T ELEKTRA. 2019.01.06 1-a   savaitė Lietuvos energetikos  srities teisinių aktų PROJEKTŲ  apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   ?   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-40 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.01.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.03 iki 2019.01.04   
2 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.01.03    
3 Dėl  04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 projekto patvirtinimo 18-14601 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Išvada 2018.12.28    
4 Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarko aprašo pakeitimo 18-15413 Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos Įsakymo projektas 2018.12.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.21 iki 2018.12.28 Reguliuojantis verslo sąlygas  
5 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fond ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.20    
6 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fond ... 18-15345 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.20 iki 2019.01.09   
7 Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-116 „Dėl elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo"   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.20    
8 Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-116 „Dėl elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" 18-15344 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.21 iki 2019.01.02   
9 DĖL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO 04.1.1-LVPA-V-114 PRIEMONĖS „ELEKTROS ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMAS NAMŲ ŪKIUOSE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 1D-6388 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Raštas 2018.12.20    
10 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884 8, 13, 21, 23 IR 24 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO   (TAP-18-2267, TAP-18-2266; TAIS NR.: 18-13996(2), 18-13997(2)) NV-3528   Išvada 2018.12.20    
11 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-15215 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.12.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.18 iki 2018.12.19   
12 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1-305 „Energetikos Įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-15211 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.18    
13 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1-305 „Energetikos Įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-15211 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.18 iki 2018.12.27   
14 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 „Dėl Asmenų,turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-15207 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.18    
15 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 „Dėl Asmenų,turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-15207 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.18 iki 2018.12.27   
16 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. O3E-314 „Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-15193 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.12.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.18 iki 2018.12.19   
17 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖ PAŽYMA DĖL  ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS ĮSTATYMO NR. XI-2023 8, 13, 19-1 IR 28-1 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO TAP-18-2025(2) NV-3476   Pažyma 2018.12.18    
18 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 8, 13, 17, 19(1) ir 28(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-13689(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.12.17 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.17   
19 Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2009 m. kovo 25 d. nutarimo Nr. N-111 „Dėl Lietuvos lošimo įrenginių registro informacinės sistemos elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-15121 Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymo projektas 2018.12.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.17 iki 2018.12.27   
20 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1-280 „Dėl Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-14203 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.12.14    
21 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-14202 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.12.14    
22 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-14193 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.12.14    
23 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pa ... 18-14941 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.14    
24 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pa ... 18-14941 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.17 iki 2018.12.21 Reguliuojantis verslo sąlygas  
25 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo 18-14899 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.13    
26 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo 18-14899 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.12.13 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.13   
27 Dėl Elektros energijos paskirstymo statistinės ataskaitos EN-17 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo 18-14777 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymo projektas 2018.12.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.12 iki 2018.12.26   
28 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymų „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrengi ... 18-14193; 18-14202; 18-14203 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2018.12.11    
29 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių g ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Priedas 2018.12.10    
30 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių g ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Priedas 2018.12.10    
31 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių g ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Priedas 2018.12.10    
32 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių g ... 18-14601 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.10 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.10 iki 2018.12.27   
33 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-14581 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.10    
34 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-14581 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.12.10 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.10 iki 2018.12.19   
35 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1-280 „Dėl Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-14203 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.05    
36 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1-280 „Dėl Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-14203 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.05 iki 2018.12.13   
37 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-14202 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.05    
38 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-14202 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.05 iki 2018.12.13   
39 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-14193 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.05    
40 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-14193 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.05 iki 2018.12.13   
41 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. D1-754 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.01.02:2016 „PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-14183 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.05 iki 2018.12.19   
42 Antikorupcinio vertinimo išvada dėl integraciją į Europos elektros tinklus reglamentuojančių įstatymų projektų 4-01-9797 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Antikorupcinio vertinimo išvada 2018.12.04    
43 PAŽYMA DĖL  ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS ĮSTATYMO NR. XI-2023 8, 13, 19-1 IR 28-1 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO (TAP-18-2025) NV-3258   Pažyma 2018.12.04    
44 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Georeferencinio pagrindo kadastro veiklos tęstinumo valdymo plano ir Georeferencinio pagrindo kadastro naudot ... 18-13930 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.11.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.28 iki 2018.12.19   
45 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1-33 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.27    
46 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1-33 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo ... 18-13854 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.11.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.27 iki 2018.12.11   
47 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fond ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.27    
48 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fond ... 18-13811 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.11.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.27 iki 2018.12.04   
49 PAŽYMA DĖL ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 13, 14, 20 IR 20-1 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO IR ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 2, 16 IR 67 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTŲ (TAP-18-1793(2); TAP-18-1794(2); TA ... NV-3132   Pažyma 2018.11.27    
50 LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 13, 14, 20 IR 201 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881  2, 16 IR 67 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTŲ ANTI ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.11.26    
51 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13, 14, 20 ir 20(1) straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų aiš ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.11.26    
52 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13, 14, 20 ir 20(1) straipsnių pakeitimo įstatymas 18-12743(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.26    
53 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas 18-12744(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.26    
54 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas 18-12744(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.26 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.26   
55 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13, 14, 20 ir 20(1) straipsnių pakeitimo įstatymas 18-12743(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.26 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.26   
56 Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13, 14, 20 ir 20(1) straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų ... 18-12742(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.26 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.26   
57 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 17-10884(2) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Derinimo pažyma 2018.11.26    
58 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 17-10884(2) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.11.26    
59 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 17-10884(2) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.26 iki 2018.12.10   
60 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 8, 13, 19(1) ir 28(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-13689 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.26 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.11 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.26   
61 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavi ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2018.11.21    
62 Išvada dėl Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 8, 13, 191 ir 281 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto 18-11304(2) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.11.21    
