T ELEKTRA. 2020.05.24 21-a   savaitė Lietuvos energetikos  srities teisinių aktų PROJEKTŲ  apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1462 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2020.05.15    
2 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2020.05.15    
3 Lietuvos Respublikos energetikos ministras įsakymas dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1-121 „Dėl laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo siekiant užtikrinti visuomenės interesus sąlygų ir su tu ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2020.05.15    
4 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1462 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2020.05.15    
5 Lietuvos Respublikos energetikos ministras įsakymas dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1-121 „Dėl laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo siekiant užtikrinti visuomenės interesus sąlygų ir su tu ... 20-7095 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2020.05.15   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-05-15 iki 2020-05-22.. 
6 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1462 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą“ pakeitimo 20-7094 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2020.05.15   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-05-15 iki 2020-05-22.. 
7 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 20-7092 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2020.05.15   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-05-15 iki 2020-05-26.
8 Dėl buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo 20-7091 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2020.05.15   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-05-15 iki 2020-05-26.
9 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 20-7090 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2020.05.15   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-05-15 iki 2020-05-26.
10 LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ ĮSTATYMO NR. IX-2135 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 19-10635(4) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įstatymo projektas 2020.05.13   Reguliuojantis verslo sąlygas.Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-05-13.
11 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2020.05.12    
12 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 3, 6, 7 straipsnių, vienuoliktojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 73(1) straipsniu įstatymas 20-6755 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2020.05.12   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-05-12.
13 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 3, 6, 7 straipsnių, vienuoliktojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 73(1) straipsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 ... 20-6753 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2020.05.12   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-05-12.
14 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo Nr. XI-2052 papildymo 13(1) straipsniu įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 20-6747 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2020.05.12   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-05-12.
15 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 20-6708 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2020.05.12   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-05-12 iki 2020-05-25.
16 Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalies, kurioje tikslinga atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtra ir eksploatacija, ir šių elektrinių įreng ... 20-6688 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2020.05.11   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-05-11 iki 2020-05-18.. 
17 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijų išdavimo, perdavimo  ... 20-6509 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2020.05.04   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-05-04 iki 2020-05-18.. 
18 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo 20-6504 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2020.05.04   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-05-04 iki 2020-05-18.. 
19 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo 20-6504 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2020.05.04    
20 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2020.04.30    
21 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2020.04.30    
22 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884 2, 6, 8, 21, 22, 23, 24, 28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 281 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTAS 20-6392 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2020.04.30   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-04-30.
23 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 20-6388 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2020.04.30   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-04-30 iki 2020-05-15.. 
24 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 20-6387 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2020.04.30   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-04-30 iki 2020-05-15.. 
25 DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS FIZINIAMS ASMENIMS „FINANSINIŲ PRIEMONIŲ TAIKYMO GAMINANTIEMS VARTOTOJAMS DIDINANT ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ SOCIALINĮ PRIEINAMUMĄ“, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 20-6268 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2020.04.28   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-04-28 iki 2020-05-06.. 
26 DĖL AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS TEIKIMO NEBUITINIAM KLIENTUI SUTARTIES STANDARTINIŲ SĄLYGŲ DERINIMO 20-6254 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2020.04.28   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-04-28.
27 DĖL AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS TEIKIMO NEPRIKLAUSOMAM TIEKĖJUI SUTARTIES STANDARTINIŲ SĄLYGŲ DERINIMO 20-6253 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2020.04.28   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-04-28.
28 DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. O3-80 „DĖL ENERGETIKOS, GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO ĮMONIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 20-5948 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2020.04.22   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-04-22 iki 2020-04-24.. 
29 DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. O3-80 „DĖL ENERGETIKOS, GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO ĮMONIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 20-5948 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2020.04.22    
30 NUTARIMAS „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2019 M. GEGUŽĖS 24 D. NUTARIMO NR. O3E-152 „DĖL PROGNOZUOJAMOS ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS KAINOS IR ATSKAITINĖS KAINOS NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 20-5786 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2020.04.21   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-04-21.
