T ŠILUMA. 2020.05.24 21-a   savaitė Lietuvos energetikos  srities teisinių aktų PROJEKTŲ  apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl pritarimo UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2019 m. veiklos ataskaitai 20-7465 Utenos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.05.21    
2 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. D1-275 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2020.05.06    
3 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. D1-275 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 20-6561 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2020.05.06   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-05-06 iki 2020-05-12.. 
4 Dėl 2020 metų Nacionalinės reformų darbotvarkės patvirtinimo 20-6432 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Nutarimo projektas 2020.04.30   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2020-04-30.
5 Dėl 2020 metų nacionalinės reformų darbotvarkės patvirtinimo 20-2964(2) Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Nutarimo projektas 2020.04.30    
6 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RADVILIŠKIO ŠILUMA“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 20-5598 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2020.04.17    
7 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 12, 16, 17, 30, 31, 33, 35, 39(1), 59, 69 straipsnių, priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 61(1) straipsniu įstatymo projektas 20-1740(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2020.03.31    
8 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 12, 16, 30, 31, 33, 35, 39(1), 59, 69 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 61(1) straipsniu įstatymo projektas 20-1740(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2020.03.23    
9 PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO PAKEITIMO DERINIMAS 20-3880 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2020.03.19   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-19 iki 2020-03-26.. 
10 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 13, 16, 20, 20-1, 23, 48, 49, 50, 55, 56, 57 straipsnių ir dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, įstatymo papildymo 15-1 straipsniu ir 54 straipsnio pripažinim ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2020.03.10    
11 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 13, 16, 20, 20-1, 23, 48, 49, 50, 55, 56, 57 straipsnių ir dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, įstatymo papildymo 15-1 straipsniu ir 54 straipsnio pripažinim ... 20-3021 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2020.03.10   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-12 iki 2020-03-27.. 
12 Dėl 2020 metų nacionalinės reformų darbotvarkės patvirtinimo 20-2964 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Nutarimo projektas 2020.03.09   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-09 iki 2020-03-17.. 
13 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1-241 „Dėl Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo prevencinių veiksmų ir Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo ekstremaliųjų situacijų valdymo planų patvirt ... 20-2019 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2020.02.14   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-02-14 iki 2020-03-02.. 
14 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 12, 16, 30, 31, 33, 35, 39(1), 59, 69 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 61(1) straipsniu įstatymo projektas 20-1740 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2020.02.12    
15 DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 2 D. NUTARIMO NR. O3E-386 „DĖL REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS ATASKAITŲ PATIKROS TECHNINĖS UŽDUOTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 20-956 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2020.01.27    
16 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ pakeitimo 20-913 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2020.01.24   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-01-24.
17 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ pakeitimo 20-913 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2020.01.24    
18 Aiškinamasis raštas dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 18, 31 ir 78 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo dešimtuoju (1) skirsniu įstatymo projekto 19-15824 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.12.30    
19 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimo Nr. XI-2375 „Dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos patvirtinimo“ pakeitimo 19-14815(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.12.19   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-12-19.
20 Dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos patvirtinimo 19-14815 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.12.09   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-12-13.  El.p.: e.karaliute@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-12-09.
21 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos patvirtinimo“ projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 19-14761 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Strategijos projektas 2019.12.06    
22 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 18, 31 ir 78 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo dešimtuoju(1) skirsniu įstatymo projektas 19-14108 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.11.25    
23 DĖL PRIEMONĖS NR. 04.1.1-LVPA-K-110 „NEDIDELĖS GALIOS BIOKURO KOGENERACIJOS SKATINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO 19-14008 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.11.22   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-11-22 iki 2019-12-06.. 
24 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto teikimo 19-13561 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.11.18   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-11-18.
25 Dėl pritarimo investiciniam projektui pagal 2014 - 2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.1.1. uždavinio „ ... 19-12948 Jonavos rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.11.08    
26 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 4, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 34, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 51, 69, 71, 74 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-6680(5) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.10.30   Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-10-30.
27 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 12, 16, 31, 35 ir 69 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 61(1) straipsniu įstatymo projektas 19-12679 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.10.29   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-30 iki 2019-11-14.. 
28 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 4, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 34, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 51, 69, 71, 74 straipsnių pakeitimo įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.10.25    
29 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 4, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 34, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 51, 69, 71, 74 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-6680(4) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.10.25   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-10-30.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-10-25.
30 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 13(1), 19, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 181 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 39 ... 19-12591 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.10.25    
31 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios a ... 19-12528 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.10.24   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-24 iki 2019-11-23.. 
32 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-12406 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.10.22   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-22.
33 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-12406 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2019.10.22    
34 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 284 „Dėl Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015-2021 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo 19-11412(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.10.21   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-27 iki 2019-10-08.Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-10-21. Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-11-12.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. 
35 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fond ... 19-11591 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.10.07   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-07.
36 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo 19-11510 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.10.03   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-03 iki 2019-11-17.. 
37 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 284 „Dėl Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015-2021 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo 19-11412 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.09.30   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-27 iki 2019-10-08.. 
38 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 4, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 34, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 51, 69, 71, 74 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-6680(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.09.25   Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019-10-17.  El.p.: p. Gerasimovic@lrv.lt. Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019-09-25.
39 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 4, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 34, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 51, 69, 71, 74 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-6680(3) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.09.25    
40 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 18, 31 ir 78 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo dešimtuoju(1) skirsniu įstatymo projekto aiškinamasis raštas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.09.23    
41 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 27 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 34, 39, 40, 41, 46 ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Aiškinamasis raštas 2019.07.22    
42 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 34, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 51, 71, 74 straipsnių pakeitimo įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.07.22    
43 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 31, 34, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 51, 71, 74 straipsnių pakeitimo įstatymas 19-6680(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2019.07.22   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-08-23 iki 2019-07-30.. 
44 Dėl Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktų formų patvirtinimo 19-7968 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.20   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-20 iki 2019-06-25.. 
45 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2019.06.10    
46 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-7094 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.06.10   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-10 iki 2019-06-14.. 
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.