2019.05.19 20-a  savaitė  
  Elementai Ge Y sav mėn met  
N A U J A U S I 11 pagrindinių dokumentų per savaitę.            
●● Dujos.

     Gamtinių dujų perdavimas, suskystintos gamtinės dujos (SGD), SGD terminalas. Paieška gali apimti kai kuriuos savivaldybių dokumentus.
     ... Dėl Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių ...
     ... Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatų ...
     ... Dėl Vartotojų skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių ...
     ... Dėl įstatymo [Saugios laivybos įstatymo] ...
     ... Vyriausybės nutarimų [Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos ... ir Valstybinės energetikos inspekcijos ... reorganizavimo] ...
     ... Kauno ...
  ●     ●●●●● 6 22 417  
●● Elektra.

     Energetikos ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos dokumentai, priskiriami elektros energijos sričiai, VIAP. Kitų konkurencingumą įtakojančių sričių dokumentų, pvz. klimato kaitos, valstybės pagalbos, patogiau yra ieškoti tam skirtose apžvalgose.
     ... Dėl Elektros galios iš Zoknių 110/ 10 KV transformatoriaus punkto skyrimo ...
     ... Dėl teisės aktų, būtinų ... elektros energetikos įstatymui įgyvendinti ...
     ... Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatų ...
     ... Dėl Vartotojų skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių ...
     ... Dėl veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių ...
     ... Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant ... elektros energetikos įstatymą ...
  ●     ●●●●● 6 18 361  
●● Geoterminiai.

     Geoterminė energetika, geoterminiai įrenginiai.
     ... Dėl veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių ...
  ●   1 3 51  
●● Hidro.

     Hidroenergetika, hidroelektrinės. Nuorodos neapima vandens taršos arba kokybės reikalavimų.
     ... statybos įstatymo ... teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo ... nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ... architektūros įstatymo ... teritorijų
  ●   1 1 14  
●● Saulės.

     Saulės energetika, fotovoltaika.
     ... Dėl veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių ...
  ●   1 2 38  
● Ekologiškas transportas.

     Ekologiškas transportas, elektromobiliai.
     ... Marijampolės ...
  ●   1 3 105  
● Vanduo.

     Vandens tiekimas vartotojams, Valstybinės kainų ir energetikos komisijos dokumentai. Kitų su tema susijusių dokumentų, pvz. vandens taršos, TIPK, patogiau yra ieškoti tam skirtose apžvalgose.
     ... Dėl Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių ...
  ●   1 7 90  
Energetika.              
● Energetikos politika.

     Energetikos politika, energetikos strategijos.   ●     0 0 49  
●● Šiluma.

     Šilumos gamyba ir perdavimas. Paieška neapima komunalinių, rajonų, miestų ir savivaldybių dokumentų.   ●     0 2 66  
● Atsinaujinantys ištekliai.
     Atsinaujinantys ištekliai.   ●     0 4 203  
●● Biodegalai.

     Biodegalai, bioetanolis ir biodyzelinas. Nuorodos pateikiamos ir aplinkos apsaugos temai skirtose apžvalgose.   ●     0 0 22  
●● Biomasė.

     Dokumentai, kuriuose yra paminėta biomasė.   ●     0 4 94  
●● Vėjo.

     Vėjo energetika.   ●     0 0 8  
● Atominė energetika.

      Atominė energetika, branduolinė sauga. Paieška neapima IAE uždarymo temos.   ●     0 11 201  
Papildomi skyriai.              
● Apie šį dokumentą.

     Paskirtis, sutartiniai žymėjimai, neįtrauktos sritys, žinomos, bet dar neištaisytos klaidos.            
               
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.