T SAULĖS ENERGETIKA. 2020.05.24 21-a   savaitė Lietuvos energetikos  srities teisinių aktų PROJEKTŲ  apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. D1-275 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2020.05.06    
2 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. D1-275 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 20-6561 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2020.05.06   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-05-06 iki 2020-05-12.. 
3 Dėl 2020 metų Nacionalinės reformų darbotvarkės patvirtinimo 20-6432 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Nutarimo projektas 2020.04.30   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-04-30.
4 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RADVILIŠKIO ŠILUMA“ 2019-2021 METŲ ILGALAIKĖS REGULIUOJAMOS VEIKLOS INVESTICIJŲ PROGRAMOS IR JOS FINANSAVIMO ŠALTINIŲ PAPILDYMO SUDERINIMO 20-6396 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.04.30    
5 Dėl 2020 metų nacionalinės reformų darbotvarkės patvirtinimo 20-2964(2) Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Nutarimo projektas 2020.04.30    
6 DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS FIZINIAMS ASMENIMS „FINANSINIŲ PRIEMONIŲ TAIKYMO GAMINANTIEMS VARTOTOJAMS DIDINANT ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ SOCIALINĮ PRIEINAMUMĄ“, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 20-6268 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2020.04.28   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-04-28 iki 2020-05-06.. 
7 Dėl pritarimo viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės 2019 metų veiklos ataskaitai ir viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo 20-6194 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.04.26    
8 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos įsakymo„Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimas šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti, ir (ar) el ... 20-6159 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2020.04.24   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-04-24.
9 Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai ir viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo 20-6144 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.04.24    
10 Dėl nutarimo dėl MVT perdavimo Turto bankui 20-2536(3) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2020.04.20   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-04-20. Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2020-04-27.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. 
11 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RADVILIŠKIO ŠILUMA“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 20-5598 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.04.17    
12 Dėl nutarimo projekto dėl MVT perdavimo Turto bankui 20-2536(2) Lietuvos Respublikos finansų ministerija Nutarimo projektas 2020.04.15 Projektas atsiimtas. Projektas atsiimtas nuo 2020-04-15.
13 PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO PAKEITIMO DERINIMAS 20-4375 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2020.03.27   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-27 iki 2020-04-03.. 
14 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-235 „Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo patv ... 20-4311 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2020.03.26   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-26 iki 2020-04-02.. 
15 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-235 „Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo patv ... 20-4311 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2020.03.26    
16 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-493 „DĖL TINKAMŲ PROJEKTŲ IŠLAIDŲ KATEGORIJŲ PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS FINANSAVIMO KRYPTIS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2020.03.24    
17 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-493 „DĖL TINKAMŲ PROJEKTŲ IŠLAIDŲ KATEGORIJŲ PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS FINANSAVIMO KRYPTIS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 20-4115 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2020.03.24   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-24.
18 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo 20-3344 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2020.03.12   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-12 iki 2020-03-16.. 
19 Dėl 2020 metų nacionalinės reformų darbotvarkės patvirtinimo 20-2964 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Nutarimo projektas 2020.03.09   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-09 iki 2020-03-17.. 
20 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 1-70 „Dėl Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 20-2824 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2020.03.06   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-09 iki 2020-03-25. Reguliuojantis verslo sąlygas.
21 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvi ... 20-2643 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2020.02.26   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-02-26 iki 2020-02-28.. 
22 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo 20-2194 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.02.19    
23 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 20-825(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2020.02.17   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-02-17.
24 Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ 2017-2020 m. investicijų į Kauno rajone valdomą šilumos ūkį plano pakeitimų derinimo 20-2084 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.02.17    
25 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo 20-1350 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.02.06    
26 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 20-825 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2020.01.24   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2020-02-11.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-01-24.
27 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 19-15140 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.12.11    
28 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-lvpa-k-857 „Skaitmeninių inovacijų centrai“ projektų finansavimo sąlygų apraš ... 19-14516 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2019.12.04   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-12-04 iki 2019-12-06.. 
29 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 19-14221 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.11.28    
30 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valstybės įmonei Ignalinos atominei elektrinei“ projekto pateikimas (12.6-14)3-1681 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.11.28    
31 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 4-238 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01 ... 19-13628 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2019.11.18   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-11-18 iki 2019-11-20.. 
