T GAMTINĖS DUJOS. 2019.11.10 45-a   savaitė Lietuvos teisinių aktų PROJEKTŲ  apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl pritarimo investiciniam projektui pagal 2014 - 2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.1.1. uždavinio „ ... 19-12948 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.11.08    
2 Išvada dėl teisės akto projekto Nr. 19-12687 19-12687 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Išvada 2019.11.06    
3 DĖL BIUDŽETO SANDAROS ĮSTATYMO PROJEKTO (1.23E-32)6V-2053 Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Išvada 2019.10.30    
4 Dėl valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 2B-76 „Dėl techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-12717 Lietuvos transporto saugos administracija Įsakymo projektas 2019.10.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.10.31 iki 2019.11.07   
5 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 12, 30, 30(1), 30(2), 35(1) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 25(1), 30(3), 30(4), 30(5), 30(6), 30(7), 30(8), 30(9), 35(2), 35(3), 35(4), 35(5) straipsniais ir septintuoju(1) ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Derinimo pažyma 2019.10.30    
6 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 12, 30, 30(1), 30(2), 35(1) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 25(1), 30(3), 30(4), 30(5), 30(6), 30(7), 30(8), 30(9), 35(2), 35(3), 35(4), 35(5) straipsniais ir septintuoju(1) ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2019.10.30    
7 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ... 19-6681(5) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.10.30 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.10.30   
8 Dėl Naudojimosi AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo sistemos taisyklių derinimo 19-12687 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.10.30    
9 Dėl Naudojimosi AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo sistemos taisyklių derinimo 19-12687 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.10.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.10.30 iki 2019.11.11   
10 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LAPKRIČIO 7 D. NUTARIMO NR. 1354 „DĖL SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALO BŪTINOJO KIEKIO TIEKIMO IR GAMTINIŲ DUJŲ VARTOJIMO PAJĖGUMŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO  ... NV-3031   Išvada 2019.10.29    
11 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos bei būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų apskaičiavimo, mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo TS-221 Rokiškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.10.25 Galioja nuo 2019.11.08  Teisės aktų registras: 2019-17859-, 2019.
12 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS BEI BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJŲ APSKAIČIAVIMO, MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-221 Rokiškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.10.25    
13 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 13(1), 19, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 181 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 39 ... 19-12591 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2019.10.25    
14 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 13(1), 19, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 181 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 39 ... 19-12591 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.10.25    
15 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Atitikties lentelė 2019.10.25    
16 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.10.25    
17 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ... 19-6681(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.10.25 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.10.30 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.10.25   
18 DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 13 D. NUTARIMO NR. O3-367 „DĖL VALSTYBĖS REGULIUOJAMŲ KAINŲ GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIUJE NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-12518 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.10.23    
19 DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 13 D. NUTARIMO NR. O3-367 „DĖL VALSTYBĖS REGULIUOJAMŲ KAINŲ GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIUJE NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-12518 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2019.10.23    
20 DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 13 D. NUTARIMO NR. O3-367 „DĖL VALSTYBĖS REGULIUOJAMŲ KAINŲ GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIUJE NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-12518 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.10.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.10.23   
21 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-12517 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.10.23    
22 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-12517 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2019.10.23    
23 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-12517 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.10.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.10.23 iki 2019.10.31   
24 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL MAGISTRALINIO KELIO A5 KAUNAS-MARIJAMPOLĖ-SUVALKAI RUOŽO NUO 56,83 IKI 97,06 KM REKONSTRAVIMO SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS MAGISTRALINIO KELIO A5 KAUNAS-MARIJA ... 2-7169 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Teikimas 2019.10.21    
25 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 284 „Dėl Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015-2021 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo 19-11412(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.10.21 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.10.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.09.27 iki 2019.10.08   
26 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47, 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-8526(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.10.18 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.10.18   
27 Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47, 49 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstyb ... 19-8525(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.10.18    
28 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. o3-229 „Dėl Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-12247 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.10.18    
29 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-12234 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.10.18 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.10.18   
30 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 „Dėl akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 19-12141 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos Įsakymo projektas 2019.10.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.10.18 iki 2019.10.24   
31 DĖL UAB GET BALTIC PREKYBOS GAMTINIŲ DUJŲ BIRŽOJE REGLAMENTO DERINIMO 19-12111 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.10.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.10.17 iki 2019.10.28   
32 DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO LAIVYBOS TAISYKLIŲ PAKEITIMO PROJEKTO 2-7105 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Raštas 2019.10.16    
33 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2008 M. RUGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO NR. 3-327 „DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO LAIVYBOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-12049 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymo projektas 2019.10.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.10.16 iki 2019.11.01   
34 Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymas 19-8584(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.10.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.10.15   
35 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO ,,DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2016 M. BIRŽELIO 22 D. NUTARIMO NR. 629 „DĖL DUJOTIEKIŲ JUNGTIES TARP LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO“ PA ... NV-2863 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2019.10.15    
36 Dėl Naudojimosi akcinės bendrovės „Amber grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo 2019 m. d. Nr. O3E- 19-11755 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.10.10    
37 Dėl Naudojimosi akcinės bendrovės „Amber grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo 2019 m. d. Nr. O3E- 19-11755 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.10.10 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.10.10 iki 2019.11.08   
