T ELEKTRA. 2019.11.10 45-a   savaitė Lietuvos teisinių aktų PROJEKTŲ  apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl pritarimo investiciniam projektui pagal 2014 - 2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.1.1. uždavinio „ ... 19-12948 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.11.08    
2 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 12, 16, 31, 35 ir 69 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61(1) straipsni ... 19-12678; 19-12679 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2019.11.08    
3 Fizinių asmenų, norinčių įgyti teisę būti Lietuvos Respublikoje ekspertais, turinčiais teisę atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą, mokymo programa 19-12868 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Priedas 2019.11.07    
4 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 13(1), 19, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 181 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 39 ... 19-12591(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.10.30 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.10.30   
5 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ... 19-6681(5) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.10.30 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.10.30   
6 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 13(1), 19, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymas 19-6679(5) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.10.30 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.10.30   
7 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 4, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 34, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 51, 69, 71, 74 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-6680(5) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.10.30 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.10.30   
8 Dėl Naudojimosi AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo sistemos taisyklių derinimo 19-12687 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.10.30    
9 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 12, 16, 31, 35 ir 69 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 61(1) straipsniu įstatymo projektas 19-12679 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.10.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.10.30 iki 2019.11.14   
10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. ix-1881 2, 9, 12, 16, 31, 35 ir 69 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 61(1) straipsniu įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 19-12678 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.10.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.10.30 iki 2019.11.14   
11 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 19-8240(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.10.29    
12 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas 19-8240(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.10.29    
13 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS IR REZERVINĖS GALIOS UŽTIKRINIMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO 19-12247 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Išvada 2019.10.28    
14 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884 2, 3, 8, 13-1, 19, 27 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 18-1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 2, 4, 9, 16, 17, 20, 21-1, 22, 31, 34, ... NV-3017   Išvada 2019.10.28    
15 Dėl Elektros energetikos įstatymo pakeitimo projekto   Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Išvada 2019.10.25    
16 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ... 19-6681(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Poveikio vertinimo pažyma 2019.10.25    
17 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 13(1), 19, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 181 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 39 ... 19-12591 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2019.10.25    
18 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 13(1), 19, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 181 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 39 ... 19-12591 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.10.25    
19 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Atitikties lentelė 2019.10.25    
20 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2019.10.25    
21 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.10.25    
22 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ... 19-6681(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.10.25 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.10.30 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.10.25   
23 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 13(1), 19, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.10.25    
24 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 13(1), 19, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymas 19-6679(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.10.25 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.10.30 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.10.25   
25 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 4, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 34, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 51, 69, 71, 74 straipsnių pakeitimo įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Ataskaita 2019.10.25    
26 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 4, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 34, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 51, 69, 71, 74 straipsnių pakeitimo įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Atitikties lentelė 2019.10.25    
27 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 4, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 34, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 51, 69, 71, 74 straipsnių pakeitimo įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.10.25    
28 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 4, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 34, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 51, 69, 71, 74 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-6680(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.10.25 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.10.30 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.10.25   
29 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 13(1), 19, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 181 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 39 ... 19-12591 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.10.25 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.10.30 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.10.25   
30 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-12517 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.10.23    
31 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-12517 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2019.10.23    
32 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-12517 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.10.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.10.23 iki 2019.10.31   
33 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo ... 19-12405 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Priedas 2019.10.22    
34 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo ... 19-12405 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2019.10.22    
35 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo ... 19-12405 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.10.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.10.22   
36 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir pap ... 19-12403 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2019.10.22    
37 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir pap ... 19-12403 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.10.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.10.22   
38 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo 19-12400 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Priedas 2019.10.22    
39 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo 19-12400 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.10.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.10.22 iki 2019.11.22   
40 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. o3-229 „Dėl Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-12247 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.10.18    
41 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-12247 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.10.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.10.18 iki 2019.10.25   
42 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884 2, 3, 8, 13-1, 19, 27 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 18-1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 2, 4, 9, 16, 17, 20, 21-1, 22, 31, 34, ... NV-2846   Išvada 2019.10.11    
43 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 18, 31 ir 78 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo dešimtuoju(1) skirsniu įstatymo projektui ir Lietuvos Respubliko ... 19-11251; 19-11252 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2019.10.09    
44 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento str 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo 19-11712 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.10.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.10.09   
45 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-11701 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.10.09    
46 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-11701 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.10.09 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.10.09   
47 Dėl Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo 19-11678 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.10.08    
48 Dėl Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo 19-11678 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.10.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.10.08   
49 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fond ... 19-11591 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.10.07 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.10.07   
50 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 1-131 „Dėl Magistralinių naftotiekių ir produktotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projektas 19-11541 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.10.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.10.07 iki 2019.10.18 Reguliuojantis verslo sąlygas  
