T ATOMINĖ ENERGETIKA. 2019.03.17 11-a   savaitė Lietuvos teisinių aktų PROJEKTŲ  apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO, BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO AIKŠTELĖS, BRANDUOLINIŲ IR BRANDUOLINIO KURO CIKLO MEDŽIAGŲ FIZINĖS SAUGOS UŽTIKRINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO NV-443   Išvada 2019.02.15    
2 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1116 „Dėl Nacionalinės branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos ir branduolinės energetikos objektų saugos  ... 19-156 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.02.01    
3 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2019.01.30    
4 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ proj ... (12.6-14)3-139 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.01.30    
5 Dėl Branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-15435(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.30 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.02.15 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.30   
6 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. lapkričio 30 d.  įsakymo Nr. 22.3-188 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“ patvirtinimo“ pakeitimo ... 19-710 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.01.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.23 iki 2019.01.29 Reguliuojantis verslo sąlygas  
7 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1116 „Dėl Nacionalinės branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos ir branduolinės energetikos objektų saugos  ... NR-29 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.01.17    
8 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl Branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pro ... 12-01-84 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Išvada 2019.01.15    
9 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 22.3-169 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.4-2018 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų,  ... 19-253 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.01.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.15 iki 2019.01.28 Reguliuojantis verslo sąlygas  
10 Energetikos ministerijos lydraštis dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimo  Nr. 1116 „Dėl Nacionalinės branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos ir branduolinė ... (12.6-14)3-30 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2019.01.10    
11 2011 m. liepos 19 d. Tarybos Direktyva 2011/ 70/ Euratomas kuria nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo bendrijos sistema ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyria ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Atitikties lentelė 2019.01.10    
12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimo  Nr. 1116 „Dėl Nacionalinės branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos ir branduolinės energetikos objektų saugos įvertinimų ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Poveikio vertinimo pažyma 2019.01.10    
13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimo  Nr. 1116 „Dėl Nacionalinės branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos ir branduolinės energetikos objektų saugos įvertinimų ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.01.10    
14 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimo  Nr. 1116 „Dėl Nacionalinės branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos ir branduolinės energetikos objektų saugos įvertinimų ... 19-156 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.10 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.10 iki 2019.01.18   
15 Dėl „Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pro ... 18-15435 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2019.01.08    
16 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO "DĖL BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO, BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO AIKŠTELĖS, BRANDUOLINIŲ IR BRANDUOLINIO KURO CIKLO MEDŽIAGŲ FIZINĖS SAUGOS UŽTIKRINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PROJ ... 18-132 Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas Išvada 2019.01.07    
17 DĖL VALSTYBĖS SIENOS IR JOS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. VIII-1666  23 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO,  LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO NR. I-1613 36 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS ĮSTATYMO  ... NV-30   Pažyma 2019.01.07    
18 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENOS IR JOS APSAUGOS ĮSTATYMO NR.VIII-1666 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO NR. I-1613 36 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS  ... NV-28   Išvada 2019.01.07    
19 PAŽYMA DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. RUGSĖJO 21 D. NUTARIMO NR. 1103 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TV ... NV-18   Pažyma 2019.01.04    
20 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. RUGSĖJO 21 D. NUTARIMO NR. 1103 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS RADIOAKTYVI ... NV-17   Išvada 2019.01.04    
21 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 36 straipsnio pakeitimo 18-13021(3) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įstatymo projektas 2019.01.03 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.03   
22 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. VII-1666 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos  ... 18-8866(5) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2019.01.03 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.03   
23 Energetikos ministerijos teikimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą i ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.01.02    
24 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą ir Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų  ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.01.02    
25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą ir Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų  ... 18-13643(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.02 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.02   
26 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ proj ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2018.12.21    
27 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas 18-15435 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.12.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.21 iki 2019.01.04   
28 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO ,,DĖL  FIZINIŲ ASMENŲ TIKRINIMO, INFORMACIJOS APIE PATIKRINTUS FIZINIUS ASMENIS NUOLATINIO STEBĖJIMO IR TOKIOS INFORMACIJOS TEIKIMO BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS SRITYJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO NV-3558   Pažyma 2018.12.21    
29 PAŽYMA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. RUGSĖJO 21 D. NUTARIMO NR. 1103 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS RADI ... NV-3555   Pažyma 2018.12.21    
30 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. RUGSĖJO 21 D. NUTARIMO NR. 1103 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS RADIOAKTYVI ... NV-3547   Išvada 2018.12.21    
31 Dėl fizinių asmenų tikrinimo, informacijos apie patikrintus fizinius asmenis nuolatinio stebėjimo ir tokios informacijos teikimo branduolinės energetikos srityje tvarkos aprašo patvirtinimo 18-12009(3) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.12.21 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.21   
32 DĖL BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ PROJEKTO (1.13 E)V4-591 Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba Raštas 2018.12.18    
33 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 22.3-82 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrin ... 18-14876 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.12.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.14 iki 2018.12.20 Reguliuojantis verslo sąlygas  
34 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 22.3-106 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio p ... 18-14874 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.12.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.14 iki 2018.12.20 Reguliuojantis verslo sąlygas  
35 Institucijų išvados dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą ir Lietuvos Re ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Išvada 2018.12.13    
36 Energetikos ministerijos teikimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą i ... (12.6-14)3-2206 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2018.12.13    
