T GAMTINĖS DUJOS. 2019.01.06 1-a   savaitė Lietuvos energetikos  srities teisinių aktų PROJEKTŲ  apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   ?   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-15262(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.01.03 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.03 Reguliuojantis verslo sąlygas  
2 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Druskininkų savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano“ pakeitimo T1-216 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.28 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22085-, 2018.
3 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto 18-15262 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.12.27    
4 Dėl priemonių įgyvendinimo plano pakeitimo derinimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2018.12.20    
5 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fond ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.20    
6 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fond ... 18-15345 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.20 iki 2019.01.09   
7 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884 8, 13, 21, 23 IR 24 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO   (TAP-18-2267, TAP-18-2266; TAIS NR.: 18-13996(2), 18-13997(2)) NV-3528   Išvada 2018.12.20    
8 Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto derinimas (7.5-09)3-2255 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2018.12.19    
9 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-15262 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.12.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.19 iki 2018.12.28   
10 Dėl nutarimo projekto teikimo 18-15225 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2018.12.19    
11 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-15215 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.12.18    
12 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-15215 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.12.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.18 iki 2018.12.19   
13 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1-305 „Energetikos Įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-15211 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.18    
14 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1-305 „Energetikos Įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-15211 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.18 iki 2018.12.27   
15 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 „Dėl Asmenų,turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-15207 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.18    
16 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 „Dėl Asmenų,turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-15207 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.18 iki 2018.12.27   
17 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-55 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pake ... 18-15202 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.12.18    
18 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo 18-15201 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.12.18    
19 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-55 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pake ... 18-15202 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2018.12.18    
20 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-55 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pake ... 18-15202 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.12.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.18   
21 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo 18-15201 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2018.12.18    
22 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo 18-15201 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.12.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.18   
23 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. O3E-314 „Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-15193 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.12.18    
24 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. O3E-314 „Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-15193 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.12.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.18 iki 2018.12.19   
25 Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 pakeitimo įstatymo projektas 18-15188 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įstatymo projektas 2018.12.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.18 iki 2019.01.09   
26 Dėl Vidutinės svertinės gamtinių dujų importo kainos nustatymo metodikos patvirtinimo 18-15135 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.12.17    
27 Dėl Vidutinės svertinės gamtinių dujų importo kainos nustatymo metodikos patvirtinimo 18-15135 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.12.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.17 iki 2018.12.19   
28 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. O3-294 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų adminis ... 18-15100 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2018.12.17    
29 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. O3-294 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų adminis ... 18-15100 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.12.17    
30 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. O3-294 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų adminis ... 18-15100 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.12.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.17 iki 2018.12.17   
31 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pa ... 18-14941 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.14    
32 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pa ... 18-14941 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.17 iki 2018.12.21 Reguliuojantis verslo sąlygas  
33 Dėl Vyriausybės nutarimų projektų teikimo 18-13927(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2018.12.13    
34 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS TRAKŲ RAJONO GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO 18-14708 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.11    
35 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITI ... NV-3350   Pažyma 2018.12.11    
36 Išvada dėl teisės akto projekto Nr. 18-14059 18-14059 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Išvada 2018.12.07    
37 Dėl Piniginės socialinės paramos ir pašalpų nepasiturintiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams ir išmokų vaikams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo T-419 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.06 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20077-, 2018.
38 Dėl nutarimo projekto teikimo (7.5-09)3-2162 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2018.12.05    
39 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. D1-754 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.01.02:2016 „PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-14183 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.05 iki 2018.12.19   
40 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 1-51 „Dėl Naujų buitinių vartotojų gamtinių dujų įrenginių prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo sistemos sutarčių standar ... 18-12896 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.12.04    
41 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų si ... 18-12894 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.12.04    
42 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 1-2 „Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projektas 18-12893 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.12.04    
43 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1-162 „Dėl Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projektas 18-12892 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.12.04    
44 TTOTP konvencijos Geteborgo protokolo pakeitimai lietuvių kalba   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Sutartis 2018.12.04    
45 TTOTP konvencijos Geteborgo protokolo pakeitimai lietuvių kalba   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Sutartis 2018.12.04    
46 Dėl Vyriausybės nutarimo projekto derinimo 18-14072 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2018.12.03    
47 Dėl Naudojimosi uždarosios akcinės bendrovės „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių derinimo 18-14059 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.12.03    
48 Dėl Naudojimosi uždarosios akcinės bendrovės „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių derinimo 18-14059 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.12.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.03 iki 2018.12.07   
49 Dėl Švietimo įstaigų mokymo aplinkos finansavimo normatyvų ir finansavimo prioritetų nustatymo T11-485 Klaipėdos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.05  Teisės aktų registras: 2018-19644-, 2018.
50 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo T1-188 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19490-, 2018.
51 Dėl išvadų Vyriausybės nutarimo „Dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano patvirtinimo“ projektui (19.2-19E)3-2109 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Išvada 2018.11.27    
52 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fond ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.27    
53 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano pakeitimo (18.4-17)-3-2102 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2018.11.27    
54 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fond ... 18-13811 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.11.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.27 iki 2018.12.04   
55 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymų pakeitimų projektams 18-12892; 18-12893; 18-12894; 18-12896 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2018.11.26    
56 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 18-13731 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2018.11.26    
57 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 18-13731 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.26 iki 2018.12.10   
58 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 17-10884(2) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Derinimo pažyma 2018.11.26    
59 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 17-10884(2) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.11.26    
60 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 17-10884(2) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.26 iki 2018.12.10   
61 Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T-190 Švenčionių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.22 Galioja nuo 2018.12.06  Teisės aktų registras: 2018-19766-, 2018.
62 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirti ... 18-13579 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.11.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.22 iki 2018.12.03   
63 Išvada dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 4, 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo ir susijusio Lietuvos Resp ... NV-3069   Išvada 2018.11.21    
64 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 4, 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų aiškinamasis raštas 18-13518 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.11.21    
65 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 4, 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų aiškinamasis raštas 18-13517 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.11.21    
66 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-13517 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.21    
67 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-13517 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.21 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.21   
68 Dėl teisės aktų projektų pakartotinio teikimo (7.5-09)3-2067 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2018.11.21    
69 Dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 4, 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Res ... 18-12563(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.21 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.21   
70 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-55 ,,Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pak ... 18-13491 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2018.11.21    
71 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-55 ,,Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pak ... 18-13491 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.21 iki 2018.12.05   
72 Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo 18-13489 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Derinimo pažyma 2018.11.21    
73 Išvada dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 4 straipsnio pakeitimo įstatymo ir susijusio Lietuvos Respublikos  ... NV-3050   Išvada 2018.11.20    
74 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-13305 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.11.16    
75 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-13305 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.16 iki 2018.12.17   
76 Dėl išvados įstatymų projektams 18-12563 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.11.14    
77 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų aiškinamasis raštas 18-12564(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.11.12    
78 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų aiškinamasis raštas 18-12565(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.11.12    
79 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-12564(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.12    
80 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-12564(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.12 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.11.21 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.12   
81 Dėl teisės aktų projektų teikimo (7.5-09)3-2014 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2018.11.12    
82 Dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos ... 18-12563(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.12 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.11.21 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.12   
83 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 1-51 „Dėl Naujų buitinių vartotojų gamtinių dujų įrenginių prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo sistemos sutarčių standar ... 18-12896 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.09    
84 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 1-51 „Dėl Naujų buitinių vartotojų gamtinių dujų įrenginių prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo sistemos sutarčių standar ... 18-12896 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.11.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.12 iki 2018.11.27 Reguliuojantis verslo sąlygas  
85 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų si ... 18-12894 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.11.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.12 iki 2018.11.27 Reguliuojantis verslo sąlygas  
86 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 1-2 „Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projekto lyginamasis variantas 18-12893 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.09    
87 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 1-2 „Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projektas 18-12893 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.11.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.12 iki 2018.11.27 Reguliuojantis verslo sąlygas  
88 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1-162 „Dėl Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projekto lyginamasis variantas 18-12892 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.09    
89 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1-162 „Dėl Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projektas 18-12892 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.11.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.12 iki 2018.11.27 Reguliuojantis verslo sąlygas  
90 Išvada dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto NR-860 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.11.08    
91 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės s ... 18-12563; 18-12564; 18-12565 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2018.11.07    
92 DĖL VIDUTINIŲ KURO KAINŲ, TAIKOMŲ APSKAIČIUOJANT BŪSTO ŠILDYMO IŠLAIDŲ IR KARŠTO VANDENS IŠLAIDŲ KOMPENSACIJAS, PATVIRTINIMO IR DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. T1-164 „DĖL VIDUTINIŲ KURO KAINŲ, TAIKOMŲ APSKAIČIUOJAN ... T1-177 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.31 Galioja nuo 2018.11.02   
93 Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo  patvirtinimo 1-304 Marijampolės savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.29 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-17448-, 2018.
