registras: 2019-05866-, 2019.
241 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-88 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.29 Galioja nuo 2019.03.29   
242 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mero 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-87 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.29 Galioja nuo 2019.03.29   
243 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-86 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.29 Galioja nuo 2019.03.29   
244 Dėl Pakruojo r. Žeimelio gimnazijos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-60 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.29 Galioja nuo 2019.03.29   
245 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Anykščių regioninio parko nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 17-7728(4) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.03.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.29   
246 PAŽYMA DĖL ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2 IR 15 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-1651(2) (TAP-19-410) (19-3394) NV-882   Pažyma 2019.03.29    
247 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo 19-3865 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.29    
248 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto derinimo   Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Išvada 2019.03.29    
249 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Biržų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo T-75 Biržų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2019-05735-, 2019.
250 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Švenčionių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo T-50 Švenčionių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.04.03  Teisės aktų registras: 2019-05354-, 2019.
251 Dėl Joniškio rajono savivaldybės mero 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-40 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.03.28   
252 Dėl Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas Jurbarko rajono savivaldybėje, veiklos projektų atrankos konkurso 2019 metais nuostatų patvirtinimo T2-94 Jurbarko rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.04.02  Teisės aktų registras: 2019-05170-, 2019.
253 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T-179 „Dėl Pakruojo miesto ir rajono gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo T-85 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.04.02  Teisės aktų registras: 2019-05126-, 2019.
254 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Telšių vandenys“ įstatų patvirtinimo T1-89 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28    
255 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-92 „DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO“ PAKEITIMO TS-68 Kupiškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28    
256 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“  2019-2022 metų  veiklos ir plėtros plano  patvirtinimo. T1-49 Neringos savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28    
257 Dėl  Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo T-111 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28    
258 Dėl  Kelmės rajono savivaldybės mero 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo T-110 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28    
259 Dėl Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo T-108 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28    
260 Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-107 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28    
261 Dėl Kelmės rajono savivaldybės projektų, siūlomų įtraukti į Valstybės investicijų 2020-2022 metų programą, patvirtinimo T-100 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28    
262 Dėl investicijų projektų patvirtinimo T-96 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28    
263 Dėl biudžetinės įstaigos Liolių socialinės globos namų 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-61 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28    
264 Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo TS-82 Utenos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.03.30  Teisės aktų registras: 2019-04972-, 2019.
265 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo V17-49 Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.04.01  Teisės aktų registras: 2019-04905-, 2019.
266 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFŲ PATVIRTINIMO T1-66 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.03.29   
267 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T1-34 „DĖL 2019 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PAKEITIMO T1-57 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.03.29   
268 Dėl Telšių rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo T1-98 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.04.02  Teisės aktų registras: 2019-05139-, 2019.
269 Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 metų veiklos ir Joniškio rajono savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos ataskaitų patvirtinimo T-41 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.03.28   
270 DĖL 2019 METAIS PRIIMAMŲ Į PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGAS MOKINIŲ PRELIMINARAUS SKAIČIAUS PATVIRTINIMO 19-3840 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Nutarimo projektas 2019.03.28 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.28   
271 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 12, 30, 30(1), 30(2), 35(1) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 25(1), 30(3), 30 ... 18-2303(2); 18-2301(2) Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2019.03.28    
272 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo T-1305 Šalčininkų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.27 Galioja nuo 2019.04.02  Teisės aktų registras: 2019-05154-, 2019.
273 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-1104 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2019.03.27    
274 Dėl Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-1099 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2019.03.27    
275 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2018 metų veiklos ataskaitos ir 2019 m. veiklos programos patvirtinimo T-1065 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2019.03.27    
276 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. T-1063 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2019.03.27    
277 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Tauragės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-122 Tauragės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.27 Galioja nuo 2019.03.29  Teisės aktų registras: 2019-04835-, 2019.
278 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2 IR 15 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-1651(2)“ PROJEKTO  TAP Nr. 19-410; TAIS 19-3394 NV-872   Išvada 2019.03.27    
279 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo T-121 Kauno miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.26 Galioja nuo 2019.03.28  Teisės aktų registras: 2019-04751-, 2019.
280 Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos plano patvirtinimo 1-AĮ-214 Anykščių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.03.26 Galioja nuo 2019.03.27  Teisės aktų registras: 2019-04640-, 2019.
