T ATOMINĖ ENERGETIKA. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos teisinių aktų PROJEKTŲ  apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto ... 18-15435(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.06.10    
2 Dėl Branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-15435(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.10    
3 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto ... 18-15435(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2019.06.10    
4 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-4.1.2-2019 „Reikalavimai dokumentams, kurie turi būti pateikti su paraiška branduolinio kuro ciklo, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo licencijai gauti“ patvirtinimo“ projektas 19-6791 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.06.05    
5 Dėl branduolinės saugos reikalavimų projektų derinimo 19-5316 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Išvada 2019.05.22    
6 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-188 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ ... 19-5331 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.05.06    
7 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos ob ... 19-5330 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.05.06    
8 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“  ... 19-5328 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.05.06    
9 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 22.3-117 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.4-2011 „Branduolinės elektrinės saugos analizės ataskaitos rengimas ... 19-5326 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.05.06    
10 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 22.3-95 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.3-2016 „Radiacinė sauga branduolinės energetikos objektuose“ patvirtinim ... 19-5324 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.05.06    
11 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 22.3-295 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.5-2018 „Branduolinės energetikos objekto pripažinimas tinkamu eksploa ... 19-5322 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.05.06    
12 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 22.3-57 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.7.1-2014 „Saugai svarbių branduolinės energetikos objekto konstrukcijų ... 19-5320 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.05.06    
13 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 56 „Dėl „Branduolinės energetikos objektų avarinio elektros energijos tiekimo sistemų įrengimo ir eksploatacijos reikalavi ... 19-5319 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.05.06    
14 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-216 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.5.1-2019 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas“ ... 19-5318 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.05.06    
15 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 22.3-56 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 19-5317 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.05.06    
16 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8. -2019 „Saugai svarbių konstrukcijų sistemų ir komponentų techninė priežiūra, stebėjimas ir patikrinimai“ patvirtinimo“ projektas 19-5316 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.05.06   43592-43605, Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei., Reguliuojantis verslo sąlygas.
17 IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. GRUODŽIO 20 D. NUTARIMO NR. 1116 „DĖL NACIONALINĖS BRANDUOLINĖS SAUGOS REGLAMENTAVIMO IR PRIEŽIŪROS SISTEMOS IR BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTŲ SAUGOS  ... NV-1103   Išvada 2019.04.18    
18 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 22.3-57 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.7.1-2014 „Saugai svarbių branduolinės energetikos objekto konstrukcijų ... 19-4490 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.04.17    
19 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 22.3-169 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.4-2018 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų,  ... 19-4489 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.04.17    
20 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 22.3-60 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.1-2010 „Informavimo apie neįprastus įvykius atominėse elektrinėse reika ... 19-4488 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.04.17    
21 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 22.3-106 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2017 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio p ... 19-4486 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.04.17    
22 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.4-2019 „Asmenų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, patirties naudojimas“ patvirtinimo“ projektas 19-4484 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.04.17   43208-43588, Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei., Reguliuojantis verslo sąlygas.
23 2011 m. liepos 19 d. Tarybos direktyva 2011/ 70/ Euratomas kuria nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo Bendrijos sistema ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyria ... 19-156(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Atitikties lentelė 2019.04.02    
24 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimo  Nr. 1116 „Dėl Nacionalinės branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos ir branduolinės energetikos objektų saugos įvertinimų ... 19-156(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2019.04.02    
25 Energetikos ministerijos parengto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimo  Nr. 1116 „Dėl Nacionalinės branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos ir branduolinės ene ... 19-156(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.04.02    
26 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimo  Nr. 1116 „Dėl Nacionalinės branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos ir branduolinės energetikos objektų saugos įvertinimų ... 19-156(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.04.02    
27 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO, BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO AIKŠTELĖS, BRANDUOLINIŲ IR BRANDUOLINIO KURO CIKLO MEDŽIAGŲ FIZINĖS SAUGOS UŽTIKRINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO NV-443   Išvada 2019.02.15    
28 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1116 „Dėl Nacionalinės branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos ir branduolinės energetikos objektų saugos  ... 19-156 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.02.01    
29 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2019.01.30    
30 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ proj ... (12.6-14)3-139 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.01.30    
31 Dėl Branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-15435(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.30 . Atitaisymas "<n.maksteliene@lrv.lt>" 43511-, Grąžintas rengėjui patobulinti.43495-, Pateiktas Vyriausybei svarstyti.
