T EKOLOGIŠKAS TRANSPORTAS. 2019.03.17 11-a   savaitė Lietuvos teisinių aktų PROJEKTŲ  apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo 19-2552 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.03.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.12 iki 2019.03.19   
2 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 172 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-2386 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2019.03.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.07 iki 2019.03.22   
3 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, są ... T-64 Kauno miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.26 Galioja nuo 2019.02.28  Teisės aktų registras: 2019-03267-, 2019.
4 Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Kalvarijos savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo tvirtinimo T-21 Kalvarijos savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.21 Galioja nuo 2019.07.01  Teisės aktų registras: 2019-03469-, 2019.
5 Dėl 2019 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto patvirtinimo T1-34 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2019.02.20 Galioja nuo 2019.02.23  Teisės aktų registras: 2019-02904-, 2019.
6 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, są ... 19-1986 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.19    
7 DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO 19-1884 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.18    
8 DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO 19-1879 Kalvarijos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.18    
9 Dėl Neringos savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo. 19-1501 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.12    
10 Dėl Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019-2021 metų veiklos plano patvirtinimo 1-TS-5 Anykščių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.21  Teisės aktų registras: 2019-02722-, 2019.
11 Dėl Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019-2021 metų veiklos plano patvirtinimo 1-TS-5 Anykščių rajono savivaldybė Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.21  Teisės aktų registras: 2019-02720-, 2019.
12 Dėl Tarybos 2011-07-13 sprendimo Nr. 1-127 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo   Vilniaus miesto savivaldybės administracija Lyginamasis variantas 2019.01.30    
13 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. A1-1639 „Dėl projekto darbo grupės sudarymo“ pakeitimo A1-102 Telšių rajono savivaldybės administracija Įsakymas 2019.01.21    
14 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3 "Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo T1-215 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.28 Galioja nuo 2019.01.05  Teisės aktų registras: 2019-00123-, 2019.
15 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr.T1-3 „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo T1-215 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.28    
16 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Druskininkų savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano“ pakeitimo T1-216 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.28 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22085-, 2018.
17 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Druskininkų savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano“ pakeitimo 18-15285 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.19    
18 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr.T1-3 „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo 18-15284 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.19    
19 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Kauno miesto elektromobilių įkrovimo prieigų plano patvirtinimo“ pakeitimo T-643 Kauno miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.18 Galioja nuo 2018.12.20  Teisės aktų registras: 2018-20819-, 2018.
20 Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl pritarimo projekto „Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Mažeikių mieste“ rengimui, įgyvendinimui, finansavimui ir tęstinumo užtikrinimui“ pakeitimo T1-334 Mažeikių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.12.14    
21 Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2018 metų vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-16 „Dėl Neringos savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. 18-14683 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.11    
22 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Kauno miesto elektromobilių įkrovimo prieigų plano patvirtinimo“ pakeitimo TR-715 Kauno miesto savivaldybės administracija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.12.10    
23 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Kauno miesto elektromobilių įkrovimo prieigų plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-14494 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.12.10    
24 TTOTP konvencijos Geteborgo protokolo pakeitimai lietuvių kalba   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Sutartis 2018.12.04    
25 Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 1979 metų tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo  ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.12.04    
26 TTOTP konvencijos Geteborgo protokolo pakeitimai lietuvių kalba   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Sutartis 2018.12.04    
27 Lietuvos Respublikos įstatymo dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimų ratifikavimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.12.04    
28 Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimus   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.12.04    
29 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T1-22 „DĖL 2014-2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONĖMIS „ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ TINKLO KŪRIMAS“, „KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ ATNAUJINIMAS ... T1-191 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.11.30   
30 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-54 „Dėl Prekybos viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo T1-189 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-19538-, 2018.
31 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo T1-188 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimas 2018.11.29 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19490-, 2018.
32 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. 1-33 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-324 Marijampolės savivaldybės taryba Sprendimas 2018.11.26 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-19186-, 2018.
33 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-22 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonėmis „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“, „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas ... 18-13660 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.23    
34 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-54 „Dėl prekybos viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-13658 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.23    
35 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr.T1-3 „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo 18-13657 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.23    
36 Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-33, pakeitimo 18-13298 Marijampolės savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.11.16    
37 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 340 „Dėl valstybės investicijų 2018-2020 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytoju ... 18-12746(2) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.11.13 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.13   
38 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 340 „Dėl valstybės investicijų 2018-2020 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytoju ... 18-12746 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.02    
39 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 340 „Dėl valstybės investicijų 2018-2020 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytoju ... 18-12746 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.11.02 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.11.13 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.02   
40 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3  „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo T1-170 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.31 Galioja nuo 2018.11.03  Teisės aktų registras: 2018-17685-, 2018.