51 Dėl elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo 2020-2022 metams tvarkaraščio patvirtinimo 19-9825(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.10.03 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.10.03   
52 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir ... 19-11339 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2019.09.26    
53 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas 19-8240(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.09.25    
54 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto lyginamasis variantas 19-8240(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.09.25    
55 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pa ... 19-11339 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Derinimo pažyma 2019.09.25    
56 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pa ... 19-11339 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Derinimo pažyma 2019.09.25    
57 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pa ... 19-11339 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.09.25    
58 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pa ... 19-11339 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2019.09.25    
59 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pa ... 19-11339 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.09.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.09.25 iki 2019.09.27   
60 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 13(1), 19, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymas 19-6679(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.09.25    
61 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 13(1), 19, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymas 19-6679(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.09.25 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.10.17 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.09.25   
62 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 4, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 34, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 51, 69, 71, 74 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-6680(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.09.25    
63 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 4, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 34, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 51, 69, 71, 74 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-6680(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.09.25 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.10.17 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.09.25   
64 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ... 19-6681(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.09.25    
65 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ... 19-6681(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.09.25 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.10.17 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.09.25   
66 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 131, 19, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18( 1) straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 4, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 3 ... 19-11329 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.09.25 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.10.17 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.09.25   
67 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 2, 9, 38, 41, 42, 43, 44, 60 IR 67 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO   Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Išvada 2019.09.24    
68 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 18, 31 ir 78 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo dešimtuoju(1) skirsniu įstatymo projekto aiškinamasis raštas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.09.23    
69 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 18, 31 ir 78 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo dešimtuoju(1) skirsniu įstatymo projektas 19-11252 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.09.23    
70 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 18, 31 ir 78 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo dešimtuoju(1) skirsniu įstatymo projektas 19-11252 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.09.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.09.23 iki 2019.10.10   
71 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 18, 31 ir 78 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo dešimtuoju(1) skirsniu įstatymo projekto pateikimo išvadoms gauti (17.2-16)3-1336 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2019.09.23    
72 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIIII-1881 2, 6, 7, 9, 18, 31 ir 78 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo dešimtuoju(1) skirsniu įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 19-11251 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.09.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.09.23 iki 2019.10.10   
73 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-11225 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2019.09.23    
74 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-11225 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.09.23 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.09.23   
75 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL ELEKTROS GAMYBOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO 2020-2022 METAMS TVARKARAŠČIO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO NV-2667   Išvada 2019.09.20    
76 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 2, 9, 38, 41, 42, 43, 44, 60 IR 67 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI (2.30E-35)6V-1820 Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Išvada 2019.09.17    
77 Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių 19-10181 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2019.09.17    
78 Lietuvos Respublikos energetikos ministras įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1-442 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gam ... 19-10824 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.09.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.09.17 iki 2019.09.30   
79 Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1V-340 „Dėl Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-8940(2) Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Derinimo pažyma 2019.09.16    
80 Derinimo pažyma Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo ir institucijų išvados 19-8298(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2019.09.13    
81 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-8298(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.09.13    
82 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-8298(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.09.13 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.09.13   
83 Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 pakeitimo įstatymo projektas 19-10635 Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Įstatymo projektas 2019.09.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.09.13 iki 2019.10.10 Reguliuojantis verslo sąlygas  
84 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1-93 „Dėl Elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projektas 19-10630 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.09.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.09.13 iki 2019.09.26 Reguliuojantis verslo sąlygas  
85 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto 19-10181 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.09.10    
86 Dėl Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo 2020-2022 metams tvarkaraščio patvirtinimo 19-9825(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.09.09 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.10.02 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.09.09   
87 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII1881 2, 9, 38, 41, 42, 43, 44, 60 IR 67 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI 2R-4182 (3.8.E) Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Išvada 2019.09.05    
88 Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo (17.2-16E)3-1261 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.09.03    
89 Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo 19-9092(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.09.03 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.09.03   
90 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo tvarkaraščio 2020-2022 metams patvirtinimo“ projekto derinimo.   Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Išvada 2019.09.03    
91 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-10264 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.09.03 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.09.03   
92 PAŽYMA DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SINCHRONIZACIJOS PROJEKTO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO“ (TAP-19-1365) NV-2508   Pažyma 2019.09.02    
93 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projektas 19-10255 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.09.02 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.09.03 iki 2019.09.16   
94 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 38, 41, 42, 43, 44, 60 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto teikimo išvadoms gauti 19-9910 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Išvada 2019.09.02    
95 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SINCHRONIZACIJOS PROJEKTO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO NV-2502   Išvada 2019.08.30    
96 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 38, 41, 42, 43, 44, 60 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui 19-9910 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2019.08.30    
97 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo tvarkaraščio 2020 - 2022 metams patvirtinimo“ projekto 19-9825 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.08.29    
98 Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimo projekto derinimo 19-9448 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Išvada 2019.08.28    
99 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.08.28    
100 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-10190 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.08.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.08.28 iki 2019.09.09   
