T HIDRO ENERGETIKA. 2019.11.10 45-a   savaitė Lietuvos teisinių aktų PROJEKTŲ  apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Pasiūlymas dėl „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. d1-848 „Dėl statybos techninio reglamento str 1.06.01:2016 „Statybos darbai. statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ pakeitimo“ 19-7910 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Pastaba 2019.08.08    
2 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-8644 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.07.11    
3 Dėl įstatymų projektų derinimo 10-3278 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Išvada 2019.05.17    
4 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 8 d. nutarimo Nr.O3-175 „Dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-4236 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.04.11    
5 Dėl Didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos nustatymo metodikos patvirtinimo 19-4235 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.04.11    
6 Dėl įstatymų projektų   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Išvada 2019.04.04    
7 Dėl Melioracijos įstatymo pakeitimo ((1.16 E-0203)-5K-1904433)-6K-1901846 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Išvada 2019.04.01    
8 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-229 „DĖL SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ IŠDĖSTYMO NAUJA REDAKCIJA 19-1850 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.02.18    
9 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 1 D. NUTARIMO NR. O3-163 „DĖL ELEKTROS GAMYBOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ KETINIMŲ PROTOKOLO PAVYZDINĖS FORMOS PATVIRTINIMO“ IŠDĖSTYMO NAUJA REDAKCIJA 19-1484 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.02.12    
10 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1103“ projekto 18-15438 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2019.01.02    
11 Dėl įsakymo projekto teikimo išvadoms gauti (8.2-10)3-2179 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2018.12.07    
12 Dėl įsakymų projektų derinimo  Teisės akto projektas Nr. 18-12475 pateiktas suderinimui su Jūsų institucija 2R-5955 (3.2.E) Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Išvada 2018.11.13    
13 Dėl įsakymo pakeitimo projekto derinimo 1SD-3811-(3.7 E.) Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Išvada 2018.11.12    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.