41 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 8 D. SPRENDIMO NR. T1-3 „DĖL 2018 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PAKEITIMO 18-12520 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.10.25    
42 Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimai lietuvių kalba   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Sutartis 2018.10.16    
43 Lietuvos Respublikos įstatymo dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimų ratifikavimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.10.16    
44 Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 461 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ((14.12E-01)-5K-1817201)-6K-1805439 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Išvada 2018.10.15    
45 Pasiūlymas dėl „Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 461 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas“ 18-11032 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.10.15    
46 Dėl nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo   Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.10.05    
47 Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-139 „Dėl Prekybos viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo T-186 Švenčionių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.10.31  Teisės aktų registras: 2018-17250-, 2018.
48 Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. TS-245 „Dėl Elektromobilių įkrovimo prieigų plano Utenos rajono savivaldybėje patvirtinimo“ pakeitimo TS-245 Utenos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15295-, 2018.
49 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3  „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo T1-151 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.27 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15310-, 2018.
50 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3  „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo 18-11055 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.21    
51 Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 461 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-11032 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įstatymo projektas 2018.09.21    
52 Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 461 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto 18-11028(L) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Lydraštis 2018.09.21    
53 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PROJEKTŲ 2-13150 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Teikimas 2018.09.14    
54 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo 18-10309 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.09.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.05 iki 2018.09.21   
55 Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. T1-93 „Dėl pritarimo projektui „Elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtra Neringoje“ pakeitimo. T1-102 Neringos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.04 Galioja nuo 2018.09.05   
56 Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo B-TS-1190 Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.31 Galioja nuo 2018.09.07  Teisės aktų registras: 2018-14159-, 2018.
57 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3  „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo T1-132 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.08.31 Galioja nuo 2018.09.05  Teisės aktų registras: 2018-13965-, 2018.
58 Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros įstatai 18-10197 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Kiti 2018.08.31    
59 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3  „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo 18-10008 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.27    
60 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO 2-12785 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Išvada 2018.08.23    
61 Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo 18-9737 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.20    
62 Dėl Birštono savivaldybės 2018 metų biudžeto pakeitimo 18-9654 Birštono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.17    
63 Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T1-8 „Dėl Neringos savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. 18-9618 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.17    
64 Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. t1-93 „Dėl pritarimo projektui „Elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtra Neringoje“ pakeitimo. 18-9405 Neringos savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.09    
65 Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros įstatai   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Priedas 2018.08.02    
66 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PROJEKTŲ 2-8162(2) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Teikimas 2018.08.01    
67 Dėl Tarybos 2011-07-13 sprendimo Nr. 1-127 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo 1-1666 Vilniaus miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.07.25 Galioja nuo 2018.07.31  Teisės aktų registras: 2018-12596-, 2018.
68 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, są ... T-377 Kauno miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.07.24 Galioja nuo 2018.07.26 . Išimtys: Sprendimo 2.1 papunktis įsigalioja 2018-08-01. Sprendimo 2.2 papunktis įsigalioja 2018-09-01.  Teisės aktų registras: 2018-12345-, 2018.
69 Dėl Tarybos 2011-07-13 sprendimo Nr. 1-127 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo 18-8860 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.07.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.18 iki 2018.07.25   
70 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir kauno miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, są ... 18-8797 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.07.18    
71 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr.172 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-8473 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.07.03 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.03   
72 Dėl Zarasų miesto P. Širvio-S. Nėries kvartalo energinio efektyvumo didinimo 2018-2023 metų programos patvirtinimo T-138 Zarasų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.29 Galioja nuo 2018.07.10  Teisės aktų registras: 2018-11545-, 2018.
73 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 340 „Dėl valstybės investicijų 2018-2020 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų pro ... 18-8380 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.06.29 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.29   
74 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-37 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje iki 2020 metų planuojamų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų plano patvirtinimo“ pakeitimo T2-128 Klaipėdos miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.07.05  Teisės aktų registras: 2018-11208-, 2018.
75 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3  „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo T1-111 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.06.27 Galioja nuo 2018.06.29  Teisės aktų registras: 2018-10729-, 2018.