38 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-11701 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.10.09    
39 Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimo pakeitimo projekto teikimas (7.1-09)3-1411 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.10.09    
40 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-11701 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.10.09 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.10.09   
41 Dėl Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo 19-11678 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.10.08    
42 Dėl Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo 19-11678 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.10.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.10.08   
43 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 75, 79, 91, 92 ir 106 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-11655 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2019.10.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.10.08 iki 2019.10.22   
44 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fond ... 19-11591 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.10.07 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.10.07   
45 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo 19-11510 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Priedas 2019.10.03    
46 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo 19-11510 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.10.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.10.03 iki 2019.11.17   
47 Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 4-187 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir 4 priorit ... 19-11437 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2019.10.01 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.10.01 iki 2019.10.03   
48 Dėl nutarimo projekto teikimo 19-8729(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.09.30    
49 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 284 „Dėl Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015-2021 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo 19-11412 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.09.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.09.27 iki 2019.10.08   
50 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. LIEPOS 22 D. NUTARIMO NR. 746 „DĖL NACIONALINIO ELEKTROS IR GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO INFRASTRUKTŪROS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO NV-2731   Išvada 2019.09.27    
51 Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo T-184 Panevėžio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.09.26 Galioja nuo 2019.10.01  Teisės aktų registras: 2019-15355-, 2019.
52 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-108 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirt ... T-204 Panevėžio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.09.26 Galioja nuo 2019.09.28  Teisės aktų registras: 2019-15217-, 2019.
53 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO 19-10992 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Išvada 2019.09.26    
54 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO 19-10985 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Išvada 2019.09.25    
55 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pa ... 19-11339 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Derinimo pažyma 2019.09.25    
56 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pa ... 19-11339 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Derinimo pažyma 2019.09.25    
57 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 13(1), 19, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymas 19-6679(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.09.25    
58 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 13(1), 19, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymas 19-6679(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.09.25 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.10.17 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.09.25   
59 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ... 19-6681(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.09.25    
60 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ... 19-6681(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.09.25 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.10.17 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.09.25   
61 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-235 ,,Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo pat ... 19-11318 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.09.24    
62 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-235 ,,Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo pat ... 19-11311 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.09.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.09.24 iki 2019.09.30   
63 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M.  LIEPOS 30 D.SPRENDIMO NR. T-93 „DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO  NR. T-72 „DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DYDŽIŲ TVIRTINIMO“ PAKEI ... 19-11265 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.09.24    
64 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 18, 31 ir 78 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo dešimtuoju(1) skirsniu įstatymo projekto aiškinamasis raštas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.09.23    
65 Dėl nutarimo projekto teikimo išvadoms gauti 19-11233 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.09.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.09.23   
66 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-11225 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.09.23    
67 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-11225 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2019.09.23    
68 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-11225 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.09.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.09.23   
69 Dėl valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. O3E-265 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nu ... 19-11224 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.09.23    
70 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. O3E-265 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nu ... 19-11224 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2019.09.23    
71 Dėl valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. O3E-265 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nu ... 19-11224 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.09.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.09.23   
72 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-108 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirt ... 19-11112 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.09.19    
73 Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-11095 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.09.19    
74 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-235 ,,Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo pat ... 19-10894 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.09.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.09.17 iki 2019.09.23   
75 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1-364 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Naujų perdavimo ar s ... 19-10820 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.09.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.09.17 iki 2019.09.30   
76 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 1-228 „Dėl Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisykl ... 19-10273 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2019.09.16    
77 Derinimo pažyma Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo ir institucijų išvados 19-8298(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2019.09.13    
78 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-8298(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.09.13    
79 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo pakeitimo projekto teikimas (7.1-09)3-1305 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.09.13    
80 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-8298(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.09.13 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.09.13   
81 Dėl Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų teikimo, kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo T-416 Kauno miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.09.10 Galioja nuo 2019.09.12  Teisės aktų registras: 2019-14458-, 2019.