101 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1-244 „Dėl Prekybos elektros energija taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.08.28    
102 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1-244 „Dėl Prekybos elektros energija taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 19-10189 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.08.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.08.28 iki 2019.09.09   
103 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.08.28    
104 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 19-10188 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.08.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.08.28 iki 2019.09.09   
105 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2019.08.28    
106 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 19-10186 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.08.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.08.28 iki 2019.09.09   
107 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 1-132 „Dėl Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių pagaminto ir planuojamo pagaminti kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ pakeitimo 19-10185 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.08.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.08.28 iki 2019.09.09   
108 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.08.28    
109 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 19-10181 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.08.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.08.28 iki 2019.09.11   
110 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8 ir 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18-1 straipsniu, Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 16, 20, 21-1, 22, 31 ...   Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2019.08.23    
111 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 38, 41, 42, 43, 44, 60 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto teikimo išvadoms gauti 19-9910 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.08.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.08.22 iki 2019.09.05   
112 Nutarimas dėl Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo tvarkaraščio 2020-2022 metams patvirtinimo 19-9825 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.08.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.08.21   
113 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV skirstyklos „Mūša“ statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo" projektas 19-9743 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.08.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.08.21 iki 2019.08.27 Reguliuojantis verslo sąlygas  
114 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai-Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinim ... 19-9742 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.08.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.08.21 iki 2019.08.27 Reguliuojantis verslo sąlygas  
115 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Elektros energetikos sistemos sinhronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE-Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtin ... 19-9740 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.08.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.08.21 iki 2019.08.27 Reguliuojantis verslo sąlygas  
116 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo "Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „Harmony link jungties ir 330kv skirstyklos „Darbėnai“ statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirti ... 19-9739 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.08.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.08.21 iki 2019.08.27 Reguliuojantis verslo sąlygas  
117 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ įgyvendinimo plano derinimo lentelė   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Kiti 2019.08.19    
118 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų  ... 19-9684 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.08.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.08.19 iki 2019.08.26   
119 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO PAKEITIMŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ   Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Raštas 2019.08.19    
120 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pa ... 19-9448 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.08.13    
121 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pa ... 19-9448 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2019.08.13    
122 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pa ... 19-9448 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.08.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.08.13 iki 2019.08.21   
123 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo“ projekto teikimo išvadoms gauti (52)-D8(E)-1753 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2019.08.12    
124 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo“ projekto 19-9092 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.08.09    
125 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-9301 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.08.08 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.08.08   
126 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" projekto teikimo (8.1-10)3-1126 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.08.07    
127 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" projektas 19-7474(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.08.07 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.08.07   
128 Dėl Vyriausybės nutarimo „Dėl elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo“ projekto derinimo (23.2.12)3-3573 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Išvada 2019.08.05    
129 Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo 19-9092 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Išvada 2019.08.05    
130 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 1-181 „Dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017-2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.08.02    
131 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 1-181 „Dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017-2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-9141 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.08.02 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.08.02 iki 2019.08.13   
132 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" projekto teikimo (8.1-10)3-1099 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.08.02    
133 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" projektas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2019.08.02    
134 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" projektas 19-7474(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.08.02 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.08.06 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.08.02   
135 Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo 19-9092 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.07.31 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.07.31 iki 2019.08.06   
136 DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL ELEKTROS ENERGETIKOS PROJEKTŲ, VYKDOMŲ ĮGYVENDINANT ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SINCHRONIZACIJOS PROJEKTĄ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO IR SUSIJUSIŲ VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PROJEKTŲ: „DĖL ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SIN ... NV-2242   Pažyma 2019.07.31    
137 DĖL VYRIAUSYBĖS 2006 M. SAUSIO 30 D. NUTARIMO NR. 92 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ VANDENTVARKOS, ENERGETIKOS, TRANSPORTO AR PAŠTO PASLAUGŲ SRITIES PERKANČIŲJŲ SUBJEKTŲ, ĮSTATYMO ĮGYVENDI ... NV-2241   Pažyma 2019.07.31    
138 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SINCHRONIZACIJOS PROJEKTO „330 KV ELEKTROS PERDAVIMO LINIJOS DARBĖNAI-BITĖNAI STATYBA“ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUST ... NV-2234   Išvada 2019.07.30    
139 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYMŲ PAKEITIMO PROJEKTŲ DERINIMO   Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Išvada 2019.07.29    
140 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų  ... 19-8978 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.07.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.07.25   
141 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 35, 40, 44, 46, 49, 51, 52 IR 61 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO   Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Raštas 2019.07.25    
142 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymų „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrengi ... 19-8731; 19-8732 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2019.07.24    
143 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 37, 38, 39, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1) straipsnių, įstatymo priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 20(2) s ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2019.07.22    
144 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 37, 38, 39, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1) straipsnių, įstatymo priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 20(2) s ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.07.22    
145 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 37, 38, 39, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1) straipsnių, įstatymo priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 20(2) s ... 19-6681(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.07.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.08.23 iki 2019.07.30   
146 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 34, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 51, 71, 74 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto derinimo pažyma   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2019.07.22    
147 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 34, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 51, 71, 74 straipsnių pakeitimo įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.07.22    
148 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 34, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 51, 71, 74 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-6680(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.07.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.08.23 iki 2019.07.30   
