T GAMTINĖS DUJOS. 2020.05.24 21-a   savaitė Lietuvos energetikos  srities teisinių aktų PROJEKTŲ  apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų nuomos mokesčio dydžių nustatymo“ pakeitimo 20-7001 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.05.15    
2 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47, 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-8526(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2020.05.14   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-05-14.
3 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47, 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-8526(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2020.05.14    
4 Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47, 49 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstyb ... 19-8525(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2020.05.14    
5 DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. O3-80 „DĖL ENERGETIKOS, GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO ĮMONIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2020 M ... 20-6842 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2020.05.13   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-05-13 iki 2020-05-27.
6 DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. O3-80 „DĖL ENERGETIKOS, GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO ĮMONIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2020 M ... 20-6842 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2020.05.13    
7 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 7, 9, 45, 46, 51, 53 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas 20-6754 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2020.05.12   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-05-12.
8 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 3, 6, 7 straipsnių, vienuoliktojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 73(1) straipsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 ... 20-6753 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2020.05.12   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-05-12.
9 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-493 „DĖL TINKAMŲ PROJEKTŲ IŠLAIDŲ KATEGORIJŲ PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS FINANSAVIMO KRYPTIS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2020.05.06    
10 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. D1-275 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2020.05.06    
11 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-493 „DĖL TINKAMŲ PROJEKTŲ IŠLAIDŲ KATEGORIJŲ PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS FINANSAVIMO KRYPTIS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 20-6575 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2020.05.06   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-05-06 iki 2020-05-12.. 
12 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. D1-275 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 20-6561 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2020.05.06   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-05-06 iki 2020-05-12.. 
13 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 1 - 158 “Dėl dujų, pagamintų iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijų išdavimo, perdavimo ir jų galiojimo ... 20-6507 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2020.05.04   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-05-04 iki 2020-05-18.. 
14 Dėl 2020 metų Nacionalinės reformų darbotvarkės patvirtinimo 20-6432 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Nutarimo projektas 2020.04.30   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-04-30.
15 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884 2, 6, 8, 21, 22, 23, 24, 28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 281 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTAS 20-6392 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2020.04.30   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-04-30.
16 Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 1, 4, 12, 13, 26, 30, 35, 36 ir 41 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 31(1), 31(2), 31(3) straipsniais, penktuoju1 skirsniu įstatymas 20-30(2) Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2020.04.30   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-04-30.
17 Dėl 2020 metų nacionalinės reformų darbotvarkės patvirtinimo 20-2964(2) Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Nutarimo projektas 2020.04.30    
18 Dėl Lietuvos Respublikos šaulių sąjungos įstatymo pakeitimo 12-01-647 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Teikimas 2020.04.30    
19 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2018 M. SPALIO 5 D. NUTARIMO NR. O3E-314 „DĖL VALSTYBĖS REGULIUOJAMOS GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO VEIKLOS PAJAMŲ IR KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 20-5780 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2020.04.21   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-04-21 iki 2020-05-21.. 
20 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2018 M. SPALIO 5 D. NUTARIMO NR. O3E-314 „DĖL VALSTYBĖS REGULIUOJAMOS GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO VEIKLOS PAJAMŲ IR KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 20-5780 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2020.04.21    
21 DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 13 D. NUTARIMO NR. O3-367 „DĖL VALSTYBĖS REGULIUOJAMŲ KAINŲ GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIUJE NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 20-5777 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2020.04.21   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-04-21 iki 2020-05-21.. 
22 DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 13 D. NUTARIMO NR. O3-367 „DĖL VALSTYBĖS REGULIUOJAMŲ KAINŲ GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIUJE NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 20-5777 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2020.04.21    
23 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-464 „Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 20-5775 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2020.04.21   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-04-21 iki 2020-05-21.. 
24 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-464 „Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 20-5775 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2020.04.21    
25 Dėl Bendro intereso projektų papildomų paskatų ir rizikų vertinimo metodikos patvirtinimo 20-5774 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2020.04.21   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-04-21 iki 2020-05-21.. 