32 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. lapkričio 30 d.  įsakymo Nr. 22.3-188 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“ patvirtinimo“ pakeitimo ... 19-710 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.01.22   43488-43494, Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei., Reguliuojantis verslo sąlygas.
33 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1116 „Dėl Nacionalinės branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos ir branduolinės energetikos objektų saugos  ... NR-29 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.01.17    
34 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl Branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pro ... 12-01-84 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Išvada 2019.01.15    
35 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 22.3-169 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.4-2018 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų,  ... 19-253 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.01.14   43480-43493, Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei., Reguliuojantis verslo sąlygas.
36 Energetikos ministerijos lydraštis dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimo  Nr. 1116 „Dėl Nacionalinės branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos ir branduolinė ... (12.6-14)3-30 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2019.01.10    
37 2011 m. liepos 19 d. Tarybos Direktyva 2011/ 70/ Euratomas kuria nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo bendrijos sistema ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyria ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Atitikties lentelė 2019.01.10    
38 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimo  Nr. 1116 „Dėl Nacionalinės branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos ir branduolinės energetikos objektų saugos įvertinimų ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Poveikio vertinimo pažyma 2019.01.10    
39 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimo  Nr. 1116 „Dėl Nacionalinės branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos ir branduolinės energetikos objektų saugos įvertinimų ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.01.10    
40 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimo  Nr. 1116 „Dėl Nacionalinės branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos ir branduolinės energetikos objektų saugos įvertinimų ... 19-156 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.10    
41 Dėl „Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pro ... 18-15435 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2019.01.08    
42 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO "DĖL BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO, BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO AIKŠTELĖS, BRANDUOLINIŲ IR BRANDUOLINIO KURO CIKLO MEDŽIAGŲ FIZINĖS SAUGOS UŽTIKRINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PROJ ... 18-132 Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas Išvada 2019.01.07    
43 DĖL VALSTYBĖS SIENOS IR JOS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. VIII-1666  23 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO,  LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO NR. I-1613 36 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS ĮSTATYMO  ... NV-30   Pažyma 2019.01.07    
44 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENOS IR JOS APSAUGOS ĮSTATYMO NR.VIII-1666 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO NR. I-1613 36 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS  ... NV-28   Išvada 2019.01.07    
45 PAŽYMA DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. RUGSĖJO 21 D. NUTARIMO NR. 1103 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TV ... NV-18   Pažyma 2019.01.04    
46 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. RUGSĖJO 21 D. NUTARIMO NR. 1103 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS RADIOAKTYVI ... NV-17   Išvada 2019.01.04    
47 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 36 straipsnio pakeitimo 18-13021(3) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įstatymo projektas 2019.01.03    
48 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. VII-1666 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos  ... 18-8866(5) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2019.01.03    
49 Energetikos ministerijos teikimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą i ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.01.02    
50 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą ir Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų  ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.01.02    
51 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą ir Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų  ... 18-13643(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.02    
52 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ proj ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2018.12.21    
53 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas 18-15435 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.12.21    
54 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO ,,DĖL  FIZINIŲ ASMENŲ TIKRINIMO, INFORMACIJOS APIE PATIKRINTUS FIZINIUS ASMENIS NUOLATINIO STEBĖJIMO IR TOKIOS INFORMACIJOS TEIKIMO BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS SRITYJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO NV-3558   Pažyma 2018.12.21    
55 PAŽYMA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. RUGSĖJO 21 D. NUTARIMO NR. 1103 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS RADI ... NV-3555   Pažyma 2018.12.21    
56 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. RUGSĖJO 21 D. NUTARIMO NR. 1103 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS RADIOAKTYVI ... NV-3547   Išvada 2018.12.21    
57 Dėl fizinių asmenų tikrinimo, informacijos apie patikrintus fizinius asmenis nuolatinio stebėjimo ir tokios informacijos teikimo branduolinės energetikos srityje tvarkos aprašo patvirtinimo 18-12009(3) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.12.21    
58 DĖL BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ PROJEKTO (1.13 E)V4-591 Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba Raštas 2018.12.18    
59 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 22.3-82 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrin ... 18-14876 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.12.13   43448-43454, Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei., Reguliuojantis verslo sąlygas.
