T ATOMINĖ ENERGETIKA. 2020.05.24 21-a   savaitė Lietuvos energetikos  srities teisinių aktų PROJEKTŲ  apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.6-2020 „Branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos užtikrinimo metinė ataskaita“ patvirtinimo“ projektas 20-5209 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2020.04.14   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-04-15 iki 2020-04-28. Reguliuojantis verslo sąlygas.
2 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1414 „Dėl fizinių asmenų tikrinimo, informacijos apie patikrintus fizinius asmenis nuolatinio stebėjimo ir tokios informacijos teikimo branduolinės energetikos srityje tvarkos ap ... 20-3001(3) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2020.03.31   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-03-31.
3 Pritarimų branduolinės energetikos objekto sanitarinės apsaugos zonoje vykdyti kitą įstatymų leidžiamą veiklą gavimo tvarkos aprašo projektas 20-4413 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2020.03.27   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-27 iki 2020-04-07.. 
4 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1414 „Dėl fizinių asmenų tikrinimo, informacijos apie patikrintus fizinius asmenis nuolatinio stebėjimo ir tokios informacijos teikimo branduolinės energetikos srityje tvarkos ap ... 20-3001(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2020.03.18   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-03-18. Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2020-03-31.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. 
5 Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo Nr. xi-1539 5, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 391 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-15747(2) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įstatymo projektas 2020.03.12   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-13 iki 2020-03-26. Reguliuojantis verslo sąlygas.
6 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1414 „Dėl fizinių asmenų tikrinimo, informacijos apie patikrintus fizinius asmenis nuolatinio stebėjimo ir tokios informacijos teikimo branduolinės energetikos srityje tvarkos ap ... 20-3001 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2020.03.10   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-12 iki 2020-03-20.. 
7 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos ob ... 20-756 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2020.01.23   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-01-24 iki 2020-01-30. Reguliuojantis verslo sąlygas.
8 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“  ... 20-758 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2020.01.23   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-01-24 iki 2020-01-30.. 
9 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 22.3-206 „Dėl Branduolinės saugos taisyklių BST-1.5.1-2016 „Branduolinės energetikos objektų pastatų ir aikštelės atitikti ... 20-80 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2020.01.08   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-01-09 iki 2020-01-15.. 
10 Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo Nr. xi-1539 5, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 391 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-15747 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įstatymo projektas 2019.12.20   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-12-23 iki 2020-01-09. Reguliuojantis verslo sąlygas.
11 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.3.1-2019 „Avarinės parengties užtikrinimas branduolinės energetikos objektuose“ patvirtinimo“ projektas 19-15214 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.12.12   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-12-13 iki 2019-12-30. Reguliuojantis verslo sąlygas.
12 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 22.3-295 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.5-2018 „Branduolinės energetikos objekto pripažinimas tinkamu eksploa ... 19-15217 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.12.12   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-12-13 iki 2019-12-30.. 
13 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 22.3-16 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais sau ... 19-15218 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.12.12   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-12-13 iki 2019-12-30.. 
14 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“  ... 19-15220 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.12.12   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-12-13 iki 2019-12-30.. 
15 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010  m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos ob ... 19-15221 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.12.12   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-12-13 iki 2019-12-30.. 
16 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 22.3-188 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ ... 19-15222 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.12.12   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-12-13 iki 2019-12-30.. 
17 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m.  ... 19-12815 Radiacinės saugos centras Aiškinamasis raštas 2019.11.05    
18 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m.  ... 19-12815 Radiacinės saugos centras Lyginamasis variantas 2019.11.05    
19 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m.  ... 19-12815 Radiacinės saugos centras Įsakymo projektas 2019.11.05   Reguliuojantis verslo sąlygas.
20 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas 19-8238(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.10.29   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-10-29.
21 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-8240(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.10.29   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-27 iki 2019-07-05.Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-10-29.
22 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas 19-8240(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.10.29    
23 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 19-8240(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.10.29    
24 Patikslinto Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto teikimas 19-8240(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.10.29    
25 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.8-2019 „Saugai svarbūs kėlimo įrenginiai ir jų įranga“ patvirtinimo“ projektas 19-12363 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.10.21   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-22 iki 2019-11-05. Reguliuojantis verslo sąlygas.
