T EKOLOGIŠKAS TRANSPORTAS. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos teisinių aktų PROJEKTŲ  apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Rietavo savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo 19-7217 Rietavo savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.12    
2 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A1-383 „Dėl 2019 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo A1-886 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.06.11    
3 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto teikimo (automechanikos vm) SR-2278 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Teikimas 2019.06.06    
4 Dėl Kelmės rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo T-186 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.06.04  Teisės aktų registras: 2019-08869-, 2019.
5 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Kelmės rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo T-185 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.06.04  Teisės aktų registras: 2019-08868-, 2019.
6 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo T1-178 Telšių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.06.05  Teisės aktų registras: 2019-08950-, 2019.
7 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-34  „Dėl 2019 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo T1-27 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.28 Galioja nuo 2019.05.30  Teisės aktų registras: 2019-08469-, 2019.
8 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Marijampolės savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą tvarkos aprašo patvirtinimo 1-159 Marijampolės savivaldybės taryba Sprendimas 2019.05.27 Galioja nuo 2019.07.01  Teisės aktų registras: 2019-08541-, 2019.
9 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. kovo 6 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl valstybės investicijų 2019-2021 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų ... 19-6559 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2019.05.27 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.27   
10 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T1-34 „DĖL 2019 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PAKEITIMO 19-6351 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.22    
11 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 19-6210 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.21 Projektas priimtas nuo 2019.05.30   
12 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Marijampolės savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą tvarkos aprašo patvirtinimo 19-5853 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.05.16    
13 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 172 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-2386(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2019.05.03 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.03   
14 Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 pakeitimo įstatymas 19-4961 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įstatymo projektas 2019.04.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.26 iki 2019.05.07   
15 Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-233 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Birštono savivaldybės viešosiose vietose pramoginiais įrenginiais išdavimo nuostatų pakeitimo“ pakeitimo TS-40 Birštono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.29 Galioja nuo 2019.04.02  Teisės aktų registras: 2019-05180-, 2019.
16 Dėl Prekybos Birštono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių ir leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Birštono savivaldybės viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Birštono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo nete ... TS-39 Birštono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.29 Galioja nuo 2019.04.02  Teisės aktų registras: 2019-05179-, 2019.
17 Dėl  Kelmės rajono savivaldybės mero 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo T-110 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28    
18 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T1-34 „DĖL 2019 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PAKEITIMO T1-57 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2019.03.28 Galioja nuo 2019.03.29   
19 Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos plano patvirtinimo 1-AĮ-214 Anykščių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.03.26 Galioja nuo 2019.03.27  Teisės aktų registras: 2019-04640-, 2019.
20 Lietuvos Respublikos įstatymo dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimų ratifikavimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Sutartis 2019.03.25    
21 Lietuvos Respublikos įstatymo dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimų ratifikavimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.03.25    
22 Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-233 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Birštono savivaldybės viešosiose vietose pramoginiais įrenginiais išdavimo nuostatų pakeitimo“ pakeitimo 19-3515 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.22    
23 Dėl prekybos Birštono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių ir leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Birštono savivaldybės viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Birštono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo nete ... 19-3514 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.22    
24 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-34  „Dėl 2019 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo 19-3494 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.03.22    
25 Išvada dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavi ... NR-175 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.03.18    
26 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo 19-2552 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.03.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.12 iki 2019.03.19   
27 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 172 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-2386 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2019.03.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.07 iki 2019.03.22   
28 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, są ... T-64 Kauno miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.26 Galioja nuo 2019.02.28  Teisės aktų registras: 2019-03267-, 2019.
29 Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Kalvarijos savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo tvirtinimo T-21 Kalvarijos savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.07.01  Teisės aktų registras: 2019-03469-, 2019.
30 Dėl 2019 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto patvirtinimo T1-34 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.20 Galioja nuo 2019.02.23  Teisės aktų registras: 2019-02904-, 2019.
31 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, są ... 19-1986 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.19    
32 DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO 19-1884 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.18    
33 DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO 19-1879 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.18    
34 Dėl Neringos savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo. 19-1501 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.12    
35 Dėl Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019-2021 metų veiklos plano patvirtinimo 1-TS-5 Anykščių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.21  Teisės aktų registras: 2019-02722-, 2019.
36 Dėl Tarybos 2011-07-13 sprendimo Nr. 1-127 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo   Vilniaus miesto savivaldybės administracija Lyginamasis variantas 2019.01.30    
37 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. A1-1639 „Dėl projekto darbo grupės sudarymo“ pakeitimo A1-102 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.01.21    
38 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3 "Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo T1-215 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.28 Galioja nuo 2019.01.05  Teisės aktų registras: 2019-00123-, 2019.
39 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr.T1-3 „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo T1-215 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.28    
40 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Druskininkų savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano“ pakeitimo T1-216 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.28 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22085-, 2018.
41 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Druskininkų savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano“ pakeitimo 18-15285 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.19    
42 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr.T1-3 „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo 18-15284 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.19    
43 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Kauno miesto elektromobilių įkrovimo prieigų plano patvirtinimo“ pakeitimo T-643 Kauno miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.18 Galioja nuo 2018.12.20  Teisės aktų registras: 2018-20819-, 2018.