149 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, ir 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymo projekto derinimo pažyma   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2019.07.22    
150 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.07.22    
151 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymas 19-6679(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.07.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.08.23 iki 2019.07.30   
152 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 34, 39, 40, 41, 46 ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.07.22    
153 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių įstatymo Nr. XI-1375 pakeitimo įstatymų projektų pateikimo išvadoms gauti (8.2-10)3-1053 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2019.07.22    
154 Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 16, 17, 20, 211, 22, 31, 34, 39 ... 19-6678(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.07.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.08.23 iki 2019.07.30   
155 „Dėl 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimo“   Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Išvada 2019.07.22    
156 DĖL 04.1.1-LVPA-V-114 PRIEMONĖS „ELEKTROS ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMAS NAMŲ ŪKIUOSE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PAKEITIMO   Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Raštas 2019.07.22    
157 LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 35, 40, 44, 46, 49, 51, 52 IR 61 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMAS IŠVADOMS GAUTI 2R-3380 (3.2.E) Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Išvada 2019.07.18    
158 DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL VEIKLOS ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE LEIDIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PROJEKTO (TAP NR. TAP-19-1127) (TAIS NR. 19-7474(2)) NV-2101   Pažyma 2019.07.18    
159 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 35, 40, 44, 46, 49, 51, 52 ir 61 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lie ... 19-8396; 19-8397 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2019.07.18    
160 Išvada dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 35, 40, 44, 46, 49, 51, 52 ir 61 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto 19-8396 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.07.18    
161 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL VEIKLOS ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE LEIDIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PROJEKTO NV-2078   Išvada 2019.07.16    
162 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1-280 „Dėl Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų apraš ... 19-8732 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.07.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.07.16 iki 2019.07.24   
163 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo pa ... 19-8731 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.07.15 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.07.16 iki 2019.07.24   
164 Dėl elektros energetikos projektų, vykdomų įgyvendinant elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektą, sąrašo patvirtinimo 19-8724 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.07.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.07.15   
165 Dėl 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimo (18.4-17)3-1010 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2019.07.12    
166 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 1-13 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo  ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.07.12    
167 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 1-13 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo  ... 19-8702 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.07.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.07.12 iki 2019.07.18   
168 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. XI-884, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių įstatymo Nr. XI-1375 pakeitimo įstatymų projektų derinimo“   Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Išvada 2019.07.12    
169 Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 19-8690 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.07.12    
170 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884, LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ĮSTATYMO NR. XI-1375 PAKEITIMO ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ DERINIMO   Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Išvada 2019.07.12    
171 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių įstatymo Nr. XI-1375 pakeitimo įstatymų projektų derinimo 19-6681 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Išvada 2019.07.12    
172 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-8644 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.07.11    
173 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-8644 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.07.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.07.11 iki 2019.07.17   
174 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 19-8623 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2019.07.10    
175 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 19-8623 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.07.10 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.07.10 iki 2019.08.09   
176 Dėl Kietojo ir skystojo kuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklių patvirtinimo 19-8410 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.07.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.07.08 iki 2019.08.01   
177 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 35, 40, 44, 46, 49, 51, 52 ir 61 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-8397 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.07.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.07.05 iki 2019.07.18   
178 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 35, 40, 44, 46, 49, 51, 52 ir 61 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 19-8396 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.07.04 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.07.05 iki 2019.07.18   
179 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2018 M. VASARIO 7 D. NUTARIMO NR. 126 „DĖL BUHALTERINĖS APSKAITOS IR PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ ATLIKIMO CENTRALIZUOTAI“ PAKEITIMO“ PROJEKTO,  LIETUVOS RESPUBLI ... NV-1933   Išvada 2019.07.03    
180 Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo 19-7474(2) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Išvada 2019.07.03    
181 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1474 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 19-8359 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.07.03    
182 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1462 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą“ pakeitimo (5.2-04)3-956 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.07.02    
183 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1462 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.07.02    
184 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1462 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą“ pakeitimo 19-8355 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.07.02 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.07.03   
185 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" projektas (8.1-10)3-953 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.07.02    
186 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" projektas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2019.07.02    
187 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" projektas 19-7474(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.07.02 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.07.18 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.07.02   
188 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-7094 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2019.07.02    
189 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-8301 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.06.28    
190 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-8301 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.28 iki 2019.07.04   
191 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-8298 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.06.28    
192 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-8298 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.28 iki 2019.07.12   
193 Dėl elektros energetikos projektų, vykdomų įgyvendinant elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektą, sąrašo patvirtinimo 19-8270 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.28 iki 2019.07.04   
194 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-8267 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.27 iki 2019.07.04   
195 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.06.26    
196 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.06.26    
197 Pasiūlymas dėl „Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8 ir 18(1) straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 9, 16, 20, 21(1), 22, 34, 40, 41, 46, 48, 49, 74 straip ... 19-6678 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Pastaba 2019.06.25    
198 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl LITGRID AB elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinių sąlygų derinimo“ projektui 19-7756 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2019.06.20    
199 Dėl Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, techninės būklės nustatymo tva ... 19-7981 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.06.20    
200 Dėl Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, techninės būklės nustatymo tva ... 19-7981 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.20 iki 2019.06.25   
201 Dėl Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktų formų patvirtinimo 19-7968 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.20 iki 2019.06.25   
202 Dėl Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo kaupimo ir naudojimo kontrolės bei duomenų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-7966 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.20 iki 2019.06.25   
203 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" projekto 19-7474 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.06.20    
204 Dėl Sertifikavimo įstaigos parengtos energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-7765 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.06.18    
