T VANDENS TARŠA. 2019.03.17 11-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 2019 M. VEIKLOS PROGRAMOS  PATVIRTINIMO 19-2899 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.15    
2 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1651(2)“ projekto 19-2320 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.03.14    
3 DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 19-2805 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.14    
4 DĖL RADVILIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVAIGŽDUTĖ“ 2018 METŲ  VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 19-2798 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.14    
5 Dėl UAB ,,Ukmergės vandenys“ 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo patvirtinimo bei veiklos rezultato paskirstymo 19-2752 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.13    
6 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susiekimo ministerijos 19-2738 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.13    
7 Dėl nekilnojamojo turto Taikos pr. 51, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kauno „Vyturio“ gimnazijai ir panaudos sutarties su viešąja įstaiga Kauno „Vyturio“ gimnazija pakeitimo 19-2646 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.13    
8 DĖL  LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1120 2, 6, 15, 17, 18, 21, 26 IR 27 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDE ... NV-679   Išvada 2019.03.12    
9 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB "Raseinių vandenys" įstatinio kapitalo didinimo 19-2591 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.12    
10 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo 19-2552 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.03.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.12 iki 2019.03.19   
11 DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTĮ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „KAIŠIADORIŲ VANDENYS“ 19-2515 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.08    
12 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sau ... 1D-1335 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2019.03.08    
13 DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ 19-2508 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.08    
14 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimų „Dėl Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ ir „Dė ... 19-1395; 19-1398 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2019.03.07    
15 Dėl Vaikų dienos užimtumo centrų projektų finansavimo nuostatų patvirtinimo ir Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. 1-187 ,,Dėl Vaikų dienos užimtumo centrų projektų finansavimo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo n ... 19-2446 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.07    
16 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 172 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-2386 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2019.03.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.07 iki 2019.03.22   
17 Išvada dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. D1-375/ 3D-312 „Dėl Vandenų s ... NR-144 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.03.06    
18 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 ,, Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-2376 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2019.03.06    
19 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 ,, Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-2376 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.03.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.06 iki 2019.03.22   
20 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 1V-989 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas Nr. 07.1.1-CPVA ... 19-2363 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymo projektas 2019.03.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.06 iki 2019.03.12   
21 Dėl 2016 m. gegužės 23 d. pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarties Nr. SA-8-16-04 nutraukimo T-36 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.05 Galioja nuo 2019.03.05   
22 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-69 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ pakeitimo T-33 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.05 Galioja nuo 2019.03.05   
23 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 m. priemonių plano patvirtinimo T-23 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.05 Galioja nuo 2019.03.05   
24 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo T-16 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.05 Galioja nuo 2019.03.05   
25 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų 19-1982 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.03.05    
26 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. B1-527 „Dėl maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lyginamasis variantas 2019.03.05    
27 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. B1-527 „Dėl maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-2342 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.03.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.05 iki 2019.03.11   
28 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto (17)-SD-120 Lietuvos savivaldybių asociacija Išvada 2019.03.05    
29 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto teikimo išvadoms gauti (19,3-19)3-292 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2019.03.05    
30 Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1651(2) 19-2320 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.03.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.05 iki 2019.03.14   
31 Dėl Vyriausybės nutarimų projektų 19-1982 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Išvada 2019.03.04    
32 Dėl išvados Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektams teikimo (19.3-19)3-289 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Išvada 2019.03.04    
33 Dėl Vyriausybės nutarimų projektų 19-1980 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Išvada 2019.03.04    
34 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projekto derinimo   Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Išvada 2019.03.04    
35 Dėl patobulintų Vavivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo ir Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų 4-01-2109 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Antikorupcinio vertinimo išvada 2019.03.01    
36 Registruotas ADOC formato dokumentas - nutarimo projektas+lydraštis SR-829 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Papildymas 2019.03.01    
37 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto derinimo 19-2285 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Nutarimo projektas 2019.03.01 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.01   
38 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pakeitimų projektams 19-1980; 19-1982 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2019.03.01    
39 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo T2-41 Jurbarko rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.28 Galioja nuo 2019.03.06  Teisės aktų registras: 2019-03573-, 2019.
40 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2002-04-25 sprendimo Nr. 49 „Dėl Paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos ir įrenginių naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios T-49 Alytaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.28 Galioja nuo 2019.03.05  Teisės aktų registras: 2019-03543-, 2019.
41 Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projekto ir su juo susijusių įstatymų pakeitimų projektų (14)-D8-822 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Teikimas 2019.02.28    
42 Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-14026(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.02.28 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.28   
43 Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projektas 18-14021(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.02.28 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.28   
44 Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 6, 15, 17, 18, 21, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos geriamojo vanden ... 18-14019(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.02.28 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.28   
45 Lietuvos Respublikos vandens įstatymo Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1826 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas 18-11885(4) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įstatymo projektas 2019.02.28 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.28   
46 DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL VALSTYBĖS TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ“ PROJEKTO (TAP NR. TAP-18-2175(3)) (TAIS NR. 19-1658(2)) NV-532   Pažyma 2019.02.27    
47 LRV nutarimo projektas (Klaipėdos universitetas) 19-1658(2) Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Nutarimo projektas 2019.02.27 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.27   
48 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS  LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS  ĮSAKYMAS  DĖL „LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 5 D. ĮSAKYMO NR. D1-375/ 3D-312 „DĖL VANDENŲ SRITIES P ... 19-2177 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Poveikio vertinimo pažyma 2019.02.27    
49 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS  LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS  ĮSAKYMAS  DĖL „LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 5 D. ĮSAKYMO NR. D1-375/ 3D-312 „DĖL VANDENŲ SRITIES P ... 19-2177 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2019.02.27    
50 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS  LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS  ĮSAKYMAS  DĖL „LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 5 D. ĮSAKYMO NR. D1-375/ 3D-312 „DĖL VANDENŲ SRITIES P ... 19-2177 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.02.27    
51 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS  LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS  ĮSAKYMAS  DĖL „LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 5 D. ĮSAKYMO NR. D1-375/ 3D-312 „DĖL VANDENŲ SRITIES P ... 19-2177 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.02.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.28 iki 2019.03.07   
52 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo 19-2115 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.26    
53 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2002-04-25 sprendimo Nr. 49 „Dėl Paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos ir įrenginių naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 19-2101 Alytaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.26 Projektas priimtas nuo 2019.02.28   
54 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo (kitas variantas) 19-2092 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.25    
55 Dėl Vilniaus rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano atnaujinimo T3-49 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Įsakymas 2019.02.22 Galioja nuo 2019.03.07  Teisės aktų registras: 2019-03626-, 2019.
56 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo B-TS-1332 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.22 Galioja nuo 2019.02.28  Teisės aktų registras: 2019-03225-, 2019.
57 Dėl Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo programos patvirtinimo 13B-221 Jonavos rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.02.22 Galioja nuo 2019.02.26  Teisės aktų registras: 2019-03089-, 2019.
58 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo 19-2067 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.22    
59 Dėl Kelmės rajono savivaldybės teritorijų nuotekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo T-46 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.26  Teisės aktų registras: 2019-03023-, 2019.
60 Dėl Kelmės rajono savivaldybės paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos eksploatavimo taisyklių patvirtinimo T-45 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.02.26  Teisės aktų registras: 2019-03022-, 2019.
61 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. T-1051 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2019.02.21    
62 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Širvintų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą ... 43490 Širvintų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.03.01  Teisės aktų registras: 2019-02982-, 2019.
63 Dėl Kelmės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių sąmatos patvirtinimo T-44 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21    
64 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ įstatinio kapitalo padidinimo T-42 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21    
65 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ BENDRUOMENEI "MILIŪNAI" TS-26 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2019.02.21    
66 Dėl UAB „Panevėžio gatvės“ perskaičiuotos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos nustatymo 1-35 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2019-02896-, 2019.
