T ATOMINĖ ENERGETIKA. 2019.11.10 45-a   savaitė Lietuvos teisinių aktų PROJEKTŲ  apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m.  ... 19-12815 Radiacinės saugos centras Aiškinamasis raštas 2019.11.05    
2 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m.  ... 19-12815 Radiacinės saugos centras Lyginamasis variantas 2019.11.05    
3 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m.  ... 19-12815 Radiacinės saugos centras Įsakymo projektas 2019.11.05 Reguliuojantis verslo sąlygas  
4 Direktyvos 2006/ 117/ Euratomas ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugo ... 19-12815 Radiacinės saugos centras Atitikties lentelė 2019.11.05    
5 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO NR. I-1631 1 IR 2 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NV-3055   Išvada 2019.10.30    
6 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas 19-8238(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.10.29 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.10.29   
7 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 19-8240(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.10.29    
8 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas 19-8240(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.10.29    
9 Patikslinto Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto teikimas 19-8240(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.10.29    
10 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-8240(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.10.29 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.10.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.27 iki 2019.07.05   
11 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos ob ... 19-12366 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.10.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.10.22 iki 2019.11.05   
12 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“  ... 19-12365 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.10.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.10.22 iki 2019.11.05   
13 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 22.3-16 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais sau ... 19-12364 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.10.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.10.22 iki 2019.11.05   
14 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.8-2019 „Saugai svarbūs kėlimo įrenginiai ir jų įranga“ patvirtinimo“ projektas 19-12363 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.10.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.10.22 iki 2019.11.05 Reguliuojantis verslo sąlygas  
15 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO NR. I-1631 1 IR 2 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NV-2830   Išvada 2019.10.10    
16 Dėl Branduolinės saugos reikalavimų projektų derinimo 19-9849 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Išvada 2019.10.09    
17 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 22.3-106 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2017 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio p ... 19-11427 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.10.01 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.10.02 iki 2019.10.15 Reguliuojantis verslo sąlygas  
18 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas 19-8238(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.09.25 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.10.22 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.09.25   
19 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas 19-8240(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.09.25    
20 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 19-8240(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.09.25    
21 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-8240(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.09.25 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.10.22 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.09.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.27 iki 2019.07.05   
22 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 22.3-290 „Dėl Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijos, laikinojo leidimo, prašymo registru ... 19-11325 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.09.24 Reguliuojantis verslo sąlygas  
23 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 19-11212 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.09.20    
24 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-11212 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.09.20 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.10.18 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.09.20   
25 Dėl išvadoms, pastaboms ir (ar) pasiūlymams teikiamų branduolinės saugos reikalavimų projektų 19-9849 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2019.09.09    
26 Dėl teisės aktų, susijusių su branduolinės saugos reikalavimais, projektų derinimo 2R-4068 (3.2.E) Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Išvada 2019.08.29    
27 Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 22.3-95 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.3-2016 „Radiacinė sauga bra ... 19-9849 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.08.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.08.22 Reguliuojantis verslo sąlygas  
28 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2012 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 22.3-37 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.6.1-2012 „Branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolini ... 19-8616 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2019.08.06    
29 DĖL BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ PROJEKTO 3-2984 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Išvada 2019.08.05    
30 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.7-2019 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos licencijomis reguliuojamos veiklos su branduolinėmis ir daliosiomis medžiagomis sauga“, projektas, 19-9081 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.07.31 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.08.01 iki 2019.08.14 Reguliuojantis verslo sąlygas  
31 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 22.3-56 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 19-9045 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.07.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.07.30 Reguliuojantis verslo sąlygas  
32 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2017 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. 22.3-182 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.5-2017 „Visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime branduolinės energeti ... 19-9023 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.07.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.07.29 iki 2019.08.09   