76 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 8 D. SPRENDIMO NR. T1-3 „DĖL 2018 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PAKEITIMO 18-7954 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.06.21    
77 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5, 8, 10, 13, 20, 26, 28, 29, 36, 37, 39, 54, 57 straipsnių pakeitimo ir aštuntojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 18-5895(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.06.08    
78 Dėl patikslinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto pateikimo 18-3941(4) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Teikimas 2018.06.08    
79 Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-93 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Utenos rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo TS-171 Utenos rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.31 Galioja nuo 2018.11.17  Teisės aktų registras: 2018-18548-, 2018.
80 Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo S1E-115 Trakų rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.31 Galioja nuo 2018.06.12  Teisės aktų registras: 2018-09709-, 2018.
81 Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Anykščių savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimo nuostatų patvirtinimo 1-TS-182 Anykščių rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.30 Galioja nuo 2018.06.07  Teisės aktų registras: 2018-09475-, 2018.
82 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-37 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje iki 2020 metų planuojamų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-6808 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.29    
83 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3  „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo T1-85 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.28 Galioja nuo 2018.05.30  Teisės aktų registras: 2018-08631-, 2018.
84 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3  „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo T1-85 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.28    
85 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projekto lyginamasis variantas 18-6668 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.05.25    
86 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projektas 18-6668 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.05.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.28 iki 2018.06.05   
87 Lietuvos Respublikos ūkio ministro „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 4-739 „Dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sudėtinių dalių pateikimo rinkai ir tiekimo rinkai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakei ... 18-6667 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Lydraštis 2018.05.25    
88 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3  „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo 18-6496 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.22    
89 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS TVIRTINIMO 18-6455 Trakų rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.22    
90 DĖL PRIEMONĖS „ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ TINKLO KŪRIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PAKEITIMO PROJEKTO 2-8414 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Lydraštis 2018.05.22    
91 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2016 M. LAPKRIČIO 22 D. ĮSAKYMO NR. 3-399(1.5 E) „DĖL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS  4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS I ... 18-6439 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymo projektas 2018.05.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.22   
92 Dėl patikslinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto pateikimo 18-3941(3) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Teikimas 2018.05.21    
93 Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 18-6283 Telšių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.18 Projektas priimtas nuo 2018.05.31   
94 Dėl Prekybos Radviliškio rajono savivaldybės viešosiose tvarkos aprašo patvirtinimo T-879 Radviliškio rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.05.17 Galioja nuo 2018.05.22  Teisės aktų registras: 2018-08135-, 2018.
95 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5, 8, 10, 13, 20, 26, 28, 29, 36, 37, 39, 54, 57 straipsnių pakeitimo ir aštuntojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 18-5895 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.05.14    
96 Dėl prekybos Radviliškio rajono savivaldybės viešosiose tvarkos aprašo patvirtinimo. 18-5532(2) Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.14 Projektas priimtas nuo 2018.05.17   
97 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PROJEKTŲ 2-8162 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Teikimas 2018.05.10    
98 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 „DĖL KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO NV-1169 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2018.05.08    
99 Dėl prekybos Radviliškio rajono savivaldybės viešosiose tvarkos aprašo patvirtinimo. 18-5532 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.05.03    
100 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto teikimo 18-3941(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Teikimas 2018.04.30    
101 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3  „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo T1-64 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.26 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-06806-, 2018.
102 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo TS-91 Kazlų Rūdos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.25 Galioja nuo 2018.05.03  Teisės aktų registras: 2018-06957-, 2018.
103 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3  „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo 18-5038 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.04.20    
104 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5, 8, 10, 13, 20, 26, 28, 29, 36, 37, 39, 54, 57 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 3¹ straipsniu ir aštuntojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.04.13    
105 Lydraštis LRV nutarimo "Dėl valstybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Kauno technologijos universiteto savininko kapitalo didinimo" derinimo SR-1580 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Lydraštis 2018.04.11    
106 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO 2-2019 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Išvada 2018.04.10    
107 Dėl  Neringos savivaldybės darnaus judumo strateginio plano patvirtinimo. T1-46 Neringos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.04 Galioja nuo 2018.04.05   
108 Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Valstybės investicijų 2018-2020 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)" proj ... 18-3640(2) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.04.03 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.04.03   
109 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto derinimo 18-3941 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Lydraštis 2018.03.30    
110 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3  „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo T1-31 Druskininkų savivaldybės taryba Sprendimas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.04.04  Teisės aktų registras: 2018-05044-, 2018.
111 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr.172 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 17-13598(4) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.03.27 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.27   
112 Dėl Valstybės investicijų 2018-2020 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) 18-3640 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2018.03.26 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.04.03 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.26   
113 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-3  „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo 18-3546 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.03.23    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.