67 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. T-1051 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.02.21    
68 Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse apibrėžtų nusikalstamų veikų atitikties Tarptautinio nusikaltimų klasifikatoriaus nustatytoms kategorijoms klasifikatoriaus patvirtinimo 18-15457(2) Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymo projektas 2019.02.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.21 iki 2019.02.28   
69 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos“ projekto teikimas 19-2038 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.02.21    
70 Nr. 19-1455 "Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. D1-543 ?Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmo ... 1D-1025 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2019.02.21    
71 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo T1-8 Pasvalio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.20 Galioja nuo 2019.03.01  Teisės aktų registras: 2019-02883-, 2019.
72 Dėl 2019 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto patvirtinimo T1-34 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.20 Galioja nuo 2019.02.23  Teisės aktų registras: 2019-02904-, 2019.
73 Dėl Infrastruktūros objektų projektavimo, statybos, rekonstravimo, remonto darbų, prie kurių finansavimo prisideda fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, tvarkos aprašo patvirtinimo T-39 Panevėžio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.20 Galioja nuo 2019.02.21  Teisės aktų registras: 2019-02769-, 2019.
74 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto 1D-1023 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Lydraštis 2019.02.20    
75 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M.  LIEPOS 30 D.SPRENDIMO NR. T-93 „DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO  NR. T-72 „DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DYDŽIŲ TVIRTINIMO“ PAKEI ... 19-2015 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.20    
76 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo 19-1991 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.20    
77 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1982 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.02.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.19 iki 2019.03.04   
78 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1980 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.02.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.19 iki 2019.03.04   
79 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.02.19    
80 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-14291(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.02.19 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.19   
81 DĖL APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMO NR.D1-543 PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO 18-1488 Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas Išvada 2019.02.19    
82 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai plėtoti infrastruktūrą 19-1892 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.18    
83 Dėl Akmenės laisvosios ekonominės zonos statuto patvirtinimo 19-1888 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Nutarimo projektas 2019.02.18 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.18   
84 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS IR 2019 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS TVIRTINIMO 19-1866 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.18    
85 Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-180 „Dėl Birštono miesto Lelijų ir Birštono gatvių kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo TS-12 Birštono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.15 Galioja nuo 2019.02.19  Teisės aktų registras: 2019-02537-, 2019.
86 Dėl Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos  2019 metų priemonių sąmatos patvirtinimo T-19 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.15 Galioja nuo 2019.02.19  Teisės aktų registras: 2019-02497-, 2019.
87 Dėl pritarimo UAB „Akmenės vandenys“ teikiamam projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtra Akmenės rajone“ T-29 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.15    
88 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės vandenys“ 2019-2021 metų veiklos plano patvirtinimo T-20 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.15    
89 Dėl Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų ataskaitos tvirtinimo T-18 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.15    
90 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo 19-1791 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.15    
91 Dėl Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių plano patvirtinimo T-29 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.02.19  Teisės aktų registras: 2019-02479-, 2019.
92 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo T-22 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.02.16  Teisės aktų registras: 2019-02458-, 2019.
93 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl UAB „Panevėžio gatvės“ perskaičiuotos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos nustatymo“.   Panevėžio miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2019.02.14    
94 Dėl UAB „Panevėžio gatvės“ perskaičiuotos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos nustatymo 19-1707 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.14    
95 Dėl Infrastruktūros objektų projektavimo, statybos, rekonstravimo, remonto darbų, prie kurių finansavimo prisideda fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, tvarkos aprašo patvirtinimo 19-1675 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.13    
96 LRV nutarimo projektas (Klaipėdos universitetas) 19-1658 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Nutarimo projektas 2019.02.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.13   
97 Dėl regiono projekto, įgyvendinamo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 05.3.2-apva-r-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ 19-1647 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.13    
98 DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ  IR INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBOS, REKONSTRAVIMO,  REMONTO DARBŲ BEI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ, DALYVAUJANT FIZINIAMS IR/ AR JURIDINIAMS ASMENIMS, TVARKOS APRAŠO NAUJOS REDAKCIJOS TVIRTINIMO 19-1597 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.12    
99 Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-180 „Dėl Birštono miesto Lelijų ir Birštono gatvių kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo 19-1577 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.12    
100 Dėl Birštono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo 19-1566 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.12    
101 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl nekilnojamojo turto, esančio Vilniuje, Jono Kairiūkščio g. 5, perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn“ projekto 12-01-242 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Teikimas 2019.02.12    
102 Dėl Neringos savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo. 19-1501 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.12    
103 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl Piniginės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1466 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.11    
104 Dėl pritarimo UAB „Akmenės vandenys“ teikiamam projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtra Akmenės rajone“ 19-1457 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.11    
105 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. D1-543 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės i ... 19-1455 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.02.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.11 iki 2019.02.20   
106 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir su jiems nuosavybės teise priklausančia ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens t ... 19-1454 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.02.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.11 iki 2019.02.15   
107 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl Piniginės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1417 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.11    
108 DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO 19-1404 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.08    
109 Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo 19-1401 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.08    
110 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos“ projekto teikimas išvadoms gauti 19-1397 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2019.02.08    
111 Dėl Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo 19-1398 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.02.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.08 iki 2019.03.12   
112 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-1395 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.02.08    
113 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-1395 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2019.02.08    
114 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-1395 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.02.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.08 iki 2019.03.12   
115 Lietuvos Respublikos vandens įstatymo Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1826 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas 18-11885(3) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įstatymo projektas 2019.02.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.11 iki 2019.02.15   
116 DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ INVESTICIJŲ VERTINIMO IR DERINIMO VALSTYBINĖJE KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 19-1378 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.02.08    
117 DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ INVESTICIJŲ VERTINIMO IR DERINIMO VALSTYBINĖJE KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 19-1378 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.02.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.08 iki 2019.03.12   
118 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros maksimalių tarifų patvirtinimo T-12 Ignalinos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.07 Galioja nuo 2019.03.01  Teisės aktų registras: 2019-02044-, 2019.
119 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo T-6 Ignalinos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.07 Galioja nuo 2019.02.12  Teisės aktų registras: 2019-02038-, 2019.
120 Radviliškio rajono savivaldybės taryba biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komiteto 2019-02-14 preliminari darbotvarkė Nr. 8 8 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2019.02.07    
121 Radviliškio rajono savivaldybės taryba socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komiteto 2019-02-12 preliminari darbotvarkė Nr. 6 6 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2019.02.07    
122 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. 19-1300 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.07 Projektas priimtas nuo 2019.02.21   
123 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2019-2021 m. patvirtinimo 19-1294 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.07    
124 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto 1D-765 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Lydraštis 2019.02.07    
125 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių vykdymo ataskaitos ir 2019 m. sąmatos patvirtinimo 19-1233 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.06    
126 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės vandenys“ 2019-2021 metų veiklos plano patvirtinimo 19-1226 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.06    
127 Dėl Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo T-9 Kauno miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.05 Galioja nuo 2019.02.07  Teisės aktų registras: 2019-01832-, 2019.
128 Dėl pritarimo paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutarčių formoms 19-1198 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.05    
129 Dėl Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos  2019 metų priemonių sąmatos patvirtinimo 19-1138 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.04    
130 Dėl Mažeikių rajono savivaldybės vandentvarkos projektų programos 2019-2021 metams patvirtinimo T1-5 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.01    
131 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros maksimalių tarifų patvirtinimo 19-1094 Ignalinos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.01    
132 Dėl Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų ataskaitos tvirtinimo 19-1091 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.01    
133 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo 19-1085 Ignalinos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.01    
134 Dėl Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019-2021 metų veiklos plano patvirtinimo 1-TS-5 Anykščių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.21  Teisės aktų registras: 2019-02722-, 2019.
