T VĖJO ENERGETIKA. 2019.11.10 45-a   savaitė Lietuvos teisinių aktų PROJEKTŲ  apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Projekto lyginamasis variantas 19-12521 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2019.10.23    
2 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 18, 31 ir 78 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo dešimtuoju(1) skirsniu įstatymo projekto pateikimo išvadoms gauti (17.2-16)3-1336 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2019.09.23    
3 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 19-8644 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2019.07.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.07.11 iki 2019.07.17   
4 Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-8301 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2019.06.28    
5 Dėl elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių pagaminto ir planuojamo pagaminti kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 19-1470 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2019.02.11 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.11 iki 2019.02.22   
6 PAŽYMA DĖL VALSTYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪROS ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO TAP-18-2248 NV-3422   Pažyma 2018.12.14    
7 Išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano patvirtinimo“ projekto 18-8959(2) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Išvada 2018.12.10    
8 Dėl įsakymo projekto teikimo išvadoms gauti (8.2-10)3-2179 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lydraštis 2018.12.07    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.