T VETERINARINIAI VAISTAI. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos  teisinių aktų PROJEKTŲ apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Laukinės gyvūnijos įstatymo Nr. VIII-498 pakeitimo įstatymo projektas 15-14463(5) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.06.13 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.06.13   
2 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius įsakymas dėl kiaulių gerovės reikalavimų patvirtinimo 19-6715 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.06.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.03 iki 2019.06.17   
3 Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo Nr. VIII-1641 pakeitimo įstatymo projektas 19-6645 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.05.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.28 iki 2019.06.11   
4 Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 2, 8, 9, 10, 10(1), 13, 14, 21(1) ir 21(7) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo ketvirtuoju (2) skirsniu įstatymo projektas 19-4589(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2019.05.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.23 iki 2019.06.04   
5 Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo 19-6598 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.05.28    
6 Išvada dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-225 "Dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką, tiekimo rinkai tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo NR-322 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.05.27    
7 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. B1-803 „Dėl veterinarinių vaistų registracijos sustabdymo“ pakeitimo 19-5783 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.05.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.16 iki 2019.05.23   
8 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-225 „Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką, tiekimo rinkai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-5525 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.05.10 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.10   
9 VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS  DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VETERINARINIŲ VAISTŲ REGISTRAVIMO, JŲ INFORMACIJOS PAKEITIMO, PERREGISTRAVIMO IR VETERINARINIŲ VAISTŲ REGISTRACIJOS PANAIKINIMO 19-5356 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.05.07    
10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. 1743 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“ 19-133(5) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Nutarimo projektas 2019.04.30 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.30   
11 Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 2, 8, 9, 10, 10(1), 13, 14, 21(1) ir 21(7) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo ketvirtuoju (2) skirsniu įstatymo projektas 19-4589 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2019.04.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.23 iki 2019.05.02   
12 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709 2, 70, 71 IR 73 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 71-1, 73-1-73-7 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO PROJEKTO (TAP NR. 19-499; TAIS NR. 16-6819(6)) NV-1088   Pažyma 2019.04.17    
13 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709 2, 70, 71 IR 73 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 71-1, 73-1-73-7 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO PROJEKTO NV-1086   Išvada 2019.04.17    
14 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. GRUODŽIO 8 D. NUTARIMO NR. 1743 „DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ IR „DĖL LIETUVOS RESPUBLI ... NV-1053   Pažyma 2019.04.16    
15 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. B1-574 „Dėl laboratorinių tyrimų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo   Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lyginamasis variantas 2019.04.12    
16 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. B1-574 „Dėl laboratorinių tyrimų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo 19-4271 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.04.12    
17 Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo Nr. VIII-1207 2, 4, 5, 6, 7, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-2190(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2019.04.11 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.11   
18 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. 1743 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“ 19-133(4) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Nutarimo projektas 2019.04.05 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.04.30 . Išimtys: bus pateiktas patikslintas <Rimute.Petruziene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.05   
19 Dėl veterinarinių vaistų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo 19-4052 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.04.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.04 iki 2019.04.11   
20 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 70, 71 ir 73 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 711, 731-737 straipsniais įstatymo projektas 16-6819(6) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2019.04.03 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.04.18 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.03   
21 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius įsakymas dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 218 „Dėl pavedimų atlikti ūkio subjekto veiklos tikrinimą ir atlikti ūkio subjekto veik ... 19-3935 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.04.02    
22 Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo Nr. IX-375 1, 2, 4, 6, 7-2, 9, 10, 20 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 21 straipsniu, trečiuoju-1 ir trečiuoju-2 skirsniais įstatymo projektas 19-3906 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.04.01 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.01   
23 Dėl pritarimo 2018 metų Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ir Administracijos direktoriaus veiklos ataskaitai 19-3112 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.18    
24 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius įsakymas dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 218 „Dėl pavedimų atlikti ūkio subjekto veiklos tikrinimą ir atlikti ūkio subjekto veik ... 19-2404 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.03.06    
25 Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo 19-2284 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.03.01 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.01 iki 2019.03.08   
26 Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo Nr. VIII-1207 2, 4, 5, 6, 7, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 19-2190 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lyginamasis variantas 2019.02.27    