44 Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl pritarimo projekto „Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Mažeikių mieste“ rengimui, įgyvendinimui, finansavimui ir tęstinumo užtikrinimui“ pakeitimo T1-334 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.14    
45 Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2018 metų vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-16 „Dėl Neringos savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. 18-14683 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.11    
46 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Kauno miesto elektromobilių įkrovimo prieigų plano patvirtinimo“ pakeitimo TR-715 Kauno miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.12.10    
47 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Kauno miesto elektromobilių įkrovimo prieigų plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-14494 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.10    
48 TTOTP konvencijos Geteborgo protokolo pakeitimai lietuvių kalba   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Sutartis 2018.12.04    
49 Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 1979 metų tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo  ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.12.04    
50 TTOTP konvencijos Geteborgo protokolo pakeitimai lietuvių kalba   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Sutartis 2018.12.04    
51 Lietuvos Respublikos įstatymo dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimų ratifikavimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.12.04    
52 Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimus   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.12.04    
53 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T1-22 „DĖL 2014-2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONĖMIS „ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ TINKLO KŪRIMAS“, „KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ ATNAUJINIMAS ... T1-191 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.11.30   
54 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-54 „Dėl Prekybos viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo T1-189 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-19538-, 2018.
55 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo T1-188 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19490-, 2018.
56 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. 1-33 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-324 Marijampolės savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.26 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-19186-, 2018.
57 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-22 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonėmis „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“, „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas ... 18-13660 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.23    
58 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-54 „Dėl prekybos viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-13658 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.23    
59 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr.T1-3 „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo 18-13657 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.23    
60 Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-33, pakeitimo 18-13298 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.16    
61 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 340 „Dėl valstybės investicijų 2018-2020 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytoju ... 18-12746(2) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.11.13 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.13   
62 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 340 „Dėl valstybės investicijų 2018-2020 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytoju ... 18-12746 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.02    
63 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 340 „Dėl valstybės investicijų 2018-2020 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytoju ... 18-12746 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.11.02 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.11.13 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.02   
64 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3  „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo T1-170 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.31 Galioja nuo 2018.11.03  Teisės aktų registras: 2018-17685-, 2018.
65 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 8 D. SPRENDIMO NR. T1-3 „DĖL 2018 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PAKEITIMO 18-12520 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.25    
66 Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimai lietuvių kalba   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Sutartis 2018.10.16    
67 Lietuvos Respublikos įstatymo dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimų ratifikavimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.10.16    
68 Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 461 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ((14.12E-01)-5K-1817201)-6K-1805439 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Išvada 2018.10.15    
69 Pasiūlymas dėl „Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 461 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas“ 18-11032 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.10.15    
70 Dėl nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo   Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.10.05    
71 Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-139 „Dėl Prekybos viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo T-186 Švenčionių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.10.31  Teisės aktų registras: 2018-17250-, 2018.
72 Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. TS-245 „Dėl Elektromobilių įkrovimo prieigų plano Utenos rajono savivaldybėje patvirtinimo“ pakeitimo TS-245 Utenos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15295-, 2018.
73 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3  „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo T1-151 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15310-, 2018.
74 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3  „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo 18-11055 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.21    
75 Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 461 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-11032 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įstatymo projektas 2018.09.21    
76 Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 461 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto 18-11028(L) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Lydraštis 2018.09.21    
77 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PROJEKTŲ 2-13150 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Teikimas 2018.09.14    
78 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo 18-10309 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.09.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.05 iki 2018.09.21   
79 Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. T1-93 „Dėl pritarimo projektui „Elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtra Neringoje“ pakeitimo. T1-102 Neringos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.04 Galioja nuo 2018.09.05   
80 Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo B-TS-1190 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.31 Galioja nuo 2018.09.07  Teisės aktų registras: 2018-14159-, 2018.
81 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3  „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo T1-132 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.31 Galioja nuo 2018.09.05  Teisės aktų registras: 2018-13965-, 2018.
82 Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros įstatai 18-10197 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Kiti 2018.08.31    
83 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3  „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo 18-10008 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.27    
84 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO 2-12785 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Išvada 2018.08.23    
85 Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo 18-9737 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.20    
86 Dėl Birštono savivaldybės 2018 metų biudžeto pakeitimo 18-9654 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.17    
87 Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T1-8 „Dėl Neringos savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. 18-9618 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.17    
88 Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. t1-93 „Dėl pritarimo projektui „Elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtra Neringoje“ pakeitimo. 18-9405 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.09    
89 Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros įstatai   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Priedas 2018.08.02    
90 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PROJEKTŲ 2-8162(2) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Teikimas 2018.08.01    
91 Dėl Tarybos 2011-07-13 sprendimo Nr. 1-127 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo 1-1666 Vilniaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.07.25 Galioja nuo 2018.07.31  Teisės aktų registras: 2018-12596-, 2018.
92 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, są ... T-377 Kauno miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.07.24 Galioja nuo 2018.07.26 . Išimtys: Sprendimo 2.1 papunktis įsigalioja 2018-08-01. Sprendimo 2.2 papunktis įsigalioja 2018-09-01.  Teisės aktų registras: 2018-12345-, 2018.
93 Dėl Tarybos 2011-07-13 sprendimo Nr. 1-127 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo 18-8860 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.07.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.18 iki 2018.07.25   
94 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir kauno miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, są ... 18-8797 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.07.18    
95 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr.172 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-8473 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.07.03 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.03   
96 Dėl Zarasų miesto P. Širvio-S. Nėries kvartalo energinio efektyvumo didinimo 2018-2023 metų programos patvirtinimo T-138 Zarasų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.29 Galioja nuo 2018.07.10  Teisės aktų registras: 2018-11545-, 2018.
97 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 340 „Dėl valstybės investicijų 2018-2020 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų pro ... 18-8380 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.06.29 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.29   
98 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-37 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje iki 2020 metų planuojamų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų plano patvirtinimo“ pakeitimo T2-128 Klaipėdos miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.05  Teisės aktų registras: 2018-11208-, 2018.
99 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3  „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo T1-111 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.27 Galioja nuo 2018.06.29  Teisės aktų registras: 2018-10729-, 2018.
100 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 8 D. SPRENDIMO NR. T1-3 „DĖL 2018 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PAKEITIMO 18-7954 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.21    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.