T VETERINARINIAI VAISTAI. 2019.03.17 11-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius įsakymas dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 218 „Dėl pavedimų atlikti ūkio subjekto veiklos tikrinimą ir atlikti ūkio subjekto veik ... 19-2404 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.03.06    
2 Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo 19-2284 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.03.01 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.01 iki 2019.03.08   
3 Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo Nr. VIII-1207 2, 4, 5, 6, 7, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 19-2190 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lyginamasis variantas 2019.02.27    
4 Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo Nr. VIII-1207 2, 4, 5, 6, 7, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-2190 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2019.02.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.27 iki 2019.03.15   
5 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. GRUODŽIO 8 D. NUTARIMO NR. 1743 „DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“, „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKO ... NV-505   Pažyma 2019.02.25    
6 Laukinės gyvūnijos įstatymo Nr. VIII-498 pakeitimo įstatymo projektas 15-14463(4) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.02.25 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.25   
7 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius įsakymas "Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 218 „Dėl pavedimų atlikti ūkio subjekto veiklos tikrinimą ir atlikti ūkio subjekto vei ... 19-1792 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.02.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.15 iki 2019.02.19   
8 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius įsakymas "Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo" 19-1487 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.02.12    
9 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. B1-28 „Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo“ pak ...   Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lyginamasis variantas 2019.01.28    
10 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. B1-28 „Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo“ pak ... 19-902 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.01.28    
11 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. B1-803 „Dėl veterinarinių vaistų registracijos sustabdymo“ pakeitimo   Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lyginamasis variantas 2019.01.23    
12 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. B1-803 „Dėl veterinarinių vaistų registracijos sustabdymo“ pakeitimo 19-721 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.01.23    
13 Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo 19-64 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.01.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.04 iki 2019.01.11   
14 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. B1-397 „Dėl nesaugių veterinarinių vaistų uždraudimo tiekti rinkai ir pašalinimo iš rinkos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-15405 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lydraštis 2018.12.21    
15 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. B1-397 „Dėl nesaugių veterinarinių vaistų uždraudimo tiekti rinkai ir pašalinimo iš rinkos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-15405 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.12.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.21 iki 2019.01.14   
16 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius įsakymas dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo 18-13733 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.11.26    
17 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 591 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) bei į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiag ... 18-12114 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.09 iki 2018.10.23   
18 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. B1-457 „Dėl reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo“ pakeitimo 18-11344 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Ataskaita 2018.09.28    
19 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. B1-457 „Dėl reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo“ pakeitimo 18-11344 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lyginamasis variantas 2018.09.28    
20 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. B1-457 „Dėl reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo“ pakeitimo 18-11344 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lydraštis 2018.09.28    
21 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. B1-457 „Dėl reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo“ pakeitimo 18-11344 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.09.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.28 iki 2018.10.15   
22 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d ...   Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lyginamasis variantas 2018.09.26    
23 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d ...   Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lydraštis 2018.09.26    
24 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d ... 18-9500(2) Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.09.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.26 iki 2018.10.05   
25 Įsakymas "Dėl veterinarinių vaistų registracijos sustabdymo" 18-10899 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.09.19    
26 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendi ... 18-9049(3) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.09.19 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.20 iki 2018.08.28   
27 Dėl įsakymų projektų derinimo 18-9500 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2018.08.29    
28 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendi ... 18-9049(2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.08.20 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.18 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.20 iki 2018.08.28 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.08.20   
29 Įsakymas "Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. B1-589 „Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos pan ... 18-9643 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.08.17    
30 Įsakymas Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo 18-9501 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.08.14    
31 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d ... 18-9500 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.08.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.14 iki 2018.08.27   
32 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendi ... 18-9049 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.07.27 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.20 . Išimtys: projektai turi būti įkelti į TAIS kaip nauja versija (bet ne senos versijos tikslinimas) <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.08.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.27 iki 2018.08.29   
33 Dėl Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 pakeitimo projekto   Lietuvos Respublikos finansų ministerija Lydraštis 2018.06.29    
34 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius įsakymo dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo projektas 18-8205 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.06.26    
35 Laukinės gyvūnijos įstatymo Nr. VIII-498 pakeitimo įstatymo projektas 15-14463(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.06.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.21   
36 Dėl Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 pakeitimo projekto   Lietuvos Respublikos finansų ministerija Lydraštis 2018.05.17    
37 Dėl 2018-2020 metų salmoneliozės kontrolės vištų dedeklių ūkiuose programos patvirtinimo 18-5860 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.05.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.11 iki 2018.05.18   
38 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. B1-180 „Dėl bitynų, bitinikystės produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo   Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Ataskaita 2018.05.11    
39 Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo 18-5250 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.04.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.24 iki 2018.04.30   
40 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos veiklos ir administracijos direktoriaus 2017 metų ataskaitai 18-4588 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.13    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.