T NUODINGOSIOS MEDŽIAGOS. 2019.08.18 33-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 141 „Dėl Transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar)  ... 965   Nutarimas 2018.09.26 Galioja nuo 2018.09.29  Teisės aktų registras: 2018-15298-, 2018.
2 Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymą 480 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.06.21 Galioja nuo 2017.06.27  Teisės aktų registras: 2017-10672-, 2017.
3 Dėl Veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, patalpų ir vietų reikalavimų patvirtinimo V-645 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.06.02 Galioja nuo 2017.06.10  Teisės aktų registras: 2017-09731-, 2017.
4 Dėl veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, patalpų ir vietų reikalavimų patvirtinimo V-645 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.06.02    
5 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 302 „Dėl Leidimų įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo V-593 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.05.25 Galioja nuo 2017.05.31  Teisės aktų registras: 2017-09129-, 2017.
6 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 141 „Dėl Transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar)  ... 299 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.04.19 Galioja nuo 2017.05.01  Teisės aktų registras: 2017-06902-, 2017.
7 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-975 „Dėl Nuodingųjų medžiagų pagal jų toksiškumą sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios V-232 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.03.01 Galioja nuo 2017.05.01  Teisės aktų registras: 2017-03598-, 2017.
8 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-772 „Dėl Nuodingąsias medžiagas gaminančių, tiekiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetenciją patvirtinančio ... V-173 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.02.17 Galioja nuo 2017.05.01  Teisės aktų registras: 2017-02784-, 2017.
9 Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymo Nr. IX-456 pakeitimo įstatymas XII-2727 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.11.03 Galioja nuo 2017.05.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2016-11-17.  Teisės aktų registras: 2016-26895-, 2016.
10 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 302 „Dėl Leidimų įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo V-122 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.02.01 Galioja nuo 2016.04.01 . Išimtys: Šio įsakymo 1.4 ir 1.5 papunkčiai įsigalioja 2016-02-04  Teisės aktų registras: 2016-02167-, 2016.
11 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-772 „Dėl Nuodingąsias medžiagas gaminančių, tiekiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetenciją patvirtinančio ... V-90 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.01.25 Galioja nuo 2016.04.01  Teisės aktų registras: 2016-01555-, 2016.
12 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 372 „Dėl Nuodingąsias medžiagas gaminančių, teikiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetencijos ir nepriekaištingos reputacijos  ... 1396 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.23 Negalioja nuo 2017.05.01 Galioja nuo 2015.12.31 iki 2017.04.30 . Išimtys: Šio nutarimo 1.2.7 papunktis įsigalioja 2016 m. balandžio 1 dieną.  Teisės aktų registras: 2015-21116-, 2015.
13 Specializuoto komiteto išvada dėl Lietuvos Respublikos pozicijos dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos centriniam bankui ir Euro grupei „2015 m. Europos semestras. ekonomikos augimo problemų vertinimas, makroekonominio disbala ... ES-15-07 Lietuvos Respublikos Seimas Komiteto išvada 2015.04.15    
14 Dėl Lietuvos Respublikos pozicijos dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos centriniam bankui ir Euro grupei „2015 m. Europos semestras. Ekonomikos augimo problemų vertinimas, makroekonominio disbalanso prevencija ir naikinimas,  ... ES-15-07 Lietuvos Respublikos Seimas Komiteto išvada 2015.04.15    
15 Specializuoto komiteto išvada dėl Europos Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos centriniam bankui ir Euro grupei „2015 m. Europos semestras. Ekonomikos augimo problemų vertinimas, makroekonominio disbalanso prevencija ir naikinima ... ES-15-07 Lietuvos Respublikos Seimas Komiteto išvada 2015.04.08    
16 Specializuoto komiteto išvada dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos centriniam bankui ir Euro grupei „2015 m. Europos semestras. Ekonomikos augimo problemų vertinimas, makroekonominio disbalanso prevencija ir naikinimas, nuodu ... ES-15-07 Lietuvos Respublikos Seimas Komiteto išvada 2015.04.08    
17 Specializuoto komiteto išvada dėl Lietuvos Respublikos pozicijos dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos centriniam bankui ir Euro grupei „2015 m. Europos semestras. Ekonomikos augimo problemų vertinimas, makroekonominio disbala ... ES-15-07 Lietuvos Respublikos Seimas Komiteto išvada 2015.04.08    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.