33 DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. BALANDŽIO 4 D. NUTARIMO NR. 362 „DĖL SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ, REIKALINGŲ SUNKIASVORIAMS IR DIDŽIAGABARIČIAMS KROVINIAMS VEŽTI NAUJOS BRANDUOLINĖS (ATOMINĖS) ELEKTRINĖS STATYBAI, P ... NV-2148   Pažyma 2019.07.23    
34 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. BALANDŽIO 4 D. NUTARIMO NR. 362 „DĖL SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ, REIKALINGŲ SUNKIASVORIAMS IR DIDŽIAGABARIČIAMS KROVINIAMS VEŽTI NAUJOS BRANDUOLINĖS (ATOMINĖS) E ... NV-2102   Išvada 2019.07.18    
35 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-8240 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2019.07.12    
36 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 22.3-87 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.6-2018 „Branduolinės elektrinės projektas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 19-8621 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.07.10 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.07.11 iki 2019.07.24   
37 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 22.3-99 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.2-2015 „Branduolinės energetikos objekto modifikacijų kategorijos ir mod ... 19-8620 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.07.10 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.07.11 iki 2019.07.24 Reguliuojantis verslo sąlygas  
38 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 22.3-109 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.6.2-2016 „Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, naudojamų verčiant ... 19-8617 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.07.10 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.07.11 iki 2019.07.24 Reguliuojantis verslo sąlygas  
39 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2012 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 22.3-37 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.6.1-2012 „Branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolini ... 19-8616 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.07.10 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.07.11 iki 2019.07.24 Reguliuojantis verslo sąlygas  
40 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-8594 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.07.10 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.07.11 iki 2019.07.24   
41 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 22.3-16 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais sau ... 19-8555 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.07.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.07.10 iki 2019.07.23   
42 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 362 „Dėl susisiekimo komunikacijų, reikalingų sunkiasvoriams ir didžiagabaričiams kroviniams vežti naujos branduolinės (atominės) elektrinės statybai, parengimo valstybinės ir vi ... 19-8535 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.07.09 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.07.09   
43 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO NR. I-1613 2 IR 26 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO DERINIMO (12.2 E-54)SD-3390 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Raštas 2019.07.04    
44 IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO, BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO AIKŠTELĖS, BRANDUOLINIŲ IR BRANDUOLINIO KURO CIKLO MEDŽIAGŲ FIZINĖS SAUGOS UŽTIKRINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIM ... NV-1879   Išvada 2019.06.28    
45 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymo reikalavimų įgyvendinimo patikrinimų kontrolinio klausimyno formos patvirtinimo“ projektas 19-8249 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.06.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.27 iki 2019.07.10 Reguliuojantis verslo sąlygas  
46 Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 19-8238 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.26    
47 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.06.26    
48 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.06.26    
49 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-8240 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.06.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.27   
50 Energetikos ministerijos teikimas dėl patikslinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo  ... 18-15435(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.06.26    
51 Dėl Branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-15435(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.26 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.06.26   
52 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-1040 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 99:2011 „Gyventojų apsauga įvykus radiologinei ar branduoline ... (1.1.4)10-3833 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Lydraštis 2019.06.25    
53 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-1040 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 99:2011 „Gyventojų apsauga įvykus radiologinei ar branduolinei av ...   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.06.25    
54 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-1040 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 99:2011 „Gyventojų apsauga įvykus radiologinei ar branduolinei av ... 19-8167 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektas 2019.06.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.25 Reguliuojantis verslo sąlygas  
55 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO, BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO AIKŠTELĖS, BRANDUOLINIŲ IR BRANDUOLINIO KURO CIKLO MEDŽIAGŲ FIZINĖS SAUGOS UŽTIKRINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO NV-1694   Išvada 2019.06.17    
56 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto ... 18-15435(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2019.06.10    
57 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto ... 18-15435(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.06.10    
58 Dėl Branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-15435(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.10 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.06.26 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.06.10   
59 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-4.1.2-2019 „Reikalavimai dokumentams, kurie turi būti pateikti su paraiška branduolinio kuro ciklo, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo licencijai gauti“ patvirtinimo“ projektas 19-6791 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.06.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.06 iki 2019.06.19   
60 Dėl branduolinės saugos reikalavimų projektų derinimo 19-5316 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Išvada 2019.05.22    