82 Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-10426 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.09.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.09.09   
83 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 1-228 „Dėl Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projektas 19-10273 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.09.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.09.04 iki 2019.09.17 Reguliuojantis verslo sąlygas  
84 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T-1007 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo T-61 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.08.30 Galioja nuo 2019.09.04  Teisės aktų registras: 2019-14013-, 2019.
85 Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymas 19-8584(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.08.28 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.10.15 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.08.29   
86 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO 19-10163 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2019.08.28    
87 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO 19-10163 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2019.08.28    
88 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO PAKEITIMŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ   Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Raštas 2019.08.19    
89 Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-246 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 19-9543 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.08.14    
90 DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 13 D. SPRENDIMO NR. T-1007 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RADVILIŠKIO ŠILUMA“ TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ TRETIESIEMS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO 19-9537 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.08.14    
91 DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BAISOGALOS MIESTELIO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO A-838 (8.2) Radviliškio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.08.12    
92 DĖL RADVILIŠKIO MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO A-839 (8.2) Radviliškio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.08.12    
93 DĖL VYRIAUSYBĖS 2006 M. SAUSIO 30 D. NUTARIMO NR. 92 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ VANDENTVARKOS, ENERGETIKOS, TRANSPORTO AR PAŠTO PASLAUGŲ SRITIES PERKANČIŲJŲ SUBJEKTŲ, ĮSTATYMO ĮGYVENDI ... NV-2241   Pažyma 2019.07.31    
94 Dėl išvados įstatymų projektams 19-8525 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.07.24    
95 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 37, 38, 39, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1) straipsnių, įstatymo priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 20(2) s ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.07.22    
96 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 37, 38, 39, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1) straipsnių, įstatymo priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 20(2) s ... 19-6681(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.07.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.08.23 iki 2019.07.30   
97 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.07.22    
98 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymas 19-6679(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.07.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.08.23 iki 2019.07.30   
99 Direktyvos 2018/ 2001 ir nacionalinių teisės aktų atitikties lentelė   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Atitikties lentelė 2019.07.22    
100 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M.  LIEPOS 30 D.SPRENDIMO NR. T-93 „DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO  NR. T-72 „DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DYDŽIŲ TVIRTINIMO“ PAKEI ... 19-8903 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.07.22    
101 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto ((27.18E-02)-5K-1911112)-6K-1903824 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Išvada 2019.07.18    
102 Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 19-8690 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.07.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.07.12 iki 2019.07.19   
103 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 19-8623 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2019.07.10    
104 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 19-8623 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.07.10 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.07.10 iki 2019.08.09   
105 Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymas 19-8584 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.07.10 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.07.26 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.07.10   
106 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47, 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-8526 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.07.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.07.09 iki 2019.08.09   
107 Dėl Kietojo ir skystojo kuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklių patvirtinimo 19-8410 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.07.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.07.08 iki 2019.08.01   
108 Dėl valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 2B-76 „Dėl techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-8390 Lietuvos transporto saugos administracija Įsakymo projektas 2019.07.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.07.04 iki 2019.07.11   
109 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto 19-8382 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Lydraštis 2019.07.03    
110 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 255 „Dėl akcizų grąžinimo“ pakeitimo 19-8380 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos Įsakymo projektas 2019.07.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.07.04 iki 2019.07.10   
111 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1462 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą“ pakeitimo (5.2-04)3-956 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.07.02    
112 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-34  „Dėl 2019 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo T1-59 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2019.06.28 Galioja nuo 2019.07.02  Teisės aktų registras: 2019-10705-, 2019.