32 Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 4-128 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. ... 19-13095 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2019.11.12   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-11-13 iki 2019-11-15.. 
33 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-832 „Eco-inovacijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo 19-12987 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2019.11.08   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-11-08 iki 2019-11-12.. 
34 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ... 19-6681(5) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.10.30   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-10-30.
35 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valstybės įmonei Ignalinos atominei elektrinei“ projekto pateikimas išvadoms gauti 19-12655 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Teikimas 2019.10.29    
36 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.10.25    
37 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ... 19-6681(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.10.25   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-10-30.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-10-25.
38 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 19-12569 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.10.24    
39 Dėl viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo 19-11871 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.10.14    
40 Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 4-250 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinima ... 19-11674 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2019.10.08   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-08 iki 2019-10-10.. 
41 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo 19-11374 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2019.09.26   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-26 iki 2019-09-30.. 
42 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo 19-11367 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2019.09.26   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-26 iki 2019-09-30.. 
43 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ... 19-6681(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.09.25   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-10-17.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-09-25.
44 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20(1), 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1), 64 straipsnių, įstatymo priedo pakei ... 19-6681(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.09.25    
45 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-235 ,,Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo pat ... 19-11318 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.09.24    
46 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-235 ,,Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo pat ... 19-11311 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.09.24   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-24 iki 2019-09-30.. 
47 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2017 M. BIRŽELIO 16 D. ĮSAKYMO NR. 4-353 „dėl 2014-2020 metų europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01. ... 19-10972 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2019.09.18   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-18 iki 2019-09-20.. 
48 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-235 ,,Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo pat ... 19-10894 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.09.17   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-17 iki 2019-09-23.. 
49 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 4-250 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01 ... 19-10310 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2019.09.05   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-05 iki 2019-09-09.. 
50 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.08.29    
51 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo 19-10202 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.08.29   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-08-29.
52 Dėl pritarimo viešosios įstaigos Rokų socialinės gerovės centro projektui pagal klimato kaitos programą ir Kauno rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui projekte partnerio teisėmis 19-9757 Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.08.20    
53 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo„Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" projektas 19-7474(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.08.07   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-08-07.
54 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo„Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" projektas 19-7474(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.08.02   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-08-02. Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-08-06.  El.p.: e.karaliute@lrv.lt. 
55 DĖL LRV NUTARIMO PROJEKTO (Elektrėnai) SR-3113 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Teikimas 2019.07.31    
56 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 37, 38, 39, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1) straipsnių, įstatymo priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 20(2) s ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.07.22    
57 Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-1193 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 19-8879 Šilutės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.07.22    
58 Įsakymas dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-848 „Smart FDI“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patv ... 19-8863 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Įsakymo projektas 2019.07.22   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-07-23 iki 2019-07-24.. 
59 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 37, 38, 39, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1) straipsnių, įstatymo priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 20(2) s ... 19-6681(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.07.22   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-08-23 iki 2019-07-30.. 
60 Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 411 „Dėl prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgy ... 19-8302(2) Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Nutarimo projektas 2019.07.19   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-07-19.
61 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto teikimo (žeimelio tpm) SR-2958 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Teikimas 2019.07.18    
62 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo„Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" projektas 19-7474(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.07.02   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-07-02. Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-07-18.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. 
63 Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 411 „Dėl prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgy ... 19-8302 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Nutarimo projektas 2019.06.28   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-06-28. Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-07-17.  El.p.: n.maksteliene@lrv.lt. 
64 Dėl Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktų formų patvirtinimo 19-7968 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.20   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-20 iki 2019-06-25.. 
65 Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-7967 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.20   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-20 iki 2019-06-25.. 
66 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo„Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" projektas 19-7474 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.14   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-14 iki 2019-06-19.. 
67 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ projektas 19-5958(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.06.14   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-05-20 iki 2019-06-04.. 
68 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 17, 20, 28, 29, 37, 38, 39, 47, 48, 49, 50, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 20(2) straipsniu įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.05.30    
69 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 17, 20, 28, 29, 37, 38, 39, 47, 48, 49, 50, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63(1) straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 20(2) straipsniu įstatymas 19-6681 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.05.30   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-05-30 iki 2019-06-28.. 
70 Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 411 „Dėl prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgy ... 19-6599 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Nutarimo projektas 2019.05.28   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-05-28 iki 2019-06-05.. 
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.