63 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo“ lyginamasis va ... 18-13546 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.21    
64 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo“ 18-13546 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.21 iki 2018.11.30   
65 Dėl Kuro ir energijos balanso statistinės ataskaitos EN-01 (metinės), Naftos ir naftos produktų balanso statistinės ataskaitos EN-06 (metinės), Kuro ir energijos sunaudojimo statistinės ataskaitos EN-10 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo 18-13468 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymo projektas 2018.11.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.20 iki 2018.11.30   
66 Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymo Nr. XI-2052 pakeitimo įstatymo projektas 18-13440 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.19 iki 2018.11.26   
67 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 71 ir 72 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-13435 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.19    
68 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 71 ir 72 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-13435 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.19 iki 2018.11.26   
69 Lietuvos Respublikos elektros energetikos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymo Nr. XI-2052 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 71, 72 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Res ... 18-13426 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.11.19    
70 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymo Nr. XI-2052 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 71 ir 72 straipsnių pakeitimo įstatym ... 18-13426 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.19 iki 2018.11.26   
71 Dėl Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 pakeitimo įstatymo projekto 18-6410(6) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įstatymo projektas 2018.11.19 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.19   
72 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-13305 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.16 iki 2018.12.17   
73 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 13, 14, 20 IR 201 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 2, 16 IR 67 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATY ... NV-2999   Išvada 2018.11.14    
74 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Litgrid AB elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinių salygų derinimo“ projektui 18-12952 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2018.11.14    
75 Dėl Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 pakeitimo įstatymo projekto 18-6410(5) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įstatymo projektas 2018.11.13 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.11.19 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.13   
76 Dėl Litgrid AB elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinių salygų derinimo 18-12952 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.11.09    
77 Dėl Litgrid AB elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinių salygų derinimo 18-12952 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.09 iki 2018.11.16   
78 Dėl Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 pakeitimo įstatymo projekto 18-6410(4) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įstatymo projektas 2018.11.02 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.11.13 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.02   
79 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.02    
80 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas 18-12744 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.02 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.11.26 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.02   
81 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13, 14, 20 ir 20(1) straipsnių pakeitimo įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.02    
82 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13, 14, 20 ir 20(1) straipsnių pakeitimo įstatymas 18-12743 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.02 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.11.26 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.02   
83 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13, 14, 20, 20(1) ir straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų ai ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.11.02    
84 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13, 14, 20 ir 20(1) straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų ant ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.11.02    
85 Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13, 14, 20 ir 20(1) straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatym ... 18-12742 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.02 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.11.26 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.02   
86 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13, 14, 20 ir 20(1) straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų ant ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.11.02    
87 Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymo Nr. XI-2052 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-8423(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.26    
88 Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymo Nr. XI-2052 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-8423(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.26 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.29 . Išimtys: Į TAIS neįkeltas Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.26   
89 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 24, 28, 28(1) ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-8421(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.26    
90 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 24, 28, 28(1) ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-8421(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.26 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.29 . Išimtys: Į TAIS neįkeltas Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.26   
91 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo projektas 18-8420(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.26    
92 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo projektas 18-8420(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.26 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.29 . Išimtys: Į TAIS neįkeltas Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.26   
93 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 4, 11, 13, 14, 16, 20, 20(1), 21, 25, 35, 46, 64 straipsnių pakeitimo ir 11(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas 18-8418(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.26    
94 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 4, 11, 13, 14, 16, 20, 20(1), 21, 25, 35, 46, 64 straipsnių pakeitimo ir 11(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas 18-8418(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.26 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.29 . Išimtys: Į TAIS neįkeltas Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.26   
95 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19, 19(1), 22, 24(1), 25, 26, 31, 32, 34, 34(1), 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas 18-8417(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.26    
96 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19, 19(1), 22, 24(1), 25, 26, 31, 32, 34, 34(1), 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas 18-8417(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.26 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.29 . Išimtys: Į TAIS neįkeltas Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.26   
97 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos infrastruktūrų reguliavimo tarybos įstatymo ir su juo susijusių įstatymų projektų atšaukimo ir Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19, 19(1), 22, 24(1) ... 18-8415(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.10.26 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.10.29 . Išimtys: Į TAIS neįkeltas Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Grąžiname, prašome patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.26   
98 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos erdvinės informacijos portalo saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Lietuvos erdvinės informacijos portalo veiklos tęstinumo valdymo plano ir Lietuvos erdvinės informacijos ... 18-12411 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.10.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.24 iki 2018.11.15   
99 Socialinių ir ekonominių partnerių pateiktų pastabų ir pasiūlymų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2018.10.24    
100 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonės Nr. 04.1.1-LVPA-V-114 ,,Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ pagrindimas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Priedas 2018.10.24    
101 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų  ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.24    
102 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų  ... 18-12410 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.24 iki 2018.10.31   
103 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-116 „Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-12177 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.18    
104 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-116 „Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-12177 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.18 iki 2018.10.29   
105 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-12175 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.18    
106 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-12175 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.18 iki 2018.10.29   
107 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemo ... 18-11623 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.10.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.09 iki 2018.10.30   
108 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1-244 „Dėl prekybos elektros energija taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" 18-11579 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.08 iki 2018.10.15   
109 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1-302 „Dėl elektros energijos importo ir eksporto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo" 18-11578 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.08 iki 2018.10.15   
110 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonės Nr. 04.1.1-LVPA-V-114 ,,Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ pagrindimas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Kiti 2018.10.08    
111 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų  ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.08    
112 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų  ... 18-11577 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.08 iki 2018.10.15   
113 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ projektui 18-11177 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2018.10.04    
114 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 3, 10, 13 straipsnių, šeštojo ir septintojo skirsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-11483 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.03    
115 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 3, 10, 13 straipsnių, šeštojo ir septintojo skirsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-11483 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.10.03 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.10.03   
116 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo 18-10309 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.10.02    