135 Dėl Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019-2021 metų veiklos plano patvirtinimo 1-TS-5 Anykščių rajono savivaldybė Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.21  Teisės aktų registras: 2019-02720-, 2019.
136 Dėl Palangos miesto savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo T2-4 Palangos miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.20  Teisės aktų registras: 2019-02652-, 2019.
137 Dėl Visagino savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo TS-24 Visagino savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.04.01  Teisės aktų registras: 2019-01810-, 2019.
138 Dėl pritarimo paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutarčių formoms T2-26 Klaipėdos miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01784-, 2019.
139 Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. TS-17 „Dėl Utenos miesto kvartalų energinio efektyvumo didinimo 2018-2024 m. programos patvirtinimo“ pakeitimo TS-24 Utenos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01761-, 2019.
140 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T1-78 „Dėl Telšių miesto Šviesos kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo T1-21 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31    
141 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-216 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T1-25 Šilalės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.05  Teisės aktų registras: 2019-01655-, 2019.
142 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d.  sprendimo Nr. T1-347 „Dėl vietinių rinkliavų Telšių rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų ir dydžių patvirtinimo“ pakeitimo T1-18 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.06  Teisės aktų registras: 2019-01744-, 2019.
143 Dėl Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo T-7 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.01.31   
144 Dėl Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos patvirtinimo T-6 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.01.31   
145 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ BENDRUOMENEI "MILIŪNAI" 19-1045 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.31    
146 Dėl Tauragės rajono savivaldybės Tauragės seniūnijos Taurų kaimo Tauragės dvaro daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo 43466 Tauragės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.30 Galioja nuo 2019.02.01  Teisės aktų registras: 2019-01464-, 2019.
147 Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimas dėl Akmenės laisvosios ekonominės zonos statuto patvirtinimo 19-1003 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Nutarimo projektas 2019.01.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.31 iki 2019.02.07   
148 Dėl Varėnos miesto centrinio kvartalo energinio efektyvumo didinimo prorgramos patvirtinimo T-VIII-1151 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.29 Galioja nuo 2019.02.07  Teisės aktų registras: 2019-01824-, 2019.
149 DĖL VARĖNOS MIESTO CENTRINIO KVARTALO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PRORGRAMOS PATVIRTINIMO T-VIII-1151 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.29    
150 DĖL VARĖNOS MIESTO CENTRINIO KVARTALO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PRORGRAMOS PATVIRTINIMO T-VIII-1151 Varėnos rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2019.01.29    
151 Dėl Leidimų kasinėti ir aptverti išdavimo, pratęsimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, panaikinimo arba pranešimo apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus tvarkos aprašo patvirtinimo 43482 Marijampolės savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.28 Galioja nuo 2019.01.31  Teisės aktų registras: 2019-01362-, 2019.
152 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.01.28    
153 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-14291(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.28 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.02.13 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.28   
154 Dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių patvirtinimo 19-922 Alytaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.28 Projektas priimtas nuo 2019.01.30   
155 Dėl Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo 18-14641(3) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2019.01.28 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.28   
156 Dėl Tauragės rajono savivaldybės Tauragės seniūnijos taurų kaimo Tauragės dvaro daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo 19-885 Tauragės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.25 Projektas priimtas nuo 2019.01.30   
157 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T3-288 „Dėl Prienų miesto Stadiono mikrorajono ir miesto centrinės dalies kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo T3-17 Prienų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.01.31  Teisės aktų registras: 2019-01335-, 2019.
158 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T-9 Panevėžio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.01.26  Teisės aktų registras: 2019-01153-, 2019.
159 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo T-3 Panevėžio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.24 Galioja nuo 2019.03.01  Teisės aktų registras: 2019-01094-, 2019.
160 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-216 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-760 Šilalės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.24    
161 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 487 „Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo valstybės įmonei Turto bankui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo“ pakeitimo 19-727 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2019.01.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.23 iki 2019.02.01   
162 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų derinimo ((27.18E-02)-5K-1822094)-6K-1900467 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Lydraštis 2019.01.23    
163 Dėl Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių, gatvių ir kitų susisiekimo komunikacijų objektų sąrašų patvirtinimo 19-719 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.23    
164 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo 19-682 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.22    
165 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T1-78 „Dėl Telšių miesto Šviesos kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo 19-640 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.21 Projektas priimtas nuo 2019.01.31   
166 Dėl Neringos  savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo. 19-631 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.21    
167 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d.  sprendimo Nr. T1-347 „Dėl vietinių rinkliavų Telšių rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų ir dydžių patvirtinimo“ pakeitimo 19-619 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.21 Projektas priimtas nuo 2019.01.31   
168 Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo 19-568 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.21    
169 Dėl Alytaus rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų viešų aukcionų sąlygų patvirtinimo D1-42 Alytaus rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.01.18 Galioja nuo 2019.01.23  Teisės aktų registras: 2019-00930-, 2019.
170 DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN“ PROJEKTO (TAP NR. TAP-19-23) (TAIS NR. 18-14655(2)) NV-160   Pažyma 2019.01.18    
171 DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO ,,DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN“ PROJEKTO (TAP NR. TAP-18-2347) (TAIS NR. 18-13286(2)) NV-158   Pažyma 2019.01.18    
172 Dėl Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 ir 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1090 pakeitimo (24.36)-6K-1900339 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Lydraštis 2019.01.17    
173 Dėl išvados įstatymų projektams 18-14019 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.01.17    
174 Dėl Visagino savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo 19-365 Visagino savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.17 Projektas priimtas nuo 2019.01.31   
175 DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTĮ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „KAIŠIADORIŲ VANDENYS“ 19-341 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.16    
176 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo 19-267 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.15 Projektas priimtas nuo 2019.02.20   
177 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 1-17 „Dėl Marijampolės vietinės reikšmės kelių (gatvių) įrengimo, rekonstravimo ar remonto darbų, numatomų 2017-2019 metais, programos patvirtinimo“ pakeitimo 19-240 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.14    
178 Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projekto ir susijusių įstatymų projektų derinimo (23.6-71)-3-3-117 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Išvada 2019.01.11    
179 Įsakymas dėl dokumentų, kurie turi būti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotuose laivuose, sąrašų patvirtinimo 19-212 Lietuvos transporto saugos administracija Įsakymo projektas 2019.01.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.14 iki 2019.01.18   
180 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2008 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. O3-80 „DĖL ENERGETIKOS ĮMONIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO 19-203 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2019.01.11    
181 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2008 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. O3-80 „DĖL ENERGETIKOS ĮMONIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO 19-203 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.01.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.11 iki 2019.01.15   
182 Dėl Leidimų kasinėti ir aptverti išdavimo, pratęsimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, panaikinimo arba pranešimo apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus tvarkos aprašo patvirtinimo 19-153 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.10    
183 Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo ir su juo susijusių kitų įstatymų pakeitimų projektų derinimo 1D-164 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2019.01.10    
184 Dėl Dalinio finansavimo skyrimo vienbučiams, dvibučiams ir daugiabučiams gyvenamiesiems namams prijungti prie Vilniaus miesto nuotekų tinklų tvarkos aprašo tvirtinimo 1-1896 Vilniaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.09 Galioja nuo 2019.01.15  Teisės aktų registras: 2019-00474-, 2019.