61 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-188 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ ... 19-5331 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.05.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.07 iki 2019.05.20   
62 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos ob ... 19-5330 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.05.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.07 iki 2019.05.20   
63 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“  ... 19-5328 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.05.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.07 iki 2019.05.20   
64 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 22.3-117 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.4-2011 „Branduolinės elektrinės saugos analizės ataskaitos rengimas ... 19-5326 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.05.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.07 iki 2019.05.20   
65 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 22.3-95 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.3-2016 „Radiacinė sauga branduolinės energetikos objektuose“ patvirtinim ... 19-5324 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.05.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.07 iki 2019.05.20   
66 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 22.3-295 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.5-2018 „Branduolinės energetikos objekto pripažinimas tinkamu eksploa ... 19-5322 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.05.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.07 iki 2019.05.20   
67 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 22.3-57 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.7.1-2014 „Saugai svarbių branduolinės energetikos objekto konstrukcijų ... 19-5320 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.05.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.07 iki 2019.05.20   
68 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 56 „Dėl „Branduolinės energetikos objektų avarinio elektros energijos tiekimo sistemų įrengimo ir eksploatacijos reikalavi ... 19-5319 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.05.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.07 iki 2019.05.20   
69 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-216 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.5.1-2019 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas“ ... 19-5318 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.05.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.07 iki 2019.05.20   
70 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 22.3-56 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 19-5317 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.05.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.07 iki 2019.05.20   
71 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8. -2019 „Saugai svarbių konstrukcijų sistemų ir komponentų techninė priežiūra, stebėjimas ir patikrinimai“ patvirtinimo“ projektas 19-5316 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.05.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.07 iki 2019.05.20 Reguliuojantis verslo sąlygas  
72 IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. GRUODŽIO 20 D. NUTARIMO NR. 1116 „DĖL NACIONALINĖS BRANDUOLINĖS SAUGOS REGLAMENTAVIMO IR PRIEŽIŪROS SISTEMOS IR BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTŲ SAUGOS  ... NV-1103   Išvada 2019.04.18    
73 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 22.3-57 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.7.1-2014 „Saugai svarbių branduolinės energetikos objekto konstrukcijų ... 19-4490 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.04.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.18 iki 2019.05.03   
74 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 22.3-169 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.4-2018 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų,  ... 19-4489 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.04.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.18 iki 2019.05.03   
75 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 22.3-60 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.1-2010 „Informavimo apie neįprastus įvykius atominėse elektrinėse reika ... 19-4488 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.04.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.18 iki 2019.05.03   
76 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 22.3-106 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2017 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio p ... 19-4486 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.04.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.18 iki 2019.05.03   
77 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.4-2019 „Asmenų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, patirties naudojimas“ patvirtinimo“ projektas 19-4484 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.04.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.18 iki 2019.05.03 Reguliuojantis verslo sąlygas  
78 2011 m. liepos 19 d. Tarybos direktyva 2011/ 70/ Euratomas kuria nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo Bendrijos sistema ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyria ... 19-156(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Atitikties lentelė 2019.04.02    
79 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimo  Nr. 1116 „Dėl Nacionalinės branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos ir branduolinės energetikos objektų saugos įvertinimų ... 19-156(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2019.04.02    
80 Energetikos ministerijos parengto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimo  Nr. 1116 „Dėl Nacionalinės branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos ir branduolinės ene ... 19-156(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.04.02    
81 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimo  Nr. 1116 „Dėl Nacionalinės branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos ir branduolinės energetikos objektų saugos įvertinimų ... 19-156(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.04.02 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.02   
82 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO, BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO AIKŠTELĖS, BRANDUOLINIŲ IR BRANDUOLINIO KURO CIKLO MEDŽIAGŲ FIZINĖS SAUGOS UŽTIKRINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO NV-443   Išvada 2019.02.15    
83 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1116 „Dėl Nacionalinės branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos ir branduolinės energetikos objektų saugos  ... 19-156 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.02.01    
84 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2019.01.30    