26 DĖL REGULIUOJAMŲ SEKTORIŲ ĮMONIŲ APSKAITOS ATSKYRIMO IR SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO APRAŠŲ PAKEITIMO PROJEKTŲ DERINIMO 20-5644 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2020.04.17   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-04-17 iki 2020-04-24.. 
27 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RADVILIŠKIO ŠILUMA“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 20-5598 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.04.17    
28 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 3, 6, 7 straipsnių, vienuoliktojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 73(1) straipsniu įstatymo projektas (1.20-05 E)3-547 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2020.04.16    
29 Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams Kėdainių rajono savivaldybėje teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo 20-5159 Kėdainių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.04.10    
30 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos panaikinimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrument ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2020.04.01    
31 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 20-1739(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2020.03.31    
32 Dėl Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo Nr. XII-2702 1, 3, 4, 5, 8, 11 straipsnių ir Įstatymo priedo pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos R ... 20-1727(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2020.03.31   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-03-31.
33 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 7, 9, 45, 46, 51, 53 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2020.03.26    
34 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 7, 9, 45, 46, 51, 53 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2020.03.26    
35 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-235 „Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo patv ... 20-4311 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2020.03.26   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-26 iki 2020-04-02.. 
36 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-235 „Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo patv ... 20-4311 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2020.03.26    
37 Dėl gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 7, 9, 45, 46, 51, 53 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 20-4301 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2020.03.26   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2020-05-05.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-03-26.
38 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 7, 9, 45, 46, 51, 53 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas 20-2517(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2020.03.26   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2020-05-05.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-03-26.
39 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 7, 9, 45, 46, 51, 53 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (1.20-05E)3-450 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2020.03.26    
40 Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos panaikinimo įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 29 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2020.03.25    
41 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 8, 21, 22, 23, 24, 28 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 28(1) straipsniu įstatymo projektas 20-649(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2020.03.25   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-01-23 iki 2020-02-05. Reguliuojantis verslo sąlygas.Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-03-25. Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2020-04-28.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. 
42 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-493 „DĖL TINKAMŲ PROJEKTŲ IŠLAIDŲ KATEGORIJŲ PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS FINANSAVIMO KRYPTIS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2020.03.24    
43 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-493 „DĖL TINKAMŲ PROJEKTŲ IŠLAIDŲ KATEGORIJŲ PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS FINANSAVIMO KRYPTIS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 20-4115 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2020.03.24   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-24.
44 Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos panaikinimo įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 29 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2020.03.23    
45 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 20-1739(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2020.03.23    
46 Dėl Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo Nr. XII-2702 1, 3, 4, 5, 8, 11 straipsnių ir įstatymo priedo pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos R ... 20-1727(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2020.03.23   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-03-23. Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2020-03-30.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. 
47 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo„Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 1-82 „Dėl Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“projektas 20-3922 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2020.03.20   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-20 iki 2020-04-02. Reguliuojantis verslo sąlygas.
48 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1-128 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“projektas 20-3902 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2020.03.19   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-20 iki 2020-04-02. Reguliuojantis verslo sąlygas.
49 DĖL NAUJŲ EKOLOGIŠKŲ VIEŠOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO  IŠLAIDŲ, PATIRTŲ VYKDANT KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO VIEŠŲJŲ  PASLAUGŲ SUTARTIS, VEŽANT KELEIVIUS VIETINIO (MIESTO) REGULIARAUS  SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS IR ĮGYVENDINANT NAUJŲ EKOLOGI ... 20-3547 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įsakymo projektas 2020.03.13    
50 Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas 20-3495 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2020.03.13    
51 Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos panaikinimo įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 29 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. ... 20-3479 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2020.03.13    
52 Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 6, 8, 12, 32, 37, 39 straipsnių pakeitimo ir 36 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektų ai ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2020.03.10    
53 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 13, 16, 20, 20-1, 23, 48, 49, 50, 55, 56, 57 straipsnių ir dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, įstatymo papildymo 15-1 straipsniu ir 54 straipsnio pripažinim ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2020.03.10    
54 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 6, 8, 12, 32, 36, 37, 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2020.03.10    
55 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 6, 8, 12, 32, 36, 37, 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 20-3125 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2020.03.10   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-12 iki 2020-03-27.. 