185 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ... 18-12180(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.09 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.09   
186 Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projektas 18-14021 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Išvada 2019.01.08    
187 LRV nutarimo projektas (Klaipėdos universitetas) 17-9077(3) Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Nutarimo projektas 2019.01.08 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.08   
188 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto teikimo SR-85 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Teikimas 2019.01.07    
189 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO TEIKIMO (Klaipėdos universitetas) SR-84 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Teikimas 2019.01.07    
190 Išvada dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 6, 15, 18, 21, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nu ... NR-4 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.01.04    
191 Dėl įstatymų projektų derinimo (18)-SD-4 Lietuvos savivaldybių asociacija Išvada 2019.01.04    
192 Dėl Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo 18-14641(2) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2019.01.03 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.01.23 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.03   
193 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-958 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo 18-15269(2) Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.03    
194 Antikorupcinio vertinimo išvada dėl Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo, Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo 2, 6, 15, 18, 21, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Geriamojo vandens ... 38000 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Antikorupcinio vertinimo išvada 2019.01.02    
195 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo AV-875 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.31 Galioja nuo 2018.12.31   
196 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto 18-13286(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.12.31    
197 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-958 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo T-1234 Šalčininkų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.28 Galioja nuo 2019.01.08  Teisės aktų registras: 2019-00185-, 2019.
198 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3 "Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo T1-215 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.28 Galioja nuo 2019.01.05  Teisės aktų registras: 2019-00123-, 2019.
199 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr.T1-3 „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo T1-215 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.28    
200 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Druskininkų savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano“ pakeitimo T1-216 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.28 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22085-, 2018.
201 Dėl teisės akto projekto Nr. 18-14019 derinimo 18-14019 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2018.12.28    
202 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Telšių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo T1-356 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.27    
203 Dėl Alytaus rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo K-235 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.27 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22099-, 2018.
204 Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse apibrėžtų nusikalstamų veikų atitikties Tarptautinio nusikaltimų klasifikatoriaus nustatytoms kategorijoms klasifikatoriaus patvirtinimo 18-15457 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymo projektas 2018.12.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.27   
205 Dėl teisės aktų projektų derinimo 2R-6474 (3.2.E) Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Išvada 2018.12.27    
206 LRV nutarimo "Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį vytauto didžiojo universitetui" projektas 18-15444 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Nutarimo projektas 2018.12.27 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.27   
207 Dėl Marijampolės savivaldybės 2018 metų biudžeto pakeitimo 1-329 Marijampolės savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.21 Galioja nuo 2019.01.09  Teisės aktų registras: 2019-00208-, 2019.
208 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir taikomų lengvatų 2019 m. patvirtinimo TS-296 Rokiškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.21 Galioja nuo 2019.01.05  Teisės aktų registras: 2019-00151-, 2019.
209 Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-VIII-885 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo T-VIII-1102 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.21 Galioja nuo 2019.01.04  Teisės aktų registras: 2019-00066-, 2019.
210 Dėl  prekybos Puntuko akmens ir Medžių lajų tako komplekso teritorijoje sąlygų patvirtinimo 1-AĮ-1003 Anykščių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.21 Galioja nuo 2019.01.04  Teisės aktų registras: 2019-00028-, 2019.
211 Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projekto ir susijusių įstatymų projektų derinimo SD-(4-1.8E)-194 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Informacija 2018.12.21    
212 DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-885 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO T-VIII-1102 Varėnos rajono savivaldybės taryba Įsakymas 2018.12.21    
213 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos patvirtinimo B-TS-1285 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.30  Teisės aktų registras: 2018-21912-, 2018.
214 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ 2019-2021 metų veiklos plano patvirtinimo B-TS-1274 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.30  Teisės aktų registras: 2018-21907-, 2018.
215 Dėl Birštono miesto Lelijų ir Birštono gatvių kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo TS-180 Birštono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.29  Teisės aktų registras: 2018-21740-, 2018.
216 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮSTATYMO PROJEKTO IR SUSIJUSIŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ DERINIMO 2-15528 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Raštas 2018.12.21    
217 Dėl Birštono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros maksimalių tarifų patvirtinimo TS-179 Birštono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.21 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21475-, 2018.
218 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo T-300 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.21   
219 Dėl Šilalės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo T1-276 Šilalės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.21 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21219-, 2018.
220 Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo T-404 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.04  Teisės aktų registras: 2019-00034-, 2019.
221 Dėl Kelmės rajono savivaldybės programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo T-386 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20    
222 Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo T-385 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20    
223 Dėl saugios aplinkos užtikrinimo programos lėšų panaudojimo A1-2193 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.20    
224 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T9-207 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų p ... T9-229 Skuodo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.28  Teisės aktų registras: 2018-21509-, 2018.
225 Dėl Jurbarko miesto ir rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo patvirtinimo T2-310 Jurbarko rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.28  Teisės aktų registras: 2018-21446-, 2018.
226 Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. TS-170 „Dėl kompensacijų pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, dyd ... TS-326 Utenos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.23  Teisės aktų registras: 2018-21293-, 2018.
227 Dėl Jonavos rajono savivaldybės mokyklų ūkio lėšų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1TS-210 Jonavos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.22  Teisės aktų registras: 2018-21199-, 2018.
228 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T2-274 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos abonentams, perkantiems geriamo ... T2-325 Kretingos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21184-, 2018.
229 Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-295 „Dėl Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo arba prijungimo prie magistralinių nuotekų tinklų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo TS-295 Kupiškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.22  Teisės aktų registras: 2018-21127-, 2018.
230 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. TS-295 „DĖL INDIVIDUALIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO ARBA PRIJUNGIMO PRIE MAGISTRALINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ DALINIO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-295 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2018.12.20    
231 Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. V17-6 ,,Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2018-2020 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo V17-323 Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-21036-, 2018.
232 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl Naujosios Akmenės Žalgirio g. daugiabučių namų kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo T-244 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-21008-, 2018.
233 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T-8 „Dėl Naujosios Akmenės V. Kudirkos g. daugiabučių namų kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo T-243 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-21007-, 2018.
234 Dėl Akmenės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo T-241 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21004-, 2018.
235 Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo 1-252 Širvintų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.02  Teisės aktų registras: 2018-21001-, 2018.
236 Dėl UAB „Akmenės vandenys” įstatinio kapitalo didinimo T-240 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20    
237 Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2017 metų visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos patvirtinimo T-239 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.20    
238 Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo ir subsidijavimo T3-413 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.19 Galioja nuo 2019.01.10  Teisės aktų registras: 2019-00325-, 2019.
239 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.19    
240 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-15303 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.19 iki 2019.01.02   
241 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Druskininkų savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano“ pakeitimo 18-15285 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.19    
242 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr.T1-3 „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo 18-15284 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.19    
243 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-958 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo 18-15269 Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.19    
244 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-8 „Dėl Naujosios Akmenės V. Kudirkos g. daugiabučių namų kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo 18-15243 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.19    
245 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-230 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo Šiaulių rajono gyventojams kainų patvirtinimo“ p ... T-367 Šiaulių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.18 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-20960-, 2018.
246 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-138 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės teritorijų tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo T-354 Šiaulių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.18 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-20950-, 2018.
247 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-241 „Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto trumpalaikės nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T-681 Kauno miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.18 Galioja nuo 2018.12.20  Teisės aktų registras: 2018-20830-, 2018.
248 Dėl Panevėžio rajono statinių naudotojų sąrašo patvirtinimo ir statinių naudojimo priežiūros vykdymo A-533 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.18 Galioja nuo 2018.12.19  Teisės aktų registras: 2018-20744-, 2018.
