T VANDUO. 2020.05.24 21-a   savaitė Lietuvos energetikos  srities teisinių aktų PROJEKTŲ  apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 20-7090 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2020.05.15   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-05-15 iki 2020-05-26.
2 DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. O3-80 „DĖL ENERGETIKOS, GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO ĮMONIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2020 M ... 20-6842 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2020.05.13   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-05-13 iki 2020-05-27.
3 DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. O3-80 „DĖL ENERGETIKOS, GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO ĮMONIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2020 M ... 20-6842 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2020.05.13    
4 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo 20-5954 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2020.04.22   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-04-22.
5 DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. O3-80 „DĖL ENERGETIKOS, GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO ĮMONIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 20-5948 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2020.04.22   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-04-22 iki 2020-04-24.. 
6 DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. O3-80 „DĖL ENERGETIKOS, GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO ĮMONIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 20-5948 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2020.04.22    
7 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2018 M. SPALIO 5 D. NUTARIMO NR. O3E-314 „DĖL VALSTYBĖS REGULIUOJAMOS GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO VEIKLOS PAJAMŲ IR KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 20-5780 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2020.04.21   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-04-21 iki 2020-05-21.. 
8 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2018 M. SPALIO 5 D. NUTARIMO NR. O3E-314 „DĖL VALSTYBĖS REGULIUOJAMOS GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO VEIKLOS PAJAMŲ IR KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 20-5780 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2020.04.21    
9 DĖL REGULIUOJAMŲ SEKTORIŲ ĮMONIŲ APSKAITOS ATSKYRIMO IR SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO APRAŠŲ PAKEITIMO PROJEKTŲ DERINIMO 20-5644 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2020.04.17   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-04-17 iki 2020-04-24.. 
10 DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 1 D. NUTARIMO NR. O3E-93 „DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ INVESTICIJŲ VERTINIMO IR D ... 20-5019 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2020.04.07   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-04-07 iki 2020-05-07.. 
11 DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 1 D. NUTARIMO NR. O3E-93 „DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ INVESTICIJŲ VERTINIMO IR D ... 20-5019 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2020.04.07    
12 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1-229 „Dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 20-4937 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2020.04.06   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-04-06 iki 2020-04-20.. 
13 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“ pakeitimo 20-4935 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2020.04.06   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-04-06 iki 2020-05-05.. 
14 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“ pakeitimo 20-4935 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2020.04.06    
15 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-235 „Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo patv ... 20-4311 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2020.03.26   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-26 iki 2020-04-02.. 
16 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-235 „Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo patv ... 20-4311 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2020.03.26    
17 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 20-4103 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2020.03.24   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-24 iki 2020-04-07.. 
18 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 20-4103 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2020.03.24    
19 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-233 „Dėl Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktų formų patvirtinimo“ papildymo 20-3787 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2020.03.18   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-18 iki 2020-03-30.. 
20 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-233 „Dėl Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktų formų patvirtinimo“ papildymo 20-3787 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2020.03.18    
21 Dėl Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 20-3494 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2020.03.13   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-13 iki 2020-03-27.. 
22 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 6, 8, 12, 32, 36, 37, 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 20-3125 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2020.03.10   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-12 iki 2020-03-27.. 
23 Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo projektas 20-3124 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įstatymo projektas 2020.03.10   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-10 iki 2020-03-27.. 
24 Lietuvos Respublikos energetikos ministro  įsakymo„Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 1-37 „Dėl Degalinių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“projektas 20-2793 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2020.03.06   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-03-09 iki 2020-03-30. Reguliuojantis verslo sąlygas.
25 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1-241 „Dėl Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo prevencinių veiksmų ir Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo ekstremaliųjų situacijų valdymo planų patvirt ... 20-2019 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2020.02.14   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-02-14 iki 2020-03-02.. 
26 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3e-91 „Dėl Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 20-1037 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2020.01.28   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-01-28 iki 2020-02-11.. 
27 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3e-91 „Dėl Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 20-1037 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2020.01.28    
28 DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 2 D. NUTARIMO NR. O3E-386 „DĖL REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS ATASKAITŲ PATIKROS TECHNINĖS UŽDUOTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 20-956 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2020.01.27    
29 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ pakeitimo 20-913 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2020.01.24   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-01-24.
30 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ pakeitimo 20-913 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2020.01.24    
31 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. O3E-179 „Dėl Ūkio subjektų konsultavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 20-818 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2020.01.24   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2020-01-24 iki 2020-02-07.. 
32 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. O3E-179 „Dėl Ūkio subjektų konsultavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 20-818 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2020.01.24    
33 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. O3E-179 „Dėl Ūkio subjektų konsultavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-15795 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.12.30   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-12-30 iki 2020-01-03.. 
34 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. O3E-179 „Dėl Ūkio subjektų konsultavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-15795 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2019.12.30    
35 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo 19-14781 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.12.06   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-12-06.
36 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo 19-14781 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2019.12.06    
37 DĖL PRIEMONĖS NR. 04.1.1-LVPA-K-110 „NEDIDELĖS GALIOS BIOKURO KOGENERACIJOS SKATINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO 19-14008 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.11.22   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-11-22 iki 2019-12-06.. 
38 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo„Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 1-213 „Dėl Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“projektas 19-13369 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.11.15   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-11-18 iki 2019-11-29. Reguliuojantis verslo sąlygas.
39 Dėl Naudojimosi AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo sistemos taisyklių derinimo 19-12687 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.10.30   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-30 iki 2019-11-11.. 
40 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios a ... 19-12528 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.10.24   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-24 iki 2019-11-23.. 
41 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-12406 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.10.22   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-22.
42 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-12406 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2019.10.22    
43 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo ... 19-12405 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.10.22   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-22.