117 Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13, 14, 20 ir 20(1) straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų ... 18-10689 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Raštas 2018.10.02    
118 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl  Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1-312 „Dėl Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo" projekto lyginamasis variantas 18-11429 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.10.01    
119 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl  Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1-312 „Dėl Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo" projektas 18-11429 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.01 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.02 iki 2018.10.10 Reguliuojantis verslo sąlygas  
120 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 8, 13, 19(1) ir 28(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-11304 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.21 iki 2018.10.08   
121 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1- 33 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojim ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.27    
122 Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo 18-11177 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.09.25    
123 Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo 18-11177 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.09.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.25 iki 2018.10.05   
124 PAŽYMA DĖL ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 20-1, 21, 42 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 63-1 STRAIPSNIU IR 15 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO IR ELEKTROS ENERGETIKOS Į ... NV-2489   Pažyma 2018.09.21    
125 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR.  XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 201, 21, 42 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 631 STRAIPSNIU IR 15 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO IR LIETUVOS  ... NV-2480   Išvada 2018.09.20    
126 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.5-2018 „Branduolinės energetikos objekto pripažinimo tinkamu eksploatuoti“ patvirtinimo“ projektas 18-8700(2) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.09.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.21 iki 2018.10.04 Reguliuojantis verslo sąlygas  
127 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-9389(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Kiti 2018.09.18    
128 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-9387(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Kiti 2018.09.18    
129 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-9385(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.18    
130 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-9385(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.09.18 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.18   
131 Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 1V-978 „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-10814 Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Lyginamasis variantas 2018.09.18    
132 Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 1V-978 „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-10814 Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Įsakymo projektas 2018.09.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.18 iki 2018.10.16 Reguliuojantis verslo sąlygas  
133 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16, 22, 67, 74 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 21(1) straipsniu įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.17    
134 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16, 22, 67, 74 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 21(1) straipsniu įstatymas 18-9425(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.17 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.17   
135 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 20(1), 21, 42 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 63(1) straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.17    
136 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 20(1), 21, 42 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 63(1) straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 18-9424(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.17 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.17   
137 Energetikos ministerija administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaita (Elektros energetikos įstatymo projektui)   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Priedas 2018.09.17    
138 Energetikos ministerija administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaita (Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo projekto)   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Priedas 2018.09.17    
139 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/ 28/ EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančios bei vėliau panaikinančios direktyvas 2001/ 77/ EB ir 2003/ 30/ EB, ir Lietuvos Respublikos atsinauji ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Atitikties lentelė 2018.09.17    
140 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 20(1), 21, 42 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 63(1) straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto deri ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2018.09.17    
141 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 20(1), 21, 42 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 63(1) straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo ir Lietuvos R ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.09.17    
142 Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 20(1), 21, 42 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 63(1) straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo ... 18-9422(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.09.17 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.17   
143 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 3, 10, 13 straipsnių, šeštojo ir septintojo skirsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-10740 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.15    
144 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 3, 10, 13 straipsnių, šeštojo ir septintojo skirsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-10740 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.15 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.27 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.15   
145 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.14    
146 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas 18-10692 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.14 iki 2018.10.02   
147 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13, 14, 20 ir 20(1) straipsnių pakeitimo įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.14    
148 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13, 14, 20 ir 20(1) straipsnių pakeitimo įstatymas 18-10690 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.14 iki 2018.10.02   
149 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13, 14, 20 ir 20(1) straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto aiš ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.09.14    
150 Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13, 14, 20 ir 20(1) straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų ... 18-10689 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.09.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.14 iki 2018.10.02   
151 PAŽYMA DĖL VYRIAUSYBĖS 2012 M. RUGSĖJO 19 D. NUTARIMO NR. 1157 ,,DĖL VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“, VYRIAUSYBĖS 2012 M. LIEPOS 18 D. NUTARIMO NR.  ... NV-2346   Pažyma 2018.09.06    
152 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO ,,DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. RUGSĖJO 19 D. NUTARIMO NR. 1157 ,,DĖL VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINI ... NV-2343   Išvada 2018.09.06    
153 Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymo Nr. XI-2052 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 18-8423(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.05    
154 Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymo Nr. XI-2052 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-8423(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.05 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.25 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.05   
155 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 24, 28, 28(1) ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 18-8421(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.05    
156 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 24, 28, 28(1) ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-8421(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.05 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.25 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.05   
157 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 18-8420(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.05    
158 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo projektas 18-8420(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.05 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.25 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.05   
159 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 4, 11, 13, 14, 16, 20, 20(1), 21, 25, 35, 46, 64 straipsnių pakeitimo ir 11(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto lyginamasis variantas 18-8418(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.05    
160 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 4, 11, 13, 14, 16, 20, 20(1), 21, 25, 35, 46, 64 straipsnių pakeitimo ir 11(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas 18-8418(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.05 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.25 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.05   
161 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19, 19(1), 22, 24(1), 25, 26, 31, 32, 34, 34(1), 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto lyginamasis variantas 18-8417(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.09.05    
162 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19, 19(1), 22, 24(1), 25, 26, 31, 32, 34, 34(1), 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas 18-8417(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.09.05 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.25 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.05   
163 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos infrastruktūrų reguliavimo tarybos įstatymo ir su juo susijusių įstatymų projektų atšaukimo ir Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19, 19(1), 22, 24(1) ... 18-8415(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.09.05 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.25 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.09.05   
164 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo 18-10309 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.09.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.05 iki 2018.09.21   
165 Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros įstatai 18-10197 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Kiti 2018.08.31    
166 PAŽYMA DĖL ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 20-1, 21, 42 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 63-1 STRAIPSNIU IR 15 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO IR ELEKTROS ENERGETIKOS Į ... NV-2286   Pažyma 2018.08.30    
167 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR.  XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 201, 21, 42 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 631 STRAIPSNIU IR 15 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO IR LIETUVOS  ... NV-2284   Išvada 2018.08.29    
168 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-10068 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.08.28    