31 NUTARIMAS „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2019 M. GEGUŽĖS 24 D. NUTARIMO NR. O3E-152 „DĖL PROGNOZUOJAMOS ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS KAINOS IR ATSKAITINĖS KAINOS NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 20-5786 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2020.04.21    
32 DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3E-468 „DĖL ELEKTROS ENERGETIKOS ĮMONIŲ APSKAITOS ATSKYRIMO IR SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 20-5782 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2020.04.21   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-04-21 iki 2020-05-21.. 
33 DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3E-468 „DĖL ELEKTROS ENERGETIKOS ĮMONIŲ APSKAITOS ATSKYRIMO IR SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 20-5782 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2020.04.21    
34 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO IR VISUOMENINIO TIEKIMO PASLAUGŲ BEI VISUOMENINĖS KAINOS VIRŠUTINĖS RIBOS NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PA ... 20-5781 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2020.04.21   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-04-21 iki 2020-05-21.. 
35 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2018 M. SPALIO 5 D. NUTARIMO NR. O3E-314 „DĖL VALSTYBĖS REGULIUOJAMOS GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO VEIKLOS PAJAMŲ IR KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 20-5780 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2020.04.21   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-04-21 iki 2020-05-21.. 
36 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2018 M. SPALIO 5 D. NUTARIMO NR. O3E-314 „DĖL VALSTYBĖS REGULIUOJAMOS GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO VEIKLOS PAJAMŲ IR KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 20-5780 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2020.04.21    
37 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 3, 6, 7 straipsnių, vienuoliktojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 731 straipsniu įstatymo aiškinamasis raštas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2020.04.16    
38 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 3, 6, 7 straipsnių, vienuoliktojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 731 straipsniu įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2020.04.16    
39 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 3, 6, 7 straipsnių, vienuoliktojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 731 straipsniu įstatymas 20-5448 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2020.04.16   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-04-16. Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2020-05-05.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. 
40 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 3, 6, 7 straipsnių, vienuoliktojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 73(1) straipsniu įstatymo projekto 20-3736(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2020.04.16   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-04-16.Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-04-16. Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2020-05-05.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. 
41 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 3, 6, 7 straipsnių, vienuoliktojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 73(1) straipsniu įstatymo projektas (1.20-05 E)3-547 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2020.04.16    
42 Dėl 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo derinimo 20-5092 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2020.04.09   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-04-09 iki 2020-04-24.. 
43 DĖL 04.1.1-LVPA-V-114 PRIEMONĖS „ELEKTROS ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMAS NAMŲ ŪKIUOSE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO 20-5032 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2020.04.08   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-04-08 iki 2020-04-16.. 
44 Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 pakeitimo įstatymo projektas 19-10635(3) Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Įstatymo projektas 2020.04.07   Reguliuojantis verslo sąlygas.
45 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 12, 16, 17, 30, 31, 33, 35, 39(1), 59, 69 straipsnių, priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 61(1) straipsniu įstatymo projektas 20-1740(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2020.03.31    
46 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 20-1739(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2020.03.31    
47 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 8, 21, 22, 23, 24, 28 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 28(1) straipsniu įstatymo projektas 20-649(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2020.03.25   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-01-23 iki 2020-02-05. Reguliuojantis verslo sąlygas.Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-03-25. Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2020-04-28.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. 
48 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 20-4103 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2020.03.24   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-24 iki 2020-04-07.. 
49 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 20-4103 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2020.03.24    
50 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 12, 16, 30, 31, 33, 35, 39(1), 59, 69 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 61(1) straipsniu įstatymo projektas 20-1740(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2020.03.23    
51 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 20-1739(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2020.03.23    
52 Lietuvos Respublikos energetikos ministro  įsakymo„Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1-211 „Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“projektas 20-3924 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2020.03.20   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-20 iki 2020-04-02. Reguliuojantis verslo sąlygas.
