T SPROGIOS APLINKOS. 2019.08.18 33-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-925 „Dėl Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-779 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Įsakymas 2019.07.04 Galioja nuo 2019.07.05  Teisės aktų registras: 2019-11037-, 2019.
2 Dėl Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktų formų patvirtinimo O3E-233 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.06.27 Galioja nuo 2019.07.01  Teisės aktų registras: 2019-10459-, 2019.
3 Dėl Darbdavių, jų įgaliotų asmenų bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų patvirtinimo EV-84 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2019.03.25 Galioja nuo 2019.03.27  Teisės aktų registras: 2019-04590-, 2019.
4 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-158 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2019.03.20 Galioja nuo 2019.03.21  Teisės aktų registras: 2019-04320-, 2019.
5 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1-191 „Dėl Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-64 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2019.03.08 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2019-04278-, 2019.
6 Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos priemonių ir įrangos sąrašų patvirtinimo 43471 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2019.01.09 Galioja nuo 2019.01.10  Teisės aktų registras: 2019-00289-, 2019.
7 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 1-285 „Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų patikrinimų programos patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės aps ... 1-383 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.10.31 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-17540-, 2018.
8 Dėl Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijų išdavimo, jų patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo ir įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nu ... EV-230 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2018.09.10 Galioja nuo 2018.09.13  Teisės aktų registras: 2018-14377-, 2018.
9 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1-128 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-248 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.09.10 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-14338-, 2018.
10 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1-191 „Dėl Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-247 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.09.10 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-14337-, 2018.
11 Dėl Lietuvos elektros energetikos asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programos patvirtinimo D1-771 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.08.23 Galioja nuo 2018.08.25  Teisės aktų registras: 2018-13385-, 2018.
12 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. A1-316 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo A1-339 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2018.06.29 Galioja nuo 2018.07.01 . Išimtys: Šio įsakymo 1.4 ir 1.5 papunkčiai įsigalioja 2018 m. lapkričio 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-10951-, 2018.
13 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 1386 „Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 527   Nutarimas 2018.05.30 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-09452-, 2018.
14 DĖL KREIPIMOSI Į RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ SU PRAŠYMU PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI EUROPOS SĄJUNGOS IR EUROPOS ATOMINĖS ENERGIJOS BENDRIJOS BEI JŲ VALSTYBIŲ NARIŲ IR ARMĖNIJOS RESPUBLIKOS VISAPUSIŠKOS IR TVIRTESNĖS PARTNERYSTĖS SUSITARIMĄ 342 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.04    
15 Dėl Darniųjų standartų sąrašo skelbimo Teisės aktų registre V-28 Lietuvos standartizacijos departamentas Įsakymas 2018.03.21 Negalioja nuo 2019.01.30 Galioja nuo 2018.03.23 iki 2019.01.29  Teisės aktų registras: 2018-04327-, 2018.
16 Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2015 m. sausio 13 d. potvarkio Nr. 5 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, kitų institucijų, kurių atstovai pristato Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos, Stojimo į Eur ... 44 Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Potvarkis 2018.03.05 Galioja nuo 2018.03.05  Teisės aktų registras: 2018-03545-, 2018.
17 Dėl Pavojingojo objekto avarijų prevencijos plano parengimo ir pavojingojo objekto saugos valdymo sistemos formavimo rekomendacijų patvirtinimo 1-439 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2017.12.06 Galioja nuo 2017.12.15  Teisės aktų registras: 2017-20128-, 2017.
18 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir pripažinimo netekusiu galios D1-821 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.10.05 Negalioja nuo 2021.01.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2017.10.12 Galioja nuo 2017.10.12 iki 2020.12.31  Teisės aktų registras: 2017-16122-, 2017.
19 Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų patvirtinimo D1-783 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.09.20 Galioja nuo 2017.09.23  Teisės aktų registras: 2017-14970-, 2017.
20 Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų patvirtinimo D1-704 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.08.29 Galioja nuo 2017.09.02  Teisės aktų registras: 2017-13961-, 2017.
21 Dėl Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų patvirtinimo D1-679 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.08.23 Galioja nuo 2017.08.30  Teisės aktų registras: 2017-13723-, 2017.
22 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teiki ... EV-99 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.07.07 Galioja nuo 2017.07.11 . Išimtys: Įsakymo 1 punktas pradedamas taikyti nuo 2017 m. liepos 1 d.  Teisės aktų registras: 2017-11796-, 2017.
23 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. A1-454 „Dėl Mobiliųjų darbinių kėlimo platformų naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo A1-379 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.07.05 Galioja nuo 2017.07.08  Teisės aktų registras: 2017-11713-, 2017.
24 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. A1-52 „Dėl Kabamųjų ir pastatomųjų platforminių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo A1-382 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.07.05 Galioja nuo 2017.07.08  Teisės aktų registras: 2017-11710-, 2017.
25 Dėl Darbdavių, jų įgaliotų asmenų bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais mokymo programų patvirtinimo EV-78 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2017.06.23 Negalioja nuo 2019.03.27 Galioja nuo 2017.06.27 iki 2019.03.26 . Išimtys: Įsakymo 1 ir 2 punktai įsigalioja nuo 2017 m. liepos 1 d.  Teisės aktų registras: 2017-10637-, 2017.