281 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-629 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ p ... 19-3755 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.03.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.26 iki 2019.04.05   
282 Dėl  nutarimo projekto teikimo išvadoms gauti 19-3754 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2019.03.26    
283 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 204 „Dėl valstybės turto investavimo ir akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ įstatinio kapitalo didinimo“ pakeitimo projekto lyginamasis variantas 19-3754 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.03.26    
284 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 204 „Dėl valstybės turto investavimo ir akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ įstatinio kapitalo didinimo“ pakeitimo projektas 19-3754 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.03.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.26 iki 2019.04.04   
285 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-500 „Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavim ... 19-3752 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.03.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.26 iki 2019.04.05   
286 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-639 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo" 19-3751 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.03.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.26 iki 2019.04.05   
287 Dėl perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų 1-110 Marijampolės savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.25 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2019-04894-, 2019.
288  Dėl reikalavimų audito komitetams 19-3710 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Lydraštis 2019.03.25    
289 Lietuvos Respublikos įstatymo dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimų ratifikavimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Sutartis 2019.03.25    
290 Dėl kelių (gatvių) įtraukimo į Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašą ir jų asfaltavimo eiliškumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-3683 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.25    
291 Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Jurbarko vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotų bazinių kainų 19-3681 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.25    
292 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos patvirtinimo 19-3675 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.25    
293 Dėl Neyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas Jurbarko rajono savivaldybėje, veiklos projektų atrankos konkurso 2019 metais nuostatų patvirtinimo 19-3667 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.25    
294 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M.  LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T-93 „DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO  NR. T-72 „DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DYDŽIŲ TVIRTINIMO“ PAKE ... 19-3720 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.25    
295 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo T-102 Šakių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.22 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2019-04535-, 2019.
296 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Respublikinei Klaipėdos ligoninei pagal panaudos sutartį 19-3613 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2019.03.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.22 iki 2019.04.03   
297 Dėl infrastruktūros objektų perėmimo neatlygintinai Kėdainių rajono savivaldybės nuosavybėn tvarkos aprašo patvirtinimo 19-3605 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.22    
298 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Biržų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo 19-3553 Biržų rajono savivaldybė Sprendimo projektas 2019.03.22    
299 Dėl Druskininkų savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo 19-3527 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.22    
300 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-34  „Dėl 2019 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo 19-3494 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.22    
301 Dėl Vaikų dienos užimtumo centrų projektų finansavimo nuostatų patvirtinimo ir Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. 1-187 ,,Dėl Vaikų dienos užimtumo centrų projektų finansavimo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo n ... 1-80 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.21 Galioja nuo 2019.03.22  Teisės aktų registras: 2019-04420-, 2019.
302 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto derinimo 19-3430 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Nutarimo projektas 2019.03.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.21 iki 2019.03.28   
303 Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Tauragės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-3423 Tauragės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.21 Projektas priimtas nuo 2019.03.27   
304 Dėl Lietuvos valstybės pirmumo teisės įsigyti nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbią įmonę, jos akcijas, nekilnojamąjį turtą ir (arba) jai priklausančius nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbius įrenginius ir turtą įgyvendinimo tvarkos aprašo pat ... (27.4-02)-6K-1901648 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Lydraštis 2019.03.21    
305 Dėl teisės akto projekto derinimo 1SD-721-(3.7 E.) Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Išvada 2019.03.21    
306 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto teikimo (19.1-19E)3-389 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.03.21    
307 Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1651(2) 19-3394 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.03.21 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.21   
308 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1980(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.03.21 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.04.04 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.21   
309 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1982(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.03.21 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.04.04 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.21   
310 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Telšių vandenys“ įstatų patvirtinimo 19-3253 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.20 Projektas priimtas nuo 2019.03.28   
311 DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖJE, ALŠĖNŲ SENIŪNIJOJE, MASTAIČIŲ KAIME, MOKSLO G. 2, PERDAVIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN“ PROJEKTO (TAP NR. TAP-19-165(2)) (TAIS NR. 19-1279(2)) NV-792   Pažyma 2019.03.20    
312 Lietuvos Respublikos vandens įstatymo Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1826 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas 18-11885(5) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įstatymo projektas 2019.03.19 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.19   
313 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-92 „DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO“ PAKEITIMO 19-3210 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.19    
314 Dėl Lietuvos valstybės pirmumo teisės įsigyti nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbią įmonę, jos akcijas, nekilnojamąjį turtą ir (arba) jai priklausančius nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbius įrenginius ir turtą įgyvendinimo tvarkos aprašo pat ... 6K-1901601 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Lydraštis 2019.03.19    
315 Dėl perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų 19-3196 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.19    