53 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo„Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 1-82 „Dėl Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ p ... 20-3899 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2020.03.19   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-20 iki 2020-04-02. Reguliuojantis verslo sąlygas.
54 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-233 „Dėl Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktų formų patvirtinimo“ papildymo 20-3787 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2020.03.18   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-18 iki 2020-03-30.. 
55 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-233 „Dėl Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktų formų patvirtinimo“ papildymo 20-3787 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2020.03.18    
56 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 3, 6, 7 straipsnių, vienuoliktojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 73(1) straipsniu įstatymas 20-3736 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2020.03.17   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-18 iki 2020-04-01.. 
57 Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas 20-3495 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2020.03.13    
58 Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 6, 8, 12, 32, 37, 39 straipsnių pakeitimo ir 36 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektų ai ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2020.03.10    
59 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 21 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 6, 15, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių ener ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2020.03.10    
60 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 13, 16, 20, 20-1, 23, 48, 49, 50, 55, 56, 57 straipsnių ir dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, įstatymo papildymo 15-1 straipsniu ir 54 straipsnio pripažinim ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2020.03.10    
61 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 6, 15, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2020.03.10    
62 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2020.03.10    
63 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 6, 8, 12, 32, 36, 37, 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2020.03.10    
64 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 6, 8, 12, 32, 36, 37, 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 20-3125 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2020.03.10   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-12 iki 2020-03-27.. 
65 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 13, 16, 20, 20-1, 23, 48, 49, 50, 55, 56, 57 straipsnių ir dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, įstatymo papildymo 15-1 straipsniu ir 54 straipsnio pripažinim ... 20-3021 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2020.03.10   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-12 iki 2020-03-27.. 
66 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 6, 15, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 20-3020 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2020.03.10   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-12 iki 2020-03-27.. 
67 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 20-3016 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2020.03.10   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-12 iki 2020-03-27.. 
68 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 21 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. viii-1881 6, 15, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo ir atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo  ... 20-3013 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2020.03.10   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-10 iki 2020-03-27.. 
69 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 20-2841 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2020.03.06   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-06 iki 2020-03-16.. 
70 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 20-2841 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2020.03.06    
71 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 1-249 „Dėl Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 20-2825 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2020.03.06   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-09 iki 2020-03-25. Reguliuojantis verslo sąlygas.
72 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 1-70 „Dėl Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 20-2824 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2020.03.06   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-09 iki 2020-03-25. Reguliuojantis verslo sąlygas.
73 Lietuvos Respublikos energetikos ministro  įsakymo„Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 1-37 „Dėl Degalinių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“projektas 20-2793 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2020.03.06   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-09 iki 2020-03-30. Reguliuojantis verslo sąlygas.
74 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl komisijos Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu klausimams koordinuoti sudarymo“projektas 20-2653 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2020.02.27   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-02-28 iki 2020-03-12.. 
75 Dėl paslaugų ir gaminių kontaktinio centro informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, sistemų naudotojų administravimo taisyklių ir veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo 20-2514 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2020.02.21   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-02-21 iki 2020-03-06.. 
76 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 20-825(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2020.02.17   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-02-17.
77 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (1.20-05E)3-225 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2020.02.17    
78 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1-241 „Dėl Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo prevencinių veiksmų ir Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo ekstremaliųjų situacijų valdymo planų patvirt ... 20-2019 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2020.02.14   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-02-14 iki 2020-03-02.. 
79 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO IR VISUOMENINIO TIEKIMO PASLAUGŲ BEI VISUOMENINĖS KAINOS VIRŠUTINĖS RIBOS NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PA ... 20-1968 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2020.02.14   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-02-14 iki 2020-02-28.. 