94 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų aiškinamasis raštas 18-12565 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.10.29    
95 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų aiškinamasis raštas 18-12564 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.10.29    
96 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-12564 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.29    
97 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-12564 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.29 iki 2018.11.07   
98 Dėl teisės aktų projektų teikimo išvadoms gauti (7.5-09)3-1945 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2018.10.29    
99 Dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos ... 18-12563 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.29 iki 2018.11.07   
100 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019-2027 m. Strateginio plėtros plano patvirtinimo B-TS-1234 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.26 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17158-, 2018.
101 DĖL TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO  NR. I-1863 2, 4, 6, 9, 14, 15 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, AVIACIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-2066 2, 8 IR 44 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO KODEKSO 2, 3 IR 6 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮS ... NV-2852   Pažyma 2018.10.26    
102 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 2, 5, 8, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-8433(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.26    
103 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 2, 5, 8, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-8433(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.26 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.29 . Išimtys: Į TAIS neįkeltas Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.26   
104 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo įstatymo projektas 18-8427(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.26    
105 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo įstatymo projektas 18-8427(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.26 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.29 . Išimtys: Į TAIS neįkeltas Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.26   
106 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 24, 28, 28(1) ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-8421(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.26    
107 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 24, 28, 28(1) ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-8421(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.26 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.29 . Išimtys: Į TAIS neįkeltas Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.26   
108 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 4, 11, 13, 14, 16, 20, 20(1), 21, 25, 35, 46, 64 straipsnių pakeitimo ir 11(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas 18-8418(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.26    
109 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 4, 11, 13, 14, 16, 20, 20(1), 21, 25, 35, 46, 64 straipsnių pakeitimo ir 11(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas 18-8418(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.26 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.29 . Išimtys: Į TAIS neįkeltas Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.26   
110 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19, 19(1), 22, 24(1), 25, 26, 31, 32, 34, 34(1), 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas 18-8417(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.26    
111 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19, 19(1), 22, 24(1), 25, 26, 31, 32, 34, 34(1), 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas 18-8417(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.26 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.29 . Išimtys: Į TAIS neįkeltas Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.26   
112 Dėl įstatymų projektų pakartotinio teikimo 18-8415(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2018.10.26    
113 DĖL PATIKSLINTŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ TEIKIMO 2-13967 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Teikimas 2018.10.26    
114 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. I-1863 2, 4, 6, 9, 14, 15 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS AVIACIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-2066 2, 8 IR 44 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAU ... 18-5850(6) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Nutarimo projektas 2018.10.26 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.26   
115 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos infrastruktūrų reguliavimo tarybos įstatymo ir su juo susijusių įstatymų projektų atšaukimo ir Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19, 19(1), 22, 24(1) ... 18-8415(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.26 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.29 . Išimtys: Į TAIS neįkeltas Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.26   
116 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 7-13 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 7-238 Ukmergės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-17489-, 2018.
117 Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Radviliškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo T-994 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.30  Teisės aktų registras: 2018-17087-, 2018.
118 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo T3-257 Prienų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.25 Galioja nuo 2018.10.27  Teisės aktų registras: 2018-16868-, 2018.
119 DĖL VIDUTINIŲ KURO KAINŲ, TAIKOMŲ APSKAIČIUOJANT BŪSTO ŠILDYMO IŠLAIDŲ IR KARŠTO VANDENS IŠLAIDŲ KOMPENSACIJAS, PATVIRTINIMO IR DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. T1-164 „DĖL VIDUTINIŲ KURO KAINŲ, TAIKOMŲ APSKAIČIUOJAN ... 18-12527 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.25    
120 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų  ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.24    
121 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų  ... 18-12410 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.24 iki 2018.10.31   
122 Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Radviliškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo 18-11830(2) Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.24 Projektas priimtas nuo 2018.10.25   
123 Dėl nutarimo projekto derinimo (7.5-09)3-1916 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2018.10.23    
124 Dėl įstatymų projektų (14-0)-D8-5045 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.10.22    
125 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. RUGPJŪČIO 29 D. NUTARIMO NR. 1372 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO“ PAKEITIMO NV-2782   Išvada 2018.10.19    
126 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-54 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamint ... 18-12260 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.10.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.19   
127 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-12258 Prienų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.19 Projektas priimtas nuo 2018.10.25   
128 Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymas 18-693(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.19 iki 2018.11.05   
129 Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo 18-12152 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.18    
130 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019-2027 m. strateginio plėtros plano patvirtinimo 18-12099 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.17    
131 Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimai lietuvių kalba   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Sutartis 2018.10.16    
132 PAŽYMA DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL PAVEDIMO VYKDYTI NACIONALINĖS PLĖTROS ĮSTAIGOS VEIKLĄ“ PROJEKTO  TAP-18-1637 NV-2753   Pažyma 2018.10.16    
133 Dėl Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo A27(1)-2575 Vilniaus rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.10.15 Galioja nuo 2018.10.18  Teisės aktų registras: 2018-16307-, 2018.
134 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS, KURIOJE NEGALIMA ĮRENGTI ANGLIES DIOKSIDO GEOLOGINIŲ SAUGYKLŲ, NUSTATYMO“ PROJEKTO (TAP NR. 18-1602; TAIS NR. 18-6143(2)) NV-2737   Pažyma 2018.10.15    
135 Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Radviliškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo 18-11830 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.12    
136 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimo Nr. 7-13 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo  patvirtinimo“ pakeitimo 18-11681 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.10    
137 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo T-280 Šiaulių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.09 Galioja nuo 2018.10.12  Teisės aktų registras: 2018-16110-, 2018.