113 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-8301 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.06.28    
114 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto teikimas išvadoms gauti (7.5-09)3-944 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2019.06.28    
115 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-8298 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.06.28    
116 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-8298 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.28 iki 2019.07.12   
117 Dėl Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktų formų patvirtinimo 19-7968 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.20 iki 2019.06.25   
118 Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-7967 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.20 iki 2019.06.25   
119 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. D1-848 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-7910 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.06.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.20 iki 2019.07.19   
120 Nutarimo projekto teikimas išvadoms gauti 19-7873 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2019.06.20    
121 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų saugomų pirmos ir antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių ir joms priklausančių ar jų valdomų  ... 19-7873 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.06.20    
122 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų saugomų pirmos ir antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių ir joms priklausančių ar jų valdomų  ... 19-7873 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.20 iki 2019.06.27   
123 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetik ... 19-7230 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2019.06.18    
124 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-7743 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.18 iki 2019.06.21   
125 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. O3-140 „Dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-7741 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.18 iki 2019.06.21   
126 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-7678 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.06.17    
127 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-7678 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2019.06.17    
128 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-7678 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.17 iki 2019.06.25   
129 Dėl Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarkos patvirtinimo 19-7667 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.17 iki 2019.06.21   
130 Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijai priskirtų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių ir nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbią reikšmę turinčios energetikos infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo 19-2058(2) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymo projektas 2019.06.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.17 iki 2019.06.26   
131 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos  ... 19-6759 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.06.13    
132 Vyriausybės nutarimų projektų teikimas 19-7267 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.06.12    
133 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-7230 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.06.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.12 iki 2019.06.21   
134 Vyriausybės nutarimų projektų teikimas 19-5866(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.06.10    
135 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1747 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-5866(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.10 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.06.10   
136 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (17.2-16E)3-1261 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2019.06.06    
137 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (19.3-19)3-827 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2019.06.06    
138 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo pakeitimo projekto derinimas (7.5-09)3-806 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2019.06.04    
139 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.06.04    
140 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-6759 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.04 iki 2019.06.12   
141 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ 2018 m. metinės veiklos ataskaitos patvirtinimo T-133 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.31 Galioja nuo 2019.05.31   
142 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo T-100 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30    
143 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 17, 20, 28, 29, 37, 38, 39, 47, 48, 49, 50, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 20(2) straipsniu įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.05.30    
144 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 17, 20, 28, 29, 37, 38, 39, 47, 48, 49, 50, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 20(2) straipsniu įstatymas 19-6681 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.05.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.30 iki 2019.06.28   
145 Administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaita (Energetikos įstatymas)   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Ataskaita 2019.05.30    
146 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8 ir 18(1) straipsnių pakeitimo įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.05.30    
147 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8 ir 18(1) straipsnių pakeitimo įstatymas 19-6679 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.05.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.30 iki 2019.06.28   
148 Direktyvos 2018/ 2001 ir nacionalinių teisės aktų atitikties lentelė   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Atitikties lentelė 2019.05.30    
149 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2013 M. GRUODŽIO 27 D. NUTARIMO NR. O3-761 „DĖL VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-6292 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.05.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.22 iki 2019.06.05   
150 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo AV-312 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.05.21 Galioja nuo 2019.05.21   
151 Lietuvos Respublikos energetikos ministro  įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 1-82 „Dėl Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projektas 19-5297 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2019.05.21    
152 Dėl išvados įstatymų projektams 19-5004 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.05.21    
153 Dėl UAB „SGD terminalas“ Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių derinimo 19-6092 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.05.20    
154 Dėl UAB „SGD terminalas“ Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių derinimo 19-6092 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.05.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.20 iki 2019.05.21   
155 Dėl Vartotojų skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių patvirtinimo 19-5982 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.05.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.17 iki 2019.05.29   
156 Dėl Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių patvirtinimo 19-5981 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.05.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.17 iki 2019.05.29   
157 Dėl įstatymo projekto derinimo 19-5096 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Išvada 2019.05.17    
158 Vyriausybės nutarimų projektų teikimas 19-5866 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.05.16    
159 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1747 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-5866 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.05.16 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.06.06 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.16   
160 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo 19-5675 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.14    
161 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 1-92 „Dėl Dujų įmonių metinių veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitų teikimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo" projektas 19-5563 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.05.10 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.13 iki 2019.05.21 Reguliuojantis verslo sąlygas  
162 Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo 19-5526 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.05.10    
163 Lietuvos Respublikos energetikos ministro  įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 1-82 „Dėl Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projektas 19-5297 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.05.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.07 iki 2019.05.15 Reguliuojantis verslo sąlygas  
164 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto 19-5189 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.05.03    
165 Dėl nutarimo projekto 19-4075 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2019.05.02    
166 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. T-203 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo T-63 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.04.30 Galioja nuo 2019.05.03  Teisės aktų registras: 2019-07095-, 2019.