56 Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo projektas 20-3124 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2020.03.10   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-10 iki 2020-03-27.. 
57 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 13, 16, 20, 20-1, 23, 48, 49, 50, 55, 56, 57 straipsnių ir dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, įstatymo papildymo 15-1 straipsniu ir 54 straipsnio pripažinim ... 20-3021 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2020.03.10   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-12 iki 2020-03-27.. 
58 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 1-249 „Dėl Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 20-2825 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2020.03.06   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-09 iki 2020-03-25. Reguliuojantis verslo sąlygas.
59 Lietuvos Respublikos energetikos ministro  įsakymo„Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 1-37 „Dėl Degalinių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“projektas 20-2793 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2020.03.06   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-09 iki 2020-03-30. Reguliuojantis verslo sąlygas.
60 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvi ... 20-2643 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2020.02.26   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-02-26 iki 2020-02-28.. 
61 Lietuvos Respublikos energetikos ministras įsakymo„ Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1-293 „Dėl Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklių patvirtinimo “ pakeitimo“projektas 20-2541 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2020.02.25   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-02-26 iki 2020-03-10. Reguliuojantis verslo sąlygas.
62 LIETUVOS RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973 2, 45, 46, 51, 53 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTAS 20-2517 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2020.02.24   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-02-24 iki 2020-03-02.. 
63 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-15872(2) Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2020.02.17   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-02-17 iki 2020-02-19.. 
64 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1-241 „Dėl Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo prevencinių veiksmų ir Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo ekstremaliųjų situacijų valdymo planų patvirt ... 20-2019 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2020.02.14   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-02-14 iki 2020-03-02.. 
65 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 20-1739 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2020.02.12    
66 Dėl Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo Nr. XII-2702 1, 3, 4, 5, 8, 11 straipsnių ir įstatymo priedo pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos R ... 20-1727 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2020.02.12   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-02-12. Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2020-03-20.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. 
67 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo 20-1350 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.02.06    
68 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų (12.1E-54)STAP-81 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Teikimas 2020.01.31    
69 Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir ... 20-228 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2020.01.14   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-01-14 iki 2020-01-28.. 
70 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. BIRŽELIO 29 D. NUTARIMO NR. 817 „DĖL TEISĖS AKTŲ, BŪTINŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMUI ĮGYVENDINTI, PATVIRTINIMO“ PAKE ... 19-14614(2) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2020.01.10   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-01-10. Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2020-01-13. Į TAIS įkeltas teikimas be ministro parašo, todėl grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. El.p.: a.zdaneviciene@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-01-10.
71 Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 2, 4, 12, 13, 26, 30, 35, 36 ir 41 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 31(1), 31(2), 31(3) straipsniais, penktuoju(1) skirsniu įstatymo projektas 20-30 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įstatymo projektas 2020.01.06   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-01-06 iki 2020-01-17.. 
72 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų (12.1E-54)STAP-5 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Teikimas 2020.01.06    
73 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2018 M.  GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3E-464 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ ĮMONIŲ APSKAITOS ATSKYRIMO IR SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-15873 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.12.31   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-01-02 iki 2020-01-15.. 
74 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2018 M.  GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3E-464 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ ĮMONIŲ APSKAITOS ATSKYRIMO IR SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-15873 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2019.12.31    
75 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2008 M. LAPKRIČIO 17 D. NUTARIMO NR. O3-187 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ NAUJŲ VARTOTOJŲ PRIJUNGIMO ĮKAINIŲ SKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-15872 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.12.31   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-01-02 iki 2020-01-15.. 