60 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 22.3-106 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio p ... 18-14874 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.12.13   43448-43454, Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei., Reguliuojantis verslo sąlygas.
61 Institucijų išvados dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą ir Lietuvos Re ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Išvada 2018.12.13    
62 Energetikos ministerijos teikimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą i ... (12.6-14)3-2206 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2018.12.13    
63 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą ir Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų  ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.13    
64 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą ir Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų  ... 18-13643(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.12.13 . Atitaisymas "<p.gerasimovic@lrv.lt>" 43447-, Pateiktas Vyriausybei svarstyti.43467-, Grąžintas rengėjui patobulinti.
65 DĖL VALSTYBĖS SIENOS IR JOS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. VIII-1666  23 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO,  LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO NR. I-1613 36 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS ĮSTATYMO  ... NV-3398   Pažyma 2018.12.12    
66 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. VIII-1666 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublik ... NV-3393   Išvada 2018.12.12    
67 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO ,,DĖL  FIZINIŲ ASMENŲ TIKRINIMO, INFORMACIJOS APIE PATIKRINTUS FIZINIUS ASMENIS NUOLATINIO STEBĖJIMO IR TOKIOS INFORMACIJOS TEIKIMO BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS SRITYJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO NV-3315   Pažyma 2018.12.07    
68 Fizinių asmenų tikrinimo, informacijos apie patikrintus fizinius asmenis nuolatinio stebėjimo ir tokios informacijos teikimo branduolinės energetikos srityje tvarkos aprašo patvirtinimo NV-3313   Išvada 2018.12.07    
69 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.8-2018 „Asmens, atsakingo už radiacinę saugą, pareigybės aprašymo ir tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, nuostatų rengimo tvar ... NR-938 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.12.05    
70 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą ir Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymą“ pakeitimo projek ... SD-886 Lietuvos statistikos departamentas Išvada 2018.12.04    
71 Dėl fizinių asmenų tikrinimo, informacijos apie patikrintus fizinius asmenis nuolatinio stebėjimo ir tokios informacijos teikimo branduolinės energetikos srityje tvarkos aprašo patvirtinimo 18-12009(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.12.04 . Atitaisymas "<n.maksteliene@lrv.lt>" 43454-, Grąžintas rengėjui patobulinti.43438-, Pateiktas Vyriausybei svarstyti.
72 Dėl branduolinės saugos reikalavimų pakeitimo projekto ir jo administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaitos derinimo 18-13473 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.12.04    
73 Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 36 straipsnio pakeitimo 18-13021(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įstatymo projektas 2018.12.03 . Atitaisymas "<n.maksteliene@lrv.lt>" 43467-, Grąžintas rengėjui patobulinti.43426, Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei.43437-, Pateiktas Vyriausybei svarstyti.
74 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. VIII-1666 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos ... 18-8866(4) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.12.03 . Atitaisymas "<n.maksteliene@lrv.lt>" 43467-, Grąžintas rengėjui patobulinti.43437-, Pateiktas Vyriausybei svarstyti.
75 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-204 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.6-2018 „Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosi ... 18-13984 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.11.29    
76 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.8-2018 „Asmens, atsakingo už radiacinę saugą, pareigybės aprašymo ir tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, nuostatų rengimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ projektas 18-13982 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.11.29   43434-43440, Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei., Reguliuojantis verslo sąlygas.
77 Energetikos ministerijos lydraštis dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą ... (12.6-14)3-2081 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2018.11.23    
78 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą ir Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.23    
79 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą ir Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų ... 18-13643 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.23    
80 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 22.3-85 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.2.1-2014 „Branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės bei informavimo a ... 18-13473 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.11.20    
81 Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijos, laikinojo leidimo, prašymo registruoti šią veiklą ar išduoti laikinąjį leidi ... 18-13467 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.11.20   43425-43438, Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei., Reguliuojantis verslo sąlygas.