167 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGIOS LAIVYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-1897 1, 2, 3, 8, 13, 16, 19, 21, 26, 33, 37, 39, 40, 40(1), 48 ir 49 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO 2-3315 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Raštas 2019.04.29    
168 LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGIOS LAIVYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-1897  1, 2, 3, 8, 13, 16, 19, 21, 26, 33, 37, 39, 40, 40(1), 48 ir 49 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS 19-5096 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įstatymo projektas 2019.04.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.29 iki 2019.05.16   
169 Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 2, 3, 6, 12, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 27, 28, 34, 37, 39, 41, 44, 46, 51, 55, 56, 67 straipsnių, 1 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 271 straipsniu įstatymo projektas 19-5007 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.04.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.26 iki 2019.05.20   
170 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL 2019 METŲ NACIONALINĖS REFORMŲ DARBOTVARKĖS PATVIRTINIMO“ PROJEKTO NV-1157   Išvada 2019.04.26    
171 DĖL ĮSAKYMO PROJEKTO IR NUTARIMO PROJEKTO TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI   Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Raštas 2019.04.26    
172 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M.  LIEPOS 30 D.SPRENDIMO NR. T-93 „DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO  NR. T-72 „DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DYDŽIŲ TVIRTINIMO“ PAKEI ... 19-4978 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.26    
173 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. T-203 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 19-4877 Joniškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.25 Projektas priimtas nuo 2019.04.30   
174 Dėl išvados Vyriausybės nutarimų projektams 19-4075 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.04.25    
175 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO ,,DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 163 ,,DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO PATIKIMUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROPJEKTO NV-1115   Išvada 2019.04.19    
176 Dėl teisės akto projekto (8.2-10)3-589 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Pastaba 2019.04.19    
177 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-4415 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.04.17 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.17 Reguliuojantis verslo sąlygas  
178 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO ,,DĖL NACIONALINIO ORO TARŠOS MAŽINIMO PLANO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO (TAP NR. 19-309(2); TAIS NR. 18-8959(4)) NV-1069   Pažyma 2019.04.17    
179 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-4296 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2019.04.15    
180 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-4296 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.04.15    
181 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-4296 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.04.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.15   
182 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl dujų, pagamintų iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijų išdavimo, perdavimo ir jų galiojimo panaikinimo bei kilmės garantijų naudojimo priežiūros ir kontrolės ir kitose valstybėse  ... 19-4255 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.04.12    
183 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma“ 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. T-1139 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2019.04.11    
184 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO ,,DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 163 ,,DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO PATIKIMUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROPJEKTO NV-990   Išvada 2019.04.09    
185 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1747 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-4076 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.04.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.05 iki 2019.04.24   
186 Vyriausybės nutarimų projektų teikimas išvadoms gauti 19-4075 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2019.04.05    
187 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RADVILIŠKIO ŠILUMA“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 19-3947 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.04.02    
188 Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymas 18-693(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.04.01 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.01   
189 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-3867 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.03.29 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.04.11 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.29 Reguliuojantis verslo sąlygas  
190 Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto derinimo   Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Išvada 2019.03.29    
191 Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-TS-88 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 1-TS-133 Anykščių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.04.03  Teisės aktų registras: 2019-05279-, 2019.
192 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. T-203 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo T-42 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.03.30  Teisės aktų registras: 2019-04992-, 2019.
