T ATSINAUJINANTYS IŠTEKLIAI. 2020.05.24 21-a   savaitė Lietuvos energetikos  srities teisinių aktų PROJEKTŲ  apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-44 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“pakeitimo 20-7449 Utenos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.05.21    
2 Dėl buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo 20-7091 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2020.05.15   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-05-15 iki 2020-05-26.
3 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 20-7090 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2020.05.15   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-05-15 iki 2020-05-26.
4 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-37 „Dėl Visagino savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 20-6992 Visagino savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.05.15    
5 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47, 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-8526(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2020.05.14   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-05-14.
6 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47, 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-8526(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2020.05.14    
7 Įsakymas dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir ... 20-6716 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymo projektas 2020.05.12   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-05-13 iki 2020-05-18.. 
8 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. D1-275 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2020.05.06    
9 Dėl 2020 metų Nacionalinės reformų darbotvarkės patvirtinimo 20-6432 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Nutarimo projektas 2020.04.30   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-04-30.
10 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RADVILIŠKIO ŠILUMA“ 2019-2021 METŲ ILGALAIKĖS REGULIUOJAMOS VEIKLOS INVESTICIJŲ PROGRAMOS IR JOS FINANSAVIMO ŠALTINIŲ PAPILDYMO SUDERINIMO 20-6396 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.04.30    
11 Dėl 2020 metų nacionalinės reformų darbotvarkės patvirtinimo 20-2964(2) Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Nutarimo projektas 2020.04.30    
12 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos stabilumo 2020 metų programos“ projekto 20-6289 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2020.04.29   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-04-29.
13 DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS FIZINIAMS ASMENIMS „FINANSINIŲ PRIEMONIŲ TAIKYMO GAMINANTIEMS VARTOTOJAMS DIDINANT ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ SOCIALINĮ PRIEINAMUMĄ“, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 20-6268 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2020.04.28   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-04-28 iki 2020-05-06.. 
14 DĖL AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS TEIKIMO NEBUITINIAM KLIENTUI SUTARTIES STANDARTINIŲ SĄLYGŲ DERINIMO 20-6254 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2020.04.28   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-04-28.
15 Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai ir viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo 20-6144 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.04.24    
16 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RADVILIŠKIO ŠILUMA“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 20-5598 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.04.17    
17 Dėl viešosios įstaigos Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų metinės finansinės atskaitomybės rinkinio patvirtinimo 20-5534 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2020.04.17    
18 Dėl Alytaus rajono savivaldybėstarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. K-5 ,,Dėl Alytaus rajono savivaldybės2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 20-5523 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2020.04.16    
19 Dėl 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo derinimo 20-5092 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2020.04.09   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-04-09 iki 2020-04-24.. 
20 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-493 „DĖL TINKAMŲ PROJEKTŲ IŠLAIDŲ KATEGORIJŲ PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS FINANSAVIMO KRYPTIS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2020.03.24    
21 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-493 „DĖL TINKAMŲ PROJEKTŲ IŠLAIDŲ KATEGORIJŲ PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS FINANSAVIMO KRYPTIS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 20-4115 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2020.03.24   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-24.
22 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo 20-3344 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2020.03.12   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-12 iki 2020-03-16.. 
23 Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 6, 8, 12, 32, 37, 39 straipsnių pakeitimo ir 36 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektų ai ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2020.03.10    
24 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 6, 8, 12, 32, 36, 37, 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2020.03.10    
25 Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo projektas 20-3124 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2020.03.10   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-10 iki 2020-03-27.. 
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo 20-3035 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.03.10    
27 Dėl 2020 metų nacionalinės reformų darbotvarkės patvirtinimo 20-2964 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Nutarimo projektas 2020.03.09   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-09 iki 2020-03-17.. 
28 Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos r ... 20-2849 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2020.03.06   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-09 iki 2020-03-10.. 
29 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 293 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 20-2848 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2020.03.06   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-03-06.
30 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 1-249 „Dėl Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 20-2825 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2020.03.06   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-09 iki 2020-03-25. Reguliuojantis verslo sąlygas.
31 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 1-70 „Dėl Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 20-2824 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2020.03.06   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-09 iki 2020-03-25. Reguliuojantis verslo sąlygas.