138 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų  ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.08    
139 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų  ... 18-11577 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.08 iki 2018.10.15   
140 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto 18-9784(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.10.05    
141 DĖL TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO  NR. I-1863 2, 4, 6, 9, 14, 15 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, AVIACIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-2066 2, 8 IR 44 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO KODEKSO 2, 3 IR 6 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮS ... NV-2624   Pažyma 2018.10.05    
142 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. I-1863 2, 4, 6, 9, 14, 15 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS AVIACIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-2066 2, 8 IR 44 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAU ... NV-2622   Išvada 2018.10.04    
143 DĖL Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 11 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 32 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos energijos išteklių rink ... NV-2620   Išvada 2018.10.04    
144 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 3, 10, 13 straipsnių, šeštojo ir septintojo skirsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-11483 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.03    
145 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 3, 10, 13 straipsnių, šeštojo ir septintojo skirsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-11483 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.03 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.03   
146 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-11482 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.03    
147 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-11482 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.03 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.03   
148 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-11481 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.03    
149 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-11481 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.03 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.03   
150 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 11 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 3, 10, 13 straipsnių, šeštojo ir septintojo skirsnių pakeitimo įstat ... 18-10737(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.10.03    
151 Dėl teisės aktų projektų pakartotinio teikimo (7.5-09)3-1783 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2018.10.03    
152 Dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 11 straipsni o pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 32 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos energijos išteklių rin ... 18-10737(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.03 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.03   
153 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 5, 7, 9, 20, 21, 25, 31, 37, 38, 39, 45, 46, 47 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo septintuoju(1) skirsniu įstatymo projekto aiškinamasis raštas 18-11458 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.10.02    
154 2017 m. kovo 16 d. komisijos reglamentas (es) 2017/ 460, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas, ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 5, 7, 9, 20, 21, 25, 31, 37, 38, 39, 45, 46 ... 18-11458 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Atitikties lentelė 2018.10.02    
155 2017 m. spalio 25 d. Europos parlamento ir tarybos reglamento (es) 2017/ 1938 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinamas reglamentas (es) Nr. 994/ 2010, ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 5, 7, 9, 20 ... 18-11458 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Atitikties lentelė 2018.10.02    
156 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 5, 7, 9, 20, 21, 25, 31, 37, 38, 39, 45, 46, 47 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo septintuoju(1) skirsniu įstatymo projektas 18-11458 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.02    
157 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 5, 7, 9, 20, 21, 25, 31, 37, 38, 39, 45, 46, 47 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo septintuoju(1) skirsniu įstatymo projektas 18-11458 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.02 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.02   
158 Dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pakeitimo projekto teikimo (7.5-09)3-1778 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2018.10.02    
159 Dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 5, 7, 9, 20, 21, 25, 31, 37, 38, 39, 45, 46, 47 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo septintuoju(1) skirsniu įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 18-10495(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.02 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.02   
160 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-291 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo T-229 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.01 Galioja nuo 2018.10.01   
161 DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ TEIKIMO 2-13375 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Teikimas 2018.09.28    
162 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. I-1863 2, 4, 6, 9, 14, 15 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS AVIACIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-2066 2, 8 IR 44 STRAIPSNIŲ PAK ... 18-5850(5) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Nutarimo projektas 2018.09.28 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.26 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.28   
163 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1-221 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-K- ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.27    
164 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1-221 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-K- ... 18-11305 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.09.27    
165 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1-221 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-K- ... 18-11310 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.09.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.27 iki 2018.09.28   
166 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1-253 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.27    
167 DĖL SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALO ĮSTATYMO NR. XI-2053 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO, ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 32 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO IR ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS ĮSTATYMO NR. XI-2023 2, 3, 10, 13 STRAIPSNIŲ, ŠEŠTOJO IR SEP ... NV-2550   Pažyma 2018.09.27    
168 Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-TS-88 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 1-TS-253 Anykščių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.26 Galioja nuo 2018.10.03  Teisės aktų registras: 2018-15501-, 2018.
169 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALO ĮSTATYMO NR. XI-2053 11 STRAIPSNI O PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 32 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RIN ... NV-2530   Išvada 2018.09.26    
170 Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo 18-11177 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.09.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.25 iki 2018.10.05   
171 Išvada dėl įstatymų projektų 18-5850(4) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.09.20    
172 Dėl Gaisrinės saugos instrukcijų patvirtinimo A-657(4.1E) Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2018.09.19 Galioja nuo 2018.09.20  Teisės aktų registras: 2018-14691-, 2018.
173 DĖL PATIKSLINTŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ PATEIKIMO IŠVADOMS GAUTI 18-6273 Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas Išvada 2018.09.19    
174 Dėl įstatymų projektų išvadų 18-5850(4) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.09.18    
175 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 3, 10, 13 straipsnių, šeštojo ir septintojo skirsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-10740 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.15    
176 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 3, 10, 13 straipsnių, šeštojo ir septintojo skirsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-10740 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.15 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.27 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.15   
177 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-10739 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.15    
178 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-10739 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.15 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.27 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.15   
179 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-10738 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.15    
180 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-10738 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.15 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.27 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.15   
181 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 11 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 3, 10, 13 straipsnių, šeštojo ir septintojo skirsnių pakeitimo įstat ... 18-10737 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.09.15    
182 Dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 11 straipsni o pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 32 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos energijos išteklių rin ... 18-10737 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.09.15 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.27 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.15   
183 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 11 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 3, 10, 13 straipsnių, šeštojo ir septintojo skirsnių pakeitimo įstat ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2018.09.14    
184 Dėl teisės aktų projektų teikimo (7.5-09)3-1673 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2018.09.14    
185 Dėl įstatymų projektų 18-7035(3) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2018.09.14    
186 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS INFRASTRUKTŪRŲ REGULIAVIMO TARYBOS ĮSTATYMO IR SU JUO SUSIJUSIŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ ATŠAUKIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884 4, 8, 15, 16, 19, 191, 22, 241, 25, 26, 31, 32, 34, 341, 36 IR 37 STRAIPSNIŲ P ... NV-2429   Išvada 2018.09.14    
187 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973 2, 5, 7, 9,20, 21,25,31,37,38,39, 45,46, 47 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO SEPTINTUOJU SKIRSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO  (TAP-18-1180)(2) NV-2426   Pažyma 2018.09.13    
188 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973 2, 5, 7, 9,20, 21,25,31,37,38,39, 45,46, 47 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO SEPTINTUOJU SKIRSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO  (TAP-18-1180)(2) NV-2426   Pažyma 2018.09.13    
189 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973  2, 5, 7, 9, 20, 21, 25, 31, 37, 38, 39, 45, 46, 47 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO SEPTINTUOJU1 SKIRSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO NV-2420   Išvada 2018.09.13    
190 2017 m. spalio 25 d. Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/ 1938 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinamas reglamentas (ES) Nr. 994/ 2010, ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 5, 7, 9, 20 ... 18-10496 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Atitikties lentelė 2018.09.12    
191 2017 m. kovo 16 d. komisijos reglamentas (ES) 2017/ 460, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas, ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 5, 7, 9, 20, 21, 25, 31, 37, 38, 39, 45, 46 ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Atitikties lentelė 2018.09.12    
192 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 5, 7, 9, 20, 21, 25, 31, 37, 38, 39, 45, 46, 47 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo septintuoju(1) skirsniu įstatymo projekto aiškinamasis raštas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.09.12    
193 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. viii-1973 2, 5, 7, 9, 20, 21, 25, 31, 37, 38, 39, 45, 46, 47 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo septintuoju(1) skirsniu įstatymo projektas 18-10496 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.12    
194 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 5, 7, 9, 20, 21, 25, 31, 37, 38, 39, 45, 46, 47 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo septintuoju(1) skirsniu įstatymo projektas 18-10496 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.12   
195 Dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pakeitimo projekto teikimo (7.5-09)3-1653 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2018.09.12    
196 Dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 5, 7, 9, 20, 21, 25, 31, 37, 38, 39, 45, 46, 47 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo septintuoju(1) skirsniu įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 18-10495 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.09.12 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.28 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.12   
197 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus nuostatų patvirtinimo DV-567 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.09.11 Galioja nuo 2018.09.13  Teisės aktų registras: 2018-14371-, 2018.