205 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo naujos statybos statinių, rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio remonto projektų ir paprastojo remonto aprašų patikrinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo 19-7764 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.06.18    
206 DĖL LITGRID AB ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO PASLAUGOS SUTARTIES STANDARTINIŲ SALYGŲ DERINIMO 19-7756 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.06.18    
207 DĖL LITGRID AB ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO PASLAUGOS SUTARTIES STANDARTINIŲ SALYGŲ DERINIMO 19-7756 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.18 iki 2019.06.24   
208 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-7743 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.18 iki 2019.06.21   
209 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. O3-140 „Dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-7741 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.18 iki 2019.06.21   
210 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-7678 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2019.06.17    
211 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-7678 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.17 iki 2019.06.25   
212 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" projekto pakartotino derinimo (8.2-10)3-898 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2019.06.14    
213 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" projektas 19-7474 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.14 iki 2019.06.19   
214 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ projekto pakartotino derinimo (8.2-10)3-868 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2019.06.14    
215 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ projektas 19-5958(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.20 iki 2019.06.04   
216 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1462 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą“ pakeitimo 19-7275 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.06.12    
217 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1462 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą“ pakeitimo 19-7275 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.12 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.07.02 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.06.12   
218 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1474 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo 19-7273 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.06.12    
219 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1474 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo 19-7273 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.12 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.07.02 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.06.12   
220 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-7230 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.06.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.12 iki 2019.06.21   
221 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 1-212 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 19-7158 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.06.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.11 iki 2019.06.19   
222 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1747 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-5866(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.10 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.06.10   
223 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 19-7098 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.06.10    
224 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 19-7098 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.06.10 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.10 iki 2019.06.14   
225 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.06.10    
226 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-7094 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.06.10 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.10 iki 2019.06.14   
227 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS ĮSTATYMO NR. IX-987 4, 8 IR 10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ĮSTATYMO NR. I-446 7, 13, 32, 34, 35, 49, 50, 51 IR 52 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO,   ... NV-1601   Pažyma 2019.06.06    
228 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 19-6937 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.06.06    
229 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 19-6937 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2019.06.06    
230 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 19-6937 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.06 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.06.06   
231 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-5409(2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2019.05.30 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.30   
232 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 69 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-551(3) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2019.05.30 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.30   
233 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 4, 8 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 7, 13, 32, 34, 35, 49, 50, 51 ir 5 ... 19-554(3) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Nutarimo projektas 2019.05.30 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.30   
234 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 17, 20, 28, 29, 37, 38, 39, 47, 48, 49, 50, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 20(2) straipsniu įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.05.30    
235 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 17, 20, 28, 29, 37, 38, 39, 47, 48, 49, 50, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 20(2) straipsniu įstatymas 19-6681 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.05.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.30 iki 2019.06.28   
236 Administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaita (Elektros energetikos įstatymas)   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Ataskaita 2019.05.30    
237 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 9, 16, 20, 21(1), 22, 34, 40, 41, 46, 48, 74 straipsnių pakeitimo įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.05.30    
238 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 9, 16, 20, 21(1), 22, 34, 40, 41, 46, 48, 74 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-6680 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.05.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.30 iki 2019.06.28   
239 Administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaita (Energetikos įstatymas)   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Ataskaita 2019.05.30    
240 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8 ir 18(1) straipsnių pakeitimo įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.05.30    
241 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8 ir 18(1) straipsnių pakeitimo įstatymas 19-6679 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.05.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.30 iki 2019.06.28   
242 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8 ir 18(1) straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 9, 16, 20, 20(1), 22, 34, 40, 41, 46, 48, 49, 74 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lie ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.05.30    
243 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių įstatymo Nr. XI-1375 pakeitimo įstatymų projektų derinimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2019.05.30    
244 Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8 ir 18(1) straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 9, 16, 20, 21(1), 22, 34, 40, 41, 46, 48, 49, 74 straipsnių pakeitimo į ... 19-6678 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.05.30 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.30 iki 2019.06.28   
245 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS REORGANIZAVIMO IR VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKT ... NV-1500   Išvada 2019.05.29    
246 Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2337 19-5283(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.05.27 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.27   
247 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16 ir 74 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 201 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (14)-D8-1991 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2019.05.22    
248 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2013 M. GRUODŽIO 27 D. NUTARIMO NR. O3-761 „DĖL VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-6292 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.05.22 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.22 iki 2019.06.05   
249 Dėl Vartotojų skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių patvirtinimo 19-5982 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.05.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.17 iki 2019.05.29   
250 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1474 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 19-5973 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.05.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.20 iki 2019.06.04   
251 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1462 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą“ pakeitimo“ projektas 19-5972 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.05.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.20 iki 2019.06.04   
252 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ projektas 19-5958 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.05.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.05.20 iki 2019.06.04   
253 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1747 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-5866 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.05.16 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.06.06 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.16   
254 Dėl Elektros galios iš Zoknių 110/ 10 KV transformatoriaus punkto skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo, komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo A-671 Šiaulių miesto savivaldybės administracija Įsakymas 2019.05.14 Galioja nuo 2019.05.15  Teisės aktų registras: 2019-07664-, 2019.