169 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-10068 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.08.28    
170 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-10067 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.08.28    
171 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-10067 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.08.28    
172 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-10066 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.08.28    
173 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-10066 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.08.28 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.09.18 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.08.28   
174 DĖL Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 pakeitimo įstatymo  ... NV-2220   Išvada 2018.08.22    
175 Dėl Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 pakeitimo įstatymo projekto 18-6410(3) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įstatymo projektas 2018.08.20 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.11.02 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.08.20   
176 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 3, 10, 13 straipsnių, šeštojo ir septintojo skirsnių pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 18-9493 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.08.14    
177 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 3, 10, 13 straipsnių, šeštojo ir septintojo skirsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-9493 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.08.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.16 iki 2018.08.24   
178 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16, 21, 22, 67, 74 straipsnių pakeitimo įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.08.10    
179 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16, 21, 22, 67, 74 straipsnių pakeitimo įstatymas 18-9425 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.08.10 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.30 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.08.10   
180 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 20(1), 21, 42 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 63(1) straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.08.10    
181 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 20(1), 21, 42 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 63(1) straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 18-9424 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.08.10 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.30 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.08.10   
182 Tarpinstitucinio pasitarimo dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 20(1), 21, 42 straipsnių pakeitimo, papildymo 63(1) straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Protokolas 2018.08.10    
183 2009 m. balandžio 23 d. Europos parlamento ir tarybos direktyvos 2009/ 28/ eb dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančios bei vėliau panaikinančios direktyvas 2001/ 77/ eb ir 2003/ 30/ eb, ir Lietuvos Respublikos atsinauji ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Atitikties lentelė 2018.08.10    
184 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 20(1), 21, 42 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 63(1) straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto deri ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2018.08.10    
185 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 20(1), 21, 42 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 63(1) straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo ir Lietuvos R ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.08.10    
186 Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 20(1), 21, 42 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 63(1) straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo ... 18-9422 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.08.10 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.30 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.08.10   
187 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1-280 „Dėl naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-9397 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.08.09    
188 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1-280 „Dėl naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-9397 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.08.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.09 iki 2018.08.17   
189 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-9393 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.08.09    
190 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-9393 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.08.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.09 iki 2018.08.17   
191 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 1-120 „Dėl standartinių elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-9391 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.08.09    
192 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 1-120 „Dėl standartinių elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-9391 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.08.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.09 iki 2018.08.17   
193 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-9389 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.08.09    
194 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-9389 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.08.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.09 iki 2018.08.17   
195 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-9387 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.08.09    
196 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-9387 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.08.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.09 iki 2018.08.17   
197 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-9385 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.08.09    
198 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-9385 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.08.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.09 iki 2018.08.17   
199 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2013 M. RUGSĖJO 13 D. NUTARIMO NR. O3-367 „DĖL VALSTYBĖS REGULIUOJAMŲ KAINŲ GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIUJE NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-9266 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.08.07    
200 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2013 M. RUGSĖJO 13 D. NUTARIMO NR. O3-367 „DĖL VALSTYBĖS REGULIUOJAMŲ KAINŲ GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIUJE NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-9266 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.08.07 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.07 iki 2018.08.22   
201 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 1-181 „Dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017-2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo 18-9215 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.08.07 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.08.07 iki 2018.08.20   
202 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 1-181 „Dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017-2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.08.06    
203 Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros įstatai   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Priedas 2018.08.02    
204 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Lietuvos elektros energetikos sistemos 400-110 kV tinklų plėtros plano 2018-2027 m. derinimo“ projektui 18-8898 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2018.08.01    
205 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS INFRASTRUKTŪRŲ REGULIAVIMO TARYBOS ĮSTATYMO IR SU JUO SUSIJUSIŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ ATŠAUKIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884 4, 8, 15, 16, 19-1, 22, 24-1, 25, 26, 31, 32, 34, 34-1, 36 IR 37 STRAIPSNIŲ PA ... NV-1891   Išvada 2018.07.19    
206 Antikorupcinio vertinimo išvada dėl teisės aktų reglamentuojančių leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo, sustabdymo ir panaikinimo procedūras 4-01-5580 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Antikorupcinio vertinimo išvada 2018.07.16    
207 Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 , 2, 3, 5, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 20(1), 21, 42 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 63(1) straipsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energet ... 18-5959(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.07.16    
208 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1-309 „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projekto lyginamasis variantas 18-6670(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.07.13    
209 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1-309 „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projektas 18-6670(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.07.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.16 iki 2018.07.25 Reguliuojantis verslo sąlygas  
210 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 prie ... 18-4072(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.07.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.11 iki 2018.07.13   
211 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybinio registro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geo ... 17-4428(3) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.07.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.09 iki 2018.07.16   
212 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto lyginamasis variantas 18-8529 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.07.05    
213 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-8529 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.07.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.05 iki 2018.07.18   
214 Išvada dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 20(1), 21 ir 42 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 63(1) straipsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energet ... 18-5957(2) Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.07.03    
215 Dėl valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. o3-235 „Dėl elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo projekto derinimo (2.30-35) 6V-1674 Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Išvada 2018.07.02    
216 Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymo Nr. XI-2052 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.07.02    
217 Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymo Nr. XI-2052 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-8423 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.07.02 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.31 . Išimtys: EM prašymu <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.02   
218 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 24, 28, 28(1) ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.07.02    
219 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 24, 28, 28(1) ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-8421 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.07.02 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.31 . Išimtys: EM prašymu <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.02   
220 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.07.02    
221 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo projektas 18-8420 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.07.02 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.31 . Išimtys: EM prašymu <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.02   