198 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus nuostatų patvirtinimo 18-10474 Pasvalio rajono savivaldybės administracija Įsakymo projektas 2018.09.11 Projektas priimtas nuo 2018.09.11   
199 Dėl patikslintų įstatymų projektų pateikimo išvadoms gauti 1SD-3304-(3.7 E.) Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Išvada 2018.09.10    
200 DĖL PATIKSLINTŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ PATEIKIMO IŠVADOMS GAUTI 18-6039 Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas Išvada 2018.09.10    
201 Išvada dėl Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 2, 4, 6, 9, 14, 15 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą, Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 2, 8 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą, L ... NR-678 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.09.07    
202 Dėl išvadų Vyriausybės nutarimo projektui pateikimo 18-8959 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Išvada 2018.09.06    
203 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 2, 5, 8, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 18-8433(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.05    
204 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 2, 5, 8, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-8433(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.05 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.25 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.05   
205 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 18-8427(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.05    
206 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo įstatymo projektas 18-8427(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.05 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.25 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.05   
207 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 24, 28, 28(1) ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 18-8421(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.05    
208 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 24, 28, 28(1) ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-8421(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.05 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.25 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.05   
209 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 4, 11, 13, 14, 16, 20, 20(1), 21, 25, 35, 46, 64 straipsnių pakeitimo ir 11(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto lyginamasis variantas 18-8418(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.05    
210 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 4, 11, 13, 14, 16, 20, 20(1), 21, 25, 35, 46, 64 straipsnių pakeitimo ir 11(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas 18-8418(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.05 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.25 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.05   
211 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19, 19(1), 22, 24(1), 25, 26, 31, 32, 34, 34(1), 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto lyginamasis variantas 18-8417(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.05    
212 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19, 19(1), 22, 24(1), 25, 26, 31, 32, 34, 34(1), 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas 18-8417(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.05 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.25 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.05   
213 Dėl įstatymų projektų pakartotinio teikimo 18-8415(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2018.09.05    
214 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos infrastruktūrų reguliavimo tarybos įstatymo ir su juo susijusių įstatymų projektų atšaukimo ir Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19, 19(1), 22, 24(1) ... 18-8415(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.09.05 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.25 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.05   
215 Išvada dėl įstatymų projektų 18-9491 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.09.05    
216 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo 18-10309 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.09.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.05 iki 2018.09.21   
217 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3  „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo T1-132 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.31 Galioja nuo 2018.09.05  Teisės aktų registras: 2018-13965-, 2018.
218 DĖL PATIKSLINTŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ PATEIKIMO IŠVADOMS GAUTI 2-12930 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Teikimas 2018.08.31    
219 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. I-1863 2, 4, 6, 9, 14, 15 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS AVIACIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-2066 2, 8 IR 44 STRAIPSNIŲ PAK ... 18-5850(4) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Nutarimo projektas 2018.08.31 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.31 iki 2018.09.11   
220 Dėl Vyriausybės nutarimų projektų teikimo 18-10197 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2018.08.31    
221 Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo T-155 Panevėžio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.30 Galioja nuo 2018.09.04  Teisės aktų registras: 2018-13819-, 2018.
222 Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma“ įstatinio kapitalo didinimo turtiniu įnašu T-942 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.23 Galioja nuo 2018.08.27   
223 Dėl teisės aktų projektų teikimo išvadoms gauti (9.8E-35)6V-2152 Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Išvada 2018.08.23    
224 Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 18-9862 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.23    
225 Dėl įstatymų projektų ((27.18E-02)-5K-1815006)-6K-1804518 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Išvada 2018.08.23    
226 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Lietuvos Respublikos įstatymų pakeitimų projektams 18-9491; 18-9492; 18-9493; 18-9494 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2018.08.23    
227 Išvada dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 11 straipsni o pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 32 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo N ... 18-9494 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.08.22    
228 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto R2-(D)-1853 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Išvada 2018.08.22    
229 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto 18-9784 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lydraštis 2018.08.22    
230 18-9635 Dėl teisės akto projekto derinimo SD-17-10629 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išvada 2018.08.21    
231 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013-09-13 nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių duj ... 18-9266 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2018.08.21    
232 Dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 11 straipsni o pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 32 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos energijos išteklių rin ... 18-9494 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.08.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.16 iki 2018.08.24   
233 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 3, 10, 13 straipsnių, šeštojo ir septintojo skirsnių pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 18-9493 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.08.14    
234 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 3, 10, 13 straipsnių, šeštojo ir septintojo skirsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-9493 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.08.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.16 iki 2018.08.24   
235 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto lyginamais variantas 18-9492 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.08.14    
236 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-9492 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.08.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.16 iki 2018.08.24   
237 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto lyginamaisis variantas 18-9491 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.08.14    
238 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-9491 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.08.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.14 iki 2018.08.24   
239 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. VIII-1666 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto 18-8866(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Lydraštis 2018.08.10    
240 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2013 M. RUGSĖJO 13 D. NUTARIMO NR. O3-367 „DĖL VALSTYBĖS REGULIUOJAMŲ KAINŲ GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIUJE NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-9266 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.08.07    
241 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2013 M. RUGSĖJO 13 D. NUTARIMO NR. O3-367 „DĖL VALSTYBĖS REGULIUOJAMŲ KAINŲ GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIUJE NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-9266 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.08.07 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.07 iki 2018.08.22   
242 Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma“ įstatinio kapitalo didinimo turtiniu įnašu 18-9230 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.07 Projektas priimtas nuo 2018.08.23   
243 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2008 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 3-246 ,,DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO RINKLIAVŲ TAIKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (LYDIMIEJI DOKUMENTAI) 2-12456 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Lydimieji dokumentai 2018.08.06    
244 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2008 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 3-246 ,,DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO RINKLIAVŲ TAIKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-9198 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymo projektas 2018.08.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.06 iki 2018.08.14   
245 Dėl Vyriausybės nutarimų projektų teikimo išvadoms gauti (5.2-04)3-1439 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2018.08.02    
246 DĖL GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973 2,5,7,9,20,31,37,38,39,45,46,47 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO SEPTINTUOJU1 SKIRSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO (TAP-18-1180) (TAIS-18-8887) NV-2018   Pažyma 2018.08.01    
247 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973 2, 5, 7, 9, 20, 31, 37, 38, 39, 45, 46, 47 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO SEPTINTUOJU1 SKIRSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO NV-2016   Išvada 2018.07.31    
248 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto teikimo išvadoms gauti 18-9077 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2018.07.31    
249 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto teikimo išvadoms gauti (7.6-09)3-1426 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2018.07.31    
250 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-9077 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.07.31    
251 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-9077 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.07.31 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.31 iki 2018.08.24   
252 Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo 18-9068 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.07.30    
253 Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo 18-9068 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.07.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.30 iki 2018.08.17   
254 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „GET BALTIC“ AUKCIONO ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ DERINIMO 18-8956 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.07.24    
255 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „GET BALTIC“ AUKCIONO ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ DERINIMO 18-8956 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.07.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.24 iki 2018.07.24   
256 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 5, 7, 9, 20, 31, 37, 38, 39, 45, 46, 47 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo septintuoju(1) skirsniu įstatymo projekto derinimo pažyma 18-8887 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2018.07.20    
257 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 5, 7, 9, 20, 31, 37, 38, 39, 45, 46, 47 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo septintuoju(1) skirsniu įstatymo projekto aiškinamasis raštas 18-8887 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.07.20    
258 2017 m. spalio 25 d. Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/ 1938 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinamas reglamentas (ES) Nr. 994/ 2010, ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 5, 7, 9, 20 ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Atitikties lentelė 2018.07.20    
259 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 5, 7, 9, 20, 31, 37, 38, 39, 45, 46, 47 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo septintuoju(1) skirsniu įstatymo projektas 18-8887 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.07.20    
260 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 5, 7, 9, 20, 31, 37, 38, 39, 45, 46, 47 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo septintuoju(1) skirsniu įstatymo projektas 18-8887 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.07.20 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.07.20 . Išimtys: Į TAIS (18-8887) vietoj įstatymo projekto įkeltas nutarimo projektas. Grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.20   
261 Dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pakeitimo projekto teikimo (7.5-09)3-1371 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2018.07.20    
262 Dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 5, 7, 9, 20, 31, 37, 38, 39, 45, 46, 47 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo septintuoju(1) skirsniu įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 18-6070(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.07.20 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.07.20 . Išimtys: Į TAIS (18-8887) vietoj įstatymo projekto įkeltas nutarimo projektas. Grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.20   
263 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS INFRASTRUKTŪRŲ REGULIAVIMO TARYBOS ĮSTATYMO IR SU JUO SUSIJUSIŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ ATŠAUKIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884 4, 8, 15, 16, 19-1, 22, 24-1, 25, 26, 31, 32, 34, 34-1, 36 IR 37 STRAIPSNIŲ PA ... NV-1891   Išvada 2018.07.19    