80 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO IR VISUOMENINIO TIEKIMO PASLAUGŲ BEI VISUOMENINĖS KAINOS VIRŠUTINĖS RIBOS NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PA ... 20-1968 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2020.02.14    
81 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M. BIRŽELIO 11 D. NUTARIMO NR. O3-75 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PATIKIMUMO IR PASLAUGŲ KOKYBĖS REIKALAVIMŲ“ PAKEITIMO 20-1963 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2020.02.14   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-02-14 iki 2020-02-28.. 
82 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 12, 16, 30, 31, 33, 35, 39(1), 59, 69 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 61(1) straipsniu įstatymo projektas 20-1740 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2020.02.12    
83 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 20-1739 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2020.02.12    
84 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3e-91 „Dėl Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 20-1037 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2020.01.28   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-01-28 iki 2020-02-11.. 
85 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3e-91 „Dėl Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 20-1037 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2020.01.28    
86 DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 2 D. NUTARIMO NR. O3E-386 „DĖL REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS ATASKAITŲ PATIKROS TECHNINĖS UŽDUOTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 20-956 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2020.01.27    
87 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ pakeitimo 20-913 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2020.01.24   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-01-24.
88 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ pakeitimo 20-913 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2020.01.24    
89 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 20-825 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2020.01.24   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2020-02-11.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-01-24.
90 Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 pakeitimo įstatymo projektas 19-10635(2) Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Įstatymo projektas 2020.01.15   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-01-16 iki 2020-02-05. Reguliuojantis verslo sąlygas.
91 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-235 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-15874 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.12.31   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-01-02 iki 2020-01-15.. 
92 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-235 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-15874 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2019.12.31    
93 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 18, 31 ir 78 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo dešimtuoju (1) skirsniu įstatymo projektas 19-15824 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.12.30   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-12-30.
94 Aiškinamasis raštas dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 18, 31 ir 78 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo dešimtuoju (1) skirsniu įstatymo projekto 19-15824 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.12.30    
95 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 18, 31 ir 78 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo dešimtuoju (1) skirsniu įstatymo projektas 19-15824 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.12.30    
96 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 18, 31 ir 78 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo dešimtuoju (1) skirsniu įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 19-14106(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.12.30   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-12-30.
97 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 18, 31 ir 78 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo dešimtuoju (1) skirsniu įstatymo projekto pateikimas (17.12-16E)3-1867 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.12.30    
98 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. O3-75 „Dėl Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų“ pakeitimo 19-15766 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.12.23   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-12-23 iki 2020-01-03.. 
99 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. O3-75 „Dėl Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų“ pakeitimo 19-15766 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2019.12.23    
100 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-15700 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.12.19   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-12-19 iki 2020-01-08.. 
101 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-15700 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2019.12.19    
102 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. viii-1881 2, 7, 9, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-13227(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.12.18   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-12-18.
103 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 19-13226(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.12.18   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-12-18.
104 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 19-13226(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.12.18    
105 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.3.1-2019 „Avarinės parengties užtikrinimas branduolinės energetikos objektuose“ patvirtinimo“ projektas 19-15214 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.12.12   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-12-13 iki 2019-12-30. Reguliuojantis verslo sąlygas.
106 DĖL 04.1.1-LVPA-V-114 PRIEMONĖS „ELEKTROS ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMAS NAMŲ ŪKIUOSE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO 19-14195 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.11.28   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-11-28 iki 2019-12-05.. 
107 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 18, 31 ir 78 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo dešimtuoju(1) skirsniu įstatymo projektas 19-14108 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.11.25   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-12-17.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-11-25.
108 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 18, 31 ir 78 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo dešimtuoju(1) skirsniu įstatymo projektas 19-14108 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.11.25    
109 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 18, 31 ir 78 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo dešimtuoju(1) skirsniu įstatymo projektas 19-14108 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.11.25    
110 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 18, 31 ir 78 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo dešimtuoju (1) skirsniu įstatymo projekto 19-14106 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.11.25   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-12-17.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-11-25.
111 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 18, 31 ir 78 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo dešimtuoju(1) skirsniu įstatymo projekto pateikimas 19-14106 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.11.25    
112 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.11.14    
113 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 19-13226(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.11.14   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-12-17.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-11-14.