255 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-5409 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2019.05.08 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.05.20 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.08   
256 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 4, 8 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 7, 13, 32, 34, 35, 49, 50, 51 ir 5 ... 19-554(2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Nutarimo projektas 2019.05.08 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.05.20 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.08   
257 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 69 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-551(2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2019.05.07 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.05.20 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.08   
258 Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2337 19-5283 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.05.06 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.05.27 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.05.06   
259 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.04.23    
260 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo 19-3820(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.04.23 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.23   
261 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 810 „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotų ir aukcionų regionų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 19-3819(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.04.23 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.23   
262 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.04.23    
263 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-4062(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.04.23 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.23   
264 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.04.23    
265 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-4061(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.04.23 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.23   
266 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-4059(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.04.23 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.23   
267 VATESI viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.4-2019 „Asmenų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, patirties naudojimas“ patvirtinimo“ projektas 19-4484 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymo projektas 2019.04.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.18 iki 2019.05.03 Reguliuojantis verslo sąlygas  
268 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS INTEGRACIJOS Į EUROPOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMAS ĮSTATYMO NR. XI-2052 PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 2, 20, 67, 68, 71 IR 72 STRAIPSNIŲ PA ... NV-1078   Išvada 2019.04.17    
269 PAŽYMA DĖL VYRIAUSYBĖS 2012 M. LIEPOS 4 D. NUTARIMO NR. 827 „DĖL ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO ENERGIJAI GAMINTI SKATINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, VYRIAUSYBĖS 2012 M. RUGSĖJO 19 D. NUTARIMO NR. 1157 „DĖL VIEŠUOSIUS INTER ... NV-1057   Pažyma 2019.04.16    
270 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LIEPOS 4 D. NUTARIMO NR. 827 „DĖL ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO ENERGIJAI GAMINTI SKATINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO, LI ... NV-1054   Išvada 2019.04.16    
271 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 16 IR 74 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 201 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTŲ DERINIMO   Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Išvada 2019.04.15    
272 Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymo Nr. XI-2052 pakeitimo įstatymo projektas 19-4277 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.04.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.12   
273 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 20, 67, 68, 69, 71 ir 72 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-4276 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.04.12    
274 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 20, 67, 68, 69, 71 ir 72 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-4276 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.04.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.12   
275 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymo Nr. XI-2052 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 20, 67, 68, 69, 71 ir 72 straipsni ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.04.12    
276 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymo Nr. XI-2052 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 20, 67, 68, 69, 71 ir 72 straipsni ... 19-4273 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.04.12 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.12   
277 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 8 d. nutarimo Nr.O3-175 „Dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-4236 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.04.11    
278 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 8 d. nutarimo Nr.O3-175 „Dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-4236 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.04.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.11 iki 2019.04.18   
279 Dėl Didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos nustatymo metodikos patvirtinimo 19-4235 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.04.11    
280 Dėl Didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos nustatymo metodikos patvirtinimo 19-4235 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.04.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.11 iki 2019.04.18   
281 Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2337 19-4139 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.04.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.09 iki 2019.04.12   
282 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. SPALIO 19 D. NUTARIMO NR. 1217 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMĄ“ PAKEITIMO“ PROJEKTO NV-962   Išvada 2019.04.08    
283 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1747 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-4076 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.04.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.05 iki 2019.04.24   
284 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.04.05    
285 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-4062 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.04.05 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.04.23 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.05   
286 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.04.05    
287 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-4061 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.04.05 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.04.23 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.05   
288 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-4059 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.04.05 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.04.23 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.04.05   
289 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16 ir 74 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.04.03    
290 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16 ir 74 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų derinimo (8.2-10)3-490 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2019.04.03    
291 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16 ir 74 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvo ... 19-3999 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.04.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.04.03 iki 2019.04.11   
292 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.04.03    
293 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-3998 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.04.03    
294 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16 ir 74 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.04.03    
295 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16 ir 74 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-3997 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.04.03    
296 PAŽYMA DĖL ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS INTEGRACIJOS Į EUROPOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMAS ĮSTATYMO NR. XI-2052 PAKEITIMO ĮSTATYMO, ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 20, 67, 68, 71 IR 72 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO IR CIVILINIO PROCESO  ... NV-890   Pažyma 2019.04.01    
297 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS INTEGRACIJOS Į EUROPOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMAS ĮSTATYMO NR. XI-2052 PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 20, 67, 68, 71 IR 72 STRAIPSNIŲ PAKEI ... NV-879   Išvada 2019.03.28    
298 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.03.28    
299 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo 19-3820 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.03.28 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.04.23 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.28   
300 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 810 „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotų ir aukcionų regionų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 19-3819 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.03.28 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.04.23 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.28   
301 Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 1-212 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas 19-2503 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2019.03.27    
302 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 1-212 „Dėl veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Išvada 2019.03.21    
303 Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. 1-3 „Dėl Lietuvos energijos, AB paskyrimo laikinai vykdyti paskirtosios įmonės funkcijas“ pakeitimo 19-3405 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.03.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.21 iki 2019.03.29   
304 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pa ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2019.03.20    
305 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.03.20    
306 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1090(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.03.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.20 iki 2019.03.28   
307 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto, derinim ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2019.03.20    
308 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1089(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.03.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.20 iki 2019.03.28   
309 Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymo Nr. XI-2052 pakeitimo įstatymo projektas 19-3116 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.03.18 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.18   
310 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 20, 67, 68, 71 ir 72 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-3114 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.03.18    
311 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 20, 67, 68, 71 ir 72 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 19-3114 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.03.18 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.18   
312 Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymo Nr. XI-2052 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 20, 67, 68, 71 ir 72 straipsnių pakeitimo ... 18-13426(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.03.18    