316 Dėl Akmenės laisvosios ekonominės zonos statuto patvirtinimo 19-1888(2) Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Nutarimo projektas 2019.03.19 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.19   
317 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo 19-3064 Kauno miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2019.03.19    
318 Dėl Telšių rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-3104 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.18 Projektas priimtas nuo 2019.03.28   
319 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo 19-3064 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.18    
320 DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 2019 M. VEIKLOS PROGRAMOS  PATVIRTINIMO 19-2899 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.15    
321 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1651(2)“ projekto 19-2320 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.03.14    
322 DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 19-2805 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.14    
323 DĖL RADVILIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVAIGŽDUTĖ“ 2018 METŲ  VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 19-2798 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.14    
324 Dėl UAB ,,Ukmergės vandenys“ 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo patvirtinimo bei veiklos rezultato paskirstymo 19-2752 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.13    
325 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susiekimo ministerijos 19-2738 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.13    
326 Dėl nekilnojamojo turto Taikos pr. 51, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kauno „Vyturio“ gimnazijai ir panaudos sutarties su viešąja įstaiga Kauno „Vyturio“ gimnazija pakeitimo 19-2646 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.13    
327 DĖL  LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1120 2, 6, 15, 17, 18, 21, 26 IR 27 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDE ... NV-679   Išvada 2019.03.12    
328 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB "Raseinių vandenys" įstatinio kapitalo didinimo 19-2591 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.12    
329 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo 19-2552 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.03.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.12 iki 2019.03.19   
330 DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTĮ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „KAIŠIADORIŲ VANDENYS“ 19-2515 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.08    
331 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sau ... 1D-1335 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2019.03.08    
332 DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ 19-2508 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.08    
333 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimų „Dėl Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ ir „Dė ... 19-1395; 19-1398 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2019.03.07    
334 Dėl Vaikų dienos užimtumo centrų projektų finansavimo nuostatų patvirtinimo ir Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. 1-187 ,,Dėl Vaikų dienos užimtumo centrų projektų finansavimo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo n ... 19-2446 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.07    
335 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 172 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-2386 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2019.03.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.07 iki 2019.03.22   
336 Išvada dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. D1-375/ 3D-312 „Dėl Vandenų s ... NR-144 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.03.06    
337 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 ,, Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-2376 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2019.03.06    
338 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 ,, Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-2376 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.03.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.06 iki 2019.03.22   
339 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 1V-989 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas Nr. 07.1.1-CPVA ... 19-2363 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymo projektas 2019.03.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.06 iki 2019.03.12   
340 Dėl 2016 m. gegužės 23 d. pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarties Nr. SA-8-16-04 nutraukimo T-36 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.05 Galioja nuo 2019.03.05   
341 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-69 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ pakeitimo T-33 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.05 Galioja nuo 2019.03.05   
342 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 m. priemonių plano patvirtinimo T-23 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.05 Galioja nuo 2019.03.05   
343 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo T-16 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.05 Galioja nuo 2019.03.05   
344 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų 19-1982 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.03.05    
345 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. B1-527 „Dėl maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lyginamasis variantas 2019.03.05    
346 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. B1-527 „Dėl maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-2342 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.03.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.05 iki 2019.03.11   
347 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto (17)-SD-120 Lietuvos savivaldybių asociacija Išvada 2019.03.05    
348 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto teikimo išvadoms gauti (19,3-19)3-292 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2019.03.05    
349 Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1651(2) 19-2320 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.03.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.05 iki 2019.03.14   
350 Dėl Vyriausybės nutarimų projektų 19-1982 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Išvada 2019.03.04    
351 Dėl išvados Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektams teikimo (19.3-19)3-289 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Išvada 2019.03.04    
352 Dėl Vyriausybės nutarimų projektų 19-1980 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Išvada 2019.03.04    
353 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projekto derinimo   Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Išvada 2019.03.04    
354 Dėl patobulintų Vavivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo ir Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų 4-01-2109 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Antikorupcinio vertinimo išvada 2019.03.01    
355 Registruotas ADOC formato dokumentas - nutarimo projektas+lydraštis SR-829 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Papildymas 2019.03.01    
356 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto derinimo 19-2285 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Nutarimo projektas 2019.03.01 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.01   
357 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pakeitimų projektams 19-1980; 19-1982 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2019.03.01    
358 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo T2-41 Jurbarko rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.28 Galioja nuo 2019.03.06  Teisės aktų registras: 2019-03573-, 2019.