82 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. SAUSIO 25 D. NUTARIMO NR. 83 „DĖL BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO STATYBOS VIETOS (AIKŠTELĖS) VERTINIMO ATASKAITOS PERŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-13206 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Nutarimo projektas 2018.11.15    
83 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. VIII-1666 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos ... 18-8866(3) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.11.13    
84 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 22.3-82 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrin ... 18-12660 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.10.31   43406-43426, Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei., Reguliuojantis verslo sąlygas.
85 Dėl Vyriausybės nutarimo projekto "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju patvirtinimo“ pakeitimo" 18-12620 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Teikimas 2018.10.30    
86 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju patvirtinimo“ pakeitimo 18-12620 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.10.30    
87 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Informacijos, reikalingos Branduolinės saugos konvencijoje nurodytiems Lietuvos Respublikos pranešimams ir kitiems su šia konvencija susijusiems dokumentams parengti, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  ... 18-4785(4) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Nutarimo projektas 2018.10.23    
88 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. SAUSIO 18 D. NUTARIMO NR.99 „DĖL VALSTYBINIO GYVENTOJŲ APSAUGOS PLANO BRANDUOLINĖS AVARIJOS ATVEJU PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO (TAP NR. 17-1949(3); TAIS NR. 17-8587(6)) NV-2795   Pažyma 2018.10.22    
89 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO ,,DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. SAUSIO 18 D. NUTARIMO NR. 99 ,,DĖL VALSTYBINIO GYVENTOJŲ APSAUGOS PLANO BRANDUOLINĖS AVARIJOS ATVEJU PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO NV-2783   Išvada 2018.10.19    
90 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 22.3-206  „Dėl Branduolinės saugos taisyklių BST-1.5.1-2016 „Branduolinės energetikos objektų pastatų ir aikštelės atitikt ... 18-5642(2) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.10.17   43391-43412, Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei., Reguliuojantis verslo sąlygas.
91 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 22.3-99 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.2-2015 „Branduolinės energetikos objekto modifikacijų kategorijos ir mod ... 18-5640(2) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.10.17   43391-43412, Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei., Reguliuojantis verslo sąlygas.
92 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-216 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.5.1-2015 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas“ ... 18-5638(2) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.10.17   43391-43412, Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei., Reguliuojantis verslo sąlygas.
93 DĖL BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS PROJEKTŲ IR JŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS ŪKIO SUBJEKTAMS APSKAIČIAVIMO ATASKAITŲ DERINIMO 18-11393 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.10.16    
94 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju patvirtinimo“ pakeitimo 17-8587(6) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.10.16    
95 PAŽYMA DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL INFORMACIJOS, REIKALINGOS BRANDUOLINĖS SAUGOS KONVENCIJOS 5 STRAIPSNYJE NURODYTIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠIMAMS IR KITIEMS SU ŠIA KONVENCIJA SUSIJUSIEMS DOKUMENTAMS PARENGTI, TEIKIMO VALSTYBINEI ATOMINĖS ENERG ... NV-2733   Pažyma 2018.10.15    
96 Dėl Informacijos, reikalingos Branduolinės saugos konvencijoje nurodytiems Lietuvos Respublikos pranešimams ir kitiems su šia konvencija susijusiems dokumentams parengti, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo NV-2717   Išvada 2018.10.12    
97 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Informacijos, reikalingos Branduolinės saugos konvencijoje nurodytiems Lietuvos Respublikos pranešimams ir kitiems su šia konvencija susijusiems dokumentams parengti, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  ... 18-4785(3) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Nutarimo projektas 2018.10.09 . Atitaisymas "<p.gerasimovic@lrv.lt>" 43382-, Pateiktas Vyriausybei svarstyti.43396-, Grąžintas rengėjui patobulinti.
98 Išvada dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.5-2018 „Branduolinės energetikos objekto pripažinimas tinkamu eksploatuoti“ patvirtinimo“, VATESI viršininko įsakymo „Dėl Va ... NR-766 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.10.09    
99 DĖL BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ PROJEKTO IR JO ADMINISTRACINĖS NAŠTOS ŪKIO SUBJEKTAMS APSKAIČIAVIMO ATASKAITOS DERINIMO 18-10825 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.10.04    
100 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-71 „Dėl Avarinio aušinimo ir šilumos nuvedimo nuo branduolinio reaktoriaus galutiniam sugėrikliui sistemų projektavim ... 18-11394 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.09.28    
101 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2000 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 13 „Dėl Saugos pagrindimo ir eksploatacinės kontrolės reikalavimų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektas 18-11393 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.09.28    
102 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 22.3-188 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ ... 18-8704(2) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.09.20   43364-43377, Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei., Reguliuojantis verslo sąlygas.