222 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 4, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 25, 35, 46, 64 straipsnių pakeitimo ir 11(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.07.02    
223 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 4, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 25, 35, 46, 64 straipsnių pakeitimo ir 11(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas 18-8418 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.07.02 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.31 . Išimtys: EM prašymu <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.02   
224 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19(1), 22, 24(1), 25, 26, 31, 32, 34, 34(1), 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.07.02    
225 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19(1), 22, 24(1), 25, 26, 31, 32, 34, 34(1), 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas 18-8417 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.07.02 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.31 . Išimtys: EM prašymu <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.02   
226 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19(1), 22, 24(1), 25, 26, 31, 32, 34, 34(1), 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo ir su juo susijusių įstatymų projektų teikimo 18-8415 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2018.07.02    
227 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos infrastruktūrų reguliavimo tarybos įstatymo ir su juo susijusių įstatymų projektų atšaukimo ir Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 191, 22, 241, 25, 26 ... 18-8415 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.07.02 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.08.31 . Išimtys: EM prašymu <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.07.02   
228 Aiškinamasis raštas dėl Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.06.29    
229 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-235 „Dėl elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-6932 Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos Išvada 2018.06.28    
230 2009 m. balandžio 23 d. Europos parlamento ir tarybos direktyvos 2009/ 28/ EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančios bei vėliau panaikinančios direktyvas 2001/ 77/ EB ir 2003/ 30/ EB, ir Lietuvos Respublikos atsinauji ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Atitikties lentelė 2018.06.28    
231 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 20(1), 21, 42 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 63(1) straipsniu įstatymo projekto derinimo pažyma   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2018.06.28    
232 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 15, 20, 20(1), 21 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 63(1) straipsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VII ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.06.28    
233 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16, 67 ir 74 straipsnių pakeitimo įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.06.28    
234 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16, 67 ir 74 straipsnių pakeitimo įstatymas 18-5958(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.06.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.28   
235 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 20(1), 21, 42 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 63(1) straipsniu įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.06.28    
236 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 20(1), 21, 42 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 63(1) straipsniu įstatymas 18-5957(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.06.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.28   
237 Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 , 2, 3, 5, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 20(1), 21, 42 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 63(1) straipsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energet ... 18-5959(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.06.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.06.28   
238 Dėl Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 pakeitimo įstatymo projekto 18-6410(2) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įstatymo projektas 2018.06.25 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.07.12 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.25   
239 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 9, 15, 16, 56, 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 17-14816(5) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.06.13    
240 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 9, 15, 16, 56, 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 17-14816(5) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.06.13 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.13   
241 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 8, 16, 19(1), 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16(1) straipsniu įstatymo projektas 17-14812(5) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.06.13    
242 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 8, 16, 19(1), 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16(1) straipsniu įstatymo projektas 17-14812(5) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.06.13 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.13   
243 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. o3-235 „Dėl elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvi ... 4E-712 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2018.06.11    
244 Pasiūlymas dėl „Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16, 58 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas“ 18-5958 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.06.11    
245 Aiškinamasis raštas dėl Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613  23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.06.08    
246 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5, 8, 10, 13, 20, 26, 28, 29, 36, 37, 39, 54, 57 straipsnių pakeitimo ir aštuntojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 18-5895(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.06.08    
247 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5, 8, 10, 13, 20, 26, 28, 29, 36, 37, 39, 54, 57 straipsnių pakeitimo ir aštuntojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 18-5895(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.06.08 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.08   
248 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5, 8, 10, 13, 20, 26, 28, 29, 36, 37, 39, 54, 57 straipsnių pakeitimo ir aštuntojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos energetik ... 18-5893(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.06.08    
249 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 9, 15, 16, 56, 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 17-14816(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.06.08    
250 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 9, 15, 16, 56, 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 17-14816(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.06.08 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.06.12 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.08   
251 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 8, 16, 19(1), 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16(1) straipsniu įstatymo projektas 17-14812(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.06.08    
252 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 8, 16, 19(1), 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16(1) straipsniu įstatymo projektas 17-14812(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.06.08 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.06.12 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.08   
253 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-235 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-6932 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.05.30    
254 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-235 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-6932 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.05.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.30 iki 2018.06.29   
255 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1-309 „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projekto lyginamasis variantas 18-6670 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.05.25    
256 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1-309 „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projektas 18-6670 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.05.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.28 iki 2018.06.05 Reguliuojantis verslo sąlygas  
257 Išvada dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 15, 20, 20(1), 21 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo  20(2) ir 63(1) straipsniais įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energ ... NR-418 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.05.23    
258 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1-128 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projektas 18-6138 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.05.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.18 iki 2018.06.14 Reguliuojantis verslo sąlygas  
259 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 12, 15, 23, 31, 38, 39, 391, 40, 41, 43, 44, 46, 51, 58, 61, 67, 68, 69, 74, 75, 752 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 741 straipsniu įstatymo projekto lyginamasis variantas 17-12833(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.05.16    
260 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 12, 15, 23, 31, 38, 39, 391, 40, 41, 43, 44, 46, 51, 58, 61, 67, 68, 69, 74, 75, 752 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 741 straipsniu įstatymo projektas 17-12833(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.05.16 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.05.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.02.02 iki 2018.02.20   
261 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 9, 21, 22, 28 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 22(1) straipsniu įstatymo projekto lyginamasis variantas 17-12832(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.05.16    
262 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 9, 21, 22, 28 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 22(1) straipsniu įstatymo projektas 17-12832(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.05.16 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.05.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.02.02 iki 2018.02.20   
263 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 9, 21, 22, 28 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 22(1) straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1 ... 17-12829(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.05.16 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.05.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.02.02 iki 2018.02.20   
264 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16, 58 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.05.15    
265 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16, 58 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas 18-5958 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.05.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.15   
266 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 15, 20, 20(1), 21 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 20(2) ir 63(1) straipsniais įstatymas 18-5957 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.05.15    
267 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 15, 20, 20(1), 21 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 20(2) ir 63(1) straipsniais įstatymas 18-5957 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.05.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.15   