26 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 22.3-16 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais sau ... 19-12364 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.10.21   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-22 iki 2019-11-05.. 
27 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“  ... 19-12365 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.10.21   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-22 iki 2019-11-05.. 
28 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos ob ... 19-12366 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.10.21   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-22 iki 2019-11-05.. 
29 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 22.3-106 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2017 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio p ... 19-11427 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.10.01   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-02 iki 2019-10-15. Reguliuojantis verslo sąlygas.
30 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas 19-8238(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.09.25   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-10-22.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-09-25.
31 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-8240(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.09.25   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-10-22.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-27 iki 2019-07-05.Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-09-25.
32 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas 19-8240(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.09.25    
33 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 19-8240(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.09.25    
34 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 22.3-290 „Dėl Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijos, laikinojo leidimo, prašymo registru ... 19-11325 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.09.24   Reguliuojantis verslo sąlygas.
35 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-11212 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.09.20   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-10-18.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-09-20.
36 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 19-11212 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.09.20    
37 Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 22.3-95 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.3-2016 „Radiacinė sauga bra ... 19-9849 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.08.22   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-08-22. Reguliuojantis verslo sąlygas.
38 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.7-2019 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos licencijomis reguliuojamos veiklos su branduolinėmis ir daliosiomis medžiagomis sauga“, projektas, 19-9081 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.07.31   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-08-01 iki 2019-08-14. Reguliuojantis verslo sąlygas.
39 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 22.3-56 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 19-9045 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.07.29   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-07-30. Reguliuojantis verslo sąlygas.
40 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2017 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. 22.3-182 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.5-2017 „Visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime branduolinės energeti ... 19-9023 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.07.26   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-07-29 iki 2019-08-09.. 
41 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-8594 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.07.10   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-07-11 iki 2019-07-24.. 
42 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2012 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 22.3-37 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.6.1-2012 „Branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolini ... 19-8616 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.07.10   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-07-11 iki 2019-07-24. Reguliuojantis verslo sąlygas.
43 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 22.3-109 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.6.2-2016 „Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, naudojamų verčiant ... 19-8617 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.07.10   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-07-11 iki 2019-07-24. Reguliuojantis verslo sąlygas.
44 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 22.3-99 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.2-2015 „Branduolinės energetikos objekto modifikacijų kategorijos ir mod ... 19-8620 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.07.10   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-07-11 iki 2019-07-24. Reguliuojantis verslo sąlygas.
45 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 22.3-87 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.6-2018 „Branduolinės elektrinės projektas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 19-8621 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.07.10   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-07-11 iki 2019-07-24.. 
46 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 362 „Dėl susisiekimo komunikacijų, reikalingų sunkiasvoriams ir didžiagabaričiams kroviniams vežti naujos branduolinės (atominės) elektrinės statybai, parengimo valstybinės ir vi ... 19-8535 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.07.09   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-07-09.
47 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 22.3-16 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais sau ... 19-8555 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.07.09   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-07-10 iki 2019-07-23.. 
48 Dėl Branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-15435(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.26   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-06-26.
49 Energetikos ministerijos teikimas dėl patikslinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo  ... 18-15435(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.06.26    
50 Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 19-8238 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.26    
51 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-8240 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.06.26   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-27.
52 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymo reikalavimų įgyvendinimo patikrinimų kontrolinio klausimyno formos patvirtinimo“ projektas 19-8249 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.06.26   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-27 iki 2019-07-10. Reguliuojantis verslo sąlygas.
53 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.06.26    
54 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.06.26    
55 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-1040 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 99:2011 „Gyventojų apsauga įvykus radiologinei ar branduolinei av ... 19-8167 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.06.25   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-25. Reguliuojantis verslo sąlygas.
56 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-1040 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 99:2011 „Gyventojų apsauga įvykus radiologinei ar branduolinei av ...   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.06.25    
57 Dėl Branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-15435(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.10   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-06-10. Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-06-26.  El.p.: n.maksteliene@lrv.lt. 
58 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto ... 18-15435(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.06.10    
59 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-4.1.2-2019 „Reikalavimai dokumentams, kurie turi būti pateikti su paraiška branduolinio kuro ciklo, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo licencijai gauti“ patvirtinimo“ projektas 19-6791 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.06.05   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-06 iki 2019-06-19.. 
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.