44 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo ... 19-12405 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2019.10.22    
45 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir pap ... 19-12403 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.10.22   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-22.
46 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir pap ... 19-12403 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2019.10.22    
47 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo 19-12400 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.10.22   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-22 iki 2019-11-22.. 
48 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 19-11898 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.10.14   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-14 iki 2019-10-22.. 
49 Dėl Naudojimosi akcinės bendrovės „Amber grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo 2019 m. d. Nr. O3E- 19-11755 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.10.10   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-10 iki 2019-11-08.. 
50 Dėl Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo 19-11678 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.10.08   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-08.
51 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo„Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 1-131 „Dėl Magistralinių naftotiekių ir produktotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“projektas 19-11541 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.10.04   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-07 iki 2019-10-18. Reguliuojantis verslo sąlygas.
52 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo 19-11510 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.10.03   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-10-03 iki 2019-11-17.. 
53 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-230 „Dėl Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvar ... 19-11319 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.09.24    
54 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-230 „Dėl Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvar ... 19-11319 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2019.09.24    
55 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-235 ,,Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo pat ... 19-11318 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.09.24    
56 Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas„Dėl Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimų atitikties deklaracijomis ir atliekant šių sistemų patikrinimus vietoje taisyklių patvirtinimo" 19-11317 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.09.24    
57 Dėl Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimų atitikties deklaracijomis ir atliekant šių sistemų patikrinimus vietoje taisyklių patvirtinimo 19-11312 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.09.24   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-24 iki 2019-09-30.. 
58 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-235 ,,Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo pat ... 19-11311 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.09.24   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-24 iki 2019-09-30.. 
59 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-230 „Dėl Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvar ... 19-11287 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.09.24   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-24 iki 2019-09-30.. 
60 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-230 „Dėl Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvar ... 19-11287 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2019.09.24    
61 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-11225 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.09.23   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-23.
62 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-11225 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2019.09.23    
63 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-230 „Dėl Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvar ... 19-10895 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.09.17   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-17 iki 2019-09-23.. 
64 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-230 „Dėl Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvar ... 19-10895 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2019.09.17    
65 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-235 ,,Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo pat ... 19-10894 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.09.17   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-17 iki 2019-09-23.. 
66 Dėl Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimų atitikties deklaracijomis ir atliekant šių sistemų patikrinimus vietoje taisyklių patvirtinimo 19-10893 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.09.17   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-17 iki 2019-09-23.. 
67 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo„Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1-93 „Dėl Elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“projektas 19-10630 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.09.12   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-13 iki 2019-09-26. Reguliuojantis verslo sąlygas.
68 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 89 „Dėl viešojo vandens tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 19-10429 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2019.09.09   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-09.
69 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo„Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 1-228 „Dėl Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“projektas 19-10273 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.09.03   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-09-04 iki 2019-09-17. Reguliuojantis verslo sąlygas.
70 Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 19-8690 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.07.12   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-07-12 iki 2019-07-19.. 
71 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2019 M. BALANDŽIO 1 D. NUTARIMO NR. O3E-93 „DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ INVESTICIJŲ VERTI ... 19-8689 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.07.12   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-07-12.
72 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2019 M. BALANDŽIO 1 D. NUTARIMO NR. O3E-93 „DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ INVESTICIJŲ VERTI ... 19-8689 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2019.07.12    
73 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 19-8623 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Nutarimo projektas 2019.07.10   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-07-10 iki 2019-08-09.. 
74 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 19-8623 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lyginamasis variantas 2019.07.10    
75 Dėl Kietojo ir skystojo kuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklių patvirtinimo 19-8410 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.07.05   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-07-08 iki 2019-08-01.. 
76 Dėl Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, techninės būklės nustatymo tva ... 19-7981 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.20   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-20 iki 2019-06-25.. 
77 Dėl Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktų formų patvirtinimo 19-7968 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.20   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-20 iki 2019-06-25.. 
78 Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-7967 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.20   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-20 iki 2019-06-25.. 
79 Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų periodinių patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo 19-7965 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.20   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-20 iki 2019-06-25.. 
80 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo naujos statybos statinių, rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio remonto projektų ir paprastojo remonto aprašų patikrinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo 19-7764 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.18   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-18 iki 2019-06-21.. 
81 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-7743 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.18   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-18 iki 2019-06-21.. 
82 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. O3-140 „Dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-7741 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.18   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-18 iki 2019-06-21.. 
83 Dėl Naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargų kaupimo, tvarkymo patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-7737 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.18   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-18 iki 2019-06-21.. 
84 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-7678 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.17   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-17 iki 2019-06-25.. 
85 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 19-7678 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2019.06.17    
86 Dėl Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarkos patvirtinimo 19-7667 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.17   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-17 iki 2019-06-21.. 
87 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. O3-44 „Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 19-7664 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.17   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-17 iki 2019-06-21.. 
88 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-7230 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.06.12   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-12 iki 2019-06-21.. 
89 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 19-6937 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.06.06   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-06-06.
90 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo 19-6937 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2019.06.06    
91 DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ KONSULTAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 19-6710 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.05.31   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-05-31 iki 2019-06-04.. 
92 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. O3-44 „Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 19-6567 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.05.27   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-05-27 iki 2019-05-31.. 
93 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. O3-44 „Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 19-6567 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lyginamasis variantas 2019.05.27    
94 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybinės vartotojų apsaugos plėtros 2019-2027 metų programos patvirtinimo“ projektas 19-6514 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Nutarimo projektas 2019.05.24   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-05-24 iki 2019-06-04.. 
95 DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2013 M. GRUODŽIO 27 D. NUTARIMO NR. O3-761 „DĖL VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-6292 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.05.22   Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019-05-22 iki 2019-06-05.. 
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.