313 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymo Nr. XI-2052 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 20, 67, 68, 71 ir 72 straipsnių pakei ... 18-13426(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.03.18 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.03.18   
314 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-450 „Dėl prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 19-2884 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.03.14    
315 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-450 „Dėl prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 19-2884 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2019.03.14    
316 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-450 „Dėl prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 19-2884 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.03.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.14 iki 2019.03.18   
317 Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 1-212 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto administracinės naštos skaičiavimo ataskaita   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Kiti 2019.03.08    
318 Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 1-212 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2019.03.08    
319 Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 1-212 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto lyginamasis variantas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.03.08    
320 Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 1-212 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas 19-2503 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.03.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.03.08 iki 2019.03.20   
321 Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo ((27.18E-02)-5K-1902082)-6K-1901168 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Išvada 2019.02.26    
322 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ir energetikos ministro įsakymo projektų derinimo 19-1483 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.02.21    
323 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19  ... NR-103 Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Išvada 2019.02.19    
324 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetiko ... 19-1531 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2019.02.18    
325 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-229 „DĖL SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ IŠDĖSTYMO NAUJA REDAKCIJA 19-1850 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.02.18    
326 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-229 „DĖL SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ IŠDĖSTYMO NAUJA REDAKCIJA 19-1850 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.02.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.18 iki 2019.03.07   
327 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos“ projekto 19-1397 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.02.15    
328 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M. LIEPOS 10 D. NUTARIMO NR. O3-100 „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2003 M. BIRŽELIO 17 D. NUTARIMO NR. O3-35 „DĖL ENERGETIKOS ĮMONIŲ INVESTICIJŲ PROJEKTŲ DERINIMO ... 19-1531 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2019.02.12    
329 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 1 D. NUTARIMO NR. O3-163 „DĖL ELEKTROS GAMYBOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ KETINIMŲ PROTOKOLO PAVYZDINĖS FORMOS PATVIRTINIMO“ IŠDĖSTYMO NAUJA REDAKCIJA 19-1484 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.02.12    
330 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 1 D. NUTARIMO NR. O3-163 „DĖL ELEKTROS GAMYBOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ KETINIMŲ PROTOKOLO PAVYZDINĖS FORMOS PATVIRTINIMO“ IŠDĖSTYMO NAUJA REDAKCIJA 19-1484 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.02.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.12 iki 2019.02.27   
331 Dėl elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių pagaminto ir planuojamo pagaminti kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-1470 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.02.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.11 iki 2019.02.22   
332 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.02.11    
333 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo 19-1483 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.02.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.11 iki 2019.02.22   
334 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-1395 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2019.02.08    
335 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-1395 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.02.08 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.08 iki 2019.03.12   
336 PAŽYMA DĖL VYRIAUSYBĖS 2012 M. RUGSĖJO 19 D. NUTARIMO NR. 1157 „DĖL VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  TAP-19-153 NV-364   Pažyma 2019.02.07    
337 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. RUGSĖJO 19 D. NUTARIMO NR. 1157 „DĖL VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO ... NV-357   Išvada 2019.02.07    
338 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1166 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2019.02.04    
339 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (17.2-16)3-160 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.02.04    
340 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1166 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2019.02.04    
341 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1166 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.02.04    
342 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1166 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.02.04 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.04   
343 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 810 „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotų ir aukcionų regionų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 19-1111 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.02.01 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.01 iki 2019.02.22   
344 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.02.01    
345 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1109 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.02.01 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.01 iki 2019.02.22   
346 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.02.01    
347 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1090 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.02.01 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.01 iki 2019.02.22   
348 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1089 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.02.01 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.01 iki 2019.02.22   
349 Dėl Lošimo automatų kontrolės informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano, Lošimo automatų kontrolės informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklių ir Lošimo automatų kontrolės informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijo ... 19-978 Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymo projektas 2019.01.29 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.29 iki 2019.02.12   
350 Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 8 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 7, 13, 32, 34, 35, 49, 50, 51 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Resp ... 19-554 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Nutarimo projektas 2019.01.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.18 iki 2019.01.29   
351 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 69 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 19-551 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įstatymo projektas 2019.01.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.18 iki 2019.01.29   
352 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo 19-209 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.01.11    
353 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.01.03    
354 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-40 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.01.03 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.01.03 iki 2019.01.04   
355 Dėl  04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 projekto patvirtinimo 18-14601 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Išvada 2018.12.28    
356 Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarko aprašo pakeitimo 18-15413 Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos Įsakymo projektas 2018.12.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.21 iki 2018.12.28 Reguliuojantis verslo sąlygas  
357 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fond ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.20    
358 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fond ... 18-15345 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.20 iki 2019.01.09   
359 Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-116 „Dėl elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo"   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.20    
360 Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-116 „Dėl elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" 18-15344 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.21 iki 2019.01.02   
361 DĖL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO 04.1.1-LVPA-V-114 PRIEMONĖS „ELEKTROS ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMAS NAMŲ ŪKIUOSE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 1D-6388 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Raštas 2018.12.20    
362 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884 8, 13, 21, 23 IR 24 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO   (TAP-18-2267, TAP-18-2266; TAIS NR.: 18-13996(2), 18-13997(2)) NV-3528   Išvada 2018.12.20    
363 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-15215 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.12.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.18 iki 2018.12.19   
364 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1-305 „Energetikos Įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-15211 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.18    
365 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1-305 „Energetikos Įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-15211 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.18 iki 2018.12.27   
366 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 „Dėl Asmenų,turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-15207 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.18    
367 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 „Dėl Asmenų,turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-15207 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.18 iki 2018.12.27   
368 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. O3E-314 „Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-15193 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.12.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.18 iki 2018.12.19   
369 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖ PAŽYMA DĖL  ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS ĮSTATYMO NR. XI-2023 8, 13, 19-1 IR 28-1 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO TAP-18-2025(2) NV-3476   Pažyma 2018.12.18    
370 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 8, 13, 17, 19(1) ir 28(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-13689(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.12.17 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.17   