26 Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo A1-276 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2017.06.05 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-09594-, 2017.
27 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 1-2 „Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-119 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.04.27 Galioja nuo 2017.05.01  Teisės aktų registras: 2017-07119-, 2017.
28 Dėl darniųjų standartų sąrašo skelbimo Teisės aktų registre V-21 Lietuvos standartizacijos departamentas Įsakymas 2017.02.24 Negalioja nuo 2018.03.23 Galioja nuo 2017.02.25 iki 2018.03.22  Teisės aktų registras: 2017-03066-, 2017.
29 Dėl viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programos patvirtinimo D1-809 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.28 Negalioja nuo 2017.08.30 Galioja nuo 2016.12.01 iki 2017.08.29  Teisės aktų registras: 2016-27888-, 2016.
30 Dėl viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programos patvirtinimo D1-809 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.28    
31 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. D1-821 „Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo“ pakeitimo D1-753 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.11 Negalioja nuo 2017.09.02 Galioja nuo 2016.11.12 iki 2017.09.01  Teisės aktų registras: 2016-26718-, 2016.
32 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 28 „Dėl techninio reglamento „Mašinų sauga“ patvirtinimo“ pakeitimo A1-587 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.11.03 Galioja nuo 2016.11.08  Teisės aktų registras: 2016-26378-, 2016.
33 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 1-82 „Dėl Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-285 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.10.28 Galioja nuo 2016.11.01  Teisės aktų registras: 2016-25879-, 2016.
34 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1-191 „Dėl Gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-284 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.10.28 Galioja nuo 2016.11.01  Teisės aktų registras: 2016-25872-, 2016.
35 Dėl Suskystintųjų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo 1-277 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.10.20 Galioja nuo 2017.01.01 . Išimtys: Suskystintųjų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklių 90.10 punktas įsigalioja 2020 m. sausio 1 dieną.  Teisės aktų registras: 2016-25534-, 2016.
36 Dėl Suskystintųjų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo 1-277 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.10.20 Galioja nuo 2017.01.01   
37 Dėl Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo 1-249 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.09.19 Galioja nuo 2016.10.01  Teisės aktų registras: 2016-23715-, 2016.
38 Dėl Saugos taisyklių eksploatuojant šilumos įrenginius patvirtinimo 1-246 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.09.13 Galioja nuo 2016.10.01  Teisės aktų registras: 2016-23849-, 2016.
39 Dėl Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo 1-162 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.05.17 Galioja nuo 2016.11.01 . Išimtys: Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių 12, 13, 16 ir 17 punktų nustatyti reikalavimai taikomi nuo 2017 m. lapkričio 1 d.  Teisės aktų registras: 2016-13784-, 2016.
40 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 432 „Dėl Įrangos ir apsaugos sistemų, naudojamų potencialiai sprogioje aplinkoje, techninio reglamento tvirtinimo“ pakeitimo 4-360 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.05.11 Galioja nuo 2016.05.13  Teisės aktų registras: 2016-12514-, 2016.
41 Dėl Elektrotechnikos gaminių saugos techninio reglamento patvirtinimo 4-314 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.04.26 Galioja nuo 2016.04.27  Teisės aktų registras: 2016-10372-, 2016.
42 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 97/ 406 „Dėl Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatų bei Darbuotojų apsaugos nuo kancer ... A1-171/ V-438 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.04.04 Galioja nuo 2016.04.12  Teisės aktų registras: 2016-08625-, 2016.
43 Dėl Įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nuolatinei potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai vykdyti, sąrašo patvirtinimo A1-141 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.03.21 Negalioja nuo 2018.10.03 Galioja nuo 2016.03.23 iki 2018.10.02  Teisės aktų registras: 2016-05502-, 2016.
44 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. D1-821 „Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo“ pakeitimo D1-201 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.03.18 Negalioja nuo 2017.09.02 Galioja nuo 2016.03.23 iki 2017.09.01  Teisės aktų registras: 2016-05494-, 2016.
45 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl Slėginių įrenginių techninio reglamento tvirtinimo“ pakeitimo 4-51 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.01.25 Galioja nuo 2016.07.19 . Išimtys: Įsakymo 1 punktu nauja redakcija išdėstyto įsakymo 1 punktu patvirtinto Slėginės įrangos techninio reglamento II, V, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV skyriai, XV skyriaus pirmasis skirsnis, 2 ir 3 priedai įsigalioja 2016-01-30.  Teisės aktų registras: 2016-01775-, 2016.
46 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1482 „Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus ir nustatyti atitikties įvertinimo reikalavimus, paskyrimo“ pakeitimo 481 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.05.13 Galioja nuo 2015.09.26  Teisės aktų registras: 2015-07350-, 2015.
47 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. D1-289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo D1-234 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.03.23 Galioja nuo 2015.03.27  Teisės aktų registras: 2015-04289-, 2015.
48 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. A1-425 „Dėl Kėlimo kranų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo A1-81 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2015.02.19 Galioja nuo 2015.02.24  Teisės aktų registras: 2015-02620-, 2015.
49 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 "Dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teiki ... V-529 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įsakymas 2014.12.17 Galioja nuo 2014.12.20 . Išimtys: Šio įsakymo 1 punktas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2014-20107-, 2014.
50 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1482 „Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus, paskyrimo“ pakeitimo 937 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.09.10    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.