2019.07.21 29-a  savaitė  
  Elementai Ge Y sav mėn met  
N A U J A U S I 13 pagrindinių dokumentų per savaitę.            
●● Dujos.

     Gamtinių dujų perdavimas, suskystintos gamtinės dujos (SGD), SGD terminalas. Paieška gali apimti kai kuriuos savivaldybių dokumentus.
     ... Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano ...
  ●   1 16 397  
●● Elektra.

     Energetikos ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos dokumentai, priskiriami elektros energijos sričiai, VIAP. Kitų konkurencingumą įtakojančių sričių dokumentų, pvz. klimato kaitos, valstybės pagalbos, patogiau yra ieškoti tam skirtose apžvalgose.
     ... DĖL VEIKLOS ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE LEIDIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ [2x] ...
     ... Dėl ... elektros energetikos įstatymo ... 35, 40, 44, ... str [3x] ...
     ... Dėl elektros energetikos projektų, vykdomų įgyvendinant elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektą, sąrašo ...
     ... Dėl Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų [2x] ...
  ●   ●●●  ●●●●● 8 41 400  
● Atsinaujinantys ištekliai.
     Atsinaujinantys ištekliai.
     ... Dėl prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ...
  ●   1 8 205  
●● Biomasė.

     Dokumentai, kuriuose yra paminėta biomasė.
     ... Dėl prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ...
  ●   1 6 96  
●● Geoterminiai.

     Geoterminė energetika, geoterminiai įrenginiai.
     ... Plungės ...
  ●   1 3 54  
●● Saulės.

     Saulės energetika, fotovoltaika.
     ... Dėl nekilnojamojo turto perdavimo ...
     ... Dėl prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ...
  ●   ●● 2 7 54  
● Atominė energetika.

      Atominė energetika, branduolinė sauga. Paieška neapima IAE uždarymo temos.
     ... Dėl susisiekimo komunikacijų, reikalingų sunkiasvoriams ir didžiagabaričiams kroviniams vežti naujos branduolinės (atominės) elektrinės statybai ... netekusiu galios ...
  ●   1 21 163  
Energetika.              
● Energetikos politika.

     Energetikos politika, energetikos strategijos.   ●     0 1 44  
●● Šiluma.

     Šilumos gamyba ir perdavimas. Paieška neapima komunalinių, rajonų, miestų ir savivaldybių dokumentų.   ●     0 2 63  
●● Biodegalai.

     Biodegalai, bioetanolis ir biodyzelinas. Nuorodos pateikiamos ir aplinkos apsaugos temai skirtose apžvalgose.   ●     0 0 16  
●● Hidro.

     Hidroenergetika, hidroelektrinės. Nuorodos neapima vandens taršos arba kokybės reikalavimų.    ●     0 1 14  
●● Vėjo.

     Vėjo energetika.   ●     0 2 8  
● Ekologiškas transportas.

     Ekologiškas transportas, elektromobiliai.   ●     0 3 97  
Papildomi skyriai.              
● Vanduo.

     Vandens tiekimas vartotojams, Valstybinės kainų ir energetikos komisijos dokumentai. Kitų su tema susijusių dokumentų, pvz. vandens taršos, TIPK, patogiau yra ieškoti tam skirtose apžvalgose.   ●     0 9 124  
● Apie šį dokumentą.

     Paskirtis, sutartiniai žymėjimai, neįtrauktos sritys, žinomos, bet dar neištaisytos klaidos.            
               
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.