103 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Bendrieji reikalavimai panaudoto branduolinio kuro sausojo tipo ... 18-8701(2) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.09.20   43297-43308, Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei., Reguliuojantis verslo sąlygas.
104 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos ob ... 18-8702(2) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.09.20   43364-43377, Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei., Reguliuojantis verslo sąlygas.
105 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.5-2018 „Branduolinės energetikos objekto pripažinimo tinkamu eksploatuoti“ patvirtinimo“ projektas 18-8700(2) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.09.20   43364-43377, Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei., Reguliuojantis verslo sąlygas.
106 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 22.3-22 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.2-2014 „Branduolinės energetikos objekto statybos vadyba“ patvirtinimo“ ... 18-10925 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.09.20   43364-43377, Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei., Reguliuojantis verslo sąlygas.
107 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 22.3-117 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.4-2011 „Branduolinės elektrinės saugos analizės ataskaitos rengimas ... 18-10825 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.09.18   43362-43375, Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei., Reguliuojantis verslo sąlygas.
108 Paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymo taisyklių 4 priedas 18-6055(5) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Priedas 2018.09.12    
109 Paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymo taisyklių 3 priedas 18-6055(5) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Priedas 2018.09.12    
110 Paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymo taisyklių 2 priedas 18-6055(5) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Priedas 2018.09.12    
111 Paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymo taisyklių 1 priedas 18-6055(5) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Priedas 2018.09.12    
112 Paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų tvarkymo taisyklės 18-6055(5) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Taisyklės 2018.09.12    
113 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. KOVO 16 D. NUTARIMO NR. 280 „DĖL PALIKTŲJŲ JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIŲ, PALIKTŲJŲ BRNDUOLINIO KURO CIKLO MEDŽIAGŲ, PALIKTŲJŲ BRANDUOLINIŲ IR DALIŲ ... NV-2371   Išvada 2018.09.10    
114 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų  ... 18-4240(4) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Priedas 2018.09.06    
115 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų  ... 18-4240(4) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Priedas 2018.09.06    
116 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų  ... 18-4240(4) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Priedas 2018.09.06    
117 Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymo taisyklių 1 priedas 18-4240(4) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Priedas 2018.09.06    
118 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų  ... 18-4240(4) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Derinimo pažyma 2018.09.06    
119 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir dali ... (1.1.4)10-6556 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Teikimas 2018.09.06    
120 Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymo taisyklės 18-4240(4) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Taisyklės 2018.09.06    
121 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų  ... 18-4240(4) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.09.06   43349-, Pateiktas Vyriausybei svarstyti., Reguliuojantis verslo sąlygas.
122 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. KOVO 16 D. NUTARIMO NR. 280 „DĖL PALIKTŲJŲ JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIŲ, PALIKTŲJŲ BRNDUOLINIO KURO CIKLO MEDŽIAGŲ, PALIKTŲJŲ BRANDUOLINIŲ IR DALIŲ ... NV-2333   Išvada 2018.09.04    
123 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir dali ... (1.1.3)10-6352 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Teikimas 2018.08.29    
124 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų  ...   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Derinimo pažyma 2018.08.29    
125 Paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų tvarkymo taisyklių 4 priedas   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Priedas 2018.08.29    
126 Paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų tvarkymo taisyklių 3 priedas   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Priedas 2018.08.29    
127 Paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų tvarkymo taisyklių 2 priedas   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Priedas 2018.08.29    
128 Paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų tvarkymo taisyklių 1 priedas   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Priedas 2018.08.29    
129 Paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų tvarkymo taisyklės   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Taisyklės 2018.08.29    
130 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų  ... 18-4240(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.08.29 . Atitaisymas "<e.karaliute@lrv.lt>" 43348-, Grąžintas rengėjui patobulinti., Reguliuojantis verslo sąlygas.43341-, Pateiktas Vyriausybei svarstyti.
