T EKOLOGIŠKAS TRANSPORTAS. 2020.05.24 21-a   savaitė Lietuvos energetikos  srities teisinių aktų PROJEKTŲ  apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. 1-TS-351 „Dėl viešosios įstaigos Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo 20-7571 Anykščių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.05.21    
2 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 20-7129 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.05.18    
3 Įsakymas dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir ... 20-6716 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymo projektas 2020.05.12   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-05-13 iki 2020-05-18.. 
4 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-493 „DĖL TINKAMŲ PROJEKTŲ IŠLAIDŲ KATEGORIJŲ PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS FINANSAVIMO KRYPTIS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2020.05.06    
5 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-493 „DĖL TINKAMŲ PROJEKTŲ IŠLAIDŲ KATEGORIJŲ PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS FINANSAVIMO KRYPTIS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 20-6575 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2020.05.06   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-05-06 iki 2020-05-12.. 
6 Dėl 2020 metų Nacionalinės reformų darbotvarkės patvirtinimo 20-6432 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Nutarimo projektas 2020.04.30   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-04-30.
7 Dėl 2020 metų nacionalinės reformų darbotvarkės patvirtinimo 20-2964(2) Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Nutarimo projektas 2020.04.30    
8 Dėl Birštono savivaldybės 2020 metų biudžeto pakeitimo 20-6381 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.04.29    
9 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl 2020 metų  Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo 20-5743 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.04.20    
10 Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 2 d. sprendimo Nr. T-2(E) „Dėl Akmenės  rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose  taisyklių, rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Akmenės rajono savivaldy ... 20-4828 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.04.03    
11 Dėl Birštono savivaldybės 2020 metų biudžeto pakeitimo 20-4772 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.04.02    
12 Dėl klimato kaitos programos priemonės elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas kompensacinių išmokų tvarkos aprašo projekto derinimo 20-3860 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2020.03.19   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-19.
13 Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 6, 8, 12, 32, 37, 39 straipsnių pakeitimo ir 36 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektų ai ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2020.03.10    
14 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 6, 8, 12, 32, 36, 37, 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2020.03.10    
15 Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo projektas 20-3124 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2020.03.10   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-10 iki 2020-03-27.. 
16 Dėl 2020 metų nacionalinės reformų darbotvarkės patvirtinimo 20-2964 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Nutarimo projektas 2020.03.09   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-09 iki 2020-03-17.. 
17 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto 1D-1067 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Teikimas 2020.02.26    
18 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO 2-851 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Teikimas 2020.02.19    
19 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO 2-806 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Teikimas 2020.02.17    
20 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. BALANDŽIO 8 D. NUTARIMO NR. 259 „DĖL VICEMINISTRŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO" 20-2094 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Nutarimo projektas 2020.02.17   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-02-17.
21 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-348 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Telšių rajono savivaldybės viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų ir dydžių patvirtinimo“ pakeitimo 20-1882 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.02.13   Projektas priimtas nuo 2020-02-27.
22 Dėl Marijampolės savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo 20-1794 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.02.12    
23 Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) pramoginiais įrenginiais išdavimą nuostatų, patvirtintų Birštono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-233 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti (teikti pas ... 20-1160 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.01.31    
24 Dėl pritarimo susitarimui plėtoti infrastruktūrą 20-1129 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.01.30    
25 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T1-33 „DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2019-2021 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO 20-1057 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.01.29    
26 Dėl Neringos savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo 20-456 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.01.17    
27 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento str 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ pakeitimo 20-60 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2020.01.07   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-01-07 iki 2020-01-14.. 
28 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimo Nr. XI-2375 „Dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos patvirtinimo“ pakeitimo 19-14815(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.12.19   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-12-19.
29 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo T1-33 „Dėl Druskininkų savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano“ pakeitimas 19-15610 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.12.17    
30 Dėl savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr.T1-34 „Dėl 2019 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo 19-15608 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.12.17    
31 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-52 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 19-15585 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.12.17   Projektas priimtas nuo 2019-12-27.
32 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-64 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-15321 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.12.13   Projektas priimtas nuo 2019-12-27.
33 Dėl Marijampolės savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimo 19-14997 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.12.10    
34 Dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos patvirtinimo 19-14815 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.12.09   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-12-13.  El.p.: e.karaliute@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-12-09.
35 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos patvirtinimo“ projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 19-14761 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Strategijos projektas 2019.12.06    
36 Dėl pritarimo Vilniaus miesto integruotos teritorijų vystymo programos keitimo projektui   Vilniaus miesto savivaldybės administracija Lyginamasis variantas 2019.11.27    
37 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T1-34 „DĖL 2019 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PAKEITIMO 19-13947 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.11.21    
38 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-348 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Telšių rajono savivaldybės viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų ir dydžių patvirtinimo“ pakeitimo 19-13384 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.11.15   Projektas priimtas nuo 2019-11-28.
39 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-42 „DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-13324 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.11.14    
40 Dėl Marijampolės savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimo 19-13268 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.11.14    
41 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. kovo 6 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl valstybės investicijų 2019-2021 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų ... 19-12639 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2019.10.28   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-10-28.
42 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-34 „Dėl 2019 metų  Druskininkų savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 19-12433 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.10.22    
43 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL MAGISTRALINIO KELIO A5 KAUNAS-MARIJAMPOLĖ-SUVALKAI RUOŽO NUO 56,83 IKI 97,06 KM REKONSTRAVIMO SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS MAGISTRALINIO KELIO A5 KAUNAS-MARIJA ... 2-7169 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Teikimas 2019.10.21    
44 Dėl Kauno rajono savivaldybės 2021-2027 m. strateginio plėtros plano patvirtinimo 19-11563 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.10.04    
45 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-34 „Dėl 2019 metų  Druskininkų savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 19-11286 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.09.24    
46 Dėl Marijampolės savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimo 19-10950 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.09.18    
47 Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-10426 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.09.09   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-09.
48 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-34  „Dėl 2019 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo 19-10002 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.08.26    
49 Dėl Tarybos 2011-07-13 sprendimo Nr. 1-127 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo   Vilniaus miesto savivaldybės administracija Lyginamasis variantas 2019.08.22    
50 Dėl Birštono savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimo 19-9871 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.08.22    
51 Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. K-7 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės 2019 - 2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“pakeitimo 19-9815 Alytaus rajono savivaldybės taryba Sprendimo projektas 2019.08.21    
52 Dėl Marijampolės savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimo 19-9590 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.08.14    
53 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2015 M. LIEPOS 2 D. ĮSAKYMO NR. 3-285(1.5 E) „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVEND ...   Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Lyginamasis variantas 2019.07.26    
54 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2015 M. LIEPOS 2 D. ĮSAKYMO NR. 3-285(1.5 E) „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVEND ... 19-9013 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymo projektas 2019.07.26   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-07-26.
55 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-34  „Dėl 2019 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo 19-8014 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.21    
56 DĖL TRAKŲ MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO PATVIRTINIMO 19-7687 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.18    
57 Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Rietavo savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo 19-7217 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.12   Projektas priimtas nuo 2019-06-20.
58 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto teikimo (automechanikos vm) SR-2278 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Teikimas 2019.06.06    
59 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. kovo 6 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl valstybės investicijų 2019-2021 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų ... 19-6559 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2019.05.27   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-05-27.
60 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T1-34 „DĖL 2019 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PAKEITIMO 19-6351 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.22    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.