193 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T1-34 „DĖL 2019 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PAKEITIMO T1-57 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.03.29   
194 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. T-1063 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2019.03.27    
195 Lietuvos Respublikos įstatymo dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimų ratifikavimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Sutartis 2019.03.25    
196 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto įvertinimo 12-01-481 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Teikimas 2019.03.25    
197 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M.  LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T-93 „DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO  NR. T-72 „DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DYDŽIŲ TVIRTINIMO“ PAKE ... 19-3720 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.25    
198 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-34  „Dėl 2019 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo 19-3494 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.22    
199 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto, derinim ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2019.03.20    
200 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-450 „Dėl prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 19-2884 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.03.14    
201 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-450 „Dėl prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 19-2884 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2019.03.14    
202 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-450 „Dėl prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 19-2884 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.03.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.14 iki 2019.03.18   
203 Dėl  nutarimo projekto 19-2047 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2019.03.13    
204 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto 19-2047 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.03.13    
205 Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 pakeitimo įstatymo projektas 18-15188(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2019.03.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.12 Reguliuojantis verslo sąlygas  
206 Dėl nutarimo projekto   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2019.03.08    
207 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto NR-142 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.03.06    
208 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto derinimo 2R-1215 (3.2.E) Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Išvada 2019.03.05    
209 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinim ... 19-2047 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2019.03.01    
210 Dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano patvirtinimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Derinimo pažyma 2019.02.28    
211 Dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano patvirtinimo (10)-D8-837 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2019.02.28    
212 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2001 M. BIRŽELIO 4 D. NUTARIMO NR. 667 „DĖL VALSTYBĖS PERSKOLINAMŲ PASKOLŲ IR VALSTYBĖS GARANTIJŲ TEIKIMO, SUTEIKTŲ PERSKOLINAMŲ PASKOLŲ GRĄŽINIMO IR VALSTYBĖS GARANTIJŲ ADMINISTRA ... NV-516   Pažyma 2019.02.26    
213 Dėl teisės aktų projektų teikimo išvadoms gauti R2-(E)-413 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Raštas 2019.02.22    
214 Dėl įsakymo projekto Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijai priskirtų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių ir nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbią reikšmę turinčios energetikos infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikal ... 19-2058 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymo projektas 2019.02.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.22 iki 2019.03.05   
215 Dėl Vyriausybės nutarimo projekto teikimo išvadoms gauti 19-2047 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.02.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.21 iki 2019.03.05   
216 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos“ projekto teikimas 19-2038 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.02.21    
217 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M.  LIEPOS 30 D.SPRENDIMO NR. T-93 „DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO  NR. T-72 „DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DYDŽIŲ TVIRTINIMO“ PAKEI ... 19-2015 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.20    
218 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetiko ... 19-1531 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2019.02.18    
219 Dėl Vyriausybės 2001 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 667 pakeitimo Dėl Valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, suteiktų perskolinamų paskolų grąžinimo ir valstybės garantijų administravimo taisyklių patvirtinimo 6K-1900896 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Lydraštis 2019.02.14    
220 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1572 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.02.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.12 iki 2019.02.19   
221 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M. LIEPOS 10 D. NUTARIMO NR. O3-100 „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2003 M. BIRŽELIO 17 D. NUTARIMO NR. O3-35 „DĖL ENERGETIKOS ĮMONIŲ INVESTICIJŲ PROJEKTŲ DERINIMO ... 19-1531 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Derinimo pažyma 2019.02.12    
222 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M. LIEPOS 10 D. NUTARIMO NR. O3-100 „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2003 M. BIRŽELIO 17 D. NUTARIMO NR. O3-35 „DĖL ENERGETIKOS ĮMONIŲ INVESTICIJŲ PROJEKTŲ DERINIMO ... 19-1531 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2019.02.12    
223 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 19-1471 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos Įsakymo projektas 2019.02.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.11 iki 2019.02.15   
224 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos“ projekto teikimas išvadoms gauti 19-1397 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2019.02.08    
225 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2019-2021 m. patvirtinimo 19-1294 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.07    
226 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 36 IR 37 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO   Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Išvada 2019.02.01    
227 Dėl Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019-2021 metų veiklos plano patvirtinimo 1-TS-5 Anykščių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.21  Teisės aktų registras: 2019-02722-, 2019.
228 Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-68 pripažinimo netekusiu galios 43478 Panevėžio miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.02  Teisės aktų registras: 2019-01507-, 2019.
229 Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto teikimas (7.5-09)3-94 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.01.23    
230 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-720 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.23 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.23   
231 DĖL PROJEKTO NUOSTATŲ (2.30E-35)6V-143 Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Išvada 2019.01.22    
232 Dėl Tarnybinio būsto Anykščių mieste  pirkimo skelbiamų derybų būdu  sąlygų aprašo patvirtinimo 1-AĮ-49 Anykščių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.01.22 Galioja nuo 2019.01.24  Teisės aktų registras: 2019-00999-, 2019.