131 Įsakymas dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“ patvirtinimo“ pake ... 18-9848 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.08.23    
132 Dėl išvadoms, pastaboms ir (ar) pasiūlymams teikiamų Branduolinės saugos reikalavimų projekto 18-8879 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2018.08.16    
133 PAŽYMA DĖL VYRIAUSYBĖS 2012 M. SAUSIO 25 D. NUTARIMO NR. 83 „DĖL BRANDUOLINĖS (ATOMINĖS) ELEKTRINĖS STATYBOS VIETOS (AIKŠTELĖS) VERTINIMO ATASKAITOS PERŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (TAP-18-1103(2) NV-2117   Pažyma 2018.08.10    
134 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. SAUSIO 25 D. NUTARIMO NR. 83 „DĖL BRANDUOLINĖS (ATOMINĖS) ELEKTRINĖS STATYBOS VIETOS (AIKŠTELĖS) VERTINIMO ATASKAITOS PERŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PA ... NV-2112   Išvada 2018.08.09    
135 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 83 „Dėl Branduolinės (atominės) elektrinės statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitos peržiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-1910(5) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Nutarimo projektas 2018.08.07   , Reguliuojantis verslo sąlygas.43319-, Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei.43319-, Pateiktas Vyriausybei svarstyti.
136 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. KOVO 16 D. NUTARIMO NR. 280 „DĖL PALIKTŲJŲ JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIŲ, PALIKTŲJŲ BRNDUOLINIO KURO CIKLO MEDŽIAGŲ, PALIKTŲJŲ BRANDUOLINIŲ IR DALIŲ ... NV-2028   Išvada 2018.08.01    
137 Išvada dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.6-2018 „Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos eksperto pr ... NR-607 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.07.31    
138 DĖL IŠVADOMS, PASTABOMS IR (AR) PASIŪLYMAMS TEIKIAMŲ BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ PROJEKTO   Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Išvada 2018.07.27    
139 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju patvirtinimo“ pakeitimo 17-8587(4) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Išvada 2018.07.27    
140 DĖL VYRIAUSYBĖS 2012 M. SAUSIO 25 D. NUTARIMO NR. 83 „DĖL BRANDUOLINĖS (ATOMINĖS) ELEKTRINĖS STATYBOS VIETOS (AIKŠTELĖS) VERTINIMO ATASKAITOS PERŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (TAP-18-1103) NV-1961   Pažyma 2018.07.25    
141 Energetikos ministerijos išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju patvirtinimo“ pakeitimo“ pr ... (12.6-14)3-1390 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Išvada 2018.07.24    
142 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. SAUSIO 25 D. NUTARIMO NR. 83 „DĖL BRANDUOLINĖS (ATOMINĖS) ELEKTRINĖS STATYBOS VIETOS (AIKŠTELĖS) VERTINIMO ATASKAITOS PERŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PA ... NV-1929   Išvada 2018.07.20    
143 DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL INFORMACIJOS, REIKALINGOS BRANDUOLINĖS SAUGOS KONVENCIJOS 5 STRAIPSNYJE NURODYTIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠIMAMS IR KITIEMS SU ŠIA KONVENCIJA SUSIJUSIEMS DOKUMENTAMS PARENGTI, TEIKIMO VALSTYBINEI ATOMINĖS ENERGETIKOS  ... NV-1921   Pažyma 2018.07.20    
144 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų  ... 18-4240(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.07.20 . Atitaisymas "<p.gerasimovic@lrv.lt>" , Reguliuojantis verslo sąlygas.43318-, Grąžintas rengėjui patobulinti.43301-, Pateiktas Vyriausybei svarstyti.
145 Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.6-2018 „Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos eksperto pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo 18-8879 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.07.20   43304-43315, Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei., Reguliuojantis verslo sąlygas.
146 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų  ... 18-4240(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Derinimo pažyma 2018.07.19    
147 Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymo taisyklės 18-4240(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Taisyklės 2018.07.19    
148 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir dali ... 18-4240(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Teikimas 2018.07.19    
149 DĖL INFORMACIJOS, REIKALINGOS BRANDUOLINĖS SAUGOS KONVENCIJOS 5 STRAIPSNYJE NURODYTIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠIMAMS IR KITIEMS SU ŠIA KONVENCIJA SUSIJUSIEMS DOKUMENTAMS PARENGTI, TEIKIMO VALSTYBINEI ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJAI TVARKOS ... NV-1899   Išvada 2018.07.19    
150 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju patvirtinimo“ pakeitimo 17-8587(5) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.07.18    
151 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 22.3-188 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ ... 18-8704 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.07.13   43297-43308, Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei., Reguliuojantis verslo sąlygas.
