T HIDRO ENERGETIKA. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos teisinių aktų PROJEKTŲ  apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl įstatymų projektų derinimo 10-3278 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2019.05.17    
2 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 8 d. nutarimo Nr.O3-175 „Dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-4236 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.04.11    
3 Dėl Didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos nustatymo metodikos patvirtinimo 19-4235 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.04.11    
4 Dėl įstatymų projektų   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2019.04.04    
5 Dėl Melioracijos įstatymo pakeitimo ((1.16 E-0203)-5K-1904433)-6K-1901846 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Išvada 2019.04.01    
6 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-229 „DĖL SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ IŠDĖSTYMO NAUJA REDAKCIJA 19-1850 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.02.18    
7 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 1 D. NUTARIMO NR. O3-163 „DĖL ELEKTROS GAMYBOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ KETINIMŲ PROTOKOLO PAVYZDINĖS FORMOS PATVIRTINIMO“ IŠDĖSTYMO NAUJA REDAKCIJA 19-1484 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.02.12    
8 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1103“ projekto 18-15438 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.01.02    
9 Dėl įsakymo projekto teikimo išvadoms gauti (8.2-10)3-2179 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2018.12.07    
10 Dėl įsakymų projektų derinimo  Teisės akto projektas Nr. 18-12475 pateiktas suderinimui su Jūsų institucija 2R-5955 (3.2.E) Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Išvada 2018.11.13    
11 Dėl įsakymo pakeitimo projekto derinimo 1SD-3811-(3.7 E.) Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Išvada 2018.11.12    
12 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 33 ?„Dėl Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (land 2-95) patvirtinimo“ pakeitimo 18-12547 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2018.10.26 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.29 iki 2018.11.07   
13 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2011 M. RUGSĖJO 22 D. ĮSAKYMO NR. 3-564 „DĖL ĮGALIOJIMŲ ATLIKTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ, TAIP PAT HIDROTECHNIKOS STATINIŲ BALTIJOS JŪROJE IR VIDAUS VANDENS  ... 18-12465 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymo projektas 2018.10.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.10.24 iki 2018.11.12   
14 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo  Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ p ... 18-7762 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2018.07.02    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.