268 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/ 28/ EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančios bei vėliau panaikinančios direktyvas 2001/ 77/ EB ir 2003/ 30/ EB, ir Lietuvos Respublikos atsinauji ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Atitikties lentelė 2018.05.15    
269 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 15, 20, 20(1), 21 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 20(2) ir 63(1) straipsniais įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstat ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.05.15    
270 Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 15, 20, 20(1), 21 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 20(2) ir 63(1) straipsniais įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros ene ... 18-5959 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.05.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.15   
271 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 722 „Dėl Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 27 d. nutarimo Nr. 103 „ ... 17-8678(3) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Nutarimo projektas 2018.05.14 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.06.05 . Išimtys: Rengėjpo prašymu <a.zdaneviciene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.05.14 Reguliuojantis verslo sąlygas  
272 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5, 8, 10, 13, 20, 26, 28, 29, 36, 37, 39, 54, 57 straipsnių pakeitimo ir aštuntojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 18-5895 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.05.14    
273 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5, 8, 10, 13, 20, 26, 28, 29, 36, 37, 39, 54, 57 straipsnių pakeitimo ir aštuntojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 18-5895 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.05.14 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.06.05 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.05.14   
274 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5, 8, 10, 13, 20, 26, 28, 29, 36, 37, 39, 54, 57 straipsnių pakeitimo ir aštuntojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos energetik ... 18-5893 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.05.14    
275 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL KILNOJAMOJO DAIKTO, ESANČIO VILNIUJE, JONO BASANAVIČIAUS G., PARDAVIMO AKCINEI BENDROVEI „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ PROJEKTO NV-1208 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2018.05.11    
276 PAŽYMA DĖL ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884 2, 6, 9,21, 22, 28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 22-1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 2, 15, 23, 38, 39, 39-1, 40, 41, 44, 58, 61, 67, 68, 69 ... NV-1192 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pažyma 2018.05.09    
277 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ projektui 17-9081(2) Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2018.05.08    
278 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-884 2, 6, 9, 21, 22, 28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 221 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973 2, 133 IR 37 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮST ... NV-1161 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2018.05.07    
279 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 1-43 „Dėl Standartinių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo patvirtinim ... 17-13307(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.05.07    
280 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 1-43 „Dėl Standartinių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo patvirtinim ... 17-13307(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.05.07 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.08 iki 2018.05.14 Reguliuojantis verslo sąlygas  
281 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto„Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priem ... 18-4072(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.05.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.04 iki 2018.05.10   
282 Dėl elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo 17-9081(2) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Derinimo pažyma 2018.05.02    
283 Dėl elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo 17-9081(2) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.05.02    
284 Dėl elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo 17-9081(2) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.05.02 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.05.02 iki 2018.05.11   
285 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 22 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-5404 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.04.27    
286 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 22 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-5404 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.04.27 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.04.27   
287 Dėl Lietuvos Respublikos infrastruktūrų reguliavimo tarybos įstatymo ir su juo susijusių įstatymų projektų atšaukimo ir Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19(1), 22, 24(1), 25, 26, 31, 32, 34, 34(1), 36 ir 37 straipsnių ... 18-4052 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2018.04.26    
288 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo pakeitimo projekto ir su juo susijusių įstatymų projektų R2-(TT)-1067 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Išvada 2018.04.23    
289 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. 326 „Dėl Elektros energiją gaminančių vartotojų elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių principų aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 18-5005 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.04.20 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.04.20   
290 Dėl Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodikos pakeitimo (8.2-10 E)3-777 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Išvada 2018.04.19    
291 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 15, 23, 38, 39, 39(1), 40, 41, 44, 58, 61, 67, 68, 69, 74, 75, 75(2) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 74(1)  straipsniu įstatymo projekto lyginamassi variantas 17-12833(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.04.19    
292 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 15, 23, 38, 39, 39(1), 40, 41, 44, 58, 61, 67, 68, 69, 74, 75, 75(2) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 74(1)  straipsniu įstatymo projektas 17-12833(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.04.19 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.05.16 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.04.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.02.02 iki 2018.02.20   
293 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 9, 21, 22, 28 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 22(1) straipsniu įstatymo projekto lyginamasis variantas 17-12832(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.04.19    
294 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 9, 21, 22, 28 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 22(1) straipsniu įstatymo projektas 17-12832(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.04.19 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.05.16 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.04.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.02.02 iki 2018.02.20   
295 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 9,21, 22, 28 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 22(1) straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 15, 23, 38, 39, 39(1), 40, 41, 44, 58 ... 17-12829(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.04.19 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.05.16 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.04.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.02.02 iki 2018.02.20   
296 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19(1), 22, 24(1), 25, 26, 31, 32, 34, 34(1), 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstaty ... NR-311 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2018.04.18    
297 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodikos pakeitimo“ projektui 18-4607 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2018.04.18    
298 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 23 straipsnio pakeitimo įstatymo aiškinamasis raštas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.04.18    
299 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. 326 „Dėl Elektros energiją gaminančių vartotojų elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių principų aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 18-4739 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.04.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.16 iki 2018.04.19   
300 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 75 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-4673 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.04.16    
301 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 49 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-4672 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.04.16    
302 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projekto ir jo lydimųjų įstatymų projektų: Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 53, 247, 256, 305, 385, 589 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos ap ... 18-4694 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.04.16 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.04.16   
303 Dėl Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodikos pakeitimo 18-4607 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.04.16    
304 Dėl Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodikos pakeitimo 18-4607 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.04.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.16 iki 2018.04.19   
305 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5, 8, 10, 13, 20, 26, 28, 29, 36, 37, 39, 54, 57 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 3¹ straipsniu ir aštuntojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.04.13    
306 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5, 8, 10, 13, 20, 26, 28, 29, 36, 37, 39, 54, 57 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 3¹ straipsniu ir aštuntojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 18-1218(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.04.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.13 iki 2018.04.20   
307 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5, 8, 10, 13, 20, 26, 28, 29, 36, 37, 39, 54, 57 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 3¹ straipsniu ir aštuntojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.04.13    
308 Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymo Nr. XI-2052 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-4058 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.04.04    
309 Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymo Nr. XI-2052 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 18-4058 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.04.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.04 iki 2018.04.23   
310 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 24, 28, 28(1) ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-4057 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.04.04    
311 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 24, 28, 28(1) ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-4057 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.04.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.04 iki 2018.04.23   
312 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19(1), 22, 24(1), 25, 26, 31, 32, 34, 34(1), 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas 18-4056 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.04.04    