114 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 19-10181(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.11.14   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-12-02.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-11-14.
115 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-13227 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.11.13   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-12-17.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-11-13.
116 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 19-13226 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.11.13   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-11-13. Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-11-14. Laba diena, Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-05-31 nutarimo Nr. 409 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 „Dėl Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ 36,  42  punktais, dokumentai grąžinami, nes teisės aktų projektai nevizuoti Reglamento 36 p. nustatyta tvarka, neteisingai pateikti TAIS (Seimo). Liuda Liudvika Kiaunienė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Tel. 8 706 63 739, el. p. liuda.kiauniene@lrv.lt El.p.: liuda.kiauniene@lrv.lt. 
117 Dėl pritarimo investiciniam projektui pagal 2014 - 2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.1.1. uždavinio „ ... 19-12948 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.11.08    
118 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ... 19-6681(5) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.10.30   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-10-30.
119 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 4, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 34, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 51, 69, 71, 74 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-6680(5) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.10.30   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-10-30.
120 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 13(1), 19, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymas 19-6679(5) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.10.30   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-10-30.
121 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 13(1), 19, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 181 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 39 ... 19-12591(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.10.30   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-10-30.
122 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas 19-8240(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.10.29    
123 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 19-8240(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.10.29    
124 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 12, 16, 31, 35 ir 69 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 61(1) straipsniu įstatymo projektas 19-12679 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.10.29   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-30 iki 2019-11-14.. 
125 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. ix-1881 2, 9, 12, 16, 31, 35 ir 69 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 61(1) straipsniu įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 19-12678 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.10.29   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-30 iki 2019-11-14.. 
126 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.10.25    
127 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 4, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 34, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 51, 69, 71, 74 straipsnių pakeitimo įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.10.25    
128 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 13(1), 19, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.10.25    
129 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ... 19-6681(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.10.25   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-10-30.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-10-25.
130 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 4, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 34, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 51, 69, 71, 74 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-6680(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.10.25   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-10-30.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-10-25.
131 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 13(1), 19, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymas 19-6679(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.10.25   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-10-30.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-10-25.
132 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 13(1), 19, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 181 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 39 ... 19-12591 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.10.25    
133 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 13(1), 19, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 181 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 39 ... 19-12591 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.10.25   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-10-30.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-10-25.
134 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-12517 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.10.23   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-23 iki 2019-10-31.. 
135 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-12517 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2019.10.23    
136 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo ... 19-12405 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.10.22   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-22.
137 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo ... 19-12405 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2019.10.22    
138 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir pap ... 19-12403 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.10.22   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-22.
139 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir pap ... 19-12403 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2019.10.22    
140 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo 19-12400 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.10.22   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-22 iki 2019-11-22.. 
141 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-12247 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.10.18   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-18 iki 2019-10-25.. 
142 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento str 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo 19-11712 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.10.09   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-09.
143 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-11701 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.10.09   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-10-09.
144 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-11701 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.10.09    
145 Dėl Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo 19-11678 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.10.08   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-08.
146 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fond ... 19-11591 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.10.07   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-07.
147 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo„Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 1-131 „Dėl Magistralinių naftotiekių ir produktotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“projektas 19-11541 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.10.04   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-07 iki 2019-10-18. Reguliuojantis verslo sąlygas.
148 Dėl elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo 2020-2022 metams tvarkaraščio patvirtinimo 19-9825(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.10.03   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-10-03.
149 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas 19-8240(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.09.25    
150 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 19-8240(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.09.25    
151 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ... 19-6681(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.09.25   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-10-17.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-09-25.
152 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ... 19-6681(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.09.25    
153 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 4, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 34, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 51, 69, 71, 74 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-6680(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.09.25   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-10-17.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-09-25.
154 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 4, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 34, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 51, 69, 71, 74 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-6680(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.09.25    
155 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 13(1), 19, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymas 19-6679(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.09.25   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-10-17.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-09-25.
