T GEOTERMINĖ ENERGETIKA. 2020.06.07 23-a   savaitė Lietuvos energetikos  srities teisinių aktų PROJEKTŲ  apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl pritarimo projektų įgyvendinimui pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano kvietimą 20-8116 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.06.05    
2 DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS „PRIVAČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO ĮGYVENDINIMAS PAGAL ENERGIJOS AUDITO ATASKAITAS“ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 20-8012 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2020.06.02   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-06-02 iki 2020-06-09.
3 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. D1-273 „Dėl geoterminių gręžinių projektavimo, įrengimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto derinimo 20-7661 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2020.05.22   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-05-22.
4 Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-44 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“pakeitimo 20-7449 Utenos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.05.21    
5 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. D1-275 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2020.05.06    
6 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. D1-275 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 20-6561 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2020.05.06   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-05-06 iki 2020-05-12.. 
7 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 198 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo 20-6263 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2020.04.28   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-04-28.
8 Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai ir viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo 20-6144 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.04.24    
9 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-493 „DĖL TINKAMŲ PROJEKTŲ IŠLAIDŲ KATEGORIJŲ PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS FINANSAVIMO KRYPTIS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2020.03.24    
10 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-493 „DĖL TINKAMŲ PROJEKTŲ IŠLAIDŲ KATEGORIJŲ PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS FINANSAVIMO KRYPTIS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 20-4115 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2020.03.24   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-24.
11 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 13, 16, 20, 20-1, 23, 48, 49, 50, 55, 56, 57 straipsnių ir dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, įstatymo papildymo 15-1 straipsniu ir 54 straipsnio pripažinim ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2020.03.10    
12 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 13, 16, 20, 20-1, 23, 48, 49, 50, 55, 56, 57 straipsnių ir dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, įstatymo papildymo 15-1 straipsniu ir 54 straipsnio pripažinim ... 20-3021 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2020.03.10   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-12 iki 2020-03-27.. 
13 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 1-70 „Dėl Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 20-2824 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2020.03.06   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-09 iki 2020-03-25. Reguliuojantis verslo sąlygas.
14 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 20-825(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2020.02.17   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-02-17.
15 Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarčių, sudarytų su Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjumi, pakeitimo 20-1917 Kauno miesto savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.02.13    
16 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo 20-1350 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.02.06    
17 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213 „Dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2020.02.04    
18 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213 „Dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ pakeitimo 19-14160(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2020.02.04   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-11-26 iki 2019-12-06.Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-02-04.
19 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 20-825 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2020.01.24   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2020-02-11.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-01-24.
20 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213 „Dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.12.20    
21 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213 „Dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ pakeitimo 19-14160(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.12.20   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2020-01-28.  El.p.: e.karaliute@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-12-20.Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-11-26 iki 2019-12-06.
22 Dėl pritarimo Tirkšlių Kristaus Karaliaus parapijos dalyvavimo klimato kaitos programoje 19-14889 Mažeikių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.12.09    
23 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pram ... 19-14766 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2019.12.06   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-12-06 iki 2019-12-10.. 
24 DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIO NAMO, ŠVENČIONIŲ R. SAV., STRŪNAIČIO SEN., STRŪNOS K. 10 ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO 19-14635 Švenčionių rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.12.05    
25 DĖL PRIEMONĖS 04.3.2-LVPA-V-111 PRIEMONĖS „KATILŲ KEITIMAS NAMŲ ŪKIUOSE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO 19-14397 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.12.03   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-12-03 iki 2019-12-05.. 
26 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213 „Dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.11.26    
27 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213 „Dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ pakeitimo 19-14160 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.11.26   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-11-26 iki 2019-12-06.. 
28 DĖL 04.3.2-LVPA-V-111 PRIEMONĖS „KATILŲ KEITIMAS NAMŲ ŪKIUOSE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO 19-13461 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.11.15   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-11-15.
29 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ... 19-6681(5) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.10.30   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-10-30.
30 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 702 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-12643 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.10.28   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-10-28. Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-10-29. Į TAIS neįkeltas lydraštis su parašu - tik word variantas, todėl negalime registruoti. Grąžiname, prašome skubiai patikslinti ir vėl pateikti Vyriausybei. El.p.: a.zdaneviciene@lrv.lt. 
31 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. kovo 6 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl valstybės investicijų 2019-2021 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų ... 19-12639 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2019.10.28   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-10-28.
32 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.10.25    
33 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ... 19-6681(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.10.25   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-10-30.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-10-25.
34 Dėl viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo 19-11871 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.10.14    
35 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ... 19-6681(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.09.25   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-10-17.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-09-25.
36 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ... 19-6681(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.09.25    
37 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl atsisakymo Lietuvos valstybei pirmumo teise įsigyti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Geoterma“ nekilnojamąjį turtą ir jai priklausančius nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbius įrenginius ...   Lietuvos Respublikos finansų ministerija Teikimas 2019.09.23    
38 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl atsisakymo Lietuvos valstybei pirmumo teise įsigyti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Geoterma“ nekilnojamąjį turtą ir jai priklausančius nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbius įrenginius ... 19-11226 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2019.09.23   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-09-23.
39 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 702 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-10956 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.09.18   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-18.
40 Dėl Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo 19-10786 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.09.16    
41 Dėl pritarimo viešosios įstaigos Rokų socialinės gerovės centro projektui pagal klimato kaitos programą ir Kauno rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui projekte partnerio teisėmis 19-9757 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.08.20    
42 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo„Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" projektas 19-7474(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.08.07   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-08-07.
43 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-677 „Dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-9197 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.08.06   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-08-06 iki 2019-08-12.. 
44 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo„Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" projektas 19-7474(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.08.02   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-08-02. Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-08-06.  El.p.: e.karaliute@lrv.lt. 
45 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 37, 38, 39, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1) straipsnių, įstatymo priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 20(2) s ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.07.22    
46 Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-1193 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-8879 Šilutės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.07.22    
47 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 37, 38, 39, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1) straipsnių, įstatymo priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 20(2) s ... 19-6681(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.07.22   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-08-23 iki 2019-07-30.. 
48 Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo 19-8848 Plungės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.07.19    
49 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo„Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" projektas 19-7474(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.07.02   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-07-02. Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-07-18.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. 
50 Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo 19-7994 Plungės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.06.21    
51 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo„Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" projektas 19-7474 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.14   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-14 iki 2019-06-19.. 
52 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ projektas 19-5958(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.14   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-05-20 iki 2019-06-04.. 
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.