LIETUVOS
ENERGETIKOS SRITIES
TEISĖS AKTŲ
PROJEKTŲ
APŽVALGA
    LIETUVOS
CHEMIJOS
PRAMONĖS
ĮMONIŲ
ASOCIACIJA
Narės
 
      2019.01.06 1-a  savaitė  
  VisaChemijaLT ( Ag, Co, Ga, K, Mo, Na, P, Pr, Re, S, W )  Ga   ? sav mėn met  
N A U J A U S I 9 pagrindiniai dokumentai per savaitę.            
●● Dujos.

     Gamtinių dujų perdavimas, suskystintos gamtinės dujos (SGD), SGD terminalas. Paieška gali apimti kai kuriuos savivaldybių dokumentus.
     ... Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo ...
  ●   1 36 546  
●● Elektra.

     Energetikos ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos dokumentai, priskiriami elektros energijos sričiai, VIAP. Kitų konkurencingumą įtakojančių sričių dokumentų, pvz. klimato kaitos, valstybės pagalbos, patogiau yra ieškoti tam skirtose apžvalgose.
     ... Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo [2x] ...
  ●   ●● 2 34 404  
●● Hidro.

     Hidroenergetika, hidroelektrinės. Nuorodos neapima vandens taršos arba kokybės reikalavimų.
     ... Dėl ... miškų įstatymo ... 11 str ...
  ●   1 2 8  
● Atominė energetika.

      Atominė energetika, branduolinė sauga. Paieška neapima IAE uždarymo temos.
     ... branduolinės energijos įstatymo ... 36 str ...
     ... Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant ... branduolinės energijos įstatymą ir ... radioaktyviųjų [5x] ...
     ... valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo ... 23 str ...
  ●   ●●  ●●●●● 7 24 293  
Energetika.              
● Energetikos politika.

     Energetikos politika, energetikos strategijos.   ●     0 4 62  
●● Šiluma.

     Šilumos gamyba ir perdavimas. Paieška neapima komunalinių, rajonų, miestų ir savivaldybių dokumentų.   ●     0 5 81  
● Atsinaujinantys ištekliai.
     Atsinaujinantys ištekliai.   ●     0 18 254  
●● Biodegalai.

     Biodegalai, bioetanolis ir biodyzelinas. Nuorodos pateikiamos ir aplinkos apsaugos temai skirtose apžvalgose.   ●     0 3 23  
●● Biomasė.

     Dokumentai, kuriuose yra paminėta biomasė.   ●     0 3 101  
●● Geoterminiai.

     Geoterminė energetika, geoterminiai įrenginiai.   ●     0 1 64  
●● Saulės.

     Saulės energetika, fotovoltaika.   ●     0 3 39  
●● Vėjo.

     Vėjo energetika.   ●     0 3 7  
● Ekologiškas transportas.

     Ekologiškas transportas, elektromobiliai.   ●     0 10 113  
Papildomi skyriai.              
● Vanduo.

     Vandens tiekimas vartotojams, Valstybinės kainų ir energetikos komisijos dokumentai. Kitų su tema susijusių dokumentų, pvz. vandens taršos, TIPK, patogiau yra ieškoti tam skirtose apžvalgose.   ●     0 15 85  
● Apie šį dokumentą.

     Paskirtis, sutartiniai žymėjimai, neįtrauktos sritys, žinomos, bet dar neištaisytos klaidos.            
               
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.