156 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 13(1), 19, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymas 19-6679(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.09.25    
157 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pa ... 19-11339 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.09.25   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-25 iki 2019-09-27.. 
158 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pa ... 19-11339 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2019.09.25    
159 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 131, 19, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18( 1) straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 4, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 3 ... 19-11329 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.09.25   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-10-17.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-09-25.
160 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 18, 31 ir 78 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo dešimtuoju(1) skirsniu įstatymo projekto aiškinamasis raštas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.09.23    
161 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 18, 31 ir 78 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo dešimtuoju(1) skirsniu įstatymo projektas 19-11252 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.09.23   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-23 iki 2019-10-10.. 
162 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 18, 31 ir 78 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo dešimtuoju(1) skirsniu įstatymo projektas 19-11252 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.09.23    
163 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIIII-1881 2, 6, 7, 9, 18, 31 ir 78 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo dešimtuoju(1) skirsniu įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 19-11251 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.09.23   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-23 iki 2019-10-10.. 
164 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-11225 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.09.23   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-23.
165 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-11225 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2019.09.23    
166 Lietuvos Respublikos energetikos ministras įsakymo„Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1-442 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijo ... 19-10824 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.09.16   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-17 iki 2019-09-30.. 
167 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-8298(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.09.13   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-09-13.
168 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-8298(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.09.13    
169 Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 pakeitimo įstatymo projektas 19-10635 Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Įstatymo projektas 2019.09.12   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-13 iki 2019-10-10. Reguliuojantis verslo sąlygas.
170 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo„Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1-93 „Dėl Elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“projektas 19-10630 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.09.12   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-13 iki 2019-09-26. Reguliuojantis verslo sąlygas.
171 Dėl Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo 2020-2022 metams tvarkaraščio patvirtinimo 19-9825(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.09.09   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-09-09. Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-10-02.  El.p.: n.maksteliene@lrv.lt. 
172 Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo 19-9092(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.09.03   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-09-03.
173 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-10264 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.09.03   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-09-03.
174 Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo (17.2-16E)3-1261 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.09.03    
175 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo„Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“projektas 19-10255 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.09.02   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-03 iki 2019-09-16.. 
176 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.08.28    
177 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1-244 „Dėl Prekybos elektros energija taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.08.28    
178 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.08.28    
179 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.08.28    
180 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-10190 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.08.28   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-08-28 iki 2019-09-09.. 
181 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1-244 „Dėl Prekybos elektros energija taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 19-10189 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.08.28   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-08-28 iki 2019-09-09.. 
182 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 19-10188 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.08.28   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-08-28 iki 2019-09-09.. 
183 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 19-10186 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.08.28   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-08-28 iki 2019-09-09.. 
184 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 1-132 „Dėl Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių pagaminto ir planuojamo pagaminti kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ pakeitimo 19-10185 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.08.28   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-08-28 iki 2019-09-09.. 
185 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 19-10181 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.08.28   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-08-28 iki 2019-09-11.. 
186 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 38, 41, 42, 43, 44, 60 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto teikimo išvadoms gauti 19-9910 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.08.22   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-08-22 iki 2019-09-05.. 
187 Nutarimas dėl Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo tvarkaraščio 2020-2022 metams patvirtinimo 19-9825 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.08.21   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-08-21.
188 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo„Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV skirstyklos „Mūša“ statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“projektas 19-9743 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.08.20   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-08-21 iki 2019-08-27. Reguliuojantis verslo sąlygas.
189 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo„Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai-Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvir ... 19-9742 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.08.20   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-08-21 iki 2019-08-27. Reguliuojantis verslo sąlygas.
190 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo„Dėl Elektros energetikos sistemos sinhronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE-Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patv ... 19-9740 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.08.20   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-08-21 iki 2019-08-27. Reguliuojantis verslo sąlygas.
