T VĖJO ENERGETIKA. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos teisinių aktų PROJEKTŲ  apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių pagaminto ir planuojamo pagaminti kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-1470 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.02.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.11 iki 2019.02.22   
2 PAŽYMA DĖL VALSTYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪROS ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO TAP-18-2248 NV-3422   Pažyma 2018.12.14    
3 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano patvirtinimo“ projekto 18-8959(2) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.12.10    
4 Dėl įsakymo projekto teikimo išvadoms gauti (8.2-10)3-2179 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2018.12.07    
5 Dėl nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo   Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Išvada 2018.10.05    
6 Tarpinstitucinio pasitarimo dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 20(1), 21, 42 straipsnių pakeitimo, papildymo 63(1) straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Protokolas 2018.08.10    
7 DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ PAKARTOTINIO DERINIMO   Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Išvada 2018.07.12    
8 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 20(1), 21, 42 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 63(1) straipsniu įstatymo projekto derinimo pažyma   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Derinimo pažyma 2018.06.28    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.