249 DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL VALSTYBĖS TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ“ PROJEKTO (TAP NR. TAP-18-2175) (TAIS NR. 17-9077(2)) NV-3493   Pažyma 2018.12.18    
250 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-15215 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.12.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.18 iki 2018.12.19   
251 Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projekto ir susijusių įstatymų projektų derinimo 12-01-1841 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Išvada 2018.12.18    
252 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. O3E-314 „Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-15193 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.12.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.18 iki 2018.12.19   
253 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Tvarkyba“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų tvirtinimo 18-15191 Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.18    
254 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo 18-15179 Kretingos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.18    
255 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl Naujosios Akmenės Žalgirio g. daugiabučių namų kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo 18-15174 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.18    
256 Dėl Jurbarko miesto ir rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo patvirtinimo 18-15143 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.18    
257 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo 18-15138 Kretingos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.18    
258 Dėl Vidutinės svertinės gamtinių dujų importo kainos nustatymo metodikos patvirtinimo 18-15135 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.12.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.17 iki 2018.12.19   
259 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 18-15119 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.17 Projektas priimtas nuo 2018.12.27   
260 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Telšių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo 18-15103 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.17 Projektas priimtas nuo 2018.12.27   
261 Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymo Nr. VIII-512 3, 4, 5 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir įstatymo 1 priedo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.17    
262 Dėl pritarimo partnerystės sutarčiai su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos 18-15075 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.17    
263 Dėl Birštono miesto Lelijų ir Birštono gatvių kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo 18-15056 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.17    
264 Dėl Birštono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros maksimalių tarifų patvirtinimo 18-15055 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.17    
265 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Tvarkyba“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų patvirtinimo T-1219 Šalčininkų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.14 Galioja nuo 2018.12.20  Teisės aktų registras: 2018-20791-, 2018.
266 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. A1-1977 „Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos skyriaus sąskaitų plano patvirtinimo“ papildymo A1-2156 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.14    
267 Dėl Alytaus rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų viešo aukciono sąlygų patvirtinimo D1-1012 Alytaus rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.14 Galioja nuo 2018.12.18  Teisės aktų registras: 2018-20604-, 2018.
268 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Baisogalos bioenergija“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo. T-1005 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.14 Galioja nuo 2018.12.18  Teisės aktų registras: 2018-20603-, 2018.
269 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo T-1017 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.13 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20600-, 2018.
270 Dėl Rietavo savivaldybės turto investavimo ir UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ įstatinio kapitalo didinimo T1-210 Rietavo savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.13 Galioja nuo 2018.12.13   
271 Dėl UAB „Kėdainių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo ir kitų paslaugų bazinių kainų nustatymo 18-14906 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.13    
272 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ 2019-2021 metų veiklos plano patvirtinimo 18-14827 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.13    
273 Dėl Akmenės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo 18-14794 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.12    
274 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T2-274 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos abonentams, perkantiems geriamo ... 18-14747 Kretingos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.12    
275 Dėl UAB „Akmenės vandenys” įstatinio kapitalo didinimo 18-14739 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.12    
276 DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINEI SANTAROS KLINIKOMS“ PROJEKTO (TAP NR. TAP-18-2079) (TAIS NR. 18-10688(3)) NV-3374   Pažyma 2018.12.12    
277 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo komunalininkas“ įstatų patvirtinimo AV-847 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.11 Galioja nuo 2018.12.11   
278 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮSTATYMO PROJEKTO IR SUSIJUSIŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ DERINIMO S2-3514 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Išvada 2018.12.11    
279 DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LIEPOS 12 D. SPRENDIMO NR. S1E-146 „DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR  UAB „TRAKŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO“ NAUJOS REDAKCIJOS 18-14718 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.11    
280 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS TRAKŲ RAJONO GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO 18-14708 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.11    
281 Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2018 metų vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-16 „Dėl Neringos savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. 18-14683 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.11    
282 DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. V17-6 ,,DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2018-2020 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-14613 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.11    
283 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-230 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo Šiaulių rajono gyventojams kainų patvirtinimo“ ... 18-14592 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.10    
284 Dėl Rietavo savivaldybės turto investavimo ir uab „Rietavo komunalinis ūkis“ įstatinio kapitalo didinimo 18-14564 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.10 Projektas priimtas nuo 2018.12.13   
285 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos patvirtinimo 18-14555 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.10    
286 Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei ,,Jonavos vandenys“ 18-14550 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.10    
287 Dėl Alytaus rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo 18-14537 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2018.12.10    
288 Dėl savivaldybės tarybos2018-02-20 sprendimo Nr.T1-907 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 18-14526 Šilutės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.10    
289 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-296 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ 2016-2018 m. veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-14498 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.10    
290 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-12 „Dėl Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių lėšų panaudojimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-14473 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.10    
291 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T-82 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-14465 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.08    
292 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO SR-5262 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Lydraštis 2018.12.07    
293 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-241 ,,Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto trumpalaikės nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-14438 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.07    
294 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. TS-295 „DĖL INDIVIDUALIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO ARBA PRIJUNGIMO PRIE MAGISTRALINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ DALINIO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-14436 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.07    
295 Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Jonavos vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo 18-14414 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.07    
296 Dėl Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas" perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo K-208 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.06 Galioja nuo 2018.12.11 . Išimtys: Sprendimo 1 punkte nurodytos kainos įsigalioja nuo 2019 m. vasario 1 d. ir galioja 12 mėnesių nuo šių kainų įsigaliojimo dienos.  Teisės aktų registras: 2018-20131-, 2018.
297 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo AV-839 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.06 Galioja nuo 2018.12.06   
298 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-241 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainų nustatymo“ pakeitimo T-405 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.06 Galioja nuo 2018.12.08  Teisės aktų registras: 2018-20072-, 2018.
299 Dėl Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 ir 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1090 pakeitimo (24.36E)-6K-1806543 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Lydraštis 2018.12.06    
300 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.06    
301 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-14291 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.12.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.06 iki 2018.12.21   
302 Dėl UAB „Vilniaus vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo 1-1838 Vilniaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.05 Galioja nuo 2018.12.12 . Išimtys: Sprendimo 1 punkte nurodytos bazinės kainos galioja 12 mėnesių nuo šių kainų įsigaliojimo dienos; bazinės kainos įsigalioja ne anksčiau kaip po 30 kalendorinių dienų, kai jas viešai paskelbia geriamojo vandens teikėjas ir nuotekų tvarkytojas.  Teisės aktų registras: 2018-20197-, 2018.
303 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto derinimo 18-13653(2) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.12.05 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.05   
304 DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO IR UAB „RASEINIŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO 18-14160 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.05    
305 Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 1, 2, 91, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo ketvirtuoju2 skirsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 1 straipsnio pakeitimo įs ... 18-14127 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Aiškinamasis raštas 2018.12.04    
306 Dėl LRV nutarimo projekto teikimo (KU) SR-5156 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Teikimas 2018.12.04    
307 LRV nutarimo projektas (KU) 17-9077(2) Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Nutarimo projektas 2018.12.04 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.01.08 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.04   
308 TTOTP konvencijos Geteborgo protokolo pakeitimai lietuvių kalba   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Sutartis 2018.12.04    
309 TTOTP konvencijos Geteborgo protokolo pakeitimai lietuvių kalba   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Sutartis 2018.12.04    
310 Antikorupcinio vertinimo išvada dėl teisės aktų, reglamentuojančių lėšų, skirtų Jurbarko ir Kauno rajonų savivaldybių vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarką 4-01-9769 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Antikorupcinio vertinimo išvada 2018.12.04    
311 Dėl investicijų įstatymo pakeitimo projekto ir su juo susijusių įstatymų projektų (23.3-71)-3-4885 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Teikimas 2018.12.03    
312 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT “ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo 18-14053 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.12.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.03 iki 2018.12.05   
313 LRV nutarimo projektas (ASU investavimas) 18-14048 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Nutarimo projektas 2018.12.03 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.03.05 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.03   
314 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo T-211 Zarasų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.30 Galioja nuo 2018.12.12 . Išimtys: Šiuo sprendimu nustatytos kainos įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d. ir taikomos nuo kito mėnesio (einančio po mėnesio, kai kainos įsigalioja) pirmosios dienos.  Teisės aktų registras: 2018-20255-, 2018.
315 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo T3-376 Vilniaus rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.30 Galioja nuo 2018.12.07  Teisės aktų registras: 2018-19961-, 2018.