76 Aiškinamasis raštas dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 18, 31 ir 78 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo dešimtuoju (1) skirsniu įstatymo projekto 19-15824 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.12.30    
77 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-15700 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.12.19   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-12-19 iki 2020-01-08.. 
78 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-15700 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2019.12.19    
79 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LAPKRIČIO 7 D. NUTARIMO NR. 1354 „DĖL SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALO BŪTINOJO KIEKIO TIEKIMO IR GAMTINIŲ DUJŲ VARTOJIMO PAJĖGUMŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATV ... 19-15196 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.12.12   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-12-12.
80 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 1-304 ,,Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-14949 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.12.10    
81 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pram ... 19-14766 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2019.12.06   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-12-06 iki 2019-12-10.. 
82 Dėl Jonavos rajono savivaldybės ugdymo įstaigų pareigybių (etatų) normatyvų patvirtinimo 19-14720 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.12.06    
83 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pake ... 19-14614 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nutarimo projektas 2019.12.05   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-12-05 iki 2019-12-23.. 
84 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 75, 79, 91, 92 ir 106 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-11655(2) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2019.12.04   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-12-04.
85 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1-245 „Dėl Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-14398 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.12.03   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-12-04 iki 2019-12-18.. 
86 Dėl nutarimo projekto teikimo (7.1-09E)3-1695 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.12.02    
87 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 18, 31 ir 78 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo dešimtuoju(1) skirsniu įstatymo projektas 19-14108 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.11.25    
88 DĖL AMORTIZACINIŲ ATSKAITYMŲ NORMATYVŲ IR RINKOS PATAISOS KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO 19-14016 Tauragės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.11.22   Projektas priimtas nuo 2019-11-27.
89 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto teikimo 19-13561 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.11.18   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-11-18.
90 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo„Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 1-213 „Dėl Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“projektas 19-13369 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.11.15   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-11-18 iki 2019-11-29. Reguliuojantis verslo sąlygas.
91 Dėl pritarimo investiciniam projektui pagal 2014 - 2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.1.1. uždavinio „ ... 19-12948 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.11.08    
92 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ... 19-6681(5) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.10.30   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-10-30.
93 Dėl valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 2B-76 „Dėl techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-12717 Lietuvos transporto saugos administracija Įsakymo projektas 2019.10.30   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-31 iki 2019-11-07.. 
94 Dėl Naudojimosi AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo sistemos taisyklių derinimo 19-12687 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.10.30   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-30 iki 2019-11-11.. 
95 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.10.25    
96 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ... 19-6681(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.10.25   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-10-30.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-10-25.
97 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 13(1), 19, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 181 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 39 ... 19-12591 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.10.25    
98 DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 13 D. NUTARIMO NR. O3-367 „DĖL VALSTYBĖS REGULIUOJAMŲ KAINŲ GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIUJE NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-12518 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.10.23   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-23.
99 DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 13 D. NUTARIMO NR. O3-367 „DĖL VALSTYBĖS REGULIUOJAMŲ KAINŲ GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIUJE NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-12518 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2019.10.23    
100 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-12517 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.10.23   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-23 iki 2019-10-31.. 
101 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-12517 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2019.10.23    
102 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL MAGISTRALINIO KELIO A5 KAUNAS-MARIJAMPOLĖ-SUVALKAI RUOŽO NUO 56,83 IKI 97,06 KM REKONSTRAVIMO SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS MAGISTRALINIO KELIO A5 KAUNAS-MARIJA ... 2-7169 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Teikimas 2019.10.21    
103 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 284 „Dėl Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015-2021 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo 19-11412(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.10.21   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-27 iki 2019-10-08.Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-10-21. Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-11-12.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. 
104 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47, 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-8526(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.10.18   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-11-21.  El.p.: e.karaliute@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-10-18.
105 Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47, 49 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstyb ... 19-8525(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.10.18    
106 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-12234 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.10.18   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-10-18.
107 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 „Dėl akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 19-12141 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos Įsakymo projektas 2019.10.17   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-18 iki 2019-10-24.. 