32 04.3.1-VIPA-T-113 PRIEMONĖS „VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ PASTATŲ ATNAUJINIMAS (II)“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMAS 20-2699 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2020.03.03   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-03 iki 2020-03-18.. 
33 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvi ... 20-2643 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2020.02.26   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-02-26 iki 2020-02-28.. 
34 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo 20-2194 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.02.19    
35 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1-241 „Dėl Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo prevencinių veiksmų ir Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo ekstremaliųjų situacijų valdymo planų patvirt ... 20-2019 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2020.02.14   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-02-14 iki 2020-03-02.. 
36 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo 20-1754 Ignalinos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.02.12    
37 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 293 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 20-324(2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2020.02.10   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-02-10.
38 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo 20-1350 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.02.06    
39 Dėl Alytaus rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo 20-989 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2020.01.27    
40 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2015 M. LIEPOS 2 D. ĮSAKYMO NR. 3-285(1.5 E) „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVEND ... 20-761 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Lyginamasis variantas 2020.01.23    
41 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2015 M. LIEPOS 2 D. ĮSAKYMO NR. 3-285(1.5 E) „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVEND ... 20-761 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymo projektas 2020.01.23   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-01-23.
42 Dėl Neringos savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo 20-456 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.01.17    
43 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 293 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 20-324 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2020.01.15   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-01-15 iki 2020-01-20.. 
44 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-235 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-15874 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2019.12.31    
45 Aiškinamasis raštas dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 18, 31 ir 78 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo dešimtuoju (1) skirsniu įstatymo projekto 19-15824 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.12.30    
46 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimo Nr. XI-2375 „Dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos patvirtinimo“ pakeitimo 19-14816(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.12.19    
47 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimo Nr. XI-2375 „Dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos patvirtinimo“ pakeitimo 19-14815(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.12.19    
48 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimo Nr. XI-2375 „Dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos patvirtinimo“ pakeitimo 19-14815(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.12.19   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-12-19.
49 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo T1-33 „Dėl Druskininkų savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano“ pakeitimas 19-15610 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.12.17    
50 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-64 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-15321 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.12.13   Projektas priimtas nuo 2019-12-27.
51 Dėl Alytaus rajono savivaldybėstarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. K-8 ,,dėl Alytaus rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 19-14927 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2019.12.09    
52 DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. V17-24 ,,DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2019-2021 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-14891 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.12.09    
53 Dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos patvirtinimo 19-14815 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.12.09    
54 Dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos patvirtinimo 19-14815 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.12.09   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-12-13.  El.p.: e.karaliute@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-12-09.
55 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pram ... 19-14766 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2019.12.06   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-12-06 iki 2019-12-10.. 
56 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos patvirtinimo“ projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 19-14761 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.12.06    
57 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos patvirtinimo“ projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 19-14761 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Strategijos projektas 2019.12.06    
58 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-lvpa-k-857 „Skaitmeninių inovacijų centrai“ projektų finansavimo sąlygų apraš ... 19-14516 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2019.12.04   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-12-04 iki 2019-12-06.. 
59 DĖL PRIEMONĖS 04.3.2-LVPA-V-111 PRIEMONĖS „KATILŲ KEITIMAS NAMŲ ŪKIUOSE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO 19-14397 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.12.03   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-12-03 iki 2019-12-05.. 
60 Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1k-316 pakeitimo 19-14196 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymo projektas 2019.11.28    
61 Dėl pritarimo Vilniaus miesto integruotos teritorijų vystymo programos keitimo projektui   Vilniaus miesto savivaldybės administracija Lyginamasis variantas 2019.11.27    
62 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 18, 31 ir 78 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo dešimtuoju(1) skirsniu įstatymo projektas 19-14108 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.11.25    
63 DĖL PRIEMONĖS NR. 04.1.1-LVPA-K-110 „NEDIDELĖS GALIOS BIOKURO KOGENERACIJOS SKATINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO 19-14008 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.11.22   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-11-22 iki 2019-12-06.. 
64 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-13877 Ignalinos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.11.20    
65 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 4-238 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01 ... 19-13628 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2019.11.18   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-11-18 iki 2019-11-20.. 