316 DĖL PROJEKTO „PRIVAČIŲ NAMŲ PRIJUNGIMAS PRIE NUOTEKŲ SURINKIMO INFRASTRUKTŪROS DRUSKININKUOSE“ DARBO GRUPĖS SUDARYMO BEI JOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO V35-1101 Druskininkų savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.30 Galioja nuo 2018.11.30   
317 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių patvirtinimo“ pakeitimo T-276 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.30 Galioja nuo 2018.11.30   
318 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų patvirtinimo T1-311 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.30 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-19778-, 2018.
319 Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-14026 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.30    
320 Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projektas 18-14021 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.30    
321 Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 6, 15, 18, 21, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens ti ... 18-14019 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.30 iki 2018.12.27   
322 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 pakeitimo įstatymas 18-14017 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.30 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.30   
323 Radviliškio rajono savivaldybės taryba biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komiteto 2018-12-05 preliminari darbotvarkė Nr. 36 36 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2018.11.30    
324 Radviliškio rajono savivaldybės taryba socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komiteto 2018-12-04 preliminari darbotvarkė Nr. 34 34 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Darbotvarkė 2018.11.30    
325 Dėl Visagino savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo TS-229 Visagino savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.13  Teisės aktų registras: 2018-20348-, 2018.
326 Dėl Skuodo rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo T9-207 Skuodo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.08  Teisės aktų registras: 2018-20060-, 2018.
327 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ nuotekų tvarkymo paslaugos kainos taikymo gyventojams T-337 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29    
328 Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo T-325 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29    
329 Dėl Palangos miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo T2-210 Palangos miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-19791-, 2018.
330 Dėl maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo T2-253 Klaipėdos miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.05  Teisės aktų registras: 2018-19685-, 2018.
331 Dėl Raseinių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo TS-385 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-19627-, 2018.
332 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo TS-394 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.04 . Išimtys: Sprendimo 3 punktas įsigalioja pakeistus uždarosios akcinės bendrovės „Raseinių vandenys“ įstatus įregistravus Juridinių asmenų registre.  Teisės aktų registras: 2018-19620-, 2018.
333 Dėl Savivaldyvės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. 1-217 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio ir jo keitimo“ pakeitimo 1-364 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.04  Teisės aktų registras: 2018-19607-, 2018.
334 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui remti tvarkos aprašo patvirtinimo T-273 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.04  Teisės aktų registras: 2018-19539-, 2018.
335 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos tvirtinimo T1-257 Šilalės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19453-, 2018.
336 Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. V17-6 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2018-2020 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo V17-268 Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19412-, 2018.
337 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo T1-188 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19490-, 2018.
338 Dėl UAB „Prienų butų ūkis“ administruojamų daugiabučių namų nuolatinės priežiūros (eksploatavimo) mokesčio dydžio patvirtinimo T3-268 Prienų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-19593-, 2018.
339 Dėl Prienų rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų  patvirtinimo T3-267 Prienų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-19594-, 2018.
340 Dėl savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. sprendimo Nr.T-22 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m.  priemonių sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo T-223 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.11.30  Teisės aktų registras: 2018-19325-, 2018.
341 Dėl Tarybos 2016-05-11 sprendimo Nr. 1-445 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo   Vilniaus miesto savivaldybės administracija Lyginamasis variantas 2018.11.29    
342 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. SAUSIO 31 D. NUTARIMO NR. 126 „DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR (ARBA) NUOTEKŲ TVARKYMO VIEŠOSIOS SUTARTIES STANDARTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO IR DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ ... NV-3189   Išvada 2018.11.29    
343 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninei Santaros klinikoms 18-10688(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.29 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.29   
344 Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimo, nuolatinės techninės priežiūros maksimalių tarifų ir daugiabučių namų ir jų inžinerinių sistemų priežiūros (eksploatavimo) mokesčio patvirtinimo TS-196 Kazlų Rūdos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.28 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19300-, 2018.
345 Dėl Dalinio finansavimo skyrimo vienbučiams, dvibučiams ir daugiabučiams gyvenamiesiems namams prijungti prie Vilniaus miesto nuotekų tinklų tvarkos aprašo tvirtinimo   Vilniaus miesto savivaldybės administracija Aiškinamasis raštas 2018.11.28    
346 Dėl Dalinio finansavimo skyrimo vienbučiams, dvibučiams ir daugiabučiams gyvenamiesiems namams prijungti prie Vilniaus miesto nuotekų tinklų tvarkos aprašo tvirtinimo 18-13933 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.28 iki 2018.12.05   
347 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemėžio komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo 18-13925 Vilniaus rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.28    
348 KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO  NR. VIII-2032 6 IR 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO  (TAP-18-1974) (TAIS NR. 18-11383(2)) NV-3156   Pažyma 2018.11.28    
349 Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymo Nr. VIII-512 3, 4, 5 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir įstatymo 1 priedo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.28    
350 Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-VIII-885 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo T-VIII-1079 Varėnos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.27 Galioja nuo 2018.12.06  Teisės aktų registras: 2018-19825-, 2018.
351 Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Eišiškių komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo T-1207 Šalčininkų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.27 Galioja nuo 2018.12.01 . Išimtys: Šio sprendimo 1 punkte nurodytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos galioja 12 mėnesių nuo šių kainų įsigaliojimo dienos.  Teisės aktų registras: 2018-19410-, 2018.
352 Dėl UAB „Vilniaus vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo T-1206 Šalčininkų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.27 Galioja nuo 2018.12.01 . Išimtys: 1. Šio sprendimo 1 punkte nurodytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos įsigalioja ne anksčiau kaip po 30 kalendorinių dienų, kai jas viešai paskelbia geriamojo vandens teikėjas ir nuotekų tvarkytojas, ir taikomos nuo kito mėnesio (einančio po mėnesio, kai kainos įsigalioja) pirmosios dienos. 2. Sprendimo 3.1 ir 3.2 punktai įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punkte nurodytų perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazinių kainų įsigaliojimo dienos.  Teisės aktų registras: 2018-19409-, 2018.
353 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo 18-13818 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.27 Projektas priimtas nuo 2018.12.13   
354 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Baisogalos bioenergija“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo 18-13803 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.27 Projektas priimtas nuo 2018.12.14   
355 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo 18-11405(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.27 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.27   
356 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-11403(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.27 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.27   
357 DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO IR UAB „RASEINIŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO 18-13761 Raseinių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.27    
358 Dėl Marijampolės savivaldybės 2018 metų biudžeto pakeitimo 1-307 Marijampolės savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.26 Galioja nuo 2018.11.29  Teisės aktų registras: 2018-19190-, 2018.
359 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 18-13731 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2018.11.26    
360 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 18-13731 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.26 iki 2018.12.10   
361 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 17-10884(2) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Derinimo pažyma 2018.11.26    
362 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 17-10884(2) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.11.26    
363 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 17-10884(2) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.26 iki 2018.12.10   
364 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo 18-13726 Vilniaus rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.26    
365 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemenčinės komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo 18-13725 Vilniaus rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.26    
366 Dėl Prūdiškių socialinės globos namų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo 18-13722 Vilniaus rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.26    
367 Dėl Šakių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo T-393 Šakių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.23 Galioja nuo 2018.11.27  Teisės aktų registras: 2018-19009-, 2018.
368 Dėl Šakių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo T-394 Šakių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.23 Galioja nuo 2018.11.27  Teisės aktų registras: 2018-19008-, 2018.
369 Dėl Alytaus rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų viešo aukciono sąlygų patvirtinimo D1-952 Alytaus rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.23 Galioja nuo 2018.11.27  Teisės aktų registras: 2018-18991-, 2018.