313 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19(1), 22, 24(1), 25, 26, 31, 32, 34, 34(1), 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas 18-4056 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.04.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.04 iki 2018.04.23   
314 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo projektas 18-4055 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.04.04    
315 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo projektas 18-4055 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.04.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.04 iki 2018.04.23   
316 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 4, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 25, 35, 46, 64 straipsnių pakeitimo ir 111 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas 18-4054 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.04.04    
317 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 4, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 25, 35, 46, 64 straipsnių pakeitimo ir 111 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas 18-4054 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.04.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.04 iki 2018.04.23   
318 Direktyvos 2009/ 72/ EB ir Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19(1), 22, 24(1), 25, 26, 31, 32, 34, 34(1), 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto atitikties lentelė 18-4052 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Atitikties lentelė 2018.04.04    
319 Aiškinamasis raštas Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo pakeitimo projekto ir su juo susijusių įstatymų projektų 18-4052 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.04.04    
320 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884 4, 8, 15, 16, 19(1), 22, 24(1), 25, 26, 31, 32, 34, 34(1), 36 IR 37 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR  9 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO IR SU JUO SUSIJUSIŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ DERINIMO (19.3-19 E)3-675 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2018.04.04    
321 Dėl Lietuvos Respublikos infrastruktūrų reguliavimo tarybos įstatymo ir su juo susijusių įstatymų projektų atšaukimo ir Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19(1), 22, 24(1), 25, 26, 31, 32, 34, 34(1), 36 ir 37 straipsnių ... 18-4052 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.04.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.04 iki 2018.04.23   
322 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto„Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priem ... 18-4072 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.04.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.04 iki 2018.04.18   
323 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-3949 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.03.30    
324 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-3949 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2018.03.30    
325 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-3949 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.03.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.30 iki 2018.04.06   
326 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fond ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.03.27    
327 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fond ... 18-3783 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.03.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.27 iki 2018.03.30   
328 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO PROJEKTO (TOLIAU - ĮSTATYMO PROJEKTAS) IR JO LYDIMŲJŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ: LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO NR. XII-1869 53, 247, 256, 305, 385, 589 STRAIPSNIŲ  ... NV-779 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pažyma 2018.03.26    
329 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO PROJEKTO IR JO LYDIMŲJŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ: LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO NR. XII-1869 53, 247, 256, 305, 385, 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS R ... NV-772 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2018.03.26    
330 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 1-43 „Dėl standartinių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo patvirtinim ... 17-13307(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.03.22    
331 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 1-43 „Dėl standartinių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo patvirtinim ... 17-13307(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.03.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2017.11.21 iki 2017.11.29 Reguliuojantis verslo sąlygas  
332 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projekto lyginamasis variantas 17-13305(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.03.22    
333 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projektas 17-13305(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.03.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.23 iki 2018.03.29 Reguliuojantis verslo sąlygas  
334 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projekto ir jo lydimųjų įstatymų projektų: Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso Nr. xii-1869 53, 247, 256, 305, 385, 589 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respu ... 17-324(5) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.03.19    
335 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 9, 15, 16, 56, 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 17-14816(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.03.16    
336 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 9, 15, 16, 56, 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 17-14816(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.03.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.16 iki 2018.03.23   
337 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 8, 16, 19(1), 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo 16(1) straipsniu įstatymo projektas 17-14812(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.03.16    
338 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projekto ir jo lydimųjų įstatymų projektų: Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso Nr. xii-1869 53, 247, 256, 305, 385, 589 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos R ... 17-324(5) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.03.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.15   
339 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. VIII-884 2 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 17-357(5) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.03.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.15   
340 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr.VIII-1881 75 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 17-356(5) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.03.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.15   
341 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fond ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.03.15    
342 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fond ... 18-2866 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.03.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.15 iki 2018.03.22   
343 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybinio registro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geo ... 17-4428(2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.03.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.13 iki 2018.04.04   
344 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.6-2018 „Branduolinės elektrinės projektas“ patvirtinimo“ projektas 18-2695 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2018.03.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.03.14 iki 2018.03.20 Reguliuojantis verslo sąlygas  
345 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 9, 15, 16, 56, 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 17-14816(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.03.09    
346 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 9, 15, 16, 56, 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 17-14816(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.03.09 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.03.14 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.03.09   
347 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 8, 16, 19(1), 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo 16(1) straipsniu įstatymo projektas 17-14812(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.03.09    
348 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 9,21, 22, 28 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 22(1) straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 15, 23, 38, 39, 39(1), 40, 41, 44, 58, 6 ... 17-12829(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.03.08    
349 PAŽYMA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 20 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO 20¹ STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 67 STRAIPSNIO PAKEITIMO ... NV-528 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pažyma 2018.03.02    
350 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo ,,Dėl UAB ,,Lietuvos energija“ dukterinės bendrovės UAB ,,NT Valdos“ nekilnojamojo turto viešo pardavimo konkurso stabdymo“ projekto nr. XIIP-1519“ projektas   Lietuvos Respublikos finansų ministerija Teikimas 2018.03.01    
351 Išvada dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr.1-116 „Dėl elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto 18-2100 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.03.01    
352 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 20 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO 20-1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 67 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTAT ... NV-508 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2018.02.28    
353 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-116 „Dėl elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.02.23    
354 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-116 „Dėl elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 18-2100 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.02.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.02.23 iki 2018.03.06   
355 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 67 straipsnio pakeitimo įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.02.23    
356 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 67 straipsnio pakeitimo įstatymas 17-13751(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.02.23 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.02.23   
357 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20 straipsnio pakeitimo ir papildymo 20 (1) straipsniu įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.02.23    
358 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20 straipsnio pakeitimo ir papildymo 20 (1) straipsniu įstatymas 17-12356(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.02.23 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.02.23   
359 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20 straipsnio pakeitimo ir papildymo 20(1) straipsniu įstatymo projekto (tap Nr. 17-12356 (2) ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VII-1881 67 straipsn ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.02.23    
360 Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20 straipsnio pakeitimo ir papildymo 20(1) straipsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 67 straipsnio pakeitimo įstatymo proj ... 18-424(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.02.23 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.02.23   