359 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2002-04-25 sprendimo Nr. 49 „Dėl Paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos ir įrenginių naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios T-49 Alytaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.28 Galioja nuo 2019.03.05  Teisės aktų registras: 2019-03543-, 2019.
360 Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projekto ir su juo susijusių įstatymų pakeitimų projektų (14)-D8-822 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Teikimas 2019.02.28    
361 Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-14026(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.02.28 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.03.18 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.28   
362 Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projektas 18-14021(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.02.28 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.03.18 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.28   
363 Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 6, 15, 17, 18, 21, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos geriamojo vanden ... 18-14019(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.02.28 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.03.18 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.28   
364 Lietuvos Respublikos vandens įstatymo Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1826 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas 18-11885(4) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įstatymo projektas 2019.02.28 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.03.19 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.28   
365 DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL VALSTYBĖS TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ“ PROJEKTO (TAP NR. TAP-18-2175(3)) (TAIS NR. 19-1658(2)) NV-532   Pažyma 2019.02.27    
366 LRV nutarimo projektas (Klaipėdos universitetas) 19-1658(2) Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Nutarimo projektas 2019.02.27 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.27   
367 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS  LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS  ĮSAKYMAS  DĖL „LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 5 D. ĮSAKYMO NR. D1-375/ 3D-312 „DĖL VANDENŲ SRITIES P ... 19-2177 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Poveikio vertinimo pažyma 2019.02.27    
368 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS  LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS  ĮSAKYMAS  DĖL „LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 5 D. ĮSAKYMO NR. D1-375/ 3D-312 „DĖL VANDENŲ SRITIES P ... 19-2177 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2019.02.27    
369 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS  LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS  ĮSAKYMAS  DĖL „LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 5 D. ĮSAKYMO NR. D1-375/ 3D-312 „DĖL VANDENŲ SRITIES P ... 19-2177 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.02.27    
370 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS  LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS  ĮSAKYMAS  DĖL „LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 5 D. ĮSAKYMO NR. D1-375/ 3D-312 „DĖL VANDENŲ SRITIES P ... 19-2177 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.02.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.28 iki 2019.03.07   
371 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo 19-2115 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.26    
372 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2002-04-25 sprendimo Nr. 49 „Dėl Paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos ir įrenginių naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 19-2101 Alytaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.26 Projektas priimtas nuo 2019.02.28   
373 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo (kitas variantas) 19-2092 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.25    
374 Dėl UAB „Nemėžio komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo ir subsidijavimo T3-52 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.22 Galioja nuo 2019.04.19  Teisės aktų registras: 2019-06399-, 2019.
375 Dėl UAB „Nemenčinės komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo ir subsidijavimo T3-51 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.22 Galioja nuo 2019.04.19  Teisės aktų registras: 2019-06398-, 2019.
376 Dėl Prūdiškių socialinės globos namų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo ir subsidijavimo T3-50 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.22 Galioja nuo 2019.04.19  Teisės aktų registras: 2019-06397-, 2019.
377 Dėl Vilniaus rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano atnaujinimo T3-49 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Įsakymas 2019.02.22 Galioja nuo 2019.03.07  Teisės aktų registras: 2019-03626-, 2019.
378 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo B-TS-1332 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.22 Galioja nuo 2019.02.28  Teisės aktų registras: 2019-03225-, 2019.
379 Dėl Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo programos patvirtinimo 13B-221 Jonavos rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.02.22 Galioja nuo 2019.02.26  Teisės aktų registras: 2019-03089-, 2019.
380 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo 19-2067 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.22    
381 Dėl Trakų rajono savivaldybės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo, remonto darbų bei projektavimo paslaugų, dalyvaujant fiziniams ir/ ar juridiniams asmenims, tvarkos aprašo naujos redakcijos tvirtinimo S1E-17 Trakų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.06.08  Teisės aktų registras: 2019-09248-, 2019.
382 Dėl Kelmės rajono savivaldybės teritorijų nuotekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo T-46 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.26  Teisės aktų registras: 2019-03023-, 2019.