264 DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ PAKARTOTINIO DERINIMO   Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Išvada 2018.07.12    
265 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios a ... 17-7072(2) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.07.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.11 iki 2018.07.16   
266 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 2, 5, 8, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.07.02    
267 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 2, 5, 8, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-8433 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.07.02 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.31 . Išimtys: EM prašymu <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.02   
268 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.07.02    
269 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo įstatymo projektas 18-8427 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.07.02 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.31 . Išimtys: EM prašymu <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.02   
270 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 24, 28, 28(1) ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.07.02    
271 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 24, 28, 28(1) ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-8421 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.07.02 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.31 . Išimtys: EM prašymu <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.02   
272 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 4, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 25, 35, 46, 64 straipsnių pakeitimo ir 11(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.07.02    
273 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 4, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 25, 35, 46, 64 straipsnių pakeitimo ir 11(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas 18-8418 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.07.02 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.31 . Išimtys: EM prašymu <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.02   
274 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19(1), 22, 24(1), 25, 26, 31, 32, 34, 34(1), 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.07.02    
275 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19(1), 22, 24(1), 25, 26, 31, 32, 34, 34(1), 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas 18-8417 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.07.02 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.31 . Išimtys: EM prašymu <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.02   
276 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19(1), 22, 24(1), 25, 26, 31, 32, 34, 34(1), 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo ir su juo susijusių įstatymų projektų teikimo 18-8415 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2018.07.02    
277 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos infrastruktūrų reguliavimo tarybos įstatymo ir su juo susijusių įstatymų projektų atšaukimo ir Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 191, 22, 241, 25, 26 ... 18-8415 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.07.02 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.31 . Išimtys: EM prašymu <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.02   
278 Dėl Zarasų miesto P. Širvio-S. Nėries kvartalo energinio efektyvumo didinimo 2018-2023 metų programos patvirtinimo T-138 Zarasų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.29 Galioja nuo 2018.07.10  Teisės aktų registras: 2018-11545-, 2018.
279 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-34 „Dėl Būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų Kauno rajono savivaldybės nepasiturintiems gyventojams apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirt ... TS-179 Kauno rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.05  Teisės aktų registras: 2018-11216-, 2018.
280 Dėl nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 274 „Dėl projekto „Plastikinių medžiagų gamybos centro plėtra“ pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ pripažinimo netekusiu galios“ 3-2632 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Teikimas 2018.06.27    
281 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. I-1863 2, 4, 6, 9, 14, 15 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS AVIACIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-2066 2, 8 IR 44 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAU ... NV-1633   Išvada 2018.06.25    
282 Dėl Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimų projektų teikimo (7.1-09)3-1221 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2018.06.22    
283 Energetikos ministerijos pastabos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1252 „Dėl nacionaliniam saugumui svarbių apsaugos zonų nustatymo“ pakeitimo" projektui 18-7449 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Išvada 2018.06.22    
284 DĖL PATIKSLINTŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ TEIKIMO 2-9100 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Teikimas 2018.06.20    
285 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. I-1863 2, 4, 6, 9, 14, 15 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS AVIACIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-2066 2, 8 IR 44 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAU ... 18-5850(3) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Nutarimo projektas 2018.06.20 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.31 . Išimtys: SM prašymu <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.20   
286 Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-34 „Dėl būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų Kauno rajono savivaldybės nepasiturintiems gyventojams apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirt ... 18-7730 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.19    
287 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“ projektų finansavim ... 18-7676 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.06.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.18 iki 2018.06.20   
288 DĖL TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO  NR. I-1863 2, 4, 6, 9, 14, 15 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, AVIACIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-2066 2, 8 IR 44 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO KODEKSO 2, 3 IR 6 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮS ... NV-1545   Pažyma 2018.06.14    
289 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. LAPKRIČIO 12 D. NUTARIMO NR. 1252 „DĖL NACIONALINIAM SAUGUMUI SVARBIŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 18-7449 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Nutarimo projektas 2018.06.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.15 iki 2018.06.21   
290 Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 1, 2, 9, 11, 12, 15, 23, 36, 37, 38, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 68, 69, 73 straipsnių pakeitimo, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo vienuoliktuoju(1) skir ... 17-14823(5) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.06.13    
291 Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 1, 2, 9, 11, 12, 15, 23, 36, 37, 38, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 68, 69, 73 straipsnių pakeitimo, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo vienuoliktuoju(1) skir ... 17-14823(5) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.06.13 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.13   
292 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 7, 9, 20, 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 17-14811(5) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.06.13    
293 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 7, 9, 20, 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 17-14811(5) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.06.13 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.13   
294 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 8, 16, 19(1), 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16(1) straipsniu įstatymo projektas 17-14812(5) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.06.13    
295 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 8, 16, 19(1), 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16(1) straipsniu įstatymo projektas 17-14812(5) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.06.13 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.13   
296 Dėl Įstatymų projektų pakartotinio teikimo 17-14809(5) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2018.06.13    
297 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 8, 16, 19(1), 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16(1) straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 7,  ... 17-14809(5) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.06.13 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.13   
298 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 256 „Dėl valstybinių mobilizacinių užduočių Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms“ pakeitimo 18-2165(2) Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Nutarimo projektas 2018.06.13 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.13   
299 PAŽYMA DĖL ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884 2, 8, 16, 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO 16-1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO, GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973 7, 9, 44 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973 PAKEITIMO ĮSTATYMO NR ... NV-1504   Pažyma 2018.06.11    
300 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO ĮSTATYMO NR. VIII-1227 1, 2, 9, 11, 12, 15, 23, 36, 37, 38, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 68, 69, 73 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, DVYLIKTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO VIENUOLIKTUOJU1 SK ... NV-1503   Išvada 2018.06.11    
301 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. I-1863 2, 4, 6, 9, 14, 15 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS AVIACIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-2066 2, 8 IR 44 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAU ... NV-1500   Išvada 2018.06.11    
302 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 699 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti s ... 18-2341(3) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.06.08 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.08   
303 Dėl Įstatymų projektų pakartotinio teikimo 17-14809(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2018.06.08    
304 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5, 8, 10, 13, 20, 26, 28, 29, 36, 37, 39, 54, 57 straipsnių pakeitimo ir aštuntojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 18-5895(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.06.08    
305 Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 1, 2, 9, 11, 12, 15, 23, 36, 37, 38, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 68, 69, 73 straipsnių pakeitimo, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo vienuoliktuoju(1) skir ... 17-14823(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.06.08    
306 Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 1, 2, 9, 11, 12, 15, 23, 36, 37, 38, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 68, 69, 73 straipsnių pakeitimo, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo vienuoliktuoju(1) skir ... 17-14823(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.06.08 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.06.12 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.08   
307 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5, 8, 10, 13, 20, 26, 28, 29, 36, 37, 39, 54, 57 straipsnių pakeitimo ir aštuntojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 18-5895(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.06.08 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.08   
308 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 7, 9, 20, 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 17-14811(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.06.08    
309 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 7, 9, 20, 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 17-14811(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.06.08 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.06.12 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.08   
310 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 8, 16, 19(1), 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16(1) straipsniu įstatymo projektas 17-14812(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.06.08    
311 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 8, 16, 19(1), 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16(1) straipsniu įstatymo projektas 17-14812(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.06.08 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.06.12 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.08   
312 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 8, 16, 19(1), 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16(1) straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 7,  ... 17-14809(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.06.08 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.06.12 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.08   
313 Išvada dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 5, 7, 9, 20, 31, 37, 38, 39, 45, 46, 47 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo septintuoju(1) skirsniu įstatymo projekto 18-6070 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.06.07    
314 LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALO ĮSTATYMO NR. XI-2053   6 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 18-7037 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Lyginamasis variantas 2018.06.04    
315 DĖL PATIKSLINTŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ TEIKIMO 2-8768 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Teikimas 2018.06.04    
316 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO  NR. I-1863 2, 4, 6, 9, 14, 15 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS AVIACIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-2066 2, 8 IR 44 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDA ... 18-5850(2) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Nutarimo projektas 2018.06.04 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.06.07 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.04   
317 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-235 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-6932 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.05.30    
318 Dėl Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus  2016 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V35-1053 „Dėl sprendimo pirkti butus, įgyvendinant investicinį projektą "Socialinio būsto fondo plėtra Druskininkų savivaldybėje", ekonominio ir socialinio p ... V35-517 Druskininkų savivaldybės administracija Įsakymas 2018.05.30 Galioja nuo 2018.05.31  Teisės aktų registras: 2018-08743-, 2018.