361 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO PROJEKTO IR JO LYDIMŲJŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ: LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO NR. XII-1869 53, 247, 256, 305, 385, 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS R ... NV-418 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pažyma 2018.02.14    
362 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO PROJEKTO IR JO LYDIMŲJŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ: LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO NR. XII-1869 53, 247, 256, 305, 385, 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS R ... NV-414 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2018.02.14    
363 PAŽYMA DĖL VYRIAUSYBĖS 2012 M. RUGSĖJO 19 D. NUTARIMO NR. 1157 „DĖL VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ IR VYRIAUSYBĖS 2012 M. LIEPOS 18 D. NUTARIMO NR. ... NV-399 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pažyma 2018.02.12    
364 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-116 „Dėl elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projekto lyginamasis variantas 18-1550 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.02.09    
365 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-116 „Dėl elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projektas 18-1550 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.02.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.02.12 iki 2018.02.21 Reguliuojantis verslo sąlygas  
366 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LIEPOS 18 D. NUTARIMO NR. 916 „DĖL VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ P ... NV-385 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2018.02.09    
367 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 9,21, 22, 28 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 22(1) straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 15, 23, 38, 39, 39(1), 40, 41, 44, 58, 6 ... 17-12829(2) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Išvada 2018.02.09    
368 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo lyginamasis variantas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.02.06    
369 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 17-13341(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.02.06 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.02.06   
370 Derinimo pažyma dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtini ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2018.02.06    
371 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo lyginamasis variantas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.02.06    
372 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 17-13343(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.02.06 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.02.06   
373 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. VIII-884 2 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 17-357(4) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.02.06 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.02.15 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.02.06   
374 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr.VIII-1881 75 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 17-356(4) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įstatymo projektas 2018.02.06 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.02.15 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.02.06   
375 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projekto ir jo lydimųjų įstatymų projektų: Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso Nr. xii-1869 53, 247, 256, 305, 385, 589 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos R ... 17-324(4) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.02.06 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.02.15 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.02.06   
376 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5, 13, 20, 26, 28, 29, 36, 54, 57 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 3¹ straipsniu ir aštuntojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 18-1218 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.02.05    
377 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5, 13, 20, 26, 28, 29, 36, 54, 57 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 3¹ straipsniu ir aštuntojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 18-1218 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.02.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.02.05 iki 2018.02.16   
378 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5, 13, 20, 26, 28, 29, 36, 54, 57 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 3¹ straipsniu ir aštuntojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto ir Lietuvos Re ... 18-1217 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.02.05    
379 Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimas dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5, 13, 20, 26, 28, 29, 36, 54, 57 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 3¹ straipsniu ir aštuntojo skirsnio pripažinimo net ... 18-1217 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.02.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.02.05 iki 2018.02.16   
380 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 15, 23, 38, 39, 39(1), 40, 41, 44, 58, 61, 67, 68, 69, 74, 75, 75(2) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 74(1)  straipsniu įstatymo projekto lyginamasis variantas 17-12833(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.02.01    
381 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 15, 23, 38, 39, 39(1), 40, 41, 44, 58, 61, 67, 68, 69, 74, 75, 75(2) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 74(1)  straipsniu įstatymo projektas 17-12833(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.02.01 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.02.02 iki 2018.02.20   
382 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 9, 21, 22, 28 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 22(1) straipsniu įstatymo projekto lyginamasis variantas 17-12832(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.02.01    
383 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 9, 21, 22, 28 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 22(1) straipsniu įstatymo projektas 17-12832(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.02.01 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.02.02 iki 2018.02.20   
384 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 9,21, 22, 28 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 22(1) straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 15, 23, 38, 39, 39(1), 40, 41, 44, 58, 6 ... 17-12829(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.02.01 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.02.02 iki 2018.02.20   
385 PAŽYMA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 20 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO 20¹ STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 67 STRAIPSNIO PAKEITIMO ... NV-263 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pažyma 2018.01.26    
386 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 20 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO 20-1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 67 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTAT ... NV-246 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2018.01.24    
387 PAŽYMA DĖL VYRIAUSYBĖS 2012 M. RUGSĖJO 19 D. NUTARIMO NR. 1157 „DĖL VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ IR VYRIAUSYBĖS 2012 M. LIEPOS 18 D. NUTARIMO NR. ... NV-216 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pažyma 2018.01.22    
388 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LIEPOS 18 D. NUTARIMO NR. 916 „DĖL VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ P ... NV-199 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Išvada 2018.01.19    
389 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20 straipsnio pakeitimo ir papildymo 20(1) straipsniu įstatymo projekto (TAIS Nr. 17-12356(2)) ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 67 straip ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2018.01.16    
390 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20 straipsnio pakeitimo ir papildymo 201 straipsniu įstatymo projekto (TAP Nr. 17-12356 (2)) ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 67 straipsn ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.01.16    
391 Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20 straipsnio pakeitimo ir papildymo 20(1) straipsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 67 straipsnio pakeitimo įstatymo proj ... 18-424 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.01.16 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.01.26 . Išimtys: Projektai grąžinami Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės ir Politikos įgyvendinimo grupės pastaboms įvertinti. <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.01.16   
392 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 67 straipsnio pakeitimo įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.01.16    
393 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 67 straipsnio pakeitimo įstatymas 17-13751(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.01.16 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.01.26 . Išimtys: Projektai grąžinami Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės ir Politikos įgyvendinimo grupės pastaboms įvertinti. <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.01.16   
394 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20 straipsnio pakeitimo ir papildymo 20 (1) straipsniu įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.01.16    
395 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20 straipsnio pakeitimo ir papildymo 20 (1) straipsniu įstatymas 17-12356(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.01.16 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.01.26 . Išimtys: Projektai grąžinami Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės ir Politikos įgyvendinimo grupės pastaboms įvertinti. <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.01.16   
396 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.01.16    
397 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 17-13341(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.01.16 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.01.22 . Išimtys: Projektai grąžinami Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pastaboms įvertinti. <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.01.16   
398 Derinimo pažyma dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtini ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2018.01.16    
399 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.01.16    
400 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 17-13343(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.01.16 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.01.22 . Išimtys: Projektai grąžinami Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pastaboms įvertinti. <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.01.16   
401 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymų „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 1-54 „Dėl Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekim ... 18-190; 18-191 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2018.01.16    
402 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 1-43 „Dėl standartinių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo patvirtinim ... 18-191 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.01.11    
403 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 1-43 „Dėl standartinių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo patvirtinim ... 18-191 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.01.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.01.12 iki 2018.01.18 Reguliuojantis verslo sąlygas  
404 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo ... 18-142 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2018.01.10    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.