383 Dėl Kelmės rajono savivaldybės paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos eksploatavimo taisyklių patvirtinimo T-45 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.26  Teisės aktų registras: 2019-03022-, 2019.
384 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. T-1051 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2019.02.21    
385 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Širvintų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą ... 43490 Širvintų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.03.01  Teisės aktų registras: 2019-02982-, 2019.
386 Dėl Kelmės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių sąmatos patvirtinimo T-44 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21    
387 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ įstatinio kapitalo padidinimo T-42 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21    
388 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ BENDRUOMENEI "MILIŪNAI" TS-26 Kupiškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21    
389 Dėl UAB „Panevėžio gatvės“ perskaičiuotos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos nustatymo 1-35 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2019-02896-, 2019.
390 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. T-1051 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.02.21    
391 Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse apibrėžtų nusikalstamų veikų atitikties Tarptautinio nusikaltimų klasifikatoriaus nustatytoms kategorijoms klasifikatoriaus patvirtinimo 18-15457(2) Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymo projektas 2019.02.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.21 iki 2019.02.28   
392 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos“ projekto teikimas 19-2038 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.02.21    
393 Nr. 19-1455 "Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. D1-543 ?Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmo ... 1D-1025 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2019.02.21    
394 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo TS-15 Rokiškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.20 Galioja nuo 2019.03.26  Teisės aktų registras: 2019-04574-, 2019.
395 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo T1-8 Pasvalio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.20 Galioja nuo 2019.03.01  Teisės aktų registras: 2019-02883-, 2019.
396 Dėl 2019 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto patvirtinimo T1-34 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.20 Galioja nuo 2019.02.23  Teisės aktų registras: 2019-02904-, 2019.
397 Dėl Infrastruktūros objektų projektavimo, statybos, rekonstravimo, remonto darbų, prie kurių finansavimo prisideda fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, tvarkos aprašo patvirtinimo T-39 Panevėžio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.20 Galioja nuo 2019.02.21  Teisės aktų registras: 2019-02769-, 2019.
398 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto 1D-1023 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Lydraštis 2019.02.20    
399 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M.  LIEPOS 30 D.SPRENDIMO NR. T-93 „DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO  NR. T-72 „DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DYDŽIŲ TVIRTINIMO“ PAKEI ... 19-2015 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.20    
400 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo 19-1991 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.20    
401 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1982 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.02.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.19 iki 2019.03.04   
402 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1980 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.02.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.19 iki 2019.03.04   
403 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.02.19    
404 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-14291(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.02.19 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.19   
405 DĖL APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMO NR.D1-543 PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO 18-1488 Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas Išvada 2019.02.19    
406 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai plėtoti infrastruktūrą 19-1892 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.18    
407 Dėl Akmenės laisvosios ekonominės zonos statuto patvirtinimo 19-1888 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Nutarimo projektas 2019.02.18 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.03.19 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.18   
408 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS IR 2019 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS TVIRTINIMO 19-1866 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.18    
409 Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-180 „Dėl Birštono miesto Lelijų ir Birštono gatvių kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo TS-12 Birštono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.15 Galioja nuo 2019.02.19  Teisės aktų registras: 2019-02537-, 2019.
410 Dėl Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos  2019 metų priemonių sąmatos patvirtinimo T-19 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.15 Galioja nuo 2019.02.19  Teisės aktų registras: 2019-02497-, 2019.
411 Dėl pritarimo UAB „Akmenės vandenys“ teikiamam projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtra Akmenės rajone“ T-29 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.15    
412 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės vandenys“ 2019-2021 metų veiklos plano patvirtinimo T-20 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.15    
413 Dėl Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų ataskaitos tvirtinimo T-18 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.15    
414 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo 19-1791 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.15    
415 Dėl Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių plano patvirtinimo T-29 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.02.19  Teisės aktų registras: 2019-02479-, 2019.
416 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo T-22 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.02.16  Teisės aktų registras: 2019-02458-, 2019.