371 Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2009 m. kovo 25 d. nutarimo Nr. N-111 „Dėl Lietuvos lošimo įrenginių registro informacinės sistemos elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-15121 Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymo projektas 2018.12.17 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.17 iki 2018.12.27   
372 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1-280 „Dėl Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-14203 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.12.14    
373 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-14202 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.12.14    
374 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-14193 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.12.14    
375 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pa ... 18-14941 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.14    
376 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pa ... 18-14941 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.14 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.17 iki 2018.12.21 Reguliuojantis verslo sąlygas  
377 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo 18-14899 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.13    
378 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo 18-14899 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.12.13 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.13   
379 Dėl Elektros energijos paskirstymo statistinės ataskaitos EN-17 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo 18-14777 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymo projektas 2018.12.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.12 iki 2018.12.26   
380 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymų „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrengi ... 18-14193; 18-14202; 18-14203 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2018.12.11    
381 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių g ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Priedas 2018.12.10    
382 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių g ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Priedas 2018.12.10    
383 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių g ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Priedas 2018.12.10    
384 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių g ... 18-14601 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.10 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.10 iki 2018.12.27   
385 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-14581 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.10    
386 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-14581 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.12.10 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.10 iki 2018.12.19   
387 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1-280 „Dėl Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-14203 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.05    
388 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1-280 „Dėl Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-14203 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.05 iki 2018.12.13   
389 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-14202 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.05    
390 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 18-14202 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.05 iki 2018.12.13   
391 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-14193 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.12.05    
392 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-14193 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.05 iki 2018.12.13   
393 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. D1-754 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.01.02:2016 „PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 18-14183 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.12.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.12.05 iki 2018.12.19   
394 Antikorupcinio vertinimo išvada dėl integraciją į Europos elektros tinklus reglamentuojančių įstatymų projektų 4-01-9797 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Antikorupcinio vertinimo išvada 2018.12.04    
395 PAŽYMA DĖL  ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS ĮSTATYMO NR. XI-2023 8, 13, 19-1 IR 28-1 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO (TAP-18-2025) NV-3258   Pažyma 2018.12.04    
396 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Georeferencinio pagrindo kadastro veiklos tęstinumo valdymo plano ir Georeferencinio pagrindo kadastro naudot ... 18-13930 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymo projektas 2018.11.28 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.28 iki 2018.12.19   
397 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1-33 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.27    
398 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1-33 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo ... 18-13854 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.11.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.27 iki 2018.12.11   
399 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fond ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.27    
400 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fond ... 18-13811 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.11.27 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.27 iki 2018.12.04   
401 PAŽYMA DĖL ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 13, 14, 20 IR 20-1 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO IR ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 2, 16 IR 67 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTŲ (TAP-18-1793(2); TAP-18-1794(2); TA ... NV-3132   Pažyma 2018.11.27    
402 LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 13, 14, 20 IR 201 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881  2, 16 IR 67 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTŲ ANTI ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Antikorupcinio vertinimo pažyma 2018.11.26    
403 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13, 14, 20 ir 20(1) straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų aiš ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.11.26    
404 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13, 14, 20 ir 20(1) straipsnių pakeitimo įstatymas 18-12743(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.26    
405 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas 18-12744(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.26    
406 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas 18-12744(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.26 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.26   
407 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13, 14, 20 ir 20(1) straipsnių pakeitimo įstatymas 18-12743(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.26 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.26   
408 Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13, 14, 20 ir 20(1) straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų ... 18-12742(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.26 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.26   
409 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 17-10884(2) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Derinimo pažyma 2018.11.26    
410 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 17-10884(2) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.11.26    
411 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 17-10884(2) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.26 iki 2018.12.10   
412 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 8, 13, 19(1) ir 28(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-13689 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.26 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.12.11 . Išimtys: <p.gerasimovic@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.26   
413 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavi ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2018.11.21    
414 Išvada dėl Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 8, 13, 191 ir 281 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto 18-11304(2) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.11.21    
415 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo“ lyginamasis va ... 18-13546 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.21    
416 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo“ 18-13546 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.21 iki 2018.11.30   
417 Dėl Kuro ir energijos balanso statistinės ataskaitos EN-01 (metinės), Naftos ir naftos produktų balanso statistinės ataskaitos EN-06 (metinės), Kuro ir energijos sunaudojimo statistinės ataskaitos EN-10 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo 18-13468 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymo projektas 2018.11.20 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.20 iki 2018.11.30   
418 Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymo Nr. XI-2052 pakeitimo įstatymo projektas 18-13440 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.19 iki 2018.11.26   
419 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 71 ir 72 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-13435 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.11.19    
420 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 71 ir 72 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 18-13435 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2018.11.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.19 iki 2018.11.26   
421 Lietuvos Respublikos elektros energetikos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymo Nr. XI-2052 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 71, 72 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Res ... 18-13426 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2018.11.19    
422 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymo Nr. XI-2052 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 71 ir 72 straipsnių pakeitimo įstatym ... 18-13426 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.19 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.19 iki 2018.11.26   
423 Dėl Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 pakeitimo įstatymo projekto 18-6410(6) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įstatymo projektas 2018.11.19 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.19   
424 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 18-13305 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.16 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.16 iki 2018.12.17   
425 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 13, 14, 20 IR 201 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 2, 16 IR 67 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATY ... NV-2999   Išvada 2018.11.14    
426 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Litgrid AB elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinių salygų derinimo“ projektui 18-12952 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Išvada 2018.11.14    
427 Dėl Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 pakeitimo įstatymo projekto 18-6410(5) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įstatymo projektas 2018.11.13 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.11.19 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.13   
428 Dėl Litgrid AB elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinių salygų derinimo 18-12952 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2018.11.09    
429 Dėl Litgrid AB elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinių salygų derinimo 18-12952 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.11.09 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.09 iki 2018.11.16   
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.