191 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo„Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „Harmony link jungties ir 330kv skirstyklos „Darbėnai“ statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos pat ... 19-9739 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.08.20   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-08-21 iki 2019-08-27. Reguliuojantis verslo sąlygas.
192 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų  ... 19-9684 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.08.19   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-08-19 iki 2019-08-26.. 
193 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pa ... 19-9448 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.08.13   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-08-13 iki 2019-08-21.. 
194 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pa ... 19-9448 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2019.08.13    
195 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-9301 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.08.08   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-08-08.
196 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo„Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" projekto teikimo (8.1-10)3-1126 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.08.07    
197 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo„Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" projektas 19-7474(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.08.07   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-08-07.
198 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 1-181 „Dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017-2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.08.02    
199 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo„Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" projekto teikimo (8.1-10)3-1099 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.08.02    
200 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 1-181 „Dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017-2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-9141 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.08.02   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-08-02 iki 2019-08-13.. 
201 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo„Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" projektas 19-7474(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.08.02   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-08-02. Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-08-06.  El.p.: e.karaliute@lrv.lt. 
202 Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo 19-9092 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.07.31   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-07-31 iki 2019-08-06.. 
203 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų  ... 19-8978 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.07.25   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-07-25.
204 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 34, 39, 40, 41, 46 ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.07.22    
205 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 37, 38, 39, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1) straipsnių, įstatymo priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 20(2) s ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.07.22    
206 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 34, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 51, 71, 74 straipsnių pakeitimo įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.07.22    
207 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.07.22    
208 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 37, 38, 39, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1) straipsnių, įstatymo priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 20(2) s ... 19-6681(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.07.22   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-08-23 iki 2019-07-30.. 
209 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 34, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 51, 71, 74 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-6680(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.07.22   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-08-23 iki 2019-07-30.. 
210 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymas 19-6679(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.07.22   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-08-23 iki 2019-07-30.. 
211 Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 16, 17, 20, 211, 22, 31, 34, 39 ... 19-6678(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.07.22   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-08-23 iki 2019-07-30.. 
212 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas„Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1-280 „Dėl Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų  ... 19-8732 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.07.15   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-07-16 iki 2019-07-24.. 
213 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas„Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos apra ... 19-8731 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.07.15   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-07-16 iki 2019-07-24.. 
214 Dėl elektros energetikos projektų, vykdomų įgyvendinant elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektą, sąrašo patvirtinimo 19-8724 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.07.15   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-07-15.
215 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 1-13 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo  ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.07.12    
216 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 1-13 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo  ... 19-8702 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.07.12   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-07-12 iki 2019-07-18.. 
217 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-8644 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.07.11   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-07-11 iki 2019-07-17.. 
218 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 19-8623 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.07.10   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-07-10 iki 2019-08-09.. 
219 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 19-8623 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2019.07.10    
220 Dėl Kietojo ir skystojo kuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklių patvirtinimo 19-8410 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.07.05   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-07-08 iki 2019-08-01.. 
221 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 35, 40, 44, 46, 49, 51, 52 ir 61 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-8397 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.07.04   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-07-05 iki 2019-07-18.. 
222 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 35, 40, 44, 46, 49, 51, 52 ir 61 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 19-8396 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.07.04   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-07-05 iki 2019-07-18.. 
223 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1474 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 19-8359 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.07.03    
224 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1462 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.07.02    
225 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo„Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" projektas (8.1-10)3-953 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.07.02    
226 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1462 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą“ pakeitimo (5.2-04)3-956 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.07.02    
227 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1462 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą“ pakeitimo 19-8355 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.07.02   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-07-03.
228 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo„Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" projektas 19-7474(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.07.02   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-07-02. Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-07-18.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. 
229 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-8301 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.28   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-28 iki 2019-07-04.. 
230 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-8298 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.28   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-28 iki 2019-07-12.. 
231 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-8298 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.06.28    
232 Dėl elektros energetikos projektų, vykdomų įgyvendinant elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektą, sąrašo patvirtinimo 19-8270 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.27   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-28 iki 2019-07-04.. 