417 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl UAB „Panevėžio gatvės“ perskaičiuotos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos nustatymo“.   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2019.02.14    
418 Dėl UAB „Panevėžio gatvės“ perskaičiuotos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos nustatymo 19-1707 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.14    
419 Dėl Infrastruktūros objektų projektavimo, statybos, rekonstravimo, remonto darbų, prie kurių finansavimo prisideda fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, tvarkos aprašo patvirtinimo 19-1675 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.13    
420 LRV nutarimo projektas (Klaipėdos universitetas) 19-1658 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Nutarimo projektas 2019.02.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.13   
421 Dėl regiono projekto, įgyvendinamo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 05.3.2-apva-r-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ 19-1647 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.13    
422 DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ  IR INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBOS, REKONSTRAVIMO,  REMONTO DARBŲ BEI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ, DALYVAUJANT FIZINIAMS IR/ AR JURIDINIAMS ASMENIMS, TVARKOS APRAŠO NAUJOS REDAKCIJOS TVIRTINIMO 19-1597 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.12    
423 Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-180 „Dėl Birštono miesto Lelijų ir Birštono gatvių kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo 19-1577 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.12    
424 Dėl Birštono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo 19-1566 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.12    
425 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl nekilnojamojo turto, esančio Vilniuje, Jono Kairiūkščio g. 5, perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn“ projekto 12-01-242 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Teikimas 2019.02.12    
426 Dėl Neringos savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo. 19-1501 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.12    
427 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl Piniginės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1466 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.11    
428 Dėl pritarimo UAB „Akmenės vandenys“ teikiamam projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtra Akmenės rajone“ 19-1457 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.11    
429 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. D1-543 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės i ... 19-1455 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.02.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.11 iki 2019.02.20   
430 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir su jiems nuosavybės teise priklausančia ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens t ... 19-1454 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.02.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.11 iki 2019.02.15   
431 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl Piniginės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1417 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.11    
432 DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO 19-1404 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.08    
433 Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo 19-1401 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.08    
434 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos“ projekto teikimas išvadoms gauti 19-1397 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2019.02.08    
435 Dėl Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo 19-1398 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.02.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.08 iki 2019.03.12   
436 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-1395 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.02.08    
437 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-1395 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2019.02.08    
438 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-1395 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.02.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.08 iki 2019.03.12   
439 Lietuvos Respublikos vandens įstatymo Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1826 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas 18-11885(3) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įstatymo projektas 2019.02.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.11 iki 2019.02.15   
440 DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ INVESTICIJŲ VERTINIMO IR DERINIMO VALSTYBINĖJE KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 19-1378 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.02.08    
441 DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ INVESTICIJŲ VERTINIMO IR DERINIMO VALSTYBINĖJE KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 19-1378 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.02.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.08 iki 2019.03.12   
442 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros maksimalių tarifų patvirtinimo T-12 Ignalinos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.07 Galioja nuo 2019.03.01  Teisės aktų registras: 2019-02044-, 2019.
443 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo T-6 Ignalinos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.07 Galioja nuo 2019.02.12  Teisės aktų registras: 2019-02038-, 2019.
444 Radviliškio rajono savivaldybės taryba biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komiteto 2019-02-14 preliminari darbotvarkė Nr. 8 8 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2019.02.07    
445 Radviliškio rajono savivaldybės taryba socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komiteto 2019-02-12 preliminari darbotvarkė Nr. 6 6 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2019.02.07    
446 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. 19-1300 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.07 Projektas priimtas nuo 2019.02.21   
447 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2019-2021 m. patvirtinimo 19-1294 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.07    
448 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto 1D-765 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Lydraštis 2019.02.07    
449 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių vykdymo ataskaitos ir 2019 m. sąmatos patvirtinimo 19-1233 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.06    
450 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės vandenys“ 2019-2021 metų veiklos plano patvirtinimo 19-1226 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.06    
451 Dėl Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo T-9 Kauno miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.05 Galioja nuo 2019.02.07  Teisės aktų registras: 2019-01832-, 2019.
452 Dėl pritarimo paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutarčių formoms 19-1198 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.05    
453 Dėl Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos  2019 metų priemonių sąmatos patvirtinimo 19-1138 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.04    
454 Dėl Mažeikių rajono savivaldybės vandentvarkos projektų programos 2019-2021 metams patvirtinimo T1-5 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.01    
455 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros maksimalių tarifų patvirtinimo 19-1094 Ignalinos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.01    
456 Dėl Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų ataskaitos tvirtinimo 19-1091 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.01    
457 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo 19-1085 Ignalinos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.01    
458 Dėl Telšių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 m. sąmatos patvirtinimo T1-17 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31    
459 Dėl Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019-2021 metų veiklos plano patvirtinimo 1-TS-5 Anykščių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.21  Teisės aktų registras: 2019-02722-, 2019.