319 Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams Kėdainių rajono savivaldybėje teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo TS-107 Kėdainių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.25 Galioja nuo 2018.06.02  Teisės aktų registras: 2018-08952-, 2018.
320 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1-162 „Dėl Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projekto lyginamasis variantas 18-6659 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.05.25    
321 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1-162 „Dėl Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projektas 18-6659 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.05.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.25 iki 2018.06.05 Reguliuojantis verslo sąlygas  
322 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl UAB GET Baltic Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento derinimo“ projektui 18-5707 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2018.05.23    
323 DĖL TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO  NR. I-1863 2, 4, 6, 9, 14, 15 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, AVIACIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-2066 2, 8 IR 44 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO KODEKSO 2, 3 IR 6 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮS ... NV-1335   Pažyma 2018.05.23    
324 Išvada dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 5, 7, 9, 20, 31, 37, 38, 39 45, 46, 47 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo septintuoju1 skirsniu įstatymo projekto NR-416 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.05.23    
325 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO  NR. I-1863 2, 4, 6, 9, 14, 15 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS AVIACIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-2066 2, 8 IR 44 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDA ... NV-1322   Išvada 2018.05.22    
326 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 5, 7, 9, 20, 31, 37, 38, 39, 45, 46, 47 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo septintuoju (1) skirsniu įstatymo projektui 18-6063; 18-6070 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2018.05.21    
327 Dėl Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 2, 4, 6, 9, 14, 15 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 2, 8 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos vidau ... NR-403 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.05.21    
328 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 64, 99, 127, 132, 137, 143, 150, 151, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 176, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 ... 18-5664(3) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.05.21 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.05.21   
329 IŠVADA DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ 18-4889 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.05.18    
330 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1-128 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projekto lyginamasis variantas 18-6138 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.05.17    
331 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1-128 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projektas 18-6138 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.05.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.18 iki 2018.06.14 Reguliuojantis verslo sąlygas  
332 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 64, 99, 127, 132, 137, 143, 150, 151, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 176, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 ... 18-5664(2) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.05.16 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.05.18 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.05.16   
333 Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams Kėdainių rajono savivaldybėje teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo 18-6107 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.16    
334 Dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 5, 7, 9, 20, 31, 37, 38, 39, 45, 46, 47 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo septintuoju(1) skirsniu įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 18-6070 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.05.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.16 iki 2018.05.25   
335 Dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pakeitimo projekto teikimo išvadoms gauti (7.5-09)3-957 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2018.05.16    
336 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 5, 7, 9, 20, 31, 37, 38, 39 45, 46, 47 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo septintuoju(1) skirsniu įstatymo projekto aiškinamasis raštas 18-6063 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.05.16    
337 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 5, 7, 9, 20, 31, 37, 38, 39 45, 46, 47 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo septintuoju(1) skirsniu įstatymo projekto atitikties lentelė 18-6063 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Atitikties lentelė 2018.05.16    
338 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 5, 7, 9, 20, 31, 37, 38, 39 45, 46, 47 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo septintuoju(1) skirsniu įstatymo projektas 18-6063 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.05.16    
339 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 5, 7, 9, 20, 31, 37, 38, 39 45, 46, 47 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo septintuoju(1) skirsniu įstatymo projektas 18-6063 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.05.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.16 iki 2018.05.25   
340 Dėl įstatymų projektų pakartotinio teikimo 17-12833(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2018.05.16    
341 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 13(3) ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 17-12834(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.05.16    
342 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 13(3) ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 17-12834(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.05.16 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.05.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.02.02 iki 2018.02.20   
343 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 9, 21, 22, 28 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 22(1) straipsniu įstatymo projekto lyginamasis variantas 17-12832(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.05.16    
344 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 9, 21, 22, 28 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 22(1) straipsniu įstatymo projektas 17-12832(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.05.16 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.05.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.02.02 iki 2018.02.20   
345 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 9, 21, 22, 28 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 22(1) straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1 ... 17-12829(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.05.16 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.05.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.02.02 iki 2018.02.20   
346 Dėl Įstatymų projektų   Lietuvos Respublikos finansų ministerija Išvada 2018.05.15    
347 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5, 8, 10, 13, 20, 26, 28, 29, 36, 37, 39, 54, 57 straipsnių pakeitimo ir aštuntojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 18-5895 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.05.14    
348 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5, 8, 10, 13, 20, 26, 28, 29, 36, 37, 39, 54, 57 straipsnių pakeitimo ir aštuntojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 18-5895 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.05.14 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.06.05 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.05.14   
349 LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALO ĮSTATYMO NR. XI-2053 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTAS 18-4887(2) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įstatymo projektas 2018.05.11 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.05.30 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.05.11   
350 DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ TEIKIMO 2-8225 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Teikimas 2018.05.11    
351 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. I-1863 2, 4, 6, 9, 14, 15 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS AVIACIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-2066 2, 8 IR 44 STRAIPSNIŲ PAK ... 18-5850 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Nutarimo projektas 2018.05.11 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.05.30 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.05.11   
352 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo AV-302 Pakruojo rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2018.05.09 Galioja nuo 2018.05.09   
353 PAŽYMA DĖL ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884 2, 6, 9,21, 22, 28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 22-1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 2, 15, 23, 38, 39, 39-1, 40, 41, 44, 58, 61, 67, 68, 69 ... NV-1192 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pažyma 2018.05.09    
354 Dėl UAB GET BALTIC prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento derinimo 18-5707 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.05.09    
355 Dėl UAB GET BALTIC prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento derinimo 18-5707 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.05.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.09 iki 2018.05.24   
356 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 64, 127, 132, 137, 143, 150, 151, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 176, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 21 ... 18-5664 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.05.07 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.07 iki 2018.05.11   
357 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-884 2, 6, 9, 21, 22, 28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 221 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973 2, 133 IR 37 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮST ... NV-1161 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2018.05.07    
358 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 1-54 „Dėl Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo p ... 17-13311(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.05.07    
359 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 1-54 „Dėl Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo p ... 17-13311(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.05.07 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.08 iki 2018.05.14 Reguliuojantis verslo sąlygas  
360 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 1-213 „Dėl Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-5507 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.05.02    
361 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 1-213 „Dėl Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-5507 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.05.02 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.02 iki 2018.05.14   
362 Dėl elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo 17-9081(2) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Derinimo pažyma 2018.05.02    
363 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ direktoriaus 2017 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo T-87 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.30 Galioja nuo 2018.04.30   
364 Dėl įstatymų projektų išvadų 18-4879 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.04.30    
365 Dėl įstatymų projektų pateikimo išvadoms gauti 1SD-925-(3.7 E.) Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Išvada 2018.04.30    
366 Dėl išvados įstatymų projektams 18-4052 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.04.27    
367 Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo T-1057 Šalčininkų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.26 Galioja nuo 2018.05.08  Teisės aktų registras: 2018-07292-, 2018.