37 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą ir Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų  ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.13    
38 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą ir Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų  ... 18-13643(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.12.13 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.01.02 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.13   
39 DĖL VALSTYBĖS SIENOS IR JOS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. VIII-1666  23 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO,  LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO NR. I-1613 36 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS ĮSTATYMO  ... NV-3398   Pažyma 2018.12.12    
40 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. VIII-1666 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublik ... NV-3393   Išvada 2018.12.12    
41 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO ,,DĖL  FIZINIŲ ASMENŲ TIKRINIMO, INFORMACIJOS APIE PATIKRINTUS FIZINIUS ASMENIS NUOLATINIO STEBĖJIMO IR TOKIOS INFORMACIJOS TEIKIMO BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS SRITYJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO NV-3315   Pažyma 2018.12.07    
42 Fizinių asmenų tikrinimo, informacijos apie patikrintus fizinius asmenis nuolatinio stebėjimo ir tokios informacijos teikimo branduolinės energetikos srityje tvarkos aprašo patvirtinimo NV-3313   Išvada 2018.12.07    
43 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.8-2018 „Asmens, atsakingo už radiacinę saugą, pareigybės aprašymo ir tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, nuostatų rengimo tvar ... NR-938 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.12.05    
44 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą ir Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymą“ pakeitimo projek ... SD-886 Lietuvos statistikos departamentas Išvada 2018.12.04    
45 Dėl fizinių asmenų tikrinimo, informacijos apie patikrintus fizinius asmenis nuolatinio stebėjimo ir tokios informacijos teikimo branduolinės energetikos srityje tvarkos aprašo patvirtinimo 18-12009(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.12.04 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.20 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.04   
46 Dėl branduolinės saugos reikalavimų pakeitimo projekto ir jo administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaitos derinimo 18-13473 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.12.04    
47 Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 36 straipsnio pakeitimo 18-13021(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įstatymo projektas 2018.12.03 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.01.02 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomeneiiki 2018.11.22   
48 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. VIII-1666 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos ... 18-8866(4) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.12.03 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.01.02 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.03   
49 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-204 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.6-2018 „Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosi ... 18-13984 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.11.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.30 iki 2018.12.06   
50 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.8-2018 „Asmens, atsakingo už radiacinę saugą, pareigybės aprašymo ir tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, nuostatų rengimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ projektas 18-13982 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.11.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.30 iki 2018.12.06 Reguliuojantis verslo sąlygas  
51 Energetikos ministerijos lydraštis dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą ... (12.6-14)3-2081 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2018.11.23    
52 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą ir Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.23    
53 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą ir Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų ... 18-13643 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.23 iki 2018.12.04   
54 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 22.3-85 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.2.1-2014 „Branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės bei informavimo a ... 18-13473 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.11.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.20 iki 2018.12.04   
55 Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijos, laikinojo leidimo, prašymo registruoti šią veiklą ar išduoti laikinąjį leidi ... 18-13467 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.11.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.21 iki 2018.12.04 Reguliuojantis verslo sąlygas  
56 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. SAUSIO 25 D. NUTARIMO NR. 83 „DĖL BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO STATYBOS VIETOS (AIKŠTELĖS) VERTINIMO ATASKAITOS PERŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-13206 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Nutarimo projektas 2018.11.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.16   
57 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. VIII-1666 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos ... 18-8866(3) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.11.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.14 iki 2018.11.22   
58 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 22.3-82 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrin ... 18-12660 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.10.31 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.02 iki 2018.11.22 Reguliuojantis verslo sąlygas  
59 Dėl Vyriausybės nutarimo projekto "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju patvirtinimo“ pakeitimo" 18-12620 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Teikimas 2018.10.30    
60 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju patvirtinimo“ pakeitimo 18-12620 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.10.30 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.30   
61 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Informacijos, reikalingos Branduolinės saugos konvencijoje nurodytiems Lietuvos Respublikos pranešimams ir kitiems su šia konvencija susijusiems dokumentams parengti, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  ... 18-4785(4) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Nutarimo projektas 2018.10.23 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.23   
62 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. SAUSIO 18 D. NUTARIMO NR.99 „DĖL VALSTYBINIO GYVENTOJŲ APSAUGOS PLANO BRANDUOLINĖS AVARIJOS ATVEJU PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO (TAP NR. 17-1949(3); TAIS NR. 17-8587(6)) NV-2795   Pažyma 2018.10.22    
63 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO ,,DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. SAUSIO 18 D. NUTARIMO NR. 99 ,,DĖL VALSTYBINIO GYVENTOJŲ APSAUGOS PLANO BRANDUOLINĖS AVARIJOS ATVEJU PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO NV-2783   Išvada 2018.10.19    
64 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 22.3-206  „Dėl Branduolinės saugos taisyklių BST-1.5.1-2016 „Branduolinės energetikos objektų pastatų ir aikštelės atitikt ... 18-5642(2) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.10.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.18 iki 2018.11.08 Reguliuojantis verslo sąlygas  
65 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 22.3-99 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.2-2015 „Branduolinės energetikos objekto modifikacijų kategorijos ir mod ... 18-5640(2) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.10.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.18 iki 2018.11.08 Reguliuojantis verslo sąlygas  
66 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-216 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.5.1-2015 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas“ ... 18-5638(2) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.10.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.18 iki 2018.11.08 Reguliuojantis verslo sąlygas  
67 DĖL BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS PROJEKTŲ IR JŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS ŪKIO SUBJEKTAMS APSKAIČIAVIMO ATASKAITŲ DERINIMO 18-11393 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.10.16    
68 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju patvirtinimo“ pakeitimo 17-8587(6) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.10.16 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.16   
69 PAŽYMA DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL INFORMACIJOS, REIKALINGOS BRANDUOLINĖS SAUGOS KONVENCIJOS 5 STRAIPSNYJE NURODYTIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠIMAMS IR KITIEMS SU ŠIA KONVENCIJA SUSIJUSIEMS DOKUMENTAMS PARENGTI, TEIKIMO VALSTYBINEI ATOMINĖS ENERG ... NV-2733   Pažyma 2018.10.15    
70 Dėl Informacijos, reikalingos Branduolinės saugos konvencijoje nurodytiems Lietuvos Respublikos pranešimams ir kitiems su šia konvencija susijusiems dokumentams parengti, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo NV-2717   Išvada 2018.10.12    
71 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Informacijos, reikalingos Branduolinės saugos konvencijoje nurodytiems Lietuvos Respublikos pranešimams ir kitiems su šia konvencija susijusiems dokumentams parengti, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  ... 18-4785(3) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Nutarimo projektas 2018.10.09 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.23 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.09   
72 Išvada dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.5-2018 „Branduolinės energetikos objekto pripažinimas tinkamu eksploatuoti“ patvirtinimo“, VATESI viršininko įsakymo „Dėl Va ... NR-766 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.10.09    
73 DĖL BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ PROJEKTO IR JO ADMINISTRACINĖS NAŠTOS ŪKIO SUBJEKTAMS APSKAIČIAVIMO ATASKAITOS DERINIMO 18-10825 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.10.04    
74 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-71 „Dėl Avarinio aušinimo ir šilumos nuvedimo nuo branduolinio reaktoriaus galutiniam sugėrikliui sistemų projektavim ... 18-11394 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.09.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.01 iki 2018.10.12   
75 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2000 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 13 „Dėl Saugos pagrindimo ir eksploatacinės kontrolės reikalavimų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektas 18-11393 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.09.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.01 iki 2018.10.12   
76 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 22.3-188 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ ... 18-8704(2) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.09.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.21 iki 2018.10.04 Reguliuojantis verslo sąlygas  
77 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Bendrieji reikalavimai panaudoto branduolinio kuro sausojo tipo ... 18-8701(2) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.09.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.16 iki 2018.07.27 Reguliuojantis verslo sąlygas  
78 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos ob ... 18-8702(2) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.09.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.21 iki 2018.10.04 Reguliuojantis verslo sąlygas  
79 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.5-2018 „Branduolinės energetikos objekto pripažinimo tinkamu eksploatuoti“ patvirtinimo“ projektas 18-8700(2) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.09.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.21 iki 2018.10.04 Reguliuojantis verslo sąlygas  
80 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 22.3-22 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.2-2014 „Branduolinės energetikos objekto statybos vadyba“ patvirtinimo“ ... 18-10925 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.09.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.21 iki 2018.10.04 Reguliuojantis verslo sąlygas  
81 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 22.3-117 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.4-2011 „Branduolinės elektrinės saugos analizės ataskaitos rengimas ... 18-10825 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.09.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.19 iki 2018.10.02 Reguliuojantis verslo sąlygas  
82 Paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymo taisyklių 4 priedas 18-6055(5) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Priedas 2018.09.12    
83 Paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymo taisyklių 3 priedas 18-6055(5) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Priedas 2018.09.12    
84 Paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymo taisyklių 2 priedas 18-6055(5) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Priedas 2018.09.12    
85 Paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymo taisyklių 1 priedas 18-6055(5) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Priedas 2018.09.12    
86 Paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų tvarkymo taisyklės 18-6055(5) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Taisyklės 2018.09.12    
87 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. KOVO 16 D. NUTARIMO NR. 280 „DĖL PALIKTŲJŲ JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIŲ, PALIKTŲJŲ BRNDUOLINIO KURO CIKLO MEDŽIAGŲ, PALIKTŲJŲ BRANDUOLINIŲ IR DALIŲ ... NV-2371   Išvada 2018.09.10    
88 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų  ... 18-4240(4) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Priedas 2018.09.06    
89 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų  ... 18-4240(4) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Priedas 2018.09.06    
90 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų  ... 18-4240(4) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Priedas 2018.09.06    
91 Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymo taisyklių 1 priedas 18-4240(4) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Priedas 2018.09.06    
92 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų  ... 18-4240(4) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Derinimo pažyma 2018.09.06    
93 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir dali ... (1.1.4)10-6556 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Teikimas 2018.09.06    
94 Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymo taisyklės 18-4240(4) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Taisyklės 2018.09.06    
95 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų  ... 18-4240(4) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.09.06 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.06 Reguliuojantis verslo sąlygas  
96 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. KOVO 16 D. NUTARIMO NR. 280 „DĖL PALIKTŲJŲ JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIŲ, PALIKTŲJŲ BRNDUOLINIO KURO CIKLO MEDŽIAGŲ, PALIKTŲJŲ BRANDUOLINIŲ IR DALIŲ ... NV-2333   Išvada 2018.09.04    
97 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir dali ... (1.1.3)10-6352 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Teikimas 2018.08.29    
98 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų  ...   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Derinimo pažyma 2018.08.29    
99 Paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų tvarkymo taisyklių 4 priedas   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Priedas 2018.08.29    
100 Paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų tvarkymo taisyklių 3 priedas   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Priedas 2018.08.29    
101 Paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų tvarkymo taisyklių 2 priedas   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Priedas 2018.08.29    
102 Paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų tvarkymo taisyklių 1 priedas   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Priedas 2018.08.29    
103 Paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų tvarkymo taisyklės   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Taisyklės 2018.08.29    
104 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų  ... 18-4240(3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.08.29 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.05 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.08.29 Reguliuojantis verslo sąlygas  
105 Įsakymas dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“ patvirtinimo“ pake ... 18-9848 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.08.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.23 iki 2018.08.30   
106 Dėl išvadoms, pastaboms ir (ar) pasiūlymams teikiamų Branduolinės saugos reikalavimų projekto 18-8879 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2018.08.16    
107 PAŽYMA DĖL VYRIAUSYBĖS 2012 M. SAUSIO 25 D. NUTARIMO NR. 83 „DĖL BRANDUOLINĖS (ATOMINĖS) ELEKTRINĖS STATYBOS VIETOS (AIKŠTELĖS) VERTINIMO ATASKAITOS PERŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (TAP-18-1103(2) NV-2117   Pažyma 2018.08.10    
108 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. SAUSIO 25 D. NUTARIMO NR. 83 „DĖL BRANDUOLINĖS (ATOMINĖS) ELEKTRINĖS STATYBOS VIETOS (AIKŠTELĖS) VERTINIMO ATASKAITOS PERŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PA ... NV-2112   Išvada 2018.08.09    
109 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 83 „Dėl Branduolinės (atominės) elektrinės statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitos peržiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-1910(5) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Nutarimo projektas 2018.08.07 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.07 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.08.07 Reguliuojantis verslo sąlygas  
110 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. KOVO 16 D. NUTARIMO NR. 280 „DĖL PALIKTŲJŲ JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIŲ, PALIKTŲJŲ BRNDUOLINIO KURO CIKLO MEDŽIAGŲ, PALIKTŲJŲ BRANDUOLINIŲ IR DALIŲ ... NV-2028   Išvada 2018.08.01    
111 Išvada dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.6-2018 „Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos eksperto pr ... NR-607 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.07.31    
112 DĖL IŠVADOMS, PASTABOMS IR (AR) PASIŪLYMAMS TEIKIAMŲ BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ PROJEKTO   Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Išvada 2018.07.27    
113 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju patvirtinimo“ pakeitimo 17-8587(4) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Išvada 2018.07.27    
114 DĖL VYRIAUSYBĖS 2012 M. SAUSIO 25 D. NUTARIMO NR. 83 „DĖL BRANDUOLINĖS (ATOMINĖS) ELEKTRINĖS STATYBOS VIETOS (AIKŠTELĖS) VERTINIMO ATASKAITOS PERŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (TAP-18-1103) NV-1961   Pažyma 2018.07.25    
115 Energetikos ministerijos išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju patvirtinimo“ pakeitimo“ pr ... (12.6-14)3-1390 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Išvada 2018.07.24    
116 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. SAUSIO 25 D. NUTARIMO NR. 83 „DĖL BRANDUOLINĖS (ATOMINĖS) ELEKTRINĖS STATYBOS VIETOS (AIKŠTELĖS) VERTINIMO ATASKAITOS PERŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PA ... NV-1929   Išvada 2018.07.20    
117 DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL INFORMACIJOS, REIKALINGOS BRANDUOLINĖS SAUGOS KONVENCIJOS 5 STRAIPSNYJE NURODYTIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠIMAMS IR KITIEMS SU ŠIA KONVENCIJA SUSIJUSIEMS DOKUMENTAMS PARENGTI, TEIKIMO VALSTYBINEI ATOMINĖS ENERGETIKOS  ... NV-1921   Pažyma 2018.07.20    
118 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų  ... 18-4240(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.07.20 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.06 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.20 Reguliuojantis verslo sąlygas  
119 Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.6-2018 „Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos eksperto pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo 18-8879 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.07.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.23 iki 2018.08.03 Reguliuojantis verslo sąlygas  
120 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų  ... 18-4240(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Derinimo pažyma 2018.07.19    
121 Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymo taisyklės 18-4240(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Taisyklės 2018.07.19    
122 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir dali ... 18-4240(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Teikimas 2018.07.19    
123 DĖL INFORMACIJOS, REIKALINGOS BRANDUOLINĖS SAUGOS KONVENCIJOS 5 STRAIPSNYJE NURODYTIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠIMAMS IR KITIEMS SU ŠIA KONVENCIJA SUSIJUSIEMS DOKUMENTAMS PARENGTI, TEIKIMO VALSTYBINEI ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJAI TVARKOS ... NV-1899   Išvada 2018.07.19    
124 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju patvirtinimo“ pakeitimo 17-8587(5) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.07.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.19 iki 2018.07.25   
125 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 22.3-188 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ ... 18-8704 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.07.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.16 iki 2018.07.27 Reguliuojantis verslo sąlygas  
126 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos ob ... 18-8702 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.07.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.16 iki 2018.07.27 Reguliuojantis verslo sąlygas  
127 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Bendrieji reikalavimai panaudoto branduolinio kuro sausojo tipo ... 18-8701 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.07.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.16 iki 2018.07.27 Reguliuojantis verslo sąlygas  
128 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.5-2018 „Branduolinės energetikos objekto pripažinimo tinkamu eksploatuoti“ patvirtinimo“ projektas 18-8700 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.07.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.16 iki 2018.07.27 Reguliuojantis verslo sąlygas  
129 Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 22.3-57 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.2-2016 „Patvirtintų rašy ... 18-8692 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.07.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.13 iki 2018.07.27 Reguliuojantis verslo sąlygas  
130 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.7-2018 „Branduolinės energetikos objektų dozimetrijos tarnybos pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ projektas 18-8568 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.07.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.10 iki 2018.07.23   
131 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 83 „Dėl Branduolinės (atominės) elektrinės statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitos peržiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-1910(4) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Nutarimo projektas 2018.07.09 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.01 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.09 Reguliuojantis verslo sąlygas  
132 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Informacijos, reikalingos Branduolinės saugos konvencijos 5 straipsnyje nurodytiems pranešimams ir kitiems su šia konvencija susijusiems dokumentams parengti, teikimo Valstybinei atominės energetikos saug ... 18-4785(2) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Nutarimo projektas 2018.07.09 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.07.20 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.09   
133 Dėl Branduolinės saugos reikalavimų projektų ir jų administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaitų derinimo 18-5359(2) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.07.04    
134 PAŽYMA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO NR. I-1613 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO TAP-18-545(2) NV-1725   Pažyma 2018.07.03    
135 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO NR. I-1613 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO NR. I-1613 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIK ... NV-1715   Išvada 2018.07.02    
136 Energetikos ministerijos teikimas dėl Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (12.6-14)3-1259 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2018.06.29    
137 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto derinimo pažyma   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2018.06.29    
138 Aiškinamasis raštas dėl Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.06.29    
139 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.06.29    
140 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 23 straipsnio pakeitimo įstatymas 18-4840(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.06.29 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.18 iki 2018.04.27   
141 Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 18-4842(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.06.29 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.29   
142 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO NR. I-1613 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO TAP-18-545 NV-1658   Pažyma 2018.06.27    
143 Dėl Branduolinės saugos reikalavimų pripažinimo netekusiais galios projekto derinimo 18-7392 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.06.25    
144 Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos ir Baltarusijos Respublikos Ekstremaliųjų situacijų ministerijos dėl bendradarbiavimo ir keitimosi informacija saugos reguliavimo srityje naudojant branduolinę e ... 18-7696 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Susitarimo projektas 2018.06.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.19 iki 2018.07.02   
145 Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 22-188 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų a ... 18-5367(2) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.06.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.19 iki 2018.07.02   
146 Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 22-3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduol ... 18-5365(2) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.06.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.19 iki 2018.07.02   
147 Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų at ... 18-5366(2) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.06.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.19 iki 2018.07.02   
148 Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 1999 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 21 „Dėl Branduolinės energetikos objektų saugai svarbių sistemų ir elementų se ... 18-5361(2) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.06.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.19 iki 2018.07.02 Reguliuojantis verslo sąlygas  
149 Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.4-2018 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymas“ patvirtinimo“ projektas 18-5359(2) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.06.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.19 iki 2018.07.02 Reguliuojantis verslo sąlygas  
150 PAŽYMA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO NR. I-1613 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO TAP-18-545 NV-1549   Pažyma 2018.06.14    
151 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO NR. I-1613 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NV-1548   Išvada 2018.06.14    
152 DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AVIACIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-2066 3, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 141, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48,  49, 51, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 6 ... NV-1517   Pažyma 2018.06.12    
153 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AVIACIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-2066 3, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 141, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 5 ... NV-1492   Išvada 2018.06.08    
154 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma 18-4840(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.06.08    
155 Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 18-4842(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.06.08 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.06.29 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.08   
156 Energetikos ministerijos lydraštis dėl Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2018.06.08    
157 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto derinimo pažyma   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2018.06.08    
158 Aiškinamasis raštas dėl Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613  23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.06.08    
159 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.06.08    
160 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 23 straipsnio pakeitimo įstatymas 18-4840(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.06.08 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.06.29 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.18 iki 2018.04.27   
161 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 3, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 141, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 5 ... 18-7151 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Nutarimo projektas 2018.06.07 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.07   
162 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2012 m. vasario 10 d. įsakym ... 17-15098(2) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.06.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2017.12.29   
163 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 722 „Dėl Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 27 d. nutarimo Nr. 103 „ ... 17-8678(4) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Nutarimo projektas 2018.06.05 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.06.05 . Išimtys: sudėtos senos versijos <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.05 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.05 Reguliuojantis verslo sąlygas  
164 DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AVIACIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-2066 3, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 141, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48,  49, 51, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 6 ... NV-1448   Pažyma 2018.06.05    
165 DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AVIACIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-2066 3, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 141, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48,  49, 51, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 6 ... NV-1448   Pažyma 2018.06.05    
166 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AVIACIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-2066 3, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 141, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 63, 66, 67, 671, 70, 701, 71 ... 18-6994 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Nutarimo projektas 2018.06.04 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.06.07 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.04   
167 Išvada dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Radiacinės saugos eksperto, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos ekspertą, pripažinimo tvarkos aprašo ... NR-448 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.05.31    
168 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 22-188 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“ pakeitimo“ projektas 18-6936 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.05.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.31 iki 2018.06.13 Reguliuojantis verslo sąlygas  
169 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos obje ... 18-6935 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.05.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.31 iki 2018.06.13 Reguliuojantis verslo sąlygas  
170 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 22-3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“  ... 18-6934 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.05.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.31 iki 2018.06.13 Reguliuojantis verslo sąlygas  
171 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AVIACIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-2066 3, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 141, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 63, 66, 67, 671, 70, 701, 71 ... 18-4867(3) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Nutarimo projektas 2018.05.29 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.05.29   
172 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. SAUSIO 25 D. NUTARIMO NR. 83 „DĖL BRANDUOLINĖS (ATOMINĖS) ELEKTRINĖS STATYBOS VIETOS (AIKŠTELĖS) VERTINIMO ATASKAITOS PERŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-6737 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Nutarimo projektas 2018.05.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.28 iki 2018.06.13   
173 PAŽYMA DĖL VYRIAUSYBĖS 2012 M. BIRŽELIO 20 D. NUTARIMO NR. 722 „DĖL BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS SRITIES VEIKLOS LICENCIJŲ IR LEIDIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR VYRIAUSYBĖS 1998 M. SAUSIO 27 D. NUTARIMO NR. 103 „DĖL VEIKLOS BRANDUOLINĖJE ENERGETIK ... NV-1378   Pažyma 2018.05.28    
174 DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AVIACIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-2066 3, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 141, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48,  49, 51, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 6 ... NV-1373   Pažyma 2018.05.28    
175 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AVIACIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-2066 3, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 141, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 63, 66, 67, 671, 70, 701, 71 ... 18-6681 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Nutarimo projektas 2018.05.25 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.05.25   
176 DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AVIACIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-2066 3, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 141, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48,  49, 51, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 6 ... NV-1309   Pažyma 2018.05.22    
177 DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AVIACIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-2066 3, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 141, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48,  49, 51, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 6 ... NV-1304   Pažyma 2018.05.21    
178 Pasiūlymas dėl „VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 22.3-206  „Dėl Branduolinės saugos taisyklių BST-1.5.1-2016 „Branduolinės energetikos objektų pastatų ir a ... 18-5642 VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra Pasiūlymas 2018.05.21    
179 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AVIACIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-2066 3, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 141, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 5 ... NV-1302   Išvada 2018.05.21    
180 Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo (TAP NR.: TAP-17-1624(2); TAIS NR.: 17-8678(3)) NV-1291   Išvada 2018.05.21    
181 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 83 „Dėl branduolinės (atominės) elektrinės statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitos peržiūros tvarkos aprašo patvirtin ... 18-1910(3) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.05.18    
182 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 722 „Dėl Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 27 d. nutarimo Nr. 103 „ ... 17-8678(3) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Nutarimo projektas 2018.05.14 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.06.05 . Išimtys: Rengėjpo prašymu <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.05.14 Reguliuojantis verslo sąlygas  
183 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AVIACIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-2066 3, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 141, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48,  49, 51, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 63, 66, 67, 671, 70, 701, 7 ... 18-4867(2) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Nutarimo projektas 2018.05.14 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.05.29 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.05.14   
184 Direktyvos 2013/ 59/ Euratomas ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Radiacinės saugos eksperto, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos ekspertą, pripa ...   Radiacinės saugos centras Atitikties lentelė 2018.05.11    
185 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Radiacinės saugos eksperto, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos ekspertą, pripažinimo tvarkos aprašo  patvi ... 1.6-2-1391 Radiacinės saugos centras Lydraštis 2018.05.11    
186 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Radiacinės saugos eksperto, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos ekspertą, pripažinimo tvarkos aprašo  patvirtin ...   Radiacinės saugos centras Aiškinamasis raštas 2018.05.11    
187 Radiacinės saugos eksperto, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos ekspertą, pripažinimo tvarkos aprašas   Radiacinės saugos centras Tvarka 2018.05.11    
188 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Radiacinės saugos eksperto, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos ekspertą, pripažinimo tvarkos aprašo  patvirtin ... 18-5821 Radiacinės saugos centras Įsakymo projektas 2018.05.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.14 iki 2018.05.23 Reguliuojantis verslo sąlygas  
189 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 83 „Dėl Branduolinės (atominės) elektrinės statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitos peržiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-1910(3) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Nutarimo projektas 2018.05.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.09 iki 2018.05.17 Reguliuojantis verslo sąlygas  
190 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 22.3-206  „Dėl Branduolinės saugos taisyklių BST-1.5.1-2016 „Branduolinės energetikos objektų pastatų ir aikštelės atitikt ... 18-5642 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.05.07 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.08 iki 2018.05.21 Reguliuojantis verslo sąlygas  
191 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 22.3-99 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.2-2015 „Branduolinės energetikos objekto modifikacijų kategorijos ir mod ... 18-5640 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.05.07 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.08 iki 2018.05.21 Reguliuojantis verslo sąlygas  
192 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-216 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.5.1-2015 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas“ ... 18-5638 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.05.07 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.08 iki 2018.05.21 Reguliuojantis verslo sąlygas  
193 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Informacijos, reikalingos branduolinės saugos konvencijos 5 straipsnyje nurodytiems pranešimams ir kitiems su šia konvencija susijusiems dokumentams parengti, teikimo valstybinei atominės energetikos  ... (10-4)-D8(E)-242 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.04.30    
194 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AVIACIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-2066 3, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 141, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48,  49, 51, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 63, 66, 67, 671, 70, 701, 7 ... 18-5459 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Nutarimo projektas 2018.04.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.30 iki 2018.05.08   
195 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Informacijos, reikalingos Branduolinės saugos konvencijos 5 straipsnyje nurodytiems pranešimams ir kitiems su šia konvencija susijusiems dokumentams parengti, teikimo Valstybinei atominės energetikos saug ... 18-4785 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Išvada 2018.04.27    
196 Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 22-188 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų a ... 18-5367 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.04.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.27 iki 2018.05.11   
197 Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų at ... 18-5366 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.04.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.27 iki 2018.05.11   
198 Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 22-3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduol ... 18-5365 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.04.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.27 iki 2018.05.11   
199 Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 1999 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 21 „Dėl Branduolinės energetikos objektų saugai svarbių sistemų ir elementų se ... 18-5361 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.04.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.27 iki 2018.05.11   
200 Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.X-2018 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymas“ patvirtinimo“ projektas 18-5359 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.04.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.27 iki 2018.05.11 Reguliuojantis verslo sąlygas  
201 Pasiūlymas dėl „Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduol ... 18-4240 VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra Išvada 2018.04.26    
202 Išvada dėl Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto 18-4840 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.04.26    
203 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Informacijos, reikalingos Branduolinės saugos konvencijos 5 straipsnyje nurodytiems pranešimams ir kitiems su šia konvencija susijusiems dokumentams parengti, teikimo Valstybinei atominės energ ... 18-4785 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.04.26    
204 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 3, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 141, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 51 ... NR-345 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.04.26    
205 Išvada dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.5-2018 „Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pagrįstumo vertinimas“ patvir ... NR-338 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.04.25    
206 DĖL PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO  NR. I-924 PAKEITIMO ĮSTATYMO, SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1367 25 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO, SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO NR. I-552 3, 29, 47 IR 74 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 671 STRAIPSNIO  ... NV-1062 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pažyma 2018.04.25    
207 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. I-924 PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1367 25 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO NR. ... 18-5285 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Teikimas 2018.04.25    
208 Išvada dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo "Dėl Veiklų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, įskaitant vartojimo gaminių  ... NR-336 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.04.25    
209 LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO NR. I-1613 50 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 18-5291 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.04.25 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.04.26 . Išimtys: <Milda.Gulbiniene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.04.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.25   
210 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. I-924 PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1367 25 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO NR. ... 18-5285 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.04.25 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.04.26 . Išimtys: <Milda.Gulbiniene@lrv.lt> Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.25 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.04.25   
211 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo ,,Dėl veiklų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, įskaitant vartojimo gaminių gamybą ... 18-4376 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.04.25    
212 Pasiūlymas dėl „Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduol ... 18-4240 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Išvada 2018.04.24    
213 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. SAUSIO 18 D. NUTARIMO NR.99 „DĖL VALSTYBINIO GYVENTOJŲ APSAUGOS PLANO BRANDUOLINĖS AVARIJOS ATVEJU PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO (TAP NR. 17-1949(2); TAIS NR. 17-8587(4)) NV-1037 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pažyma 2018.04.23    
214 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. v-900 „Dėl radionuklidų išmetimo į aplinką iš medicinos, pramonės, išskyrus branduolinės energetikos ob ... (10-4)-D8(E)-213 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.04.20    
215 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. v-892 „Dėl radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių medžiagomis, susiduriančioms veiklos su ... (10-4)-D8(E)-214 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.04.20    
216 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO ,,DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. SAUSIO 18 D. NUTARIMO NR. 99 ,,DĖL VALSTYBINIO GYVENTOJŲ APSAUGOS PLANO BRANDUOLINĖS AVARIJOS ATVEJU PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO NV-1018 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2018.04.20    
217 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.5-2018 „Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pagrįstumo vertinimas“ patvirtinimo“ projektas 18-5009 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.04.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.23 iki 2018.05.07 Reguliuojantis verslo sąlygas  
218 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AVIACIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-2066 3, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 141, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48,  49, 51, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 63, 66, 67, 671, 70, 701, 7 ... 18-4867 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Nutarimo projektas 2018.04.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.18 iki 2018.04.25   
219 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju patvirtinimo“ pakeitimo 17-8587(4) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.04.18 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.07.18 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.04.18   
220 Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 18-4842 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.04.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.18 iki 2018.04.27   
221 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 23 straipsnio pakeitimo įstatymo aiškinamasis raštas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.04.18    
222 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto lydraštis   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2018.04.18    
223 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.04.18    
224 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 23 straipsnio pakeitimo įstatymas 18-4840 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.04.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.18 iki 2018.04.27   
225 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Informacijos, reikalingos Branduolinės saugos konvencijos 5 straipsnyje nurodytiems pranešimams ir kitiems su šia konvencija susijusiems dokumentams parengti, teikimo Valstybinei atominės energetikos saug ... 18-4785 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Nutarimo projektas 2018.04.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.17 iki 2018.04.26   
226 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projekto ir jo lydimųjų įstatymų projektų: Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 53, 247, 256, 305, 385, 589 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos ap ... 18-4694 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.04.16 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.04.16   
227 Direktyvos 2013/ 59/ Euratomas ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo ,,Dėl Veiklų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, įskait ...   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Atitikties lentelė 2018.04.12    
228 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo ,,Dėl Veiklų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, įskaitant vartojimo gaminių gamybą ... (1.1.4)10-2927 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2018.04.12    
229 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo ,,Dėl Veiklų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, įskaitant vartojimo gaminių gamybą, im ...   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.04.12    
230 Veiklų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, įskaitant vartojimo gaminių gamybą, importą ir numatomą naudojimą, pagrįstumo vertinimo tvarkos aprašas   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Tvarka 2018.04.12    
231 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo ,,Dėl Veiklų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, įskaitant vartojimo gaminių gamybą, im ... 18-4376 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.04.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.13 iki 2018.04.24 Reguliuojantis verslo sąlygas  
232 Paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų tvarkymo taisyklės   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Taisyklės 2018.04.10    
233 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir dali ... (1.1.4)10-2840 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2018.04.10    
234 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų  ... 18-4240 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.04.10 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.11 iki 2018.04.27 Reguliuojantis verslo sąlygas  
235 Išvada dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-900 „Dėl Radionuklidų išmetimo į aplinką iš medicinos, pramonės, išskyrus branduolinės energet ... NR-281 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.04.06    
236 Išvada dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. V-892 „Dėl Radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių medžiagoms, susidarančioms veikl ... NR-280 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.04.06    
237 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 83 „Dėl Branduolinės (atominės) elektrinės statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitos peržiūros tvarkos aprašo patvirtin ... 18-1910(2) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.04.04    
238 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. I-924 PAKEITIMO ĮSTATYMO (toliau - Įstatymo projektas), LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1367 25 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS S ... NV-850 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2018.04.03    
239 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. I-924 PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1367 25 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO NR. ... 18-3863 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Teikimas 2018.03.28    
240 LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO NR. I-1613 50 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 18-3882 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2018.03.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.28 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.28   
241 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. I-924 PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1367 25 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO NR. ... 18-3863 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.03.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.28 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.28   
242 2011 m. liepos 19 d. Tarybos direktyvos 2011/ 70/ Euratomas, kuria nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo bendrijos sistema, ir Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Atitikties lentelė 2018.03.28    
243 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO   „DĖL KREIPIMOSI Į RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ SU PRAŠYMU PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI EUROPOS SĄJUNGOS IR EUROPOS ATOMINĖS ENERGIJOS BENDRIJOS BEI JŲ VALSTYBIŲ NARIŲ IR ARMĖNIJOS RESPUBLIK ... NV-792 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2018.03.27    
244 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO PROJEKTO (TOLIAU - ĮSTATYMO PROJEKTAS) IR JO LYDIMŲJŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ: LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO NR. XII-1869 53, 247, 256, 305, 385, 589 STRAIPSNIŲ  ... NV-779 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pažyma 2018.03.26    
245 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 83 „Dėl Branduolinės (atominės) elektrinės statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitos peržiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-1910(2) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Nutarimo projektas 2018.03.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.27 iki 2018.04.05 Reguliuojantis verslo sąlygas  
246 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO PROJEKTO IR JO LYDIMŲJŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ: LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO NR. XII-1869 53, 247, 256, 305, 385, 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS R ... NV-772 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2018.03.26    
247 Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimo ratifikavimo projektų (22.27)3-1321 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Teikimas 2018.03.23    
248 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-900 „Dėl Radionuklidų išmetimo į aplinką iš medicinos, pramonės, išskyrus branduolinės energetikos ob ... (1.1.4) 10-2380 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2018.03.23    
249 Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimo ratifikavimo" projektas 18-1071(2) Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Įstatymo projektas 2018.03.23 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.23   
250 Lietuvos Respublikos Prezidento dekreto "Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir armėnijos Respublikos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimą" p ... 18-1069(2) Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Dekreto projektas 2018.03.23 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.23   
251 Direktyvos 2013/ 59/ Euratomas ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-900 „Dėl Radionuklidų išmetimo į aplinką iš medicinos, pramonės, išskyrus ...   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Atitikties lentelė 2018.03.23    
252 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-900 „Dėl Radionuklidų išmetimo į aplinką iš medicinos, pramonės, išskyrus branduolinės energetikos objekt ...   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.03.23    
253 Radionuklidų išmetimo į aplinką iš medicinos, pramonės objektų, išskyrus branduolinės energetikos objektus, ir atliekant mokslinius tyrimus leidžiamųjų lygių nustatymo, leidimų išmesti į aplinką radionuklidų išdavimo ir radiologinės stebėsenos tvarkos ...   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Tvarka 2018.03.23    
254 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-900 „Dėl Radionuklidų išmetimo į aplinką iš medicinos, pramonės, išskyrus branduolinės energetikos objekt ... 18-3522 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.03.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.23 iki 2018.04.12 Reguliuojantis verslo sąlygas  
255 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl kreipimosi į Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos vis ... 18-1068(2) Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.03.23 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.23   
256 Direktyvos 2013/ 59/ Euratomas ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. V-892 „Dėl Radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių medžiagoms, ...   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Atitikties lentelė 2018.03.23    
257 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. V-892 „Dėl Radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių medžiagoms, susidarančioms veiklos su j ... (1.1.4)10-2379 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2018.03.23    
258 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. V-892 „Dėl Radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių medžiagoms, susidarančioms veiklos su joniz ...   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.03.23    
259 Nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių medžiagoms, susidarančioms veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, metu, nustatymo ir taikymo tvark ...   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Tvarka 2018.03.23    
260 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. V-892 „Dėl Radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių medžiagoms, susidarančioms veiklos su joniz ... 18-3520 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2018.03.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.23 iki 2018.04.12 Reguliuojantis verslo sąlygas  
261 Išvada dėl Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.6-2018 „Branduolinės elektrinės projektas“ patvirtinimo“ projekto NR-224 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.03.23    
262 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projekto ir jo lydimųjų įstatymų projektų: Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso Nr. xii-1869 53, 247, 256, 305, 385, 589 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respu ... 17-324(5) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.03.19    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.