460 Dėl Palangos miesto savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo T2-4 Palangos miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.20  Teisės aktų registras: 2019-02652-, 2019.
461 Dėl Visagino savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo TS-24 Visagino savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.04.01  Teisės aktų registras: 2019-01810-, 2019.
462 Dėl pritarimo paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutarčių formoms T2-26 Klaipėdos miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01784-, 2019.
463 Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. TS-17 „Dėl Utenos miesto kvartalų energinio efektyvumo didinimo 2018-2024 m. programos patvirtinimo“ pakeitimo TS-24 Utenos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01761-, 2019.
464 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T1-78 „Dėl Telšių miesto Šviesos kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo T1-21 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31    
465 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-216 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T1-25 Šilalės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.05  Teisės aktų registras: 2019-01655-, 2019.
466 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d.  sprendimo Nr. T1-347 „Dėl vietinių rinkliavų Telšių rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų ir dydžių patvirtinimo“ pakeitimo T1-18 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01744-, 2019.
467 Dėl Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo T-7 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.01.31   
468 Dėl Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos patvirtinimo T-6 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.01.31   
469 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ BENDRUOMENEI "MILIŪNAI" 19-1045 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.31    
470 Dėl Tauragės rajono savivaldybės Tauragės seniūnijos Taurų kaimo Tauragės dvaro daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo 43466 Tauragės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.30 Galioja nuo 2019.02.01  Teisės aktų registras: 2019-01464-, 2019.
471 Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimas dėl Akmenės laisvosios ekonominės zonos statuto patvirtinimo 19-1003 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Nutarimo projektas 2019.01.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.31 iki 2019.02.07   
472 Dėl Varėnos miesto centrinio kvartalo energinio efektyvumo didinimo prorgramos patvirtinimo T-VIII-1151 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.29 Galioja nuo 2019.02.07  Teisės aktų registras: 2019-01824-, 2019.
473 DĖL VARĖNOS MIESTO CENTRINIO KVARTALO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PRORGRAMOS PATVIRTINIMO T-VIII-1151 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.29    
474 DĖL VARĖNOS MIESTO CENTRINIO KVARTALO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PRORGRAMOS PATVIRTINIMO T-VIII-1151 Varėnos rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2019.01.29    
475 Dėl Leidimų kasinėti ir aptverti išdavimo, pratęsimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, panaikinimo arba pranešimo apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus tvarkos aprašo patvirtinimo 43482 Marijampolės savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.28 Galioja nuo 2019.01.31  Teisės aktų registras: 2019-01362-, 2019.
476 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.01.28    
477 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-14291(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.28 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.02.13 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.28   
478 Dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių patvirtinimo 19-922 Alytaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.28 Projektas priimtas nuo 2019.01.30   
479 Dėl Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo 18-14641(3) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2019.01.28 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.28   
480 Dėl Tauragės rajono savivaldybės Tauragės seniūnijos taurų kaimo Tauragės dvaro daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo 19-885 Tauragės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.25 Projektas priimtas nuo 2019.01.30   
481 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T3-288 „Dėl Prienų miesto Stadiono mikrorajono ir miesto centrinės dalies kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo T3-17 Prienų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.01.31  Teisės aktų registras: 2019-01335-, 2019.
482 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-9 Panevėžio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.01.26  Teisės aktų registras: 2019-01153-, 2019.
483 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo T-3 Panevėžio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.03.01  Teisės aktų registras: 2019-01094-, 2019.
484 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-216 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-760 Šilalės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.24    
485 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 487 „Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo valstybės įmonei Turto bankui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo“ pakeitimo 19-727 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2019.01.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.23 iki 2019.02.01   
486 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų derinimo ((27.18E-02)-5K-1822094)-6K-1900467 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Lydraštis 2019.01.23    
487 Dėl Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių, gatvių ir kitų susisiekimo komunikacijų objektų sąrašų patvirtinimo 19-719 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.23    
488 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo 19-682 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.22    
489 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T1-78 „Dėl Telšių miesto Šviesos kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo 19-640 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.21 Projektas priimtas nuo 2019.01.31   
490 Dėl Neringos  savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo.