T ELEKTRA. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl LITGRID AB elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo derinimo O3E-197 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.06.12 Galioja nuo 2019.06.13  Teisės aktų registras: 2019-09536-, 2019.
2 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-2201 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.06.06 Priimtas, įteiktas Prezidentui pasirašyti nuo 2019.06.12   
3 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13, 14, 20 ir 20-1 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-2200 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.06.06 Priimtas, įteiktas Prezidentui pasirašyti nuo 2019.06.12   
4 Dėl Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių atskaitinės kainos patvirtinimo O3E-178 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.05.31 Galioja nuo 2019.06.01  Teisės aktų registras: 2019-08733-, 2019.
5 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 24 d. nutarimo Nr. O3E-152 „Dėl Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-177 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.05.31 Galioja nuo 2019.06.01  Teisės aktų registras: 2019-08732-, 2019.
6 Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 pakeitimo įstatymas XIII-2159 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.06.11 . Išimtys: Įstatymo 11 straipsnis, 13 straipsnio 2 ir 3 dalys, 19 straipsnio 1 ir 3 dalys, 28, 32 straipsniai įsigalioja 2019-11-01  Teisės aktų registras: 2019-09412-, 2019.
7 Dėl didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos patvirtinimo O3E-171 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.05.30 Galioja nuo 2019.06.01  Teisės aktų registras: 2019-08610-, 2019.
8 Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2337 522 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.05.29 Galioja nuo 2019.06.04  Teisės aktų registras: 2019-08846-, 2019.
9 Dėl Elektros įrangos, kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo V1-100 Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras Įsakymas 2019.05.28 Galioja nuo 2019.05.30  Teisės aktų registras: 2019-08495-, 2019.
10 Dėl Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodikos patvirtinimo O3E-152 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.05.24 Galioja nuo 2019.05.25  Teisės aktų registras: 2019-08293-, 2019.
11 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. D1-949 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojima ... D1-325 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.05.24 Galioja nuo 2019.05.28  Teisės aktų registras: 2019-08316-, 2019.
12 Dėl Didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos nustatymo metodikos patvirtinimo O3E-139 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.05.20 Galioja nuo 2019.05.21  Teisės aktų registras: 2019-07963-, 2019.
13 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 1-212 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-138 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2019.04.29 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2019-07076-, 2019.
14 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 8, 13, 17, 19-1 ir 28-1 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-2084 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.04.26 Galioja nuo 2019.06.01  Teisės aktų registras: 2019-07394-, 2019.
15 Dėl Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių pagaminto ir planuojamo pagaminti kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-132 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2019.04.26 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2019-07009-, 2019.
16 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. 1-3 „Dėl Lietuvos energijos, AB paskyrimo laikinai vykdyti paskirtosios įmonės funkcijas“ pakeitimo 1-133 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2019.04.26 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2019-07008-, 2019.
17 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. O3-163 „Dėl Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinės formos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-131 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.04.26 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2019-06927-, 2019.
18 Dėl Elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos pakeitimo paskelbimo O3E-128 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.04.26 Galioja nuo 2019.04.27  Teisės aktų registras: 2019-06909-, 2019.
19 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-427 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) pana ... D1-234 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.04.26 Galioja nuo 2019.04.30  Teisės aktų registras: 2019-06963-, 2019.
20 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo 393 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.24 Galioja nuo 2019.05.01 . Išimtys: Nutarimo 1.4 ir 1.6 papunkčiai įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.  Teisės aktų registras: 2019-06925-, 2019.
21 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 810 „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotų ir aukcionų regionų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 392 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.24 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2019-06923-, 2019.
22 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 384 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.24 Galioja nuo 2019.05.01 . Išimtys: Nutarimo 1.1?1.5, 1.7, 1.8, 1.10, 1.12, 1.14, 1.15 papunkčiai įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.  Teisės aktų registras: 2019-06883-, 2019.
23 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 383 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.24 Galioja nuo 2019.05.01 . Išimtys: Nutarimo 1.1, 2.5?2.7, 2.11, 2.12, 2.14, 2.16, 2.19, 2.23, 2.27?2.37 papunkčiai įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.  Teisės aktų registras: 2019-06882-, 2019.
24 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 382 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.24 Galioja nuo 2019.04.27 . Išimtys: Nutarimo 1 punktas įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.; nutarimo 2 punktas įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.  Teisės aktų registras: 2019-06880-, 2019.
25 Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-95 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažym ... 1V-38 Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos Įsakymas 2019.04.23 Galioja nuo 2019.05.02  Teisės aktų registras: 2019-07075-, 2019.
26 Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonę ... 1-126 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2019.04.18 Galioja nuo 2019.04.19  Teisės aktų registras: 2019-06401-, 2019.
27 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymo Nr. XI-2052 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 20, 67, 68, 69, 71 ir 72 straipsni ... 356 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.17 Galioja nuo 2019.04.20  Teisės aktų registras: 2019-06533-, 2019.
28 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. D1-949 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojima ... D1-216 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.04.12 Galioja nuo 2019.04.16  Teisės aktų registras: 2019-06092-, 2019.
29 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-101 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.04.10 Galioja nuo 2019.05.02  Teisės aktų registras: 2019-05873-, 2019.
30 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1-211 „Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-109 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2019.04.04 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2019-06287-, 2019.
31 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-730 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaud ... D1-199 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.04.04 Galioja nuo 2019.04.06  Teisės aktų registras: 2019-05674-, 2019.
32 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo ... O3E-94 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.04.01 Galioja nuo 2019.04.02  Teisės aktų registras: 2019-05222-, 2019.
33 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-450 „Dėl Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo O3E-90 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.03.27 Galioja nuo 2019.03.28  Teisės aktų registras: 2019-04734-, 2019.
34 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių ištekl ... 1-79 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2019.03.26 Galioja nuo 2019.03.28  Teisės aktų registras: 2019-04683-, 2019.
35 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1-33 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo ... 1-76 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2019.03.22 Galioja nuo 2019.03.26  Teisės aktų registras: 2019-04550-, 2019.
36 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5, 8, 10, 26, 28, 29, 36, 37, 39, 54, 57 straipsnių pakeitimo ir aštuntojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas XIII-2017 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.03.21 Galioja nuo 2019.06.01 . Išimtys: Įstatymo 13 straipsnio 2 ir 4 dalys įsigalioja 2019-04-03.  Įstatymo 9 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2020-01-01  Teisės aktų registras: 2019-05352-, 2019.
37 Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. KT24-N14/ 2018 „Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 1 punkto, 7 dalies, 24 dalies 2 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konst ... SV-S-1131 Lietuvos Respublikos Seimas Sprendimas 2019.03.13 Galioja nuo 2019.03.15  Teisės aktų registras: 2019-04170-, 2019.
38 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. D1-949 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojima ... D1-132 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.03.08 Galioja nuo 2019.03.13  Teisės aktų registras: 2019-03956-, 2019.
39 Dėl Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros skirstomųjų tinklų 2019 metų įkainių patvirtinimo O3E-60 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.28 Galioja nuo 2019.04.01  Teisės aktų registras: 2019-03363-, 2019.
40 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ korektūros klaidų ištaisymo O3E-59 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.28 Galioja nuo 2019.03.01  Teisės aktų registras: 2019-03362-, 2019.
41 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 182 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.02.20 Galioja nuo 2019.02.27  Teisės aktų registras: 2019-03209-, 2019.
42 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-427 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) pana ... D1-91 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.02.18 Galioja nuo 2019.02.19  Teisės aktų registras: 2019-02533-, 2019.
43 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymas XIII-1970 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.07.01 . Išimtys: Įstatymo 47 straipsnio 4 dalis įsigalioja 2019-02-27  Teisės aktų registras: 2019-03168-, 2019.
44 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 16-1, 19, 19-1, 22, 23, 24-1, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 34-1, 36, 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas XIII-1968 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.07.01 . Išimtys: Įstatymo 22 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-02-27  Teisės aktų registras: 2019-03166-, 2019.
45 Dėl Lošimo automatų kontrolės informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano, Lošimo automatų kontrolės informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklių ir Lošimo automatų kontrolės informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijo ... DIE-62 Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.02.15  Teisės aktų registras: 2019-02350-, 2019.
46 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. O3E-314 „Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-49 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.14 Galioja nuo 2019.02.15  Teisės aktų registras: 2019-02345-, 2019.
47 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo O3E-36 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.08 Galioja nuo 2019.02.09  Teisės aktų registras: 2019-01990-, 2019.
48 Dėl Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro naudotojų administravimo taisyklių, Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių ir Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu re ... 1K-21 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įsakymas 2019.01.21 Galioja nuo 2019.01.24  Teisės aktų registras: 2019-00939-, 2019.
49 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių ištekl ... 43478 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2019.01.18 Galioja nuo 2019.01.23  Teisės aktų registras: 2019-00914-, 2019.
50 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-116 „Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 43472 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2019.01.15 Galioja nuo 2019.01.24  Teisės aktų registras: 2019-00995-, 2019.
51 Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių energetikos įmonių ir nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę turinčios energetikos infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų patvirtinimo 43474 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2019.01.15 Galioja nuo 2019.01.18  Teisės aktų registras: 2019-00734-, 2019.
52 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fond ... 43473 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2019.01.15 Galioja nuo 2019.01.18  Teisės aktų registras: 2019-00692-, 2019.
53 Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Georeferencinio pagrindo kadastro veiklos tęstinumo valdymo plano ir Georeferencinio pagrindo kadastro naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo 3D-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.01.15 Galioja nuo 2019.01.16  Teisės aktų registras: 2019-00552-, 2019.
54 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo D1-23 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.01.11 Galioja nuo 2019.02.01 . Išimtys: Šio įsakymo 1.19 papunktis įsigalioja 2019 m. gegužės 1 dieną.  Teisės aktų registras: 2019-00444-, 2019.
55 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo 21 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.01.09 Galioja nuo 2019.01.16  Teisės aktų registras: 2019-00527-, 2019.
56 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 43469 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2019.01.08 Galioja nuo 2019.01.09  Teisės aktų registras: 2019-00251-, 2019.
57 Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-95 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažym ... 1V-148 Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos Įsakymas 2018.12.31 Galioja nuo 2019.01.04  Teisės aktų registras: 2019-00041-, 2019.
58 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 „Dėl Asmenų,turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-445 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.12.31 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22123-, 2018.
59 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1-280 „Dėl Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-444 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.12.31 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22122-, 2018.
60 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-442 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.12.31 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22120-, 2018.
61 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1-305 „Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-446 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.12.31 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22119-, 2018.
62 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-443 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.12.31 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22118-, 2018.
63 Dėl elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo O3E-480 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.31 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22090-, 2018.
64 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-438 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.12.28 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-21945-, 2018.
65 Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2009 m. kovo 25 d. nutarimo Nr. N-111 „Dėl Lietuvos lošimo įrenginių registro informacinės sistemos elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo DI-704  Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2018.12.28 Galioja nuo 2018.12.30  Teisės aktų registras: 2018-21929-, 2018.
66 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-469 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.28 Galioja nuo 2018.12.29  Teisės aktų registras: 2018-21843-, 2018.
67 Dėl Elektros energijos paskirstymo statistinės ataskaitos EN-17 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo DĮ-309 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2018.12.28 Galioja nuo 2018.12.29  Teisės aktų registras: 2018-21801-, 2018.
68 Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo O3E-468 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.22 . Išimtys: Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašas įsigalioja 2019-01-01  Teisės aktų registras: 2018-21268-, 2018.
69 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 1 punkto, 7 dalies, 24 dalies 2 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai KT24-N14/ 2018 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas Nutarimas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-21226-, 2018.
70 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. D1-949 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojima ... D1-1095 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.28  Teisės aktų registras: 2018-21461-, 2018.
71 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 20-1, 21 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 63-1 straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas XIII-1890 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.05.01 . Išimtys: Įstatymo 14 straipsnio 12 dalis įsigalioja 2019-01-09. Įstatymas įsigalioja 2019-05-01, kai Europos Komisijos pritarimas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalies nuostatas gaunamas iki 2019-05-01. Įstatymas įsigalioja praėjus 2 mėnesiams po Europos Komisijos pritarimo, kai Europos Komisijos pritarimas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalies nuostatas gaunamas po 2019-05-01.  Teisės aktų registras: 2019-00247-, 2019.
72 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16, 22, 34, 40, 46, 67, 74 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 21-1 straipsniu įstatymas XIII-1891 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: Įstatymo 10 straipsnio 6 dalis įsigalioja 2018-12-29. Įstatymo 1 straipsnio 1 ir 3 dalys, 2, 3, 4, 8 straipsniai ir 9 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2019-05-01  Teisės aktų registras: 2018-21884-, 2018.
73 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 3, 10, 13 straipsnių, šeštojo ir septintojo skirsnių pakeitimo įstatymas XIII-1785 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.18 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: Įstatymo 7 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2018-12-22  Teisės aktų registras: 2018-21230-, 2018.
74 Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonę „Elektros perdavimo sis ... 1-326 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.12.13 Galioja nuo 2018.12.18  Teisės aktų registras: 2018-20581-, 2018.
75 Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo 1-324 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.12.12 Negalioja nuo 2019.07.01 Galioja nuo 2019.01.01 iki 2019.06.30  Teisės aktų registras: 2018-20607-, 2018.
76 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 4 d. nutarimo Nr. O3E-436 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3E-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie e ... O3E-441 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.07 Galioja nuo 2018.12.08  Teisės aktų registras: 2018-20104-, 2018.
77 Dėl Kuro ir energijos balanso statistinės ataskaitos EN-01 (metinės), Naftos ir naftos produktų balanso statistinės ataskaitos EN-06 (metinės), Kuro ir energijos sunaudojimo statistinės ataskaitos EN-10 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo DĮ-264 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2018.12.06 Galioja nuo 2018.12.07  Teisės aktų registras: 2018-19974-, 2018.
78 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. D1-949 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojima ... D1-1050 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.12.05 Galioja nuo 2018.12.06  Teisės aktų registras: 2018-19836-, 2018.
79 Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.5-2018 „Branduolinės energetikos objekto pripažinimas tinkamu eksploatuoti“ patvirtinimo 22.3-295 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.12.04 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2018-19717-, 2018.
80 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-436 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.12.04 Galioja nuo 2018.12.05 . Išimtys: 1.2 papunkčiu pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos 19.3 papunktis įsigalioja 2019 m. balandžio 1 d., o 25 punktas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-19682-, 2018.
81 Dėl UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo O3E-418 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.11.30 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19474-, 2018.
82 Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13, 14, 20 ir 20-1 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų  ... 1160 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.11.28 Galioja nuo 2018.11.30  Teisės aktų registras: 2018-19339-, 2018.
83 Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo O3E-379 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.11.16 Galioja nuo 2018.11.17  Teisės aktų registras: 2018-18577-, 2018.
84 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 9, 15, 16, 56 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1627 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.11.15 Galioja nuo 2019.05.01 . Išimtys: Įstatymo 6 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-11-23  Teisės aktų registras: 2018-18860-, 2018.
85 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 8, 16, 19-1, 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16-1 straipsniu įstatymas XIII-1625 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.11.15 Galioja nuo 2019.05.01 . Išimtys: Įstatymo 7 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-11-23  Teisės aktų registras: 2018-18858-, 2018.
86 Dėl Akcinės bendrovės „Akmenės cementas“ 2019 metų elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo O3E-377 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.11.15 Galioja nuo 2018.11.16  Teisės aktų registras: 2018-18526-, 2018.
87 Dėl akcinės bendrovės „Lifosa“ 2019 metų elektros energijos persiuntimo paslaugų kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo O3E-376 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.11.15 Galioja nuo 2018.11.16  Teisės aktų registras: 2018-18525-, 2018.
88 Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Dainavos elektra“ 2019 metų elektros energijos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo O3E-375 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.11.15 Galioja nuo 2018.11.16 . Išimtys: Tvarka įsigalioja nuo 2019-01-01  Teisės aktų registras: 2018-18524-, 2018.
89 Dėl akcinės bendrovės „Achema“ 2019 metų elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo O3E-374 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.11.15 Galioja nuo 2018.11.16  Teisės aktų registras: 2018-18523-, 2018.
90 Dėl Lietuvos erdvinės informacijos portalo saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Lietuvos erdvinės informacijos portalo veiklos tęstinumo valdymo plano ir Lietuvos erdvinės informacijos portalo naudotojų administravimo taisyklių patvir ... 3D-814 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.11.14 Galioja nuo 2018.11.16  Teisės aktų registras: 2018-18439-, 2018.
91 Dėl Lietuvos Respublikos infrastruktūrų reguliavimo tarybos įstatymo ir su juo susijusių įstatymų projektų atšaukimo ir Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19, 19-1, 22, 24-1, 25, 26, 31, 32, 34, 34-1, 36 ir 37 straipsni ... 1117 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.11.14 Galioja nuo 2018.11.16  Teisės aktų registras: 2018-18530-, 2018.
92 Dėl Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo veiklos tęstinumo valdy ... 3D-803 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.11.14 Galioja nuo 2018.11.15  Teisės aktų registras: 2018-18397-, 2018.
93 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų  ... 1-296 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.11.14 Galioja nuo 2018.11.15  Teisės aktų registras: 2018-18391-, 2018.
94 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-116 „Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-294 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.11.09 Galioja nuo 2018.11.13  Teisės aktų registras: 2018-18216-, 2018.
95 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-291 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.10.30 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-17507-, 2018.
96 Dėl Elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo O3E-362 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.26 Negalioja nuo 2019.01.01 Galioja nuo 2018.10.27 iki 2018.12.31  Teisės aktų registras: 2018-16890-, 2018.
97 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. O3-279 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-344 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.24 Galioja nuo 2018.10.25  Teisės aktų registras: 2018-16564-, 2018.
98 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1-312 „Dėl Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 1-282 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.10.19 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-16436-, 2018.
99 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1-244 „Dėl Prekybos elektros energija taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-279 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.10.16 Galioja nuo 2018.10.18  Teisės aktų registras: 2018-16281-, 2018.
100 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1-302 „Dėl Elektros energijos importo ir eksporto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-278 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.10.16 Galioja nuo 2018.10.18  Teisės aktų registras: 2018-16280-, 2018.
101 Dėl parametrų, nustatytų pagal 2016 m. balandžio 14 d. Europos komisijos reglamentą (es) Nr. 2016/ 631, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, patvirtinimo O3E-323 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.15 Galioja nuo 2018.10.17  Teisės aktų registras: 2018-16224-, 2018.
102 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-276 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.10.12 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-16210-, 2018.
103 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1-309 „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-277 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.10.12 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-16209-, 2018.
104 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 1-181 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017-2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo 1-273 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.10.08 Galioja nuo 2018.10.10  Teisės aktų registras: 2018-15967-, 2018.
105 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-315 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.05 Galioja nuo 2018.10.09  Teisės aktų registras: 2018-15888-, 2018.
106 Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 20-1, 21, 42 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 63-1 straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo ir Lietuvos ... 994   Nutarimas 2018.10.03 Galioja nuo 2018.10.06  Teisės aktų registras: 2018-15878-, 2018.
107 Dėl Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybinio registro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybinio registro veiklos tęstinumo val ... 3D-654 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.09.20 Galioja nuo 2018.09.21  Teisės aktų registras: 2018-14772-, 2018.
108 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 949   Nutarimas 2018.09.19 Galioja nuo 2018.09.25  Teisės aktų registras: 2018-14942-, 2018.
109 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 948   Nutarimas 2018.09.19 Galioja nuo 2018.09.25  Teisės aktų registras: 2018-14940-, 2018.
110 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 947   Nutarimas 2018.09.19 Galioja nuo 2018.09.25  Teisės aktų registras: 2018-14939-, 2018.
111 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1-128 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-248 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.09.10 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-14338-, 2018.
112 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 1-120 „Dėl Standartinių elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-239 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.08.29 Galioja nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-13557-, 2018.
113 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-240 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.08.29 Galioja nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-13556-, 2018.
114 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1-280 „Dėl Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  1-238 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.08.29 Galioja nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-13554-, 2018.
115 Dėl Lietuvos elektros energetikos asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programos patvirtinimo D1-771 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.08.23 Galioja nuo 2018.08.25  Teisės aktų registras: 2018-13385-, 2018.
116 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-427 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) pana ... D1-754 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.08.06 Galioja nuo 2018.08.08  Teisės aktų registras: 2018-12897-, 2018.
117 Dėl asmens tapatybės kortelių, pasų, kelionės dokumentų ir trečiųjų šalių piliečių leidimų gyventi elektroninės laikmenos išplėstinės prieigos kontrolės infrastruktūros už patikrą atsakingos Lietuvos Respublikos sertifikavimo įstaigos sertifikavimo ve ... 1-56 Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.08.03 Galioja nuo 2018.08.03  Teisės aktų registras: 2018-12857-, 2018.
118 Dėl Asmens tapatybės kortelių, pasų, kelionės dokumentų ir trečiųjų šalių piliečių leidimų gyventi elektroninės laikmenos išplėstinės prieigos kontrolės nacionalinės sertifikavimo politikos patvirtinimo 1-53 Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.08.01 Galioja nuo 2018.08.07  Teisės aktų registras: 2018-12858-, 2018.
119 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. liepos 20 d. nutarimo Nr. O3E-230 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo ir tiekimo nutraukimo, apribojimo, atnaujinimo ir elektros apskaitos prietaiso  ... O3E-235 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.07.26 Galioja nuo 2018.07.27  Teisės aktų registras: 2018-12448-, 2018.
120 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3E-202 „Dėl 2017 metų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų vidutinių lyginamųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodiklių“ pa ... O3E-231 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.07.20 Galioja nuo 2018.07.24  Teisės aktų registras: 2018-12255-, 2018.
121 Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonę „Elektros perdavimo sistem ... 1-206 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.07.18 Galioja nuo 2018.07.21  Teisės aktų registras: 2018-12233-, 2018.
122 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto„Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių past ... 1-204 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.07.17 Galioja nuo 2018.07.19  Teisės aktų registras: 2018-12137-, 2018.
123 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 1-58 „Dėl Elektros tinklo kodeksų įgyvendinimo tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“ pakeitimo 1-195 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.07.05 Galioja nuo 2018.07.11  Teisės aktų registras: 2018-11657-, 2018.
124 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 12, 15, 23, 38, 39, 39-1, 40, 41, 43, 44, 46, 51, 58, 61, 67, 68, 69, 74, 75, 75-2 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 74-1 straipsniu įstatymas XIII-1456 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.06.30 Galioja nuo 2018.11.01 . Išimtys: Įstatymo 23 straipsnio 8 dalis įsigalioja 2018-07-12. Įstatymo 1 straipsnio 2 ir 3 dalys, 16 straipsnyje išdėstytos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 67 straipsnio 7 dalies 3 punkto ir 7-1 dalies nuostatos, 21 ir 22 straipsniai įsigalioja 2019-01-01. Įstatymo 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 ir 15 straipsniai įsigalioja 2018-09-01. Įstatymo 11 straipsnis, išskyrus 11 straipsnyje išdėstytas Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 44 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatas, įsigalioja 2018-09-01. Įstatymo 11 straipsnyje išdėstytos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 44 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatos įsigalioja ir yra taikomos nuo 2018-08-01  Teisės aktų registras: 2018-11769-, 2018.
125 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 9, 21, 22, 28 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 22-1 straipsniu įstatymas XIII-1455 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.06.30 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: Įstatymo 8 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2018-07-12  Teisės aktų registras: 2018-11768-, 2018.
126 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 22 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1451 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.06.30 Galioja nuo 2019.01.01 . Išimtys: Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-07-12  Teisės aktų registras: 2018-11763-, 2018.
127 Dėl finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės 2017 m. nustatymo elektros energetikos sektoriuje O3E-212 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.06.29 Galioja nuo 2018.06.30  Teisės aktų registras: 2018-10898-, 2018.
128 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ pakeitimo XIII-1288 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.06.30  Teisės aktų registras: 2018-10958-, 2018.
129 Dėl Gamtinių dujų kainų statistinės ataskaitos KA-06 (pusmetinės) ir Elektros energijos kainų statistinės ataskaitos KA-07 (pusmetinės) statistinių formuliarų patvirtinimo DĮ-132 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2018.06.07 Galioja nuo 2018.06.09  Teisės aktų registras: 2018-09579-, 2018.
130 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 722 „Dėl Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 27 d. nutarimo Nr. 103 „ ... 549   Nutarimas 2018.06.06 Galioja nuo 2018.06.09 . Išimtys: Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių 6.23, 7.34, 8.26, 9.16, 18.25 ir 19.12 papunkčiai įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.  Teisės aktų registras: 2018-09663-, 2018.
131 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-159 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.05.31 Galioja nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-08996-, 2018.
132 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 1-43 „Dėl Standartinių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-158 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.05.31 Galioja nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-08993-, 2018.
133 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 9, 21, 22, 28 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 22-1 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 12, 15, 23, 31, 38, 39, 39-1, 40, 41, ... 473   Nutarimas 2018.05.16 Galioja nuo 2018.05.19  Teisės aktų registras: 2018-08061-, 2018.
134 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3E-148 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.05.10 Galioja nuo 2018.05.12  Teisės aktų registras: 2018-07612-, 2018.
135 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fond ... 1-130 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.04.27 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-06895-, 2018.
136 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. O3-435 „Dėl Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-131 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.04.26 Galioja nuo 2018.04.27 . Išimtys: Nutarimo 1 punktas įsigalioja 2018-05-01.  Teisės aktų registras: 2018-06692-, 2018.
137 Dėl Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros skirstomųjų tinklų įkainių patvirtinimo O3E-127 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.04.26 Negalioja nuo 2019.04.01 Galioja nuo 2018.06.01 iki 2019.03.31  Teisės aktų registras: 2018-06668-, 2018.
138 Dėl Elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos pakeitimo paskelbimo O3E-126 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.04.26 Galioja nuo 2018.04.27  Teisės aktų registras: 2018-06667-, 2018.
139 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. 326 „Dėl Elektros energiją gaminančių vartotojų elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių principų aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 388 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.25 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-06786-, 2018.
140 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-730 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaud ... D1-298 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.04.16 Galioja nuo 2018.04.20  Teisės aktų registras: 2018-06247-, 2018.
141 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2015 M. SPALIO 12 D. ĮSAKYMO NR. D1-730 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS PAGAL FINANSAVIMO PRIEMONĘ „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ (SAULĖS, VĖJO, GEOTERMINĖS ENERGIJOS AR KT., IŠSKYRUS BIOKURO) PANAUD ... Nr. D1-298 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.04.16    
142 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 67 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-1079 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.04.12 Galioja nuo 2018.05.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-04-25  Teisės aktų registras: 2018-06509-, 2018.
143 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 20-1 straipsniu įstatymas XIII-1078 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.04.12 Galioja nuo 2018.05.01 . Išimtys: Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-04-25  Teisės aktų registras: 2018-06508-, 2018.
144 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 1, 2, 10, 13 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1063 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.03.29 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2018-05881-, 2018.
145 Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.6-2018 „Branduolinės elektrinės projektas“ patvirtinimo 22.3-87 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2018.03.27 Galioja nuo 2018.03.28  Teisės aktų registras: 2018-04638-, 2018.
146 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-116 „Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-70 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.03.27 Galioja nuo 2018.03.28  Teisės aktų registras: 2018-04634-, 2018.
147 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-730 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaud ... D1-192 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.03.13 Galioja nuo 2018.03.14  Teisės aktų registras: 2018-03883-, 2018.
148 Dėl Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimo programos patvirtinimo D1-187 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.03.12 Galioja nuo 2018.03.14  Teisės aktų registras: 2018-03849-, 2018.
149 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-450 „Dėl Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo O3E-65 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.03.08 Galioja nuo 2018.03.09  Teisės aktų registras: 2018-03699-, 2018.
150 Dėl Pedagogų registro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, pedagogų registro naudotojų administravimo taisyklių ir pedagogų registro veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo V-234 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2018.03.08 Galioja nuo 2018.03.09  Teisės aktų registras: 2018-03679-, 2018.
151 Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20 straipsnio pakeitimo ir papildymo 20-1 straipsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 67 straipsnio pakeitimo įstatymo proje ... 202 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.03.07 Galioja nuo 2018.03.13  Teisės aktų registras: 2018-03800-, 2018.
152 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 20 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO  20-1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 67 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJ ... 202 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.03.07    
153 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr.1-335 „Dėl Apeliacinės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 1-57 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.03.06 Negalioja nuo 2019.01.01 Galioja nuo 2018.03.08 iki 2018.12.31  Teisės aktų registras: 2018-03606-, 2018.
154 Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonę „Elektros perdavimo sis ... 1-39 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.02.23 Galioja nuo 2018.02.27  Teisės aktų registras: 2018-02965-, 2018.
155 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 165 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.02.21 Galioja nuo 2018.03.01  Teisės aktų registras: 2018-03199-, 2018.
156 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LIEPOS 18 D. NUTARIMO NR. 916 „DĖL VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 165 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.02.21    
157 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LIEPOS 18 D. NUTARIMO NR. 916 „DĖL VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 165 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.02.21    
158 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 164 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.02.21 Galioja nuo 2018.02.23  Teisės aktų registras: 2018-02810-, 2018.
159 Dėl Produktų, į kuriuos paskirtieji elektros energijos rinkos operatoriai gali atsižvelgti bendrame einamosios paros prekybos rinkų susiejimo procese, patvirtinimo O3E-42 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.02.05 Galioja nuo 2018.02.06  Teisės aktų registras: 2018-01768-, 2018.
160 Dėl Produktų, į kuriuos paskirtieji elektros energijos rinkos operatoriai gali atsižvelgti bendrame kitos paros prekybos rinkų susiejimo procese, patvirtinimo O3E-41 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.02.05 Galioja nuo 2018.02.05  Teisės aktų registras: 2018-01767-, 2018.
161 Dėl energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktų formų patvirtinimo 1V-10 Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos Įsakymas 2018.01.31 Galioja nuo 2018.02.06  Teisės aktų registras: 2018-01711-, 2018.
162 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 1-43 „Dėl Standartinių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 43479 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.01.25 Galioja nuo 2018.02.01  Teisės aktų registras: 2018-01152-, 2018.
163 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 1-58 „Dėl elektros tinklo kodeksų įgyvendinimo tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“ pakeitimo 43474 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.01.17 Galioja nuo 2018.01.18  Teisės aktų registras: 2018-00729-, 2018.
164 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 33 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-997 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.01.12 Galioja nuo 2018.03.01  Teisės aktų registras: 2018-01009-, 2018.
165 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 27 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-996 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.01.12 Galioja nuo 2018.03.01  Teisės aktų registras: 2018-01008-, 2018.
166 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 7 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-994 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.01.12 Galioja nuo 2018.03.01  Teisės aktų registras: 2018-01006-, 2018.
167 Dėl Deklaracijos formos nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklai vykdyti patvirtinimo O3E-6 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.01.12 Galioja nuo 2018.01.13  Teisės aktų registras: 2018-00515-, 2018.
168 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. O3-140 „Dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3E-5 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.01.12 Galioja nuo 2018.01.13  Teisės aktų registras: 2018-00507-, 2018.
169 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-427 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) pana ... D1-18 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.01.12 Galioja nuo 2018.01.16  Teisės aktų registras: 2018-00582-, 2018.
170 Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos elektroninių paslaugų informacinės sistemos saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo 1V-1291 Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Įsakymas 2017.12.22 Negalioja nuo 2019.02.28 Galioja nuo 2017.12.28 iki 2019.02.27  Teisės aktų registras: 2017-21147-, 2017.
171 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-336 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.12.22 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-21135-, 2017.
172 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1-33 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo ... 1-339 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.12.22 Galioja nuo 2017.12.23  Teisės aktų registras: 2017-21069-, 2017.
173 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 1-212 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-332 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.12.22 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-21055-, 2017.
174 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. O3E-572 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Dirbtinis pluoštas“ elektros energijos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos 2018 metams paskelbimo“ pakeitimo O3E-628 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.12.22 Galioja nuo 2017.12.23 . Išimtys: Tvarka įsigalioja 2018-01-01.  Teisės aktų registras: 2017-21040-, 2017.
175 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. O3E-570 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos bei AB „Energijos skirstymo operatoriu ... O3E-627 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.12.22 Galioja nuo 2017.12.23  Teisės aktų registras: 2017-21039-, 2017.
176 Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonę „Elektros perdavimo sis ... 1-328 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.12.21 Galioja nuo 2017.12.23  Teisės aktų registras: 2017-20899-, 2017.
177 Dėl Elektros energijos paskirstymo statistinės ataskaitos EN-17 (mėnesinės) formos patvirtinimo DĮ-277 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2017.12.20 Negalioja nuo 2018.12.29 Galioja nuo 2018.02.01 iki 2018.12.28  Teisės aktų registras: 2017-20554-, 2017.
178 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. O3E-504 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos visuomeninės kainos viršutinės ribos 2018 metams nustatymo buitiniams vartotojams, perka ... O3E-600 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.12.20 Galioja nuo 2017.12.21  Teisės aktų registras: 2017-20522-, 2017.
179 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. O3E-472 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2018 metams nustatymo“ pakeitimo O3E-599 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.12.20 Galioja nuo 2017.12.21  Teisės aktų registras: 2017-20521-, 2017.
180 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. O3E-559 „Dėl AB „Lietuvos energijos gamyba“ elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinių ribų 2018 metams nustatymo“ pakeitimo O3E-598 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.12.20 Galioja nuo 2017.12.21  Teisės aktų registras: 2017-20520-, 2017.
181 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. 322 „Dėl Lietuvos elektros energetikos sistemos automatinio generacijos valdymo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 4-707 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.12.14 Galioja nuo 2017.12.15  Teisės aktų registras: 2017-20146-, 2017.
182 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-595 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.12.14 Galioja nuo 2017.12.15  Teisės aktų registras: 2017-20145-, 2017.
183 Dėl Litgrid AB standartinės balansavimo energijos pirkimo?pardavimo sutarties derinimo O3E-592 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.12.14 Galioja nuo 2017.12.15  Teisės aktų registras: 2017-20143-, 2017.
184 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. O3-260 „Dėl Balansavimo energijos kainos reguliavimo tvarkos aprašo“ pakeitimo O3E-591 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.12.14 Galioja nuo 2017.12.15 . Išimtys: Aprašas įsigalioja 2018-01-01.  Teisės aktų registras: 2017-20142-, 2017.
185 Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros, Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje tyrimų ir kitų veiksmų, reikalingų Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos  ... 1-317 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.12.11 Galioja nuo 2017.12.13  Teisės aktų registras: 2017-19922-, 2017.
186 Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonę „Elektros perdavimo sis ... 1-316 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.12.07 Galioja nuo 2017.12.12  Teisės aktų registras: 2017-19867-, 2017.
187 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1-196 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-1 ... 1-307 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.12.04 Galioja nuo 2017.12.07  Teisės aktų registras: 2017-19604-, 2017.
188 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 1-172 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V ... 1-305 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.12.04 Galioja nuo 2017.12.07  Teisės aktų registras: 2017-19568-, 2017.
189 Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „E tinklas“ 2018 metų elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo O3E-573 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.11.30 Galioja nuo 2017.11.30  Teisės aktų registras: 2017-19157-, 2017.
190 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Dirbtinis pluoštas“ elektros energijos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos 2018 metams paskelbimo O3E-572 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.11.30 Galioja nuo 2017.12.01  Teisės aktų registras: 2017-19155-, 2017.
191 Dėl akcinės bendrovės „Achema“ 2018 metų elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo O3E-571 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.11.30 Galioja nuo 2017.12.01  Teisės aktų registras: 2017-19154-, 2017.
192 Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos bei AB„Energijos skirstymo operatorius“ visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo O3E-570 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.11.30 Galioja nuo 2017.12.01  Teisės aktų registras: 2017-19153-, 2017.
193 Dėl akcinės bendrovės „Lifosa“ 2018 metų elektros energijos persiuntimo paslaugų kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo O3E-569 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.11.30 Galioja nuo 2017.12.01  Teisės aktų registras: 2017-19152-, 2017.
194 Dėl akcinės bendrovės „Akmenės cementas“ 2018 metų elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo O3E-565 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.11.30 Galioja nuo 2017.12.01  Teisės aktų registras: 2017-19150-, 2017.
195 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo 967 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.11.29 Galioja nuo 2017.12.02  Teisės aktų registras: 2017-19279-, 2017.
196 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1-241 „Dėl Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo prevencinių veiksmų ir nacionalinio gamtinių dujų tiekimo ekstremaliųjų situacijų valdymo planų patvirt ... 1-295 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.11.24 Galioja nuo 2017.12.02  Teisės aktų registras: 2017-19263-, 2017.
197 Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.3-2017 „Branduolinės energetikos objekto techninė specifikacija“ patvirtinimo 22.3-222 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2017.11.24 Galioja nuo 2018.05.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2017-18645-, 2017.
198 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-427 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) pana ... D1-942 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.11.20 Galioja nuo 2017.11.22  Teisės aktų registras: 2017-18365-, 2017.
199 Dėl Energijos vartojimo transporto priemonėse audito metodikos patvirtinimo 1-291/ 3-535 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.11.20 Galioja nuo 2017.11.21  Teisės aktų registras: 2017-18301-, 2017.
200 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 923 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.11.15 Galioja nuo 2017.11.21  Teisės aktų registras: 2017-18304-, 2017.
201 Dėl Švietimo portalo informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Švietimo portalo informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklių ir Švietimo portalo informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano patvir ... V-878 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.11.14 Galioja nuo 2017.11.16  Teisės aktų registras: 2017-17969-, 2017.
202 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. O3E-314 „Dėl 2016 metų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų vidutinių lyginamųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodiklių“ pake ... O3E-488 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.11.10 Galioja nuo 2017.11.11  Teisės aktų registras: 2017-17823-, 2017.
203 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1-244 „Dėl prekybos elektros energija taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-281 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.11.09 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-17825-, 2017.
204 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-315 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.11.08 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-19905-, 2017.
205 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 9, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-710 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.11.07 Galioja nuo 2018.01.01 . Išimtys: Įstatymo 4 straipsnio  3 dalis įsigalioja 2017-11-17  Teisės aktų registras: 2017-18145-, 2017.
206 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 8, 17 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-709 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.11.07 Galioja nuo 2018.01.01 . Išimtys: Įstatymo 4 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2017-11-17  Teisės aktų registras: 2017-18144-, 2017.
207 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1-280 „Dėl Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-277 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.11.02 Galioja nuo 2017.11.04 . Išimtys: Įsakymo 1.6 papunktis įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2017-17442-, 2017.
208 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-276 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.11.02 Galioja nuo 2017.11.04 . Išimtys: Įsakymo 1.16 papunktis įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2017-17441-, 2017.
209 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-275 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.10.31 Galioja nuo 2017.11.07 . Išimtys: 1.5 papunktis įsigalioja 2018 m. sausio 1 d  Teisės aktų registras: 2017-17504-, 2017.
210 Dėl Elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo O3E-471 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.10.30 Galioja nuo 2017.11.01  Teisės aktų registras: 2017-17147-, 2017.
211 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 1-212 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-271 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.10.24 Galioja nuo 2017.11.01  Teisės aktų registras: 2017-16789-, 2017.
212 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-265 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.10.18 Galioja nuo 2017.11.01  Teisės aktų registras: 2017-16648-, 2017.
213 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo O3E-443 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.10.17 Galioja nuo 2017.12.01 . Išimtys: Šio nutarimo 1.5, 1.7 ir 1.8 papunkčiai taikomi po šio nutarimo įsigaliojimo pateiktiems bazinių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų naujam reguliavimo periodui projektams.  Teisės aktų registras: 2017-16394-, 2017.
214 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1-243 „Dėl Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objekt ... 1-260 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.09.29 Galioja nuo 2017.11.01  Teisės aktų registras: 2017-15760-, 2017.
215 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 7, 15, 17, 21, 23, 24, 30, 39 straipsnių ir priedo pakeitimo ir 45 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas XIII-654 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.09.28 Galioja nuo 2017.10.10 . Išimtys: Įstatymo 1, 2, 3, 5 ir 6 straipsniai, 7 straipsnio 1, 3 ir 4 dalys, 8 ir 9 straipsniai įsigalioja 2017-11-01. Įstatymo 7 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-05-01.  Teisės aktų registras: 2017-16004-, 2017.
216 Dėl Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklių ir Nesimokan ... V-723 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.09.28 Galioja nuo 2017.09.29  Teisės aktų registras: 2017-15262-, 2017.
217 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-110 priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skati ... 1-255 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.09.28 Galioja nuo 2017.09.29  Teisės aktų registras: 2017-15225-, 2017.
218 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-116 „Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-253 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.09.26 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-15321-, 2017.
219 Dėl finansavimo teikiant subsidiją sumažinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-427 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterm ... D1-786 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.09.21 Galioja nuo 2017.09.26  Teisės aktų registras: 2017-15044-, 2017.
220 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pa ... O3E-402 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.09.14 Galioja nuo 2017.09.16  Teisės aktų registras: 2017-14670-, 2017.
221 Dėl Būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo nesaugios branduolinės elektrinės, kuri yra statoma Baltarusijos Respublikoje ir kuri kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenės sveikatai, įgyvendinimo veiksmų plano ... 739 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.09.13 Galioja nuo 2017.09.16  Teisės aktų registras: 2017-14707-, 2017.
222 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-730 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaud ... D1-773 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.09.12 Galioja nuo 2017.09.19  Teisės aktų registras: 2017-14757-, 2017.
223 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-116 „Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-235 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.09.04 Galioja nuo 2017.09.06  Teisės aktų registras: 2017-14168-, 2017.
224 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-227 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.08.28 Galioja nuo 2017.09.01 . Išimtys: Šio įsakymo 1.7 papunktis įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2017-13725-, 2017.
225 Dėl Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-221 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.08.25 Galioja nuo 2017.09.19  Teisės aktų registras: 2017-14768-, 2017.
226 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 1-320 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių sutaupytos energijos apskaičiavimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-220 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.08.25 Galioja nuo 2017.09.13  Teisės aktų registras: 2017-14508-, 2017.
227 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-427 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) pana ... D1-686 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.08.24 Galioja nuo 2017.08.25  Teisės aktų registras: 2017-13613-, 2017.
228 Dėl Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų patvirtinimo D1-679 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.08.23 Galioja nuo 2017.08.30  Teisės aktų registras: 2017-13723-, 2017.
229 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-373 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.08.18 Galioja nuo 2017.08.19  Teisės aktų registras: 2017-13437-, 2017.
230 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-450 „Dėl Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo O3E-372 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.08.17 Galioja nuo 2017.08.19  Teisės aktų registras: 2017-13417-, 2017.
231 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimo Nr. O3-201 „Dėl AB LESTO elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo derinimo“ pakeitimo O3E-362 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.08.11 Galioja nuo 2017.08.15  Teisės aktų registras: 2017-13288-, 2017.
232 Dėl Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro naudotojų administravimo taisyklių, Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro veiklos tęstinumo valdymo plano ir Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro saugaus elektroninės informacijo ... 1K-296 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2017.08.03 Galioja nuo 2017.08.08  Teisės aktų registras: 2017-13104-, 2017.
233 Dėl Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro naudotojų administravimo taisyklių ir Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro ve ... V-611 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.07.28 Galioja nuo 2017.07.29  Teisės aktų registras: 2017-12754-, 2017.
234 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo  ... 1-200 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.07.27 Galioja nuo 2017.07.29  Teisės aktų registras: 2017-12715-, 2017.
235 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-186 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.07.14 Galioja nuo 2017.07.18  Teisės aktų registras: 2017-12292-, 2017.
236 Dėl Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-187 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.07.14 Galioja nuo 2017.07.18  Teisės aktų registras: 2017-12291-, 2017.
237 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimo Nr. 1026 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašo patvirtinimo“ ir 2013 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 640 „Dėl Valstybės reguliuojamų ... 595 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.07.12 Galioja nuo 2017.07.17 . Išimtys: Nutarimo 3 punktas įsigalioja 2017 m. liepos 22 d.  Teisės aktų registras: 2017-12501-, 2017.
238 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo ... O3E-318 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.07.12 Galioja nuo 2017.07.14  Teisės aktų registras: 2017-12088-, 2017.
239 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-614 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.07.11 Galioja nuo 2017.11.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017-07-18.  Teisės aktų registras: 2017-12337-, 2017.
240 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 5, 13, 16 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-613 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.07.11 Galioja nuo 2017.11.01 . Išimtys: Įstatymo 6 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys įsigalioja 2017-07-18.  Teisės aktų registras: 2017-12335-, 2017.
241 Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017-2019 metų veiksmų plano patvirtinimo 1-181 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.07.07 Galioja nuo 2017.08.01  Teisės aktų registras: 2017-12845-, 2017.
242 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. 1314 „Dėl Ataskaitos apie pažangą skatinant ir naudojant atsinaujinančius energijos išteklius teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 563 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.07.05 Galioja nuo 2017.07.12  Teisės aktų registras: 2017-11926-, 2017.
243 Dėl Gamtinių dujų kainų statistinės ataskaitos KA-06 (pusmetinės) ir Elektros energijos kainų statistinės ataskaitos KA-07 (pusmetinės) formų patvirtinimo DĮ-151 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2017.07.05 Negalioja nuo 2018.06.09 Galioja nuo 2017.07.08 iki 2018.06.08  Teisės aktų registras: 2017-11672-, 2017.
244 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 40, 41, 42, 49, 54, 56, 58, 65 straipsnių pakeitimo, aštuntojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 33 straipsnio pripažinim ... XIII-605 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.07.04 Galioja nuo 2017.11.01 . Išimtys: Įstatymo 25 straipsnio 6 dalis įsigalioja 2017-07-18.  Teisės aktų registras: 2017-12306-, 2017.
245 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 16, 18, 31, 34, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 51, 52, 58, 67, 70, 71, 72, 74, 75 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 39-1 straipsniu įstatymas XIII-604 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.07.04 Galioja nuo 2017.11.01 . Išimtys: Įstatymo 13 straipsnis ir 19 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2018-01-01, 29 straipsnio 3 dalis įsigalioja  2017-07-18.  Teisės aktų registras: 2017-12305-, 2017.
246 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 9, 25, 30 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-603 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.07.04 Galioja nuo 2017.07.18 . Išimtys: Įstatymo 2, 3, 4 ir 6 straipsniai įsigalioja 2017-11-01.  Teisės aktų registras: 2017-12304-, 2017.
247 Dėl finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinių reikšmių nustatymo elektros energetikos sektoriuje O3E-295 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.06.30 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-11214-, 2017.
248 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo O3E-283 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.06.30 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-11196-, 2017.
249 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 6, 9, 55 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-554 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.06.29 Galioja nuo 2017.07.17 . Išimtys: Įstatymo 5 straipsnio 2 ir 3 dalys įsigalioja 2017-07-13.  Teisės aktų registras: 2017-12057-, 2017.
250 Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo 1-170 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.06.28 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-11012-, 2017.
251 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 1-12 „Dėl Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-169 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.06.28 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-10970-, 2017.
252 Dėl Vėžio registro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Vėžio registro veiklos tęstinumo valdymo plano ir Vėžio registro naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo V-526 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.06.27 Galioja nuo 2017.07.08  Teisės aktų registras: 2017-11644-, 2017.
253 Dėl Mokinių registro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, mokinių registro naudotojų administravimo taisyklių ir mokinių registro veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo V-513 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.06.26 Galioja nuo 2017.06.27  Teisės aktų registras: 2017-10724-, 2017.
254 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-427 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) pana ... D1-526 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.06.21 Galioja nuo 2017.06.23  Teisės aktų registras: 2017-10492-, 2017.
255 Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonę „Elektros perdavimo sistem ... 1-159 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.06.20 Galioja nuo 2017.06.22  Teisės aktų registras: 2017-10337-, 2017.
256 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų  ... 1-158 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.06.20 Galioja nuo 2017.06.21  Teisės aktų registras: 2017-10305-, 2017.
257 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1-185 „Dėl Kietojo biokuro apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-156 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.06.19 Galioja nuo 2017.07.05  Teisės aktų registras: 2017-11452-, 2017.
258 Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. IX-1375 2, 5, 16 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4444 ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16 straipsnio pakeitimo įstatymo ... 458 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.06.19 Galioja nuo 2017.06.22  Teisės aktų registras: 2017-10343-, 2017.
259 Dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 2, 4 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX- ... 457 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.06.19 Galioja nuo 2017.06.22  Teisės aktų registras: 2017-10340-, 2017.
260 Dėl švietimo ir mokslo institucijų registro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, švietimo ir mokslo institucijų registro naudotojų administravimo taisyklių ir švietimo ir mokslo institucijų registro veiklos tęstinumo valdymo plano pat ... V-470 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.06.12 Galioja nuo 2017.06.16  Teisės aktų registras: 2017-10068-, 2017.
261 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1-144 „Dėl Tinkamų atnaujinti pastatų sąrašo 2017 metams patvirtinimo“ pakeitimo 1-153 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.06.12 Galioja nuo 2017.06.16  Teisės aktų registras: 2017-10048-, 2017.
262 Dėl Lietuvos elektros energetikos asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programos patvirtinimo D1-492 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.06.06 Galioja nuo 2017.06.09  Teisės aktų registras: 2017-09706-, 2017.
263 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 6, 38, 58 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas XIII-406 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.06.01 Galioja nuo 2017.06.10 . Išimtys: Įstatymo 1, 3 ir 6 straipsniai įsigalioja 2017 -07-01. Įstatymo 4 ir 5 straipsniai įsigalioja 2017-09-10.  Teisės aktų registras: 2017-09791-, 2017.
264 Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-95 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažym ... 1V-52 Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos Įsakymas 2017.05.31 Negalioja nuo 2019.01.04 Galioja nuo 2017.06.02 iki 2019.01.03  Teisės aktų registras: 2017-09379-, 2017.
265 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. O3-131 „Dėl Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo O3E-164 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.05.31 Negalioja nuo 2018.06.01 Galioja nuo 2017.06.01 iki 2018.05.31  Teisės aktų registras: 2017-09283-, 2017.
266 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 18, 31, 34, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 51, 52, 58, 67, 70, 71, 72, 74, 75 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 39-1 straipsniu įstatymo projekto Nr ... 403 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.05.29 Galioja nuo 2017.06.08  Teisės aktų registras: 2017-09644-, 2017.
267 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1-309 „Dėl elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-136 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.05.22 Galioja nuo 2017.06.01  Teisės aktų registras: 2017-08779-, 2017.
268 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. D1-810 „Dėl Pramoninių ir komunalinių atliekų biologiškai skaidžios dalies atskyrimo, atsižvelgiant į energijos, pagamintos iš pramoninių ir komunalinių atliekų, atsinaujinanči ... D1-416 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.05.16 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-08260-, 2017.
269 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 1-172 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V ... 1-135 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.05.11 Galioja nuo 2017.05.13  Teisės aktų registras: 2017-08098-, 2017.
270 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 347 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.05.10 Galioja nuo 2017.05.17  Teisės aktų registras: 2017-08227-, 2017.
271 Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas XIII-328 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.05.02 Galioja nuo 2017.07.01 . Išimtys: Įstatymo 101 straipsnio 1 dalies 11 punktas, 104 straipsnis ir 114 straipsnio 3, 4 ir 7 dalys įsigalioja 2017-05-05. Įstatymo 31 straipsnio 6 dalis ir 100 straipsnio 8 dalis įsigalioja 2023-01-01 (įsigaliojimas pakeistas įstatymu Nr. XIII-2159).  Teisės aktų registras: 2017-07551-, 2017.
272 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-222 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.04.27 Galioja nuo 2017.05.01 . Išimtys: Atestavimo taisyklių 12(1) punkto nustatyti reikalavimai taikomi nuo 2017 m. lapkričio 1 d.  Teisės aktų registras: 2017-07116-, 2017.
273 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-125 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.04.27 Galioja nuo 2017.05.01  Teisės aktų registras: 2017-07114-, 2017.
274 Dėl elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų įkainių patvirtinimo O3-131 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2017.04.27 Negalioja nuo 2018.06.01 Galioja nuo 2017.06.01 iki 2018.05.31  Teisės aktų registras: 2017-07088-, 2017.
275 Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „E ... 3D-267 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.04.27 Galioja nuo 2017.04.29  Teisės aktų registras: 2017-07066-, 2017.
276 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 5, 8, 16 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 6, 9, 55 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų  ... 324 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.04.26 Galioja nuo 2017.05.06  Teisės aktų registras: 2017-07672-, 2017.
277 Lietuvos Respublikos būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatymas XIII-306 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.04.20 Galioja nuo 2017.05.03  Teisės aktų registras: 2017-07282-, 2017.
278 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2, 7, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 50-1 straipsniu įstatymas XIII-287 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.04.20 Galioja nuo 2017.11.01 . Išimtys: Įstatymo 19 straipsnio 6 ir 7 dalys įsigalioja 2017-05-03.  Teisės aktų registras: 2017-07277-, 2017.
279 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-427 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) pana ... D1-297 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.04.11 Galioja nuo 2017.04.25  Teisės aktų registras: 2017-06867-, 2017.
280 Dėl VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro teisinių žinių egzaminų programos statybos inžinieriams, siekiantiems eiti branduolinės energetikos objekto statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, patvirtinimo D1-293 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.04.10 Galioja nuo 2017.04.13  Teisės aktų registras: 2017-06230-, 2017.
281 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-92 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.04.06 Galioja nuo 2017.04.12  Teisės aktų registras: 2017-06169-, 2017.
282 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 1-172 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.04.05    
283 Nepasirašytas. Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas XIII-251 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.03.30    
284 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 75 straipsnių, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 75-1, 75-2 straipsniais įstatymas XIII-262 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.03.30 Galioja nuo 2017.05.01 . Išimtys: Įstatymo 6 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017-04-08.  Teisės aktų registras: 2017-05920-, 2017.
285 Dėl Sertifikatų valdymo informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Sertifikatų valdymo informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano ir Sertifikatų valdymo informacinės sistemos naudotojų administravimo taisykl ... 1V-215 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2017.03.24 Galioja nuo 2017.03.30  Teisės aktų registras: 2017-05038-, 2017.
286 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 3-173 (1.5 E) „Dėl Viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros rekomendacijų ir Šalia valstybinės reikšmės kelių numatomų įrengti viešųjų elektromobilių įkrov ... 3-125 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2017.03.20 Galioja nuo 2017.03.21  Teisės aktų registras: 2017-04605-, 2017.
287 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-730 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaud ... D1-197 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.03.03 Galioja nuo 2017.03.04  Teisės aktų registras: 2017-03609-, 2017.
288 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 1-59 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.03.01 Galioja nuo 2017.03.03  Teisės aktų registras: 2017-03530-, 2017.
289 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 1-83 „Dėl Skundų nagrinėjimo valstybinėje energetikos inspekcijoje prie energetikos ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-57 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.02.24 Negalioja nuo 2019.07.01 Galioja nuo 2017.04.01 iki 2019.06.30  Teisės aktų registras: 2017-03544-, 2017.
290 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 1-58 „Dėl elektros tinklo kodeksų įgyvendinimo tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“ pakeitimo 43490 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.01.26 Galioja nuo 2017.01.28  Teisės aktų registras: 2017-01594-, 2017.
291 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos bei elektros energijos rinkos apsaugos įstatymo projekto Nr. XIIP-4639 62 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.01.25 Galioja nuo 2017.01.27  Teisės aktų registras: 2017-01480-, 2017.
292 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1-54 „Dėl Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 43479 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.01.17 Galioja nuo 2017.01.18  Teisės aktų registras: 2017-01008-, 2017.
293 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 43480 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.01.17 Galioja nuo 2017.01.18 . Išimtys: Įsakymo 1.3 papunktis įsigalioja 2017-04-01.  Teisės aktų registras: 2017-01007-, 2017.
294 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 43474 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.01.13 Galioja nuo 2017.01.17  Teisės aktų registras: 2017-00932-, 2017.
295 Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 1V-978 „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1V-19 Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Įsakymas 2017.01.10 Galioja nuo 2017.01.13 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2017.01.13  Teisės aktų registras: 2017-00824-, 2017.
296 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-110 priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skati ... 1-338 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.12.30 Galioja nuo 2016.12.31  Teisės aktų registras: 2016-30057-, 2016.
297 Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 1V-148 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos rizikos vertinimu pagrįsto energetikos objektų ir įrengin ... 1V-102 Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos Įsakymas 2016.12.28 Negalioja nuo 2019.01.01 Galioja nuo 2016.12.29 iki 2018.12.31  Teisės aktų registras: 2016-29696-, 2016.
298 Dėl Kuro ir energijos išteklių statistinės ataskaitos EN-11 (mėnesinės), Naftos ir naftos produktų balanso statistinės ataskaitos EN-16 (mėnesinės) formų patvirtinimo DĮ-303 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2016.12.27 Galioja nuo 2017.02.01  Teisės aktų registras: 2016-29679-, 2016.
299 Dėl Elektros energijos gamybos ir paskirstymo statistinės ataskaitos EN-12 (mėnesinės), Gamtinių dujų balanso statistinės ataskaitos EN-15 (mėnesinės) formų patvirtinimo DĮ-302 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2016.12.27 Galioja nuo 2017.02.01  Teisės aktų registras: 2016-29678-, 2016.
300 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. O3-398 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos, visuomeninių elektros energijos kainų  ... O3-460 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.12.23 Galioja nuo 2016.12.24  Teisės aktų registras: 2016-29464-, 2016.
301 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. O3-386 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Dirbtinis pluoštas“ 2017 metų elektros energijos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“ pakeitimo O3-458 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.12.23 Galioja nuo 2016.12.24  Teisės aktų registras: 2016-29443-, 2016.
302 Dėl Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių patvirtinimo O3-450 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.12.22 Galioja nuo 2017.03.01  Teisės aktų registras: 2016-29330-, 2016.
303 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo O3-448 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.12.22 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-29327-, 2016.
304 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. O3-347 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2017 metams nustatymo“ pakeitimo O3-434 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.12.16 Galioja nuo 2016.12.17  Teisės aktų registras: 2016-29030-, 2016.
305 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. O3-365 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos visuomeninės kainos viršutinės ribos 2017 metams nustatymo buitiniams vartotojams, perkan ... O3-433 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.12.16 Galioja nuo 2016.12.17  Teisės aktų registras: 2016-29029-, 2016.
306 Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 3, 28, 37, 39 straipsnių, 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 38-1 straipsniu įstatymas XIII-105 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.12.15 Galioja nuo 2016.12.24  Teisės aktų registras: 2016-29417-, 2016.
307 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-329 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.12.15 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-29007-, 2016.
308 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pa ... O3-416 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.12.08 Galioja nuo 2016.12.10  Teisės aktų registras: 2016-28524-, 2016.
309 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. O3-193 „Dėl Reikalavimų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašui patvirtinimo“ pakeitimo O3-421 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.12.08 Galioja nuo 2016.12.10  Teisės aktų registras: 2016-28528-, 2016.
310 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. O3-252 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekimo paslaugų ir visuomeninių elektros energijos kainų diferencijavimo tvarkos aprašo patv ... O3-420 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.12.08 Galioja nuo 2016.12.10  Teisės aktų registras: 2016-28527-, 2016.
311 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 75 straipsnių, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 75-1, 75-2 straipsniais įstatymo projekto Nr. XIIP-4550(2) ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įsta ... 1239 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.12.07 Galioja nuo 2016.12.13  Teisės aktų registras: 2016-28673-, 2016.
312 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881  2, 75 STRAIPSNIŲ, DVYLIKTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 75-1, 75-2 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIP-4550(2) IR LIETUVOS RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮST ... 1239 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.12.07    
313 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-321 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.12.05 Galioja nuo 2016.12.07  Teisės aktų registras: 2016-28315-, 2016.
314 Dėl akcinės bendrovės „Akmenės cementas“ 2017 metų elektros energijos persiuntimo paslaugų kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo O3-409 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.11.29 Galioja nuo 2016.11.29  Teisės aktų registras: 2016-27814-, 2016.
315 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 4-346 „Dėl Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, kilmės garantijų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 4-738 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.11.29 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-27781-, 2016.
316 Dėl akcinės bendrovės „Lifosa“ 2017 metų elektros energijos kainų persiuntimo paslaugų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo O3-388 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.11.29 Galioja nuo 2016.11.30  Teisės aktų registras: 2016-27731-, 2016.
317 Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos, visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos bei išmaniųjų elektros skaitiklių diegimo pilotinio projekto elektros energijos  ... O3-398 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.11.29 Galioja nuo 2016.11.30  Teisės aktų registras: 2016-27721-, 2016.
318 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „E tinklas“ 2017 metų elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo O3-397 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.11.29 Galioja nuo 2016.11.30  Teisės aktų registras: 2016-27714-, 2016.
319 Dėl akcinės bendrovės „Achema“ 2017 metų elektros energijos persiuntimo paslaugų kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo O3-387 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.11.28 Galioja nuo 2016.11.28  Teisės aktų registras: 2016-27689-, 2016.
320 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Dirbtinis pluoštas“ 2017 metų elektros energijos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo O3-386 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.11.28 Galioja nuo 2016.11.30  Teisės aktų registras: 2016-27688-, 2016.
321 Dėl viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programos patvirtinimo D1-809 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.28 Negalioja nuo 2017.08.30 Galioja nuo 2016.12.01 iki 2017.08.29  Teisės aktų registras: 2016-27888-, 2016.
322 Dėl viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programos patvirtinimo D1-809 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.28    
323 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 1-120 „Dėl Standartinių elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-313 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.11.24 Galioja nuo 2016.12.06  Teisės aktų registras: 2016-28165-, 2016.
324 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 1-43 „Dėl Standartinių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-312 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.11.24 Galioja nuo 2016.12.06  Teisės aktų registras: 2016-28164-, 2016.
325 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-311 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.11.24 Galioja nuo 2016.12.06  Teisės aktų registras: 2016-28162-, 2016.
326 Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. DĮ-3 „Dėl Kuro ir energijos išteklių statistinės ataskaitos EN-11 (mėnesinės), Elektros energijos gamybos ir paskirstymo statistinės ataskaitos EN-12 (mėnes ... DĮ-246 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2016.11.22 Galioja nuo 2016.11.23  Teisės aktų registras: 2016-27226-, 2016.
327 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-515 priemonės „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrima ... 3-399(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2016.11.22 Galioja nuo 2016.11.23  Teisės aktų registras: 2016-27217-, 2016.
328 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-427 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) pana ... D1-776 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.21 Galioja nuo 2016.11.24  Teisės aktų registras: 2016-27326-, 2016.
329 Dėl Elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijų išdavimo, perdavimo ir jų galiojimo panaikinimo ir kitose valstybėse narėse išduotų kilmės garantijų pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo 1-298 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.11.14 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-26827-, 2016.
330 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1-241 „Dėl Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo prevencinių veiksmų ir Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo ekstremaliųjų situacijų valdymo planų patvirt ... 1-297 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.11.14 Galioja nuo 2016.11.16  Teisės aktų registras: 2016-26822-, 2016.
331 Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo D1-754 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.11 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-27896-, 2016.
332 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 1-212 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-296 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.11.08 Galioja nuo 2016.12.01  Teisės aktų registras: 2016-26443-, 2016.
333 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-294 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.11.04 Galioja nuo 2016.11.18 . Išimtys: įsakymo 2.4, 2.5, 2.6 ir 2.7 papunkčiai įsigalioja 2017 m. lapkričio 18 d.  Teisės aktų registras: 2016-26483-, 2016.
334 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 22, 31, 35, 39, 51, 59, 67, 69 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas XII-2704 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.11.03 Galioja nuo 2016.11.15 . Išimtys: Įstatymo 12 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2016-11-10. Įstatymo 7 straipsnis įsigalioja 2017-07-01.  Teisės aktų registras: 2016-26485-, 2016.
335 Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymas XII-2702 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.11.03 Galioja nuo 2016.11.15 . Išimtys: Įstatymo 23 straipsnio 4 dalis įsigalioja 2016-11-10.  Teisės aktų registras: 2016-26481-, 2016.
336 Dėl elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo O3-348 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.10.31 Galioja nuo 2016.11.01  Teisės aktų registras: 2016-25906-, 2016.
337 Dėl Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašo patvirtinimo 1-281 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.10.26 Galioja nuo 2016.11.15  Teisės aktų registras: 2016-26262-, 2016.
338 Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. DĮ-257 "Dėl Kuro ir energijos balanso statistinės ataskaitos EN-01 (metinės), Elektros energijos paskirstymo statistinės ataskaitos EN-03 (metinės), Naf ... DĮ-205 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2016.10.12 Negalioja nuo 2018.12.07 Galioja nuo 2016.10.13 iki 2018.12.06  Teisės aktų registras: 2016-25016-, 2016.
339 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 1-266 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.10.05 Galioja nuo 2016.10.07  Teisės aktų registras: 2016-24687-, 2016.
340 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 1-67 „Dėl metodikų patvirtinimo“ pakeitimo 1-260 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.10.03 Galioja nuo 2016.11.01  Teisės aktų registras: 2016-24476-, 2016.
341 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-116 „Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-258 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.10.03 Galioja nuo 2016.11.01  Teisės aktų registras: 2016-24456-, 2016.
342 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-427 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) pana ... D1-650 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.10.03 Galioja nuo 2016.10.07  Teisės aktų registras: 2016-24671-, 2016.
343 Dėl Informacinės prokuratūros sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, informacinės prokuratūros sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano ir informacinės prokuratūros sistemos naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo I-226 Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra Įsakymas 2016.09.23 Galioja nuo 2016.09.28  Teisės aktų registras: 2016-24065-, 2016.
344 DĖL INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS SAUGAUS ELEKTRONINĖS INFORMACIJOS TVARKYMO TAISYKLIŲ, INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS VEIKLOS TĘSTINUMO VALDYMO PLANO IR INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NAUDOTOJŲ ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO I-226 Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra Įsakymas 2016.09.23    
345 Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonę „Elektros perdavimo sis ... 1-247 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.09.15 Galioja nuo 2016.09.17  Teisės aktų registras: 2016-23638-, 2016.
346 Dėl Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo 1-245 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.09.13 Galioja nuo 2016.11.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2016.11.01  Teisės aktų registras: 2016-23683-, 2016.
347 Dėl Studentų registro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, studentų registro naudotojų administravimo taisyklių ir studentų registro veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo V-777 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2016.09.13 Galioja nuo 2016.09.15  Teisės aktų registras: 2016-23571-, 2016.
348 Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2958 811 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.08.11 Galioja nuo 2016.08.18  Teisės aktų registras: 2016-22403-, 2016.
349 Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo 1-209 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.07.26 Negalioja nuo 2019.01.01 Galioja nuo 2016.07.28 iki 2018.12.31 . Išimtys: Nuostatai įsigalioja įregistravus juos Juridinių asmenų registre. Nuostatų 3 punktas, 12.10 ir 20.5 papunkčiai įsigalioja 2017 m. sausio 1 d. Nuostatų 3-1 punktas, 12.10-1 ir 20.5-1 papunkčiai galioja iki 2016 m. gruodžio 31 d.  Teisės aktų registras: 2016-21052-, 2016.
350 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-3988 766 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.07.20 Galioja nuo 2016.07.26  Teisės aktų registras: 2016-21024-, 2016.
351 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr.1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 1-204 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.07.12 Galioja nuo 2016.07.14  Teisės aktų registras: 2016-20243-, 2016.
352 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pas ... 1-194 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.07.04 Galioja nuo 2016.07.06  Teisės aktų registras: 2016-18776-, 2016.
353 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. O3-196 „Dėl elektros energetikos sektoriaus įmonių 2015 m. finansinio pajėgumo įvertinimo“ korektūros klaidos ištaisymo O3-215 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.07.01 Galioja nuo 2016.07.02  Teisės aktų registras: 2016-18168-, 2016.
354 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. O3-195 „Dėl finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinių reikšmių nustatymo elektros energetikos sektoriuje“ korektūros klaidos ištaisymo O3-214 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.07.01 Galioja nuo 2016.07.02  Teisės aktų registras: 2016-18167-, 2016.
355 Dėl finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinių reikšmių nustatymo elektros energetikos sektoriuje O3-195 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.06.30 Galioja nuo 2016.07.01  Teisės aktų registras: 2016-17989-, 2016.
356 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 18, 31, 34, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 51, 52, 58, 67, 70, 71, 72, 74, 75 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 39-1 straipsniu įstatymo, Lietuvos R ... 680 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.06.29 Galioja nuo 2016.07.05  Teisės aktų registras: 2016-18419-, 2016.
357 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. O3-435 „Dėl Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3-191 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.06.21 Galioja nuo 2016.06.23  Teisės aktų registras: 2016-17398-, 2016.
358 Dėl Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklių, Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių ir Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės ... V-332 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2016.06.16 Galioja nuo 2016.06.17  Teisės aktų registras: 2016-17143-, 2016.
359 Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. lapkričio 22 d.  įsakymo Nr. 2B-454 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos informacinių sistemų saugaus elektroninės inf ... 2BE-151 Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2016.06.08 Galioja nuo 2016.06.10  Teisės aktų registras: 2016-15917-, 2016.
360 Nutarimas dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos, visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos bei išmaniųjų elektros skaitiklių diegimo pilotinio projekto elektros  ... O3-161 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.05.31 Galioja nuo 2016.06.01 . Išimtys: Šio nutarimo 1 punktu paskelbta Persiuntimo tvarka, Visuomeninė tvarka ir Išmaniųjų skaitiklių tvarka įsigalioja nuo 2016 m. liepos 1 d.; Šio nutarimo 2 ir 3 punktai įsigalioja nuo 2016 m. liepos 1 d.  Teisės aktų registras: 2016-14415-, 2016.
361 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Dirbtinis pluoštas“ 2016 metų elektros energijos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo O3-160 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.05.31 Galioja nuo 2016.06.01 . Išimtys: Nutarimo 1 punktu paskelbta Tvarka įsigalioja 2016-07-01.  Teisės aktų registras: 2016-14414-, 2016.
362 Dėl akcinės bendrovės „Achema“ 2016 metų elektros energijos persiuntimo paslaugų kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo O3-159 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.05.31 Galioja nuo 2016.06.01 . Išimtys: Šio nutarimo 1 punktu paskelbta Tvarka įsigalioja nuo 2016 m. liepos 1 d.; Šio nutarimo 2 punktas įsigalioja nuo 2016 m. liepos 1 d.  Teisės aktų registras: 2016-14413-, 2016.
363 Dėl akcinės bendrovės „Lifosa“ 2016 metų elektros energijos persiuntimo paslaugų kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo O3-158 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.05.31 Galioja nuo 2016.06.01 . Išimtys: Šio nutarimo 1 punktu paskelbta Tvarka įsigalioja nuo 2016 m. liepos 1 d.; Šio nutarimo 2 punktas įsigalioja nuo 2016 m. liepos 1 d.  Teisės aktų registras: 2016-14412-, 2016.
364 Dėl akcinės bendrovės „Akmenės cementas“ 2016 metų elektros energijos persiuntimo paslaugų kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo O3-157 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.05.31 Galioja nuo 2016.06.01 . Išimtys: Šio nutarimo 1 punktu paskelbta Tvarka įsigalioja nuo 2016 m. liepos 1 d.; Šio nutarimo 2 punktas įsigalioja nuo 2016 m. liepos 1 d.  Teisės aktų registras: 2016-14411-, 2016.
365 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „E tinklas“ 2016 metų elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo O3-156 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.05.31 Galioja nuo 2016.06.01 . Išimtys: Šio nutarimo 1 punktu paskelbta Tvarka įsigalioja nuo 2016 m. liepos 1 d.; Šio nutarimo 2 punktas įsigalioja nuo 2016 m. liepos 1 d.  Teisės aktų registras: 2016-14410-, 2016.
366 Dėl Elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo O3-155 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.05.31 Galioja nuo 2016.06.01 . Išimtys: Nutarimo 1 punktu paskelbta Tvarka įsigalioja nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d.; Nutarimo 2 punktas įsigalioja nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d.  Teisės aktų registras: 2016-14409-, 2016.
367 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansav ... 1-172 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.05.30 Galioja nuo 2016.06.01  Teisės aktų registras: 2016-14388-, 2016.
368 Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 5, 16 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lie ... 510 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.05.25 Galioja nuo 2016.05.28  Teisės aktų registras: 2016-14105-, 2016.
369 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 2, 5, 16 IR 22 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO  NR. VIII-1881 16 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTŲ PATEIKIMO LI ... 510 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.05.25 Galioja nuo 2016.05.26   
370 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. lapkričio 9 d. nutarimo Nr. O3-590 „Dėl AB „Lesto“ elektros energijos visuomeninės kainos viršutinės ribos 2016 metams nustatymo buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš  ... O3-134 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.05.25 Galioja nuo 2016.05.26  Teisės aktų registras: 2016-13973-, 2016.
371 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. O3-579 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2016 metams nustatymo“ pakeitimo O3-133 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.05.25 Galioja nuo 2016.05.26  Teisės aktų registras: 2016-13969-, 2016.
372 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. spalio 22 d. nutarimo Nr. O3-560 „Dėl elektros energijos sisteminių paslaugų kainos 2016 metams nustatymo“ pakeitimo O3-132 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.05.25 Galioja nuo 2016.05.26  Teisės aktų registras: 2016-13967-, 2016.
373 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. spalio 22 d. nutarimo Nr. O3-562 „Dėl AB „Lietuvos energijos gamyba“ elektros rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinių ribų 2016 metams nustatymo“ pakeitimo O3-131 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.05.25 Galioja nuo 2016.05.26  Teisės aktų registras: 2016-13965-, 2016.
374 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. D1-811 „Dėl VŠĮ Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo“ pakeitimo D1-376 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.05.24 Negalioja nuo 2017.08.30 Galioja nuo 2016.05.31 iki 2017.08.29  Teisės aktų registras: 2016-14331-, 2016.
375 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. D1-811 „Dėl všį Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo“ pakeitimo D1-376 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.05.24    
376 Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, šios informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano ir naudotojų administravi ... 1V-59 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2016.05.19 Galioja nuo 2016.05.25  Teisės aktų registras: 2016-13823-, 2016.
377 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2452 506 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.05.18 Galioja nuo 2016.05.26  Teisės aktų registras: 2016-13975-, 2016.
378 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-175 „Dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3-126 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.05.13 Negalioja nuo 2019.05.25 Galioja nuo 2016.05.17 iki 2019.05.24  Teisės aktų registras: 2016-12619-, 2016.
379 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pa ... O3-122 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.05.13 Galioja nuo 2016.05.14  Teisės aktų registras: 2016-12616-, 2016.
380 Dėl Tretiesiems asmenims priklausančių įrenginių ar konstrukcijų įrengimo ir eksploatavimo skirstomųjų tinklų operatoriams priklausančiuose 0,4-35 kV įtampos elektros sistemų objektuose reikalavimų aprašo patvirtinimo 1-159 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.05.11 Galioja nuo 2016.11.01  Teisės aktų registras: 2016-13714-, 2016.
381 Dėl Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-439 „Dėl Geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, ge ... VE-67 Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2016.05.11 Galioja nuo 2016.05.13  Teisės aktų registras: 2016-12506-, 2016.
382 Dėl Administracinių teisės pažeidimų registro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Administracinių teisės pažeidimų registro naudotojų administravimo taisyklių ir Administracinių teisės pažeidimų registro veiklos tęstinumo valdymo pla ... 1V-351 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.05.10 Galioja nuo 2016.05.11  Teisės aktų registras: 2016-11943-, 2016.
383 Dėl Energetinio verslo ginčų sprendimo VšĮ Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo (VTNKA) specializuotame Energetikos arbitražo teisme tvarkos aprašo patvirtinimo 2009.01.16 Lietuvos arbitražo asociacija Sprendimas 2016.04.29 Galioja nuo 2016.06.22 . Išimtys: Tvarkos aprašas įsigalioja nuo jo paskelbimo Teisės aktų registre dienos.  Teisės aktų registras: 2016-17355-, 2016.
384 Dėl Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos tvarkomų registrų veiklos tęstinumo valdymo plano, Naudotojų administravimo taisyklių ir Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių patvirtinimo 3-142(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2016.04.27 Galioja nuo 2016.04.29  Teisės aktų registras: 2016-10546-, 2016.
385 Dėl Elektrotechnikos gaminių saugos techninio reglamento patvirtinimo 4-314 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.04.26 Galioja nuo 2016.04.27  Teisės aktų registras: 2016-10372-, 2016.
386 Dėl elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų įkainių patvirtinimo O3-104 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.04.22 Negalioja nuo 2017.06.01 Galioja nuo 2016.06.01 iki 2017.05.31  Teisės aktų registras: 2016-10276-, 2016.
387 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo O3-100 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.04.18 Galioja nuo 2016.04.20  Teisės aktų registras: 2016-10078-, 2016.
388 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 1-216 „Dėl Elektros energijos, pagamintos didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, kilmės garantijų pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-122 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.04.12 Galioja nuo 2016.04.16  Teisės aktų registras: 2016-09554-, 2016.
389 Dėl Elektros prietaisų įsigijimo, perdavimo ir naudojimosi laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo V-125 Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Įsakymas 2016.04.05 Galioja nuo 2016.04.07  Teisės aktų registras: 2016-07705-, 2016.
390 Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo 1-105 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.03.31 Negalioja nuo 2016.07.28 Galioja nuo 2016.04.02 iki 2016.07.27 . Išimtys: Nuostatai įsigalioja įregistravus juos Juridinių asmenų registre. Nuostatų 3 punktas, 12.10 ir 20.5 papunkčiai įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d. Nuostatų 31 punktas, 12.101 ir 20.51 papunkčiai galioja iki 2016 m. gruodžio 31 d.  Teisės aktų registras: 2016-06780-, 2016.
391 Dėl Energijos išteklių ir energijos efektyvaus vartojimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo 332 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.03.30 Galioja nuo 2016.04.05  Teisės aktų registras: 2016-07374-, 2016.
392 Dėl Suimtųjų ir nuteistųjų naudojamų daiktų elektros energijos sąnaudų apskaičiavimo ir išlaidų už sunaudotą elektros energiją apmokėjimo taisyklių patvirtinimo V-108 Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Įsakymas 2016.03.30 Galioja nuo 2016.04.01  Teisės aktų registras: 2016-06590-, 2016.
393 Dėl Vėjo elektrinių prijungimo prie elektros tinklų techninių taisyklių patvirtinimo 1-99 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.03.25 Galioja nuo 2016.04.01  Teisės aktų registras: 2016-10139-, 2016.
394 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. O3-75 „Dėl Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų“ pakeitimo  O3-82 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.03.25 Galioja nuo 2016.03.26  Teisės aktų registras: 2016-06348-, 2016.
395 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pa ... O3-81 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.03.25 Galioja nuo 2016.03.26  Teisės aktų registras: 2016-06335-, 2016.
396 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. O3-163 „Dėl Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinės formos patvirtinimo“ pakeitimo O3-74 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.03.24 Galioja nuo 2016.03.25  Teisės aktų registras: 2016-06078-, 2016.
397 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-96 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.03.23 Galioja nuo 2016.03.24 . Išimtys: Šio įsakymo 2.10 papunktis įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2016-05804-, 2016.
398 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-94 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.03.17 Galioja nuo 2016.04.01  Teisės aktų registras: 2016-05397-, 2016.
399 Dėl Kitų (ne buitinių) vartotojų ir energetikos įmonių ginčų neteisminio sprendimo Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos procedūros taisyklių patvirtinimo 1V-27 Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos Įsakymas 2016.03.14 Galioja nuo 2016.03.16  Teisės aktų registras: 2016-04892-, 2016.
400 Dėl skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos taisyklių patvirtinimo 1-83 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.03.08 Negalioja nuo 2019.07.01 Galioja nuo 2016.03.10 iki 2019.06.30  Teisės aktų registras: 2016-04429-, 2016.
401 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 199 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.03.02 Galioja nuo 2016.04.01  Teisės aktų registras: 2016-04373-, 2016.
402 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-69 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.03.01 Galioja nuo 2016.03.08  Teisės aktų registras: 2016-04332-, 2016.
403 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 1-43 „Dėl Standartinių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-68 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.03.01 Galioja nuo 2016.03.08  Teisės aktų registras: 2016-04331-, 2016.
404 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 1-120 „Dėl Standartinių elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-67 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.03.01 Galioja nuo 2016.03.08  Teisės aktų registras: 2016-04330-, 2016.
405 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1-280 „Dėl Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-66 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.03.01 Galioja nuo 2016.03.08  Teisės aktų registras: 2016-04328-, 2016.
406 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1-121 „Dėl Laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo siekiant užtikrinti visuomenės interesus sąlygų ir su tuo susijusių nuostolių apskaičiavimo ir atlyginimo tv ... 1-65 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.03.01 Galioja nuo 2016.03.08  Teisės aktų registras: 2016-04327-, 2016.
407 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-64 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.03.01 Galioja nuo 2016.03.08  Teisės aktų registras: 2016-04322-, 2016.
408 Dėl Elektrinės kuro balanso formos patvirtinimo 1-57 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.02.26 Galioja nuo 2016.03.01  Teisės aktų registras: 2016-04013-, 2016.
409 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3-61 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.02.26 Galioja nuo 2016.03.01  Teisės aktų registras: 2016-03903-, 2016.
410 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-233 „Dėl Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3-60 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.02.26 Negalioja nuo 2019.05.21 Galioja nuo 2016.03.01 iki 2019.05.20  Teisės aktų registras: 2016-03902-, 2016.
411 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-175 „Dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3-58 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.02.25 Negalioja nuo 2019.05.25 Galioja nuo 2016.03.01 iki 2019.05.24  Teisės aktų registras: 2016-03710-, 2016.
412 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo O3-57 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.02.25 Galioja nuo 2016.03.01  Teisės aktų registras: 2016-03708-, 2016.
413 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1-244 „Dėl Prekybos elektros energija taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   1-49 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.02.24 Galioja nuo 2016.03.01  Teisės aktų registras: 2016-03674-, 2016.
414 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 180 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.02.24 Galioja nuo 2016.02.26  Teisės aktų registras: 2016-03741-, 2016.
415 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 179 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.02.24 Galioja nuo 2016.03.01  Teisės aktų registras: 2016-03740-, 2016.
416 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-730 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaud ... D1-139 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.02.24 Galioja nuo 2016.02.26  Teisės aktų registras: 2016-03722-, 2016.
417 Dėl LITGRID AB elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo derinimo O3-49 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.02.18 Negalioja nuo 2019.06.13 Galioja nuo 2016.02.20 iki 2019.06.12  Teisės aktų registras: 2016-03119-, 2016.
418 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas i ... 1-33 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.02.12 Galioja nuo 2016.02.16  Teisės aktų registras: 2016-02844-, 2016.
419 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1-211 „Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 43489 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.02.03 Galioja nuo 2016.02.11  Teisės aktų registras: 2016-02609-, 2016.
420 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr.1-335 „Dėl Apeliacinės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 43486 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.02.02 Negalioja nuo 2019.01.01 Galioja nuo 2016.02.03 iki 2018.12.31  Teisės aktų registras: 2016-02098-, 2016.
421 Dėl Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano ir Integruotos baudžiamojo proceso informacinės siste ... 1V-73 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2016.02.01 Galioja nuo 2016.02.06  Teisės aktų registras: 2016-02417-, 2016.
422 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 4-102 „Dėl Vėjo elektrinių prijungimo prie Lietuvos elektros energetikos sistemos techninių taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 4-68 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.02.01 Galioja nuo 2016.04.01  Teisės aktų registras: 2016-01980-, 2016.
423 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 77 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.01.25 Galioja nuo 2016.01.27  Teisės aktų registras: 2016-01598-, 2016.
424 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 76 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.01.25 Galioja nuo 2016.01.27  Teisės aktų registras: 2016-01596-, 2016.
425 Dėl Elektroninio stebėjimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo 5-V-34 Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.01.19 Galioja nuo 2016.01.28  Teisės aktų registras: 2016-01654-, 2016.
426 Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo 43472 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.01.15 Negalioja nuo 2016.04.02 Galioja nuo 2016.01.19 iki 2016.04.01 . Išimtys: Nuostatai įsigalioja įregistravus juos Juridinių asmenų registre. Nuostatų 3 punktas, 12.11 ir 20.5 papunkčiai įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d. Nuostatų 3-1 punktas, 12.11-1 ir 20.5-1 papunkčiai galioja iki 2016 m. kovo 31 d.  Teisės aktų registras: 2016-01141-, 2016.
427 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 4-74/ D1-117 „Dėl Elektros tinklų statybos rūšių sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 4-28/ D1-32 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.01.14 Galioja nuo 2016.11.01  Teisės aktų registras: 2016-01086-, 2016.
428 Dėl Kuro ir energijos išteklių statistinės ataskaitos EN-11 (mėnesinės), Elektros energijos gamybos ir paskirstymo statistinės ataskaitos EN-12 (mėnesinės), Durpių ir durpių briketų balanso statistinės ataskaitos EN-14 (mėnesinės), Gamtinių dujų balan ... DĮ-3 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2016.01.06 Galioja nuo 2016.02.01  Teisės aktų registras: 2016-00371-, 2016.
429 Dėl Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro duomenų saugos nuostatų, Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro naudotojų admin ... 1/ 2015-412 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2016.01.04 Galioja nuo 2016.01.05  Teisės aktų registras: 2016-00020-, 2016.
430 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. O3-621 „Dėl AB LESTO elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos bei visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos pas ... O3-697 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.12.30 Negalioja nuo 2016.06.01 Galioja nuo 2016.01.01 iki 2016.05.31  Teisės aktų registras: 2015-21154-, 2015.
431 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. O3-619 „Dėl akcinės bendrovės „Achema“ 2016 metų elektros energijos persiuntimo paslaugų kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“ pakeitimo O3-706 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.12.30 Negalioja nuo 2016.07.01 Galioja nuo 2015.12.31 iki 2016.06.30  Teisės aktų registras: 2015-21090-, 2015.
432 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. O3-620 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Dirbtinis pluoštas“ 2016 metų elektros energijos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“ pakeitimo O3-705 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.12.30 Negalioja nuo 2016.07.01 Galioja nuo 2015.12.31 iki 2016.06.30  Teisės aktų registras: 2015-21089-, 2015.
433 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. O3-617 „Dėl akcinės bendrovės „Akmenės cementas“ 2016 metų elektros energijos persiuntimo paslaugų kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“ pakeitimo O3-704 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.12.30 Galioja nuo 2015.12.31  Teisės aktų registras: 2015-21087-, 2015.
434 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. O3-616 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „E tinklas“ 2016 metų elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“ pa ... O3-703 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.12.30 Negalioja nuo 2016.07.01 Galioja nuo 2015.12.30 iki 2016.06.30  Teisės aktų registras: 2015-21078-, 2015.
435 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. O3-618 „Dėl akcinės bendrovės „Lifosa“ 2016 metų elektros energijos persiuntimo paslaugų kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“ pakeitimo O3-702 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.12.30 Negalioja nuo 2016.07.01 Galioja nuo 2015.12.31 iki 2016.06.30  Teisės aktų registras: 2015-21075-, 2015.
436 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. O3-582 „Dėl elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo“ pakeitimo O3-696 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.12.30 Negalioja nuo 2016.08.01 Galioja nuo 2015.12.30 iki 2016.07.31  Teisės aktų registras: 2015-21060-, 2015.
437 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. lapkričio 9 d. nutarimo Nr. O3-590 „Dėl AB „Lesto“ elektros energijos visuomeninės kainos viršutinės ribos 2016 metams nustatymo buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš  ... O3-688 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.12.23 Galioja nuo 2015.12.24  Teisės aktų registras: 2015-20336-, 2015.
438 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. O3-579 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2016 metams nustatymo“ pakeitimo O3-687 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.12.23 Galioja nuo 2015.12.24  Teisės aktų registras: 2015-20335-, 2015.
439 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. spalio 22 d. nutarimo Nr. O3-560 „Dėl elektros energijos sisteminių paslaugų kainos 2016 metams nustatymo“ pakeitimo O3-686 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.12.23 Galioja nuo 2015.12.24  Teisės aktų registras: 2015-20334-, 2015.
440 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. spalio 22 d. nutarimo Nr. O3-562 „Dėl AB „Lietuvos energijos gamyba“ elektros rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinių ribų 2016 metams nustatymo“ pakeitimo O3-685 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.12.23 Galioja nuo 2015.12.24  Teisės aktų registras: 2015-20333-, 2015.
441 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 4, 6, 11, 20, 46 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11-1 straipsniu įstatymas XII-2231 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.12.22 Galioja nuo 2016.03.01 . Išimtys: Įstatymo 8 straipsnio 4 dalis įsigalioja 2016-01-06.  Teisės aktų registras: 2016-00089-, 2016.
442 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. spalio 15 d. nutarimo Nr. O3-546  „Dėl elektros energijos rinkos kainos 2016 metams nustatymo“ pakeitimo O3-678 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.12.22 Galioja nuo 2015.12.24  Teisės aktų registras: 2015-20245-, 2015.
443 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20 straipsnio pakeitimo įstatymas XII-2185 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.12.15 Galioja nuo 2016.01.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2015-12-22.  Teisės aktų registras: 2015-20142-, 2015.
444 Dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro veiklos tęstinumo valdymo plano ir Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių patvirtinimo 5V-82 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.12.15 Negalioja nuo 2019.01.19 Galioja nuo 2015.12.16 iki 2019.01.18  Teisės aktų registras: 2015-19803-, 2015.
445 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 1-216 „Dėl Elektros energijos, pagamintos didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, kilmės garantijų pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-289 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.12.14 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-19814-, 2015.
446 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1267 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.09 Galioja nuo 2015.12.11  Teisės aktų registras: 2015-19639-, 2015.
447 Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.5.1-2015 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas“ patvirtinimo 22.3-216 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2015.11.30 Galioja nuo 2016.05.01  Teisės aktų registras: 2015-19114-, 2015.
448 Dėl akcinės bendrovės „Achema“ 2016 metų elektros energijos persiuntimo paslaugų kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo O3-619 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.11.27 Negalioja nuo 2016.07.01 Galioja nuo 2015.12.01 iki 2016.06.30  Teisės aktų registras: 2015-18998-, 2015.
449 Dėl akcinės bendrovės „Lifosa“ 2016 metų elektros energijos kainų persiuntimo paslaugų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo O3-618 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.11.27 Negalioja nuo 2016.07.01 Galioja nuo 2015.12.01 iki 2016.06.30  Teisės aktų registras: 2015-18983-, 2015.
450 Dėl AB LESTO elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos bei visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo O3-621 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.11.27 Galioja nuo 2015.12.01  Teisės aktų registras: 2015-18963-, 2015.
451 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Dirbtinis pluoštas“ 2016 metų elektros energijos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo O3-620 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.11.27 Negalioja nuo 2016.07.01 Galioja nuo 2015.12.01 iki 2016.06.30  Teisės aktų registras: 2015-18962-, 2015.
452 Dėl akcinės bendrovės „Akmenės cementas“ 2016 metų elektros energijos persiuntimo paslaugų kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo O3-617 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.11.27 Negalioja nuo 2016.07.01 Galioja nuo 2015.12.01 iki 2016.06.30  Teisės aktų registras: 2015-18961-, 2015.
453 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „E Tinklas“ 2016 metų elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo O3-616 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.11.27 Negalioja nuo 2016.07.01 Galioja nuo 2015.12.01 iki 2016.06.30  Teisės aktų registras: 2015-18960-, 2015.
454 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 78 straipsnio pakeitimo įstatymas XII-2090 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.11.26 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-19368-, 2015.
455 Dėl Kuro ir energijos balanso statistinės ataskaitos EN-01 (metinės), Elektros energijos paskirstymo statistinės ataskaitos EN-03 (metinės), Naftos ir naftos produktų balanso statistinės ataskaitos EN-06 (metinės), Kuro ir energijos sunaudojimo statis ... DĮ-257 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2015.11.26 Negalioja nuo 2018.12.07 Galioja nuo 2015.11.27 iki 2018.12.06  Teisės aktų registras: 2015-18766-, 2015.
456 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-217 „Dėl Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3-601 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.11.19 Galioja nuo 2015.11.20  Teisės aktų registras: 2015-18393-, 2015.
457 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr.1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 1-265 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.11.18 Galioja nuo 2015.11.19  Teisės aktų registras: 2015-18296-, 2015.
458 Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. DĮ-367 „Dėl Dujų kainų statistinės ataskaitos KA-06 (pusmetinės) ir Elektros energijos kainų statistinės ataskaitos KA-07 (pusmetinės) formų patvirtinimo ... DĮ-220 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2015.11.13 Negalioja nuo 2017.07.08 Galioja nuo 2015.11.17 iki 2017.07.07  Teisės aktų registras: 2015-18158-, 2015.
459 Dėl Elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo O3-582 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.10.30 Negalioja nuo 2016.08.01 Galioja nuo 2015.10.31 iki 2016.07.31  Teisės aktų registras: 2015-17135-, 2015.
460 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. O3-11 „Dėl AB „Lesto“ skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų 2016-2020 metams nustatymo“ pakeitimo O3-580 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.10.30 Galioja nuo 2015.10.31  Teisės aktų registras: 2015-17132-, 2015.
461 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kuriais reguliuojami viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimas ir lėšų administravimas, nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublik ... KT28-N17/ 2015 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas Nutarimas 2015.10.29 Galioja nuo 2015.10.30  Teisės aktų registras: 2015-17072-, 2015.
462 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pa ... O3-572 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.10.29 Galioja nuo 2015.10.30  Teisės aktų registras: 2015-17067-, 2015.
463 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. O3-279 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3-564 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.10.29 Galioja nuo 2015.10.30  Teisės aktų registras: 2015-17058-, 2015.
464 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 1127 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.10.26 Galioja nuo 2015.11.03  Teisės aktų registras: 2015-17345-, 2015.
465 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. O3-10 „Dėl AB „Litgrid“ perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais kainos viršutinės ribos 2016-2020 metams nustatymo“ pakeitimo O3-548 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.10.19 Galioja nuo 2015.10.20  Teisės aktų registras: 2015-15748-, 2015.
466 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr.1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 1-230 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.10.05 Galioja nuo 2015.10.16  Teisės aktų registras: 2015-15226-, 2015.
467 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo O3-537 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.10.01 Galioja nuo 2015.10.03  Teisės aktų registras: 2015-14659-, 2015.
468 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. O3-279 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3-520 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.09.22 Galioja nuo 2015.09.24  Teisės aktų registras: 2015-14119-, 2015.
469 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3-519 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.09.22 Galioja nuo 2015.09.24  Teisės aktų registras: 2015-14116-, 2015.
470 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-233 „Dėl Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3-513 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.09.22 Galioja nuo 2015.09.24  Teisės aktų registras: 2015-14109-, 2015.
471 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pa ... O3-509 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.09.21 Galioja nuo 2015.09.23  Teisės aktų registras: 2015-14070-, 2015.
472 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. O3-112 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3-507 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.09.18 Galioja nuo 2015.09.22  Teisės aktų registras: 2015-14018-, 2015.
473 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-175 „Dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3-505 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.09.18 Negalioja nuo 2019.05.25 Galioja nuo 2015.09.22 iki 2019.05.24  Teisės aktų registras: 2015-14017-, 2015.
474 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1002 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.09.16 Galioja nuo 2015.09.23 . Išimtys: Šio nutarimo 4.12 papunktis įsigalioja 2016 m. vasario 1 dieną, 4.4?4.11 papunkčiai įsigalioja 2015 m. spalio 1 dieną.  Teisės aktų registras: 2015-14050-, 2015.
475 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1001 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.09.16 Galioja nuo 2015.09.23  Teisės aktų registras: 2015-14049-, 2015.
476 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. O3-163 „Dėl Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinės formos patvirtinimo“ pakeitimo O3-479 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.08.21 Galioja nuo 2015.08.25  Teisės aktų registras: 2015-12551-, 2015.
477 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 1-63 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1-201 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.08.21 Negalioja nuo 2016.01.19 Galioja nuo 2015.08.22 iki 2016.01.18  Teisės aktų registras: 2015-12488-, 2015.
478 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3-436 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.07.17 Galioja nuo 2015.07.21  Teisės aktų registras: 2015-11471-, 2015.
479 Dėl Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodikos patvirtinimo O3-435 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.07.17 Galioja nuo 2015.07.21  Teisės aktų registras: 2015-11469-, 2015.
480 Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.5-2015 „Branduolinės elektrinės pripažinimas tinkama eksploatuoti“ patvirtinimo 22.3-141 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2015.07.16 Negalioja nuo 2019.05.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2015.11.01 Galioja nuo 2015.11.01 iki 2019.04.30  Teisės aktų registras: 2015-11424-, 2015.
481 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-181 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.07.10 Galioja nuo 2015.07.17  Teisės aktų registras: 2015-11414-, 2015.
482 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 1-212 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-171 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.07.02 Galioja nuo 2015.07.04  Teisės aktų registras: 2015-10743-, 2015.
483 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1474 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo 675 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.07.01 Galioja nuo 2015.07.03  Teisės aktų registras: 2015-10703-, 2015.
484 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo O3-415 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.06.30 Galioja nuo 2015.07.01 . Išimtys: Šio nutarimo 1.15, 1.16, 1.27 punktai įsigalioja nuo 2015 m. liepos 1 d.  Teisės aktų registras: 2015-10503-, 2015.
485 Dėl finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinių reikšmių nustatymo elektros energetikos sektoriuje O3-412 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.06.30 Galioja nuo 2015.07.01  Teisės aktų registras: 2015-10500-, 2015.
486 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3-416 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.06.30 Galioja nuo 2015.07.01  Teisės aktų registras: 2015-10499-, 2015.
487 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 1-63 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1-159 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.06.22 Negalioja nuo 2016.01.19 Galioja nuo 2015.06.23 iki 2016.01.18  Teisės aktų registras: 2015-10039-, 2015.
488 Dėl 2015 m. rekomendacijų, susijusių su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams, patvirtinimo O3-373 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.06.19 Galioja nuo 2015.06.24  Teisės aktų registras: 2015-10084-, 2015.
489 Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo 1-154 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.06.18 Galioja nuo 2015.07.01  Teisės aktų registras: 2015-10022-, 2015.
490 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3-368 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.06.18 Galioja nuo 2015.06.20  Teisės aktų registras: 2015-09815-, 2015.
491 Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375  2, 3, 4, 6, 11, 20 ir 46 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11-1 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIP-2558 620 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.06.17 Galioja nuo 2015.06.23  Teisės aktų registras: 2015-10035-, 2015.
492 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansav ... 1-152 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.06.15 Galioja nuo 2015.06.18  Teisės aktų registras: 2015-09665-, 2015.
493 Nutarimas dėl valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. O3-251 „Dėl reikalavimų rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reika ... O3-352 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.06.04 Galioja nuo 2015.06.06  Teisės aktų registras: 2015-08965-, 2015.
494 Dėl Papildomų garantijų socialiai pažeidžiamiems elektros energijos vartotojams taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo 527 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.05.27 Galioja nuo 2015.08.01 . Išimtys: Nutarimo 3 punktas įsigalioja 2015 m. gegužės 30 d.  Teisės aktų registras: 2015-08503-, 2015.
495 Dėl Elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos pakeitimo paskelbimo O3-325 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.05.21 Galioja nuo 2015.05.22  Teisės aktų registras: 2015-07731-, 2015.
496 Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, šios informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo pla ... 1V-106 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2015.05.20 Galioja nuo 2015.07.01  Teisės aktų registras: 2015-08951-, 2015.
497 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 1-303 „Dėl Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-122 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.05.12 Galioja nuo 2015.05.22  Teisės aktų registras: 2015-07725-, 2015.
498 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 6, 13, 14, 15, 16 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas XII-1666 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.05.07 Galioja nuo 2015.07.01 . Išimtys: Įstatymo 7 straipsnio 5 dalis įsigalioja 2015-05-21.  Teisės aktų registras: 2015-07658-, 2015.
499 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16, 18, 20, 70 straipsnių pakeitimo ir 21 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas XII-1665 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.05.07 Galioja nuo 2015.07.01 . Išimtys: Įstatymo 6 straipsnio 5 dalis įsigalioja 2015-05-21.  Teisės aktų registras: 2015-07656-, 2015.
500 Dėl Viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros gairių patvirtinimo 3-173(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2015.05.06 Galioja nuo 2015.05.07  Teisės aktų registras: 2015-06787-, 2015.
501 Dėl elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių patvirtinimo O3-260 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.04.30 Negalioja nuo 2016.06.01 Galioja nuo 2015.06.01 iki 2016.05.31  Teisės aktų registras: 2015-06544-, 2015.
502 Dėl fizinių asmenų, siekiančių tapti Lietuvos Respublikoje ekspertais, turinčiais teisę atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą, mokymo programos patvirtinimo D1-348 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.04.28    
503 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-109 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.04.27 Galioja nuo 2015.05.06  Teisės aktų registras: 2015-06766-, 2015.
504 Išvada dėl Energetikos sąjungos dokumentų rinkinio: Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui „Atsparios energetikos sąjungos ir perspektyvios ... ES-15-08/ ES-15-09/ ES-15-14/ ES-15-06 Lietuvos Respublikos Seimas Komiteto išvada 2015.04.24    
505 Dėl Pastatų energinio naudindumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimo programos patvirtinimo D1-330 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.04.23 Negalioja nuo 2016.05.27 Galioja nuo 2015.04.25 iki 2016.05.26  Teisės aktų registras: 2015-06222-, 2015.
506 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo ... O3-252 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.04.17 Galioja nuo 2015.04.18  Teisės aktų registras: 2015-05895-, 2015.
507 Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-95 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažym ... 1V-30 Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos Įsakymas 2015.04.07 Galioja nuo 2015.04.08  Teisės aktų registras: 2015-05369-, 2015.
508 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. O3-316 „Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3-233 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.04.03 Negalioja nuo 2019.01.01 Galioja nuo 2015.04.15 iki 2018.12.31  Teisės aktų registras: 2015-05766-, 2015.
509 Dėl Elektros energiją gaminančių vartotojų elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių principų aprašo patvirtinimo 326 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.04.01 Negalioja nuo 2018.05.01 Galioja nuo 2015.04.04 iki 2018.04.30  Teisės aktų registras: 2015-05115-, 2015.
510 Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Energetika ir tvari aplinka“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo V-291/ 4-176 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.03.31 Galioja nuo 2015.04.03  Teisės aktų registras: 2015-04984-, 2015.
511 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 302 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.03.25 Galioja nuo 2015.04.02  Teisės aktų registras: 2015-04892-, 2015.
512 Dėl branduolinės saugos gerinimo, įvertinus įgytą patirtį po avarijos Japonijos Fukušima Daiči branduolinėje elektrinėje, plano patvirtinimo 22.3-62 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Įsakymas 2015.03.24 Galioja nuo 2015.03.26  Teisės aktų registras: 2015-04251-, 2015.
513 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3-216 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.03.16 Galioja nuo 2015.03.28  Teisės aktų registras: 2015-04366-, 2015.
514 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-63 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.03.10 Galioja nuo 2015.03.14  Teisės aktų registras: 2015-03737-, 2015.
515 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-64 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.03.10 Galioja nuo 2015.03.13  Teisės aktų registras: 2015-03697-, 2015.
516 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo O3-209 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.03.06 Galioja nuo 2015.03.07  Teisės aktų registras: 2015-03459-, 2015.
517 Nutarimas dėl elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo 2015 metų II ketvirčiui O3-191 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.02.27 Galioja nuo 2015.02.28  Teisės aktų registras: 2015-03081-, 2015.
518 Dėl Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatų patvirtinimo 1-54 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.02.20 Galioja nuo 2015.02.24  Teisės aktų registras: 2015-02610-, 2015.
519 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-38 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.02.05 Galioja nuo 2015.02.12  Teisės aktų registras: 2015-02069-, 2015.
520 Dėl Kuro ir energijos išteklių statistinės ataskaitos EN-11 (mėnesinės), Gamtinių dujų statistinės ataskaitos EN-15 (mėnesinės) formų patvirtinimo DĮ-25 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2015.01.27 Negalioja nuo 2016.02.01 Galioja nuo 2015.02.02 iki 2016.01.31  Teisės aktų registras: 2015-01096-, 2015.
521 Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo O3-3 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.01.15 Galioja nuo 2015.01.17  Teisės aktų registras: 2015-00679-, 2015.
522 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 1-221 „Dėl Pažangiųjų elektros tinklų technologijų ir plėtros krypčių patvirtinimo“ pakeitimo 1-349 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2014.12.31 Galioja nuo 2015.01.07  Teisės aktų registras: 2015-00113-, 2015.
523 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. 1-180 „Dėl Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo 1-332 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2014.12.30 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2015-00049-, 2015.
524 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1-241 „Dėl Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo prevencinių veiksmų ir Nacionalinio gamtinių dujų tiekimo ekstremaliųjų situacijų valdymo planų patvirt ... 1-325 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2014.12.30 Galioja nuo 2015.01.03  Teisės aktų registras: 2015-00019-, 2015.
525 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1-280 „Dėl Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-345 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2014.12.30 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-21337-, 2014.
526 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-344 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2014.12.30 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-21335-, 2014.
527 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-255 „Dėl Prekybos pagalbiniais apsaugos nuo energijos kainų svyravimo instrumentais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-337 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2014.12.30 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-21330-, 2014.
528 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. O3-903 „Dėl akcinės bendrovės „Akmenės cementas“ 2015 metų elektros energijos persiuntimo paslaugų kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“ pakeitimo O3-956 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.12.23 Galioja nuo 2014.12.30  Teisės aktų registras: 2014-20779-, 2014.
529 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. O3-905 ,,Dėl akcinės bendrovės „Achema“ 2015 metų elektros energijos persiuntimo paslaugų kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“ pakeitimo O3-955 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.12.23 Galioja nuo 2014.12.30  Teisės aktų registras: 2014-20716-, 2014.
530 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. O3-902 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Dirbtinis pluoštas“ 2015 metų elektros energijos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“ pakeitimo O3-957 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.12.23 Galioja nuo 2014.12.30  Teisės aktų registras: 2014-20715-, 2014.
531 Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375  6, 13, 14, 15, 16 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881  16, 18, 20, 70 straipsnių pakeitimo ir 21 st ... 1444 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.12.23 Galioja nuo 2014.12.30  Teisės aktų registras: 2014-20811-, 2014.
532 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas XII-1534 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2014.12.23 Galioja nuo 2015.03.02 . Išimtys: Įstatymo 4 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2015-01-01  Teisės aktų registras: 2014-21291-, 2014.
533 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. O3-904 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „E Tinklas“ 2015 metų elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“ pa ... O3-958 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.12.23 Galioja nuo 2014.12.24  Teisės aktų registras: 2014-20607-, 2014.
534 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. O3-901 „Dėl akcinės bendrovės „Lifosa“ 2015 metų elektros energijos kainų persiuntimo paslaugų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“ pakeitimo O3-959 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.12.23 Galioja nuo 2014.12.24  Teisės aktų registras: 2014-20589-, 2014.
535 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. O3-922 „Dėl AB LESTO elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos bei Visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos pas ... O3-960 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.12.23 Galioja nuo 2014.12.24  Teisės aktų registras: 2014-20587-, 2014.
536 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo O3-942 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.12.19 Galioja nuo 2014.12.30  Teisės aktų registras: 2014-20717-, 2014.
537 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. O3-868 „Dėl AB „Lesto“ elektros energijos visuomeninės kainos viršutinės ribos 2015 metams nustatymo buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš vi ... O3-946 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.12.19 Galioja nuo 2014.12.23  Teisės aktų registras: 2014-20303-, 2014.
538 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. O3-842 „Dėl AB „Lesto“ elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2015 metams perskaičiavimo“ pakeitimo O3-945 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.12.19 Galioja nuo 2014.12.23  Teisės aktų registras: 2014-20302-, 2014.
539 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. O3-845 „Dėl AB „Lesto“ skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų 2015 metams perskaičiavimo“ pakeitimo O3-944 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.12.19 Galioja nuo 2014.12.23  Teisės aktų registras: 2014-20301-, 2014.
540 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-218 "Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3-943 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.12.19 Galioja nuo 2014.12.23  Teisės aktų registras: 2014-20282-, 2014.
541 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. O3-840 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2015 metams nustatymo“ pakeitimo O3-941 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.12.19 Galioja nuo 2014.12.20  Teisės aktų registras: 2014-20131-, 2014.
542 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. O3-866 „Dėl AB „Lietuvos energijos gamyba“ padalinyje Lietuvos elektrinėje pagamintos elektros energijos supirkimo kainos 2015 metams nustatymo“ pakeitimo O3-939 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.12.19 Galioja nuo 2014.12.20  Teisės aktų registras: 2014-20126-, 2014.
543 Dėl Dujų kainų statistinės ataskaitos KA-06 (pusmetinės) ir Elektros energijos kainų statistinės ataskaitos KA-07 (pusmetinės) formų patvirtinimo DĮ-367 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2014.12.18 Negalioja nuo 2017.07.08 Galioja nuo 2015.03.02 iki 2017.07.07  Teisės aktų registras: 2014-20029-, 2014.
544 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 8, 9, 10 19-1 straipsnių ir aštuntojo skirsnio pakeitimo įstatymas XII-1432 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2014.12.16 Galioja nuo 2015.01.01 . Išimtys: Įstatymo 7 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2014-12-24  Teisės aktų registras: 2014-20609-, 2014.
545 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3-938 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.12.12 Galioja nuo 2014.12.13  Teisės aktų registras: 2014-19564-, 2014.
546 Dėl Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodikos patvirtinimo 1-312 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2014.12.11 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-20807-, 2014.
547 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 16 d. nutarimo Nr. O3-301 „Dėl AB „Achema“ Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo derinimo“ pakeitimo O3-936 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.12.11 Galioja nuo 2014.12.13  Teisės aktų registras: 2014-19523-, 2014.
548 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20 straipsnio pakeitimo įstatymas XII-1389 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2014.12.09 Galioja nuo 2015.03.02 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2014-12-23  Teisės aktų registras: 2014-20428-, 2014.
549 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimo Nr. O3-201 „Dėl AB LESTO elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo derinimo“ pakeitimo O3-921 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.11.28 Galioja nuo 2014.11.29  Teisės aktų registras: 2014-18184-, 2014.
550 Dėl AB LESTO elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos bei Visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo O3-922 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.11.28 Galioja nuo 2014.11.29  Teisės aktų registras: 2014-18176-, 2014.
551 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. VA-6 „Dėl Elektros energijos akcizų mokėtojų registracijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo VA-153 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2014.11.27 Galioja nuo 2014.11.29  Teisės aktų registras: 2014-18134-, 2014.
552 Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1V-95 Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos Įsakymas 2014.11.27 Galioja nuo 2014.12.04  Teisės aktų registras: 2014-18598-, 2014.
553 Dėl akcinės bendrovės „Achema“ 2015 metų elektros energijos persiuntimo paslaugų kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo O3-905 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.11.24 Galioja nuo 2014.11.25  Teisės aktų registras: 2014-17420-, 2014.
554 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „E Tinklas“ 2015 metų elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo O3-904 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.11.24 Galioja nuo 2014.11.25 . Išimtys: Elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos ir tarifai bei jų taikymo tvarka 2015 metams įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2014-17419-, 2014.
555 Dėl akcinės bendrovės „Akmenės cementas“ 2015 metų elektros energijos persiuntimo paslaugų kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo O3-903 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.11.24 Galioja nuo 2014.11.25  Teisės aktų registras: 2014-17418-, 2014.
556 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Dirbtinis pluoštas“ 2015 metų elektros energijos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo O3-902 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.11.24 Galioja nuo 2014.11.25  Teisės aktų registras: 2014-17417-, 2014.
557 Dėl akcinės bendrovės „Lifosa“ 2015 metų elektros energijos kainų persiuntimo paslaugų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo O3-901 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.11.24 Galioja nuo 2014.11.25  Teisės aktų registras: 2014-17416-, 2014.
558 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ 1298 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.11.19 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-17973-, 2014.
559 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. 594 „Dėl Išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1297 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.11.19 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-17972-, 2014.
560 Dėl Kuro ir energijos balanso statistinės ataskaitos EN-01 (metinės), Elektros energijos paskirstymo statistinės ataskaitos EN-03 (metinės), Naftos ir naftos produktų balanso statistinės ataskaitos EN-06 (metinės), Kuro ir energijos sunaudojimo statis ... DĮ-287 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2014.11.13 Negalioja nuo 2015.11.27 Galioja nuo 2014.11.15 iki 2015.11.26  Teisės aktų registras: 2014-16880-, 2014.
561 Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375  20 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1175(2) 1257 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.11.12 Galioja nuo 2014.11.18  Teisės aktų registras: 2014-17007-, 2014.
562 Dėl Kuro ir energijos išteklių statistinės ataskaitos EN-11 (mėnesinės), Elektros energijos gamybos ir paskirstymo statistinės ataskaitos EN-12 (mėnesinės), Durpių ir durpių briketų statistinės ataskaitos EN-14 (mėnesinės), Gamtinių dujų statistinės a ... DĮ-266 Lietuvos statistikos departamentas Įsakymas 2014.11.05 Negalioja nuo 2016.02.01 Galioja nuo 2015.02.02 iki 2016.01.31  Teisės aktų registras: 2014-16072-, 2014.
563 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. O3-840 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2015 metams nustatymo“ pakeitimo O3-867 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.10.30 Galioja nuo 2014.11.01  Teisės aktų registras: 2014-15313-, 2014.
564 Dėl Elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo O3-879 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.10.30 Galioja nuo 2014.11.01  Teisės aktų registras: 2014-15300-, 2014.
565 Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo 1-261 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2014.10.24 Galioja nuo 2014.11.26  Teisės aktų registras: 2014-17928-, 2014.
566 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. D1-811 „Dėl VšĮ Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo“ pakeitimo D1-869 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.10.24 Negalioja nuo 2017.08.30 Galioja nuo 2014.11.06 iki 2017.08.29  Teisės aktų registras: 2014-15872-, 2014.
567 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1747 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1172 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.10.22 Galioja nuo 2014.10.31  Teisės aktų registras: 2014-15172-, 2014.
568 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3-849 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.10.17 Galioja nuo 2014.10.22 . Išimtys: Nuo 2015 m. sausio 1 d. šio nutarimo 1.9 punkte išvardytuose prieduose nurodytos nuorodos, išreikštos litais, netenka galios ir įsigalioja nuorodos, išreikštos eurais.  Teisės aktų registras: 2014-14467-, 2014.
569 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. O3-253 „Dėl AB rytų skirstomųjų tinklų, AB „VST“ ir AB Lesto visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2011-2014 metams nustatymo“ ir 2010 m. spali ... O3-841 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.10.17 Galioja nuo 2014.10.21  Teisės aktų registras: 2014-14397-, 2014.
570 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. O3-279 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3-851 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.10.17 Galioja nuo 2014.10.21  Teisės aktų registras: 2014-14321-, 2014.
571 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3-839 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.10.13 Galioja nuo 2014.10.17  Teisės aktų registras: 2014-14211-, 2014.
572 Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo kontrolės bei duomenų pateikimo tvarkos aprašo p ... 1V-78 Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos Įsakymas 2014.10.10 Galioja nuo 2014.10.16  Teisės aktų registras: 2014-14183-, 2014.
573 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3-819 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.09.30 Galioja nuo 2014.11.01 . Išimtys: Nutarimas, išskyrus 1.2, 1.5, 1.17, 1.21 ir 1.32 punktus, įsigalioja 2014 m. lapkričio 1 d.; Nutarimo 1.2 punktas įsigalioja 2015 m. birželio 1 d.; Nutarimo 1.4, 1.16, 1.20 ir 1.31 punktai netenka galios 2015 m. sausio 1 d.; Nutarimo 1.5, 1.17, 1.21 ir 1.32 punktai įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2014-13255-, 2014.
574 Dėl Energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos sąnaudų audito aprašo patvirtinimo O3-814 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.09.26 Galioja nuo 2014.10.01  Teisės aktų registras: 2014-13257-, 2014.
575 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 15 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas XII-1173 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2014.09.25 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-13575-, 2014.
576 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1033 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.09.24 Galioja nuo 2014.10.01  Teisės aktų registras: 2014-13212-, 2014.
577 Dėl Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašo patvirtinimo 1026 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.09.24 Negalioja nuo 2017.07.17 Galioja nuo 2014.10.01 iki 2017.07.16  Teisės aktų registras: 2014-13269-, 2014.
578 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. D1-674 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. D1-624 „Dėl statybos techninio reglamento str 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingu ... D1-735 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.09.15 Negalioja nuo 2017.01.01 Galioja nuo 2014.09.17 iki 2016.12.31  Teisės aktų registras: 2014-12356-, 2014.
579 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. O3-66 "Dėl Prekybos gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių patvirtinimo" pakeitimo O3-766 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.08.07 Negalioja nuo 2017.03.01 Galioja nuo 2014.08.08 iki 2017.02.28  Teisės aktų registras: 2014-10934-, 2014.
580 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3-349 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.07.28 Negalioja nuo 2014.10.17 Galioja nuo 2014.07.30 iki 2014.10.16 . Išimtys: Šis nutarimas, išskyrus nutarimo 1.1 punktą, įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną.  Teisės aktų registras: 2014-10626-, 2014.
581 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. O3-176 „Dėl 2013 metų vandens tiekėjų lyginamųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodiklių paskelbimo“ pakeitimo O3-359 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.07.28 Galioja nuo 2015.01.01 . Išimtys: Nutarimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną  Teisės aktų registras: 2014-10624-, 2014.
582 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. O3-112 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3-355 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.07.28 Galioja nuo 2015.01.01 . Išimtys: Šis nutarimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną.  Teisės aktų registras: 2014-10560-, 2014.
583 Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo 746 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.07.22 Galioja nuo 2014.08.01  Teisės aktų registras: 2014-10709-, 2014.
584 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. O3-106 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3-209 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.07.11 Negalioja nuo 2019.02.15 Galioja nuo 2015.01.01 iki 2019.02.14 . Išimtys: Nutarimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną.  Teisės aktų registras: 2014-10202-, 2014.
585 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-233 „Dėl Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3-210 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.07.11 Negalioja nuo 2019.05.21 Galioja nuo 2015.01.01 iki 2019.05.20 . Išimtys: Nutarimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną  Teisės aktų registras: 2014-10201-, 2014.
586 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-217 „Dėl Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3-214 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.07.11 Galioja nuo 2015.01.01 . Išimtys: Nutarimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną.  Teisės aktų registras: 2014-10200-, 2014.
587 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. lapkričio 9 d. nutarimo Nr. O3-199 „Dėl Visuomeninių elektros energijos kainų, visuomeninio tiekimo paslaugos kainos ir jos viršutinės ribos nustatymo metodikos“ pakeitimo O3-217 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.07.11 Negalioja nuo 2015.01.17 Galioja nuo 2015.01.01 iki 2015.01.16 . Išimtys: Nutarimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną  Teisės aktų registras: 2014-10199-, 2014.
588 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. O3-139 „Dėl Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ir jų viršutinių ribų nustatymo metodikos“ pakeitimo O3-218 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.07.11 Negalioja nuo 2015.01.17 Galioja nuo 2015.01.01 iki 2015.01.16 . Išimtys: Nutarimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną.  Teisės aktų registras: 2014-10196-, 2014.
589 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimo Nr. O3-200 „Dėl Elektros energijos sisteminių paslaugų kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3-219 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.07.11 Galioja nuo 2015.01.01 . Išimtys: Nutarimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną  Teisės aktų registras: 2014-10195-, 2014.
590 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. O3-185 „Dėl Elektros energijos rinkos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo O3-222 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.07.11 Negalioja nuo 2017.03.01 Galioja nuo 2015.01.01 iki 2017.02.28 . Išimtys: Nutarimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną  Teisės aktų registras: 2014-10194-, 2014.
591 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo O3-223 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.07.11 Galioja nuo 2015.01.01 . Išimtys: Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną.  Teisės aktų registras: 2014-10193-, 2014.
592 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-175 „Dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3-221 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.07.11 Negalioja nuo 2019.05.25 Galioja nuo 2015.01.01 iki 2019.05.24 . Išimtys: Nutarimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną.  Teisės aktų registras: 2014-10190-, 2014.
593 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3-220 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.07.11 Galioja nuo 2015.01.01 . Išimtys: Nutarimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną.  Teisės aktų registras: 2014-10189-, 2014.
594 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas XI-1375 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.07.10 Aktuali nuo 2014.07.23   
595 Dėl finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinių reikšmių nustatymo elektros energetikos sektoriuje O3-188 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.06.30 Galioja nuo 2014.07.02  Teisės aktų registras: 2014-09413-, 2014.
596