27 Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo Nr. VIII-1207 2, 4, 5, 6, 7, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-2190 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2019.02.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.27 iki 2019.03.15   
28 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. GRUODŽIO 8 D. NUTARIMO NR. 1743 „DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“, „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKO ... NV-505   Pažyma 2019.02.25    
29 Laukinės gyvūnijos įstatymo Nr. VIII-498 pakeitimo įstatymo projektas 15-14463(4) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.02.25 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.03.18 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.25   
30 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius įsakymas "Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 218 „Dėl pavedimų atlikti ūkio subjekto veiklos tikrinimą ir atlikti ūkio subjekto vei ... 19-1792 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.02.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.15 iki 2019.02.19   
31 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius įsakymas "Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo" 19-1487 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.02.12    
32 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. B1-28 „Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo“ pak ...   Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lyginamasis variantas 2019.01.28    
33 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. B1-28 „Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo“ pak ... 19-902 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.01.28    
34 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. B1-803 „Dėl veterinarinių vaistų registracijos sustabdymo“ pakeitimo   Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lyginamasis variantas 2019.01.23    
35 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. B1-803 „Dėl veterinarinių vaistų registracijos sustabdymo“ pakeitimo 19-721 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.01.23    
36 Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo 19-64 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2019.01.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.04 iki 2019.01.11   
37 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. B1-397 „Dėl nesaugių veterinarinių vaistų uždraudimo tiekti rinkai ir pašalinimo iš rinkos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-15405 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lydraštis 2018.12.21    
38 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. B1-397 „Dėl nesaugių veterinarinių vaistų uždraudimo tiekti rinkai ir pašalinimo iš rinkos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-15405 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.12.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.21 iki 2019.01.14   
39 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius įsakymas dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo 18-13733 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.11.26    
40 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 591 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) bei į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiag ... 18-12114 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.09 iki 2018.10.23   
41 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. B1-457 „Dėl reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo“ pakeitimo 18-11344 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Ataskaita 2018.09.28    
42 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. B1-457 „Dėl reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo“ pakeitimo 18-11344 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lyginamasis variantas 2018.09.28    
43 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. B1-457 „Dėl reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo“ pakeitimo 18-11344 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lydraštis 2018.09.28    
44 Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. B1-457 „Dėl reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo“ pakeitimo 18-11344 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.09.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.28 iki 2018.10.15   
45 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d ...   Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lyginamasis variantas 2018.09.26    
46 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d ...   Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lydraštis 2018.09.26    
47 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d ... 18-9500(2) Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.09.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.26 iki 2018.10.05   
48 Įsakymas "Dėl veterinarinių vaistų registracijos sustabdymo" 18-10899 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.09.19    
49 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendi ... 18-9049(3) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.09.19 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.20 iki 2018.08.28   
50 Dėl įsakymų projektų derinimo 18-9500 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2018.08.29    
51 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendi ... 18-9049(2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.08.20 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.18 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.20 iki 2018.08.28 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.08.20   
52 Įsakymas "Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. B1-589 „Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos pan ... 18-9643 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.08.17    
53 Įsakymas Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo 18-9501 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.08.14    
54 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d ... 18-9500 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.08.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.14 iki 2018.08.27   
55 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendi ... 18-9049 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.07.27 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.20 . Išimtys: projektai turi būti įkelti į TAIS kaip nauja versija (bet ne senos versijos tikslinimas) <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.08.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.27 iki 2018.08.29   
56 Dėl Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 pakeitimo projekto   Lietuvos Respublikos finansų ministerija Lydraštis 2018.06.29    
57 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius įsakymo dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinių vaistų registracijos panaikinimo projektas 18-8205 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymo projektas 2018.06.26    
58 Laukinės gyvūnijos įstatymo Nr. VIII-498 pakeitimo įstatymo projektas 15-14463(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.06.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.21   
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.