LIETUVOS
ENERGETIKOS SRITIES
TEISĖS AKTŲ
PROJEKTŲ
APŽVALGA
    LIETUVOS
CHEMIJOS
PRAMONĖS
ĮMONIŲ
ASOCIACIJA
Narės
     
      2019.01.06 1-a  savaitė      
T U R I N Y S VisaChemijaLT ( Ag, Co, Ga, K, Mo, Na, P, Pr, Re, S, W )  Ga S  V  K    B  G  B    L  R  R    S  L  G sav mėn met      
Energetika.    
 
           
● Energetikos politika.

     Energetikos politika, energetikos strategijos.   ●     0 4 62      
●● Dujos.

     Gamtinių dujų perdavimas, suskystintos gamtinės dujos (SGD), SGD terminalas. Paieška gali apimti kai kuriuos savivaldybių dokumentus.   ●     1 36 546      
●● Elektra.

     Energetikos ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos dokumentai, priskiriami elektros energijos sričiai, VIAP. Kitų konkurencingumą įtakojančių sričių dokumentų, pvz. klimato kaitos, valstybės pagalbos, patogiau yra ieškoti tam skirtose apžvalgose.   ●     2 34 404      
●● Šiluma.

     Šilumos gamyba ir perdavimas. Paieška neapima komunalinių, rajonų, miestų ir savivaldybių dokumentų.   ●     0 5 81      
● Atsinaujinantys ištekliai.
     Atsinaujinantys ištekliai.   ●     0 18 254      
●● Biodegalai.

     Biodegalai, bioetanolis ir biodyzelinas. Nuorodos pateikiamos ir aplinkos apsaugos temai skirtose apžvalgose.   ●     0 3 23      
●● Biomasė.

     Dokumentai, kuriuose yra paminėta biomasė.   ●     0 3 101      
●● Geoterminiai.

     Geoterminė energetika, geoterminiai įrenginiai.   ●     0 1 64      
●● Hidro.

     Hidroenergetika, hidroelektrinės. Nuorodos neapima vandens taršos arba kokybės reikalavimų.    ●     1 2 8      
●● Saulės.

     Saulės energetika, fotovoltaika.   ●     0 3 39      
●● Vėjo.

     Vėjo energetika.   ●     0 3 7      
● Ekologiškas transportas.

     Ekologiškas transportas, elektromobiliai.   ●     0 10 113      
● Atominė energetika.

      Atominė energetika, branduolinė sauga. Paieška neapima IAE uždarymo temos.   ●     7 24 293      
Papildomi skyriai.                  
● Vanduo.

     Vandens tiekimas vartotojams, Valstybinės kainų ir energetikos komisijos dokumentai. Kitų su tema susijusių dokumentų, pvz. vandens taršos, TIPK, patogiau yra ieškoti tam skirtose apžvalgose.   ●     0 15 85      
● Apie šį dokumentą.

     Paskirtis, sutartiniai žymėjimai, neįtrauktos sritys, žinomos, bet dar neištaisytos klaidos.                
                   
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.