233 Dėl Vyriausybės 2001 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 667 pakeitimo (13.22E-0301)-6K-1900394 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Lydraštis 2019.01.18    
234 Dėl Vyriausybės 2001 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 667 pakeitimo 19-559 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2019.01.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.18 iki 2019.01.29   
235 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto 18-15262 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.01.17    
236 Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-68 pripažinimo netekusiu galios 19-308 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.01.16    
237 DĖL VYRIAUSYBĖS 2012 M. LAPKRIČIO 7 D. NUTARIMO NR. 1354 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO DIVERSIFIKAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (TAP-19-9) NV-106   Pažyma 2019.01.14    
238 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LAPKRIČIO 7 D. NUTARIMO NR. 1354 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO DIVERSIFIKAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO NV-103   Išvada 2019.01.14    
239 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo 19-209 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.01.11    
240 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2008 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. O3-80 „DĖL ENERGETIKOS ĮMONIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO 19-203 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.01.11    
241 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2008 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. O3-80 „DĖL ENERGETIKOS ĮMONIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO 19-203 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2019.01.11    
242 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2008 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. O3-80 „DĖL ENERGETIKOS ĮMONIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO 19-203 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.01.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.11 iki 2019.01.15   
243 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-15262(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.03 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.03 Reguliuojantis verslo sąlygas  
244 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo AV-875 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.12.31 Galioja nuo 2018.12.31   
245 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Druskininkų savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano“ pakeitimo T1-216 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.28 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22085-, 2018.
246 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto 18-15262 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.12.27    
247 Dėl priemonių įgyvendinimo plano pakeitimo derinimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2018.12.20    
248 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fond ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.20    
249 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fond ... 18-15345 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.20 iki 2019.01.09   
250 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884 8, 13, 21, 23 IR 24 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO   (TAP-18-2267, TAP-18-2266; TAIS NR.: 18-13996(2), 18-13997(2)) NV-3528   Išvada 2018.12.20    
251 Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto derinimas (7.5-09)3-2255 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2018.12.19    
252 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-15262 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.12.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.19 iki 2018.12.28   
253 Dėl nutarimo projekto teikimo 18-15225 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2018.12.19    
254 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-15215 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.12.18    
255 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-15215 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.12.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.18 iki 2018.12.19   
256 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1-305 „Energetikos Įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-15211 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.18    
257 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1-305 „Energetikos Įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-15211 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.18 iki 2018.12.27   
258 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 „Dėl Asmenų,turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-15207 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.18    
259 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 „Dėl Asmenų,turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-15207 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.18 iki 2018.12.27   
260 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-55 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pake ... 18-15202 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.12.18    
261 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo 18-15201 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.12.18    
262 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-55 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pake ... 18-15202 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2018.12.18    
263 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-55 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pake ... 18-15202 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.12.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.18   
264 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo 18-15201 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2018.12.18    
265 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo 18-15201 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.12.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.18   
266 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. O3E-314 „Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-15193 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.12.18    
267 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. O3E-314 „Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-15193 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.12.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.18 iki 2018.12.19   
268 Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 pakeitimo įstatymo projektas 18-15188 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2018.12.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.18 iki 2019.01.09   
269 Dėl Vidutinės svertinės gamtinių dujų importo kainos nustatymo metodikos patvirtinimo 18-15135 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.12.17    
270 Dėl Vidutinės svertinės gamtinių dujų importo kainos nustatymo metodikos patvirtinimo 18-15135 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.12.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.17 iki 2018.12.19   
271 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. O3-294 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų adminis ... 18-15100 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2018.12.17    
272 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. O3-294 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų adminis ... 18-15100 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.12.17    
273 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. O3-294 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų adminis ... 18-15100 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.12.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.17 iki 2018.12.17   
274 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pa ... 18-14941 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.14    
275 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pa ... 18-14941 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.17 iki 2018.12.21 Reguliuojantis verslo sąlygas  
276 Dėl Vyriausybės nutarimų projektų teikimo 18-13927(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2018.12.13    
277 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS TRAKŲ RAJONO GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO 18-14708 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.11    
278 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITI ... NV-3350   Pažyma 2018.12.11    
279 Išvada dėl teisės akto projekto Nr. 18-14059 18-14059 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Išvada 2018.12.07    
280 Dėl Piniginės socialinės paramos ir pašalpų nepasiturintiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams ir išmokų vaikams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo T-419 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.06 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20077-, 2018.