108 DĖL UAB GET BALTIC PREKYBOS GAMTINIŲ DUJŲ BIRŽOJE REGLAMENTO DERINIMO 19-12111 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.10.17   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-17 iki 2019-10-28.. 
109 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2008 M. RUGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO NR. 3-327 „DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO LAIVYBOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-12049 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymo projektas 2019.10.16   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-16 iki 2019-11-01.. 
110 Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymas 19-8584(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.10.15   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-10-15.
111 Dėl Naudojimosi akcinės bendrovės „Amber grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo 2019 m. d. Nr. O3E- 19-11755 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.10.10   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-10 iki 2019-11-08.. 
112 Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimo pakeitimo projekto teikimas (7.1-09)3-1411 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.10.09    
113 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-11701 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.10.09   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-10-09.
114 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-11701 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.10.09    
115 Dėl Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo 19-11678 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.10.08   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-08.
116 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 75, 79, 91, 92 ir 106 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-11655 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įstatymo projektas 2019.10.08   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-08 iki 2019-10-22.. 
117 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fond ... 19-11591 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.10.07   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-07.
118 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo 19-11510 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.10.03   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-03 iki 2019-11-17.. 
119 Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 4-187 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir 4 priorit ... 19-11437 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2019.10.01   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-01 iki 2019-10-03.. 
120 Dėl nutarimo projekto teikimo 19-8729(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.09.30    
121 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 284 „Dėl Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015-2021 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo 19-11412 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.09.30   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-27 iki 2019-10-08.. 
122 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ... 19-6681(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.09.25   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-10-17.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-09-25.
123 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ... 19-6681(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.09.25    
124 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 13(1), 19, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymas 19-6679(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.09.25   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-10-17.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-09-25.
125 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 13(1), 19, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymas 19-6679(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.09.25    
126 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-235 ,,Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo pat ... 19-11318 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.09.24    
127 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-235 ,,Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo pat ... 19-11311 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.09.24   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-24 iki 2019-09-30.. 
128 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M.  LIEPOS 30 D.SPRENDIMO NR. T-93 „DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO  NR. T-72 „DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DYDŽIŲ TVIRTINIMO“ PAKEI ... 19-11265 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.09.24    
129 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 18, 31 ir 78 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo dešimtuoju(1) skirsniu įstatymo projekto aiškinamasis raštas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.09.23    
130 Dėl nutarimo projekto teikimo išvadoms gauti 19-11233 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.09.23   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-23.
131 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-11225 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.09.23   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-23.
132 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-11225 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2019.09.23    
133 Dėl valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. O3E-265 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nu ... 19-11224 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.09.23   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-23.
134 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. O3E-265 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nu ... 19-11224 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2019.09.23    
135 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-108 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirt ... 19-11112 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.09.19    
136 Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-11095 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.09.19    
137 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-235 ,,Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo pat ... 19-10894 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.09.17   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-17 iki 2019-09-23.. 
138 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo„Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1-364 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Naujų perdavimo ... 19-10820 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.09.16   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-17 iki 2019-09-30.. 
139 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo pakeitimo projekto teikimas (7.1-09)3-1305 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.09.13    
140 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-8298(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.09.13   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-09-13.
141 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-8298(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.09.13    
142 Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-10426 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.09.09   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-09.
143 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo„Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 1-228 „Dėl Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“projektas 19-10273 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.09.03   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-04 iki 2019-09-17. Reguliuojantis verslo sąlygas.
144 Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymas 19-8584(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.08.28   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-08-29. Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-10-15.  El.p.: e.karaliute@lrv.lt. 
145 Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-246 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 19-9543 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.08.14    
146 DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 13 D. SPRENDIMO NR. T-1007 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RADVILIŠKIO ŠILUMA“ TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ TRETIESIEMS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO 19-9537 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.08.14    
147 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 37, 38, 39, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1) straipsnių, įstatymo priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 20(2) s ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.07.22    
148 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.07.22    
149 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M.  LIEPOS 30 D.SPRENDIMO NR. T-93 „DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO  NR. T-72 „DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DYDŽIŲ TVIRTINIMO“ PAKEI ... 19-8903 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.07.22    
150 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 37, 38, 39, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1) straipsnių, įstatymo priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 20(2) s ... 19-6681(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.07.22   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-08-23 iki 2019-07-30.. 