85 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ proj ... (12.6-14)3-139 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.01.30    
86 Dėl Branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-15435(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.30 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.02.15 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.30   
87 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. lapkričio 30 d.  įsakymo Nr. 22.3-188 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“ patvirtinimo“ pakeitimo ... 19-710 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.01.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.23 iki 2019.01.29 Reguliuojantis verslo sąlygas  
88 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1116 „Dėl Nacionalinės branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos ir branduolinės energetikos objektų saugos  ... NR-29 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.01.17    
89 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl Branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pro ... 12-01-84 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Išvada 2019.01.15    
90 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 22.3-169 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.4-2018 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų,  ... 19-253 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.01.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.15 iki 2019.01.28 Reguliuojantis verslo sąlygas  
91 Energetikos ministerijos lydraštis dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimo  Nr. 1116 „Dėl Nacionalinės branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos ir branduolinė ... (12.6-14)3-30 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2019.01.10    
92 2011 m. liepos 19 d. Tarybos Direktyva 2011/ 70/ Euratomas kuria nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo bendrijos sistema ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyria ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Atitikties lentelė 2019.01.10    
93 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimo  Nr. 1116 „Dėl Nacionalinės branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos ir branduolinės energetikos objektų saugos įvertinimų ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Poveikio vertinimo pažyma 2019.01.10    
94 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimo  Nr. 1116 „Dėl Nacionalinės branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos ir branduolinės energetikos objektų saugos įvertinimų ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.01.10    
95 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimo  Nr. 1116 „Dėl Nacionalinės branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos ir branduolinės energetikos objektų saugos įvertinimų ... 19-156 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.10 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.10 iki 2019.01.18   
96 Dėl „Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pro ... 18-15435 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2019.01.08    
97 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO "DĖL BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO, BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO AIKŠTELĖS, BRANDUOLINIŲ IR BRANDUOLINIO KURO CIKLO MEDŽIAGŲ FIZINĖS SAUGOS UŽTIKRINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PROJ ... 18-132 Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas Išvada 2019.01.07    
98 DĖL VALSTYBĖS SIENOS IR JOS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. VIII-1666  23 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO,  LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO NR. I-1613 36 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS ĮSTATYMO  ... NV-30   Pažyma 2019.01.07    
99 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENOS IR JOS APSAUGOS ĮSTATYMO NR.VIII-1666 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO NR. I-1613 36 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS  ... NV-28   Išvada 2019.01.07    
100 PAŽYMA DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. RUGSĖJO 21 D. NUTARIMO NR. 1103 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TV ... NV-18   Pažyma 2019.01.04    
101 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. RUGSĖJO 21 D. NUTARIMO NR. 1103 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS RADIOAKTYVI ... NV-17   Išvada 2019.01.04    
102 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 36 straipsnio pakeitimo 18-13021(3) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įstatymo projektas 2019.01.03 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.03   
103 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. VII-1666 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos  ... 18-8866(5) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2019.01.03 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.03   
104 Energetikos ministerijos teikimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą i ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.01.02    
105 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą ir Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų  ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.01.02    
106 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą ir Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų  ... 18-13643(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.02 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.02   
107 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ proj ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2018.12.21    
108 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas 18-15435 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.12.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.21 iki 2019.01.04   
109 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO ,,DĖL  FIZINIŲ ASMENŲ TIKRINIMO, INFORMACIJOS APIE PATIKRINTUS FIZINIUS ASMENIS NUOLATINIO STEBĖJIMO IR TOKIOS INFORMACIJOS TEIKIMO BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS SRITYJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO NV-3558   Pažyma 2018.12.21    
110 PAŽYMA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. RUGSĖJO 21 D. NUTARIMO NR. 1103 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS RADI ... NV-3555   Pažyma 2018.12.21    
111 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. RUGSĖJO 21 D. NUTARIMO NR. 1103 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS RADIOAKTYVI ... NV-3547   Išvada 2018.12.21    
112 Dėl fizinių asmenų tikrinimo, informacijos apie patikrintus fizinius asmenis nuolatinio stebėjimo ir tokios informacijos teikimo branduolinės energetikos srityje tvarkos aprašo patvirtinimo 18-12009(3) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.12.21 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.21   