368 Dėl Lietuvos Respublikos infrastruktūrų reguliavimo tarybos įstatymo ir su juo susijusių įstatymų projektų atšaukimo ir Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19(1), 22, 24(1), 25, 26, 31, 32, 34, 34(1), 36 ir 37 straipsnių ... 18-4052 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2018.04.26    
369 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvi ... 18-5344 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.04.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.26 iki 2018.04.30   
370 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2003 M. GRUODŽIO 22 D. NUTARIMO NR. O3-116 „DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI“ PAKEITIMO IR IŠDĖSTYMO NAUJA REDAKCIJA 18-5338 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.04.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.26 iki 2018.05.28   
371 Dėl Naudojimosi akcinės bendrovės „Amber grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo   18-5337 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.04.26    
372 Dėl Naudojimosi akcinės bendrovės „Amber grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo   18-5337 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.04.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.26 iki 2018.05.10   
373 Dėl nutarimo projekto (2.30E-35)6V-1089 Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Išvada 2018.04.25    
374 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 699 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti s ... 18-2341(2) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.04.25 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.05.15 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.04.25   
375 DĖL 06.3.1-LVPA-V-107 PRIEMONĖS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PAKEITIMO DERINIMO 2-2842 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Išvada 2018.04.24    
376 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo pakeitimo projekto ir su juo susijusių įstatymų projektų R2-(TT)-1067 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Išvada 2018.04.23    
377 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ projektui 17-9061(2) Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2018.04.23    
378 Dėl teisės akto projekto derinimo (9.8E-35)6V-1043 Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Išvada 2018.04.20    
379 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio direktoriaus 2017 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo T-71 Joniškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.19    
380 Dėl įstatymų projektų teikimo 17-12834(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2018.04.19    
381 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 13(3) ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 17-12834(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.04.19    
382 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 13(3) ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 17-12834(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.04.19 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.05.16 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.04.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.02.02 iki 2018.02.20   
383 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 9, 21, 22, 28 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 22(1) straipsniu įstatymo projekto lyginamasis variantas 17-12832(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.04.19    
384 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 9, 21, 22, 28 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 22(1) straipsniu įstatymo projektas 17-12832(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.04.19 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.05.16 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.04.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.02.02 iki 2018.02.20   
385 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 9,21, 22, 28 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 22(1) straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 15, 23, 38, 39, 39(1), 40, 41, 44, 58 ... 17-12829(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.04.19 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.05.16 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.04.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.02.02 iki 2018.02.20   
386 LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. I-1863 2, 4, 6, 9, 14, 15 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS AVIACIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-2066 2, 8, 44 IR 66 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAU ... 2-2733 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Aiškinamasis raštas 2018.04.18    
387 DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ PATEIKIMO IŠVADOMS GAUTI 2-2731 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Teikimas 2018.04.18    
388 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. I-1863 2, 4, 6, 9, 14, 15 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS AVIACIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-2066 2, 8, 44 IR 66 STRAIPSNIŲ ... 18-4879 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Nutarimo projektas 2018.04.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.18 iki 2018.05.14   
389 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19(1), 22, 24(1), 25, 26, 31, 32, 34, 34(1), 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstaty ... NR-311 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.04.18    
390 DĖL 06.3.1-LVPA-V-104 PRIEMONĖS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PAKEITIMO DERINIMO 2-2711 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Išvada 2018.04.18    
391 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO TEIKIMO IŠVADOMS 18-2823 Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas Išvada 2018.04.18    
392 Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo 17-9061(2) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Derinimo pažyma 2018.04.16    
393 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projektas 18-4669 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.04.16    
394 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projekto ir jo lydimųjų įstatymų projektų: Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 53, 247, 256, 305, 385, 589 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos ap ... 18-4694 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.04.16 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.04.16   
395 Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo 17-9061(2) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.04.16    
396 Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo 17-9061(2) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.04.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.16 iki 2018.04.27   
397 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5, 8, 10, 13, 20, 26, 28, 29, 36, 37, 39, 54, 57 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 3¹ straipsniu ir aštuntojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.04.13    
398 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5, 8, 10, 13, 20, 26, 28, 29, 36, 37, 39, 54, 57 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 3¹ straipsniu ir aštuntojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 18-1218(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.04.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.13 iki 2018.04.20   
399 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1-221 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrin ... (18.5-17)3-723 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2018.04.12    
400 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1-221 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrin ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.04.12    
401 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1-221 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrin ... 18-4457 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.04.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.12 iki 2018.04.26   
402 Dėl 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo derinimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2018.04.12    
403 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1-253 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.04.12    
404 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1-253 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V ... 18-4456 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.04.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.12 iki 2018.04.19   
405 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės šilumos ūkio optimizavimo strateginio plano pakeitimo. 18-4239 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.10    
406 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 2, 5, 8, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-4067 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.04.04    
407 Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 2, 5, 8, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-4067 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.04.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.04 iki 2018.04.23   
408 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo įstatymo projektas 18-4061 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.04.04    
409 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo įstatymo projektas 18-4061 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.04.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.04 iki 2018.04.23   
410 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 24, 28, 28(1) ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-4057 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.04.04    
411 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 24, 28, 28(1) ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-4057 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.04.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.04 iki 2018.04.23   
412 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19(1), 22, 24(1), 25, 26, 31, 32, 34, 34(1), 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas 18-4056 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.04.04    
413 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19(1), 22, 24(1), 25, 26, 31, 32, 34, 34(1), 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas 18-4056 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.04.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.04 iki 2018.04.23   
414 Direktyvos 2009/ 73/ EB ir Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19(1), 22, 24(1), 25, 26, 31, 32, 34, 34(1), 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto atitikties lentelė 18-4052 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Atitikties lentelė 2018.04.04    
415 Aiškinamasis raštas Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo pakeitimo projekto ir su juo susijusių įstatymų projektų 18-4052 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.04.04    
416 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884 4, 8, 15, 16, 19(1), 22, 24(1), 25, 26, 31, 32, 34, 34(1), 36 IR 37 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR  9 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO IR SU JUO SUSIJUSIŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ DERINIMO (19.3-19 E)3-675 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2018.04.04    
417 Dėl Lietuvos Respublikos infrastruktūrų reguliavimo tarybos įstatymo ir su juo susijusių įstatymų projektų atšaukimo ir Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19(1), 22, 24(1), 25, 26, 31, 32, 34, 34(1), 36 ir 37 straipsnių ... 18-4052 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.04.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.04 iki 2018.04.23   
418 Išvada dėl įstatymų projektų 17-14809(3) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.04.04    
419 Dėl  Neringos savivaldybės darnaus judumo strateginio plano patvirtinimo. T1-46 Neringos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.04 Galioja nuo 2018.04.05   
420 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl Gamtinių dujų naujų vartotoj ... 18-3676 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2018.03.30    
421 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-3949 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.03.30    
422 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-3949 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2018.03.30    
423 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-3949 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.03.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.30 iki 2018.04.06   
424 Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo TS-95 Utenos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.04.04  Teisės aktų registras: 2018-05155-, 2018.