152 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos ob ... 18-8702 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.07.13   43297-43308, Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei., Reguliuojantis verslo sąlygas.
153 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Bendrieji reikalavimai panaudoto branduolinio kuro sausojo tipo ... 18-8701 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.07.13   43297-43308, Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei., Reguliuojantis verslo sąlygas.
154 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.5-2018 „Branduolinės energetikos objekto pripažinimo tinkamu eksploatuoti“ patvirtinimo“ projektas 18-8700 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.07.13   43297-43308, Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei., Reguliuojantis verslo sąlygas.
155 Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 22.3-57 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.2-2016 „Patvirtintų rašy ... 18-8692 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.07.13   43294-43308, Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei., Reguliuojantis verslo sąlygas.
156 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.7-2018 „Branduolinės energetikos objektų dozimetrijos tarnybos pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ projektas 18-8568 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.07.09    
157 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 83 „Dėl Branduolinės (atominės) elektrinės statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitos peržiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-1910(4) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Nutarimo projektas 2018.07.09 . Atitaisymas "<p.gerasimovic@lrv.lt>" , Reguliuojantis verslo sąlygas.43290-, Pateiktas Vyriausybei svarstyti.43313-, Grąžintas rengėjui patobulinti.
158 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Informacijos, reikalingos Branduolinės saugos konvencijos 5 straipsnyje nurodytiems pranešimams ir kitiems su šia konvencija susijusiems dokumentams parengti, teikimo Valstybinei atominės energetikos saug ... 18-4785(2) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Nutarimo projektas 2018.07.09 . Atitaisymas "<n.maksteliene@lrv.lt>" 43290-, Pateiktas Vyriausybei svarstyti.43301-, Grąžintas rengėjui patobulinti.
159 Dėl Branduolinės saugos reikalavimų projektų ir jų administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaitų derinimo 18-5359(2) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.07.04    
160 PAŽYMA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO NR. I-1613 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO TAP-18-545(2) NV-1725   Pažyma 2018.07.03    
161 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO NR. I-1613 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO NR. I-1613 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIK ... NV-1715   Išvada 2018.07.02    
162 Energetikos ministerijos teikimas dėl Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (12.6-14)3-1259 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2018.06.29    
163 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto derinimo pažyma   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2018.06.29    
164 Aiškinamasis raštas dėl Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.06.29    
165 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.06.29    
166 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 23 straipsnio pakeitimo įstatymas 18-4840(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.06.29   43208-43217, Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei.43280-, Pateiktas Vyriausybei svarstyti.
167 Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 18-4842(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.06.29    
168 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO NR. I-1613 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO TAP-18-545 NV-1658   Pažyma 2018.06.27    
169 Dėl Branduolinės saugos reikalavimų pripažinimo netekusiais galios projekto derinimo 18-7392 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.06.25    
170 Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos ir Baltarusijos Respublikos Ekstremaliųjų situacijų ministerijos dėl bendradarbiavimo ir keitimosi informacija saugos reguliavimo srityje naudojant branduolinę e ... 18-7696 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Susitarimo projektas 2018.06.18    
171 Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 22-188 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų a ... 18-5367(2) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.06.18    
172 Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 22-3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduol ... 18-5365(2) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.06.18    
173 Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų at ... 18-5366(2) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.06.18    
174 Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 1999 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 21 „Dėl Branduolinės energetikos objektų saugai svarbių sistemų ir elementų se ... 18-5361(2) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.06.18   43270-43283, Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei., Reguliuojantis verslo sąlygas.
175 Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.4-2018 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymas“ patvirtinimo“ projektas 18-5359(2) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.06.18   43270-43283, Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei., Reguliuojantis verslo sąlygas.
176 PAŽYMA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO NR. I-1613 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO TAP-18-545 NV-1549   Pažyma 2018.06.14    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.