66 DĖL 04.3.2-LVPA-V-111 PRIEMONĖS „KATILŲ KEITIMAS NAMŲ ŪKIUOSE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO 19-13461 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.11.15   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-11-15.
67 Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 4-128 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. ... 19-13095 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2019.11.12   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-11-13 iki 2019-11-15.. 
68 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeit ... 19-13079 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymo projektas 2019.11.12   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-11-12 iki 2019-11-28.. 
69 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-832 „Eco-inovacijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo 19-12987 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2019.11.08   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-11-08 iki 2019-11-12.. 
70 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ... 19-6681(5) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.10.30   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-10-30.
71 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 4, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 34, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 51, 69, 71, 74 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-6680(5) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.10.30   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-10-30.
72 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.10.25    
73 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 4, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 34, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 51, 69, 71, 74 straipsnių pakeitimo įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.10.25    
74 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ... 19-6681(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.10.25   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-10-30.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-10-25.
75 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 4, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 34, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 51, 69, 71, 74 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-6680(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.10.25   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-10-30.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-10-25.
76 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 13(1), 19, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 181 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 39 ... 19-12591 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.10.25    
77 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1328 „Dėl viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo 19-11431(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.10.25   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-01 iki 2019-10-09.Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-10-25.
78 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1328 „Dėl viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo 19-11431(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.10.25    
79 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-12517 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.10.23   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-23 iki 2019-10-31.. 
80 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-12517 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2019.10.23    
81 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL MAGISTRALINIO KELIO A5 KAUNAS-MARIJAMPOLĖ-SUVALKAI RUOŽO NUO 56,83 IKI 97,06 KM REKONSTRAVIMO SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS MAGISTRALINIO KELIO A5 KAUNAS-MARIJA ... 2-7169 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Teikimas 2019.10.21    
82 Dėl Kultūrinės veiklos, Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone, Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo, Reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo programų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-12299 Kretingos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.10.21    
83 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47, 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-8526(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.10.18   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-11-21.  El.p.: e.karaliute@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-10-18.
84 Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymas 19-8584(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.10.15   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-10-15.
85 Dėl Alytaus rajono savivaldybėstarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. k-8 ,,dėl Alytaus rajono savivaldybės2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 19-11930 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2019.10.14    
86 Dėl viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo 19-11871 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.10.14    
87 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-11701 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.10.09   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-10-09.
88 Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 4-250 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinima ... 19-11674 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2019.10.08   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-08 iki 2019-10-10.. 
89 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fond ... 19-11591 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.10.07   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-07.
90 Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021-2027 m. strateginio plėtros plano patvirtinimo 19-11563 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.10.04    
91 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo 19-11510 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.10.03   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-03 iki 2019-11-17.. 
92 Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 4-187 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir 4 priorit ... 19-11437 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2019.10.01   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-01 iki 2019-10-03.. 
93 Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos r ... 19-11393 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2019.09.27   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-27 iki 2019-10-01.. 
94 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo 19-11374 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2019.09.26   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-26 iki 2019-09-30.. 
95 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo 19-11367 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2019.09.26   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-26 iki 2019-09-30.. 
96 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ... 19-6681(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.09.25   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-10-17.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-09-25.
97 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ... 19-6681(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.09.25    
98 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 4, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 34, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 51, 69, 71, 74 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-6680(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.09.25   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-10-17.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-09-25.
99 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 4, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 34, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 51, 69, 71, 74 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-6680(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.09.25    
100 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 18, 31 ir 78 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo dešimtuoju(1) skirsniu įstatymo projekto aiškinamasis raštas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.09.23    
101 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2017 M. BIRŽELIO 16 D. ĮSAKYMO NR. 4-353 „dėl 2014-2020 metų europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01. ... 19-10972 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2019.09.18   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-18 iki 2019-09-20.. 
102 Dėl Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo 19-10786 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.09.16    
103 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-8298(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.09.13   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-09-13.
104 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 4-250 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01 ... 19-10310 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2019.09.05   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-05 iki 2019-09-09.. 
105 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-10264 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.09.03   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-09-03.
106 Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo (17.2-16E)3-1261 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.09.03    
107 Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymas 19-8584(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.08.28   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-08-29. Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-10-15.  El.p.: e.karaliute@lrv.lt. 
108 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 19-10186 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.08.28   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-08-28 iki 2019-09-09.. 