425 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-115 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo T1-32 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.04.04  Teisės aktų registras: 2018-05049-, 2018.
426 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų saugomų svarbių valstybės objektų“ pakeitimo 18-1864(3) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.03.29 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.29   
427 Išvada dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 15, 17, 27, 33, 35, 36, 39, 48, 57 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 65(1) straipsniu įstatymo projekto 18-2722 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.03.26    
428 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-3676 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.03.26    
429 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO PROJEKTO (TOLIAU - ĮSTATYMO PROJEKTAS) IR JO LYDIMŲJŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ: LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO NR. XII-1869 53, 247, 256, 305, 385, 589 STRAIPSNIŲ  ... NV-779 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pažyma 2018.03.26    
430 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-3676 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2018.03.26    
431 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-3676 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.03.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.26 iki 2018.04.03   
432 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO PROJEKTO IR JO LYDIMŲJŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ: LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO NR. XII-1869 53, 247, 256, 305, 385, 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS R ... NV-772 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2018.03.26    
433 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-115 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo 18-3547 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.03.23    
434 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 1-54 „Dėl sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo p ... 17-13311(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.03.22    
435 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 1-54 „Dėl sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo p ... 17-13311(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.03.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.23 iki 2018.03.29 Reguliuojantis verslo sąlygas  
436 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 1-248 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projekto lyginamasis variantas 17-13309(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.03.22    
437 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 1-248 „Dėl gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projektas 17-13309(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.03.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.23 iki 2018.03.29 Reguliuojantis verslo sąlygas  
438 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projekto ir jo lydimųjų įstatymų projektų: Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso Nr. xii-1869 53, 247, 256, 305, 385, 589 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respu ... 17-324(5) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.03.19    
439 Dėl Telšių miesto Sedos kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo 18-3036 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.03.16 Projektas priimtas nuo 2018.03.29   
440 Dėl Telšių miesto Stoties kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo 18-3022 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.03.16 Projektas priimtas nuo 2018.03.29   
441 Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 2, 9, 11, 12, 15, 23, 36, 37, 38, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 68, 69, 73 straipsnių pakeitimo, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo vienuoliktuoju(1) skirsni ... 17-14823(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.03.16    
442 Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 2, 9, 11, 12, 15, 23, 36, 37, 38, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 68, 69, 73 straipsnių pakeitimo, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo vienuoliktuoju(1) skirsni ... 17-14823(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.03.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.16 iki 2018.03.23   
443 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 7, 9, 20, 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 17-14811(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.03.16    
444 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 7, 9, 20, 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 17-14811(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.03.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.16 iki 2018.03.23   
445 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 8, 16, 19(1), 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo 16(1) straipsniu įstatymo projektas 17-14812(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.03.16    
446 Dėl Įstatymų projektų teikimo išvadoms gauti 17-14809(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2018.03.16    
447 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 8, 16, 19(1), 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo 16(1) straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 7, 9, 20, 44 ... 17-14809(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.03.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.16 iki 2018.03.23   
448 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projekto ir jo lydimųjų įstatymų projektų (14-3)-D8-1569 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Teikimas 2018.03.15    
449 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projekto ir jo lydimųjų įstatymų projektų: Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso Nr. xii-1869 53, 247, 256, 305, 385, 589 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos R ... 17-324(5) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.03.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.15   
450 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 17-358(5) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.03.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.15   
451 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. VIII-884 2 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 17-357(5) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.03.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.15   
452 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projektas 17-323(5) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.03.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.15   
453 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2015 M. SPALIO 19 D. NUTARIMO NR. 1090 „DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRITIES ĮSTAIGŲ SAUGOMŲ SVARBIŲ VALSTYBĖS OBJEKTŲ“ PAKEITIMO  (TAP-18-294; TAIS-18-1864(2)) NV-680 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pažyma 2018.03.15    
454 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų (2.19-18E)3-499 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Išvada 2018.03.15    
455 Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 pakeitimo įstatymas 16-8653(4) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.03.13 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.13   
456 Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 17-3270(4) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2018.03.13 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.13   
457 Dėl Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 2, 6, 8, 11, 211, 42, 43, 47 straipsnių, 1 ir 3 priedų pakeitimo ir įstatymo papildymo 42(1), 43(1), 43(2), 43(3), 43(4), 43(5) , 43(6) ir 43(7) straipsniais ir septintuoju(3) skirsniu įstatym ... 16-8648(4) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.03.13 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.13   
458 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-1234 2 IR 8 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO R2-(T)-632 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Išvada 2018.03.09    
459 Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 2, 9, 11, 12, 15, 23, 36, 37, 38, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 68, 69, 73 straipsnių pakeitimo, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo vienuoliktuoju(1) skirsni ... 17-14823(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.03.09    
460 Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 2, 9, 11, 12, 15, 23, 36, 37, 38, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 68, 69, 73 straipsnių pakeitimo, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo vienuoliktuoju(1) skirsni ... 17-14823(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.03.09 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.03.14 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.09   
461 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 7, 9, 20, 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 17-14811(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.03.09    
462 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 7, 9, 20, 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 17-14811(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.03.09 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.03.14 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.09   
463 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 8, 16, 19(1), 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo 16(1) straipsniu įstatymo projektas 17-14812(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.03.09    
464 Teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo pažyma 17-14809(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.03.09    
465 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 8, 16, 19(1), 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo 16(1) straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 7, 9, 20, 44 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respub ... 17-14809(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2018.03.09    
466 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 8, 16, 19(1), 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo 16(1) straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 7, 9, 20, 44 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respub ... 17-14809(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.03.09    
467 Dėl įstatymų projektų pakartotinio teikimo 17-14809(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2018.03.09    
468 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 8, 16, 19(1), 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo 16(1) straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 7, 9, 20, 44 ... 17-14809(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.03.09 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.03.14 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.09   
469 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 9,21, 22, 28 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 22(1) straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 15, 23, 38, 39, 39(1), 40, 41, 44, 58, 6 ... 17-12829(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.03.08    
470 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 699 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti s ... 18-2341 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.03.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.07 iki 2018.03.13   
471 Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 pakeitimo įstatymo projektas 15-8852(7) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.03.05 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.05   
472 Aiškinamasis raštas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 70-1 straipsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 265 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo  ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.03.05    
473 DĖL PAKARTOTINIO ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ DERINIMO 3-839 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.03.05    
474 DĖL PAKARTOTINIO ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ DERINIMO 3-839 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.03.05    
475 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto pateikimo 18-1864(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Lydraštis 2018.03.05    
476 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų saugomų svarbių valstybės objektų“ pakeitimo 18-1864(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.03.05 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.03.29 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.05   
477 Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams ir išmokų vaikams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. T-37 Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.01 Negalioja nuo 2019.01.01 Galioja nuo 2018.03.03 iki 2018.12.31  Teisės aktų registras: 2018-03405-, 2018.
478 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. balandžio 11 d. nutarimo Nr. O3-90 „Dėl Gamtinių dujų įmonių teikiamų ... 17-11730(2) Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2018.02.27    
479 Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo  patvirtinimo 1-48 Marijampolės savivaldybės taryba Sprendimas 2018.02.26 Galioja nuo 2018.03.01  Teisės aktų registras: 2018-03129-, 2018.
480 DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ PAKARTOTINIO TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI (2.30E-35)6V-433 Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Išvada 2018.02.22    
481 Dėl išvados įstatymų projektams 17-12829(2) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.02.22    
482 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės strateginio veiklos plano  2018-2020 m. patvirtinimo 18-2004 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.02.21    
483 Dėl įstatymų projektų derinimo 2R-756 Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos Išvada 2018.02.20    
484 Dėl Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto derinimo 17-11730(2) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.02.19