2019.03.17 11-a  savaitė  
  Elementai Ge Y sav mėn met  
N A U J A U S I 6 pagrindiniai dokumentai per savaitę.            
●● Dujos.

     Gamtinių dujų perdavimas, suskystintos gamtinės dujos (SGD), SGD terminalas. Paieška gali apimti kai kuriuos savivaldybių dokumentus.
     ... Dėl prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių [3x] ...
     ... potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo ...
     ... [Dėl Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių] [2x] ...
  ●     ●●●●● 6 19 483  
●● Elektra.

     Energetikos ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos dokumentai, priskiriami elektros energijos sričiai, VIAP. Kitų konkurencingumą įtakojančių sričių dokumentų, pvz. klimato kaitos, valstybės pagalbos, patogiau yra ieškoti tam skirtose apžvalgose.
     ... Dėl prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių [3x] ...
  ●   ●●● 3 14 373  
●● Šiluma.

     Šilumos gamyba ir perdavimas. Paieška neapima komunalinių, rajonų, miestų ir savivaldybių dokumentų.
     ... Dėl Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo ...
     ... Kauno ...
  ●   ●● 2 6 68  
● Ekologiškas transportas.

     Ekologiškas transportas, elektromobiliai.
     ... Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. bendrieji reikalavimai“ ...
  ●   1 8 113  
Energetika.              
● Energetikos politika.

     Energetikos politika, energetikos strategijos.   ●     0 1 60  
● Atsinaujinantys ištekliai.
     Atsinaujinantys ištekliai.   ●     0 17 245  
●● Biodegalai.

     Biodegalai, bioetanolis ir biodyzelinas. Nuorodos pateikiamos ir aplinkos apsaugos temai skirtose apžvalgose.   ●     0 1 26  
●● Biomasė.

     Dokumentai, kuriuose yra paminėta biomasė.   ●     0 4 99  
●● Geoterminiai.

     Geoterminė energetika, geoterminiai įrenginiai.   ●     0 2 56  
●● Hidro.

     Hidroenergetika, hidroelektrinės. Nuorodos neapima vandens taršos arba kokybės reikalavimų.    ●     0 1 10  
●● Saulės.

     Saulės energetika, fotovoltaika.   ●     0 1 39  
●● Vėjo.

     Vėjo energetika.   ●     0 0 8  
● Atominė energetika.

      Atominė energetika, branduolinė sauga. Paieška neapima IAE uždarymo temos.   ●     0 1 262  
Papildomi skyriai.              
● Vanduo.

     Vandens tiekimas vartotojams, Valstybinės kainų ir energetikos komisijos dokumentai. Kitų su tema susijusių dokumentų, pvz. vandens taršos, TIPK, patogiau yra ieškoti tam skirtose apžvalgose.   ●     0 10 101  
● Apie šį dokumentą.

     Paskirtis, sutartiniai žymėjimai, neįtrauktos sritys, žinomos, bet dar neištaisytos klaidos.            
               
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.