109 Dėl reikalavimų strateginiam investuotojui, nuomojant Birštono nuosavybės teise valdomą žemės sklypą (kadastrinis Nr. 1201/ 0002:175), nustatymo 19-9973 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.08.23    
110 Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. TS-202 ,,Dėl darnaus judumo Birštono mieste plano tvirtinimo“ patvirtinto darnaus judumo Birštono mieste plano pakeitimo 19-9872 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.08.22    
111 Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. K-7 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės 2019 - 2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“pakeitimo 19-9815 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2019.08.21    
112 Dėl pritarimo viešosios įstaigos Rokų socialinės gerovės centro projektui pagal klimato kaitos programą ir Kauno rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui projekte partnerio teisėmis 19-9757 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.08.20    
113 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų  ... 19-9684 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.08.19   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-08-19 iki 2019-08-26.. 
114 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-9301 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.08.08   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-08-08.
115 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo„Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" projektas 19-7474(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.08.07   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-08-07.
116 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo 19-8628(2) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2019.08.05   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-08-05.
117 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo„Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" projektas 19-7474(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.08.02   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-08-02. Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-08-06.  El.p.: e.karaliute@lrv.lt. 
118 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto teikimo (Joniškio žum) SR-3083 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Teikimas 2019.07.29    
119 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų  ... 19-8978 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.07.25   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-07-25.
120 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 34, 39, 40, 41, 46 ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.07.22    
121 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 37, 38, 39, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1) straipsnių, įstatymo priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 20(2) s ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.07.22    
122 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 34, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 51, 71, 74 straipsnių pakeitimo įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.07.22    
123 Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-1193 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-8879 Šilutės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.07.22    
124 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 37, 38, 39, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1) straipsnių, įstatymo priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 20(2) s ... 19-6681(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.07.22   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-08-23 iki 2019-07-30.. 
125 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 34, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 51, 71, 74 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-6680(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.07.22   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-08-23 iki 2019-07-30.. 
126 Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 411 „Dėl prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgy ... 19-8302(2) Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Nutarimo projektas 2019.07.19   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-07-19.
127 Dėl Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 pakeitimo 19-8628 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2019.07.11   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-07-11 iki 2019-07-25.. 
128 Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymas 19-8584 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.07.10   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-07-10. Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-07-26.  El.p.: e.karaliute@lrv.lt. 
129 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo„Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" projektas 19-7474(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.07.02   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-07-02. Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-07-18.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. 
130 Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 411 „Dėl prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgy ... 19-8302 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Nutarimo projektas 2019.06.28   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-06-28. Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-07-17.  El.p.: n.maksteliene@lrv.lt. 
131 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-8298 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.28   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-28 iki 2019-07-12.. 
132 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-8267 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.27   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-27 iki 2019-07-04.. 
133 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m.  sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl Jurbarko  miesto daugiabučių namų kvartalų energinio  efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo 19-7895 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.20    
134 Dėl Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarkos patvirtinimo 19-7667 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.17   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-17 iki 2019-06-21.. 
135 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo„Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" projektas 19-7474 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.14   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-14 iki 2019-06-19.. 
136 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ projektas 19-5958(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.14   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-05-20 iki 2019-06-04.. 
137 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.06.10    
138 Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 4-187 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir 4 prioriteto „Energ ... 19-7132 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2019.06.10   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-10 iki 2019-06-13.. 
139 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-7094 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.06.10   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-10 iki 2019-06-14.. 
140 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto teikimo (Klaipėdos laivininkų mokykla) SR-2212 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Teikimas 2019.06.03    
141 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8 ir 18(1) straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 9, 16, 20, 20(1), 22, 34, 40, 41, 46, 48, 49, 74 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lie ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.05.30    
142 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 17, 20, 28, 29, 37, 38, 39, 47, 48, 49, 50, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 20(2) straipsniu įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.05.30    
143 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 17, 20, 28, 29, 37, 38, 39, 47, 48, 49, 50, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 20(2) straipsniu įstatymas 19-6681 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.05.30   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-05-30 iki 2019-06-28.. 
144 Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 411 „Dėl prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgy ... 19-6599 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Nutarimo projektas 2019.05.28   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-05-28 iki 2019-06-05.. 
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.