370 Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo 18-13676 Kretingos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.23    
371 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr.T1-3 „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo 18-13657 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.23    
372 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto derinimo 18-13653 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.11.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.23 iki 2018.11.30   
373 Dėl daugiabučio gyvenamojo namo techninės priežiūros maksimalių tarifų patvirtinimo T-208 Švenčionių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.22 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-19214-, 2018.
374 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T-142 „Dėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Joniškio rajono savivaldybėje (II etapas) pakeitimo T-244 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.22    
375 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-231 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą pagal 05.3.2-APVA-V-013 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ pakeitimo T-243 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.22 Galioja nuo 2018.11.22   
376 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-241 „Dėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rekonstrukcija ir plėtra Joniškio rajone“ pakeitimo T-242 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.22 Galioja nuo 2018.11.22   
377 Dėl Vilniaus miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo 1-1830 Vilniaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.21 Galioja nuo 2018.11.27  Teisės aktų registras: 2018-19046-, 2018.
378 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A1-349 „Dėl 2018 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo A1-2005 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.21    
379 Dėl Alytaus rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo 18-13505 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2018.11.21    
380 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo 18-13496 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2018.11.21    
381 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. O3-96 „DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS“ PAKEITIMO 18-13496 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.21 iki 2018.12.05   
382 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M. LIEPOS 21 D. NUTARIMO NR. O3-106 „DĖL KARŠTO VANDENS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS“ PAKEITIMO 18-13494 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2018.11.21    
383 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M. LIEPOS 21 D. NUTARIMO NR. O3-106 „DĖL KARŠTO VANDENS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS“ PAKEITIMO 18-13494 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.21 iki 2018.12.05   
384 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-55 ,,Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pak ... 18-13491 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2018.11.21    
385 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-55 ,,Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pak ... 18-13491 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.21 iki 2018.12.05   
386 Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo 18-13489 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Derinimo pažyma 2018.11.21    
387 Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo 18-13489 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.11.21    
388 Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo 18-13489 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.21 iki 2018.12.05   
389 Dėl Alytaus rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų viešų aukcionų sąlygų patvirtinimo D1-941 Alytaus rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.20 Galioja nuo 2018.11.23  Teisės aktų registras: 2018-18806-, 2018.
390 Dėl Visagino savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo 18-13448 Visagino savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.20    
391 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-112 „Dėl Pagėgių savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo 18-13460 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.20 Projektas priimtas nuo 2018.11.29   
392 Dėl 2016-12-27 įsakymo Nr. A27(1)-3387 „Dėl įgaliojimų suteikimo pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą ir surašyti administracinio nusižengimo protokolus“ dalinio pakeitimo A27(1)-2894 Vilniaus rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.19 Galioja nuo 2018.12.06  Teisės aktų registras: 2018-19812-, 2018.
393 Dėl Akmenės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo 18-13416 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.19    
394 SPRENDIMAS DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. V17-6 ,,DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2018-2020 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-13391 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.19    
395 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 18-13371 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.19 Projektas priimtas nuo 2018.11.29   
396 Lietuvos Respublikos maisto įstatymo Nr. VIII-1608 2, 4, 7, 9, 11, 12, 121, 122, 123, 124 ir 127 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 41, 42, 43 ir 62 straipsniais įstatymas 18-13354 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.19    
397 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų patvirtinimo 18-13356 Mažeikių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.19    
398 Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašo patvirtinimo A1-1500 Palangos miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.16 Galioja nuo 2018.12.07  Teisės aktų registras: 2018-19945-, 2018.
399 Lietuvos Respublikos maisto įstatymo Nr. VIII-1608 2, 4, 7, 9, 11, 12, 121, 122, 123, 124 ir 127 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 41, 42, 43 ir 62 straipsniais įstatymas 18-13354 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2018.11.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.16   
400 DėlAlytaus rajono savivaldybės įmonės ,,Simno komunalininkas“ perskaičiuotų geriamojovandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo 18-13346 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2018.11.16    
401 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Eišiškių komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo 18-13329 Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.16    
402 Dėl UAB „Vilniaus vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo 18-13327 Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.16    
403 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto 18-13286 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.11.16    
404 Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. sprendimo Nr.T-22 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m.  priemonių sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo 18-13283 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.16    
405 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 pakeitimo įstatymas 18-13277 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.16 iki 2018.11.20   
406 Dėl Apgyvendinimo Čižiūnų socialinių paslaugų centro savarankiško gyvenimo namuose paslaugos teikimo ir mokėjimo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo S1E-209 Trakų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.15 Galioja nuo 2018.11.21  Teisės aktų registras: 2018-18658-, 2018.
407 DĖL  UAB „VILNIAUS VANDENYS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ  BAZINIŲ KAINŲ  NUSTATYMO 18-13262 Švenčionių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.15    
408 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo 18-13261 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.11.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.15 iki 2018.11.19   
409 Dėl įstatymo projekto derinimo 1SD-3843-(3.7 E.) Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Išvada 2018.11.15    
410 Dėl Marijampolės savivaldybės 2018 metų biudžeto pakeitimo 18-13130 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.14    
411 Dėl pritarimo 2014-2020 m. Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos Ukmergės rajono dalies pakeitimui 18-13119 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.14    
412 Dėl UAB „Vilniaus vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo 18-13106 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.14 iki 2018.11.21   
413 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę „Visagino energija“ į savivaldybės įmonę ir valstybės turto perdavimo Visagino savivaldybės nuosavybėn“ projekto 18-10366(3) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Teikimas 2018.11.14    
414 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-3 "Dėl Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo" pakeitimo 18-13085 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.14    
415 Dėl Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. A-353 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės mobilizacijos valdymo grupės sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo” pakeitimo A-800 Švenčionių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.13 Galioja nuo 2018.11.15  Teisės aktų registras: 2018-18326-, 2018.
416 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 340 „Dėl valstybės investicijų 2018-2020 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytoju ... 18-12746(2) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.11.13 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.13   
417 Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainų nustatymo 18-12991 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.12    
418 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo komunalininkas“ įstatų patvirtinimo AV-763 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.09 Galioja nuo 2018.11.09   
419 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo T-370 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.08 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-18238-, 2018.
420 Dėl Asmens duomenų tvarkymo Utenos rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo AĮ-1131 Utenos rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.11.07 Galioja nuo 2018.11.10  Teisės aktų registras: 2018-18172-, 2018.
421 Dėl Tauragės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo 1-363 Tauragės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.07 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-18136-, 2018.
422 Dėl Tauragės miesto Žalgirių mikrorajono daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo 1-377 Tauragės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.07 Galioja nuo 2018.11.10  Teisės aktų registras: 2018-18138-, 2018.
423 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-154 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę“ pakeitimo 18-12850 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.07 Projektas priimtas nuo 2018.11.22   
424 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T-142 „Dėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Joniškio rajono savivaldybėje (II etapas) pakeitimo 18-12849 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.07 Projektas priimtas nuo 2018.11.22   
425 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-231 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą pagal 05.3.2-APVA-V-013 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ pakeitimo 18-12846 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.07 Projektas priimtas nuo 2018.11.22   
426 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-241 „Dėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rekonstrukcija ir plėtra Joniškio rajone“ pakeitimo 18-12844 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.07 Projektas priimtas nuo 2018.11.22   
427 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo T-151 Pagėgių savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.06 Galioja nuo 2018.11.08  Teisės aktų registras: 2018-17999-, 2018.