113 DĖL BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ PROJEKTO (1.13 E)V4-591 Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba Raštas 2018.12.18    
114 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 22.3-82 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrin ... 18-14876 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.12.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.14 iki 2018.12.20 Reguliuojantis verslo sąlygas  
115 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 22.3-106 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio p ... 18-14874 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.12.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.14 iki 2018.12.20 Reguliuojantis verslo sąlygas  
116 Institucijų išvados dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą ir Lietuvos Re ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Išvada 2018.12.13    
117 Energetikos ministerijos teikimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą i ... (12.6-14)3-2206 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2018.12.13    
118 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą ir Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų  ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.13    
119 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą ir Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų  ... 18-13643(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.12.13 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.01.02 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.13   
120 DĖL VALSTYBĖS SIENOS IR JOS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. VIII-1666  23 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO,  LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO NR. I-1613 36 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS ĮSTATYMO  ... NV-3398   Pažyma 2018.12.12    
121 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. VIII-1666 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublik ... NV-3393   Išvada 2018.12.12    
122 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO ,,DĖL  FIZINIŲ ASMENŲ TIKRINIMO, INFORMACIJOS APIE PATIKRINTUS FIZINIUS ASMENIS NUOLATINIO STEBĖJIMO IR TOKIOS INFORMACIJOS TEIKIMO BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS SRITYJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO NV-3315   Pažyma 2018.12.07    
123 Fizinių asmenų tikrinimo, informacijos apie patikrintus fizinius asmenis nuolatinio stebėjimo ir tokios informacijos teikimo branduolinės energetikos srityje tvarkos aprašo patvirtinimo NV-3313   Išvada 2018.12.07    
124 Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.8-2018 „Asmens, atsakingo už radiacinę saugą, pareigybės aprašymo ir tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, nuostatų rengimo tvar ... NR-938 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.12.05    
125 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą ir Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymą“ pakeitimo projek ... SD-886 Lietuvos statistikos departamentas Išvada 2018.12.04    
126 Dėl fizinių asmenų tikrinimo, informacijos apie patikrintus fizinius asmenis nuolatinio stebėjimo ir tokios informacijos teikimo branduolinės energetikos srityje tvarkos aprašo patvirtinimo 18-12009(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.12.04 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.20 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.04   
127 Dėl branduolinės saugos reikalavimų pakeitimo projekto ir jo administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaitos derinimo 18-13473 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.12.04    
128 Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 36 straipsnio pakeitimo 18-13021(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įstatymo projektas 2018.12.03 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.01.02 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomeneiiki 2018.11.22   
129 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. VIII-1666 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos ... 18-8866(4) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.12.03 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.01.02 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.03   
130 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-204 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.6-2018 „Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosi ... 18-13984 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.11.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.30 iki 2018.12.06   
131 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.8-2018 „Asmens, atsakingo už radiacinę saugą, pareigybės aprašymo ir tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, nuostatų rengimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ projektas 18-13982 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.11.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.30 iki 2018.12.06 Reguliuojantis verslo sąlygas  
132 Energetikos ministerijos lydraštis dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą ... (12.6-14)3-2081 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2018.11.23    
133 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą ir Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.23    
134 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą ir Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų ... 18-13643 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.23 iki 2018.12.04   
135 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 22.3-85 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.2.1-2014 „Branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės bei informavimo a ... 18-13473 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.11.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.20 iki 2018.12.04   
136 Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijos, laikinojo leidimo, prašymo registruoti šią veiklą ar išduoti laikinąjį leidi ... 18-13467 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.11.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.21 iki 2018.12.04 Reguliuojantis verslo sąlygas  
137 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. SAUSIO 25 D. NUTARIMO NR. 83 „DĖL BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO STATYBOS VIETOS (AIKŠTELĖS) VERTINIMO ATASKAITOS PERŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-13206 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Nutarimo projektas 2018.11.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.16   
138 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. VIII-1666 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos ... 18-8866(3) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.11.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.14 iki 2018.11.22   
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.