151 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymas 19-6679(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.07.22   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-08-23 iki 2019-07-30.. 
152 Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 19-8690 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.07.12   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-07-12 iki 2019-07-19.. 
153 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 19-8623 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.07.10   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-07-10 iki 2019-08-09.. 
154 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 19-8623 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2019.07.10    
155 Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymas 19-8584 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.07.10   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-07-10. Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-07-26.  El.p.: e.karaliute@lrv.lt. 
156 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47, 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-8526 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2019.07.09   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-07-09 iki 2019-08-09.. 
157 Dėl Kietojo ir skystojo kuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklių patvirtinimo 19-8410 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.07.05   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-07-08 iki 2019-08-01.. 
158 Dėl valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 2B-76 „Dėl techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-8390 Lietuvos transporto saugos administracija Įsakymo projektas 2019.07.04   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-07-04 iki 2019-07-11.. 
159 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 255 „Dėl akcizų grąžinimo“ pakeitimo 19-8380 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos Įsakymo projektas 2019.07.03   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-07-04 iki 2019-07-10.. 
160 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1462 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą“ pakeitimo (5.2-04)3-956 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.07.02    
161 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-8298 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.28   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-28 iki 2019-07-12.. 
162 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-8298 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.06.28    
163 Dėl Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktų formų patvirtinimo 19-7968 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.20   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-20 iki 2019-06-25.. 
164 Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-7967 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.20   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-20 iki 2019-06-25.. 
165 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. D1-848 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-7910 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.06.20   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-20 iki 2019-07-19.. 
166 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų saugomų pirmos ir antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių ir joms priklausančių ar jų valdomų  ... 19-7873 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.20   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-20 iki 2019-06-27.. 
167 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų saugomų pirmos ir antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių ir joms priklausančių ar jų valdomų  ... 19-7873 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.06.20    
168 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-7743 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.18   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-18 iki 2019-06-21.. 
169 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. O3-140 „Dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-7741 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.18   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-18 iki 2019-06-21.. 
170 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-7678 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.17   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-17 iki 2019-06-25.. 
171 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-7678 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2019.06.17    
172 Dėl Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarkos patvirtinimo 19-7667 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.17   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-17 iki 2019-06-21.. 
173 Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijai priskirtų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių ir nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbią reikšmę turinčios energetikos infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo 19-2058(2) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymo projektas 2019.06.17   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-17 iki 2019-06-26.. 
174 Vyriausybės nutarimų projektų teikimas 19-7267 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.06.12    
175 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-7230 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.06.12   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-12 iki 2019-06-21.. 
176 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1747 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-5866(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.10   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-06-10.
177 Vyriausybės nutarimų projektų teikimas 19-5866(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.06.10    
178 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.06.04    
179 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-6759 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.04   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-04 iki 2019-06-12.. 
180 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8 ir 18(1) straipsnių pakeitimo įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.05.30    
181 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 17, 20, 28, 29, 37, 38, 39, 47, 48, 49, 50, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 20(2) straipsniu įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.05.30    
182 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 17, 20, 28, 29, 37, 38, 39, 47, 48, 49, 50, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 20(2) straipsniu įstatymas 19-6681 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.05.30   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-05-30 iki 2019-06-28.. 
183 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8 ir 18(1) straipsnių pakeitimo įstatymas 19-6679 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.05.30   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-05-30 iki 2019-06-28.. 
184 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2013 M. GRUODŽIO 27 D. NUTARIMO NR. O3-761 „DĖL VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-6292 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.05.22   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-05-22 iki 2019-06-05.. 
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.