281 Dėl nutarimo projekto teikimo (7.5-09)3-2162 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2018.12.05    
282 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. D1-754 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.01.02:2016 „PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-14183 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.05 iki 2018.12.19   
283 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 1-51 „Dėl Naujų buitinių vartotojų gamtinių dujų įrenginių prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo sistemos sutarčių standar ... 18-12896 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.12.04    
284 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų si ... 18-12894 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.12.04    
285 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 1-2 „Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projektas 18-12893 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.12.04    
286 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1-162 „Dėl Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projektas 18-12892 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.12.04    
287 TTOTP konvencijos Geteborgo protokolo pakeitimai lietuvių kalba   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Sutartis 2018.12.04    
288 TTOTP konvencijos Geteborgo protokolo pakeitimai lietuvių kalba   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Sutartis 2018.12.04    
289 Dėl Vyriausybės nutarimo projekto derinimo 18-14072 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2018.12.03    
290 Dėl Naudojimosi uždarosios akcinės bendrovės „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių derinimo 18-14059 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.12.03    
291 Dėl Naudojimosi uždarosios akcinės bendrovės „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių derinimo 18-14059 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.12.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.03 iki 2018.12.07   
292 Dėl Švietimo įstaigų mokymo aplinkos finansavimo normatyvų ir finansavimo prioritetų nustatymo T11-485 Klaipėdos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.05  Teisės aktų registras: 2018-19644-, 2018.
293 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo T1-188 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19490-, 2018.
294 Dėl išvadų Vyriausybės nutarimo „Dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano patvirtinimo“ projektui (19.2-19E)3-2109 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Išvada 2018.11.27    
295 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fond ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.27    
296 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano pakeitimo (18.4-17)-3-2102 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2018.11.27    
297 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fond ... 18-13811 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.11.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.27 iki 2018.12.04   
298 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymų pakeitimų projektams 18-12892; 18-12893; 18-12894; 18-12896 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2018.11.26    
299 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 18-13731 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2018.11.26    
300 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 18-13731 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.26 iki 2018.12.10   
301 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 17-10884(2) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Derinimo pažyma 2018.11.26    
302 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 17-10884(2) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.11.26    
303 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 17-10884(2) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.26 iki 2018.12.10   
304 Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T-190 Švenčionių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.22 Galioja nuo 2018.12.06  Teisės aktų registras: 2018-19766-, 2018.
305 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirti ... 18-13579 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.11.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.22 iki 2018.12.03   
306 Išvada dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 4, 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo ir susijusio Lietuvos Resp ... NV-3069   Išvada 2018.11.21    
307 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 4, 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų aiškinamasis raštas 18-13518 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.11.21    
308 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 4, 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų aiškinamasis raštas 18-13517 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.11.21    
309 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-13517 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.21    
310 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-13517 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.21 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.21   
311 Dėl teisės aktų projektų pakartotinio teikimo (7.5-09)3-2067 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2018.11.21    
312 Dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 4, 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Res ... 18-12563(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.21 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.21   
313 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-55 ,,Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pak ... 18-13491 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2018.11.21    
314 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-55 ,,Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pak ... 18-13491 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.21 iki 2018.12.05   
315 Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo 18-13489 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Derinimo pažyma 2018.11.21    
316 Išvada dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 4 straipsnio pakeitimo įstatymo ir susijusio Lietuvos Respublikos  ... NV-3050   Išvada 2018.11.20    
317 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-13305 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.11.16    
318 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-13305 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.16 iki 2018.12.17   
319 Dėl išvados įstatymų projektams 18-12563 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.11.14    
320 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų aiškinamasis raštas 18-12564(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.11.12    
321 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų aiškinamasis raštas 18-12565(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.11.12    
322 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-12564(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.12    
323 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-12564(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.12 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.11.21 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.12   
324 Dėl teisės aktų projektų teikimo (7.5-09)3-2014 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2018.11.12    
325 Dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos ... 18-12563(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.12 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.11.21 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.12   
326 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 1-51 „Dėl Naujų buitinių vartotojų gamtinių dujų įrenginių prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo sistemos sutarčių standar ... 18-12896 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.09    
327 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 1-51 „Dėl Naujų buitinių vartotojų gamtinių dujų įrenginių prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo sistemos sutarčių standar ... 18-12896 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.11.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.12 iki 2018.11.27 Reguliuojantis verslo sąlygas  
328 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų si ... 18-12894 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.11.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.12 iki 2018.11.27 Reguliuojantis verslo sąlygas  
329 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 1-2 „Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projekto lyginamasis variantas 18-12893 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.09    
330 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 1-2 „Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projektas 18-12893 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.11.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.12 iki 2018.11.27 Reguliuojantis verslo sąlygas  
331 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1-162 „Dėl Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projekto lyginamasis variantas 18-12892 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.09    
332 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1-162 „Dėl Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projektas 18-12892 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.11.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.12 iki 2018.11.27 Reguliuojantis verslo sąlygas  
333 Išvada dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto NR-860 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.11.08    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.