2020.02.23 8-a  savaitė  
  Elementai Ge Y sav mėn met  
N A U J A U S I 14 pagrindinių dokumentų per savaitę.            
●● Dujos.

     Gamtinių dujų perdavimas, suskystintos gamtinės dujos (SGD), SGD terminalas. Paieška gali apimti kai kuriuos savivaldybių dokumentus.
     ... Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos [3x] ...
  ●   ●●● 3 20 290  
●● Elektra.

     Energetikos ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos dokumentai, priskiriami elektros energijos sričiai, VIAP. Kitų konkurencingumą įtakojančių sričių dokumentų, pvz. klimato kaitos, valstybės pagalbos, patogiau yra ieškoti tam skirtose apžvalgose.
     ... Dėl paslaugų ir gaminių kontaktinio centro informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, sistemų naudotojų administravimo taisyklių ir veiklos tęstinumo valdymo plano ...
     ... Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių [4x] ...
  ●   ●●●●● 5 20 394  
● Atsinaujinantys ištekliai.
     Atsinaujinantys ištekliai.
     ... Vilkaviškio ...
  ●   1 9 182  
●● Geoterminiai.

     Geoterminė energetika, geoterminiai įrenginiai.
     ... Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių ...
  ●   1 6 72  
●● Saulės.

     Saulės energetika, fotovoltaika.
     ... Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių ...
     ... Kauno ...
     ... Kelmės ...
     ... Vilkaviškio ...
  ●    ●●●● 4 8 87  
● Ekologiškas transportas.

     Ekologiškas transportas, elektromobiliai.
     ... DĖL ... NUTARIMO [Dėl viceministrų skaičiaus patvirtinimo] [3x] ...
  ●   ●●● 3 13 100  
● Atominė energetika.

      Atominė energetika, branduolinė sauga. Paieška neapima IAE uždarymo temos.
     ... Dėl delegacijos formavimo atstovauti Lietuvai 8-ajame branduolinės saugos konvencijos peržiūros susitikime [2x] ...
  ●   ●● 2 5 99  
Energetika.              
● Energetikos politika.

     Energetikos politika, energetikos strategijos.   ●     0 0 46  
●● Šiluma.

     Šilumos gamyba ir perdavimas. Paieška neapima komunalinių, rajonų, miestų ir savivaldybių dokumentų.   ●     0 5 72  
●● Biodegalai.

     Biodegalai, bioetanolis ir biodyzelinas. Nuorodos pateikiamos ir aplinkos apsaugos temai skirtose apžvalgose.   ●     0 0 21  
●● Biomasė.

     Dokumentai, kuriuose yra paminėta biomasė.   ●     0 4 83  
●● Hidro.

     Hidroenergetika, hidroelektrinės. Nuorodos neapima vandens taršos arba kokybės reikalavimų.    ●     0 0 7  
●● Vėjo.

     Vėjo energetika.   ●     0 1 6  
Papildomi skyriai.              
● Vanduo.

     Vandens tiekimas vartotojams, Valstybinės kainų ir energetikos komisijos dokumentai. Kitų su tema susijusių dokumentų, pvz. vandens taršos, TIPK, patogiau yra ieškoti tam skirtose apžvalgose.   ●     0 13 136  
● Apie šį dokumentą.

     Paskirtis, sutartiniai žymėjimai, neįtrauktos sritys, žinomos, bet dar neištaisytos klaidos.            
               
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.