428 Dėl Savivaldyvės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. 1-217 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio ir jo keitimo“ pakeitimo 18-12799 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.06    
429 DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL SUTIKIMO PERTVARKYTI VALSTYBĖS ĮMONĘ „VISAGINO ENERGIJA“ Į SAVIVALDYBĖS ĮMONĘ IR VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO VISAGINO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN“ PROJEKTO  (TAP NR. 18-1737; TAIS NR. 18-10366(2)) NV-2906   Pažyma 2018.11.05    
430 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 340 „Dėl valstybės investicijų 2018-2020 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytoju ... 18-12746 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.02    
431 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 340 „Dėl valstybės investicijų 2018-2020 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytoju ... 18-12746 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.11.02 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.11.13 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.02   
432 Dėl Tauragės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo 18-12695 Tauragės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.02 Projektas priimtas nuo 2018.11.07   
433 Dėl Tauragės miesto žalgirių mikrorajono daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo 18-12694 Tauragės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.02 Projektas priimtas nuo 2018.11.07   
434 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo T-198 Panevėžio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.31 Galioja nuo 2018.11.03  Teisės aktų registras: 2018-17677-, 2018.
435 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3  „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo T1-170 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.31 Galioja nuo 2018.11.03  Teisės aktų registras: 2018-17685-, 2018.
436 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirt ... 18-12676 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.10.31 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.31 iki 2018.11.05   
437 Dėl teisės akto projekto derinimo 3-4453 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.10.31    
438 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PAPILDYMO ĮSTATYMO PROEJKTO NR. XIIIP-1555“ PROJEKTO (TAP-18-1497(3); TAIS NR. 18-10817(3)) NV-2871   Pažyma 2018.10.30    
439 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1555 18-10817(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.30 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.30   
440 Dėl Birštono savivaldybės 2018 metų biudžeto pakeitimo 18-12608 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.29    
441 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių patvirtinimo“ pakeitimo T-261 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.29 Galioja nuo 2018.10.29   
442 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo 18-12579 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.29 Projektas priimtas nuo 2018.11.06   
443 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo 18-8673(4) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.10.29 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.08 iki 2018.10.17   
444 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019-2027 m. Strateginio plėtros plano patvirtinimo B-TS-1234 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.26 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17158-, 2018.
445 Dėl Mažeikių rajono savivaldybėje esančių daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo T1-267 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.26 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-17314-, 2018.
446 Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-48 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo T1-259 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.26    
447 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T11-419 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018-2020 m. tvirtinimo“ pakeitimo 18-12548 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.26    
448 Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-8436(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.26    
449 Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-8436(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.26 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.29 . Išimtys: Į TAIS neįkeltas Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.26   
450 Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3, 4, 9, 10, 13, 14, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 37 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-8429(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.26    
451 Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3, 4, 9, 10, 13, 14, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 37 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-8429(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.26 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.29 . Išimtys: Į TAIS neįkeltas Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.26   
452 Dėl įstatymų projektų pakartotinio teikimo 18-8415(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2018.10.26    
453 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos infrastruktūrų reguliavimo tarybos įstatymo ir su juo susijusių įstatymų projektų atšaukimo ir Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19, 19(1), 22, 24(1) ... 18-8415(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.26 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.29 . Išimtys: Į TAIS neįkeltas Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.26   
454 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų ir Vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kelmės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje išdavimo tvarkos ... T-311 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.11.27  Teisės aktų registras: 2018-18988-, 2018.
455 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Palangos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo T2-182 Palangos miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-18483-, 2018.
456 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. 7-256 „Dėl Vaikų priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 7-244 Ukmergės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-17494-, 2018.
457 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 7-13 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 7-238 Ukmergės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-17489-, 2018.
458 Dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje TS-348 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-17308-, 2018.
459 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo TS-347 Raseinių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.31  Teisės aktų registras: 2018-17307-, 2018.
460 Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo T-348 Šakių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.31  Teisės aktų registras: 2018-17273-, 2018.
461 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 2 d. sprendimo Nr. 169 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo TS-297 Kauno rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17134-, 2018.
462 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 vasario 22 d. sprendimu Nr. T9-18 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano papildymo T9-200 Skuodo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17058-, 2018.
463 Dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo T-969 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.29   
464 Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo T-970 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17078-, 2018.
465 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio vanduo“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo T-971 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17079-, 2018.
466 Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio vanduo“ įstatinio kapitalo didinimo turtiniu įnašu T-972 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.29   
467 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018-08-23 sprendimo Nr. t-944 „Dėl teikiamo projekto ,,Radviliškio rajono Šeduvos, Baisogalos ir Pakiršinio (Vainiūnų) nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant nuotekų valymo efektyvumą“, siekiant ... T-980 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.29   
468 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018-08-23 sprendimo Nr. t-943 „Dėl teikiamo projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų statyba Basanavičiaus g., Radviliškio m., ir tinklų inventorizacija Radviliškio rajone“, siekiant gauti finansavimą iš ... T-981 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.29   
469 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo vandentiekis“ įstatų patvirtinimo AV-720 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.25   
470 Dėl Alytaus rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų viešo aukciono sąlygų patvirtinimo D1-834 Alytaus rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.27  Teisės aktų registras: 2018-16852-, 2018.
471 Dėl Kretingos rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo T2-277 Kretingos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.27  Teisės aktų registras: 2018-16847-, 2018.
472 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T1-65 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2018 m. vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros objektų sąrašo  patvirtinimo“ pakeitimo T1-288 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17034-, 2018.
473 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Joniškio vandenys“ 2018-2022 metų veiklos plano patvirtinimo T-225 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.25   
474 Dėl Mokesčio už paviršinių nuotekų tvarkymą administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 1-268, pakeitimo 1-330 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.26 . Išimtys: Sprendimo 1.1 ir 1.2 papunkčiai įsigalioja 2019 m. sausio 1 d. Sprendimo 1.3 papunktis įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-16639-, 2018.
475 Dėl Piniginės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo T-209 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.26  Teisės aktų registras: 2018-16623-, 2018.
476 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 8 D. SPRENDIMO NR. T1-3 „DĖL 2018 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PAKEITIMO 18-12520 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.25    
477 Dėl pritarimo investicijų sutarties pakeitimui T-212 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25    
478 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-963 „Dėl Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 18-10463(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.24 iki 2018.11.02   
479 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo T1-221 Pasvalio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.24 Galioja nuo 2018.10.26 . Išimtys: Sprendimo 1 ir 2 punktuose nurodytos kainos įsigalioja nuo 2018 m. gruodžio 1 d. ir galioja 12 mėnesių nuo šių kainų įsigaliojimo dienos  Teisės aktų registras: 2018-16612-, 2018.
480 Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Pasvalio vandenys“ T1-222 Pasvalio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.24    
481 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę „Visagino energija“ į savivaldybės įmonę ir valstybės turto perdavimo Visagino savivaldybės nuosavybėn“ projekto 18-10366(2) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Teikimas 2018.10.24    
482 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-57 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo 18-12376 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.24    
483 DĖL UAB „KALVARIJOS KOMUNALININKAS“ ĮSTATŲ TVIRTINIMO 18-12393 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.24    
484 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo 18-11815(2) Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.23    
485 Išvada dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl Normatyvinio dokumento LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeit ... NR-811 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.10.22    
486 Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. V17-6 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2018-2020 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo V17-221 Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.19 Galioja nuo 2018.10.23  Teisės aktų registras: 2018-16437-, 2018.
487 Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. A-1079  „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės  mobilizacijos valdymo grupės sudarymo ir jos darbo reglamento tvirtinimo“ pakeitimo A-446 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.19 Galioja nuo 2018.10.23  Teisės aktų registras: 2018-16428-, 2018.
488 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. RUGPJŪČIO 29 D. NUTARIMO NR. 1372 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO“ PAKEITIMO NV-2782   Išvada 2018.10.19    
489 Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašas 18-12243 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Tvarka 2018.10.19    
490 DĖL “NUOTEKŲ DUMBLO NAUDOJIMO TRĘŠIMUI BEI REKULTIVAVIMUI REIKALAVIMŲ LAND 20-2005” PAKEITIMŲ 2018-10-19                         Nr. 81 Lietuvos miško savininkų asociacija Pastaba 2018.10.19