233 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-8267 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.27   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-27 iki 2019-07-04.. 
234 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.06.26    
235 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.06.26    
236 Dėl Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, techninės būklės nustatymo tva ... 19-7981 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.20   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-20 iki 2019-06-25.. 
237 Dėl Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktų formų patvirtinimo 19-7968 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.20   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-20 iki 2019-06-25.. 
238 Dėl Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo kaupimo ir naudojimo kontrolės bei duomenų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-7966 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.20   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-20 iki 2019-06-25.. 
239 DĖL LITGRID AB ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO PASLAUGOS SUTARTIES STANDARTINIŲ SALYGŲ DERINIMO 19-7756 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.18   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-18 iki 2019-06-24.. 
240 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-7743 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.18   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-18 iki 2019-06-21.. 
241 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. O3-140 „Dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-7741 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.18   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-18 iki 2019-06-21.. 
242 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-7678 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.17   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-17 iki 2019-06-25.. 
243 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-7678 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2019.06.17    
244 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo„Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" projektas 19-7474 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.14   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-14 iki 2019-06-19.. 
245 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ projektas 19-5958(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.14   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-05-20 iki 2019-06-04.. 
246 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1462 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą“ pakeitimo 19-7275 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.12   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-07-02.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-06-12.
247 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1462 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą“ pakeitimo 19-7275 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.06.12    
248 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1474 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo 19-7273 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.12   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-07-02.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-06-12.
249 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1474 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo 19-7273 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.06.12    
250 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-7230 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.06.12   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-12 iki 2019-06-21.. 
251 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 1-212 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 19-7158 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.06.11   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-11 iki 2019-06-19.. 
252 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.06.10    
253 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 19-7098 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.06.10    
254 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 19-7098 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.06.10   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-10 iki 2019-06-14.. 
255 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-7094 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.06.10   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-10 iki 2019-06-14.. 
256 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1747 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-5866(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.10   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-06-10.
257 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 19-6937 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.06   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-06.
258 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 19-6937 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2019.06.06    
259 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8 ir 18(1) straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 9, 16, 20, 20(1), 22, 34, 40, 41, 46, 48, 49, 74 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lie ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.05.30    
260 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 17, 20, 28, 29, 37, 38, 39, 47, 48, 49, 50, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 20(2) straipsniu įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.05.30    
261 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 9, 16, 20, 21(1), 22, 34, 40, 41, 46, 48, 74 straipsnių pakeitimo įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.05.30    
262 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8 ir 18(1) straipsnių pakeitimo įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.05.30    
263 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 17, 20, 28, 29, 37, 38, 39, 47, 48, 49, 50, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 20(2) straipsniu įstatymas 19-6681 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.05.30   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-05-30 iki 2019-06-28.. 
264 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 9, 16, 20, 21(1), 22, 34, 40, 41, 46, 48, 74 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-6680 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.05.30   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-05-30 iki 2019-06-28.. 
265 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8 ir 18(1) straipsnių pakeitimo įstatymas 19-6679 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.05.30   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-05-30 iki 2019-06-28.. 
266 Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8 ir 18(1) straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 9, 16, 20, 21(1), 22, 34, 40, 41, 46, 48, 49, 74 straipsnių pakeitimo į ... 19-6678 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.05.30   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-05-30 iki 2019-06-28.. 
267 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 4, 8 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 7, 13, 32, 34, 35, 49, 50, 51 ir 5 ... 19-554(3) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Nutarimo projektas 2019.05.30   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-05-30.
268 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 69 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-551(3) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2019.05.30   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-05-30.
269 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-5409(2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2019.05.30   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-05-30.
270 Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2337 19-5283(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.05.27   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-05-27.
271 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2013 M. GRUODŽIO 27 D. NUTARIMO NR. O3-761 „DĖL VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-6292 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.05.22   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-05-22 iki 2019-06-05.. 
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.