2019.05.19 20-a  savaitė      
T U R I N Y S Elementai Ge S  V  K    B  G  B    L  R  R    S  L  G sav mėn met      
Energetika.    
 
           
● Energetikos politika.

     Energetikos politika, energetikos strategijos.   ●     0 0 49      
●● Dujos.

     Gamtinių dujų perdavimas, suskystintos gamtinės dujos (SGD), SGD terminalas. Paieška gali apimti kai kuriuos savivaldybių dokumentus.   ●     6 22 417      
●● Elektra.

     Energetikos ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos dokumentai, priskiriami elektros energijos sričiai, VIAP. Kitų konkurencingumą įtakojančių sričių dokumentų, pvz. klimato kaitos, valstybės pagalbos, patogiau yra ieškoti tam skirtose apžvalgose.   ●     6 18 361      
●● Šiluma.

     Šilumos gamyba ir perdavimas. Paieška neapima komunalinių, rajonų, miestų ir savivaldybių dokumentų.   ●     0 2 66      
● Atsinaujinantys ištekliai.
     Atsinaujinantys ištekliai.   ●     0 4 203      
●● Biodegalai.

     Biodegalai, bioetanolis ir biodyzelinas. Nuorodos pateikiamos ir aplinkos apsaugos temai skirtose apžvalgose.   ●     0 0 22      
●● Biomasė.

     Dokumentai, kuriuose yra paminėta biomasė.   ●     0 4 94      
●● Geoterminiai.

     Geoterminė energetika, geoterminiai įrenginiai.   ●     1 3 51      
●● Hidro.

     Hidroenergetika, hidroelektrinės. Nuorodos neapima vandens taršos arba kokybės reikalavimų.    ●     1 1 14      
●● Saulės.

     Saulės energetika, fotovoltaika.   ●     1 2 38      
●● Vėjo.

     Vėjo energetika.   ●     0 0 8      
● Ekologiškas transportas.

     Ekologiškas transportas, elektromobiliai.   ●     1 3 105      
● Atominė energetika.

      Atominė energetika, branduolinė sauga. Paieška neapima IAE uždarymo temos.   ●     0 11 201      
Papildomi skyriai.                  
● Vanduo.

     Vandens tiekimas vartotojams, Valstybinės kainų ir energetikos komisijos dokumentai. Kitų su tema susijusių dokumentų, pvz. vandens taršos, TIPK, patogiau yra ieškoti tam skirtose apžvalgose.   ●     1 7 90      
● Apie šį dokumentą.

     Paskirtis, sutartiniai žymėjimai, neįtrauktos sritys, žinomos, bet dar neištaisytos klaidos.                
                   
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.